Skip to main content

Full text of "Íslendínga sögur"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht Goo%\'S "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| \ ■ v \ s .^ > ■- -; iv \ \ • Á \ ■ .\ ' \ ''i A) •; \ 


M. 


.1 \; /■ 


< ,. \ ■ ■ 1 \ \ ^ \ í > \> \ I \\ ' \ 
^ \ ^"^' />-* • ■ :' t \ i 1 ' 
ö M y 00 

0*5 % 
.. /\. >í^ 
OW^ 4 e.\ ' c^ 
í '■ * -' 


% 
I ■v ■■";~? \ f \ •^ ' \ ^' \ i\ I ,/ /* '■ I ^ r \j { -v V ' / \ \;. \ 1 \ ^ ,' «/ . K_- l \ ( / 
r> Á •;• 

\ r' 
/ 'í • ?- /^ / / \ V :i 


y ■'A \ 


/ ÍSLENDÍNGA SÖGUR. EPTIR GÖMLUM HANDillTUM 

AT TILHLUTUN 

HINS K0NÚN6LI6A 

NORRÆIVA FORNFRÆÐA FÉLAGS. ITBDAE ORDI 
KTEÐB SHGI IIADll. 


/ FYRSTÁ BINDI. 

ÍSLENÐÍNGABÖK AEA FRESTS £NS FRÖÐA ÞORGILS- 

SONAR, ÍSLANDS l!jkNbNAMABÖK, HEIÐAKVÍGA. 

SÖG1» BROT, OK ÁGRIP VÍGASTrRS- ok 

HEIÐARVÍGA - SÖGU. KAÚPMANNAHÖFN. 1829. c - 


«"^ « . * •• .^ I ■PUÖLiuLíi.Uf) IIWI I ■ III 1 » tf • '* » » . -• I • * • • *« « » ' • • « « I • , • • • • • • • • 
• _" • • -•• • . i. • •• ••• V 

;; • • ••• •^ ,••, 

»<» ••,••• • 

w*^«« •• •• a ''-"'' 

r--. • • .«• • 

, » • • • ÍSLENDÉVGABÖK 

- ■> . - * ' 

ARA ÍPRESTS ENS FllÓBA 

pORGILSSONAR, 
ÍSLANDS^ LAJWönAmABÓK, 
HEDDARVÍGASÖGU BROT, 

OK 

Á6RIP VÍGASTÝRS- ÖK HEIÐAR. 

VÍGA-SÖGU. EPTIR GðMLUM HANDRmmi 

* 
1JT0EFBÍAR 

« 

AT TILHHJTUIÍ 
HINS KONÚNGLIGA 

NORRÆNÁ FORNFRÆÐA FÉLAGS. KAUPMANNAHÖFN. 

PSSBTAÐAR BJA ,A íl. MöltWa. 

1820. 


r ' > 


Vr 


'J ^ ." ■ .». 


•■ N 'r- 


f 1.. t ' . 4; Ib fc 


». ♦ ' / , 


* « í -..-<* 


' f 4«** í n F R M A L L B 'iifDi petta, er hfermeV leggst fyrir almetinings sj6ni?r, inni- 
lieldr sðgur ^tér, er fara yfír Islands landnám og landsint 
fyrstu byggíngu, og sem skíra frá peim elztu atburðnm, 
er gerttiist l' landinu. Sögur .jþessar gánga hér 'r broddi 
allra Islands sagna , sem hiiS Konúngllg.a Norræna 
Fornf rœía-Félag hefir einsett sér att láta á prent út- 
gánga, ]^are)( allflestar Islands sögur eru af |>eim sprottnar 
og hefja frá |}eim, elnkum frá Landnámabók, upptök sin, og 
sanna J)arvií ágæti sitt og triiverííugleika. Skal nú nokkutf 
segja frá, hvör meíSferií höfíJ hefír v^rit og hvÖr hjálparmetföl 
Jiagnýtt hafa veriií vií ijtgáfu sagna pessara r , - 

I. ÍSL£NDINGABOK ARA PRESTS EN3 FRODA fOR- 
GILSSONAR, eíaSchedæ Ara prests fró«a (bU. 1— 20), 
Af sögu |>essari eru 2 pappirshandrit Nr,. 11 3 A, sem hérkalí- 
ast jB, og Nr. 113B, sem hér kallast A, bæði rú.eiS regluligri 
' settletrshendi 'Sira Jóns Erlendssonar í ViUingaholti, er 
á l7du Öld út hefír skrifaí margar Islendinga sögur fyrir 
Skélholts biskupa, einkum fyrir Mag. Brynjólf Sveinsson ; bœtfi 
^essi handrit eru áö öllum likindum skrifuií eptir Ara prests 
egin handarriti á bókf elli, J>ví vitf niiJrlag beggja stendr skrif- ' 
aí, meö Sira J ó n s egin hendi, pessi oríJ : <tj)éssar S c h e d œ Ara 
prests fróða og frásögn et sknfuí eptir hans egin handskrift 
á bókfellij^ (a* menn meina), i Villingaholti áf Jóni presti Ell- 
endssyni, anno domini 1651, mánudaginn næstan eptir domi- 
nicam jubilate; — Jón Ellendson m. p.", Nr. 113B. {A) er 
hér lagt til grundvallar yiH útgáfu fessa^' þareíf þalí er hiiS . 
nákvæmasta aí réttritun af Öllum -þeim handritum sem hér 
erutil af bók jþessari, ogmiklu betra enn Nr. 113 A (B); um 
handi'it J^essi^ hefír Asscss. Arni Magnússon é blöðum^ 
sem limtí cru framan vib' A, fellt svolátandi dóm: u^aií (nl. 
A) er accuratissifnum allra þeirra exemplarium sem eg séð 
iefí, og ekkert hygg eg betra til vera, eptir jþat codex pergá- 
menus er undir lok Iif(inn, eg kalla þaíJ hjá mér codicem A 
quasi,accuratissimum v. primarium. Um codicem B er min 
gáta , . aö Sira Jón muni hann ex membrana fyrst uppskrifatf 
hafa, sú skrift muni eigi Mag. Bryniólfi Iika« hafa, (Jiviat 
í>essi codex er reingri enn codex ^, sem af coUatione er aö 
sjá), muni svoSira Jón á'ný codicem membraneum uppskrifaií ^ 
hafa, og lagt sig eptir at fylgja betr literaturœ codicismeinf ^ 6 — 

•4 * 

1 

braneij^ hvarum honum eigi sýnt var, og sfe svo 8i\ siVari 
betrí copia, ^essi cödex A ; álika og sagnir eru att til s^ gengiK 
um Sœmundar £ddu, sem^ Mag. Brynjólfr skal hafa látiií 
tTÍsvar skrífa, átfrenn honum Ukafii skriftin. ^Endiliga kynni ■ 
og vera, aíí codex A vœrí fyrst skrífaör, og hefiíi biskup hann 
annai(hvÖrt burtléi^^ burtgefii; etfa i annan máta eitt exemplar 
ennú hafa viljaií, og þarfyrir Sifa JíSni bókfellið aíí nyju af- 
• hendt til nýrrar útskriftar, hann svo ópdicem 1? eptir bók- 
fellinu skrífatf^ en flýtt sér eptir vanda, og veriiJ svo minus 
accuratus. Sé þetta nú vilt gáta, þá er J>aií víst at hvöíigt 
^essara exemplarium, A eða B, er skrifað eptir öðru, þvi 1 
.báihim- ]þeini' . finnast einstdku oýS sem i^hinp. útilátin eru/' 
pessi dómr og getgáta Asse^s. Árna Magnússonar heiír statf- 
fezt við nánari ransökun beggja handritahna, ^ 

fareis nú J>essi Islenddngabök Ara prests fróiJa er 
hii^ elzta rit, svo menn til vita, sem nii er til á norrœna 
..túngu, og er bæiíi fornyri^t, og ai( stafasetningu og rithætti 
mjög svo frábrugöiö öírum tilvefandi fornritum ennar gömlu 
túngu ; svo hefir í útgáfu þessarílialdiij veriiJ, svo mikið sem variF 
og hlýða |>ótti, rithætti handritsi^s sem til grundvallar Íagt 
liefír verii), aií þvi undanteknu erhérskal nú frá segja: J) AiS 
áherzlumerkin eru öll viðsett ; má \^^ . |>ó geta , ad á stqku 
. stai^ i háudrítinu standa tvö strik yfír þvíhkúm hljóðstöfúm, , 
svo sem: ö fyrir d, eiJa raddarstafírnir eru tvisettir {aa^ oo), 
eins og dæmi-fínnast tili öiirum fornritUm. 2) £ö etia stungiií 
d ((?*í er alstaitar sett fyrír d, Jar. sem •hljóðiií heimti J>aií 

- ^% ^igi s^^^ j^f 'á fáeinum stööum i handritinu stótf ^ eptir 
n i staiSin \^\x d, kannske af gáleysi skrifarans , er J>vi um- * , 
breytt, t. d. : mundi f. munþi, 3) Alstadar par sem o stendr 
prentat og hljótið útheimti |>ai$ , stói$ o i handrítinu ; |>ó var 

, sumstai^ar skrifaiS av fyrir ö, %, H. : Ravgvaldr f. Kögvaldr; 
éinsog av opt er brúkaií fyrir «u, t. d, ; bravt f . b r a u t. 4) 
I liandritinu stóö á flestum' stöiJum a fyrir œ , t. d. : /arí, 
áireú'r, > norra'nn f. færi,átrœiír, norrœnn, sem pannig 
er prentað 
t. d.: 0lfs 
. ár; lika brúkast 
áfáeinum 

er þessu umbreýtt i útgáfu p'éssari. 6) AlstaiJar hvar • eiía e 
^tóa i handritinu á unjian raddarstöfum , er h^r j prentaií 
samsvarandi úttalinu , og hvar^ v eiJa y stó6 i byrjun oriiia, 1 
staiSinn fyrír u e^a u, er annarhvörr þfissara stafa tilsettr> ú d. : 

~ uri(u f. vr&u, úr f. yr; v brúkast (^tastnœr i staírinn fyrir 
/, miUi tveggja hljóiístafa, er J>vi ekki haldiií, pg 'þvi prentatf 

'i^œfi, páfi, hdfa, en ekki, œvijpávi^ hava, Lika er c prent- 
aiír fyrir œ jsfía. e hvar hljóiiið krafði þess , t. d.*: deild, 
BreiiJif jöriJr, Óleifs, f. dœild, Brœidif. , Olœifs. 6) 
Fyrír rómverskar tölúr er hvervetna standa i handritunum, et 

.'tala ^cmr viií, eru J>ær algeingnu , siffrur hagnvttar, einsog 
A$ unclanförnu brúkai^ hefír veriii i útgáfum félagsius. 7) öU I aSgreiningárieikn em og tilsett ^ :|»yi i hándrit/ '^taada elúii 
nema punktar eini^y og f>ó eigi alsta<^ar» |)ar'sem klausum 
skiptir^ e^ns og titt yar á fyrri timum; samtengingar - merkl 
em sett á milli einstöku orða^ er atJskilin stóðu 1 handrititiu^ 
en saman' áttu' afí hánga. 8).Böndin i handritinu eru þau 
. hezlt sA mérkja : atf -stór líókstafr er skrifa^r fyrir tvo smáa við- 
ast hvar ^ t. d. : N, f. nfc, G, f. ^g, S, ' f. ss, R, f. rr\ lika-^ 
Sinzt úg i einn bókstaf á allflestum ét^^um hannig f^\ o (Öfugt e} 

brúkast alstaifar fyrir kon, t. d. : Qtinetr, ou^r ==3 Gon^ 

tinenfr, konúngr; o'f. om; J>a5 venjuliga band fyrir- 
ok; c brúkast alstai^ar fyrir k i handritinu, er þvi eigi hald- 
iíj lika q hyar v kemr á eptir i staííinh fyrir k; ns og nt 
biflzt opt i eitt; x ' brúkast ^fyrir, ks, t. d. : lifxc f. lyksk; c 
brúkast alstaðar fyrif t eptir s i liðandi sögnum, er |>vihald- 
ið að svO miklu leiti a.fS k er prentatf fyrir c. Þess má og 
geta að allir upphafsstafir i byrjun kapít, vanta^ og er eytfa ' 
fyrir þeim i handritinu, eins og i mörgum gömlum bókum 
finnast dæmi til, þvi |>eir hafa optast nær verití semna skrifai^ir 
jneíí mikiJli v^iShöfn og flúri. . paiS annaií sem.fábreytiligt er 
i stafasétningu og rithætti handritsins má sjá af sjálfri sög^, 
unni sem hún hér er prentuí. Viií handrit þessi , sem nú voru 
talin, {A og B) , hefir samanbörii^ veriií handritiiJi Nr. 366 i 
4blf. meiJ snoturri settletrshendi ;Assesst Arna Magnús- 
sonar, eru leiíréttíngar J>ær, sem J>ar er gjöréar, hvervetna 

' bagnýttar, einsogsjá níáafsamanburiíinum^ ogeru{>œr nefndaií 
C; Uka hefir Sk^lholts útgáfan, er Mag. f'óriJr porláks-; 
son, biskup i Skálholts stipti, árii^ 1688 létá prent útgánga,' 
, veriií samanborin, og köUuiJ S', eru öll likindi' til, aö hún sé 
orírétt prentuií eptir J5, er hún bæiSi nákvæiVi og vel afhendi 
leyst, |>vi leitazt h^fir. veriö viö aií sýna ölj böndin seni i hafa 
veriií handritinu. Islendingabók j^essi er lika prentuifi aiS 
Worms tilhlutun i Oxfurðu ^meií. Utmskri útleggingu og lærií- 
um athugasemdum , og meií |>essari yfirskrift: Arœ muítiscii 
Sehedœde hlandiaj en bókin er titilblaitslaus ; |>ar aptanvið 
stendr : diaeertatio, de Arœ multiscii vita et scriptis , en niiSr- 
lagi*( vantai*. ' ^ 

, II. ISLANDS LANDNÁMABOK eiía Landnámabók 
IslandsbygiJar, sem hún lika nefnist (bls.^ 21 — 260) ; af 
íögu J>essari^ cru alls ennú til lO handrit af ýmisligu ásig^ 
komulagi i ,Arna Ma'gn'úss. handritasafni « á sivala turni, 
sýna j>au við frekari ' grenslun og athugasama ransókn fem- ' 
slags mciíferit á sögu |>essarit, og ihá ^eim þvi hœgliga skipa 
i 4 ^höf uifflokka, eins og sá hálærði Dr. Hanpes Finnsson 
i formála sinum fyir Kaupmahnahafnar útgáfunni l774 hefir 
skipt J>eim i; skal, hér nú stuttliga 'lýsa sérhvörjum flokk 
jþessum fyrir sik*. , 

Iti flokkr er sú eginliga L^dnámay er svo kallast^ 
er hún Íángtum sty ttri enn öU hin handritin af sögubók |>ess- 
ari, og sleppjr úr ihörgum köblum ok ættbálkumy rekr æt*- 

' artölumár skemst niiJreptir ,' os hleypr liká^ yfír marga litfi i » — Íeim œttartölum hún hefir; ^essi m^feri( landhámabókar er 
vi atf öllum likindum hin el^ta. Sumar œttartölur þar ámóti 
^ rekr hún - alstatf ar mikitf nákvœmliga og ytfndliga , einkum 
S t urlúngaog Oddv«rja, hvar þeir koma vií , hvaiiyrir 
meining heirra er allliklig, er halda að Stiirli lögmatfr hinn frótíi 
. hafi sainitf bók |>cssá. Eitt pappirs -handrit er til af flokk 

tessi^m Nr. l07i arkarformi^ með.stórri og snotri/settaskriftarL ^ 
endi Sira Jóns Erlen ^ s ó n a r i Villingaholti, hvörs áiSr er 
YÍi^getið; hefr bókfellit, s9n hann hefir útskrifa^, vitSa. hvar 
yerit^ gjör máílS og ólesandi^ og sumstaðar lika vantai^ i f>ai( 
nokkur blöíí, J>vi i handriti J)essu eni viöa éyöur, bœtSi 

'fyrir einstöku ortf, og fyrir heilar oghálfar línurj lika 
vantar. i J»a» stóra kabla (t. d. bls. 46—53 og bls. 2l4--l5), 
Handrit J)etta er i samanburðinum nefnt B. ^' - ' 

2ar fiokkr ér Hauksbók, heíir hún nafn sitt ]>egitf af 
Hauki .lögmanni, er bókina heiir sami^ efSa. samansett eptir , 
fróiíra manna ritiim, sjá bls, 248 hér aíí nefJan, l;ivar hann 
talar um sjálfan sig i fyrstu persónu , og skýrir frá |>eim 
^ hjálparmefJölum, hann hefir haft aíí styöjast viö, og bvörja for- - 
gaungu-menn hann haft hefír i aö rita landnáni. Flokkr 

. pessi er mikki fjöloröari erin sá fyrmefndi, héfír bæííi fleiri 
œttartöiur og rekr J>ær lengra' niíír eptir> og bætir lika viií 
mörgum markveriíum viöraukum,.eins og sjá má hér aiJ neií- 
an af *samanburi(inum. Af flokk þessum éni 2 handrit til 1 
jkrna Magnússonar handritasafni^ 'þa.iS erNr. l05i arkarfbrnii^ 
meiJstórrisettletrshendiSira Jóns Erlendssonar^J^esseráiJr 
er viígetiií ; i J>vi finst ein eyiía, (frá bls. 86 — 96), sem i atlíuga* 

. semdunum er tilgreint ; aptanviií handrit J>etta erKristnisaga 
meií sömu hendi; J>ai5 annaií' er skinnbókarbrotiö Nr. 371.1 
4blformi, alls 14 blöií; fy^sta blaiíiií hefst bls. 36, i 4«u hnu 
að ofan / meii oriíunum : „ B j ö r n , s o n lii i h n " og endar '* 
bls. 40, i 14iJu línu aií ofan, meií orií. : ^^erátti Sigfúa 
E 11 i iJ'a g f im s s o n *' ; annaij blaiJiií byrjar bls. 62, meiJ 6ta kap. 
Í 2um parti : ,, Grímr hét maiJr," nœr fram á bls. 68 og 
sleppr i 3 línu aií neíSan , meií oriJ. : ^^sóttust lengi áiír 
éundr gekk'*; J>riiíja blaiiiis, hvörju fylgja 6 samföst blöif, 
kemr viií á bls. I47,á linu l4iíu að ofan, meií oriíinu: «(H a ukn - 
' stöiíum" og rtá þessi 7 blöiJ, sem ernisamfeHu, fram ábW 
192, htar J>au sleppa i 5tu og'6tu linu aiJ, ofan, meif, orií. : 
'*Hróars ok systursona hans"; tiunda og^ eílefta blaiJ- 
'iiJ fylgist aiJ, og koma viiJ á bls. 204, i seiniístu línu^ metí 
orif. : tthjá Jökulsfelli fúf vestan", og sleppa á bls. 
Ö18 i næst sein, linu, meiJ oriJ. : „fór Ketill hængr noriJr 
, i Torgar"; og Já fylgist aiJ hiiJ'tólfta, frettánda og^jórt- 
ánda blað af skinnbókarbroti |>essu, og koma í>au viiJ á bls. 
224, meiJ kapít. ,.Duf{>akr i Dufþaksholti", ognáfram 
á bls. 240, hvar |>aU sleppa a^iJ öUu leiti i 4iJu linu aiJ neiJan, 
með orÖ.: ^^keypti land i Hrunamannat'^ Skinnbók- 
arbrot ^etta er öldángis samhljóiJa handriti Sira Jóns Er- 
1 e n d i s o n a r 9 og mun j^aiJ j[>vi eptir bókf elli j^essu skrifaiJ vera;. — 9 — ■ ■ 

\ 

I ■ 

og mTin ']^f( Teriit hafa heilt hérumbil á xniSri l7da old, 
^egar Sira Jón skrifaði {>a$ út, o^ ekki annað þá i það vant< 
að enn Jjaíí, sem nú'vanta^ l handritið, og áíJr var tilgreint; 
styrkist |>etta ennfremr |)arvið, a« á skinnbókarbroti J>essu er 
lika Kristnisaga, sem ^innig er aptan vitS handrititf, skrifuiS af 
sama manni. Flokkr J>essi er 1 samanburöinum nefndr C, og 
|>are& bá<(um handritunum barsvo vel saman, var engin or- 

• sök til að aðgreina þau, en þó^r handritiií leiörétt á fá- 

^einum stötíum eptir bókfellinu, hVar skrifarinn annaðhvört af 

gáleysihaftfi le^iií rángt úr böndnnum, eöa af flýtir ekki^ná- 

kvæmliga athugai( |>au ortf , er mátf voru^ og hafa nokkur 

xnannanöfn þarvit^ leii^rézt. 

3ji flokkr ér Melabók, er svo kallast, "þsLreiS hún rekr 
œttartölur sinar niír til Markúsar ÞóriJarsonar prests á Mel- 
um, er. var i frœndsendistölu vii( Sturlúnga. Þessi flokkr eiía 
Melabök, fylgir hvaií mezt Hauksbók, en er þó töluveröt f jöl- 
oriíari og lengri enn hinir ai(rir handritaflokkar af Landnáma- 
bók; hefir flokkr |>essi sumstai^ar bsei^i lánga sögukabla, og 
lika mörg merkilig atvik til frekari upplýéingar einstöku at- 
buröum, og |)cu:ai(auki rekr hann tettartölur og kyiisldií Mela- 
maniia granagœfiligar og lengra enn hinir. Nii^ri'öitun og 
skipun efnis i flökk |)essum er |>arí frábrugiJin Öllum liinum 
handritaflokkum Landnámabókar, aií i*{>essum er Landnámabók 
eina«taskipt i 4parta, Jvi þeim ita og 5ta parti er steypt sam- 
an i þann fyrsta part, Flokki pessum heyra 2 handrit til, Nr. . 
106 (E).og Nr. á.l2'(F), bœiíi i arkarformi; J>aíí fyrra er i^eií 
lagligri og greiniligri settáskriftarhendi SirafíóriJar Jóns- 
sonar, er prestr var i Hýtardal, frá 1634 til 1670; aptan viií 
handrit þetta er registr yfir lögmenn á Islandi frá 930—1290; 
hii( sii^ara er meij settletrshendi Sira Helga Grimssonar, er 
prestlr var á Húsafelli, frá 1662 til 1691,^ er ]þai5 eitki nema 
fáein blöi^, sumstaiíar mjög rotin og ólqesilig, þau fyigja orií- 
rétt, hvar ])au komaviif, Nr. 106, er sjámáaf athugasemi^un- 
ifin hér ai( neiían ; aptanvii$ bók þessa eru lO blöif, hvará Ass, ' 
Ámi Magnússon hefir skrifai(, eptir einhvörju skinnbókarbroti, 
ýniislig ..brot af 'gömlum lögum, bœiíi aiidligri og versl^gri 
stétt viiíkomandi. A mörgum stöðum i E og F, stendr viií 
einstöku atvik og kabla skrifaií með sömu hendi, hvaiJan J>eir 
séu teknir, hvört heldr úr Landnámu eöa Hauksbók, og er jÉ 
f ess viiígetiS i athugasemiíuiium, {>egar svo stóö á. 

4ifi flokkr eru þau handrit, er sprottin eru af báiíum feim 
fyrst nefndu flokkum, nl. Landnámu og Hauksbók, og 
íy^jaýwiist þessari, ýmist hinni, og er J>ess Já á spáziunni 
-viiJgétið úr hvgrri fyrir sig sérhvörr kabli er tekinn. Til 
jiessa flokks heyra p^ppirs handritin Nr. 104 (A), Nr. 108 
(G), Nr. 109 (H), Nr; 110 (I), Nr. 111 (K), ÖU t arkarformi, 
og lika Skálholts útgáfan (Sk),. Handritiií Nr..l04, sem ef 

. ine« snoturri settletrshendi Ásgeirs Jónssoiiar, er út 
hefr skrifaif margar sögur fyrir T h. . T o r f œ u s , b'er áf 
bHtxm hinum handritunumy hmtí i tiUiti til rithandar> rit- ^ /. w^ 10 -* 

háttar og nákv»mni, og erjika hií réttasta og fyllsta^ Jyátí er 
Jessvegna lagt tií grundvallar vi« útgáfií þessa, óg kallá^ A ; 
paí ei> helzt athugandi viií handritift, aíf mannanöfnin Hraf n^^ 
Hrólfr óg önhur þesáháttar, skrifast, J^ár optaðtnær þann- 
veg, a<í H er sleppt , svoséni : Rafn, Rólfr, o. »♦ frv.> ' 
hvörju N eigi hefii' f ylgt veriíJ , ^n aí öíruleití hefír réttrituil 
hanðritsins aiS mestu íeiti boriíí saraan vift feghir þær, «em Ké- 
lagift hefir fylgt i útgáfu ftögiíhókanna. Nr. 108 og Nr. 109 
(eífa G, H, sem þau eru kölluíí), eru mjög á|>ekk, og þvinœr 

' samhljóiSá ; er. G ■ritaií me$ læsiligri fljótaskriftarhendi, H Jiar 
á móti er meí lakligri fljótaskriftarhendi Jóns Gissurar- 
sonar, er lifði á öndvérðíi 17du Öld. Nr. llO (eða I),er 
ineíJ gamalli settaákrift og all-læsiligri rithönd, $em er eldri 
enn 1683, af^ dómi, A. Magnússonar , og a* mestu orörétt og 

, samhljóía Skálholts útgéfunni (Sk). Nr. 111 (e«a K) , er áf 
ellum handrituni Landnámabókar, ^þa'tf lakligasta og ðldúngis 
óáreiðánligt, jþvi heíhim köblum er úrslept, og hlaupií yfir 
Inargar ættartölur, og {>ar sem JiaiJ kemr. vií, er J>að optast* 
nær vitlaust og rángt, |>atf er |>vi einasta á fám stöðunt 
hagnýtt. ' 

. Öll J>au handrit, sem nú hafa veri^ talin i |>e^sum 4 
fiókkum , háfa vandliga veriíí hagnýtt og samanborin vií ^t- 
gáfu þessa, lika Skálhdlts útgáfan og Kaupmannabafnar' ^t- 
gáfan (Kh), og állr oriíamunr, hvar þau skilr frá A, hefr úr |>einl , 

" veriö tekinrl og ,nákvæmliga tilfærir i athugasemdunnm.; liká 
heíir Arngrinís. Jónssonar rit ura Island veriiS hagnýtt á 
einstöku stötfum, og getgátur þaiSan teknar, sem merktar eru A-I. 
Nr. 104 efSsL A, hefir ortrétt fylgt veri*, og cngu þari umbreytt, 

■ utau einstöku orðum, setn auiísjáánliga raung voru, og hvar 
hinna helztu handrita samhljóést frásögn kráfði þess, og er 
'ilikra breytínga alsfaðarviiígetiiíi athugasemdununi; hefir allr 
hugr v^riíí álagi^r aií- gjöra útgáfa þessa svo fúllkomna, sen^ 
kostr var á, o§ J>ótt Kph. útgáfan sé mikii^ nákvœm ogprýði- 
liga af hendi leyst, pá er hán J>ó i útgáfú J^^ssari á mörgum 
stööura leiiSrétt, og mikluxh orðampn er hér viiíaukiií, eink- 
iinv hefir handritanna og hvaií helzt handrita-flokkanna fi:á- 
brugiSins oriiamunar, jafnvel.hins minnsta, getiö veriií, svo aS 
athugasarair lesarar og fornrita-vinirgætUfengiiísemfuIlkomn->- 

j , asta hugmynd um sérhvörs flokks meiJferií á sögu |>essari> 
útaf fyrir sig. í>ess er ékki viií aií dyljast, aiS hefiíi ekki Kytu * 
titgáfan veriiJ húin svo ágætliga aiJ ryiíja veginn , heföi þai5 
vart veriií möguligt aiS leysa nærverandi útgáfú svo nákvæm- 
liga af hendi> sem ko^tait hefírWeriií *kap|)s umí, og hefir hún ^ 
j>ó samt sem áör krafíÖ (Jtrúanliga niikii^ starf og ómak. Viií- 
bætirinn, ðem prentai^r ,er hér aptan vii$ Landnámabók, fínn^ 
ekki i öiSrum handritum enn |>eim, er heyra til 4öa flokki 
(en |>ó'er hann ekki i Nr. lll eiSa K), ^en þaretf hann er l 
mörgu falli fróðligr og Rka töluverdt gamall, j^ókti vcl fáll-' 
ifi sA prenta hann hér vlð niiSrlag Landnámabókar ,' eini og 
gert he&r verið vitS u^danfamar iitgáfur. - «* — 11 — 

< ' , ■ I 

m. .HElÐAEVÍGASpGUBáOT (bls. ^l— S08). WtU 
er sitfari Hlutúi^n sögiinnar', sem Dr. Hannes Fi'ansson á 
ffrðáreisu sinni i Stokkliólmi áriíí. 1772, var svo Heppinn aí( 
uppgötva og skrifa út af skinnbókinni Nr. 18 i 4blf. i Forn- 
ritásafninu á konúngsins stóru bókahirzlu; auk fyrra hlutans 
Vanta^i í skinnbókiha , hvaöan sögubrot Jetta er tekiiS, 3 blötf^ 
2 á einum staii og eitt á Öírum, og er jþess vitígetiíí í athuga- 
semdununi , ' JaraÖauki voru hér og hvar einstöku orií og 
klausuhlutar, svo máiJir,.aí5 ólesandi ^óktu, og er J)aiJ, hvar' 
svo stóií á , sýnt meií merki J>essu (♦ ♦ ♦). Handrlt þaií , sém 
sögubrot J)etta hér er- prentaií eptir, hefii átt nreppstjórinn 
^orsteinn Gislason, sem góiJf úsliga lánaiíi faí áriií 1 828 
Cand. Theol. í>orgeiri Guímundssyni til afskrif tar, 
var þaií meií lipurri hálfsettri hendi, og mjög bundið, en 
skrifaií meiJ mikilli nákvæmrii og athugasemi, hefír þvi aíí 
mestu oríJrétf fylgt veriiJ (jþar annaiJ handrit var ekki fáanligt)^ 
og einasta fácin orií eptir ágizkun leiiJrétt. ,t>areð bæiJi orbfæri 
brots |)essa og samhljóða vitnisburíír fleiri Islands sagna sann- . 
ar, aií Heiiíarvígasaga er ein hin élzta af Islánds sögum, og 
^areií efni hennar er all-merkilgt og fróöligt, þókti vel fallii^. 
aiS prentá hér brot hennar, og þánnveg geyma |>ær einustu 
leyfax," sem nú eru til af sögu |>essari , fornritavinum til 
þóknunar. ' , ,. 

IV. Ágrip VIGAS'ÍYRSSÖpU og fyrra parts HElD- 
ARVIGASOGU, ritað af Jóni Ólafsyni frá Grunnavik (bls. 
309—350); áriií 1727, eöa snemma á árinu 1728 fékk Próf. 
Ar ni M a g n ú s s o n til láns hjá svenskum manni, fyrrarpart 
skinnbukarinnar Nr. 18 í 4blf, hvörrar hér aiS ofan er getiíf, 
hvar á var Vigastýrs--saga, og "byrjun eiía fyrri hluti 
H e i ií.a r V i g a s Ö g u , og lét útskrifa hana hvörsii skinnbók 
Jessari haii háttaií veriö^ og hvörsu hraparliga hún tortýndist sézt 
best af f ormálanum f ramanviií, sem er" meí Jóns Olaf^sou- 
ar egin hendi, oghljóiíar pannig: t^Hör skrifast inntak Jíeirr- . 
ar membranæ, sem á var FragmentiÖ af yígastýrgsögu, hverr- 
ar appendix ai$ er Heiðarvigasaga, sú membrana var \ét af 
Svenskum , Ass. ArnaMagnússyni, og skrifai$i eg hana 
upp fyrir hann, um áramötin 1727 — 28, hiin yar i svo hátt: 
tvö örk í 4tó, samanfest meiS hamp|>rséði, voru. 8 blöií i öiíru, 
sumstaðar litiií mái^, en mjpg mikitf á seinustu blabsiiiunni , 
lemmata voru rauií, en numerus capitum'engmn, hún var meiS , 
góiSu ok jöfnu settletri, mjög eptir látinu prentstafa formi, 
xituö hérum 1360, aií þvi er Ass. Árni sagiíi, meií hans bók- 
iim brann hún síiían i Kaupinh^fnar eldsbrunánum 1728.; ?aif 
sem undan gekk .ber^erkja drápinu, ogjþartil er J>óxhalli kom 
í sakir viiJ Stýr, man eg eigi glöggvara enn hér ersett; af 
hi^tóríunni um vig Styri, atrekandanum til |)ess, og hcfnd- 
unum eptir hann, er án efa engu gleymt, |)ví er í membrana ' 
stóÖ , og eigi fjærrí í>vi niiSrraíaií efninu, en hversu Heiiíar- 
yrígin knýttust þarviiJ, var svo, eiír mjög likt J>vi, sem hér 
greinir, um nöfn þeirra manna, sem litití koma viö söguna. -^ 12 r- Iiefi eg iiingeti)(, hwAt eg eigi man paii gloggt, rro og vm 
bæjanofn , var mér eigi auöveldt Jau a<5 mnna , J>vi eg befi 
hverki veriiíí, i Eyi^rsveit, né |>ar i Borgarfirf(i, sem sagan mest 

-umgetr, og eru J>aer sveitir, svo atsegja; mér alls ókunnar, 
eg las og ekki membranam yfír optar enn'i J)vi eina sinniy 
er eg skrifatfi hana upp, og er nii sifían heiU ár og nokkrir 
mánui^ir, var mér f á annara aí lesa hana rétt en setjá rikt á 
nlig sögunnar . efni , par til vissi eg mér vist a^'rita enn Já 
ani^aií exemplar af henni á nýjan leik. fetta hefi'eg helzt J»ar 
fyrir uppteiknaíí aíí menn nœrri lagi viti,, hvaíí mikiiJ ][>etta 
Fragment jinnihélt , og- hvilikt innihaldii( hafi veiíd , Jeim' til 
vilja, er jjaft eigi forsmá, heldr vel viría, hvers eg vœntí; 
— ^eirira |>énustUvil. vin — Jón Olafsson." Héraf sézt aí 
skinnbókarblöi( J>au, serh Dr. F i n n s en faon af HeiíJarvigasögu- 
brotinju, og sem hér er ?iú prentað, i bindi {>essU:, hafa heýrt pvi 

' skinnbókarbroti til , sem Arni Magniisson' f ékk til láns, 
pg hvörs ^innihald og ágrip sá nafnkendi fomfrœiía yökari 
Jón Olafsson hefir uppteiknaiJ svo vel, sem hann mnndi 
j>aíí ; er ágrip Jetta J>ví hér prentaö , ' aíJ |)aÖ þikir fróÍHgt, 
ög lika af J)vi, oií öll von er horfín aí geta fengiií fraií fuU- 
komnara; en J)vi er Jaíí prentatt 'meiJ smærra letri", ai trú- 
ligt er aé hér sé sagt of eöa van á mörgum stötfum, frá þvi 
sem stóií á bókfellinu, og . sé |>vi ekkl ágripit^ a^ Öllu syo áreiiS- 
anligt, sem frumritiÖ var, og sem sá hógværi höfundr i for- 
mála sinum ekki heldr ^eggr dulur á ; er ágripiií orírétt prentaíí 
eptir handriti Jóns Olafssonar, m^ þeirfi athugasemd- 
iim er honum hefír. sýnzt oiS gjörá parvið; ým'! oríatiltæki 

' og talshœttir, sem höfundr ágripsin^ var viss um tíií voru 
•ögunnar egin orð, eru með gisnara letri sett, hvar hann J>ar 
á mót ekkivar viss um eitthvaí ,.hfefr hann ]>ar viösett m.m., 
sem prentaií hefir veriiJ i athugaHemÖunum, og sem J>ýöir : m i g; 
minnir; og J>areí hann, hvaíí helzt hefir veriií í óvissumetf 
nokkur mannanöfn , . svo hafa hvorki manna, né staitanöf n úr 
ágripi J»essu veriií tekin i registrin, sem eru aptanvitf bindi 

Íetta , og sem einasta ná til niiirlags H e i if a r v i g a s ð g U/ « 
rots. ^ 

Aií útbúnaiíi bindis |>es?a i Öllu tilliti hafa 1 sameinihgu 
' starfaiS tveir af méiölimura Fornritanefnd'ar Fé- 
lagsins, yfirkennari,Cand. Í>oroki» Gudmuwðs- 
30K og Cand. toRSTEiwN HsLGASON, |>ó hafa þeir, 
hvai) samanburíí Landnámabókar shertir, notiiJ Ijáfmannligs full- 
tingis af 5 löndum sinum, lærdóms yijkurum hér viii háskólanxu 

KAVfMAVKARÖJpir, ÐAO 28 Jav. 1829., ÍSLÉNDÍNGA BÓK 

ARA PRESTS ENS FHÓBA 

ÞÓRGILSSONAR, r*. V ' y t ' 

r < i ^ * 

9 

Isleaclínga D(Sk Ará prests tTi& 
fróda porgílsisdnar. . Prologus*. 

JLslekðIkga bÓk gjörða ek fyxst byskopuni 
onim {>orláki ok Katl!) ok sýndak bæði þeim 
ok Sæmundi prestí. En með {>ví at þeim lík 
aði svá at hafa eða |>ar viðr a^k^, þá skrjf- 
aða ek |>essa pf et sama far, fyr utan ættartölu^ 
qk konúnga æíi, ok jókk^ |>yí, er qiér varð síðaa 
kunnara, ok nú er gerr sagt á þessi, enn á þeirri* 
£n hvatki es missagt^ es i fræðum þessum, þá 
er skylt at hafa {>at heldr, er sannara reynisk. ' 
Hálfdán hvítbeinu Upplendínga konúngr, 
sonr Ólaf s trételgju Svía konúhgs , vas faðir Ai- 
stelns frets, föður Hálfdánar ens milda ok ens 
matariUa , f öður Goðröðar veiðikonúngs, föður 
Hálfdánar ens svarta, föður Haralls ens hárfagra, 
es fyrstr varð þesá kyns einn konúngr at ölluni 
IVorvegi, 

■) Handr^Uin hafa ifyrUogn: Schédæ Ara prosta £rójKa9 e« 
9Ú fyrisogn mun smit'ud' af þeimf «r afakrifoifi hau eptir 
^iunhókinni, ^) þannig B, S; attart^Iu, wif, C /) þanmig 
leið-réU { C; jóke, J, B, S, *) þannig likliga réltara U^iif , 
i Sí mi sagt, W, fii nú sagt, C 

• ■ IV / - 

4 Isiendínga bók« iKt 

/tz /ioc codicé cqntinentur capitula: 
' Fra Islanns bygð: fyrsta ; frá lann-námsmönn* 
um: annat, ok lagasejníng; frá alþíngis setnfng: 
|)riðja;^ frá misseris tali: fjórðaj frá fjórðunga- 
deild: firata; frá Græníanns bygð: sétta; 'frá 
því, et kristni kom á, IsloAd ;. sjönda,;, frá b)^k- 
opiim útiendun^: áttuíLda ; f rá 1 sleiii bysköpi : ^ni* 
undaj frá (Jjzori byéfcopi: tíun(ía% ' 

Incipit UbeUus Iskmdorum. 
1. IsL A2r D bygðisk fyrst úr Norvegl á dögum 
Haralls ens hárfagiía ^ Hálfdét^sonar ens svartaf 
í þann tíð, at éetlun ok tglu {leirra Tqits, fóstta 
míns, þess mann^, ér. ék k,unaa spakastan, sónair 
ísleifs byskops,.ok |)brkels,. föðúrbróðíur mínsi 
Gellissönar, er lángt mupdi fram, qk þoríðáf' 
Sriorradottur ^ goða , es bœði vas margsþök ok 
óljugfróð, e$ Ivar Ragnaf§sön loðbrókar lét drepá 
Eáðínund éni^ Íielgfí Ehgla kónúng ; en |)at vás 
8 ,hundruð, ók 70 (yetrum)^ eptir biirð Krists, 
át J>ví ,es rilit es' í sogu hans. Ihgólfr hét 
malír NQrænn, es sahriliga er sagt at faeri fyrst 
baðan til Islarids,'{)á es Haraldrenn hárfagri var 
Í6 vetra gamáll, én'í<árinát slnn fánl'vetrumfeíð- 
'arr,; tiarin bygði suðr í Raíkjaírvík; Jiár er Irig- 
ólfshöfði k^Iáðr fyr áustan 'Minþaksaírij sehi 
hatm kórii fyrst á' land,/en þar íngólfsféll fft 
yéstan.Ölfossá, es Íiarin la^Öi sírÍa eigri á síðárr. 
I þann tíð vas Island viði vaxit á miðli^alls ok 
fiöfu. T)á voru hér menn krlsttíír, béir er Norð- 
menn kalla Fapa; en þelr fóru siðan á braut, af 
því at þéír vildu eigl yesa hér yið heiðriámenn/ 

^) vantanM J, B, Sj bœtir vi& C. *) &. r. C. Í4iK. Jbiiðndínga bólé. 5 

\(k léta éfítá? 'bæW'freítffl: ök bjölfar ok bagla; 
d því '' ihátt! ' skilja ' at þeir voru menn Irskir. 
En þá varð, för manna nrikil mjök ót híngat úr 
Norv^gi/ tll {>ess^h2*kóhöngrínn Haraldr bann- 
aííi, af því at korium þótti landaúðii nema. jþá 
sættusk. J>eip é J>at , at hverr maðr skýldí g jalda 
konúngi 5 aura, sá er eigi vœri frá pyi skillðr 
ok {>aðaii færi.hingát. En svá er sagt, at Har,- 
aldr væri- 70 vetra- könóngr ok yrði átræðr. 
J)au hafa úpphöf verit at gjaldi {ivl, es nó er 
kallat landaurarj' en þar galsk sttindum meirá^ 
eri stuíidum minna) unz Olafr enn digri gjörœ 
skýrt, at hverr máðr skyídi' gjalda konungi hálfa 
mörk, sá er færi á miðli Norvegs ok Islarins, nema 
konur, eðá þéir menn, es hánn næmi frá. t Svá 
sagði þorkell öss Gellisson; 

2. Hf oUaugr , son Rögvalls jarls á Mæri, 
bygði austr á Síðu y þaðan eru Síðuttienn komnir. 
Ketilbjörn Ketilsson, maðr Norænn^ bygði suðr 
at Mosfdli enu efraj þaðan 'eru Mosfellíngar 
komnir* Öðr, dóttir Ketils ílatnefs, hersis Nor- 
œns bygði vestr í Bréíðafirði j þaðan eru Breið-"^ 
firðíngar kómnir. Helgi enri magrr, Norænn, 
son EyVindar Auétmanns , bygði norðr í Eyja- 
firðij þaðari eru Eyfirðíngáfr komnir. En J>á és 
Island vas víðabygt orðit,^ þá hafði'maðr Aust- 
rænn fyrst *lög^ út híngat úx Norvegi / sá er Ulf- 
Ijótr hét, SÝ& sag^ Teitr oss, ok voru {>á* Ulf- 
Ijótstög köUut; hanp var fáðir Gunnars, erDjúp- 
dælir^ eru kómnir frá í Eyjafirði; én þau voni 

' ») ^Uy leiirrétt i C. a) Djiiffdœlir, likl rángt UM úr 
DjáppdæUr, J, B, S. ' n 
[»b(^ J&^ flest sett ál {ivi, s^ ]|^á v<>ru.Galá|i^bBig8}ii|gi c^ 
ráð {forleifg eris. spaka H^ðak^as^iidr vprH tíl 
kvar við sk)^ldi auka ^e^ afaem^i éða ðiftíaTip 
veg 8et}a« Uli|jótr yai: a|i^^ í Loni} fn svá.er 
sagt, at Griqix gei^skór yd&vi íós/lf]>rf^}r hmsy, $á 
er kaimaði I^^nd al}^ ^at ráði hans , á^r al|>ía^ 
rwrí átt; en hónum fé^k hVerr xnaðrppnírig tiá 
á landi hér , en hann gaf í^ þat s^ðí^ ti^l hofa. 

3. Alþiugi yas' 8e|t at ráðí Ulfijó^s ok aUfi^ 
lannsmaiuíia þar er nu eS} en^áðr vas |ií^g,á 
Kjalarnesi, þát es þbrsteinn. ]^ng($l£s$0Q. ^ lann^ 
nám^cinns > fáðir {yörkels n^^. lögsögpn^nQ^ 
hafði j^ar,- ok hofðlagíar þeiry es £^:|>vi hurfu. 
£n maðr hafðlsekr or^r of j^fsels morð eða l^j^r 
fbgs, .sá er land átti 1 Blá^kógjtim^ haqn es nefhdr 
]>órir kroppinskeggi; endóttursonr hans eskall- 

. jððr {]ioryaUlt kroppinskeggi , sá es fór síðan i 
Austíjörðu) Qk brendi þar inni Ganaar$ forói^ 
ur sinn, sv^ sagði Hallr Órækíusón; en sá hht 
Kolr, es myrðr yas;. við hðifm* es.kend j^ sú^ 
es þar es köUuð 84ða4 Kolsgjá, sem hr^in fiuf^4r 
usk; land |^ yarð siððn^.^lsherj^irfé, e^ ^^ 
lögðu landsmen^ m alþíngis naÍ2Í^.j af ^ví ep 
|>ar aJbienni^g at víða> til alj^ingis i sHóguipv ok 
á heiðum hagi. til farossahali^r;^ J^at s^gði U1& 

' héðinn oss. ^vá.hafa óH S|>a}yr, ínenn sagt,,.at 
á 60 vetra yrði Ksland albygt, syá át eigi væri 
meirr síðan.. |>ylnær tók Hra^n l(}g^c3igu, Hængs* 
sonr,. lann-nám^ðnns^ næstr Ulíljóti, ok h^fði.20 
sumur, hann var úr Bángárhyerfí; '{^aí.vc^T:^^ 
vetrum eptir dráp Eaðmundar konúngs, vetri eða 

») fat, JB, s, ^y V. i A. I 

t 

i^im áðl^'llaitik^ énii háragfi jtpi (tsniiít, át 
^tölii spáUtet *6háa* IþórÉtiún R^gía-bróáir , soti 
'i^eife^híalttíf tðk Idgi^gu nseistr Hramni ok hafÍi 
&Hftir-265 hann ^a^ Borgfirílískr ' . 
/ 4. ' j^t^ vás ok þá, es' énir spöknstu 
Thfltóttn- á latidí 'héíí^ höfðö táltt rí tveim niísf^erum 
'fféíá cíá^á étes fjór^ hundrsiásí, þat r^Sa víkur 
2 éíite sétta tegá^i en mántiðr 12 þrltögnáttaír ok 
dágsBT 4 umlrfröroy pá tBerkðu þrir ál sólargángí, 
at sumarlt munaði aptr til váf^ns; en batktméi 
'éligf sfegja þeim j ' €rt degí ^ntam vas fléira enö heil- 
utn* v^uiii gegödí'^ f tvelm misfserum, ok J>at olM. 
Eh mflfðt *h<él*^oristéÍÉm sttrtry hðnh Vas^ Bre^- 
•fií^kY 5 sóitít HaMstBms jþiSróJfssonat*'^ Mbrstraí- 
^kegg|a^$ landbfMiamanh^ , ok Óskar |>orsteiné- 
dótVilMf eiís rauðá'^ h'ánn draiihdi &at', at hánn 
hygoiákresa atiögbfírgí, þla es þar var fjölmennt, 
ok viáUd; en hhhn hUgði alla mefm* a$ra söfó ^ en 
síðah hitgði§k hanh sofná^ eh hann húgðl þá 
alla-^ aðrá vatína- jþ&ntl draúííi réð Ósyfr Helgá- 
8on, méðurfbðiir^ Gellib þöí^ftelssotiæ^* svávat állit: 
m^n útjndV Ipéégmá ^ið^ mfeðah hmn mælti út 
rögbergí, eri ^fðati, 'eá hánn |>a^a& at, J>6 myndi 
allit þat tómá, ed Kanh héfði mé&lt^en þeir yöíii 
íiáöír' spafklr lííéhn mjöké Eri sloaii, ep menn 
'kvoniU til-'þíngs', þá l^itaðí hann. þess téS^ ál 
lögherg^ , at ét ^öndá hvert sumar skyíÆ atlka' 
víkil, ok fréista hve þá hlýddi. = Eö svá'sem' 

•' ^) fmnrtig leiirk tC; KórgfírFör; kin: ^)}iRt,.J,' B^íSr; 
da9^ V9r4* That. éniMþ^ltáfs'smfinn T h^. paktQií' i «Hnift 
bókinni, ^) «. t B, S, *j þannig C; i>óróipss. , ^, /í, S, 
*) þaíini^ A^ Mostrarskeggja, hin.^ ý) nienn, .6. v. B, C, S. 
^) panni/a' ágizkué' lágfœríng 'af Á, Hagnúsf^i pegn var> 
UkU ráhgt len& i A, B, S. Ósyfr r^ draumtnn, þá vökaiiðu.,|Í[ir meim Tið 

þat velt ak vos þat fii þegar i iQgf leidt, at láífi 

]>orJiH^ls xnéna ok annara spakra maiiiia. Atréjttii 

tali (eru) ' í hyeríu ári 5 dagar ^$ fjórða faundr^ð^ 

ef ei'gi es idaupár, en þá einum fleira;. en,at oru 

itali verða 4j ep þá ee aiksk at om tali et s)&v> 

d^ hvert atviku, .en engu at hín^, þá yerða 

7. ár saman íamnlaung at hvorutv^ggía;^ jen e£ 

.hlaupár verða 2 á ^ii^i þeirra, es auka $kal» p^ 

;þarf auka et setta.- 

5. þín^deildmikil varðámi^iþQÍrraþ^^ 
. iir gettis, sonsar Ó]eiís feilans, úr Breiðaíirði, ok Odds 

.^ss, er kaUaðr yar Tungu^Oddr^^hann var Borg- 

.firðskr} {>oirvaldr) scmr hans^ vas at brennu pox^ 

kels Blunnkelilssonar með Hæsna-bóri^ í Örnólfis* 

dali. £n þórðr gellir yarð liöfðíngi at sokiojn^^ af 

,|>víatHersteinn{>orkelssqn, SHqnnketiI^onar, átti 

.|)iór unoi, s]rsturd<^ttur hans \ hún vas Helgiidóttir 

ok GunnarSv ^ystir Jófriðar^ es þorsteinn átti 

Egils^oa. £n þeir voru sóttir.á þíi^gi þyí) e? 

var í ]Elorgaifirði, í þeim 8tað» es síðan eskaUal^ 

•þingnes. |Mit vorvi þá lög, at vfgsakar skyldi 

•sækja á þyi þingi) es næst vas vettyángi^, £11 

þeir bör^usk þar, ok mátti Jrfngit eigi heyjask at 

iögum} þar féU þáról|r refr, bróðir Xlfs i DöU 

wxx 9 úc liði þórðar gellis. . £n siðan fóru sak- 

amar til alþingis^ ok borðiisk þeir þar þá enn; 

þá f éllu itienn úr liði Odds, , enda varð sekr hana 

Hæsna-þórir ok drepinn siðan, ok íleiri þeir at 

brennunni voru. þá taldi þórðr gellir tölu umb 

m ■ II 

^ ») pannig dgizk.; v. í ólL ») þannig A, É, S; Haansa- 
Póri, C. 3j Jannig kiiyrétt i €; yeit vajji, A^ B, S. - » ,. » ■ * 

^lögbei^gi, hre illá :mðnnimi g^gndí atfara í 
j6kuna þing at sœkji úf víg éða h«írma sítia, 6k 
tiddi hvat honuni Varð fyrir, áðr hann vmtá 
þyí máli til lagá konta; ok kvað ýmissa vandTd^^ 
mandu T^^ða, ;ef. eigi réðisk bætr; á. þá vas 
bndini^ ski|>l i fprðónga^ avá at 3 urðu |>íng i 
hver)um fjórðúi^igi/t ok skyldu þínguJlautar eiga 
hyarsaksokiftír samaiH aema iNorðlendiriga i]ór^ 
ÚQgi voru 4> af pnri at þetr urðiu eigi á annait 
sáltir} þeir er fyr norðán vot u Efjafjörð vil^ 
é^ ^J^áxígat ^kja þingit, ok eigi i Skagafjörð 
þéiri es þaáf voru fyr ve$tan; ,ep þó skyWí 
)ö&i dómnefiia ok lögfettuskipun úr þeirra f]^T^ 
áagi sem or einumhvarjum öðrunfi ; en ^ðau 
vora sett fjórðúu^pþing; svá aagði os^ Ulfhéðiim 
Gunaarssönv lögsögumaðr. þorkell máni þorw 
steinsson, Ingólfssonar^ ték lögðiögu eptír |>órar- 
ion Raga-bttóður, ok hafði 15 súmur; þS. hafðí 
þorg^ir at L)ósaTatnif þórkalssion, 17 sumun ' 
6. Land þ^t^ es k^Uat e^ . Grðnland) fahnsk 
ok bygðisk áf , Islandi. Eirikr ' eiui rauðí héjt 
maðr Breið^irðskr., esf^r ik heðan þá|igatj» ok 
iiam þar land , * er aiðan es ikaUaðr Eiríksfjörðr; 
hann gáf nafo landinu ok kalIaiK Gtræúlanid^ ok 
kvað menn þát myndU fýsa: þángat farai?, at [iandr 
it a&tti^ nafti gott* þeir Jtodu þar ^manna vistir^ 
bæði austr ok vestr á kndi,' oktk^plabrot^ ok 
ateinsmiði, þat es af þvi má skilja, at þar hafði 
þesskonar þjóð f arit , es Vínland liéfir bygt oljL 

Grænlendingat k^Ua Skra^nga* . £n þat vas , es 

*■' ' '■■ »■ - ~ 

*) Eirekr, kér B, S. *) landiþ œtti, þannig J, €$ landit 
I«tti, B, 9r 3) keitlabrot, rangi Í€4. j», á^ .. 1 • 


10 Islendldga bökl . «-7 IC 

'haiin téic bjrg^va hndií, 14 ▼etnmi eða' iS iyt^ 
enn krístni kvaenii b^ á Islánd , at þyí er sá 
«áldf fyrir |>arkell Oeliisáytii á Greenlandtý er sjálfir 
fylgdi Eirlkí enum irauða lit. ' 

7. Qlafr rex Tryggvason, Ólafseotiar, Haiv 
all^sonar ens hárfagra< kóm kristsii í Noreg ot 
á Isidnd) hann seo^ hingal til lann^ prest þasfn, 
^ hét þángbrandT) ok hér kendi mðiiiápikt íbriatin, 
ék^ »kfrði þá allá, és yid trð jtóku^ En Hallr á 
^ðii f>orsteinssott lét skíristök snómlieRSdi^, ok 
Hjalti Skeggja^onr úr þjórsárdali, ok Gizor e»ii 
liýíti Tettsson, Ketilfojamorsonar frA MosfeUi^ ek 
marglr- hOi$íng)ar ^ðrir) én |>éir líorti |>é ílékí, 
^ í g^gn mœltu ok liéittu* En'f>á er hatiii 
Ibe^ hér Terit einii vetr é& 2, þá fór hanti á 
htwx , ok haiði vegit hér 2 menn eða 3 , þá ef 
hánn höfðu nidt. En hann sagði koiIúnginQni 
Ölafi, en hann koin austr, alh f>at, es ber baiBðt 
yfir hann gíngil, ok lét örvænt, at hér nfuncli 
kristni etin takaék. En hann Marð við f>at reiðr 
kn)ök , ok «daði at láta meiða- éða drepa oasa 
bnda fyrir, {^á es J^r^voru austr. En þat suniðr 
et sama kvomu títan héðan- • þeir Gizor ok 
,fí)aki, ok þágu |>á undm við konúnginn , ok 
hétu honum umbsýslu sjnni til á líý^a leik at her 
y^^ enn við kristifinnt tekit, bk létu sér elgi 'annu 
ars von, enn J>at* ínundi hiýða. En et næsta 
sumar eptir fóru þeir austán, ok prestr sá^ -es 
j>ormóðr hét, ok kvbmti þá í Vestmannaeyjaf 
es 10 vikur voru af sumri, ok háfði allt farlsk vel 
at} svá kyað Teitr Jþann^ segja, es sjálfr vas þar. 

*) ^annig A\ C,- far, »/ & ») þannig Cf f, A^ B^ j iáeim«kýl4i «yáH0mtli^lfij^^ ^ 10 vikur yapTÍ 
af sumri, ea {i4ngftt tíl* kvomu (jRienn) * viku f yiTt > 
]^ þelr féri^ þegarjb^ til iQe^i^anm.ok »í^<w 
tfl alþlí^is, ftk gltu ciii Hj^s, at haun iwk? ^íptiír 
í Laiii^dali tfí«$ ji2ta nnton, ^£ Þv^ ^ hanaii^fiðii 
áðr sekt w^in ^ðfrbspg^maðr et naps^ suipðr á 
aiþíngi o£ .gdéigái to ^ t^ tij þ^ hí^ft, H 
kan kvaK at l^gbergi WÁðMl^lg þes^: 

Vil f k eigi goíí geyja 

gf^i þykii: «iér ¥mi]^ 
'Snpfiir 6i}s<»: £f^rM uw þeij^.i^OWU. í si^tð þfkufi^ 
i bjá ÖJHojaísv^m) eg liajl^r e$. Yellátiikftl^, ofk 
géifð^ orð þa$ai) til þíngs, ajt ó 9191^ þei^ akyldji 
koma alililr fi^tíngsmew þeicr^ð a^ þyí at þei)? 
kð£í(ii sj^urJt^ at. ajidakotar þei^i^a vil4i verja þeio^ 
vigi þáagröU&m^. £n fytr emi þeir færi þaðan) 
þá kom þðr xi^mái Hj^ti, qH þeiri er eptir voim 
Qfeeð hontiip ^ <ei9 s|$aii ri$u þ^ir 4 þingit». aK 
kvomu iðr á iD<k þeim frændr þ^irca ok vinir^ 
tm þðix^ ii(Etf0u ^st. En ^tiir heiði^ niena 
hnrfa aftman tth^ alif^B^i, ok hafði svá nær^ ají 
læk ii)]m4i^ Iférjask^ [it eigi^ of tó é »*iÖlii*. E» 
m^m»i dag e^tir geu|u. þeir Glsor ok Hj^lti ti) 

lögbei^Si qk báru, þjirv'upp erí^i $ínj eft s^^ 
er sagt; ðt þíit bæti frá, hve Velr þ^r mælít*. 
En þat gerSi$k af þyít at þafc nefndi :annar.níaðx; 
at öðrum vátta, ok s^gðudí, hvárir úr lögiíms 
láð aðra, eiúr>kri^u lu^^Ua'ók enir Jieidnu:, oJ^ 
gingu slðan f^ lö^^gi. þ^ báðu eiiir kri^tnu 

er ágizkun A, M. aamkvœmt talahœtti i RgiU $, ; í Á^ B, er ey&a* 
^^frá [17. 18. . ið kendiiigá bólé. 7 1& 

m&m Hall á Síðu^ at hann skylði Iðg 'fi<^irrÍL 
uppsegja, |>au és kxtðtninni skyldi fylgja ; en hann 
léystísk {>ví undan við |>á l at hann káypti at 
{K>rgeiri lögs&gúmanni, at hann skyldi úppsegja, 
en hann vas enn |>á heiðinn. £n sioan es menti 
kvomu { búðir, pá, lag^sk hann ni$r þorgeirr ok 
breiddi feld sinn á sik, ok hvildi f>ann dag allan 
ok nóttiha eptír, ok k vað ekki drð. En ofworgun- 
inn eptip setti^k hann upp, ok gerði orð, at 
ménn skyldi gánga til Iðgbergis ; en |>á hóf hann 
tölu sína upp', es menii kvomu þar, ok sagði, 
íi!t honum þótti |>á komit hag manha í ónýtt ef ni, 
ef menn skyldi eigi hafa allir lög ein á landi hér^ 
ok taldi fyrir ínönnum á márga vega, a^t þat 
skyldr eigi íiáta verða, ok sagði, at þat mundi 
at {>ví ósætti verða', es vísa von vas,' at |>œr 
barsmiðir gerðisk á mifði manna, es landit eydcjisk 
af ; hann ságði frá j^ví, at konúngar úr Norve^ 
6k úr Danmðrku ;höfðii haft ófríð ok orrosti«p 
á miðli sín lánga tíð, til þ^ss unz lannsmenn 
gérðu frið á miðli þeirra,- f>ótt þeir vlldí eigi: 
en f>at ráð gerðisk svá , af af stundu senduskfieír 
gerdémar á miðli, enda hélt friðr sá- meðan þeit 
lifðu; en nú þykkir mér þat ráð, kvað hann> at 
vér látim ok eigi f>á ráða, cir mest vilja i gegn 
gángasík, ok miðlum svá mál á míðji ^þeirra, at 
hverirtveggju hafi nákkvat sins máls, ok hðfum 
allir eiri lög ok einn sið; þatmuri verða'satt, es 
vér elitum i sundr lögin,^' at rkr munum slita ok 
f tiðinn. En hann lauk - svá máli ^inu , at hy:ár- 
irtveggju játtu því, at allír skyldi ein.Iög hafa, 
p»'au' sem háiui réði upp at segjá. |>á vas |>at « 

0iælt í }ögúm, atplKr méxín sfcyldí kmtntr vésa ,^i 

ok sfcira ^ai ifieir er áðr ýora ósfcirðir á Jandi 

hér; en bi báma útburð sfcyldu standa en fornu 

iðg, ofc. o£ hro$safc)Qtsát, skyldu ihenn blófa á ^ 

Jðun, ef vildurehvfirða fjörbaiigsgarðr, efvóttum ^ 

jof fctæmi. víð; en.síðar iám vetrum var sú heiðui ^ 

^umin^sem önnur^ f)énna atburð sagði Teitr i^ 

óss, at því er fcristni fcom á IsIaQd. En Okifr 

Tryggvasön íéll etisamasumar at, sögu Sæmundar 

prests f þá bai^isfc haan. við S veitií tiaraUsson) Danár 

ko^úng, ofc Ólaf 9nn Sæmfca, Eilrífcssoa^t Upsöl- 

mty Svía fcónúngs, ófc Eirífct es siðan vas jarl :a|: 

Jíorvégi Báfconarson ^ .. J>at , vas hundrað^ ok 30 

vetmm'^ptfr dráp Eaðmundar,' en, f>úsund eptir 

Mrð Krists át alþýðu íalú 

.8. ^^essií ieru jaöfb byskopa þelrra, es verlt 
hafa á I^andi :fítleíidiir 9 at sögu.Teits: Friðrefcr 
k<»n i heiðni her ; en jþessir voru síðau: B^rn- 
harðí .eon bófcvísi^á^rj JColr.fá árj iHróðólfr 
>19ár; JóhaUf'énti Irski fá ár^ jBjarnharðr 19 ár; 
Heirirekr .2 ár. Eim ; kvomu ,hér ^ aðrir $ , : þeir 
4á by^kopái fcvdðusjc vesa : Qrnóífr okGíSði^kólfcr 
ok 3 Enmkir 3 P^trus ok Abraham .qk Stephaqus. 
Griior at Mosf elU S veirtíúg$SQn tók Idgsögu eptir 
fiorgeir.ofc. hafði 2,suQ>ut;r$n f>á. fékk hann lof 
til þess^ at Skapli þoroddj^SQn hefði, systur^on 
'hio^,. af þ.vi .at hann. vas h.ásð2^1t): síálfn Skapti 
hafði lögsQgu 27 s^mur; hanu s^tti firntardóm^ 
lög^ ok..þat, at^ engi vegajjdiafcyldi lýsa vígi^ á 
héndr öðirupi manni. entn /.séry en aðr voru hér. 

■ . I • . " 

*) hessi , jfy B\ 9, á a'íY tera : tlieási , en upphafsstajipn 
vcintar. «) r. i B, S. ^) þannig leiirréét/i'€; víg, y/, H, S. m i4 lélendiiigii bdk* B^ÍL. 

6lík Iðg of |>at pmi i Norvégi. A hnís dögum 
utðu margir köfði&igjar ok ríkiijniehii sekir eðá 
Iflndflótta of Ýíg eða barsmíðif ðf ríkis aöktiiá 
ham ok lflfnd^t)órn[) en hahii áiiMlflðÍ6k á enu saint 
ári úk Ólsfy enn digrí M HaráUsson, Goðrððn^ 
fionar, BjaMarsoíiarý HarattS'SOnar ^ eos h&rfagrt^ 
80 vetrám síSörr enti Œafr JéHí Tryggvason.. ]^ 
lók Stekm fiíOi^géste^SDn Íögsögu, ok hafði 3 
Sttmiir; |>á hafðí {^orkell T)örvason 20 sunmr; 
{>á hafði G^lir Bíðverksson 9 siimur. 

9« Meifr Gizorárson ent hvfta vas rigSc 
tíi byskops á dðg^Harall^Norregskonái^s<^9- 
tirðarsonar, Hálfdánai^tis^, Stgurðársonar bríði^ 
Harallssonar -ens hárf agra; En es f>dft sá höf ðfcig- 
)ar ok góðir menn, at Isléifr ýas mykla tiýtri, ran 
aðrir keniilmenii, þeir es á |iV£9a landi^ nedði, þá 
seldu honum margir sDntii: sína til lærft^ar) ék 
létu vígja til prestá; þeit urðti' ^ðan rí^ir ít i& 
byskopa: JÍolr'^, er var í Vík austr-5 ok Ji6an at 
Hólum: Isleifir átti d sonu ; þéir itfðu afiir hðfð- 
fn^r nýtir: Gisor byskop ok Teitr prestT) faðir 
Halls, ok l^orváldr^ Teit feKÍdi Hdlr i Hatikð- 
dali, sá maðf, és fiat vasahnæk at milda^ vseri 
ok ágæstr át géðfi á landi -hér ólærðra manná. 
£k kom ok til Halls 7 v^tra gámíðl , vétri eptjr 
|>at, es Géllir {>örkels$on föðurfáðir miíi4 ok 
fóstri andaðisk, ok vask f>ar 14 vetr. GúmSir 
enn spaki hafði tekit Iðgsðgu, f>á es'Gellir lét al, 
ok hafðí 3 sumur; f>á hafði Kolbeíún FÍOsason 

6; f>at sumar, er hanntók Iðgsðgu, íéll Hárð^ 

- — - 1 

•) sonar, v. i B, S^ *) voru, K v. C/ S^ iffirdregi& i B. 
3) þannig Ui&r. af A. M.\ Kollr, A,^ tí, 4L ♦) þannigUi&r. 
af'A. M, sanikv. ííúngrv^kuog Sturlúngu; porvallz, J, B,S 34.0K. , Iðle^dii^ bók, tS 

re^ á Ei^^aidi i þá })a£ÉS GdHr í aniiat $iiin 3 
finnpr; þá hð£ði GutinAr í atmat sinn eitt sumðr^ 
þá haf^ 3ighTAb: Surtaeati, syatnursQn Kolb^ns, 8; 
X þém dögum: kofn Sfhoittndr Si^sfton suntian 
ftf Fi&UiáMÍi ifS»ifkt ttl lmá» ok. lét sidai^ víg)ask 
tð pi'ests^ Islei& i^as vj^r til byafcops þá es 
ham vas fiiMögr; |>4 vi^ Leó fSeptimuS pávij 
eo^n ¥a» eim Sí^estd veír iNorveg;^ ok fór siðan 
ðthipgatvén hlmn anrdeiðíski SkáJaholti þá es 
hann hefði alls verit byskojp 4 iietr ok dQ; svá ' 
Siigði Teitf €^s $ þM V^ar á drottldsdaðgiii 6 nóttum 
eptir hátið þ^rn fétt» .c4JPálS| ^O (vetra) ' eptir 
úla£s £att TryjggvASo wr ; |iar v^ ek þá me$ 
Teiti) fóstra míoium, 12 vetra< gamall. £n Hallr 
ssg^i QS6 ðvár es bapði vas minnigr ok ólýginnt 
ok muiuli §)ál{r> þAt) ^ hmn v^r skirðr, at þángr 
brandr skisSí hmn þrévetrati ^ en þat vas yetri 
fyffr eiw ksisfttii væri her { lög te&ija. £n haiin 
gerði hú þnttd^ ok bjé 64 vp^ l Haukadalii ' 
ok híifði Öá vetr þá es hann ^mdaðisk; en þat 
vas.of hálið Martepa bysHops, .á enutfi títmda 
vetri; eptk andlét (Jbleifs)^ byskops^ 

W. GiKOt byskop, sonr Ifléif s, vas vigðr til ^ 
byiko^s at hmi lannsmaiUia i ddgum Ólafs^kon-- 
uDgs Hai^SsOnar , 2 vetrum ^ir þat es Islei& 
itidaðisk ; þaipi vas hann- amiaim hér á landi, en 
annaan á Gautkmdi; en þá vas natnn hans rætt^ 
at hann bét Gisröðr ; svá $agðí hann oss. Markus 
Skeg^ason haifði tögsögu ncestr Sighvati ok tók 
þat sumaxv ^a Gizor byskop hafði einn vetr verit 
hér á landi, en fór með 4 sumur ok 20. At 

») i>. iB, S. 4) b. V. til kiiTréttínear i C,- v. i hin. r 

Tians sögii ér skrífuð æfi allrá IðgðögMmftnna á 
bók j>essr, þ^rrá ag vora fyrír tTárt ininni^ en 
honirm sagði |>órárínn^ bróðir haxis, ok Skéggfí 
faðir f>e{rra^ ok ílöiri spakir menn) til |>efifra m6^ 
es fyrir bans minni voru , at -þyi es B)ami enn 
spaki bafði sagt, föðurlaðir þeirra, es nHindi ]>or- 
árinn lögsögumánn ök 6 aðra ^ðap. Gizor 
byskop vas ástsœlli af éllum lannsmönnutn eon 
hverr liiadr annará, þeirra es ver vitam ' ^hér 4 
landi. hafa verit; af ástsæld hans ok af tölnm 
|>éirra Sæmiihdar, hieð umbráði Markúss lögsögu^ 
hianns, vas þat i Iðg leidt, at aSIr nietin töldu ok 
virðu alltfe sitt, ok sóru at rétt idrdt va^i^ hvárt 
sem vðs í 'löndum eða i luusa-^^urnm , ok gerðu 
tíund af síðan. {>at eru miklar jarteknir, 'hvat 
hlýðnlf lannsmeím vor^ þeim imanni , es hann 
koVn því frami ^t fé allt vas virdt með svardög- 
um, þat es- á tsiandi vas^ ok landít sjálfl, ok 4í- 
undir af ^ geirvár , ok lög álögð at svá skal vesa 
meðán Island es bygt Gizolr byskop léc ok 
lög leg^ á {>át, at stóll býskóps j^ess, es á Is- 
landi væri^ skyldi. í Skálaholtí vesa^ en áðr vas 
hvergi,'ok lagði hann |>ar til stólsins Skálaholts 
land ök iDargra kynjá áuðœfi ðnhur bœði í 
fóndám 'ök { laucttm aurum. £n þá ea bonmn 
þótti sá stáðr hafa' vel at auð^fum ^iiáask, |>á 
'gaf haon meir enn fjórðúng byskopsdóms sins 
til j^ess, at heldr væri 2 byskopsstólar á landi 
hér, enn einn, svá' sem Nörðlenclíngar. æst^ hiran 
tiL En hann hafi^ áðr látit lelja búendr á iandt 
hér, ok' voru þá í Austfírðínga fjórðúngi 1 

*) 'þifnmg, '. ' f 10 R.^ himdÍA^hékJ 17 hfeQVára^ h^, én í Rángedi^ Qóiðdngi ló, en 
ilbáiSBíÍflnga^ fjétðúúgiýi en í Aýfiírðínga fjórð- 
úvpi% en ótáMír roru f>eir^ 66 eigi ðtm þíng- 
£BÉrarkaupi at gegná 6f allt Island. * tnfiieðinn 
Gtáinarsson ens spaka tók Iðg^ögti eptir Markús^ - 
dk hafði 9 sumúr; f>á .háfði Béx^þór llranins- 
8Ón 6, en {>á hafði Goðmundr þorgeitssQn 12 
súmir* Et fy^rsta fotnar, es Bérg|Mk' sagði Iðg 
ifpp, ras nýmæK pat gjért, at lög or skf Idi skrifá 
i b6k at I£slfl^a Móss-sonar^ of vétrinn eptir, at 
slj^ ok umbráði þeirra Bergþörs ^k annara 
spakra manna^ j^mrm et iil þess Toru lekniri 
Ajldn f>ei'r getrá nýmœli þau ðU í Iðgnih , er 
j^im litlsk þau betri enn en fomu Iðg ; skyldi 
^u seg)á upp et Aæsta sumar eptir f Iðgréttu^ 
ðk |>aú '611 halda, es enn meiri hlukr manna mælti 
þá e^i gegn. £n |>át rarð at framfara i at f>á ' 
vas skrifaðr Vígslóði ok margt atinat í lögunl, ok 
ságt upp i Iðgtettu af kennimönnum of sumarít 
eptír'; en þát iðcaði (A\mn vel-, ok mœki bhi 
mangi i gegH« þat vas ok et fynrsta sumar^ es ' 
Bergþór sagði lög uppv þá vas Giadr bjBkop 
óþitígfærr af.sótt^ |>á sendí hann orð til'al|>{hgis 
vínnm sihtim ok hðfðíngjum at bið)a skyldi • 
þorMk Ruhólfsson, fiqrieikssonisn', bréður Halls í 
Haúkadali, at hann skyldi láta vigjask til bysköps'^ 
en |>at gerðu allir sihl'^em orð hans kvomn til^i^ 
ók féksk þat af því, at Gizor halífi sjálfr fýrr > 
mjök beðit,«ok fór hann utan |ial sumar^ en - -**• *) þannig lei&rétt i C$ BtmvlííngtL^ hin, ^) Njóftsqnar, Bi 
Mjóssconar, & ... 

IslttitegáSögnr, 11»indié . 4 • ^ m l^i&íi^imM'i . i&^ s^W r4$ íiaiyi Wí i|swt» yeftr: í Paf»níJ4u,' oíji 

hoiis* þ4 ras J!éaii Ögaw|ii<UMop Y%Ö?; tíl % sfcppí, 
fyratr til ^tóJR at Hólam, þá y^s h^nn y etri njiiár 
em bálÖeitíigrV 1 í^ í^g yf tTum tíé^, Jþá -««: 
Gizor ^fðiv^ iffrife.feystíOp 8(í vejíi þ% yas;, 
Jlérláky YÍg^r tU by$^qp6ij hpqn lét Gizof, vJigjip 
t^aléteí 3tí41ah^lö St s^r Ji£|a<Jai þá ifas^þigf^. 
lájgr 2 vetrujrn; «ieir: ^njf. 30; J^ Gízor, byskop, 
aWda$Í3H,3® »<itlHm sfc í ^^ahpltí, á enumj 
{^riðja 4egi í j^ui,^^ kil^- júníív Áip^ »WB 
epu wiia obljit PasííhaUs Sf^fiúiidus pape, fyíTr.pqu, 

GiðBor byslíop* pK.BaWvIm Jóraala ^onúqgr ci^[ 
Arnð^dus patrifurcha í H^erúsalem Qk Philj^u$, 
Sirfei.konángp;^ ^n síði^rv^t j^ama suqiar Al<^xíua 
Giilck)4 koníiflgr.i ]þáj haf^i h^oa 38, vetr .^tk, 
a^ stéli i l!|Æíkl^£|riði:f ep 2 ye^m síða^ var^. 
ald^mót; þá hOfdu þeír Eystmp ok S^r&t 
verit 17 vetr kpnwngair í Npryegi eptirlVíqgnuií . 
f ðjS^r 9inp) QlaS^o^ H4{al)$^n%r. |^ y^ huad^/ 

r^;ok ao sr^Wr^ií íaH Ólffe Ti;yggvpsp]Oftrf. 

e» 8 hufi^r^ð oW 5Q gp^>.4ráp: Ea&3w^íi$lw* 
E^igln kon(ii3ig99: en 5 femid^ð ok 16 vetruai 
eptirv andlát G;regóriv»s páyg, f|9$s .^s krispii kpm 
á Jgngkft^i^t |wi^ rt^t es;^ ^n hann ^a^iskf 

á öðru ári konúngdóms Fóku l^eisara^ 6 hundruð 

^ ' • I ■ ■ ■ *) þannig lei&r, uf A, M.; hálffertogr, Ukl, rdngt útlcsi&', 
hin. 2} V. i Aé. B, Sí þannig af 4. JBH,^4amkv^ Mri§t»i^' IdkjBIK. ÍámdbigBih&kí Dt ^;4¥etiisái éptif ; líi^ð ^Kmtðirab ábntimia taB« 
iMr^ip^ Altisiiihiili ihimér,' mtí Ífkskiyi^Utíiu 
^^þetm^ás 'J^yh^épB^ JÍdmáíngá ^íátimttdA : 

laliA(iélnsm«ðf| sfi w liygfii auttr á SAéíUv i 'Brmðh) 
afólé^ nrað fi^r Ö2orttT^iö($iir þd^^ðítttr, méðhtir. 
IMik4á^,fððtírEgil8^{«ð^ m^ðlit 

Íððfiíi, M'fýt^ táS'by^opc afl HóhiÍBL , Öðr knd^, 

Vto míéðlr i iþavftééms. éa^ tmíiSk ý fiotfur Óletfei 
&llatíi, {ððui:þáfðargdlis,;{<»ðúriiá 
móðiir þðrl^liMthðtrðay ftfét^ Kkrkefmév {ððiH*^ 
' áhorray i6ðut H«ii4ríðar'y tiíóðidp þotiiKs,. es líú' 
és^^ir^op 4 ðkákfal^ki MsftriiGítorí. Helgi en^ 
magrí latifdnáiÉmttadr,(«á ^ilvygtfí nbc^ i Eyjá^ 
firði 1 Krístjtest, Vas fáðiiL H^Ágni tnóður Eiaars^ 
föáíiiír EyjÓB^ yalgértíársónát, .fóðtar GýÖmundör, 
fö^ur Eyjólfs, föður f^orsteíns, líftðiir Kéias, es 
Bú es byskop at Hólum, næstr Jóanni.' 
' Jfessi eru m>fn lángfeoga ÝngUnga ok Brd&- 

fir&tpgqJ 
12. ingvi Tpkja konúngr; annar Njörðr, 
Svía konángr , |>riði Fr^yr, fjórði Fjölnír , sá er 
dó at Friðfróða, fimti Svegðir, setti Vanlandi, 
sjöndi Visburr, áttundi Dómaldr, níundi Dóm- 
anr, tíundi Dyggvi, éllefti Dagr, tóifti Ah-ékr, 
þrettándi Agni, f jórtándi Yhgvi, fimtándi Jörundt, I - fextáodt Öp' ean gÉml! ; [i^fitjánai EgiU'YeidaU 
kréka, átjfin^ Óífáa\nS^ái Aðk^tilJpí^ 
tu ttogQstí' EysteÍBii , tmtUgMtí ok • fjnú Yogvafr^ 
tattiigastí^ bk dansr Siiautt-önuai&'% - tutf^gasti 
ok þriðl In^ddr ienn^ illr£ði, < tattugttti ok ^átíSí 
Ólafr tfété}g)a, tttttugáád'ok 6t«ti:Ilðl£il^ 
beinii, Upplandinga \ kooánj^ , ítuttugatti c^r^fttti 
GoðrÖ^, kttttgasti ók. «|öndi Óli^, tö^bag-r 
asd ok áttiindi Helgiv tuttug0isti ok^ aittiuiir h^i 
aldr^^dóttursofir St|urða[r4 Bagnára^óniir toðbiTiðikðr^^ 
þritögaisti Ókifir éiia hvitt ^ ; tþritdgaiBti , ok fp:^, 
{wnrattíhá ehn raíi^iy þrítögasti^ ^<«nuaF Gðeifri 
i&ÍBAi esíjistt hyg& þéárra á lakm^i, þrilðgafiti 
Qk I>ri& þárðr geUir, þritögasttok fjQtHiEyÍmr^ 
es akirðr vaé i élli niini, þi ea kri^tni kom..ár 
íaland , ^ögaati ok; fimti þorkeU i þxdltögaati 
ck aétti ÆfeUirY íaðir . iþekia þöKkélé ^k"^ Branna i 
ok þorgiby fðður mbits ^ . ek^ heilii' /^i* : .. r /:■ >} lAto, HL^ «) 17di Egili, I8éi Ottar yéaáílfaráka;, «r 
hiú'rétíjíng. A^ IfttnHUt. ^fnmk^* Stwrra,- ^) Qraut-önundr, 
r&ngt tc8, { S. ^ þannig hi&r: af AÍ M. ybniH. SlTðó.s \- .''-■ • ' : •.: •. - . . ■ ' *. 


" - •• . . ••'. :. : ■■/•■. .' l ' i, ■ /. r • » . • . y 

' > * I • \ , . . ' < • /•.* • *•»♦ .-■. ^ V . I V •• •• ÍSLANDS LANDNÁMABÓK. ../1 './^ . /li ' / . f- 


^ .« -Vv«,. v»- — íslands Madhámabók. petta er Prólógus /yrir' hók þessi\ 

1 ALDAFARS bók þeirri, er Beða prestr heilagr 
gerðí^, er getít eylands þess, er Thýle heltír* ú 
bókum, er sagt er Iiggi [sex* dægra síglíng noríír 
frá Bretlandi; þár sagðl hann eigi koma^ d^^ 
Í vetr, oI» 6fgi ilótt á sumadi fiá mr'dagcet sjtín. 
I«ðg5tr. Ttl þe89 aötla vitrtr*iineiii:/ þat heft, at 
Ídand sé Thýle kaM, jit'' f»t er vféía'á.lándinu 
at sól iskín nm nbetr ^ þá er i^gr er fehgstr, ' en 
þat er yí^a- \m .daga^ at sól sier eigjí, þá éi: 'notfc 
er leng^t. £it* Bé5a'^resir :andað|st i)ú huáidr*; 
ttðþijétfgi <DÍc rfinvnrirum eptir hoTdgáa y.orír 
herra Jesú Kti&i\ at pvi er ritát ér,- nietirr 
6nn Imhdraði -• ára fyrr enn Island bygðiðt afi 
Norðmðtinum. [En áðr I^nd bygðiel a£ Norð-. 
möimum'' vora þar þteir menn, er Nórðnien^' 
kaUa Papa, þeir Voru mennkriatnir^, ok.hy^gjiar 
menn at þelr mttni Verít hafia reitaii uhi ha£f^ 
jbvíat futidtist eptir þeinít'bækr Irskalf, bjollárl 
ok baglar, ok enn' flöiri lutir , þeir er þál: iháttT 
skilja, atþeir£voraVestmenri^5 [þatfanristíPapey; 
austr ok f Papyli'**; er ok þess getit á bókpró Etisk- 
um, 4t í ^þ^hn tímá var farit milli laudianha. bygía krlhgum laridit*, Íi; t Hinum handrhunuin' *€i*én'^t)i'^ 
haf, K. »o) cnn, C mxi i»fi -irn~ . «» . . ^, ■» WWr-ii tf <♦■■«. .f-^ir . .«r«. <«'^. »i A Hér hefr Landnámabólc íslands 

. ■ '.1.1. 

Segir i hinum fyrstakapitúlay fwert skemst er frá 
íslandi, ok hverlr herrar rikiú d Nord'rlöndum 

i þann timá^. . 

psxM tdna efr Islaiid fannst ;ok bygðist af 
'Noregiv yar Aðiianus páfi í Róma^ ok Jóhannes, 
•á er hinn iimti var með {>yf nafni^, í postulligtir 
sæti$ en Hlöðver Hlöðversson keysari fur hor$- 
an fjall, en Leó ok Alexander, .son hans., yfit 
Miklagardi. pá Tar Haraltlr hinn hárfagri kon- 
útkge yfir Noregi , en Eiríkr Eytnundárso^^ yfir 
STÍaoriki okB}ömson hans, en Gormi hinn gamti^ 
ati DanmÖrk, Elfráðr hinn ríki i Engl^idi ok 
Játrarðr senhans, éu K)aryalr^ at Ðýílinm'', 
Sigurðr }arl hinn ríki at Qrkneyjum ®« Syá. se^ 
yitrir menn^ at or Noregi £rá Staðise S)ö daetgra 
aigiíng.^ til Homs á austanverðu Islandi^ ea 
frá Snféfellsriesi f]ðgrá daégm sigling tii Hvarfsá 

') þmnniff er fytuognin i J, G, H, l, ^^ M ít»^ntdenm, 
flíT Fywti Partjr er hér til bfitri a^greiningor viú-hœH; B 
hefir éins og þau, nema ni.yrlagiiy : ok hverir herrar rikta á 
Nortfrlöndam i (ann tíma, vantar; ft, F hafa einaeta: hér 
hefr upp Landnámabók Islandð bygðar ; Kh, Sk hafa, UkL ejálf* 
emi&að' ad" nokkru : hér hefr upp Landnámabök Islandð bygtkir; 
Fyrsti pártr ; • s^gir frái almenniliflii bygffinff landsins; Cy K 
b. V. E, P. «) KjarvaU, É^ ') á Irlandi, &, v, B, F, K, Sk. 
^) ok Katanesiy son 'Eysteins glumru ok Törf-Einar, brölíur- 
fon hans, h. V. E, F á epáaianni; hr^ix Kögnvald» (ÍM«I 
Í«rlf, h. V. Sk.) b. v. S, f, Sk. ^ j i vtstr, *. v. C, A*. if.í}^ .La»4p4niabölí. ; %&^ . Gm&akud! l^e^r þar alieai^t f^r» [Af ^úsnuiq^ 
af Noregi al^ $ig)fijaninan ;tíl veatr^ til Hvat£s 
á GræuJaíidi^ ok er/þá sigU fm: norðan Hjalt- 
land, sy4 öt^ því a^ eina séi, þati. at allgóÖ sé 
sjóvarsýn, en {úr.sunnapi F»rjB)iJar|. svá at sjór 
er í mi^tafi hlíðum, en avá fur suntifiin Island, 
at þeir hafa af iugl. 6k hvál\ Frá Reykíanesi á 
suimanverðu |slandi er þriggja'^ dœgra haf tftl 
Jöldula^ps^: á It^ndi, ^ miiu ^n frá LáQganeai 
á QQirðanverðix Is^atífU ^"^ f)ögra d&egra haf til 
Svalbarðai norðr.í Hafsþot^a^.; [en díegr^ígUng 
er tíl.óby^a 1 Oræiilandi orKolbeínsey norðr^*. 
[Svá er s£^ at^menn sky;ldu ^ará af Nore^ 
tíl Færeiyja , , nefiaa súnjír, til Naddodd' vlkíng'% 
en þá rak vestr í haf, ok fundu þar land naikit^ 
þeir gengu uj^ í Austljörðrtm á ijall eitt hát^ 
ok sáust um Víða, e£ þeir sæi reyki eða nokki^t 
Jíkindi til jþess > ajt landit vœri bygt , ok sá þeir 
þat eigi. þeir fóruaptr umhauslittil.F^reyja^ dk-i 

. 1) Húmmy' Q^ 1; Húsvnuihv M^ Ské *) 9}6t er i miiiium 
hliduiB, ok l^á,''^. v, B, Sk^ ^) "Ea 8vá er sagt^ ef siglt e^ 
ÚY Björgin rétt Í vestr^il Hvarlsiiis á GteMilandí, at f>á muii ^ifflt verá tylft fm «unnaii Islaudy C, K i $tait þets frá {i ^) 
5, (?, K; S, Sk. 5) Ölduiiláup3, E, K. «) /ró [ v. i C. r) 
vikingr mikil^; af þvi sta^festíst hann i Fœreyjiun, at hanu 
átti hvergi annarstatfár vel fridt, Hánn fór or Noregi gík 
Tildi til eyjaháa ok' var^ .^æhafi, til fiess er fyrir honuin varð 
land mikit, h, v, Sk, **) Naddoddr hét matfr, brdi)ir Exna- 
^ris, mágr ÖIvis barhákarlsy hann var vikingr mikiU ; af þvi 
staðfestist hann i Færeyjum, at hann átti hvergi aanarstaiar 
vel fridt; hann f<ír úr Noregi ok vildi til eyjanna ok varíí 
vshafi til Gar^arshólms, ok kom i KeitfarfjörtJ i Austfjörisúm, 
ok gengu jþeir ]þar á hin haftstu f joU at vita, ef }>eir sæi nokk- 
urar manna tistir etfa reýki j ofc, sá þeir ekki ti^enda, En» 
þawUg i HáÚ' þé$$ frá [ B; ér Qg $etr þe^$$a ^min wa fund 
l9nd$in$ a/ yaddaddi á e|>(tr gr. um fund l$lands af QarCfori. rM Lattánáinabéll. IbfJt^Zít. ét^ þek* áigldu fltf iffidínu, flll mir'^itStíR kí^^ 
ök íur þat kðUuðu þeir landit Sáitelalid ; þeir 
lofti^ mjðk lánáit. {þár héltir nii Reiðari^dP 
i Aust j^l^um , i er þeff' höJSa atkettiít; [syá 
Sí^ði SaBinuöd^ prestr hinn fr6í8*i 
- « Maðr hét Gal^ðð^ 8 váf arsaori, Svehskr* öt ætl ; 
'hann [fbr at léita; Srisdands at ^vísari mdður 
•ínnar framssýnnar^f hianto kom at landr'ftirauðtaii 
Hdrn et eysti^a^, þar var þá hðfti'^. Garðar ^igldi 
umhveriis landft-, ok vissi at þat var eyiaridí*; - 
[hann var ttm Vetr fur noréfon í Húsovfk á 
Skfálfanda^ <^ ge^i þar hás^. Uth Yorityér haitn 
var búinn iá hafs, aleil: ftk honúm riiann á báti, 
ér het Náltfm, ok þræ] oic ambátt, hann b^giíK 
þar síðan, er héitiíc Náttfaravík^. [GírÖaí! fór 
þá tii Noregs 'ok Idfaði mjök lándit;' hami Tal: 
fflðlr Una, fð^úr I&óars Túrigugoða. Eptir þat 
vðr landH kaSat GarðarsKóImri c^ vat þáskógr 
riillli fjalls f>k - fjötti'^ 

/ 2. Flóki Vilgei^apson" hét víkíngr mikai, 
harin bjóst af Kogalándi at léita Snjólands'l'; [þeir 

») á«r, E, F. «) Reiferfjíírtr, JT. ^) fré fyrra [ t;. í Bt 
frá 8iú-ara\v. i K. *) Sænsjtr, C. ^) átti jartíir 1 Sjólandi, cnvat 
foddr i Svlariki; hanhfórtil SuUreyia at heímU föíurarf konii 
finnar; en ^r hann sigidi igegnum Petlánd$£]örð , ^á sleit 
hahn undan ve«r, ok rak hann vestr i haf, B, Sk. *) at 
tilvisnn mdiíur sinnat framsýnnar, 6. v, Sk, ') góíJ, 6, v. M, 
Sk. ») |)at heitir Bvi Húsavik^ 5. v. JT. ^) Hanh kom á £jör« 
fann, et hann kaltafci Skjálfanda, far skutu^eir báti.tík' gekk 
á'Náttfari þrœll hans, (ok ambátt, b. v, Sk.^ ; há islitnaði festirf, ok 
kom hann i NáttfaraVík (ók bar fau át landi fur vestan'fjörír- • 
inn, 6, y, Sk.) fyrir utan Skuggabjörg; en GaríTar kom öftrumé^ihh 
fjaröarins (ok lagíFi þífr at landi, % v. Sk.),' var jþar uhi vetr- 
inn (ok geröi sér har hús, Kv, ák.) ; Jivi kallaði hann Jar Húsavik. 
Náttfari var eptír me^ |ir»l sinn ok ambátt; bvi heitir þar ^ 
Náttfararík, (Náttfaravikr, *t;); þanni^ isiað' pess frá [ B, 
Sk. **') Gar«ar sifeldi áustr áptr ok lofaííl nijö^ lahdft, ok 
TtallaiíS Gariíárshólma, A «'«) Valgailfeíbn, K >^*> Gariíatt- 
hölma, C, K, Sk. t&a^ |>Tíat þó hfllð!u,Ka£i^^í»grtoiMiUi Migrr lei^ 
imteiift í þtam jifeiþ t Nocðrtöfnéitni' pás hláík 
J^ Vtrðá) eTm^t haSðt Ve^it, ok kðUulíii mk^i- 
r^'jÍNil er Þipxf) er «ies«tf t HöfðateAtt v<A 

iFi^vo^^ ÞéífcjMd«>f..(^irbiU^ liðiH í 

Cðivhítémrmú* . Með TMká ito 4 rtkifií^ [bó44í 
fá:?f «^iþi»:éik. JR^, olw annar He7i^l£t* , ok Fðs^ 
^vÁs^pln naákÁ Jt\éki [aiglfli pdhasx til F^^reyjii^ 
iQJk |;i|^ |9M0 dc^tur sfoa, &á .kiemii i^tr þir&idy 
íQÍlj^ ^diai& éi|^dl hacin nti haf íli^^ 
fé J^á|i.^:,falaMi haiðirblélat iNócegf; ok «f 
hann lét íausan hinn fyrsta, fló sá aptr uin.f|:áfe4 
WMWffftS i:lopt|,itEp; ok aptr tíl A^tí þriíi 
fgmi^ pm!.««i|^ £ þá!«tt, er {kw fundvi iaadjif 

aimaaiiiJiihdit))^ » þeir sigldía Veitf ilmi RiejrlKJA^ 
n^ (^rVjpl^hdiðt fiisðii^um^ svá at þeir sii Sii^ 
jtettwps^, þ4 :ð^Ui ff«*i: þettÉ omst rem mijdl 
kftd, ar.V€«i kö£iimiwdll^ ker kruiFatYifdU stor'^jj 
þðt.M síðto kaUat.FaM^ rþtír Bóki' si^ 
i^tr!^wik',ficeil^Qðrð[, ók tiákn |ttr bndL.seÉ^ 
heiti]3 .¥ati3is$»rðr tið^ Sarða^Öndf Qörðrfnm 
dlr var fullr af yeiðiskap, ok gáðu þeir eígrfor 
yelði^iÁ: at SÁ heyjaiiiaai ok. d.ó allt kvikie þéirra^ 
um^T^nnj var *vw heldr kalt. þá, g(?kkFtófc? 

héssfrál 
4) haföi. 

-, , ,., _^ . , .^ P,^«, — , — , þeir jáu fosí, 

mikiiiii, ey ffeU.i sjóiiin^ ok var Bar ós mikill, 6. v. Jf, SÍt.; 
'^) Faxi, ft «S ;sffir, B^ C, F, G, l^, I, K, Sk, 
IBi ^mátíáakhiM. lE%^iL fyri köUuðu þeBr^landit ískmd^i ^r {fórti 
l^roit^ ina sumðuritv ók urðu ^íðbúnir'^ ^ Q^ar sðr 
«nn skáhtóplí |»enrra inn frá BrtÉidokf ,1 dðc 8i4 
lirófit ok sVá sejrðl þ^nr^^ ^ikúhéit ^igi'foir 
Reyk)anedV ok ]^ ^eit £cá |i|eim bátíén^ ok á 
Heiiólf, haim koiii iHetjmhm: í IFim hiBÍt 
i Ha^(i£tí)0fr9yJ^^htí^n brál á eyti^ eimu út 
Ír& 6xÍSméaiy ok kÓIkðSu þar Hv«deyti^^ [þair 
(undust þ€«^ HexjóI£F'. . Um taáiant tíi^áa |^» 
«il Noregö* Flákl'^ lastaði mjök kndtt^ ^ Her^UÍÍ 
sa^i kost ok kfet £ landinUr en fiét^ ki^ 
ðr)ðpá 8in)ðr ^ al Ihvei^ ^ái^'' á Iant$i þ^^j^-er 
]^r hðtöufundit^. pvi var han» fcaliaðr {i^dððr 
amjðr..- ^' ■ •■=.':;:• ..• i í'N r-.^ ^- 

« 3« B^it^^iy&^hét maðr, en^^nár'Hréiridhr^ 
^it voru s^nir i Hrómiind^r Gríj^dSónár; ^eii 
iéoru Wf : þekinðrk- f ur víga8akir;» <^> atððlédtust ' í . 
Ðal^fiif i á F)ölQin"^. Sod B]ðm6i£s- vaif Öm^ ! 
fððir íngöIQ lok Helgut^ eti^ Ht^á^di^i^ f^ 
ik>ö1kmi^^i fafo Lei£^. : pek Ibg^' pk Leifir^ 
[1 óstbráaðr^ fóm < i herniið méð< «onum ^ Ada rfttifli 
kmsmjófaafGaidiimvli^Há^teini^^iOkHerstéi^ j 
ok Hdímétein^ með þétm fórii öU sMIpti i^f tik < 
er þeír koirm heim méltu þeir'? i^ ^m&raitieð j 

, . . - Ll '.«)." < 

*) noriír.yfírfJöUin, 6. ». C,K, Sk, .•) $em f at hefir Mm 
IfeHity eni}or0inn IsafJöiVy 6. «. K, Sk. ^) Fl^ áétlúíhi trtanv' 
I?, ir, Sk.^ n búnir litlu fyri vetí, C, Sk. .5) ^i^uWk, rlljí 
ðrámslœky S, F; Brjámslœk, Sk. «) frá [ t^. f C ^) éjTy £. 
*) Hvaley, E ; frá [v, i €, ^) Flóki var um vctrinn i Bprgar- 
firíí , ok fundu þeir Herjólf, €, *"/;$*:. »<>) én er menir 
spur«tt af landínu lét Plóki iUa ^r, ök^:C, K,, Sk. *«| 
íteini, 1. »0 Bryhjólfr, i^íífoífcr, JT. »3) pj5Uum, C, 
/fí' *^ er állra kvenn^ v^r vænst, b^, v, K, Sk, **) Hróm- 
uudr, Jíé »«) Hallstéiirí, *, F, K. »?) i stait þeerp^ l^^f^ m$4'Ktt T jitidnfiiinb<Mrt 2» ab aimfit . siiAiim^. ; Etf u^ t^triim gfsða fvi^ 
tt^tbreeíír teSziu scmuim lAlIa jarte^ at þeirri 
reizlu strengdi Hólnistemii hcát, .at haim sk^^lcÚ 
éiga.Hdg{i Atxiard6ttar eða en^a kouu ella*. Um 
f>«8á hdistídetii^og £araij|t mömium látt; en X^^ifi^ 
ioðbd$i:» ok vib:ð iátt tim með þeini HókQSteiui 
þáier/fíeb &Odii;f 

1 4. ! Um vorit e^ur bjöggnat jþeu: fi6stbraB({r. 
£ hmiað) ok ætlnðu at fara tii móis við Atla 
jarls áéa^^ þeir f út^dust ri6llf^gi£^ ok Iðgðu 
þeir Hóinlsteintl bi^ðr þegcu: til Orrustu við þá; 
féstbrssi&^en ferþeir h(^u hariet um hríð, þ4^ 
kom at Öloióðr hinti gamU^^sofi HOrðakára, 
firœndi E^&, ók Ýeitti fiéim' Ingólfi; í þetrrl, 
orrustu féU Hölmstéiiioi en Hersteinn flýði« . þ^; 
féftt þeir Léifr i hemað. £n. um vetriun eptir 
fóif Hersteinn;: at peim Léifi ok ril^ drepa ^&i 
en þetri fengu d}ósn af f ör hanS) ok fáru. i mó^. 
hohum ok börðust- , ók féll þar HetateinUv 
Eptiri þat^ irorú, áienn s^dir á iuíid Atla jarlr 
ok Hásieinft' aít hjóða . s^ttir , ok : Sðettust þeir al 
þ?í, át þeirLeifir guldu eignir aínar þeini ieðg-v 
um. En þeir fósthræðt bjöggu eiiX miHit skipy 
ier. þeir áttu , ok fóru at leitai lands þe^s, er 
Hra&aflókifha^ £aáditv er þi var ísland kallat. 

þeir f undu landit ok.voru i Au^drðum i Alpta« ^ 

— < — — , - 

Ky 8k: gíp'ki^iiflt fóAbjneðrv I fianii tbha var Atli jarl á 
Gaulamv Haim yar.JiaUaiKr hinn njii^^fí ; kans •ynir yoru. |»e^r 
Hásteixuiy ' H'etstQÍun ok Hólm^tei^in. . Þeir f óst^œtfr, Ingólfr ok 
lÁfr, lögihi félag . >itt vii(. syni A^a jarl^, ok fóm i hematf 
aUir samtf 'kvomii heim at hausti metf heriáng mikit, foru 
ok |»ieirra skipti vel ok »kilchi metf-vináttu ok nxæltu, o» «. frVm 
') varl'Qrimsta mikil, 6^- «. C, K^ Sk^ «) dreif li# at |>eim- 
f<&stbræ&ruin, irfendr {i^rca ok vinir af Fiidafylki, 6« r. C, K, , 
Sk. 3j HttUsteitts, E, K^ , y f fit^ IMim sfíðtt^j þeiny Yirðlst ^Koáii^ bMÉr suftp 
éíih lioirðr^ þé^ vió^ imiti vete á kúdimiv olr 
tórn þá i^^til-Nore^ ; 'l - ' jí^ 
; ^5.* E]$tir {)«^ lra^t> ing&lfrr f^ rþéitfik 5til 
Í^^^ferðW; eti iiétfr «iv £ 7ms;todk^p liðttf 

gekk haán í, ok yar myrkt, þiúrlitð ér Jý^ «f 
Ýoprii þvíy eí ífiaðr héltiá';' iLeifr áátp .þann 
^ann ^ ok céh? • srér $k ok mikit :&, s^£^^ ; slðán; 
y^BT bann kalldðr ðjörlcfif ri I^rleifr fierjaéSi vsiáí&í 
ijbiÍt^Iánd, okfékkþarmikitiierfángf þér'jeekkfí 
liaíin þrælá tlO) er srá^ > Uétii : t Ðiifþsðbr^ [iðk' 
Geírrððr , Skjöl41^öm% Htíiiörr ok: ^JDráídífcr*., 
^igi étu Mn ^éiidir'.; £pt4r |^t .fiSr Hjdbfeife 
tÚ ^<yregs, ok fetin þar Itigötf, fðkbróðurisiim;. 
hatin hðf^i fédg^ áðr Helgu AÉmaJrdótiux^ sjystiori 
ÍigMfe. Vdfr þ^na fékk íng^lfr al; faifaðfá m&hi^t 
ók leká^ sér heiila^ um fórlög^n^ en fí)ftr^ifir; 
▼ilði aldri M^a; fréttin visaði Ingilfi til b. 
lánd^. lEptrr þat b)ó aítt skip liváfr þéitret nxlga: 
tð Matid$, hyði éagðti^ iélags ;fé þeirra á sBpd;; 
esx fi]míéi6^ he^ng^ sitt; þeir iög& itíI:hHfs efr; 
þeir voru'btínír, [ok stgldu át^wjl 

6. /flSutiiar þat, er þeir Ingólfr: fórw, at* 
bfg^a-lsltandl hð^i Htr^r kiMúx^ hinn hárfeigri í 
verít tótP ér kon^toigi? 1 J^m0^^X |iá var <> e^'^it^ httm mUí ffrí Leil^ fc «. K, «*; «) tVcríF 
3») » f Í7, kS^, ^y íat var á sjötta. á#i Haralds koiu&Ð|;s 
hárfa^a er f^t Ing61¥r föru at leita íslándst; ^n sj^ vtttvum 
sMkirr fóru ^5r at by^gja landit*. fMÍt var á ^vetlÉndat ári 
Haralds konúnf^; héáili hamir ^á verit tvö ár Mnvaldskonúngr 
y6r Noregi siðan Haírsf)ar«ar orrusta' var ; fiát • var ^órum- vflr ^aB^ðr, j;sG» þópujidi: Tetíai.sjölíg^ ök þrír 
Tjetr\ .wj frá holdg^ ^ottin^ vjfb^ Jesú Krísti. 
áua Imqdrv^ ár o]t ,sj(H%i ok •fj^lr yetr; [þ^irr 
hafðu'saoiílQtþar.til er }>eir sá Islandt þá skildl. 
19^ þeim^« £lii þá er Ingó}fr sá I$l$nd> skaut 
ham fnr borð ðndyegis^W^ sfnum t;ii heiSIa ; 
haiinin?6lti ^vá fur, at K^ni^ sHyldi þer byggva^. 
ex;suluroar kvasmi á land* Ingólfr tók þar land: 
%mx n]i heítir Ingólfshöfði. , En Hjc^rleif T£tk. vestr - - 
f|pr land, ok félik hann vátnfátt^} þá t^ka þræU 
amir Irski^ þat ráð, ,at knoða sam^n mj0l ok^ 
SBijíir, ok HölVðw þat pþorsdótt, þeir n^(ndu 

þat œinnþal^'^v ^ ^ Þ^ ^^^ tílbúit, þá. kpni' . 

regn tnikit ok tóku þeir þá vatn af^ tjöldim);: 

ep^^r minnþakit tók at mygl^, köstuðu' þeir 1 

þvi fur borð, ok rak þat á land þar sem nú 

heitir Minnþakseyri. Hjörleifr . tók land.við' 

Hjörleifshöf^ ok var þar íjörðr, ok horfði hotn- ^^ 

' inn at höfðanviqi. HjQj^l^fr lét ^þar gera skila; 
tvp> P^.ér <|nnur, tóptin átján^ f^ðmar, m önnur 
nítján.. Hjörleifr sat þay um v^etrinn, en uín. 
vorit vildi hi^nn sá^ hann 4^ti ekin uxa^ .pk Ijet . 

, h^n þr^la^ draga arðrtnn* Eji.er þeir.Hjörlciifr 
vpr^ at skála^, þá gerði Dufþa^r þat ráð, at 
þei]ir-skyidu drepa uxann, ak s«#^a at skógarbjörn 
h^fði dr^pil, en síðan skyldu þeir ráða á þá 

» ■ ■ ■ ' ' r > 

- . 1 •• • . 

▼etrum eptir fkH hins helga Eymiliidar konúngs á Englandiy < 
\wi\^ i 9tí(i,tr þcMs frá r Ky Sk. 

») 3 Búsiiq^dir vftr ojt 73 v«t3r, C; ájiáíundir 74 vetr, K; 

fjúsitnd 8 liundruí 41 ár, áöt, ») j^r^á [ v, t Sk. ^) Á sWp- 

; inu, b, V, .Kj^ySk^ ^) þannig öll. ^y seglum sinum ok, 6. t>* 

K, SK ^) 9, £1 7) $ká.l^smii{i ok þræl|Lrair. jskyldu crja. E, 

F,K, Sk. *) at skógarbjörn hafti ^drepit uxaniif h', v, K, Sk* *) 
hánn fór, JT, .VÍr. 3') me« élnum f éloguní, 6. i>. JT, Sk^ >) börgl- 
uj^ust, , d «|iá£rn9nl V jB, F, ') drápi beirra Hjörleifs, 6. r. C, 
/iri á?Afk «) Ijótir, 6, r. *?, ,F. >) brœlánna, B; C, E, ö, H, 
/, Sk. ») frælaeyiS^ jK, Sk. , ») Dufjkakssker , fi, Cf, /,• Dm£. 
^akskór, |/, iSXr. 313' Lðnéiámaböl:; IVíMtJ 

^iieif, er fielr ieilaði l^rnáro^ éplir {láf 
sögðu þeir H}Örlöífi^étta^ Eft er [þeir föru^ at^ 
leita h^axnat^ ok dreif ðuðt iitn skó^rmy þá drápa^^ 
Inrælarmr sérhvem þeirria ok • myrðu p& aHa, 
jámmarga sérj |>éir Ijópu btott túéo Jtonur þéirra 
dk fe ok bátíiiif. þrælámir fóru til eyja þéirra^ ' 
?0r þeir sá til hafs 1 étsuðr, ok bjögigust^^'þar fur 
utn ríð. VíSll o^ Kárli hetu þrœlar: íngólfifr; \ 
þá sendi. hann vestr méð sjó . at leitá Öndvegis^ 
sálna sihna'j en er þeir • kvamu til Híðiieiiíshöfða, 
ftmdu þeir Hjdrieif dftuffein ; þá f óru beir aptr ok 
s^ja ' Íngólff þau tíðtndi, ok lét hann iHa j&vU 
7. Épór þat fór íngÓlÍ&: vestr til HJörJ^ife- 
hðfða, ok er hann sá fíjörleif datlðan, mæltt. 
hatin; lítit lagðist hérftir góðan drengi, er*^ þ'rælar 
skyldu at bana verðá, ok sé ek svá hverjtun^ 
verða^ er eigi vili bíóta. íngóífr lét húa grðft 

Íieirra HjÖrleife, ok sá f ur sfcipi þeírría bk fjárlut. 
ngólfr g<^kk þá uppá hðfðaán, ok sá ey^r liggja 
til hafs í útsuðr, kom honum þát i htig, at þéir 
ihundu þángat laupit hafa, . þvíat bátrihn' vár 
hbriihn, ok fóruþeir at leitá þeirrá^, ok fnndu 
þeir þá þar sém ,Eyð* heitir í ey)uhum, vöm 
þeir þá ;itm at ^ er þeir Ingólfr kvaúiu at þeim. 
þeiriirðu felmsfullÍTi ok I}óp.s(ns Vegar hv&r 
þeirra ; Ingólfr drap þá alla ; þar heitir'iDufþaks- 
skor^, er hann lézt; fleiri Ijópu þéir fufeberg þar 
sem við þá er kendt siðan; þar heitir síðan r IB^Ti^Ki LandoátnáiiékL 33 ?i)nrfVMimenis.M..|^ IngóUr höídu itieð sét 
kötmr .|>JBitra , m ttíyr^'^höfðu .imnt^ fóru þeir 
j^ q>tr ál I|)«rlei£diöiða ^ ^tat Íi^ólfr |>4t v0tr 
ánaaíi, eui um i sndiétít eptir lór hannvestrníieð 
8)6 ; hafnn var fa»n. þtiðja , ^retr undir Ii^óIfffieUí 
hk reátm Öliasií-i pstx mmévi fuoda þerir 
¥lfin Cffe Kíorlr öndT^gissúlur haita rið Aroarb{yjO) 
for Mðán keiðL ' . 

6. Ingólfir fár nm vont ofan nm heiðij hann 
i^k aéfr báátað þMi aemi tedregisaáíw hana 
&Sfðu á land konBt, hami b|óci ReykjÉrldk^, þ$x 
c^ehn öndiragiasEDur þsar i ^dtösi. [En Ingt 
ól&i ^naiín^lámi' iriilluin ðlvusár ok Hrali^arðbr^ 
fur utan Bryn]udalsá, [iBilfi ököx^ir% ok (MJ nes 
ár^; [þá mælti iCarE: l^iiUa fðrum rér u«n góð 
her^^ ar vér aknium ^y^a útnes |>etta; hann 
\mTt& brott, ok>ambto méð honum. Viflí ga{ 
Ingólfr Irebiy ok b^gði hann á Vifitsstöðum^ 
við hami er kendt Vifilsfdll; þar bjó hann lengi 
ók vár skilrikr maðr. Ingólfr lét gera akála 
á Skálafelii^ fiaðaii sé haim reyki Tið Ölvualratfi 
ok fknn báor Karíi^ 

9* ' Ingélfr^ var fræg^.allra landnámœianiiaít 
þiUt harin kom hér at auðu Itndi, óbygðu, ok 
bfgði fyrstr hmdit, okgerðu f>at aðrir landnáins- 

*) ölbuM, C'i ^BX sem tumir menii segja at bián $h 
IwyglMr, 6..V. R, F. ^) ok l^ó fíar nUa «£4 fr. v. J7, F, >) 
ok miliim Hranná, 'B; ok Öxará, Sk ; v. IK\ *) frd fyrra [ lí. 
< £, F. S) Vi«2stóptmn^ C. ^) /rii [ v.4K; i E og f kemr hér 
i tptír SttnjU^ndingu fjirtrúngTy aem cr 5li jwrfr IianiindmM )^ 
>f 0|p kmttm handrH,; hnýta E, F þarvið' pvi $em enn er 
€p$ir af fyr$ta pflrtinum. ^) var mailr No^aBan , Hörtskr at 
kjtáy $ón Bjdm^é.al F)ölmn, brd^ir Heyánfrt-Ðjarnar ; IngólÍTy 
b.'JK S, F.. . . : . . 'q' ' ' 

Islendlnga Sögur, i bindi. ^ U láism^nímíkm lS.^<m 

Aiit a)þfc^ • i^mi s«tr, biiisr^sbti ff aír poikdl^qfDáá^ 
!i^9ðguirraðrý :ei; éiidn' hdíðanm^nraÐ^vá, Jalaa^ 
Keflr 1t>^t^ vi^rir ^iðá^, - ^ é • þf í^ er r msmi náá^9BÍipí 
^ líl^l hai^ *• let iMiar: sifc -f UísæffMa ;í bana^ 
Éili¥ái, M^ tát ák i hendr >efan jgiil!ft<I^ ^lðatt 
hafði skapatf. hann hafðl ok lifat sviá ht^eínl%ii^ 
mth ' þér kjrÍ6tntv Imenn^^ íer bézt era t sH^ðir ; 
i^ 'hð^ rsLt pórmóík ^ ^ . ^ Tvar aUshex^gdíSH 
ér krís^hi^kom «1 'Ísj[ánri;i hsMis: aon ¥air Ha^lfll^ 

lO^r sori Mir^; fai^r Héu^atef iOðiic^GiriÍ^ 
föði*í^^rTn4^ SkeiíSá^ðða^^ ^ '! .. la i.í 
< ' lO^ vBjðitr búaa Wet :hérsil: !ríkriok|ágseteíí 
NótegiV hánft líár :^son Veðráí^Grima feeréi$- ót 
S<^gni. ^ [Grfmr áifticHencðtétv- dCrttvm^ ^cA§ist^ 
Sýlöugsdóttuf kottúnpV:^ ^ðib álili: VieyilgaiÍ 
jisysíut Vém^mdár? Wi» gamla^v í>a« á*lBL.||^ 
4M^nú, tar\ • einn Kedll flátnsfr , aaiiar r ^elgji, 
fírifÖíflrííppr^, þei'r v<Brn ágBfitir me|in, ok feí^ 
|>eirra aikvæmi margt sagt d ípesii hék i-^ bí 
^híí'^'^Simáa^M á^íslándi. 

' |{ra|)^ áttf |>dirittni;ðaræiiing)aríð^ 
-tftt']þórðr{ ^eggii hánn^rátH Vilboi^gu" Ósjrdi^ah 
tióttnt ,< koBÓngs , ok Ulfránar ehnar dborníí, i 
cjóttur Jáímundar Ehgla konúýigs. |)ór6r*" hygði 

' ^^ «) fö*ursYstuV^J?, F, ^fí/í [ ]• e|i#ír Lanín. «) Krtí»s- 
• Viesí, % F. ^yfrá l p. {€, JP. ♦) Gfeirvöru, Sk. '*} mó6h 
Grlms v&t Hcrvör, dóttir, frá [ C. ' <) liersis jW S«gni, C. 
^ Viglangii, H/'/; - ») Vermundar, 7. ^) ft'á Iv. i, fC'. *?) 
woningarjúijú, khk **) Jl-J ftrtf* t%lh»r^v^m knmu'Mpé^é, , 
fiji^wr Skeggja og Hclgu. > *; Hrappsoji, 6. i;. 5fc. • ' * ' i&TÍjQlilKt látAaimmbákl 3^. 

gamli at 7Æo8&|E ^£rá]^éiídit6Cvín*fgt»tó|j^^ 

WmctíÉmoKc^i litSXwb'Bii^i Qroifinidóttúr ^ ,1 jep/ 
árii:|>orB)ðÉijIuliýi] Gauliir^kit {tíiítfeðri, .ðnibðtr 

víhfaxI«)ybaiSia,a0k.ti^ /Hlri]x:lóx! 

til^lBfan4% iiki.fam hiBd<imU«to :MógUs&rr4kt 

tri^ffwiðácjfisélSbjari^&rdótta þtíffr^T 9091 tac 
þáfðrrirÁUéiieaí^lírittiiGh^ IbifiikelsdiSittur. 

: '^Hkrakfr hián hfirfagr^ veMr ;iin7,J^^ 

iHflr < Sttðreyjatý evá. láúgt ifitetr) iat engi ; Nðrigs^. 
kaiáii^'kefir'rtSáziIÍ6Ðg^eignaati utanMagHMa 
kontingr ^kerl^iáo;. én er.i \Mcm fór ^TestajsiLy 
ll6gcd|tlTÍkfa)gar.Í!e7]i^ar^ SkotðT; ok I^raftf.ok 
k«iji)Aiok<ræ]iltiTíða. En er þat apúr^ Hai^aldi; 
kQuúngr; sendi /kamt ireatr Ketil -Bsitaskj^íi bq^ 
^jBmsi htaia^ átDViþaa aptrej^arnsHCt Ketifi átjti 
Ipg^ldí; <^6tt ur Kéias -veðrs^ kmia^ B&igíStríki; 

*"' }) g^VruM^ét miir, joi^ H^ |piMíkui«, C> £.' ^) 
OnnsðiiiHri; 'aiir.-n^) Qtnksddttur^ Silir. ^) me» x^i íneéiiís^ 

^9. o^ mt, f) frú i «. i G, M,% «) öwMiiti, G, n» 36^ UnMmMkl íXJimZ&X 

iMgí btótop Mé^ íiðiy.íd)<l^^ pirmmí 

f^iá éptir fi^Am^iéénrraan; iHiniiiIfigðL.'imáafVnKI 
aHar Stiðx^yiiffnöki^jléi Bífittí^ 
engan ékm: Báta)dir>kóhúág{, ;fa«qiTnft^t tvéz^í þfe 
tók ' tiáraldi^ 'k^ðbtlllgr TJUQdjof iík : mgjáti l^áami £ 
Nöregi) en tafc brottf^OT«}Raa8%B}^ n 5- n.', 
Helgi b]óla, son Ketils flatnéfá| iér iililsliniid^ 
or Súðrey)uljhf l]amp<va0 mið iIiigóiC^Hnn.ffrsta 
^mrj ok itkm tií^>lmaá^^^ 
Mógite&r ok Mý^dalsár; ibiib I^áiit rilöfif ;|iaiur. 
son var y^aJÍ^ppi'^cílc^^^l^yvind^ 
KdWéitís% féðair £yvind8if,/er,(Aéái|i^lati^ 
Klængs<l4ttiir^i|yeiita dteiif var|>orgerðiv'Bhé5ixi 
]þ6rtfv ér átiti f^pritd!, sÖh Ábg^s kneifáFp fneíin^ 
aoci yar ^mi^dr^'^ðiriJómbiðki^k'éaalif^ 
• Iði'^ Ötiy^^^ ket soú-iHregppa (^á^áriÍMtiHí 
kurmi hafuA- ^^air ^t £Ó8tiri>knéð>Péttek£ Uk^ 
lÁnuúai helga:#^Swðiré^)uw;^ih9pai' fýatíscr.ab iara 
til Islaííds , ok l^tfð "^^Patf lak' biálmpf V ^t ibinm <sáii 
tim méð hoteurtt* i|Í9ku|r; íékb hbfiam UyiÍBjúmáSii 
ek' b^.hðiin iföfa^ með sér,*iiic plrakrítimi^iibiií 
jánikloðkúv ok gíffip6iinfag','Gk'imaIci:yígÍ&^{át 
Kbriil skjrídi'steggjft undir boxinstafi^ oK' hitfa} J»a|í 
fúr vig^to^^ ^skyldi ^hann he^.iKolú9&iUii% ;:^| 
<áegM Fafr eki^ b&sðiYip : ^ai^' <^ þú tekrr* JoDdl 
]>á bygéu þar'-atiiitsv )6r?]^láér:f^^ l}A^ •f ■ • '■! ^* j^ F; XoIHeii^ r. ^ 3) KoUirtiim, f. EjMÁdar hialte^ f. &olU 
svéins' qk^irger&ir^Nii, l^órti, qn^ Ögmanflct ^ f . JdHS biskupi 
ens helga , i stað' þess frá [ C. ^) fóstrá sinn, ^. f^. iTi '^« 
^) KoIúmbiUa, WUora J!?« F, U, l, ^k.al9ta&ar: KolámhB^K. 
«) 2, C. %ífeíátfV íei8t«I|i*r- ltp*ju ok M ij^^^ 3Öriy4r 
íét'l háli*k' sft'tÁ^ ájtipr/^ Kblít; íift; 

-íósffiífewí' haarf/i^í^ höfðft< sáiiiflé^í X ^ipi 

^iípðrf, áiláar |torbj6til t iþbrbjðni 

'JélaíSta*^, ^^ir vötu* aynir* BöðVarsiiilöftröskrilt. 
-þBá W |>eií kÝámu [í láft^h«)ri% gérjSi át ^Íái 
Htbtm nSSárms ök rák þð Védtf iim Íaláiid^j þi 
llef^Öttygi^ 'á 'Váitéh biskuþ, fóst^ð' ^ihh^ tí) land- 
♦©kurj^efctt, ok háttii sKyláí- áf hans'nBfdi gefi 
'éhiefáí Í>ar) sém haim tqeki* láhd^ þeir rorfu 
^j^to fráiítla htíð áðí eíin þeir sé íand^ hann 
'^kdm skipl sintt í Öflygáhðfrii ok þar inn kallaði 
hána^örfíiiin Pfeitt«ltsfjðrð. {En Kollr hét á 
^ióri f^ skiMi 1 storminuili> ok kom hann þar, 
sem Kollsvík heitir, ok braut hann þar skjp 
-'iil^^Vþaí: vord þeir uhí vetrinn; hásetár hans 
- tt&Qm þai^'smiir^land, ^m eim mui:i sagt verða. 
&i um vorit b)ó ^lýgT'skip sitt ok sigldi brott 
Bieð aHt siítt^j; o^ éii hann kbin suðr [fur Faxáós, 
þar^^ kéndi Itatm ^MIrþau^ ér hontnn var tilvísatý 
j^r fétt lAtbyrðis jámklokkán ok sökk niðr/ 
]^n þ^ír sígldu imj^^ptír fírði, ok tókq þar lan<J, 
seið nú heitii: Sattdyík á Kj^larnesi, þar lá þá 

«) þmnmgB, d E, R ft SkÍ £}611, J, ú, l ») syMa, 
IP; iýx9ttL^ l 3) Ak bróftir kani^ Sk. ^) Skyma, E, f« 
Sk, i) at landitttt^ Sk. <) ^ir Orljgr létu i haf, ck. fengu 
^tintl kartía , . ok • iriítoii eifi kvar |>eir fdru, / at^ðr þéts frá 
fyrra [ C. ^) ok. Toni ^ komnir vesfr um landiÉ,^.^- ^- ^* 
Sk, i) frá [ V. i C, >) vestan fyri Barií, *. ». C, Sk. 
'^) um Snœfellsjökul á fjör^iun, þá, C. :9ð .l«9MiiaM&ll. i^^lAi^ 

rhíitii? g^i, kýrkju ^t Efljiáw^ífifm h(^^.yí»r 

j^QÍfft; líjálp'. Jftét: ,kpn»: vbai^i( þííP*ft 8<Hí,:3j|r 

,>ííllþj6fr, [íy Mi^».km' ífli l?líBadjf.pöð.Oylýg|. 

i;^ð*n/íitti(5lslj[grl8get^t, 4<S«f:(r.Þ«r#i4^Sl««^!' 

.liosmf 4 ,|>e«ei:A 8q» ▼aT.l3i^rp|»n^|;$?ííií')Hftld4nv> 

.«? M þjópt^f , .RWK BjíTiva' gpUþjíF*} ,fewaca 

««»•- .Yí* . ^of leiírf^; er h}6. , fAt ^ft^em^iifgif 

jG§im)fná m/6^i^u^^ 8\ntC^v. I>^ir:tc4oi^^)M* 

tipik^', Ix^ftí þeii^ Yífri i^pkíiÖirf .JtQileífit.*^ 

trí^attkjíini ok téís.. ^ kristni^';^ hai^jiir 

<ni^g|t, mfiami komi^i^ Dóttir örly^^. pk^g;^ 

var, Velaog , ; öf, : átti (^unplðugr oxTq^t^i^ ^ (1)^ 

gftiilla"', ok var ^rm dénir tmfi^t Úfú»irfff^ 

,J[Ut^ eus svætta : {]á Gifobfðd^ : lQm>n}^Hgc 

/;OisQ$túii^ v^r spn. . ilróiii«ndar i í ^^tféacmíf. 

.OV&lþjófr, «i»ii(^yg% vw £f^ÍJr Vf^mn^i^ if^ 

ffTprffii".- f, ;;.••; .:■. :>•.,• .^- 

. . 13, ^a5tkfcU'''hét n«k6« Kaii»e8Íyrí3,.lil«n 

fÓTrSil ikigUodii tíl Idftnds'í ofc.jaaín, Un4 .fer 

:ÍH»an Mýdalðá^ tnúl^Qi E^rKfadftlsðfv vo'k .>i^.|i 

.KiÖjafelli'lfjrrstjrw síáftti. á E^; bJlftSjjloii .iw 

þorkell,. fa^ Glúinis þMf, er ;gftinafl ték .krisUf; 

■uin vArít nam hiinn land, at ráCi Helffaf mUIum MiaiÍMái ok ^m ▼ani nam njin9 iann, a^ raoi ueiffa^ muium moffi^ar ok 
Osrífrálækjar, ok bjd'afEsjtitógC V 8Ö 5ct* ffú 't-?^í?'í; 

þjófr kom fullttóa, C, áA-. -♦) Ásgeréi, /. >) Bessa^ h Ben>, 
^l <^) Þóirólfr, ^B; ^óltíOfr; i:^ ^ ^ .llsjppbei^gar em 
.Trá^msir, *. t?. C, <Wf. ?) Kolúniba, 'C ^) kns gambý^. 
». C, «Ar,i »o) /rá^t r. ^ C, ^fc; hiiili ^amli, F, i*; /. ".) 
fi^áfyrrai v, i B; fró BÍórmro'l w. i €yH,I,JSk. »«) SvariœU, 
C. ")||<ná B, K. >♦) KÍifalclU, ^, Jf, Sk. 4B;^ðiiJI|K. MlnriitÉÍMÍftháM 99 tatÖEitafqp]^ goltíæiÖram^^in(»n|SQm!{ hána sDn;Mr 
^Táti&h^ faðitr GlAmt [á Vatnlaisv^ Atnkif 
^ ^y^r ^Siria$k»UyCar áttí þóvólfr vilígkl^ fððfr 
Kleppíárns ens gamla or flókadai^ þeinradáttk 
'tar^ HaUger^r, &í áttt Bergþórr Kollsson^.; 

• ^VöIþjáfr/ er fjerr< yar getit^, soa ÖrfygsT at 
'E^uWgi, hann nam: Kjós ;alia ok'h^ at Meððl- 
4éBk Etíovl^öirnk0&-hétson.hi»:i iaðtr Haif- 
^Pégsi^y érAtú þórðr lonbi ; "þktm Vatþýfingakyikf . 
^aiffíý hét ÁélSÚt Vdpj&h^ er Signýjarstaðir eéa 
i^^enc^i hðnaátti rGrimkeU, 8<iíh B^nar. giðl-. 
béra^ f»eiri:a^yisír vc^ru^þeiÐ'Hörðr', ^er- dr^nti 
irÉt' i Geiish^lÁii^ ^ok Gnúpr, foðir Biraiags, iöðor 
Gnépéi faðurEiiiksGrænl^íngábíakups. [Va)- 
brandr hét annar son Valþjófs, faðir Torfa<^ er 
ijr$t bjó á M^ruvölluiíi. þetr feðgar gerðu 
"l&ig T^ TútigttuOddi'itf því ^uggu þeur siðan 
á Br0iðab)áii»tað' í Bæykíardal hinum neyrðra^. 
Tórfi yar fa^r þórkels' á Sk^neyjú, er átti Arn- 
gerðí*^, éótmt þo^kels Svartkelsionar"* 
'''44* ' Hvámmþórir^'' liam land ámilK Lascár 
ök'Forsár, ök bjó« i Hvainmi* þórír deildi við 
Ref hina gamla um ká þá, erlBryiija hét^ ok 
Bryi^udalr er vv^endr ^ sú kyiga hafði horfít 
'þérí fur'Iöngu} en sú kV(ga fannst í Btpi)add, 
þar er Refr átti kndv ok 40 nauta^ með heníii/ 

>) ölhitti, k. «J tíniruni, C, K; Yorum, K, ^) á VMsteýsk, 
K,Jl ♦> YiUgils,. E, F,- yéíigilz, i, 5)'Kallson, E, F; frá 
Iv, i C. «) hét, 6w V. H, «Af. '.) ErJygs, E, F, «) Valkjfl- 
ipgaliyn, B; V^lþýflingakyn, 6^Ar,* frá houu'm eru Val]}jofIiugar 
komnir, ista!rþe$s fré [ (^. ') n^«ra^ G, /1, /. *?) Argcr^i, 
f* .">/rá [V. í C. '»*) Svámsþórir, E, F ' «40 ' .1 iiinbÉlihiVfc .A.-iiStiM9^ 

gn^t tj/6Mai.úái þvi kcmdi JwAfftiHiggpr s^ 
nautin. £a þónr fell fur Kef móð átt».;n>m^ 
þ^er þeir börðnst hjá liólam'Þ^« er ^ðan 
em kallaðir jþiári^ólar. 

|>órólfr smjOr, eriytt V«r getit^ yar mq ^o^' 
•teins eikro£a.,,^Grim»90iiar,,þes8 ^rvblÓtiDn var 
dauðr fur^j^kkaaeeld ók kaUaðr.katnJ^Q* .:Spn 
fíórólfs Bmjarií^yar Sölmttodí, &ðir j^orsj^eÍMM 
.þess, er . lai^l' dam i Brynjiidal & œplam 31á$^4gl- 
ár' ok Forsár; haiia á«lt Iiorbjcirgiikölk^ «l6tt9r 
Belgaskarfi, .GetrliÉi&$ondy, :er nsaitBai^flMrdiKÍ; 
þeirra son var Réfir? f Brynju^y.faðijí Ba]4^ra» 
er áttt Sigfus^ [Elliða-GrimAon^; þeinra dó^ 
þorgerðr^móðir Sigfúss V{6ðar Sæmnn4a;r pr^i3 
cns fróða*. .^ •. ' • : ^ : 

Maðr hét Avásgr^Irskr^ atkýni};hftl4tbfgðt 
fyrst i Botni, ok b)6 þar aUðin.a)^ sinn^, jþ^ 
var þar svá stór ^skégr^ at hann r^^i þar fif 
hafskip, ok hlóð þár, sem ná')iei)$r Hlaðhai|iar. 
Han§ son var þorleifr, faðir þufíðar,: ftr áttj pQg" 
onóðr þjóstarsbon [á Alptane^.». ok. SOn'^iHíðimnar 
Molda-Gnóp8d(Sttui^.; þeírrá sott var. Bðrki:, ifM^^Ír 
þórðar,, föður Auðunar i.Brautarholti'. : 

[Kolgrímr binn gamU, sonHrólfs h&fMt aam 

. kad út frá Bottísá til Kalmans^r'^ o^ b)6 « .^á 

Ferstiklu'') haon átti Gunntðtrn, dóttur.HroðgeifS 

ctns spaka^ þeirra börn voru.þau þórhaUr, faðtr 

^) Bláskeggsár, J»; Botzár, C. *) er h]6 at Múla','4. «. 
E, F. ^) Vigfús, Sk, *) þaðan eruBryndælir Komnír, ft.*. 
- 15. 5) /rd t f. « G. «) Evángr , B mHU í ] eptrr L^iíli. 
^) Nor«kr, «* míWi [ ] ») /rd [ v. i B. 9) ^essii kyripœnir 
allir eru frá ]>eim mönnum, er landit hafa nuinit 1 landnámi 
Ingölff, 6. V. Ey F. »o) Kalmarsáf, C ulitairan »»> Fet- 
stiklu, K. gtixn^ míf gímla,í;cír.:áttí ílefr4 Bwfojwdíi"* , :. 

, 15. þc|rqf)é^:hitta,gainli oi K,etílt^^.Bm^ 
tifm\ ionx aCÍdandi tillslaud$^ ok námú Aknátieí 
«)k,á B>íUuincÖmÖaái- ok.KalfiiLai^árj jíér'itottt 
Irskii: V Kalnwt^n yai^ ok ífskr, -^ ^:ex xiikená^ 
ok bpífyrtt ír^tarwt. Ijetr Í^ife^r ikiptaaðtet 
um með s^s, svá at þormóðr átti iur te^ðám 
Beyi^ «til K^lmao$á)ri ;ok bjl^ aÍ0<}lMi /enuqi fðra; 
' i^KetiU, bró^r hai^s, áitt £i«r yie&kan Rt^oi ok 
iw néi^m AkrafcíU til Onriða^r^ ÍBerai^ hét apft 
iiawv faðir fwrgertaS föður -iiíiiía at Hólttií, 
faáiir Köattftri föður;Ás<Jí^r^ « étti Kkii^ 
'i^bianiia^stii)^! Ha&iarrOrnis, Geirlaug'^ var 
idóttii* ;{>orméðð 0n3;gamla, moðir Tungu^Mdðú 
J^méc* enn ktfótni yar $oA Kejils Br^S9$oniQri% 
ham. ^á í Jömh^rhoUir þat ernii kallatí Gðorðr 
Ixmi hann.héldí vel krí^i til ,döruðadag$v<>k var 
^kiaeiilliiaj^ i41i.á|npi. Soa Jö^undar tarKle|>{>r, 
iatðu; Eiaan^i t&^ut. Nacfa'. {Hávarr het: annar 
son Klepps i faðir fwrgeirs'*'. Eðnjt- hé t /dóltir 
Keli]^.^®sidt9bir, hjan. var gipt á íírlandi þ^m 
manni, er KonáÍl het ; faans son v^r Asó^Cr iilskik'^ 
t^ i þann líma fór af Irlandi til Islands ok 
kom [{ AiistQQrðu'f^ þeir foru tólf saman austan, 

*) /rii C «• kér{J$,'im> Héftr þaú-aeitínaffiílér&ttra i hyiyum 

ndfi kap. ásamt A^ G, H, I, K, Sk, *)*gnfa, 6. v. A-J. ^) 

'Bersasynir, /, K, 8k. *) Bresi, Kk. ^ försteins, G. «) 
geits,-6. V. c; Vk; ok Hávaros, fótfur porgeirs. t, v, MS, Þ. 
V") M í ^r » ^ ^- *') ^ískikk, C, Ei ÍP. »^) úr austr i 
Onim, á Atistl)öri(unl; hann var frœndi Jdninðfir 1 G'ót^ixm^ 
ok var krxstiiin^ ok vádi eigi eiga 'viil lieitfna mehn, ok eigi 
▼Íldi hiuin jþiggja mat at ^tim, t $^»9" þes^ frá [ 4), Sk. i44 iLancltiámlMa IP.m^ 
Iknn eígl 'íúf tíi^tkáOwmm ut táutÍMái fMBrer 
;hftim Tildi; 'þá/biir hann; fíir. iMitfð'itipEl^ 

Mfn^ ök. bað þar kotná Mn Á^lfr réi^^ im 
>Auittnann .kirflintt' Tre8tr -í V«iðirý 'Ení tTetm^ 

ináltam: atílbrr kctm. mítfnn A' kiyr^vmaú at 

Hólmi, nema tvöitité l<omu ð Bbufmeai&Syij^tsci^. 
iHaldórr lét ^am kyi^^u' .þríta^a^^ okiííði |>^, 
rek.helgaðiK^kSnd&ilk^með^ : v) . ;q 
'iJSú 'Mkriftíst h^t:ápir uf laninámi ^KolgrimBfíáttm 
, igamld ejair Hðoáísbiík, /fétýffrrstenári' * 
e'. 1 i7^ [KQlgrknriik|ngaáilir*B<WíHn(J^ 

Unnar Háköliaxdáttnr,.Gr}ótgirðwcmár:jaéU 
[rrí^^tg^ðshaugi'* eríTiðkendrj^^- 'sminaii^i.A^|ð. 
jan^A, lárt.pr InwýHiheimi; ^tib Jblanda , >^ no^ 
l&iml{járððrélrandi:hmai nftM íik Blfiakó^k&'^^ Ail 
,£ifi38ár^ ^kátiil læjtjaf iþéss^et irilridt frá^SéutlMb, 
*ok ilajó á :Fér8tiklu'^;: han^ són jmc |yfohal|Í9 laðQÍr 
^q^:toa; jfAður; ^iteins, föíttlr Knásts, :fðtfttr 

KÁk*: : Bergþ6ra:9^ar dóÉÉiir i^gcim^ ^er ^áji^ 
iRefr iBrynjudal®. * '» c-:r. . \ 

i , i'. Finnt .hínn auð^ , sdn Holdiára) HÖgiiiaaétiar, 
i fór or ^"SiSafáz^ Jtil Islands ; hann [ átiLþónrðm?, 
i dótlur þocbjarnar ifé l^lMÍilUvHm^bsoáaÍE^f^^haHn 
: nam land fiir sunnaji Laxfi tiilKala»ásáry ii^ii ^bjó 
•f" IVÍi^Uif haxía son<Yas þorgeirr, lidðir^Hðtei- 
.Meins;^ föður þórumiecý níóður :GiiSgMáar,.m6ð- 
lUr Ssmiindar^ föður£rands. hishiq>^. iSkS^^íÍ 

90 Alua, £, F. «) KolújnbilU, JS, /, Sk: KtáÁ^, JKr- «) 
/r< (V rC' *) BUtkejrfsá, B. ^J Febtflflu, JT: *) /W f j^. 
aér i C, K» F, Mm *0/ii ^«d-tlyaraWWi^la^Í4ii4>iiii.«^ 
•ir/NNMni. ') ^ortyjöm, JS^ F. ^"^) Bívidssonar, JT; HtóíU- 
ioalr, R F. »«) MiSfirtÍ á, *. v. /, t»^ Jösttias, C,- ^, F. 
milti [ ] i^ U^dm. i Skógiiiiiirái MÍiTf|iérttiinacy lÉt^ ok 

tiE éb^ðaár; 0»k Iqá i^kaáacf^ðiúv?! í knéááiiil 

n^vi HiiikkyssiSðimift, &6rBsésa$jmt ' riku hami 
barott; imi£«r haiui £6r .i&tíepi^ lé síau,>-{nrí «^ 
f^rflialðif'^jái^a i^úti ígen^t , ^ :?ar hatni : dnpínn^ 
. ok er |>ar heygðr^. .' « /- - \ n,.i .7 

>^' Háfn^Ornur^c (ir Stafángri:ti)&^^ ok 
Bani ött %nd «in Mcdabterfi^ úttil Urriðaár ok 
liKár^ ék iná tík JLndakibár^^ ok h)ó i Hð&| 
kauiT 9oiiiVfiit|Mirgetrr höggjtriinikihniy fáðir ]^ör^ 
anðiarS má6dr>|iáraiiiiar^' möðut Jóstema^ fttðbe 
S^iaiSár/l6ðarf%inikédiri6 '* « {lorgeirrhög^prinnf 
kitim vaurí^icíbÉi&^HikoQld: ik^ AðalateiiH-* 
fóslbf [Siánnifðkk ^Fi^nmkinnásár ó^^ 

het anii ar son Aetils, h%tnn v ildi .oyggja i Nesi, en Ingolfr rak hann • 
4btota|a«ðttH j^á.fto Íaiiu.á:|ÍoliilkvalBn«tvoknriIdi l«^g|gía.Rt 
pufu( en |>au Steinul^ur Keyptis ^f^niam at ha,nt) fii^xlái á brott 
6iá,' "eii 'Ýefmán^astð^l slfytdi Vera ávalt ^M Hólihí. Skoiti .)í« 

aBfm, fferi \ laiidaleitan , en |>rœllin^ segir. konu han^ hann 
i«M aántJákr, '^'Vildí-hann gáoga at eiga hánáv 'káh 'vvuHf 
1 y^^*^JS8t,:^:^^S:J^ 9)^h vGufa 9:ar yetrhijvi £j^«ta^4 
Ifyrumhí'á Gufua, anxíann Íl Snaefellsnési á Gufusk^lum, 'þrnja 
1 Gufufir«i, ]þá likati hontim t«l;iök £6v i&««an aptr; þá Ijópst 
Skorri á brott. Skorri yar um Ttetx.i'SHoicvubalti A laun, annann 
1 ^orradal, en Gsifa lanii .hans' um tilfir i Skorraeyju fyri 
Mýrum, ok drap hann þnp^ Gnfa.bjö «itf*t i Gufudal; han3 
«>n var Þorkell skeifr, hAit Amdrt:, fðiNnr.Kolla á-Heynesi, 
h, «. B, F. ^) HalIkelMtQtfum, B, Sk. , ^) Bersasynir, /, K, 
Sk. ^) /rtf [ va C. •^Y Málakreifi, /. ») !>ui5i«ar, S, #1 
') prestSy b. «.. £, F. *^) en er hann .v«J( búinn til Bjemar 
landsy ^ kom Hwr^l^ HtieS Imv nólúini,; ^jþiltA ]ktií« Þörgeitr j^á ; 
«. . ) lJíÍhc jnkt^ mori eli^ 'tiOiðVar 

na^regns hyötum '^egui, ' - » ' . . 46^ TAfcfaJÉMfliáiri ±?..m±mi 

ok.Orms: Hro^etrr hlnn spakL-r<i;i^bácbte^!Íctf 

T)eir bræðr námu siðan Hraungerðingah^c^iiÍ 

ediigeiiákökm$..4Mfin^:&0Íi.'tUSt&itr '■KátíSki gO&to 
HBftHi|-Onnb. ét iþa;'^ héygðr i ktílíSmvm , ; ftani 
^i.btenunt iilHdfot s^m^hóðn. faðfc >iM': .ffit^ 
var þar þá skipalægi. ,' .';,>y.(! -,...• ■ >. 'o 

> .> i& iÐlfr bct ritíéiíy ^n Bnwáa-i^ákí! ek 
Ifollberfiv Hóitur líIfe.biAs^fgar bn.Hnifoitta. 
lilfeitti Sidbj&rgv«:^iliir{Betekání%:bapn;;Mif 
kdl^ KveldfÓIfo);>6i^ifir.iokiSk|^HiigrkK rcm 
mát þaivra.'. , íHaraUc koaiiiigii^' i^efaginfi^ drðp* 
þÓHSif.&oEðr iáipstá Sáakitt«ð,~af t6gBðfil^ 
riðarsonáv þat vðdi {iasalÍDbr ikfte6afgcr«eigi/ favtití 
þá Í^uggu. |>etr GciaiB jo^ iðirilffillfefkirupsiúp^ 
(dK.>feUu$o til Ishai<}8, ]^ví(U |)fi«bö£((u,|Mr.ap«irt 
ta Ingólfe, •vinár siiísj þéiir lá^ til Jiafe í Sðti 
tmdmn; ' þar tóku.þeír kn&r -þana, ev HaBaldr 
fc^núngjr lét'l^ f^r þ^riSIÓ, fiiá er m'emi Hátuí 
voVtt nýkomair «í Englðbdi, ok dfápa {rar^HaHb 
waJi Ym^SUxaí* ök Sigtr]rgg,^rj^á, «r .|»ví Híli^ 
ý«l,cKt; I»ilr dfápú fdr ök SOiiu' &^tt(>nÉís Sfg- « i . t oii'^famir bil at bÖh« 
bóxVaiinttr ska fflent; - - ' '-: .•:-.-:fí 'i :: 

> )tiú 'es j^ €ar- rMacmi lÉfau • - ^- - > ' 

, ^ , ^nniroortft 'Hjúraldr* <i.-i';.-^ ^ i '^ • /«» .1 

^ 9^ar ^orgeirr kinnkogfniiii á Fitjum; okiQík ox^'gotf^ 
i 9m& þ€§$ fréL[ Mf Fí . V » .-» - '-i, .«• • •«' --^ •. 

: :>) ifór tiieppr' B f ^þmmmpmft^ ílf»^*up^ái9^$lftr&* 
ingafjór&úng^. ^y^^OkaiB^ W. '') l^eMitkára, C, $k$ Berslu- 
kára, B, F, L ^) hraííataj :K* fi » •! > . ' wKwrsoiitir ?]h]8etð«i. ÍMwðiiii^. ^n^Jlg^ 9 .ok alla 

Jfcf^ldólfr, þK^ «. þá : w ipogífc .; GríBK bitti 

«r\ < Kátilsðpnar kíal^,, yar >£(irráðaipfijðit fn^^ 
KTékluI& á þirf M^ W hwwi fttýrði j Ji^p yÍ0S|. 
ást }afha[ii tH í haflnii* :0k er.mý^K ^ti#.Jbai|^ 
||á tók Kviridiilf]^ sótt): hdnn bafð Þe.^, 4t kj^tu 
Ayl^'geM. at ttl^ihans, ^ hamjdfipif ok;b^iS«:|l 
sfgja Grinyb^f spur sinupíi) at l;tffu) tfl^^ <«k9n)^ 
fi^a^bás^^'íðlWi) ^r kista haiði^' k^i; é 
hosky ef^þess yrði nuðit* Ept^rjþat an^ðiit 
JCTeldðlfir^. ok yar skotít iur l>orð kist^ hons* 
fieir.Grítlic hMdji s^ðr xm kfndit,.rÞvía^ þ^iir 
Íðféft 9{mrt^ ^ I^g^Ur bygði suimaii. á Jwd^^ 
sigldUifMeit T^ f ur Reyk)aiies> ek stefndfi þð|r 

iitti ái^xðia0; {skUdi þÁ ni)^ þ^m^ svá arhT^r- 
igur.^isau.tíl bnnarra} si^dn þeír Grimr e^u l^- 
^mfS^k ák im é {jörðínn^ , þartU ^ ;þr«ut skcp- 

I ðH> cdi.kðetulðii þá akkerum- síamn} eu er íloð 
geí^ifflattúst .þeir upp^ í árós -^emn, ok leifk}n 
þ^ «i|)p.ski|)it sim.gekk; $4 4 heitir ^iú Cr¥£|.|} 

^ báru þeir þar^ laiid faung/sin^ E%i er þeir kðni|« 
^ Íandít, rþa hölðu þeir skamt gengit <^t frá 
rStipimi:, atr.þeít.fuxidu kistu Ky^ldúlf^ 1*^ 

i éinnl: þgir báru hana ^ þat nes, er þar var^, ok 
Hléðu ál' gr)ótí. 

"• • r . • I • ' ' , 

^»^— » I ■ . I - ■ I 1 1 « - I 

')f H}6iieif8tfoínir, If, 7, ^ílr. ») meX wntíininm^ h. v, 
•) Aainf frá, •*. <r, Jf, F.* . ' » i 
\ 48 I>aiiiltt6awb6hi. é^itfK. 

ikttAK ok W fiár mýrletidl mðtk, ok^ iM«v 
^tííi^ tttigt/á tttmi^ f$ilUs <^ í}«fti. £u i#r ^ 
fiAhí iiíh'aiteð fiiiðincin) ^ kv|nil» f>eir á ^nes^^. 
•ér 'þéir iándu élptír, þ«t kðUifðtt þeiaf J^ptaocidL 
^eit tétltti eigi fyrr enn'þéir funduþá GiÍEn^nB 
lláíeyska, nögth "þeir Grimi aBt uin feiðiff simMr, 
<ék ^vtt hver orð Kvéldúlfr 'hdtöi ííéiiát Grinn, 
^jrtti' ðfnunr. i S^kðllágrímr gekk' tíl at £^á, hVif 
lcistiim héfði^ á 4ánii kotnit; áiigðist honniá sH 
^t<; "ðt skamt |laðati mumli V0ni bóistaðr göðr. 
-SkaSagrimr Tar.|>lar um véfrinn '«en» hatiti koip 
tf hefflv ök; kHnnáði þá^ allt héráð^ 'iiánn. mm 
-bti^ lilari frá Sélalðnr, okit ef rðf til Borgárhráuna, 
ok suðr élltrtiidaftiarfjália, h^rad allt srá vilt 
aém TatnfðU deih tU sjófar; hann rei8ribœ>h)i 
vlk *J>eirri, ef kista lCTeldólfs kom á' ic^dy' ok 
'keHfi^ at Borg/ ok sVi kallaði- Ífvahn fjÓrðÍQn 
Börgaiijerð; slðan skipáði hafun hé^ð^ sínum 
f éíögi^, ok þár íiéámu margif menn tíðán laiid 
með háns ráði. SkallagFÍmr gaíf land Grimi en- 
'um llálef skð fbr sunnan Qðrð, áimilli Andakýlair 
:ok Grlmsár; h4nh b]ór á Hvantieyri ^ l^firfaét aon 
-hátoí [fáðir Hfólfs í Geitlanai'^.' 

]þorl^)öi^ évarti hét.ma^; haiyi keypd land 
ftfHkfnar^rmi inn frá Sek-eyri ok; ujpp tilForsár, 


•»)ví«a, *, Fí ^viííirV H,l ^) fÓ, Í?, F. ^) 
Grimr ennHáleyski , sem nú var getit, .tttim Un4 fjrir iail- 
an Andakiltá ok til Grimsár, ok alla dali |>ar upp, ok bÚS at 
Hfanneyri; YuoM 9on var Úlfr, fajíir Hrólfi l GeiUanctó. Ingi- 
muadr ^inn gamli yar fö«tbr<H(ir ]|an«ý ol^ var me« h^ntim 
hinn fyrsta' vetr, er hann kvám út hingajt, i«r hann nœnii 
Vatnsdal, i $$»& þesi frá [K, F. ^' f» íáú þ6rBúiáy dóttúr þórbjamar or Amarholtí^ 
þeim kytiir vori^ ]^ot Jyórðrhm blmdi ok f>or- 
gife vrraskfilclS ér var með Ólafi ktoiran^ f Dýfll-* 

Skorri, 'lef 6{hgi Ketih gnili') xiam Skorraðal 
fur of &B: yatn^, ok Var þar drépinn. 

'BjO/th' gnHberi nam Reyk]at;dál íyðra^,'ök bjó 
á Gtiilberastöðnm; hans son rai^ Grímkell göiSí 
r i^ásk^gutti^ hánn átti Sighfju Vjilbrandsdótturj 
¥á!þióÍtesonar^; |j(eirra son yar Höi^, er var fíir 
Hðlmsmöminnif* Bjöm gnÍIberí átti L^tliníil^i 
difstur KoJgiims etis^ gai^a. SyarthöfðÍ 0t Reiðár^ 
feHi var annar son þeirra; hanH átti {>uríðf 
?ftiiigu-0ddsd6ttur j Jieirra déttir f^órdís^ er átti 
Guðlðgr^^ri ^nðgié |>j6sté!fr var étm þrið'^ 
8«t*]^ffriifar; fj6rðf Géirmundr*. 
^ ^^ I>orgeirr mteldön' þág*'' Iðnd ölt at Bitni ftir 
tffan Grftnslá, hailh bj6 Í TihigureHi ; hann Alll 
6éirb)drgu'Vd6t)isir'Bálka or Hrútafir^; f>eirra 
son. Veleifr hínn gamU. ^ 

tlðkí^^rð^U*^ Kelils gufu'^ nam FkSkadal'^ ok 
var J>ar dreptnn. - ■ . ^r 

26. Óteifi^'^ hialti hét máíðr göfiigr y • hamanf 
'koirt sk^l sfilu í Borgarfjörð, ok vár enn fyinsta 
veU' inéð ^Skallágrlmi ; harm nam lánd at táí6 

f ) öiwltfla, e, O. *) knwán, E, F. ' *) #. í T. ^) frá 
Grvmá til FkSkadalsár, yitr nia«r, áu«igr ók kynstórv 6*/'^;: 
' ■». »^) Okifr,':JE7, Fír pnéíft, iC, 
íslendinga Sögur, 1 bindi. y \ 

Varoia|8&k:$ hane syitir voru þeir mgi U^i^gx^ 
dal iok ^|>Ói»?rínKi lQg8(iigu«ci«ðr9w@i: ^átti .þÓT^^ 
dóttur áafeÍQÍl^aSi þeírra ^(í^t 'Yig^isY er ðtH- 
Steinn þorfinnsson. Son Raga var Guðþormr', 
fajðir GunnyarAr^ i^óður {])4rfmi|ar, njóður þor- 
láks, föður Runólfs^ föði|r þorlák^ l^iskups*^ 

KettU bhindr ok Geirr, spn bans, kvéom tills- 
Itnds ok voTO með SkaUagrínu hinn fyrsta vetr ; 
þi fékk Geirr þóniQnar, dóttw Sl^allagrín^ Uai 
vorit ^ptir vlsaði Grimr ;þeiai ^l laada^; oH lAxm 
Iþetr ju^ firá jFiókadalsá til Réykja^^sár, ok túngu 
þá alla i:ipp til Raiiðsgils , ok FJókadal allan f w 
ofan . Brekkiif* KefiU bjó £ þr^ndarholti; við 
hftnn er kendt B^updsvatn, þar b)ó hfuan siðatii; 
G«irr enn an^gi, ^on l^ans^, bjd i G^hlið, ^ 
átti annat bú at I\eyk jum enum efrom \ bans syqir 
vor^ þeír þorgeirr blundr, ok BlundketiUt ok 
SvftrðkeU á Eyri. ^ .Clóttir GeM-s var Beigdis, , er 
Gntqyt^ ,;4tt>' FJó)t)aspii í HriaiTO} þe}rrar asttar 
var þóroddr Hrisablandr^ 

;\^ ÖifuTídjf^ breiífekeggr var scm T^fars Ulfs- 
aonar Fitjumskeggía^, þórissonar hláandaj. Qn; 
xíoAv nani ti^ng^ tMI^ mÚlí Hyít^r ó^ Reykjad^sár, 
ok \^ 4Sr9Í^b^]stajð ; hani^ 4tti Geírlaugu» dóttr 
^r .þoirmii^iir 6 Aki^nesi , . systur Bersa^} þeirra 

. t) Gii«bonn ^ Cf GnKormr, JE^ F. ») «r nam Keykjadal 
aUan fyri •unnán ^ejfkjadalsá, milli ok Geirsár, h, i>. 'Í^ F. 
t) Gissur, JÍ-J^ ^ Krömu-piidr hét xiiaiír é^ttítr^ er mm- 
l^eyHiadal kini) nyrilra, ok aUa tijLxLgu á n;iilli Kejk)adalsár -ok 
9íeiWjólstj|<í, &. ivAF- ^) Ögraundr, u^-X .6) Fitjaskeggja,, 
E, F; Fæjumskeggja, Jfl, i, Sk. 7).bla^d<i,, C,- ^e^ndii, ilý 
F,/. «) /ronifig- oW *ér; Bresa, Kk. ' ' IP. 20-21 K. Landnámabók. 51 

I 

» 

é 

ton var tdngu-Oddr, 'en þórodda'^ hét dóttit 
þeím; hennaí fekk Torfi, son Valbrands Val- 
þjófssohar, örlýgssoiiar frá E^jubergi, ok fylgdí 
henni heiman hálfr Breiðabólstaðr ok Hátsaland 
íneð; hann gaf Sign^^ju, systur sínhi, Sígnýjar- 
staíi, ok b]ó hiln þar. Torfi drap Kroppsmenn 
i% satnan, ok hann réð mest fur drápi Hólms- 
manna \ ok hánn var á Hellisfitjum, ok Hlugt enn 
STortí , ok Sturla goði , ' þá er þar voru drepnir 
18 Hefllismenn, en Auðun Smiðkelsson brenda 
ptír inni á þorvárðsstöðum^. Son Torfa var 
þorkell á Skáney. Túngu-Oddr "áttí Jórunni 
Hdgádóttur; þeirra böm voru þau þorvaldt, er 
reð brennu Blundketils, ok þóroddr, er átti 
Jófríði Gunnai'sdóttur; þelrrá dóttir Hungerðr, 
er átti Svértíngr Hafrbjarnarson. Dætr^ Túngu- 
Odds voru þuríðr, [er átti Svarthöfði, ok. Jó- 
fríðr^, er þorfinnr Selþórisson átti, ok Hallgerðr, 
er Hallbjðrn átti, son Odds frá Itiðjabergi. Kjöl-^ 
vöf^ var móðursystir Tóngu-Odds, er bj6 iÍ 
Kjalvararstöðum, móðir |Torleífar, mÖður þuríð- ' 
ar, móður þeirra Gunnliildar, er Koli^ átti^ ok 
Glúms, föður þórarims, föður Glúms at Vatn- 
lausu. ' / 

21. Rauðr'^ hét maðr, er tiam land it syðra 
upþ frá Rauðsgíli til Gilja, ok bjó at RauðsgUí; 
Itans iBynir voru þeír Ulfr á UlfsstÖÖum, ok Auðr 
á ÁuðastÓðum fur norðan á, er Hörðr vo; þar 
hefst af saga Harðar Grímkdssonar ok Geirs. 

«) l^óríí«r, A'J. •) tomiidsílöirttm , Jff, F, /, f, ') 
}ttim%r.hm handr.', éWttír, jf. ^) frá { v. t C. ^) Xjalvör, 
«, F,Sk. *) Kali, «, F, /. ^) Ait«i\nn, JT. 

4" t 52 Landnámabók* IP. 2iK» 

/ 

Gríttir hét m^^r^ er.^nam Iwd hít fyíra i^p 
frá Giíji^m til^ Gf ímsgils , ; ok bjó við Grimsgil| 
háns. synir voru peir |>orgils auga{á AugastjSð* 
utn ' , ok Hrani [á Hranastöðum^, • ii^it Gríms.. er 
kallaðr yar Stafn-Grírar^, hannbjó á Stafngrfinst ; 
^töðum^, J>ar heitir nú á Sigmundarstö^mn ; ^, 
gegnt fur.norðaa Hvítá, yið ána sjálfa, er hau|^ 
hans, þar var hann vegínnw, 

|>orkell korpamúli nam As.eiw syðra :iipp 
firá KoUsl^k til peildargiis , ok b)ó í Asi; hans 
son yar þorbergr kprnamúK^ er átti Akifii EMi* 
daskjölíl, dóttur Ofeigs ok Asgerðar^ systur ^or-^ 
g^irs gollnis.^; bqra þeirra voru |>aii Ejsteifm ok 
Bbfjþóra, er átti !piðr Skeggjason, ér síðan bjó í 
Ajsi; {>ar dó^ Miðf jarðar-Skeggi^ , ok er þar haugr 
hans fur neðaii garðé *Annar son Skeggja var. 
KoHr, er bjó. at Kpllslæk. Synir Eiðs.vpru jþeír 
Eysteinn^ok lUugi. 

» Ulfr ^, son Grfcns ens H^eyská ok Svanlciugiur^, 
^ttur J>ormóðar af Akranesi***, . systur Bersa", 
h^nn zv^a:! ^nd [á miUi Htítár ok suðrjökla'% ok 
b)ó. í/Geitl^ndi; hans sy^ir yoru J^eir Hrólfr 
hixm ?uðgi;> faðir Hjaldóru^ ^r á.tti Gizur hvíti; 
jþeirra dóttir Vilbprg, er átti Hjáltí Skeggjason. 
Annar son haus yar Hréaldr) faðir Hrólfs ens 
ýugra'^, er ^ttiþuríði YalþjófsdÖttup, ÖrlygsspBr 
dr eitó jgamla; . fiéirra böirn 'yoru |>au Kjallakr at^ 

') oH Angnfteinn, JET, /. «)jpk Hranatteinn, ■fi^ /. 3) 
Stafágrimr,,/^ /, JíT. -*) StafrgrÍBasstödum , H; Stafagrims- 
stö«um; /^JSr. ''«).^olHns, í?; gellirs, ír «) tjtS, $k. "^) Finitf 
um, sinity *») Besía, Ei Bresa, JÍA. ,.»*): íyrir ofíiií DeiWaxgiI;' 
ok allt til jöfcl^ Ijti sunnaii Hvítá/ É *3j auðgá, J^ mlli 
[ ] eptir LfmifM 1P^21K. Laadnámabók. 63 

Lundi. í syííra 4|d^>leiSir,Kk|Us/föðurBergpó 
annar Tar SöItí í Geítlandij faðir j>órðar í Reykja- 
holti% föður Solva, Mur þórðar, föður Magu- 
ús%^ föSw^ l^rðar, föður Helgúv .inóðjúr Guð- 
nýjar , jnóður &uclu8ona 5 [Sigvats j þórðar pk 
Snorra. Spn Sigvats yar Sturla,f faðir buríla^, 
er herra Hrafh áttij. þeirra börn Jón korpr^j, 
llífllkatla , ýalgerðr ok þorgerðr. Synir Halt- 
kötlu ok Jóns Fétrssónar voru beir Sturla ok 
rétr« ok Steinun dóttir, er atti Guðmundr \>ox^ 
steinsson, Skeggiasonar^. briðl son Hrólfs var 
jOÍugi enn rauoi, er fyr'st bjó í Hraunsási; hann 
átti |>á Sigríði, dóttur þórarins^ hins illa, systui 
Músa-BölverksÝ þann bú^tað gaf lUugi Bölverk; 
ep híann fór J>á at búá á Hofstöðum í Reykjar- 
dal, /þvíat Geideildíngar áttu at halda uppi hofí 
jþyí at hélniíngi við Túngu-Odd; $íðarst bjó hanu 
atHólmi ytra á Akranesi, J>víat liann keypti við 
fíólm-Starra bæði löndum ok konum, ok [fé olf 
öllu'^; þá fékk Illugi J6runnar,.dóttur jiormóð- 
! ar þióstarssonar af Alptanesi j en Sigríðr ^ hengdi 
sik í ho£ii\u , þvíat hún víldi eigi mannakaupin. 
Hrólfr enn ýngri gaf þorlaugu gyðju, dóttur 
síoa, 'OddaYrarsyni ?,..{> ví réðst hann yestr til 
BaDafár, ok bjó {)ar lengi, ok var kallaðr Hrólfr 
ðt Bailará. 

^ - . r ' ■ ■ /■ ■ • - • V : 

J) Reykjadal, J5, G, Sk. *) Reykjahólumí C . 3} Qdds^ 
8<m, d. D. Jí, C, JC, .VJb. *) Sturla, /f, Sk: ^y frd [ v, i C. 
^^íórorms, H^ L T) lausafé öUu, JK, «*. ' •) sem faaun átti 
Afcr, 6,1;. K, Sh ^) Irjar&yni, ,E, ^ ' 


£4, Uadmvaahál^ $t?. iK. 

Annar Pattr. JRr hrfr upp kmdRdm t Festjirúfhga fj^^úfi^ 
er margt st4rmmm Jhe/Er bjrgðoiL 

JMLadr/ hét KaÍman, Suðreyskr'at ætt, hann 
fór til Islands ok kom ( I^valfjörð, ok'sat við 
ICalmansá ^m vetrínn '^ |>ar 4rukkuuðu synír^ 
hans 2 á Hvalfírðl^^ en síðan nam hann land fur 
vestan Hvítá á miUum* ok Fljóta, Kalmanstúngu 
alla ,y ok svá allt austr undlr jökla, sem grðs eru 
vaxin, ok bjÍ6 í Kalmanstungú^j hann druknaðl 
1 Hvítá, er hann hafðl farit suðr í hraun at hittá 
friðl4a sína, ok eí háugr hans á Hvítárbakka fur 
sunnari; hans $on vap Sturl^ goði^, er furst bjó 
á Sturlustöðum Uppl undir Tungufelli, upp frá 
SkáldskelmisdaP, en siðan bjó hann í KaUnans- 
túngu; hans son var BJarni, ér deildl víð Hrólf 
hinn ýngra ok sönu hans um Túnguna.IItlu; J>á 
hét Bjami at taka vlð krístni. Eptlr þat braut 
Hvítá út farveg þaxm, er núfellr hún; pk eígn- 
aðist Bjarni Túnguna®, ok ofan um Gríndr, ok 
SÖlmundarhöfða. . 

Kýlan hét bróðii: Kálmans, hann bjó fur 
neðan^ Kollsháinar; hans spn var Kárl, er deíldi 
við Karla"* Konálsson af Karlastöðiím^ leysíngjá 
Hrólfs' or Geltlandi, um uxa, ok reyndlst svá, at 

») Hér byriar B aptr. ^^ htœ^, K, 3>'fyri Dynini, 
en J>fi«i í Hvitá, *. v, E á 9pdzéuhni iptir Landn. ^) Hvítár, 
b. V. E. 5) á5r hafti/hann bilit i Katanesi vi« Hvalf)ðr«, h. v. E. 
^) Bjarni, fá«ir Sturlu, E 4 spáztunni eptir Landn. ^) Sltáld- 
skilmisdal, K; Skáldskelnisdal,-/. *) Htlu, b. v. B, C, E, I, 
Sk. 9) norðan, E. »<>) Kala, H; iB«a Kala, b. v. íík. ítf. ÍK. JLiridtláiiMtMfe* «5 Kaili áltif nOm egg)iriS ÍCárr ^rál ; sliin Hl at 
drqya Karlá; |irællmii lét éem œrlr vœri, ok l)óp 
ittðr um hrafein; KeírU sát á þreskÍKli, þrœllmh 
h)6 hann baíiakOgg} 6íðan dtap Kári þrælinm 
þlóðÓifr, sön Kðrlá, dra^ K^iýlan Kérason i Kýk 
aDshólum'v ffiían breii^i þ)óðólfír Kára itmi, péi 
sem nú hekii" á Btennu. Bjami Sturluson tók 
ðkirn; ok hj6 it Bjártíastbðúna í TúhgunnL lidu, 
ok lét þar gðta kyrkju. 

Brándr * neQa hét • m>að'r ág^tr , faðir þor- 
iteinS) er áttt LopthænUf déttur Artnbjamar* 
hersis or Fjörðum^ Systír Lopthænu var Ará* 
þráðr, er átti þórit' hersír HróaldssouvOk var 
þeirra son ArihbjÖrii hersir. Móðir þeirra Arn-* 
þrúðar"^ yar A^triðr slækidrengr, dóttir Braga 
skálds ök Lopthðenu, dóttur Erps lútanda. Son 
þorsleins ok Lbpthœpu Tar Hrosskell, er átti 
Jéreiði Ölvisdóltur^ Finnasonar, Möttulssonar '^ 
konóngs; Hallkell hét son þexrra; Hrosskell fór 
l3 Idanda, ok kom f Grumidfjðrðy ok bjó fyrst 
á Akran^si} þá ömuðust þeir Ketill bræðr við 
hami; siðan natn hann Hvitársiðir millum Kjarr-i 
ár* ok Fljöta; hdnn' bjó á Hallkelsstöðum ^ ok 
HaBkelI són háns. eptir halnn, ok átti hann þur- 
íði dyllu, dóttur Gunnlögs or þrerárhlíð, ok 
Velaiigar örlygsdóttur frá Esjúbergi. Hrosskell 
gaf land þoívarðii föður Smiðkels, föður þeírra 
þórarins ok Auðunnar , er réðu fur Heílismpnn* 
um} hann bjó á þorvarðsstöðum, ök átti Fljóts- 

») l>r6iidr, C; tráxidr, tÍmilU[ yeptir Landn. «) pannig 
B, C, /, Ski Arnbjarnár, ^, E, H; Steínbjarnar, G.. ^) fórír, 
/. >) ok Loptliipuu, 6. v. E. ^) Finna, h. v, K. «) Hyitár, 
E$ Kárfár, A. ^) Hroðskellsstöituni, Eá spáziunni 9ptir Landn^ £6 . lianMnMQ. 2F. i*2& lial allm npp ixieð IFlJóliiqd* HFOiskeQ ^pif .jþpft 
^auti skipvei^* ,tíöw» Mná.x^Of, i Si^m hmn 
b] ó á j^orgautisstöðttin ; Itfffis iSyaJi? vióru Gíslai 
tveir. Böm f>eiita Hafik^s ok»{iuríðair ^om l 
]^au: |>órarinn ok FhmYarðr]| Ttp<k ok lUugi apii 
(^yartiv pkGrÍma^ er étti þorgiU Aimspn* . þóri- 
arifi vo Míí^a-BÖk^kr % ear ^banft bj6 é Hramte- 
^si^/þá lét hanc^ g^ra þar vírki> ojk veitti.BTÍtá 
í gegnum ásinn, en áðr iem»tln nm Mele(^%^ 
dal ofap. Hlugiok Tindr sóttu BíUveck . Í VirkTL 

2« Asbjörn htnn^ auðgi H$r$ar$oi^ keyptí 
lapd fur sunnau Kjarrá^ lipp irá^ Sleggjulæk tU 
Hvítb}arga^v faann^bjó á Asl^ariuprstöðum^ hanii 
átti þorbjörgu, déttur Miðf]^ðarrSkégg]a ^ þeirra 
j^óttír var |ngib]örg| er átti IUugí [hinn svarti^ . 

Örnólfr h^ knaðr, er íiam .Örnól&dal [ok 
Kjarr^dal'^ fur norðau upp tU Hyítb}arga« Ketill 1 
blundr keypti Ifud at Örnó]$ /allt fur nqrðan 
Klifí ok bló iðraólfsdaL Ornólfr gerði þá bú 
uppi í Kíacraddl, /þar er nú he)la X)rnólfsstaðir« 
Fur ofan K(li£heitirK.jarradaIr'', þyíat þar voru 
hrísfcjörr® ok siuáskógarínilUinKjarrár^ ok þv^^ 
ár, svá at þw n^átti íeigi bf g^, BluaAeíill taff 
iná& stórauðigr; haim lét ryðja víða i skögum» 

o^ í>yggia þar'^ ; . : ... 

Hrónaundr hét bróðir Orín^ ens Háleyska", 

^^ M6sftb©lverk,.C; /, Sk. *) Knarar4, lí Kjöxá, K; Komá* J^^ 
5) l, C. ^) Hítbjarga, C. 5) ^. ^ ^-jt; Amólfr-\ét nia«r, er 
nam Norötángu allá milli Kjarrár ok þverár, ok bjó i öm-^ 
ólfsdal; hans son yar BluRdketil}, fa^irj'örl^t^ls, er Hœn«il«- 
J)órír brencli inni ; fiaíían af gjöriíist deild jþeírra fíröar gellis 
pk Tángu-Odde, 6» t>. R «) «. ( /, ^) Kjwrladalr, C; Kjaro- 
dálr, f; ^/ brisker, Sk. 5) Kjararár, JSr, /. »<>) svá margar. 
jartJir, 6. v. Sk. **) son fóris Gunnlaugssoxiary HrólfssQnar,^^ 
Ketilssonar kiolfara,'6, v,\B, Sk. . • 2f,JWiL 


57 r 

i haQti Itoði ^ki^ ;^im. i Hvit&^ hma mm ; þrerár^ 
dalok þt-erárhU^ ofia^ •tíl.Hðllanmik ok fian} 
til "þrejtkti ^ harin b}ó á HrómuiJ^arstí^iim 9 1 þdt 
. ^ nð. er liiiUat: at KaUsbreKku; haue sonrvar 
Gunnlaugt arm^tóttga, ér b}ó. á: Gunnlaugsatdð^. 
am fur $úi»naii |>v<»á; hann: átti Velaiigu > :$en) 
fyír ex ritat'* . _ .» 

Högni hét skipireri Hrómundan^ - hann b)ó á 
Hð^Mkib^ðaöl} :hans san tsar Helgi at Heigavdtni, 
fá$ir Arngdtm^ goða, er var ^at "^lundketða 
kennuf Hð^ivar bróðir Finns ens auðgá. > 
,. Jabeifr ok tsrauðr, bræðár tveir, jsiámu landl 
ofan frá Sleggjulæk millum Ömólfiadalsfir 'ok, 
Qvítér^ hit efra^ ofan tii Rauðalækjar ^ , en hit 
sjrðr^. <oian til^ Hörðahók'*'. Isleifr bjo' á Islei£s^ 
ðto^um; en ísrauðr á larauðarstððum , ok átti 
landit syðra með Hvitá i hann var fáðir [þorbjarn-^ 
a^vl&ður^ hjóts á Veggjumv er féll í Helðanrígi,. 
'Asgeirr hét skipveti Hrómúndar, er b}6' & 
Hamri^ upp frá Helgavátni ^ hanjaittiHil(dia||öFnu^> 
(}6ttur. þorvalds þorgrímssonar btækis; jj^eirra 
^jiiir voru þeÍ3? Steinbjörn hinn sterki <^ hiaa^ 
9þ&rhöggvi) ok þorvarðr, faðir Mæfu*, eriHríflá 
átti, ok þorsteinn :enn þriði} f]Órði Helgi^ faðír 
þórðar^ föður Skáldhelga- 

3. Arnbj^rg hét kona, er bjó at Arnbjargr 
arlæk^; hennar synir voru |>eir Eldgríoií, er-b)ó. 

^ ■■■II , u 

' ) Eyrljf sddtlur frá Esjubetgi ; ^eirrn dóttir Þurittr, möiBir 
Hluga hins svarta, föfíuT Hermundar, fötur Hreius, fö^ur> 
Styxoiis, fÖður Hreins ábóta, föðnr Valdisary mó^ur Snorra k, 
Melum^ föður Haliberu, er Markijfs Þ^riíarson átti, k, v. R. 
*) Asgrims, E, 3) nyrííra, B. ^) Köröhóla, B* ^) #. í ^X. 
«) nYÖmmumyArJ. . T) CiTa stióimn Hildistjórn, a ») Mála, 
B. ') Ambjargai^relckii, 4--J* .. |g Undtiátitabák^ 2 P. 3 K. 

[á Hálflum * upp f rá Arabjargtri j»k á Eldgrítns- 
ilððoni) ok ^wgestr, er fékk hanasár, pk er þeir 
Hrtni börðust, þar er nú heilir Ifranafril. 

þómnn- hét kona, er b)ó í þórunnarhóltt, hiki 
itti land ofan til Viðilækjar ok upp til móts Yið 
þuríði spákonú, sy^tur sina, eir b)ó iOrðf; við 
hana er kendr þórunnarhylr í þverá, ok frá 
kenni eru Hiniari>yggjar komnin 

þorbjörn , aon [AmbíanKrr Óleifssonar láng^ 
káls^, haim var bróðir Lýtings i Vppnafirði*. 
j>orb}öm uam Stafaholtstúngu'*' mUKm Norðrár ok 
þverár:! hann bjó i Arnarholti^; Kans soti var 
Teitr i Stafabolti, fáðir Einars^. 

porbjörn blesi nam land i Nor^árdal fur 
auttnan á, upp frá Króki, ok Hellisdal allan, ok 
T^Á á Blesastöðum; hans son^ var Gíslí á Melum^ 
i Hellisdal; við hann er kendt Gislavatn^. Ann- 
ar son plesa yar þorfinnr á þorfinnsstððum, 
&ðir þorgerðar Heíðarekkju, móður þórðar erru, 
fóðnr þorgerðar, móður Helga^ at Lundi. 

Geirmundr, son Gunnb)arnar gands'", nam 
túnguna á miUini Norðrár ok Sandár, ok bjó i 
Túngu } hans son var Knini , faðir þorbjarnax: á 
Steinum, ot féll í Heiðaryigt". 

Örh hinn gamli nam Sanddal ók MjÓfadal,. 
ok svá Norðrárdal'^ ofan frá Króki til Arnar- 
baplis, ok bjd á Háreksstððum*^.. 

« >) hálsii^n, B, B; Háls, ^; á Hálsi, h Sk. «) Ambjarg- 
or, dóttar Oleifs lángháls, E. ^) fö«ur Geitis, ft. r. £. *)- 
Stafaholtstúngtrr allar, £,/. ^\ Stafholti, Kmiirii [ ] tj^tir Landn. 
*) ok Þorvalds^ föður t»órkötlu, 'er átti Hymingr Kleppjárnsson, b. 
V. E. 7) MeUum, B. «) Gíslavöth, B, ^) Hclgn, C, S, '»^ 
gauity fH, n. ><) sem ritat er i sðgu VigabarSa, h, v. Ú 
> ») nor«r at DaJ, G > ' J HánstWtem, If, /. . . * 

[RauðabjörQ uamB^vmfjd$L^ pk þff 4dU, er 
þar gángi af , 6k ' átti anaat Iku xápt fré M^U«* 
fellsgili, en anuat niðri i héraði, sem xiiat .er« 

^Karl nam Karlsdal upp. frá Helgaratui^, ok 
b}^ undir KarisfeUi } hani^ átti land o{an ^U Jamna« 
^rðs- til móts Tið Grim. 

Gris ak Grímr hétu le jsingjar Skallagriqiia { 
þeiín gaf hann land uppi við f}ö]l, Grísi Gr/aar* 
tungu, en Griini Grimsdal''". : 

4. Bálki hét.inaðr, són Blæn^s^ Sótasonar 
af Sótanesij haiin barðist ámó^^araldi kónú^gt 
i HafrsjSrð!) hann fpr pyi til Islands, ok nam; 
Hrutafjörð allan, ok bjó i/Bæ^^ hans'son Yar 
Bersi goðlaus, er nam Lán|£iydllnsda|, ok bjó á 
Torfhvalastöðum i hans systijf yar Ge^rbjörg', er 
átti þprgeirr meldun^ ;{ TúngufeÚi^ ,pe\i^sí sofii ' 
var Veleifr hinn gamli, faðir Hólmgavngubers^., 
[Bersi goðlaus átti^ þórdisi |>órhaddsd6ttur'^ or. 
Hýtárf^al,^ ok'fylgdu henni heiman, Hólmslönd, 
ok bjó hann |>ar síð^ný þeirrá son Arngeirry er 
átti þórdisi, dóttur {lorfíDns ens stránga}. f>eirrá, 
i son Bjöm Hýtdælákappi. . Móðir pórdísar"^ var. 
Sæuðr'% . dóttir Skallagrímá; 

Sigínundr hét ekm leysingi SkaUagrims, honr 

') Bjdrn hét malír Nomemi, eir krán^ út s^ knditéjna- 
tiiíar, ok nam Norðrárdal fyri norðan Nortfrá, ok Bjarnadaí, 
alIaBf ok þá dali alla, er þar gánga af; hann bjó at Dalð^' 
mýnni ; hann blés fyrstr manna rauJSa á íslandi, ok -rar hantt^ 
af |>ví kallaiír Rauía-Björn; hflnn, i staó' þess- frá [ K. ^) 
HreðuTatni, B, £, milU [ ] eptir Landn, ^) SviaatkaYlfe, £.. 
♦)Orni8dal, G, H, 1. «) Blæingrs, . jB. ^) á Bálkastödum, E 
fáitli [^'] epfir Landn, '^) Geirlaug, Jí, .*) meldúnn, C; meidr, 
1; V, i B. ^) Bersi go$latis undi eigi i HrútaErði^ ok nam 
/Lángavatnsdaí , hann átti^ þar annftt bú lánga, œfí ; þá gekk « 
hann at eiga, E i stad- þew frá, [. 1°) ]þóradd#dót*ur, C, E^. 
ÞórhalUdóttur, I; Þorfinnsd., A^J, '») þannig lei&rétt: í>ór* , 
disi, E maii £ 3 epiir Landn.; íuú^i^. hin. >') 6æun, £L 60 Landnámabölc. Á'P^ 41L 

útti gáf h^uin lamf- miDuin Gljálrár pk Noríírár, 
hann bj6 at Hangum, áðr hánh feíÖi sik í Munaði 
amesý viíhann er kendt Sigmundarnés. 

Ratiðah jöm 'kéyþfí knd at Skalkgrími miilum 
G^áfrár ofc Gufár, hann bjó á Rauðabjarnarstð^ 
um uppi frá Eskihoki^hanS sbnVar J>örkell treffl! 
1 Sfcarði' ök HelgÍ íHvammi [1 Noríírárdal, ok 
er þar heygár^, ok Gunnvaldr*, fhðir |)orkelst 
er átti HeÍgu, dóttur J)orgéírs af Víðimyfi* 

J)örbjörn krumr ok Jyóríír^ beigáldi hétu 
brðéðr tfeir; þekn gaf Skallagrímr lönd fur utan 
GufS, ok bjó þorbjörn í Hélúm, en þórðr^>á 
BéFgalda- - 

' þörÖi^ þurs t)k þorgeirr''^ jarÖMng; ók þor- 
b^Örgú staung^, sýstur þeírra, 'gaf Skallagrímr 
lÖhd*^ fursuhnan Lárigávbjó þórðr á þuTöstðð- 
mn^, eh þorgeirr á Jarðlángsstððum , en þór- 
bfftrg í Stángarhöítí 

• Áhi hét fliaðr, er 'Skalfagrímr gaf land miUito 
Lángár ok' Hafelækiar'**, hann bió a* Anabrekka; 
hans soii var Onuhdr síoni", faðír Stelnars ök 
IXiUu, móður Kórmaks. 

þorfinnr hinn stráhgí hét merkismáðr |)6rólts 
SkáUagrímséonsfr ; honum gaf Skallágrírtif Sœunni, 1 
dóttur slna, ofc land fur utan Láhgá til Léiru- j 
lækjar, ok upp til fjalls ok'^ tii Alptár; hanti bj6 at 
Pprsi; þéirra dóttir var þórdís, moðir Bjaniar 
Hýt^adakappa/ 

Ingvarr hét maðr^ faðir Béru, er SikaUagrímr. 

») torgeirr róy«r, ** i>/ B. «) frá [ r. i É, 5,)'Gttíí- 
mundr, -íí-J. ^*)' Son Trefarvarf>onnó«lr, er orti Hrafrtshiál um 
SadrrA go«a, A. t>. Æ ») Þörir, C. 6) þö,ii^ fí/ T) fórSi,. 
C. ^) upp meií^ ft.'tí,. B\ , S') íhisstóííiuTi, /í. - »<>) Hofs'Ufekjar, 
tt, l Sk. »») ]jóinij A'J: I*) út,- ft; t: Eí tík til Alptáf, 'é. i B. áttírhotoum |pjE,SVU?arf^ land HJíUum ^iéiru^. 
l^k)ar ok Straum^ar^ar ;. hann ,bj4 nt iClptaa^sif 
önnur dóttiir hans yaip |)órdíS5,^er:álti þorgok^ 
lambi 4 liambastöÖiön V faðir j^iór^ar^. er/^rælat 
ketils guf i| l^rendu inni j [han? ^n var X^^mbi 
hiaTi sterki'. , . • •.,,.' 

I Stdnólfr hét maor , er nam Hraundal hyám^ 
tveggja fX\t [ttiillum Ail^ár ok Hýtarár, pk u|^^ 
tll Grjdtár^ at leyfi Skallagríms, Qfc bjó, 1 hkium . 
syáraHr^undal; hánsrson varjþorl^% frHravn* 
(telir eru frákom^ir,'*'. . [f^órana het ^^ttír Steiny 
ólfs, er átti |>orbjörn VíGlssou, faðir ^otgf^^r 
ar, móður A$munðar> fö^r ÍSveiubjarnair% físðr 
ur Odds, föður Gró, móður Qdds á Xlptanesi^l 
l^órhaddr hét maor 'ágðetr, ^on"^ Stwif 
mjöksi^anda, Vígbjóðssonaí, Böðn^óðs^onax ór 
Búlkarúmii hannnamHýtárdal allan offtn.tilGriót- 
ár f ur suí^an, ok íur norpan allt millim HýtföTY 
ár ok Kaldár til sjóvar; h^ns ^on yar J^^orgejírr^ 
faðir HafþórS) föður Guðnýjar, m^^ur. iNO^rlák^ 
ens auðsa, [föður þorleifs ^eiskalda% föðpr^ 
þorleiks, föpur Ketils, jíööur Valgerðar^ m^ur 
þeinrW jN'ar&sona , þorláks dk íþórðar^^ . ^or^ 
geirssynir", bræðr Hafþórs, vora ]þeir,QrÍmt 
f' Skarði, ók þórarinn, Fizlnbögt, Eysleiiiil^ 
Gestr x)k Torfí. 

9 

j>orgils knappi*^ leysfngi Kolla HródldssonaTy 

') V. i C; son I><Srííár var Lanabi Kinn sterki, B, *J v. 
i S, ^) Þorfinnr, A-/. '- *) ok bjö á hinum ytra 0rauhda1.. 
6. t^. K. í) Steinbjamar, K%, Sk. ^) frá [ v.ÍB. 'ýf^ÖÍr, ^ 
') bréi«skana, E ^ptir Hauksbók. ») ök, .$it. ^o) fo«ur KetiU 
prests, fölíui: ■ Metgu , er átti Snorri Ma^kússon á Melum , t 
fmþesa frá [ hefir'B petta éptir Landn.í ^. i B. *»)^ót- 
/ géirssimaí a, íík\ »*} ok; i/; /, Sk'. »?) i^íaþi B. ISSt Landnámabók. 21". 4-5K. 

iiátn Knappadal^ naris synir toto f>eir ingjalðr, 
J^örarínxi [ok |)í6rír*, érbjó at Ökrum, ök eígn- 
áðíst aUf land miHum Hýtarár ok Xlptár, ok npp 
til móts ríð Steinólf. Son J>6ri8^ rar þrándr, 
er átá Stéinunni, dóttur Hrúts af Kamsnesi'; 
þeirrá sytiir j)órðr^ ok Skúmr , faðir Torfe , 
f&ður Tanna; [hans sön* var Hrútr, er átd 
Kolfinnu, dóttur Hluga nins svarta. 

Nú , eru þelr menn taldír , er by-gt hafa 1 
lándnámi Skállagrímis, [frá Hafnarfíalli ók híngðt 
til*. [Son Skallagrlms var Egill, faðir "^ot'^ 
istéins, föðtir Rjflu, fðður^ Skála, föður þórðaff 
föðiiif BoðVars, föður þórðar prests, föður [Bðð- 
vars, föður J)órðar, fðður Járngerðar*, ér hem 
Eriendr sterki átti; þeirra dóttir Valgetðr*. 

5. Grímr hét maðr Ingjaldsson, Hróalds- 
sonar or Haddíngjadal, bróðir Ala'* hersis; hann 
fór ti! islatlds í landaleit, ok sigldi fur norðafn 
lándit^ haun Var uih vetrinn í Grlmsey á Stein- 
grlmsfirði;' Bergdls hét kona hans, en J)6rir 
son þerrra. Grímr réri tll fiska um vetrinn 

^Vc.V j&. «) tórarins, J5. 3) Kambsneri, C, O, B^Sk^ H i>i I n >i I ^ IlÍrír, H, C, J^ 41», n, I,'Sk. 5) Son tórÍM, K. *) ýl^dif.i 

H, C, .'^) .|>ór,álfr hét matfr, er bjó í Nanmudal, hann tat ^^Uf 
son, ér Xallá^ var Kvöld-Olfr; Grimr líét annar son Ulfk 
fhmWhímúnffrJKm'háTÍeign Ikt^ceg^pótóYtf ok.gcr^i en|u 
l^œta; eii ^ess hefndi Grimr ok fór siilan til Islands; en 
Ulfirandaffist i hafinu. Skallagrimr kom skipi 9inn i ^nfáxih^* 
cHí nam. land ja&illi l<fQxfttrár ok Hýta^r, ^t á miUi 4»|ls ok 
t]öru, ok bjö at Borg; hann átti Beru Ingvarsdóttur. "Synir 
^eijra Skallagrims voru beir Þórólfr ok Egill; J^eir áttu mltö 
Asgertfi BjamardöttuT, ok var dóttir )>^rdl£i P^rdls, tet áXÚ 
Qrimr at Mpsfejli. . ídróUr ffell á Vindlandi i orrustna en 
EgiU fór til Isíands bk bi<& at Borg,'ok hans kynsmenn lápfa 
tima; Íbans son var {^orsieinn^ 'faitir Hrifíu, fö^r Egils, fSÍuri 
i 9tá^ þesa frá f hefir E þttta eptir l^mdn. ^) Markúss é 
Melum ok Járngerfídr^ i Btað" þep^ frá [~ E^ ') porgertr, /| 
frá fyrra'l v. { B. ' «o) Asa, fe, C, K, O, H, I. mg&þréhxja^úofíma^ ok ðoa^anft ^r. tb^ honum 'i 
ok ^ smuiqa i6k at kala^,,^ forðu þeir hatui 
i ;selb4g9 ok drógu M* háiamum. Grimt dr4 
marmenniP; [Grímr^uwlU : se^u os^ ^ t^ta 
ok lan^fi, ^a ke^ þú eigi heinh fBxígu Yttðaf 
yðrfl^TÍ^, aiSra eim svf^ininní ^dbelginum, ac^ðl 
mamenniU, þviat fM& mvutdauðráðrvorkomi, m 
son þinq skal^ þar bjrggja ok land nema, æoi 
^álmymer þín« I^st undir klyf)um. £%i fengu 
þeir flfttri ordafhonum. Bna{ðitjumvetrinn[and«» 
aðist GrimTy ok er þar heygðr''', þau Bergdfs^ 
ok þórivfóru um votít or Grimsey, ok vestr 
yfir heiði t!l Breiðafjarðan Skákn gekk fur alll 
sUmarit, ok lagðist aldrí. . Annann vetr voru þau 
i Skálmarnejsi { Breiðafirði, en um &umarit eptir 
snéru þau suðr^ þá g^k enn Skálm fur, þarr 
til et þaú kvámú af'heiðum suðr til Borgarfj^ðar, 
þár sem $^andnielar tveir rauðir voru, þaif lágðist 
Skálm >niðr' undtr klyfjum , uodir hitmin ytca 
melnUm , þ|ir nam þórir land fur slinnan GúúpA 
til Kaldár, fur neðart Knappadal {ok Lastár"^, attt 
milltom fjalls ok Qöru;.hann ^ó at ytra Rauðamdí^ 
hann var hd£ítit]^ mikiIU þl var þóriir gamall 
oV blindr, er hann kom át sið um kvdd^ ok 
8i, at maðr reyri ,utan i Kaldáróf i járnnökkva^ ; 
mikiU ok illlligr, ok gekk þar á land upp til bæar 
þ?S8, er í Hripi® het, ok gróf þar i stöðulahliði » 

M SveÍDiiinn tórir lá l fitafni, h, ©. Sk. *> þamiig B, 
Sk; margmelli,^, C, B, C?, H, I, K, ^) ok er nann kom 
^IS spurði Griinr: hvat~spár þú oss um forlðg vor: e)(a hvar 
skúlu vær byggja á úUndi ? MarmenniU svarat : ekki ^arf ek 
nt spá yifr, en sveininuín, er liggr 1 selbelginum , hann skal, 
i »ta9- peéa frá' [ þannig B. *) réru }5ir Grimr svá at 
iteiiininn var á landi; l>á týndust jþeir allirf B. ') HerVis, 
Sk. «) V. i B. 7) n«r, h. v. H, Sk.' *) Hript, S. 64 Iiia^teteiáli^ 2V.SSIL 

en tiRi iHSuina'Jcoði |>ðr upp )a)rðcídr, ok'lirðim 
l^ Bofgcirhrattn ; |íaF' yar bserthn, setn ná ar 
t)Orgin% Son Selþóris yar ]^rfiniir , er &ti Jó- 
tttíH ' f dóttur Túngu-Odds^; þeírra synir voru þeir 
{Kyrkell ök jþorgíls^ Stelni cA^ Galti, Ormr ok 
j^étrórmr ok þórir ; dóf tlr {iDrfinns var {^uríðr; 
erátti þorbrándr o^ Xlpiaðr((i. þeir S^^i^rir 
fr»ndr hinir heiðáu dó í þórí^lijörgum * . þbrgik 
ok» þorkéll, synir þorfinns, áttu báðir Unní*, 
dóttur Álfs or Ðöktni^i ^ákn, mei^ þórie, dá 
^ Í Skálmarkeldu^r 
~\' [Kolbemn kldckhö£Öí Atlason, or Atley^u af 
Pjöltim, fór til íslands^ ok keypti lönd öU milli 
Kaldár ok H^tarár^^ fur neðan Sandbrekku, ok 
b}Ó á Kolbeinsstöðumj hans sonvar Fknibogi i 
Fag^a^ógi ok þórðr skáid^ 

6* I>ormó8r goði* ok þórftr gitápa, . synir 
Odds hins lakka^, fiorvidarsonar ^ Freyviðar- 
sonár^, Alfssonar- af Vorsf þeir- bræðr ióro 
tíl Islands ok námu land ipiUum Lðxár" ok^ 
StraumQarðarlr^ hi^i {>órðr Gnúpudd ok bjó 
þðr, en síðan^Skopti'^ aon hans, faðir Hjörie^ð 
goðft*^ ok Rnttu; er áttiRefr hima.mikli} [|>eim 
son Dílkrí^^ flsðír Steínutlttar, móður Skéldrefs'^ 
þormiSðrbiö á AauðkoHsstöðum'''^} hðnnáttiOerðr^ 

1) Odáírití.K áspáziunni fptir LandnJ ^) Gils. Sk. 3) f>(Srís* 
björg, €. ' *) Únu, fe, É, t^ A. ') Stemn Pprfinnsson >ar fa«ír 
Amóni, niö^ur HaUbj^fi^r, nnóiíurOddnýiarf mótíur Geirlaugar, . 
hiótfur Snœlaugar , mdour Markú^s á Melum , b, v, E, , ^) 
Br\ ^(') Ho£gar«a-Refs , B. -»7) hann var kajlatír torni<i«r 
goÍiV'í. f^. B, Sk. ^^Í Geirriií/ ^-X •'..-. . Iðgr.^ exm aiiéígij hai^n itti þóirdisiy dóttur Svart- 
fiðfða, Bjamarsonar gullbera^ ok dóttui^ þuríðar 
Tánga-Oddsdóttur, er þá h}ó í Hörgsholti^ 
GvíSi&g^ enn auðgi..áá nt Biauðamels : lönd Toru 
ibet]S.^;Ui; öimur liOÍnd' suj5r.f>ar i sveit} hanil 
ékOTiHi á. þoxfimi tU Iðoida, ok bauð honuin 
hókDgaiHagu; þeir. [urðu báðir óvigir' á hplmí, 
é&.þudðr Túngu-Oddsdótt^ græddi þá báða, 
ok. Mttilþá: siðap*: Ouðlögr^ nam si^an land 
&á Straumfjarðará til FurU) jxiilli. Qalls ok Qöru, 
ok b)ó i Borgarholti ; frá honum eru Straumfirð- 
ÍDg^r komnir.. Hahs son. var Guðleifr, er átti 
annann knör, en annann þórólfr^ soh Lppts hias 
gamla [af Eyrarbakka'^, þá er þeir börðust við 
Gyrð^ jarl Sigvaldason [í MeðalferssuipDdi , ok 
hMdu fé sínu;; þar um ortj Guðleifr Gyrðsvísur^. 
Ani^ar son Guðlav^s'' var þorfinnr, faðir Guð- 
laugs®, föður þ<^rdi$ar, Qiáður þórðar, föður 
Sturlu ens gamla i Hvan^mÍK [Valgerðr hét dóttír 
íiiiðtögs ens. auðg*^. . ., 

Váli hion stérki h^t hirðniaðr Haralds kon- 
i^gs ens hárfá^a *^ hann yá vig [i veum'% ok varð 
útíægr; hann fór til Suðreyja'^' ok staðfestist þar, 
m 9fniT haiis. þrir fóru til Islands; Hlif hesta- 
gddbr"! var. móðir þeirraj éiim hét Atli, ^nnar 
Alfvarinn'^ . þriði; Auðunn stoti'i Atli, Yalaspn'^ Bj Gunnlögs, Sk, ' ^) frá [ v. i C. »°) l hofgri«ujn, H, Sk; 
V. V /. »í) litlu sí«ar enil Kistill flatnefr, b, v. E. ' »») hertá^ 
. j;eia, C. »3) lllfvarinnj B; Álfvarr, €; Alfarinn, E, a^H, I; 
Utfary,- ji-J. í^^-átótó, C, G, fl, /; ita^i, E; skotif, Eútú»^ás. 
^^) valz, /, •' - 

íslendínga Sögnr, 1 bindi, .5 66 DmáfiiiiMbólk ðTifiK. 

ok Ásmundr éón hartf nðmu táttd frá Ffmi ð 
Lýsu. Asmundr bjó á Lángahold at {yórutó^tum; 
hann átti Léngaholts-þóru. Eli þá er Asiauiidr 
^ldist, skildi hann tí$ þóra liir UMUiáfcræind, 
ok fór { Öxl at hÚR tíl datiðád&gsj AsmiBiár 
Yar heygðr |þar, ok í^kijp lagé^, ok j^iell hm 
með honum, sá ér sér banaði ^&jálfr) bk Ytl4i ei^ 
lifa eptirÁsmund^ hahii rar lagðr í aimami tta£É 
skipsins. Litlu riiðar dreymdi þóru^ at Asirrfixidr 
sagði sér meín at þtæhiuni ; þár heitir A^imda^ 
leiði , er hann yar heygðr; vísa |>essi Var heyíÖ 
í haug hans. 

Eínn' byggí ^ stöð* áteina, . 

stafnrúms^, at áls^ hrafni^, 

erat of |>egn á þiljum**, 
|]^raung bý ek á mar ránga"^; 
■ ' '' -Túm er böðvitnim' b^tra, 
brimdyfi kná' dt stýra, 

li£a man þat með lo^um , 

; l^gr, eön** fllt öfgengi* 
Eptir þat var leitat til haugsins^ ok var þrœll* 
inn rekinn'' or skipinu. |>6ra lét gera skála^um 
f>jóðbráut þTera, ók lét f^r jamiian standa borð'^ 
en hun sat úti á stóli, okbauð hrerjum ^ mát 
vildi etá. '[Atli Var son Asmundary fáðir'^ Surts^ 
iöður Guðleifs, fðður Gnðbránds, föður Sum 
smiðs, föður Eyjólfs prests, mdnks*^' 

») Enný bL á) jtaií^ sk. ^> stafn rúmt, B; stafh^ám, C, 
fi; stafe teins, /. ♦> táls, E; Alfs, /,• Atah, K. ^) jjafhi, /. 
^) þróum, /, 7) raunga, Sk. «) bö«FÍtum, B, Sk ; holSvitXr 
um, C; böívits, JB; bandTÍtrmn, G, H, /. í>) skal, E. «<>> 
ef, «fc. ") tekinn, fí, /. »«) ok mat á, h. v. E. >3) e&a 
f$«iur. ,»♦) f stad' þ€8t frá íhcjir E eptir Lundn. : Sytáx 
{>eina Asmundar ok Í>óru Toru i^tli ok Surtr. Sffí&WL LáiMÍnáAMM, 67 

Bi61irV%im digri, MaEjyixidtt eykikróks% 
bféíKt lUuga Feil^oða austan af Síðu, nam lauc} 
irá Lýsi^ éil Hmmikaf tiarár ^ ; han^ son var Helgi 
[I Hofgöi^ttm!*^, £3ðir Finnboga, ok Bjamar, ok 
Gbéifis.. B)Í5ca var faðir Gests, föður' Skáldrefs. 
7. Saiyi hét maðr » er nam land millum: 
[HeU^hrauns ok S^egg)Qbeinsár.^; hann bjó i 
Bcasnifoi^i : iyrst I m siðan: á Sölyahamrí, þvíat 
hmn þóttiil: .jj^ar veifaileiri manna gagn. 

S^^undry soxi Ketíls þistils, þess^ er numit 
i fmtijiaí^rð norðr, hann átti Híldigunm;. 
faann hamiand milUm/Hellishrauna ok Beruv{kur- 
hráuns'^^ ,hanh bjó at Laugarbrekku , ok er [>ar 
heygðrj hann átti |>r)á* syni, einn var Einarr, er 
siðan bjó at Laugarbrekku. |)^r feðgar 'seldu 
Lónknd Einari, er síðan b)ó {lar; hann var 
kallaðr Lón-Einarr;. [hval rak 6 fjöru hans, ok 

^ skar hann af nökkvat'j.hann eleit veðr út, ok 
rak hann á land £kHirs Stgmundarsbnar; Lón- 
Einarr taldi fjölkýngi HildigMnnar þvi valda. En 
þá er hvalinn hafði utrekit frá Lón*£inari, fór hann 

I at leifa, ok konl svá ^at Einarr Sigmundarson 
skar hvalinn með húskaria s^; hann h}ó þegar 
einn |>eirra baiiahögg. . LaugarbrekkurEinarr bað 
Bðfna sinn frá&ra: j^viat ýðr mun eigi dugat at at| 

, sækja. Lód-Einan! hvarf frá^ þviat hann vax 
liðvanai Einarr Sigoiundarson flutti heim hya^nn; 

i ok einntímahann var eigi heima", fórLón-Einárr 

I >) Kolr, Sk. ») «ikklkMpp0, B. ^) Hnumahafoar^ I, ' 
Kt HiaunsQaTtfarár, Jt-J. *«) er bjó at Hofstðtlttm, JE eptir 

\ Laúdn, ^) b, v. kin; v. { A. ^) HeBii ok Hraunhafiiar, B. 
^) BninTÍkrhraiins ,^ /. ») 4, J#, /, Sk. ^) mikit, Sk. »<>) 
EptiT aiMtlát Sígmtmclary B i MtaJ- þts$ frá [• 68 liteiAUi Bnfcö Í g J •>• m^TIC tíl L'augarb^ekku iiieð^[6)<lUB€bi inimtiS oft'^riiiíidí 
Hildigunní xxm f)ðtkýngí|i hún' Var d6tt(r BeoM 
lÆós$onar, Naddoddsísonar or iWejrjfnt]; Elnair 
kom heim {iá erLóiiv£inarrTavný£arimi:áhrttui; 
Hndigunnur sagði honum þessi tíðindr, ok ftkéi 
honum kyttil nýgjörvan. Eiíiarr . tók sKjöld 
slinn, bk sverð, ok verkhest^i ök reið eptir j^iib; 
hann sprengði l^átinná |iúfub)örgniit;>[|»& TdsáL 
Einarr sem hann mátti; eb þá er.-haim kptnfiná 
Ðraungimi, sá hann tröllkdrlr m^ þar á •npþi, ok 
láta róa fætr , svá at þek: tóku brixmt, ek- skeUi 
þeim saman, svá at sjódrif varð áf, 'ók kvað vísu^ 
Varekþar er* fai af fjalli 

fióðAom^ jötuns móífir^, 
hám bergtisa^ or ' himni * , * 

Héðiní^ a|ina leiðar'*; ^: 

:.« gerir'^ fár jötuii: fleirii . . ' 

fold, í vínga moldu i ' 'í .■ 

hftmhi'* heiðar þromlu'^ 
i ^ hamvata^ mér bataw í ' ... ,; 

Ekiatr '^f^ engan gaum* at þessu. þmrM fuiidust 
púr sem heitá'^ Máiiafdlsbyekláir'^ ok börðust 
parv en kyrttl''Einar8 bítu éigl j&m; fjórip menn 
féliq af Lón^Einari , en tk^'^ iíýðíu frá hopum. 
]^ir ftafnar sóttust lengl áðt saindrgekk >bi3^- 
Imdi^* L6n-EÍttai:si en ^ höim»tók þar' til%1ij6 , 

berg.sí,.CÍ; begnsa, íT, /. ^> ». í Skí ^) húmœ, fe ^) 
hamvati,./í,^4 á?fc' »5),„^fnj„p^ 5^,^, £^- 1,6) ,' sta^- þe$$:frá 
[hefir B: engH.tíaxi%h)á,0,$.frp» ^^) faunig A; Mannafalli- | 
brekkur, E, O, H, I, Sk. *«) þrœlarhans, b.v. B. ^^) lyndi, : 
Sk, ao) til bróklyndans, Sk. aft 9 jKL: : Jártifaéwbbdk. 69 Einars Sigmunda^tecir)} sá hdlin.fara skytidíUg^^ 
okJ)6p ep&r-honum; þáfsé harin .þræla Lón- 
Eiii«ir6 fiýja? ok 'rann .hann þá eptír. þeim, dk 
ðrap rþá báð^ i þtælavíkj inr þat .g$if EinaVr ^ 
lioaum.fréi$ii.x]|k<laad svá mikít sem hann faiig^ 
[gœðítuinf f>rjá daga^9 þat heitir nú.Eteiðarsgerðí^ 
ér . hann h)6 siðati^ . . Einarr h]ó síðan . at Laugarr 
bvékl^, ok.ier hi^ygðr sktimt írá Sigmundarl^ugiy 
ok er haugjT hws jðOtnsan /grænn: vetr ok sumat^' 
|ioikell hét son Lón-Eiriars ^ ' haHn áttí : Oimu 
HáUkekdiéttucifyTr ^nn.þorgi)s^<Araspii'^. Dóttir 
'Laugathrékku-Einiars vat Arnióta, er áiti þoi^eírr 
Vifilsson ; þeirra dóttir ,var. ípgvfldr, er ^atti .þajo- 
stdnn, son Snorra goða:; þéirra 46ttír^lBg^ðt^i 
ér átti Asgeirr^ Arnórsson. [Finnvíir$r. hét son 
Laugasbriékku-Einars. Eina^ at La,ugarbrekku 
átfi Unni, dóttur þória, bróður Asláks. í Lánga- 
■dal} Hallveíjg"' var. dóttir þeirra, er, þorbjöra 
Viíilsson áttt * . Breiðr ^ hét annar son Sigmundai^, 
i)r6ðir Einarð^ hainnáttiGunnhiIdir dóttur Ásláks 
t)rLángadaI} þdcrra son var {>ormóðr.,..er átti 
Helgu Önundardótcur, systur Skáldhrafns} þéirra^ 
dóttir Herþrúðr , : er Simon áttí j • þeisra , dót|ir . 
Gunnlldr, er þorgils átti ; þeirra dóttír Valgerðr, 
móðir Finnboga hins fróða'^, GeIrssonar« þor- 

i' *) görtiUm.i,.SX:;-<g;ert um (öf,, C), km.- *) dags sakir » 

E á spástunni eptir Landn. ^) íilugi, E. ^) £örn, Þorkels 

ok Grímu voru Finnvarðr ok Haiiveig, fr. v. E, ^) Ingvöldr, 

B, G. *«) Ásbjörn, B, C. ') Hallbjörg, ÆT, Sk, «) liún var 

móðir Gn^riifar, mótur Bjarnar, fötnr Steinunnar , mö<(ur 

Ketils, fö^ur ÞofMks, fötfur Ketils pre«rts, födur Helgu, 

<r Snorri Markússon átú, b, v. E. ^) Braiidr, H, Sk, 

^^). nunma, B. ' . / 70 -Lanilwfcinhrt 2PI 7-8K. 

k^ hét eiin ]þri{ft «on S^mandBn - ^Maui iní 
Jóreiði', dóttur Tinds HallkelMonflff'. 

8. Grímkell het tnaðr, soti {Ul£» kráka 
fíreiðarssot^ar'v bróðir Guimbjtfraar, er Gumi- 
bfarnarsker eru víðkend ) faann nam lapd M 
Beruvikurhranni [til Neðhrauns'*^, ok' út unöiid* 
▼erðtnes, ok bjó at Saxabvoli^; liánn rak á 
brott'þaðan Saica Alfarihasonf YiGilðsomr^ ok bjó 
Kann síðan at Hrauni .h)á Sa»hvoU. Grioikefl 
átti {K>rgerði^ dóttur Valþíófe tm ^gamla; þrán 
•on var {^óratiim komi, hann f ar hamramr mjök, 
ok liggr i Kornahaugi^. {>órarimi k<Mmi átd 
Jórunni, dóttur Einars i Stafriiolti } {>eirra dóttir 
var Ján^gerðr, er átti Úlfr Uggasotu Kl^ngr^ 
hét annar son Grlmkels; b^n átti Oddfr^ 
dóttur Helga af Hranneyri ; ^irra son var Kolli, 
[er étti fyáriði^ dxSitur Asbrands frá Kambi; 
{>eirra son var Skeggi^ fáífir {>orkðtlu , er átti 
iUugi, son |>orVdlds Tindssonar^, föður Gils^ er 
vá Gjafald^. Bárðr hét annar son Kóllaj hann 
étti Valgerði yiðarsdóttur'''5 Vigdis var dóttir 
{>eirra, er átfi þörbjðm enn'dtgn; þeirra d6ttir 
{{>órdis, er átlt ^orbrándr at Ölvosratni''^ {>&nr 
Var son þeirra, ok Bjarnl á Breiðabólstaðy- cd^ 

^ *J Jórlíi, /, tSk, . *) {>eirra dóttir var Ástrliír, er áttí 
t>ttarr JólRitlarson, Þotinötorsoiiar, SJepf^jámtsonar iikis gatnla) 
h. V, E; frá [ Aiits vegar v, i C. ^) Kráku - Hr«ié»re. , & 
^) V. i Sk, ' ^) Saxhóli, ir. ^) ^etta kyað maðr, er brötit 
hafti hauginn: . 

Hljófl efc i haugínn foma, 

hvílt heíik lengt- of moma^ 
lét ek á braut of boma 

beltishringinn Korna., b. v. E, 
^) Kltf ngr, E. «) tinds, E. ^) Einanr Tar son Gils, ». v,- & 
»°) Vi«risdóttur,~G, H, /,• Viíriksdóttur, Sk. I»> !>iixi«(r, er 
átti Þróndr at Vatni, E á spáz^ tptir Ijmndn. ðFk 9-9K. iMdBmoMÚíák^ H ^7^S cntidMirr ValgeFðr^ er átti Ryhi^i; Búsr 

son^. Asdís hét ömiiu! ' dóltir Bárðftr; hana átti 
fprr þorbjðrn þoryaki$son , bróðír Mána-L jóts 
sammæðri^ börn þeina : þuríðri erétti poj^gtímv 
Oddsson; börnfieurra: Geirmundr iTÆáfahlíð ok 
^órtán önnur* Asdísi áltt. siðar Skuii JÓruhdar- 
sön ;' Valgerðr at .Mc^ielli var dóttit ^þeirra ^ . 

Alfarinn'^ Valaspn hafði fyrst miniit Qesit á 
millimBeruvikiirhiau^sokBbnið; ha^ssynir voru 
|>eir Höskuldr, erbjó áHQ^ki^d^na^, oklngjaldr, 
eír l^ó.já I|ig}aJiishvpU, ^Goti á Gotalœk, én 
HóIpikeU at Forsi irið Hólmsketsá^« 

Olafr^bðigc hét maðr^ er jotan} land furinnau 
Eimi til Fróðár, ok bjó í Ólafsvík. 

% örmx^ hism mjóíi hét ma^, er kom ^kipí 
sinu i FrÓðárós, ok bjó á Brimilsvölium nokkura 
veiör; hann rak brott Ólaf belg, ok nam víklna 
gömki aUa milii Ennis ok Bulandshöfða , ok bjó 
siðan at Fróðá; hans son var þorbjörn enu digri, 
[er barðist yið j)árarinu svarta, ok féll sjálfr ok 
þirir menn með honum^. Um |>atortí |>órarinn 

*) Tjörvi, E eptir Landn, *) bisXupfsoji, £; Björnsso^ 
* íptár HfíiiJkMhók; riis, /; bús, H, Sk. 3) frá fyrra [ v, i p. 
4)ÚIfr, if. ^) HÖskuldsá, JT, «*. <í) hans dóttir var Ketilrítfr, 
er yí|lnndr átti,^6. v. S. ^) Orímr, B, Jí. *) hann átti 
fyrr purí«i, dóttur Ásbrands frá Kambi, ok voru þeirra böm 
Ketill kappi, pk Hallsteinn, ok Guélögr, ok forgeriír, er átti 
Öniuidr sjóni. fDrbjörn átti siiíar. purifli Barkardóttur ens 
digra,(Þorsteinssonarf>orskablts, b,v. Sk,) ok Þórdisar Siirsdóttur. 
forbjöm enn digri stefndi Geirriiíi Baéifótsdóttur um f jölkýngi, 
eptir ^at er Gunnlögr son háns dó Í meini þvi^ er hann tök, 
^ er hann fór at nema fróðleik af Gcirriili; hún var móiíir 
pórarins i Máfahlííí, Um J>á sÖk var Amkell goííi kvaddr 
tylftarkvöft, ok bar'hann af ^vi, atÞórarinn vann ei9 at stalla- 
hring, ok hratt svá málinu. En eptir þat hvurfu Þorbirni 
stóðross á f)alli, |>at kendi hann Þórarni, ok fór i ^íáfahll*, 
ok setti^dulradóín; þeir voru tólf; su þeir {'órarinn yoru sjö n, LÉtidttáiMbók.t /mgis. M&lhlit^gáTlðúr,' eptír f>ví aeii 'tegir i Eyv; 

byggja^ögu^ þéBSÍer eia? 

Kveðinn' maa^ Hroptö'; af heip^un 
hýrskérðír mér vérða } 

kunna ^ áðr. íur^ einní^ . 
Yggs teíti^ rel beitar 
ef hjaldr-gnár'' hildar 
- hýrsenmi** mér kenna^^ 

eg^umst hæfs at ék högga - 
hlín guðveQar mína. 
[Af þeim orðum bðrðust þeir annát sinn. ' f^or- 
björn átti þuríði Barkardóttur hina digra , [>otv 
fttéinssonar fiorskabita; [þeiita aon var Ketill 
kappi> ok var hann þá utanlanda"; [hann var 
faðir Hroðnýjar, er átti þorsteinn^ sbni Ylgaslýrs .1» fyrir: Algeirr Su^reyingr, ok Nagli. ok Bjprn A'ustmaiíry ok 
kíiskarlar þrir; ]þéir hleýptu npp aóminvati ek WrtíQst^ai^ i 
túninu. Autfr, kona ^(^raritos, liét á konur bt skiljA ^éu Einxi 
matfr féll af í>órarni j en tveir ^f Þorbirni. . feir forbjöm 

^ fóru á brott, ok bundú sár tinHjá stakkgartfi npp méií Vt)gtuii. 
Hönd Aiiiiar fannst i túniy þvi fór Þórarinn eptir þeim ok 
fann ^á hjá garðinum'; Nagfi Ijóp grátandi um ^á, ok i {)áll 
úpp;s þar vo Þórárimn Þorbjörn, ok tf|T^i HaUstón til ^lí&L 
Fimm menn féllu áf í>orbirni, i stað' psás frd £ kefir B, Sk^ ^ 

~ þetta, 

^) kvcttja, ÍS, «fc; kveiJju^ G, H. , *) nam, E. 3) þanmí 
B, C, Sk ; bróps, J, Ej 0, H. ♦> v. i Sh. ^ enni, C, /. <0 ygg«- 

. veiU, H. 7) kn^r, Sk. «) hyysönnu, /• ») keijnir, Sk. »*^) 

- ^^gg^ ^h Sk. ' ") ,J>eir Amkeir ok Vermundr veittu Þdrami, 
ok höföu setu at Arnkels. $norri gotfi mælti eptir porbjöm, 
ok sekti |>á alla, er at vigum höfðu verit , á Þómesj^lngi ; 
eptir bat breijidi ^ hann skip |>eirra Algeirs i Salteyraósi; 
Arnkell keypti þeim skip i Döguri^amesi ok fylgdi ^eim út 
um eyjar. . Af ^essu gjpri^ist f jandskapr |>eirrá . Amkels ok 
Suorra gotfa, i stc^ þess frá fyrra [ kefir B, Slc, þetta; en 
E i síarT þjeas frá gi&ara [ þetta fylgjandi: Jieir synir pof' 
bjarnar vom Gunnlaugr, Hallsteinn, ok Ketill kappi; hann. 
var utanlanjdU f>á bardaginn var i Máfahlið. {^orbjöm átti 
fyrst Þuritfi, dóttur Asbrands fr^ Kambi, systur Bjarna Breiií- 
víkingalýappa ok Arnbjarnar steirka. '^) frd l v, i Sk. 2;Pv9& LtQdniniftliók 73 

[Sigdrðr siríiðið^'^var kép^ 
á Kvenittogasitdnd^; Her)ó]£f : són haos^ vtr þá 
átta^ vetra, er jhann drs^ sk^garbjörn fur þat éir 
hann hafðibkítgeit hatt$; þar um er þettakveðiu 

Bessi brunninnrasði'^ ' 
beit geit f ur Herjólfi , - 

Hbrjólfr hólkinarasai^ 
hefnidi [geitar á^ bersa, 
þé var Hierjólfr t^f vetra er hann hefodi. föður 
síns} hann var^ hixm. mesti afreksoiaðr, . Her*> 
)ólfr' fór tíL Islands í ^i simii, ok nam land 
millini Bulandshöf ða ok KyrkjuQarðar ^ hans ðoa 

þaFSteiim kobkeggr, &ðir þórólfs, föður 
ins~svana«Máfhli&ng8, ok Guðnýjar', et* 
átti l?eamndr 'hinn mjófi) þeirra son var 3i^andr 
Imm örvi , [ok (dóttir) þorfinna , er átti þotr 
steinn Kttgg^son^^ ' " 

Vestarr, son þárólfs blöðruskalla , hann átti 
&Yönu" Herruðardóttur*'$ þeirra son var Asgeirr* 
Vestarr fór til Idands m^ föður sinn a^amlan^ 
ok nam Eyrarland, ok [á . millum Kyrkjuf jarðar 
ok KoIgrafaQarðar'^, ok bjó é öndverðri E?yru 
þeir þórólfr feðgar eru báðir heygðir á SkaUa- 
nesi*^, Asgeirr Vestarsson átti Helgu , dóttur 
Kjallaks; þeirra son var þorlákr; hans son var 
Steinþórr'^ ok þórðr blýgr* er átti Ottkötlu þor* 

») Sigurttr sviniy JB; Sigmiuidr 8., JÍ-J» *) Kvemvoga- 
*""'*"'' " ^ — * « ^^^ ^ Vogaströnd^ J^s 

hokinnrafsi, C; hólk-. 
ri(, fi. >) hrókkinn- 
eyate, b. V, JB. >) fannig hinf Gváný^ A. »o) frá [ t?. t jB. 
").Spentt, C »*) Herva«ard:, Bj Hrei«arsd., |5 eptir Landff. 
**) Kyrlijiifjprt, { 0ta& þé99 frá [ B. .»*) Skálanesi, H, /, Sk. 
V') ok.jþ^irr^ Þuriifftr, dóttur AuifuJinar.ðtQta, 6. v. B, *l oiguror svini, jbí; sigmunor s., j^-j* 
strönd, B; Kvennvogastatf , tf, /; Kvenná á 
Sk. 3) 12, JBL >) búimirassi, C. «) hokxni 
Biwssi y Uy 1. «) geit vitt, C. ^) var* , B. vald^dóttur^ ^pótmóÍsarMnstr goíðá'; oii{K>rmóðr, 
er átti |íar^rði, dóttnr þorbnmds or ÁiptstRiÍ^ 
^rði yár Berg|>órr, ér léll á Vígrsfirði* ^StflÍB^ 
]þórrátti{Kk:disí^,<lóltiirþorg&AtaBonat( Gana* 
laugr yar son þeirra, er átti |>arið[ hina spöku) 
'dóttur Snorra goða'. 

10. Kolr hét maðr, er land nam utan frá 
Fjarðarhorni til TrðUahált, ok út um Berserks- 
cyri'^ tíl Hratias^ðar; hatts ison.var J^óvBríráx^ 
ok Íþorgriim'; víðþá er kea^Kolsionafdl, þáf 
ÍE^gar bjuggu aliir'at Ko^rðfam|jM þeim em 
Kolgreíliagar komiiir. 

Au^unn i»toti^'son Yala hiiis eteska, hannálti 
Mýrunnu, dóttur Bjaðmaks'' Ira konángfr; hani^ 
nam [Hrauns^ið allan for oím^ Hcami á miffim 
SYÍÖLavatns okTröflaháls, hamibíáí Hrauns&ði^ 
hann var mikill fur sér. ok sterkr^ [fyaðait etn 
Straumfit&tigar kommr^. Auðunn sá vm haust 
Qt hestr apalgrár i)op ofan frá i^ðffðarvatai''' ^L 
til stóðhrossa hatis, sá hafði undir stóðbestian. 
^á fór Auðrnin til, ok tók hirni grá hestíon^ ok 
aetti fur tvegg]a yxna siisða, ok ók saoian atia 
töðu ^ína; heslfimi var ^óðr meðferðár uiji 
lládegit, -en er áleíð^ sté hmn i vöUinn harðaii 
til bófskeggja, en eptir sólarfall sleit haimalian 
Teið^iig^ ok Ijðp til vatnsins upp$ haiia sást eigi 

« ) ií7 V C.~*) ÝurfiFi, B, C. 35 Helga hét «ystir ^rra 
Steinþörs á Eyriý hana átti Ásmundr |'6rgéstsson ; þeirra dóttir 
var l>urííSr,' er átti forbjörn, «on fk>!rleils frá Hafragili ; þeirm 
son yar ÞóriJr JUípeyirarskáld ^ er átti H^lgu ^^drbailádöttuK, 
Kálfssouar ; ^ieirra «on var Hráfnkéll , er SkáW - Hrafn var 
lcalla«r, b. v. JB. ^) Bfwöeyri, E, *) Kolgriror, ^-J. <S) aótí, 
H3 Ky Sk. ^) Maddai(ar, B'; Hka E e^r Lemdn,; Bjoðniaks, 
^- ^) f'^ í «• i S. >s») Hr«unfir«iagár iwimnir^ E; /ré ^v. i 
B, *^) Harðnsvatni, C; Hlii>arvatni, /.. I j^P.irdiK; JLttúáémbák. 175 

I • . ■ 

j . ' ^ 

dSimu Son AriBÍHliiwr .rmt S0mm^ lífo Helgu, er 
kúÁni Hzaimif .þetcra.saá Már^ lÉðir Goðrið^r^ 
móður KJiafilBns . ok ^ar ' iKyrkjafellL Asbjöm 
hél aimar aoti ^t^íamiar, |^íl Sirarthöfði, •€& 
iótttr jþoriðr, er Asgekr átti al^Eyri^fieirrasoÍK 
þorlákr. 

11. Bfðm hht soa Ketfla £atiiefc ok Ýng- 

vðdar, dóUnr Ketils veðra^ hestús af HríxigaríkL 

Bjöm sat eptir ú agaiiin föéat slne, þá er Ketífl 

i&rtaSciðrey]a. £n er Ketill iiáklt sköttum fiir 

Haraldi konún^ exmm hátfagra, þá rak kotiúngr 

Bjðm, 'soa hansy af eí^um aáiiw^ ok tók undir 

úk. hk fór B)öm réstr nm haf^ ok- rilÆ bar eigi 

mðfesiast, [ok eí^ við. kristoi táca , sem dtuiitr 

böm Ketðs^, þvi var hann kallaðr B)öm eim 

austræni; hann áttí Cíaflayigu K)allaksdóttur, 

^stur B^amar ens sterka. Björn enn austrœaí 

fór tUlslaods, ok nam latidmilluan.Hrai]nsfjarðar 

ok Stafár, ok bjó 1 Bjarnarhöfn á Borgarholti, 

okhafði sdför upp til sd)a% ok kttí rausnarbúj 

hann dó i B}amarhöfh, ok var heygðr við Borgar- 

l«k, þviat hansi einn var óskírðr bama Ketik 

[ flatnefs. Son þeírra Bfartor iok Gfaflaugar nrat 

I Kjiirls^ enn gamli, er ^Ó i BjarmurJiÖ&i eptir 

fð^T simi, ok Óttaír, fa^ir Bjamar, föður Vígfiiss 

I iÐrápcihlið, er Snorri goði lét drepa. Arniar 

í aoaOttarsvarHelgí; hánnherjaði á Skotland, ok 

! fekk |>ar at herfángi Niðbjörgu'*', dóttujr Bjiólans 

koÐúngs ok ÍCaðlínar, dóttur Gaungu^RóIfs; hann 

fékk hennar^ ok var son þeirra Ösvífr hinn 

>) Arnar, Sk miU{ [ ]. **) frá [v. i B. 5) jjaUa, E, 
♦) ViHbjörgu, ^ miltí [ ]• «keri i SelíðiiteiicUv óIl iuHitiBkjð)4rhens^lSk)aldey:, 
en feldr 4 FeI<lai^]faiV! .f£inarr^riiFdr.iaíín^^ f>oc- 
ger ðár ^ móður fiée|ísar ^ ; <in^úr iSfeeins * akálds 'i. 
Ósvífr átti ^ósdfai/Hdóttur þjáðólfö ocf Höbi$ 
þ^irra börn yoru Uspakr, iáðir Ulfs /8táUan|, , 
[föður Jóns á Reir¥^eUt^; föður Erlends hinksidaS , 
iöðurEysteÍBs étkibiskxt'ps^yókfiiónálfi!, Tonáðr, 
Einarr, f^orkefl) jþbrbíöxn^ þeir úr^u aekk: liiti 
TÍg Kíártam ÓláfBáoiáar, ok Guðrún ^ , móðir iGetfs 
okBoUá ok þbtletks [ok þócðar katjtar/'/ yii^ekr 
-hét son- B^ariiar ^s. anstrséna. Kjariakjr edá 
^mli átti Ástríðiv dótlnr. Hrólfo hersis: cíkf Önd- 
-óttar, systur :01 vis - bornakarls } þeirra •son iw 
þorgrimr goði^ [Hann átti Yngvildi!; voru sy^ 
þeirra Vigastyrry ok Vermundr m)ófji; ok.BraíndCi > 
iaðir þorleiks. . I^tr.tKjarkks ens 'gamla.yom 
<7erðr, er þóitnéðr göði átti, ok Heiga, er jí^ekt 
á Eyri étti; ' ' . ' í 

12. fiór^r^ son Örnól£s fiakreKa, bjé' i 
Mostr, þyi irar hann kðdlaðr Mostrarákegg^i hanti 
Tar blótmaðr mikiU, ok ^nSði á {lórf hann fik 
iur ofriki £}arald6 konung^ hárfagra . tU Islands, 
'ók sigldi fur stinnán^lánd; ^n er h^nn kom vé9fr 
iurBreiða{)örð^,^áut hann öndviegissáliwisíaiim 
*{ur borð, þa!r vár skoriim á^^þórr^ hann mælti 
svá fur, at þórr. skyldi þnr á lánd Jiama," 8/W 
haxm vildi at .þóróifr; bygði, het' hann því' 'at 
helga þór aUt landnám si^t ok keiiíia við hami. 
frá [ V. t Sk. 8) Mpstraskcgg, K, ^) Borjja^fjörifcak ^narféUnies, E, 


2lfM2X..ri: UodaíámbálL n^ p&iéllk ú^ imA PrtðbQöifi) ok 9if itáia firðw. 
Bin ii 'haxixi lók kþid fur stnman Ijðff ðinn ^ , næí" nai|Q-» 
um*; þari fabn hann/|>j^ rékinntá.nesi einu, þaip 
hekir nú ^isnes^ ]»e{r lendu {>ar innfrá i TO^bnt 
cr þórólft: kalláði Hofsxrog;; |í»r reisti hasin bá. 
8im, ok ^iiSi þar.hof mikit^ ók ^dgaði |>ór; 
þartheita mliHofetaðir;. Spriir /var þá na&r eígi 
liygðr^ ^válfT ^nam land. frá StaM^ inn tíl 
iþársir, ok l^kði' f>at afit jþónmeft ; hánn; hafði 
syámikinn átrúnaíð á QaUitfrvi, ér stióð. i ne$inu, 
er hann- kallii^ H^afell, at þáligat skyldi. engi 
niaðr óþveghm lita^ ok svá var þat mikilfiriðhelgif 
at f>ar .skykii éngu granda. í fjalliAu,. hi^árktfé^ 
Bé.mðiinum, nema. sjálft géngi.brott þat v^f 
irúa |>eirra*f>árólfs'^ frœncb, af [þeii:' d»i aljir £ 
%Uit^; þar á nesinuý sem þónr.kiwi á laind, hafði 
þóróUr dómaalla, ok þar iirar. afett héraðiSiþing' 
með ráðí afifa 'sveitarmaaiúa; 0n er« méi»n; vom 
þar' á þjn^i, þá . skyldi eigí hafa ^eka á iandi, 
okvar ætlat tiilþess skeD«itt/þat.ef!þeir.kd|laiði^ 
I Driiaker, þviai þeír vsldu. eigi.^^urga &t£^ $yá 
' helgan völl sem þar var. £ní þá er "þétóliv var 
I dauðr, eti þórateinn aonhaná^ vár i&ngr, þá.viidti 
i þeir ^rgrímr Kjállafesson ok Asgéirr^ inágr hans^ 
eigi gangaii.bkérit örna^ sinna^ ok þoldu ^gi 
þótsaesingár þat^ er þeir vildií satvrga svá helgan 
vöU} þvi börðttst. þeir þotstcinni þorskabitr ok 
' þocgeirr keiiigr. víð :þá þorgrim. ok Asgeir þar 
áþíngínu.jam skarit, ok fellu þar nokkurir menn, 

, ..*) ö. V. B, $k;vJ{Joghin. .*) iírijmiim, 6. -lí. B, Sk. ^) 
Hofíá,. É. *) ok hans, ^',,1;. B, C, ,G, H, I^ Sk. ' ') þá f»cir , 
dæi, mundi |)eir í fjallit hv€:rfa ailir, Íl, íf, Sk. ^) eyerna, 
C; erinda, E, K, Sk. • - - * t 99 lándHámMk. 2F.J^Í3K. 

etai mavgir .mðtt* éftm áSr fiéir ár&^ ^kSdii^ 
þ$rðr^gellir sœtli {>i; ok^með þvi tt hTArigjs 
YiMu láta af síau' mltf t ^ þá var vöUmm óhellagt 
flf heiptar blóði} f>i w þot xéð tekit at fsm 
brott þaðan þíngit, xAl iimí neait, þar sem n& 
élr, var þar þá kelgiataðr mikill^. ók þar stemfr 
étín þárs steimr, er þeir bruto 'þá metm vmi 
er þeír blótuðu j ok þar h)á er sá diSmhrfngrv 
er þeir dæmdu mena til bióta, þar sétti þóiðc 
geUir {]örðóngtþíng með ráfi állra íjórðúngs- 
ínanna^. Son þórólfs Moatrarsk^gs var HaU- 
•telnn^ þor8ka^ðar*go&, fáðir þorsteins surts^ 
ens spaka ; Osk vBf móðir þorsteins^aurts, éditit 
þotsieiiis rauðs. Annar son þórólfs MostrarN 
^keggs var þorsteinn þorskabítr ; hannátti þór% 
dóttur ÓlafS'^ feilans, systur þórðar geUisý þ^irrá 
ton var þorgrlmr^ iáðir Sníorra goða, ok [Börkr 
htnti áSígn^^ er var faðir Sltmsy er Ásgeirr to^. 
13*> Cieiiprauðir hét inaðr, er fór tU Isknds, ok 
ífteð4iotíum Finiigéirr^ son þorsteins'' Öndrs, ok 
tJlfarr ks^pi; þéir fóru af Hilogalandi tU Islaads. 
Geirrauðr nam land innfri' þdrsi úl Lingadais- 
ir, h&nq bj4 i %rr* Geirranðr gaf land Ulfari 
skipvéifja *sinmn tveim megm Úl&tsfeUs olf fur 
innan' ^U; [ Geirralit^ gaf Finngeiri iand uppi lan 
ÁiptaQörðf hanh bjó þár, er nú heitir i Kirs* 
stððum^; hanU'Var fáðir þorfinns, föður þor* 
brahds i Álptafit^i ^ er itti þorbjörgu, dóttur 

< ) ok, 6. if, 9lt. ^ ' ^) héra^fomannft . K. ') Hafirsttínn, 3 
tptir Landn, *) Oleifs, C ') Barkar enf digra, B. *) 
cn af somim Snorra goía var Haldórr, faifir Snotra, íöður 
Guifrúnar, móKur Hreins ábóta, fö^ur Valdlsar, móVurSnorra, 
f ö«ur Hallberu, er átti Markús á Meliim, b. v, E^ f) tóríar; , 
rángt Kh, «) Karlsstö«um, //, /. SIKiamir .LuHiáakmlndk. 99 

- • 

Tai^v er itt hatöi BjðrU) . ^on Bölverks blmd- 
ái^itr^uj |iórél£r hét sto þetrira. . |>aii Geir* 
í^ tíftu úl íshmd^ e|)tir lát il^arndr, ak vora 
tínn ^H^ta Td^áEyrl; un!i vorit gaf Geinrau^ ' 
systur' aixmi faiistað í Borg^ffda}, en þörólfr fór 
«tan ck lagðist £ viking. Geirriðr sparði eigt 
mat við menn, ok let gera sl^ála sinn um . f>)óðr 
Waut j^era; hún sat á stóli^ ok laðaði úti gesti, 
«a borð stóð inoi íámnan ok matr á* þ^rolfir 
fór til Íslands eþtir andlát Geirsíððr ; honn skorððí 
é U^&r til kinda, ok bauð hólmgaungu ; Ulfarr var 
þá gamall ok bamlaus^ hann féll á hólmi> en 
fiórólfr varðsárr'áffl^tí, okgekkjámnanhaltraiðan^ 
|>«ri var hann kallaðr bœgifótr. jþórólfr tók aum 
lönd eptir Úlfar, en sum þoriinnr í AJptafirði^ 
ok seui á leysingja sina, Ulfar ok Örlyg. Geir* 
rauðr á Eyri var fáðir þorgeirs kéings^ er.bækm 
Ittrði or eyrintii upp undir fjaliit; hann var faðir 
þórðar, f dSur Ada. þórólfr bœgifólr var iáðir 
An^els goða, ok Géirríðar^ er átti |iórálfr i 
Máfahlið, f aðir . þdrarins. . [Synir þorhrands i 

! Aiptafirði, þoriihnssona'r ^ , voru þeirþorleifr kimbi 
okþótoddr, Snorri,, þórfimir, lUugi^.þormóðr'} 
þeir 4kiidu víð Amker^oða um arf leysíngja 

i éam^ ok voru at v%i hans með Snorra goða í 

Örlygstöðnm* Eptir þat fór þérleifr kimbi utan^ 

' 1^ ■ , . ' ' ' \ 

«) Geirr, H, /; Geirrl«r, Sk. *) v, i B, '^) 4 8ta& fest 

frá [ kefir É þeíta: Ulfair kappi hafSi nHxnÍt land inn frá 
I tHirsá, Álptafjör* ok Eyrarfell allt til 08s, ok.bjó ftt Olfársfelli ; 

hans son var Vébranár, íaiíir }>orbranðs i Alptafirðí, er átti 
. ÞorbjÖrgtt Þorfínnsdöttnr ; þeirra böm Toru Snorri ok Kárr, 

í^orleifr kymbi, Þorfínnr^ Skiiíi, lUugit torjerír högginkinna^ 

Þóroddr, torrhófr. 60 Lmáakxuhák. 9RP. 131L 

pÁ láait' Axxíb^iSm hanh, son Asbraiids.oirBreidiah 
Vík, með grau£ar]^ðm; Klmbibsáágainan; f>áarðr 
blýgr br4 homam.því á^ |»ómé8f>iagi , er haiin 
bað fíe%U)t8y$Uir hans. þá létKimbi l>ósta Blýg 
ineð sandtorfa; af þvi ^örðust dejlm þeirra Kyr- 
býggva ok þorbrandssona ok'Snorra goðá^þeir 
bðrðast í Geirvör^ ok í A}ptafirði> ok á Vigra- 

firði'. , .^ 

. |>orbergr hét maðr, hann £ór or lafirði^ tii | 
Islánds, ok nam Lángadal hvomtveggja, ok b)ó I 
i hinúm ytraj lians són var Aslákr^. er átti Am* | 
leifu, dóttur {>órðar gdilis; 'þeiíra bom lUugi enn | 
tammi, ok Gunnhildr, er Breiðr átti fýrr, en siðar 
Haldórr áHÓlmslátri. IQugi enh rammi átlí Guð- 
leifúv déttúr Ketih smiðjudrumbs'; þeirra syair 
Eyjólfr ok Kolir, ^ndriði ok Gellir^ en dætr: 
Hérþrúðr, er iþorgr^r átti, Verhrandarson ens 
mjófa , ok Friðgerðr:^ er Oddr Ðrablason átti\ 
[ók Guðriðr, er BergfiiórcS ^n ]þ6rmóðar ^r- 
lákssontf , átti fyrr, en «iðar Jörundr i Skorra- 
dal^, ok Jódis, er áiú Már'^, son Hluga Arason- 
ar, ok Arnleif, er' átti Kollr, ^on |>órðar blýgs. 
Frá Illuga erp LingdæHr^ konínin. 

Steinn mjðksiglandi Y^bjóðason^, bróðir |>áir-. 
is haustmyrkrs., nam Skógasströnd til móts v^ 
{)orberg9 ok inn tíi Laxár ; . hanli b}ó • á Breiðab^- 
stað) ^hatis sé^ vaof -jþórhaddr, ér nam Hýtardal, 
ok þorgestr, .^r átti Arnóru, dóttur |>órðar gell- ■^rW- *) sem segir i Eyrbyggju, h, v. E. *) fanni^ B, C; Sk; 
Jafndi, A; Jófiriti, ^i Jamfir<(i, Q»H; Jafófírði, /. ^) frá\^v, ^ 
í C. *) fyrr, en slíax Jörundr i Skorra, h. v, R^ ^) Bergr,. C j 
6) frá [ V. i E. 7)' Mák, C. 8) Laiigdælir, B. ^) Viöbjó«s- ' 
son, Uy I, Sk; Yigbrandsson, E. Hiifli$iok:|MÍrauddrl,v . 

Itír h0fr GrcmaUmds la^nám^ 

^ iA*. þonraíldr wn Asyalds tJlf ssonar % Yxna-^ 

^þffBtmomr^ ok Eirilu^ rAl:i$|» soii h^ns, fóru af Jaðri 

{ur víg^sakir (til lolaiMlst) ak:&áxi^u l^nd á Homr 

ttcönduiif) p)( bjug^t^ á I)pr^ixiigum> f>ar andaðist 

þory^klr. Eiríkr fékk. ^ þióðhiidar% dóttur 

Jörundar Atksipinar ok þorbjargar knarrarbríngu, 

w þá áttí {lorbjðítii hjnn Haukda^lski} réðst Eiríkr 

þá noi^ðr/ qk ruddi löad irHaukadal'; hann bjó 

,á£irika$t^Aim,h)4/Vðtn^prnL. |>á feldu þrælar 

Éiríks skriðti á hm, V allijóf? á yalþjófsstöðum y 

enJSyj^lfr^saurr'^, frðsndi hjðns, drap lir^lana hjá 

Skeiðsbtekkum lipp firá yatnshorni ; f ur þat vá 

Eiríkr £y)ólf saur^,. l^snn vá ok Hólmgaungu- 

hrafii at Leikskálum. Geir^fceinn ok Oddr á 

Jðrva^ f rændr £yj^lf s, mseltu eptir hann, var þá 

Eiríkr gjöi^ Pr Haukadalj haxHi nam þáBrokey 

ok Tímey, ok bjó hfiim^ at Tröði;ini^ 1 Suðrey'^j- 

enn.fyrsta vetr léði hana þprgesti setstokka; 

síðan fór Eiríkr t öxnéy,' ok bjó á Eiríks- 

stöðum; þá heimti hann setstokka sína, ok náði 

eigi, Epdkr sótfi setstokkana á Breiðabólstað) en 

þorgestr fóreptjb: honum} þeic.bör^st skamt frá 

garði at Ðraungum, þar. féllu tyeir synir þorgests 

ok npkkurir menn aðrir j her eptir höfðu hvár- 

irtveggju setu*. . Styrr yeitti Eiríki, ok Eyjólfr 

or Svíneyju, ok synir þorbrands or Alptafirðiy 

*) ÚlfarssQiiar, MT, jf. *) t^órli^ldar, K. ') noriían, B, C, 
F, I, K. ^) surtr, £. '} á EirOutöVum ok, h. v. JBu ^) TðK- 
iim, B, C, B, K. 7) SyÁ^^ Uf $k. ^) sttur fjölmewar^ E. 

Wendinga Sögur, 1 bindi. , 6 « 

ok J^rl^ðrH Vfflð^^ én^fiK»^g^ Véfttti $fiA 
þórðar gellls, ok þorgeirrDrllýtaaldal, 'iMíkÉ 
or Lángadri, ok iflugí éon^^háns. Íieír Eirlkr 
taÍkL sekir á {>órnés$|»ín|g( ; hMin l>}ó ðkií) í ÉSríks- 
togi^ éá Eyjólfr leyndi hdifiáti i iXíiminareogíi 
fheðán þorgeðtr leita^ háns- ntn ey^niflr* |)eiff 
Jjorgeírr, Ejrjólfr ok Síyírr'^ fy]gdúl^íki ót uin 
éfyiti hann sagði |>éim,-et háimœílaði at leita 
hhds |yes9, erGnnribjðm) éonÚðfs kráku,* Há, ei^ 
hahn rak Tésítr nm Islaml, bá er hattO' lanii 
Giiníibjarnársker, hann kT^ðist aptr .munðu leilá 
til viha snma, -^ háhn ^ndi lan^té Eiríkr sigldi 
nndan SnæféBsjÖkli, cfk kom utan atlGðjdkli, þar 
sem Bláserkr heitir ^; {hánn sigldi vestr um Htarf^ , 
ok vár hittri f y tsta vetr i Eir&sey naðr eystrt* bygð 5 
útti vorit e]>tír fór háttn- til Eiríksqarðaf^ ok 
gaf viða öríieftti'; hahnVar iðttMnti yeb iíE^ks- 
hóimum^ TÍð-Hvarfsgnýpú; ett hi^ þrijíja sttmar 
fór hátin alhr nórttr fil: SníeíéíBs^ (ök ínní Rahis- 
'^örð, þá lézt hann köttiihtt' f ur botn Eiríksfjar*^ 
'ðr, hvarf hann jþá éptrj ok' vtir hinln þrií^ 
ýetrl feiriksey fur Eirfks^arðarmýnni ; eptir um 
^umarit 'fór hanh til Isíanéj i l3re^ðaf}6rð ) haHh 
\far þattn vetr ár HóImsIiSÍH með' IngóÍS. Um 
v^orit 'bötðtist þéir Eíríki*'ofc']þ(H'gestr, ok fékk 
Éiríkr'&ígr^: eþtir þat'Votii þeir ^éöBftín þat 
sumar fór Efríkr át byggja lafeiid 'þat, er haím 
hafði fi!indlt,'cík Hahn kiakeS ÍGraenaland, þvíát 

alléit^ þess^, e'f })^nn% varjbYgfrJauai. i. ^? B, Sk, *) Jrá [«. 
f J5. • *) nii«ri en'ní veStxi, ff, Sk: ^S ok'W s^ tar búsiaíf 
hahn fór |>át áumar l ^hina >erttó .úbygii, biV.B,^Sh: *) 

Eirikshólum, C • í r . . 2F.Í4K. :. {.OQdoóiiKibók. 83 

Jtím ^a^'^at memi mundn mjdk, f]|^sa f^ángat, 
$t kitidit héú v<»L Srá segsr Arí Þorgilssqn, a( 
þatsuiriar fóru tu^togpi ok fUnmskip til Gxænfiland^ 
^Borgárfirðí ok Breið^Grði, en f]órtán koinust 
^t^ 8um mk aptT) en.aum týndi^sts þat var fiiptán^ 
yeirum fyxr enn kijc^ re^ l^Sgtekin á IsIa^cU. 

Her)61fr li^t mi^tíri Blrðarson, Ebrjdlfssanarf 
^tisendíIngQlfs^laQdnáindip^pns) þeim flerjólii g^f 
)bg61£r lánd ó miUi Vqgs pk Reykjaness. Her- 
jálfr énn ýngri fór t)l Grænalanda^ {>a er Eíríki: 
Qim raudi b)^gði Undif; með hQnum var á skipi 
Suðreyskr maðr kristinn, sá er orti Hafgerðínga^ 
éáfví'y þar f^r |>eltá $tef í: . 

[Mfnabið-ek* mónkarcyni* 
[mei^^alavfsa för at beina^^. 
. heiðis hal4i hárrar'' fqldar 
hallar drottinn y£r n\ér stalii^ . 
Herjólfr qam Herjólfqf j(>rð, ok bj6 á. Herjólfsnesi^ 
hann yar enn göfgasti m^ðr. Eiríkr rauði nant 
siðan Eiríksfjörð, ok bjó i Ðr^^ahlið, en Leífr 
ðon hana eþtir hmth pes$lr R^enq námu lönd 
á Gr^nalfin^, er þá fóru pt með Eiríki : Her)ólfr, 
Herjólfsfjörð, hannhjöáHer^lfBnesi: Ketill Ketilð-. 
fjörð: HrafnHrafpJífjQrð: SöIyiSölyadar: Helgi^ 
þorbrandsson^ AlpjUif)(J!i^:.I>Qrb)örpglóra Siglu-^ 
ijorð: Einarr Ejlqarsfjprð: Hafgrln^ Hafgríms- 
^örð ok Yatnðhyerfi: .[Arnlaugr Arnlaugsf)örð'% 
en smntr f6yu filt^sitfi.bygða?.. 

») 16, C; ig, S^. ») minar bií, B; minar bi«r, Sk. 'j 
at, 6. «. ir. 4) m|l^a reyiii, G^ B; m)úka drérígi,; i. ') 
meiiialftusan farar bf iniji, B, €y K, ^) hattar, K; haídclar, Sk, 
*) SölTafjöríí ok daliíin, H, Sk. •) «riórri, C, «*. 3») f or- 
Iqttnanön^ B. ^^ örlvgr örh^gsf)ðttf, filp. » é4 LandnáinábókX 2P^'4Í-i5lC 

rauda, harni fót til "GraiiláiKls itieð E&i^t^ hann 
ham Hválseyjarf)örð% ok Víðarst' milli Ebikst 
fjarðar ok Einari9f)avðar, olc bjó l'Hvalsejrjarfírði; 
f rá. hönum eru Hvalseyjái^fh^íh^ar komiiÍF ; hanh 
var rammaukinn mjök ; haírra: lagðisf eptir géídfng 
göndum út í- Hvalséy:, ok fiutti ' utaii á baki ser, 
^á er'hannvildi fagna Eii^i, irsénda sítium, en 
ergi var sæfœrt skip heiniá ; j^at er láung hálf vika« 
þorkell var dysjaðr í tóiii i Hvalseyjaíríii^i , ók 
hefir íaiiman sfðian gengit^fiiar 'um; sýslur eðr 
hýbýli< 

15. íngólfr hinn sterki [ok j)orvaldr, sýnir 
Anar^ Avaldssonar ÍVnjgt-í-brjósti'*, námu land 
inn fráx Laxá til Skraumuhláupsár ' , ok bjó á 
Hólmlátri^. [Sön þorvalds var þorieifr , faðir 
Haldórs, er átti Gunnhildi sfðar, dóttur Ásláks 
Hiróarssoriar or Lángadalj |)ieiría áon þórir, er 
átti Haltvéigu Tiiidsd<5ttur , Hallkelssonar j J>eirra 
sonBráridr, er átti J^orgerði'Srándsdóttur 5 þeirra 
son'Haldórr, er átii J>órkötiu J^orgyímsdótturf 
J>eirrá sori Brandr piríor hinri fróði, ér niest hefir 
skrífat Brelðfirðfnga kynsfóð^, 

Óleifr hinn hvítí hét herkoi^tkigr, hanh var 
soh Ingjalds kónöngs, Helgásonari,'' Olafðsonarj 
Gtíðrauðarsönar, Hálfdánarsonar hvílbeins, Upp- 
leridínga koriúngs. L Oléifr- enn^hvíti bérjáði i > 
vestrvíking, ok varin Pýflihní alrlandi okDýfl- 

») Uvolseyjar, Cí Hýalseyrarfjöýí^ 'Ö, *) sliía^, b. v. C, * 
Sk. 3 ). Aaaa, C ; Arnar, 6>. ^ /iv I «• í B. , ' ) Síurá'^uhlaupte 
Cf 3kfumnhlaupBá^r> L ,■ ^) hanui^jB^ jE, Sk; Hvallátri, i 
og hin. "^) í stan- Jfess.frál hefir B:'. Íia^'br^^ir var. for-^ 
valdr, faiíir f>odeifs, er þar bjó siiíanu iitm^t^^i', 0k/ger$isrþar k6nq|igr yfifj, hanfi 
;féð(k Ai|ðar l^oð^ djiipa.uðgu, d4u^r,4^^tiUilat- 
•iie|$; þpr^teíun rauor hét ^iq^ þelrra. Oleifr iéll " 
^ÁÍxhu4í i orrQítu,; en Awðár ok þprsieifin í6|c|i 
MíSu&reyjar; þa;r fékk þorsteími J^uriðar, dów- 
. ur Ey yindw Ausf ma tuis ^ , . ^y ?t}4r Heiga ens mágf £|, - 
'þm. áttjci niörg börii; Olfifr^ feilau hét son 
peirrp, ea daetr: ;Gr4a ok Aiöf, Gtek ok {>órhildr, 
JlorgerÖr ok Vigdís. þorsteiqn ^erðist ^rkpn- 
úpgr%. ok réðí^t til liðs pk féi^gs með Sigur^i 
.JarEe&uin ríkai syni Eysteiusglumru; þerp uxjom 
;Katanes . ok ^uðrlaud, Ílos pk; ^ærhæfi''^, • pk meír 
eon.h^ídt Skptland; ýar þorst^Ian þor koiiuug^ . 
yfir áðr Sk^ar syiku hðnn, ok féU faauu f>arií 
'orrpstu. Au^r var þá á Katanesi, er hun spíirðí 
iMt þotstein^.; hiín lét gera knör i skógi^á l^un, 
^ipk ^r Ha^n y^r búinn) héldt húnút, í Orkné^íar^ 
þar gipti hu|i Gró, dóttur þorsteins rauðs; hún 
yar ^i^ðír Grélaðar% er þprSnxir hausakljufr 
étti Eptir þát fpr Auðr at Ijeita Isl^uds , hiín 
hafðt é;skipi m^ sétr tuttugu^ karla irjálsa. .. 

4Í6. >KolJr hét ojaðr Veðr^grímsson"', A^a- 
sondr^ hersis, h^nn hafði forráð með Auði, ok 
var yirðtjmest af hennif KoJlr áfti þorgerðij, 
dóttur þorsteins-rauðs. Erpr hét leysíngi Au^ar, 
hann yar son Melduns^ -jarla af Skotlandi, þe$s 
er fjell fur Sigurði jarli enum ríka; móðir Erps 
-var Mýrgjör% dpttir Gljómals Ira kpnúpgs;; Sigr 
urðr jarl tók þau at herfángi .ok .þ.jáði. Mýr* 

») DýfláiwkiM, Bj Dýnin«#»kirl, C; Dýflinarskeiíi, /. ?1 
Vestmannsy C. 3) Olafr, G, J/, /, Sk. *) Meríéfi, C. 5) 
6$afla«Ér, JSL <) 3Ö> E, G, M, I, Sk. ▼) Ve«rai^ímss. , tí, 
€,B^i. .«) Alasonar, I?. ») MHdings, /. ^^^) Mýrgjöll, B, L 86 LménéBmhA^ Af.í&tL 

g)(d Tárambátt könu ]árt$, ok ' f^jóiiðiS hémii 
tráliga> hún vár margkunnandi; hún yarðreltti 
barn drottnfiigaróborit', me^iin hún yar i Iðtigii' j 
siðan keypti Auðr hana dýrt, ók hét hentii frélsi, 
ef hun þjónaði sVá [|>uríðii konu^ Jiorstems 
rauðs, sem drottníngn. þau Mýrgjöl ok Erpr, 
son hetlnar, fórú til íslahds með^Auðr.' Atiðr 
héMt fjTSt til Fœreyja, t>k gaf þar óláfu, dóttur 
jþorstems rauðs; |>aðan eru Gðtuskeggjar komnif ; 
siðan fór hún at leita' Islands ^ ók kóm á Vik- 
a^rskeiðj ok braut þar^ (þaðan) fór hún á lCíaU 
ames til Helga bjólu, bróðnr sins, hann bauð 
henni {>ar með helmihg liðis éins ; en hévitn 
pótú þat varboðit, ok kv^ð hann lengi lítil- 
menm vera mundu; hún fór {>á vestr iBréiða- 
fjö^ð til Bjámar^ bróður sins*; hann gekk mÓtí 
henni með h^íékárla sina, ok lézt kuntia veglyAÆ' 
^ystur *sihnar, ök bauð hann hénni (heim) með alia 
sína menh, ók '^ág hóh þat. Eptír uní írorit fifeú 
{>au Auðr i BreíðaQörð ihn í lanáareítun ; pBtVL 
átu dögurð* fur sunnan'*' Breiðaíjörð, þaí seitt 
"hú heitír Döguíðaraes ; sí^n {ai?a þau itín um 
Éyjarsund^; þau fendu við nes þéft, er Aixð^ 
tapaðt kambi sihum, þift kalláði hún' Káhlbshes. 
Auðr riam Öll Dalaíðnd^ i ínnanverðnm firðíhtím 
frá Dögui-ðará tfl Skraumúhlaupsár; ^hftn b^ í 
Hvammi við Örriðaárós, J>ar heita Aúðártóplír? 
hún hafði bænáhald sítt á Krossholum , þar let 
hun reisa krossa, þvíál hun var skírð ok vei 

trúuð; þar hö^u fraendr heahar siðah uttkinn 

^ ■ . ' . . ' 

») dskýrt, R, «) Qtt«rúniv dóttuy, l ^) da|ÍTef«*./, Sk 
^) þanni^.A, C, O,. //, /^.Æfe,- nortan, khu ^) ÍAftJ^x^á^ 
jSk* ^) n^r ateppr C um sinn* átsúwid Ji Tbólaltt 'V ^ |i;bh: þá ^ gie^ hoiigl, er 
blót tóku .%íl9 |ríi($^:iþeS^ þyí, ^t þeir dæi í hólr 
toa, ?ok;|Nl^ yar' ^þfót^t g/dpt i0i4df í » á^r hana 
ti^ mamiTÍrðíag^ $ei|i $egir 4 s^gu hans. . [ 

, 17* Auðx' gaf ian4 8|íip^Terjiini siuum, ó^ 
leysíngjmn* . ;v ., r 

JCetiUhéi m^r^ erháti^gaClöDdirá^kir^utBUr 
bhiupsá.tiiHiörðádaMjr, h^ttH b)á i Ketilssf öðijinii 
iaah rs^ faj^ir. yeatUða óH .Eiwi:^; föður.K^leppr , 
jáms ok {)K>rb$aniAr 9 et Hp^ va^ (>k.{^r4í$atí^ 
aíóður þorgest^ ; ' 1: , 

H&jrðr .hét 'skipViíjri A^ðar, * honum g^f hua 
Hðrðadal; hans .$on yar . Asbjöl'ii ^ er átti .pQVf^ 
björgu, dáttHt Midfjarðarc^^ggja) þeirrar bprpc 
Hnaki, hann átti ^þorge?:ðí> ^^u^ I><>i^g^i^?) 
bð^vinnkiunbvoklii^j.örgj^'er Ui}i^i,hin^ avarti 
•toi.' . .^ • . •• ., •:" : .. •- :r .. ..',; . 

. Vííill hét lejraíng^ A^ar % h^tú^ i^purði þe^ 
A&ði y 'hvtf litta gaf . hotf uui' eidlg^n búatað sf m 
dðmm mðaiium; buli kvað {>at eigt skipta, kyað 
W f«r gðigwi mu.»dtt þykkja,, er hann v^rii 
I faonum^ gaf hun VíGlsdal , þar b))6 hann , ok átti 
[ deilttr við Hík»ð; * Son Vífils ,var |>örbjörn, faðir 
Guðrð^, er. átti |>or&teinn, 6o»:Eiriks ens rauð^ 
I en síðtr þorfinxsr karkefni"*^? frá þeini eru bísk- 
; upar komair : Bjor n, |>ol)lákr ok BriMidr. Annar 
i son VíBls var þorgeirr, er átti Arnóru, ddttur 
I LóoÆínars; þeirra dóttir Yngyildr) er átti þor- 
steinn, son. SnorrJEi goða. 

^ J>%ólt»ani, JR .f) fovgrimt., Hi Sk. ') kynsæll ok 
tih[y.hí'Vk Jff.' í^yÆehra son raxBjöiny faKir Steinuonar, 
luMariiSlétils, fQttuvifiarláks, fö«ur Kelils ^s^,,fd«ur He\g^ 
erSnorri Markússon átti.< parl^örú Vifilsson átti Hallve^j^ 
Emarsdóttmr, Sigmuiidarsonar frá Laugarbrekku , b, v, K. \ I 88 . T.wiAiénéhélB, finP.ÍTR. 

- i ' ' 

UatíAi ííht lef $ÍDgf AtSm^ Skétékr, ÍiMom 
gaf hún Hundadál, þar b)ó hfiEnii leng^'« 

Sökkólfr^ faet ley sii^ An^r^ hoinúm gáf 
hún Sökkóíf^l; hann bjó á Breiðaból^, ök 
er margt manna itít honum kmnit. ■ ^ 
" Erpi, syni Meldúns^ jarls, er fyrr var gelil^ 
gaf Auðr frelsi ok Sauðáfellsidnd; frá honum 
eni Erplingar komnír* Ormr bét son Eq^ 
annar ' Gunnbjðrn, fáðtr Arnórti, er átti Kot 
beinn Jiör^raon, þttjSi Asgeirr, fa^r {j^rörtni) ér 
átd Sumarliði Hrappsson) dóttir Eips Tar/HaQdfe^ 
er átti ÁAv i Dðlum. Ðáfnall yar eim son 
Erps, faðir þorkels, föður Híaita, föður Beinis. 
Skati var enn ]5on Erps, fáðir ]þórðar, föður 
Gisla, föður þdrgerðar. ♦ .í/ r;: 

'- Í)orbjörn hét tnaðr, er h)á é Vatní i H^iuka- 
dal; hann átti [|>orb)örgu knarrarbríngu^, ok>Yffr 
|>eirrá dóttirHftKfitf^, er áttlHÖskáldr i Laxárdal, 
'}>ati áttu m^g toni| Bárðrvaríson {>eiri?á; ok 
Jiorietkr, faðir BoBa,^ átti Guðrúnu^.Osvtffes* 
dóttur; þeirra sýnir voru |>eir {>brki^r^ .ok 
Hðskuldr, Surtr ok Bóili, Herdis ok þorgerðr 
dætr þeirra. þórðr Ingunnarsón áttt fyrr GuoirðQU 
(Ó^vlfrsdóttur), ok voru þeirrtf bðrn þórðr kötír 
ök Arnkatla. þorkell- Eyjólfsson átti Gnðcúntt 
síðarst; þeirrá böm: Geffir ok Rjúpa. Bérðr 
Hðskuldsson var faðir Hallbjargar , >er álti Hdilr, 
son-Vígastýrs» Hallgerðr snúinbrók var dótlír 
Hðskuldar, ok þorgerðr, ok þnriðr.f 

\ ') en eigi er^ gééit nnnúui' áf kpnttm .konnt^ K^-«. £ 
ft) San«kólfr, B. >> Moldúngt, /. 4) þ^nniff dghUmmk*. 
2 P, 14, 18 0ff1t»K.; hén er hU HMigm fyrir^ tv^ 9rH i 
kándrituHUm, ^) ^leifir^ JC . - . : >. . . ' !• ^tt^ Kákaiam L^dali^t^ ok\int tH 
Háiikadáis&r^'liáttn Tar kailaé^ ÐalaJSloIIs;: iuinií 
ini l^orgerð), dkSttur |>orsteins xiauðs^ i>öni 
þeirta.Toru þáu Höskuldr^ bk Gróav ér/:átti 
Yeleifr hinn gamli^ ok|>4>rkatIav'^r fiorgeirr ^að( 
btú. Höskt^r ^tti HaHfríði^ ddttur þorbjamár 
£rá Yatni} |)orIeikr var son þeirraj hanh &úi 
þuxíðl, dóttuir Arnbjaraar Sléuubjarnarsonaf^ 
f>eura son rar BoUi. ^ Höskuldr ki^pti Melkori^ti, 
dóttur Mýrkjartans Ira konúngs; þeirra s6n var 
(Mc pá, ok Helgi. Ðætr Höskulds: þuríði 
ok Jyor^et^^ - ok Hal^erðr toúinbrók. Qhb 
átti 'þorgerði,d dóttqr Egils SkaHagrímssonat $ 
þeirra aon Kíal^tan ok HaldÓrrv Steinþórr ók 
líorborgv^ Dðéiar Qlafs: þuriðr, þorbförg digr^ 
bk Bergþj&ra* ' K)ártan átti Hrefnn, dáttur Asr 
geirs æðikoUs^ þeirra s^nir Aageiír ok Skúnuv.^ 
Hesi^lfr ' ^ son Eyvih^lar élds, f £kk bí ð^ir :þor- 
getðar^ d&ttur .þorateins raaíis; Hxátr ítar son 
þeirra; . homam galdt ' Höskuldr I móðnrco^f r$inrí 
Kambsnesland miUiHaukadaláótok.hryggjarþes^, 
er getigr ör^aUi ofan i sjó* Hrdtr bjó á Hrúts* 
stöðum; hann ,átti HaUvelgu, dóttur þorj^ímsor 
þykkvaskógivy systur ^Armóðs hins gaúala; þau 
áttu' mörg bðm; þeiira^son yar þ^hallr^ faðir 
Hald^U) móður Guðlaugs, fðður þórdíí^ats móðr 
ur þ<kðar,.föður Sturla^ 1 HVamoii. >Grímr var 
ok 8on Hrútsi ók Már, Indriði ók Steinu, þor^* 
Ijétr ok.Jöiaiiindr, þorkeUv Steingrímr, þorbergr^ 
Adi) Am^r^ IvarT) Kári^ Kúgaldi; erí dætr : Berg^ 
þóra^ Steinuðctír^y Rjöpa, Finna Ok Ástt^ðr. 

«) Hjörleifr, Sk. *) StuUu, fl. ^) Stcmunn^ B, J^ A ait. 90 .Laiénántiin^ 2P..»»Í9ISt 1 ISyslieim mcáiifirét, tjni Alfs or Otlu; ^tra -sdtt 
▼ar þái^ðr^ &ður Kolbáhs, ffiður.þóféor d^ább^ 
okiifr iDöltíin; hann áltí Halldíti, (kkturErps^ 
j^eírra. son Tár Snorri, iáðk' fxirgils HöIIusomr. 
Ðætr Al£s;í J>ölum Toru þær f>otgerðr^ er.áltf 
Alá MárSson, ol^ þóreUr, er átti ílávarr^ sojtt 
£3nar8KIeþpsS(>haT;'JMÍrra»[son'|^ Ij^é^ 

(tifr réfr var ok sost EysteinsS er fé& á pfiigf 
nessfvÍÐgí ^ or Uði {^órðar gelfis, pk er þeir TiingU^ 
Oddr börðust. Hrappt ehét ^in i Qéciði Eyst&ind 
son. Atíðr^f 'Osk, dóttnr {>ooste»S::zfiuð^ 
HaUstetnr goða ; f>drra son van þpcsteínn saitif* 
Vi^disi l^rsteinedóttúr gaf Aú^. Kampa^ían^i 
{leii^ra dóttír Aridijdrgi er Asíólfr Flosaspo^iáHll 
i Höfðá; þeánra-böira OddT;, ok Vig&b^ er átti 
|>orgéirr Kaðalsson^ \ ^ 

19r Aiiiðr fæddi^ Ólaf feikn, son fHMrsteinð 
rauðs; iiann fékk iLsdfeair ennar Bare^ku, dótt'ur 
Konáis SteimnAðairsonar, ölvissonar^bárnakarls. 
Son ^onáls var SteÚHnóðr, fáðir fíaldórtt, er áttt 
Eylífr, son Ketils éns etnhénda $ þeirca bðm : poHk 
gellir , ok þóra , móðir {KMrgrími, 'föður Snorra 
goða j^ hán var ok móðir. Baarkar ens d%ra , ok 
Márs fíaUvarðbsonar^. Izig)aidr ok Grani voéd 
synir Olafs feil^s, Vigdás l^t [ok ein«faians d6ttir7i 
Hdga hét en {>riðja dÓttir Olafs^ haiia,.átti'Gannt 
arr |Si&i^on; {>eitTa dðttir Jófriðr, ef Jþérodðr 
Túngu^ddssim átti,' ^ú sLétaí ^^orsteiiui Egilst 

B. 3) -Kaéagriini, E. "^) flpsi, JB$ FlókJwpu, J, Sk. , *) upp^ 
b, V. JE, JÖr, Sk: *«)1&ávailte$oiiftr, K *0 Í«»í% *í*/ * / MtT} ]^6rutm rM öininridóttw Ganilai^ er-Héiv 

«teiim Bkiiidlcetilsson átti* /Ráuðr ók Högj^ 

TBhdlU'vTorá eynir GunnaraU' jþuriðr hét eft 

(jórða áMát Ólafs feilnns; háná átti |»órarinft 

Rt^lbróðir ; þeirra dóttír var Vigdis , er Steimi 

^^knfinnsson átö at Rauðamel. [ 

Auðr var v^kona niikilj.þá er hún Yár 

éUknóð, bauð hún tii sín frændiím síniim.Qk 

: mágum, ok bjó dýrliga veidu} en er 'þtjéæ nætý 

'hafði veizlan ^^t, |>á valdi bán gjafir viimm' 

i sfaiam, ok reið'þeim heifaræði, sagði hán, at þá 

l'ikylcli standa veizlan ehn fn^ár nætr, hún kvað 

I |>di vera skyldu eiifi sitt ; þá nótt eptir atidáðist 

'f hún, ok var grafin í flæðarrtiáli , sem' hán hafðS 

I fur sagt, þvl hún viidi^igi liggja í övígðri moldu, 

I er hún var skírð; eptir þat spiltist trða frænda 

' hennar. 

Kjallakr-hét maðr, son Bjamar 'ens sterka, 

1 bróðufr Gjaðaugar, er átti Björn enn aústræni^ 

I hann fór til Islands, ok mm lan^ frá p6gifirð«rá'^ 

; til Kloíninga ok b)ó á KjalláðQSstöðnm ; Ixans 

8on var Helgi hrogn, ok |>or^í|nr þannguH 

' uí^k Felli, Eýlífr pröði, ÁahjHmyl^vi á Öarrap 

stððum, Björn hvaimagi i Tángorði, þorsteima 

þynniiig^, Gizr glaði í $korravík, f^orbjöni 

skröfnðr'^ á Ketilsstoðum , Æsa i Sviney, máðir 

Eyjólfs ek Tinfoma. Ljótólfrf hét maðr, hon- 

um gaf Kjallakr busítað á LjótfSlfssföðum inp fr4 

. Kaldakinn; hans synir voru {>orsteiiin ok B]ðrsH 
L ^kiHi^siS'hanií'TÍarrisaœttar atjnóð^ritL. \hfih 
^lfr Yar íárnsmiðn {ieir réðust út í Fell39kQ)p 
á Ljótólfsstaðr^ ok Vífill^ vin þeirm, er b}Q i 
V ffilstóptuni. ]>órunn at ' {>órunnartóptam , . hát 
ivar iÐÓðir Oddmars, ok fóstra Kjallaks, soiiar 
Bjarhar hvalmaga* Oluf dótdr þorgrfms undár 
'FellKjtók æsF, þát kendu meon Hrafsaj en haaa 
tók Oddmar hjá hvilu hennár, olc sagði hana 
[sik Tákla*;. þá gaf ]>Qrgrímr honum Deildarey} 
Hmfisr kveðst nmndu hðggva Oddmar'^ á Biroi^Q 
áðr?ihann bœtti fur hann, eigi vildi Kjallakf láta 
eyna; Hrafsi tok fé|>eitTa or torfhaústi; Kjallaks- 
synir fórueptlr, ok náðu eigi.; eptir |>at stukka 
|>tír £ylífr'^ ok Hráfsi í eyna;. [ör kom i 
[þármimi Eylifs i-grás^, ok hamaðist hann!« 
Bjðtn hvalmagi vo Björn Ljótólfsson at leilu 
{>elr Ljótólfr keyptu at Oddmari, at hana kvæoií 
Birni i fœri^ [Kjaliakr son hans rann'^ epti'r hoo- 
;umi eigi varð Bíöm sóttr fyrr enn þeirióka 
sveininQ, [ok vógu hann" á K)allaksból, [hana 
var |>á S)ö'' veura'^ Eptir þat séttu Kjallakssynir 
Ljótólf ok |>orstein i jarðhús i Fellsskó^m,. ok 
iann Eyólfr'^ annann munna, gekk hann á l^ 
|>éim, . ok vo |>á báða. Hrafsi gekk inn k Arastöð^ 
jum> er Kjalliafcr sat við eld at heiqtiboði; Hrafsí^ 
var i ^ventiklæðum , hann hjó til Kjallaks;.en 

'~T>)'HrtÆi, Ú^é 9pá%, ; Raf n, Sk, ») aarsl^ H, Sk. ») Sig- 
valda,. B, H, Sk. ^) Oddmarar, B. 5) brimi, /. *) e«r, B. 
^^) þannig B; Sk; Eyjólfr, hin. «) þanníg fl-á H&ara [ lei&r. 
lí; I; Kjallaks^iii; Kjallakr ún^i ran;i, B; KjaUakss., ,bcir i 
nimiii, É. »n Kjallak vógu >eir, K. MJ 12, //, /, tlffri 
Iv. i B: í^) }unnig J', Ey\i&, hin. • ' • / j ÍanÁ fcak&ði ^firislk aikildiIsíniiBH /ök gekkiMiiidr 
l^ltfiidiéggr faái^S : eh háiin Vatð tígi dárr ^rtHsaiiNfc 
gekk úm újr'p9aT\ ér & vegmnm vomi ok<vió§ 
l^b)ðra% ok koúist hann^ síðan broMít. rKjedláks^ 
hsjrnir keyptu at |>órðí Vífilssyni at kQma<|lcafM 
í færi við f>á; hannsagðr Hra&a^^at uxi hans 
lægi í keldu; þórðr bar ídkjöld hmi^ ok erhann 
sáKjdllakssonu, kasiaði'hann duldikium til f>eirni« 
Hrafsi greip þórð, ok kasti^ hoQQUi ofán fur 
kleyfina, ok var f>at hahs bánt ; eigi gátu Kjallaks- 
synir sótt hann, fyrr enn :f>eir ^elda .at honum 
viðu; Eylífí sat hjá meðan j^eir sóttu hann. 

Hjörleifr^ Hörða? konón^, [eí-.fcallaðf var 
hfiin kvennsamit,'^ hann áttí Æau htiia l)Ó9tf|Í 
]>eirra son Ótryggr, &Sir ÓyAuðs, iöður Högn» 
ens hvítaV föðúr UUs éni skjálga. Antiar scNa^ 
Hj^áeifs vairlffilfr^ konungr,' erreðHálfs^ekkum^í 
hans 4|»dðir var Hildi: en m}ófá, dóttir Högna i 
Njarðeý^ Hálfr konúngr " var faðir /HjfSr^ konr 
i&ags, peú& er hefndi föðiir sífis.. mað Söliri^ 
Högnasyni; Hjökr konúngr herjaði áBjarmalandl 
bann tók f>ár at herfángi Ljúfvinu, dó.ttur Bjarnu^ 
kbnúngs; hán var eptir á Högalandi j^ ,er Hjörr 
könúngr fór í herháð, |>á,61 hón sotnu tyo, Jiét 
afinar Geirmutidr, én annar Hámundt, þeir 
voru svartír m}ök; Jþá 61 ambátt hennar son, sá 
hét Leifr, son Lóðhattar þrœis^ Leifr var hvítr^, 
því sktpti t.trottníng sveinúm við ambáttina , ok 
eignaði sérLeif. £n er koiiúngr kom heim var 
hann?', illa-við Leif, ok. kva^ hann vera stúéi'^ 

>) baiia&bgA!, *r v, B, *) Herjó]^^ 6; h^ hyrjar Captr. 
\) Heiíi, K ^).fFá [ 1». i B. 3) Alfy, «fr. <) 'þ'aumff Cf 
Alfsrekkum, A og hin. ^) höruncúhvitr, K ^) honun^^ M, . — N 9é X ' — -^ — ^ — ^- ^^- 1 SS^t9tk owimU^dku NiM er kontfagb iáé { rÐsin^ hmii 
émtbilng heimBraga skáldi,: ok bað hárni skynja* 
fnwsiHeinans^ þÍT^miþeir {^rérefrir) hánbyrgíS' 
þl* í stofu b}á Braga, en M sík í pállinum« Srs^ 
kvað f>eita: . i 

T^f()^ eru 'inni, 
Ti r. .'trui ek láðum yel^ 

' Háínúiidr ok Geinpundr 
' I^ðrvi .bomir, 

• eii LeiÍF firiði 
í - ' Ix^l^tartqn, 

^'lt^fíáþú^ þann, kona! 

[fálr mBmi verri*. 
Bann lauet s|)irota á pallinn þantt, er <lróttajb% 
f ar L |>á er konungr kom hehn ^ sa^i háa 
honum þélta,ok ^ýndi honum sonu sína; hma 
lezt eígi aHk hdjar^inn sét hafa, þvf voru þeðr 
ává kallaðir báðir heseSt slðan. , Geiqpuadr ' 
héijarskinn var herkonúngr, hann herjaði í yesf r^ 
vikídg , en átti ríki á Rogalandi ) en er haon 
kom or hernaði>, er hann hafði lengi'^ á brott 
verit) þá hafði Haraldr konángr háríagrí barizt 
í Hafrsfhði. við Éiríh Hörða konúng, ok Sulka 
konúng a( ' Rogalandi , pk K}&tva. hinn auðga, 
ok fengit sigr; hatía hafði þá.kgt undir sik aUt 
Rogaland, ok rekít þar marga menn af óðulum 
sínum f sá f>á Géirmundr engi sinn kost at fá 
þar sæmdir ; haim tdk þá þat ráðs tit Idita lis- 
lands; til ferðar réðst með honum U1& hinn 
skjálgi) frændi hans , ok Steinólfr hinn lági , eoa 

») ^oéft, C. *) fa^, C; fœddir eig^i, JS, Jff, /, á 9pá$. 
í) 'fjórVar man hi^n terri, C; i fjöri uwm jhLann væri« StpU 
handn% m'é%K.v:, . hmiit t kM i aakÁ m BxmíMem jáýÖgSam, úHÓnáéttík, ^r^Iw 
bofniiksiHs.-^ |>eir [fíráttdr n^beuMi' J^ek.hili&n 
maá&bti ok tíýMÍfi Kváni akifn kfárr fieiri^^f |]i^ 
4&ku BteSða^ð^i ^ iágu við (Ellí&ejr i . þft.aputiðni 
fimrj at.QÖiðriiin' var hfgiíth^t .syðra, en litt 
eða eigi hit vestica* Geirmuadr iiéldt ina .á. Með'^ 
láfelldðtrðad, ok náni kiul [<6rá:Fábeinaá til Kbfa- 
Bleina^'^ hann lendi íGieinniuidarMgít ok var.hum 
^^rsta vetr i Búðárdal. Steíildlfr nota knd init 
frá Klofasteinum, enUlfr fwr veatan Qörð^$'Beixi 
enn mun 9^ v^a. f»rándr nam ^eyjar^ fnr 
vestan 'B^ameyynAóít^ ók bjó. í f3atíe|^ , h^Hit 
itti dótinr Gtls skefðarnéf^' þefara 3on var H«« 
^ hbapprass^, ei' hgá í Hergikey $ 'dáltir Hefr 
gils var {>orkatla, ér átti.Már ft Beyk)Q(b^m; 
Her^s átti þóröitiu'') dátlúrKeMIs ilbðreiðsi Ingý- 
akk var son jþeiíra) er b)ó;í Her^i^ey^ok veitti 
Gisla Súrssynii ok fur þat gerði Bönkr hinn digri 
af hönum eyjátnart en hann keýpti Hlið í |K>rik3? 
firði ; . ^son han6 var ^órarinn , er átti Þorgerðiý 
dóttur Glúqas Geirasonar, ok:var |>eirra $ón Hek 
gosteiiuM^) jþórarinn var méð Kjartani i Svina- 
dal, f>á er hann félL 'fíá bjó ]iráhdr.m)óbeinn 
i Fjatey, er þeir Oddr skrauli^ ok |>órir, squ 
hans, kvámu út; f>óir námu lánd í{>oxskdfirði) b}ó 
Oddt i Skógum, en þórir fór útan, ok var. i 
hemaði; hann fékk' gúll mikit á Finnmötk) 
með honum [voru kynir'^ 'HalIs á Hofatöðum, 

' ' ' I ■ ■ ■ ■ ■ I n ■» ^ 

*> .G^irmundr, B. *) frándr yar œttai(r af ögiíuni, b. & 
Sk. ð) é mmi ,Bú«afda]«ár ók Táheinaár, E eptir handn. ^ 
Bjameyjarfjöríí, /. J^) land, Sk, ^) napprass, C, ^) í>órunni, 
Jl ») Steinxianr, í; Rel£?*Steimmr, ^ ^).íísraiúiii, G; skrauki,; 
1» *®) var aon, C gídlstht^ dk' luríhi far um d^9ur ifiiklar; .M .þd 
geffðistþarslfirðif^gá^aga. GuIl^J^órir b)ó á'J^ósit- 
8idð«9iiv}iann átti IngibjörgUý dónur G3s dMÍð* 
arnefe) ok Tar {ieiira aon Guðmundr'. pÉsek 
!<rar et meáá áfarniennL 

20: [Geirmúndí þóui kndnám sittofiitit, «r 
hahn :kafðt> rauanarbá ok Qðlmennl, £fvá at haníi 
hafði áttatigi^ iaásín^i hánn bjó á Geíniiundar- 
a«öðúm úndm Skar&^, ^ Geumutndr fór vestr á 
Strandir) ok nam land fx;á^ Bitagnáp Yestaft. til 
Homs, en |M^n áustr.til Straumness,. þar géiði 
hann Qðgr bú : eitt i Aðáhík, ^þai varðreini émáik 
hans: annat i KL^arrffldsvÍk, |>at varðveitti Kjárrai% 
{>rð&ll hahs, þrið]a á ahhenufaigum ^um r^esitum^ 
þat varðv^ti Björn, fKtællhans, er sekr varð nía 
sauðatöku, þá ér Geirmundr' var allr} haos 
sektarfé urðu almennihgarf ^órða bu átti Geir* 
mundr^ { Barðsvík, þat varðveitti Atii, ptseSi 
htos, ok ha£5i hann 'tóíf^^þrælá undir} ser. £ii 
ér Geirmundr f^ meðai bua isinna, þá háiði 
hann jdmnan áttat^i manna; hann vár storauði^ . 
at lausafé, ok hafði of kviki^ár^'sv&segíá meiap, 
at svín hans gengi á Svinahesi, en éauðr. á Hjarð- 
firhesi^^ en hahn.hafði selför i Bitru; sumir segjá 
at hann haíi ck bú átt i Selárdal á Geir);iiundar« 
fitððum i Stéingrims&rði. þat seg)a vitrir n^np, 
ðt^hatm hafi göfgastr verit ailra landnámaiílanna 
^lslandi, en lítt átti hann hér deilur við ménn, 

því hann kom. heldr gamall út^ þeir Kjallajkr 

•*■■■'■* ■ . I. ■ II ,. 1, ^ '- . , , . 

^) Sigmiíhdr, €. ») 50, K. ^) frá'[: v. í C- ♦) 14, B. 

5) Sauiíanesi, Sk. déiklii nm lan^d {»!Á, er rar meðbl Klofaítiga ok 
FábeÍQsár, <^ boírðust á ekrucmtn fur utaa 
KÍofninga) j^ Vildu hyárírtFe^usá; þar yeitti 
Geirmundi , betv« {^eir ; 6}ðtn enn austræm ok 
V^tarr .af Eyxi s^ttu þá. {>á lendi Vestarr i 
Vestarsnesi, erbann fór til fundarins. X^nnundr 
M fé mikit i Andarkdldu \ undir Skarði ; hann átti 
Herriði^, dióttur Gauts.Gautrekssonar hins önra^j 
|>eirra dóttir Yr% f ^ étti Ketill j |>éirra'$yníf;^{>ór« 
taUr, ok Oddi:, faðir Hallyarár, er átti Bdrkr, soa 
þormóðs {r)á^arssonar'^. [Síðan átti Geirmundr 
þorkðtlii, dóttut Ofeigs þóroHssonar; þeirra 
bðrn: Örn, Geirríðr ökGunnhíldr% Gdrmundr 
andaðistáGeircDundarstððum, ok er hann heygðri' 
ok lagðr í skip þar útí skóginn frá garði* [Geir* 
mundrgaf Hról&Kjallaks^yni, yin sinum^ bústað at 
Balkrá;.hanssonyarIllugiennrauði, okSölvi, fað^ 
ir þórðar, [föður Sölya, fðður þórðar^, fðður 
Magnúss, fðður Sðlva, fðður Fáls prests í Reykja- 
bolti^ 

21. Steinólfr hinn íági, son Hrólfs^ hersis 
af Ögðum?, nam Iand.[inn frá Klöfasteinum til 
Gr)ót7allarmúla^y ók b)ó í Fagmdaí á Steinólfs- 
kjalla'^; hann gekkþar inn á íjaUit, hann sá j^r fur 

') Aujarkeldu, E, G, H, *) }ann%g S, C; Herrí, J; Herdisi* 
»m. 3) Yj.í^ b, .*) frú [ V. i B.^ V) 6, «,. S^ frá [ ». i C; eyta 
fyri nafn. i íandr^, ; dóttir Geirmundar ok forkötlu var ýri 
{tta Úri,) mdðír Odda, föihir forbjarnar , fö«ur J>orgerðar, 
móður Odda , fö^ur Þörálf s , fö«Ur Hallbem , möibir Hallsy 
fdíur puríiíar, raóiíur Haldóni, er átti Markús fóríarson, &. v. E. 
^) frd [ t), i a f) fré fyrra X v, i B. ^ o\L Öndöttar, 
systur ölvis bamakarls; h, v, É, *> miUi Bú«ardaUár ok 
Tjaldaness, E éptir Landn,; Grjótármúla, ^-J. *^) |»a«an crtf 
Fagrdaðlar komnir, h. v, E eptir Landn, 

ísleudin^a Sögnir, 1 bindi. . , » 9a LamlttÍiiiáMl^ Ú9i HiíL 

t 

innaH.daK^niil^inti, raxtdn 'fidlan t^ðl 9 Iiaixn«á éitb 
x^óðr i dal þeiiR, þar lét hann b«l gera, ok kálláíS 
Sáuthæ ; pviAt> J^ ^fynt mýrlendt. tii^k^ ck srt 
kaUaín hátm allan dálinti ; þaf heidv nú Torfiiest 
ér bðeHnn [var jgjðrr'. 'StdnóIft áttí Eyraýjd 
Jiiðrándafióttur ; {)orsteinn búandi^Tær son þeirra, 
én^Amdis en auðga var 'dóttir þeirra^ móðr 
]|^rððr^ föðnr '{>orgwðar, er Oddr itti^ þeirra 
•on vár Hrafn Hlymreksfisirt^, er átti Vigdíais 
dóttur {xSrarins fílsennia; f>eirra son var Siiortr% 
fáðir Jódisar, er átti Eyj^fr HálibjarnarsiHi; 
[þeirtá dðciir Háll)a, ér Atli átti Tanoason; þéirra 
dóttir Yngvildr, ©r '4tti Srioiiri H&nbogasoit'^* 
Steinólíi hurfu svin þrjá; þðu fundust tveim 
vetrum siðar i Svinadai, okvoruþá þr)ðtígis9m- 
án ^ . Steinólir nam ok 3tein6If sdal i Króksfirði^ 
SIéttub}6r& hét maðr, hami átti {Hirlði, dóttur 
Steinólfs ens lága; hann'^ nanr íneð ráði Stéiodlfs 
enn yestra dai i Sau^bæ úpp £rá þverf^lli, ha&a 
bjó á Sléttubjarnarstöðum ; hans son var 'þjóð*- 
rekr', er étti Amgerði, dóttur pothfátrnzr Sk)alda- 
bjarnarsonar^ |>eirra sdtivar Vigásturla, er bæínn 
reisti á Staðarhól:!^ ok Kaðttry fáðiír Asgeirs, ok 
JK>rbjöm, ok'f^jóðrekr; ervborgin er viÖkend á 
KoUafjarðarheiði^.,- . þjóðreki Sléttubjarnafsyni 
þótti of|>raun^endt i Saurbæ, þvi réðst haan 
fil Isafjarðár; j^ar gerðist saga fieirra þorbjatnar 
ok Hávarðar ens hfilta. -, — a-_ ») am á> R, ft) Hlyiireksf«ri, E. *) Snðrtr , B; Teitr, 
Ef Svi^irtr, /, og- B d tpdziunnú ^) fré l v. i C ^) svina, 
B. «) KallsfírOi, G. . ') hún, JR «> es úngr kom til Islands; 
^ann nam Saurbœ aJlan raiUi Tjnldaneés ok Múlafell*, ök 
bjó undir HóH, b. v, E. , ^) Sdn Sturlu var fórðr, fa«ir 
I>uri|ar, h, v. E, ' ' • ' -) 2F. H-fÍZK. lian(inámabók. 99 

Óláfr bélgr, er Onrir enn mjófi rak á brott 
ox' lÓlaf s vlk, ^ nám' Belgsdal, 6k b jó á Belgátöðum ^ j 
{>eír J)j6ðrekr iráku hatin bröttj áíðan nara hanil 
ínn £rá GrjótvaUarmúla^, ok bjó 1 Olafsdali haná 
éöii yeúr ^þonraildr^ sá er ðaú%itÖku sök seldi á 
heniír J)6ranii gjallanda Ögmundi' Völusteins- 
syni} fur þat rö hannögmumi á þorskafjarðar- 
^íhgi. 

, Gils skeiðamef nam, GiIsQörð millim Ólafs- 
dals ok Króksl^'^rðarmúlá * , hgnn bj6 at Kleifum ; 
hans spn var Héðinn, faðir Haldórs Garpsdals- 
goða, föður pórvalds í Garpsdal| er átti Guðrúnu 
Ósvífrsd6ttur: - 

22. þ6rarinn kr6kr nam Kr6ksfjörð* til 
Hafrafells frá Kr^k^fjarðarpesi ; hánn deildi um 
Steln61fsdal við Steinólf hinn lága, ok réri eptir 
honum við tíu'' menn, er hann för or seli** við 
sjöunda^ mann; þeir bðrðust við Fagradalsár6s 
á eyrinni ; f»á kyámu menn til frá hijsi at hjálpa 
Stein61fi } Jþar f éll J)6rarinn kr6kr ok þeir fjórir, 
en sjö menn af Stein^Ifi, þar eru kuml þeirra. 

Ketill ilbreíðr nam Beruf jöráí, son þorbjarnar 
t^na; hans dóttir var ]>6rama, er átti Hergils 
hnappráss^, son Jii'ándar mj6beins; Ing)aldr hét 
son þeirra, sem fyrr segir. [Hergils var faðir 
þ6rarins , er átti þorgerði, d6ttur Glúms Geira- 
sonar; þeirra son var Helgn-Steinarr^. þrándr 
mj6beinn átti d6ttar Gils skeiðarnefs; þeirrar 

f) á«r, h. V. B, C. *) GrjötPftirSarm^, /. ^) Kro8s«> 
fjsxikinniila , eá fVtr ndxtfan tíl móts vitl Úlf enn tk jálga , & 
-*) KwSksdal, C. 5) 20, C. <) ««1, B. f) 8da» M. 
"aapprass^ C; luiAÐtKiist, & ') Hdla*Stdnaxrt /• 

7» iOÖ Landoámaból^ 2r.,ií2K. 

dóttir var |>ór8ntiii , er átti ](fr6lfr,. son Qelg^ ens' 
magra. J^orbjörg knarrarbrínga var önnur ' dóttir • 
Gils sUeiðdme^s^; Herfiun]^ h^t s(^a hans, er,bjó 
í Króksfirði^ V ; ■■ •: / 

Ulfr hinn slqálgi, 9on Högna ep^ hyita^ [nap 
Beykjanes allt milUm^orskdQarðarokHa$ra|^^ 
hann átti Hjðrgu, dóttt^ Eyripdai; AustimBns« 
systurHelga éns magraj þeirra son vár Atli eon 
rauði, ei^ atti iþprMö?S^> sys^ur^ Steinólfs ená 
láea; þeirra son variMár á.Hóli^m^, ^ átti ftor- 
kötlu, dóttur Her^ils.hiiappras.sj Jþeirra son var 
Aíi'; hann varð sæhafi* tíl Hvítta^manna-lands, 
pat kalla sumir Irland et mikla, |>at liggr vesúri 
haf nær Víulandi^ hinu^góða,,,J>at er kallat sex 
^gra siglíng yestrfrá Irlai;idi;.,|>aðan' n4& Ari 
eigí brott at fara, o^ víjr þaysítírðr. Frá.þessu 
sag^i fyrst .lírafn Hlyrqrek^fari^^ tpr.Í^n^i^ hafði 
yerít í Hlym^eka"^á Irlandi.^Sva kvíið ^orkelj 
Geltisson segja Islenzka, mexm ^ þá . er heyrt 
hðfðu segja J^orfínn jarl í Qrkneyjum., at. Axi 

hafðí kendi: verit,á Hvítra-u?^noarlandi , ok ná^i 

♦ ». •.*■■ • .,..1 «.1 ' 

eigi brott at fara, en var |>|ir vel vjlrðr, ,Ari 
átti J)orgerði, dóttur A\h Í Dc^ljum 5 ,þeirra son^ 
var J>orgil$, okG^ðíeifr, ok^j^ugi; ]þat er, Rejítr 
nesínga ky.n'^ [Jörur^dr hét'^ sdp.Ulfs ens skjajg^ • ,Jf4 l V.. jí .C. .,. p 'Í6x-^í^ JftogAÍa!ndi fyrir :)ifií*J ^H^ralds. hiiif 
I hárlFagra'; til* Islaiícls*, ok iiam land á' milli *BeruflaHíar ok 
- ídiísltírfjaríftiv Ei\ 1) 'dótttir/ 'jBÍ; »> Htóýkaiólúii^: I^\ áSfe. x7>; «r 
Reyknesingar eru frákomnir, h, v. E. *) sœfari,-C; sœmhafii 
/i .*) Irlandi, ,B^,- VindlaMtíi, ÍT. .«<>)* Hljfereksftirií^fi/ >>) 
JOyjiTek, Bí'Hhriid^nj/J;' ».Ji) synia^tS. ^?) :I>orgilsv«r ÍB«it 
^ra, .fíftuy HallBeru ,Unw|5ur I>orgils^ fö«ur HallVeru, niððttr 
Háralds, föðuV {>uviiyiiLX} vmi^iir HaU]^tr\iy .es^^^Iwð^éfi^ Þ^sðarsAB 
átti^, h, V. E. ^*) var annar, É. ^ 2P. 22^3K; L'ánanámabók. 101 

háttií áttí þórbjörgti knatrat-bríngu; þeSrra dótik 
var þjóðbiWr, er áttí Eíríkr raúðí'j þelrra soii 
Leifr enn heþpní á GrænlandP. Jörundr hét 
soni Atla ens rauðái hann átti J)órclísl, dóttur 
]þorgeIrö^. öuðu; þe4rh (íóltir var Ottkatla, er 
áttí þorglls KoUsson; Jdrundr yar ok, faðit 
Snoirá*. ' . ' * : 

23. Hallstéínn, éon |)órólfs Mostrarskeggs, 
nam J)örskaf jarðarströnd ^ , ok bjó á H^UsteínsnesI j 
hann blótaðí J>ar til þess, at J)órr sendl honum 
öndvegissulur , [ofc gaf J>ar til son slnn^$ eptir 
J)atkoi1i tré áland háns, J)atvarsextígiokþriggjá'^, 
álna lárígt, ok tveggja faðma digrt, J>at ýar haft 
'til öndvegissúlna , ok J>ar voru afgíörvnr [öncf- 
végissúlur nær * á hverjum ]íæ um J>verf jörðu ; J>ar 
Íieitir nú íjrénitrésnes, ev tré kom á land. Halí- 
steinn hafði herjat ^Skotlandj ok tók J>ar þræla 
J)á, ér hann hafði út; [þá sendi hann tll salt- 
gjörðar í Svéifnéyjar, J>ar höfðu J>eir Hallstelns^ 
þræláhag frám'". Halkteinrí étti Ósku", dóttut 
J)orsteins ráuðs'; þeirrasonvar J>orsteinn, er fann 
sumaráuka. [porstélnn surtr áttl ♦ '*; J)eirra 
son var J)óifarinh, en dóttlr þórdís, er átti Jior- 
keD trefiU, ok Ósk, ér átti Stelnn Injökslglandi ; 
J)orsteínn hyíti hét son þeirra. . Sámr hét son 
þorsteins surts óskilgetinn; hann deildi um arf 

*) er nam Granland, 6« «; £« ^) sitfar átti Þorbjörgu 
Þorbjörn enn Haukdælski, bróiíir Jórunuar Bjarnadóttur, er 
átti Höskuldr í Laxárdal, 5. », iS. ^) fórgib, í?. *) /rd [ 
R í C. *) liina nyiíri til móts tA Úlf, h. r. J£. «) frá [ t;. 
í B. 7) fjögra, B. «) öndvegissúlurnaT, /, Sk, ^) þannig J, 
15; Hallsteinn^ Ami. »o) vi«, O, H, 1, ISk; frd l v, i C. ' •) 
Ö<ku, B. i*X ^^r 9r eyd'a i 9llum hanéritum, wo aem fffrúr 
tinu orð'i. 102 Landnémabók. ap. 23-24K. N .jþorsteins rið Trefil , j^viat jbaxm yildi halda i 
hendr börnum |>órarins'. ^ 

þorbíöm loki hét n^aðr, $on Bö^móðs [or 
Skut^, hann fór til Islands, ok nam DjúpaQörð 
ok Grónes^ til Gufufjarðar} hans son var þor- 
^s á þorgilsstöðum í . Djúpafirði , íáðir Kolls, 
er átti |>uríði |>órisdóttur , Hallaðarso'nar jarls, 
Rögnraldssonar Mæraíarjls; þorgils var son 
|>eirra, er átti Ottkötlu, dóttur Jörundar Ada- 
sonar éns rauða^j j>eirra son vat Jörundr^^ 
hann átti Hallveigu, dóttur Odds [\rarsonar ok 
Ketíls gufu^. Snorri^ yar Jörundarson, er átti 
Asný)u, dóttur Vígasturlu; þeirra son var Gils, 
er átti þórdísi Guðlögsdóttur , ok dóttur® .J)or- 
kötlu Haldórsdóttur, $norras0nar goða; en son 
Gils var þórðr, er átti Yigdísi Svertíngsdóttur^} 
J>eirra son yar Hvamni-St^rla. 

, 24. Ketill gufa hét maðr, Örrvgssoti, Böð- 
varssonar, Vígslerkssonar, Orlyfir átti Sighýjú 
Oblauðsdóttur , systur Högna eíis hyí^a, . Ketill, 
son þeirra, kom út sið landnámatlðar : hann hafði 
verit í vestrvíking ok haft af Irlandi þræla Irska, 
hét einn þormóðr, annar Flpki, þriði ÍCóri, fjóríi 
Svartr, ok Skorrar**" tveir. KetiU tók Rosmr 
hvalanes, $at hann þar hinn fyrsta vetr atGufu- 
skáliim, en um vorit fpr hánn inn á Nes, ok sat 
á Gufunesi. Annann vetr þá Ijópu þeir Skorri 
hinn eldri ok Flóki [1 brött*' með konur tvær 

*)//rri [ V. i C. *) útskuti, JE. 5) til móts vi« Haliíteia 
ok Gttfu, 6. V, E. ^) Jörundr 4cti Þördisi íorffeirsdóttur, K 

frá 
honuniy B, 
affi.<SÉK; J .liáitdnámahék- %fí& en ;{>0ir Ýoru drepnir i Flóka^ úk Skorradid. 
J^etlU fékk etigan bóstað á Ne^juai^, 6k fór hann 

-umf Boijgai^örð^ ok sat hihn þrlðja velr at 
Gufuskálum yið: Guiá; him Qórða vetr sat hanh 
á &)]óf]aUsne6l a£ Gufu^kálum^ súpmmsirXíín 
Toiit fór hann irestr i.Breiðafjörð'^sat ieita ^ 
Jioids^^ þá var hann á Geirmnndáratððum » ók 
ioatí Yrar^ ^ttur Geirmundar, ok' gat^; vísaði 
Gekrmindr þá Kadi tU landa fnr vestan fjörð. 
|>rælar Ketils Ijópu brott af Sájó^Uane^i, 'ok 
kvámu fram um nótt á Lambastöðum^ þar b)ó 
þá {>6rðr, son þorgeirs lamba ok þöráísar ^Yng- 
varsdóttur,. systúr^ Egilð SkaUagrimssonar^ þ^æl^ 
amlr báru þar dd sdí húsnm, ok bréndu þórð 
inni ok hjón \x^m öU ; þeir brutu þar upp ger- 
vibúr, ok tóku vöru n|ikla ok^ lausafé; siðan 

' cáku þeir heim hross ok klyf}uðu^ ok ^néru á 
JeiðtiIAlptaxíess. Lambi hinn sterkl; [sonþórðar^, 
kom af þíngÍÆim morgininný þá er þeir vooru nýr 
farnir- i brött} hann fer eptir þeim, 6k {nienn 
með honum^;. en er j^rælarnir sá þat, Ijóp sinn 
veg hverr þeirra. þeir tóku KfSra 1 KÖranesi^% 
ett'Sumir gengu á sund; Svart tóku þeir /í 
Svartsskeri, en Skorra i Skorrey fur Mýxum, 
en þormóð útí þormóðsskeri, þat er vlka undan 
iandi. KetiU gufa ,nam Gufufjörð ok Skálanes 
ta Kollafjarðar. þau KetiU ok Ýr áttu tvo sonu, 
annar var þórhallr, faðir HaUvarar, er átti Börkr^ 

«) í Skorradal, b. v. B, Sk, *) Nesinu, G, JFJ, /, Sk. ^) 
at léita sfer at bústa«, 6. v. C. *) Borgarfjörií, /. *) fékjc 
hennar, C, Q^ Sk. ^) mó«ursv8turyi E. ^) í; C. . *) 6. ix 
ftíji; V, i A. ^) drifa, t>á menii' til af bæjum, B. '<>) Köru- son "^rmó&r fijóátarscmftn ahndr t«r Oddi, er 
átti þórlaugu, dóttor Hról£s M Ballará, ok þut- 
iðar, dótttir Valþjófs Örlygssouar frá Esjubergí. 

25. Hof-KoUi^ Hróaldsson nam Kollafjörí 
[ok Krígandanes^ ok KvígandisiQörð , ok^seldi 
ýmsum mönnum lándnám siu, en hann fór i 
Lax^rdal á Höskuldsstaði^ hann var kalli^ 
Dald-KoUr) hans son var Höskuldr, er átti Hall- ' 
friði, dóttur B)amar, er nam B)árnarí)ðrð fur 
norðan SteingrimsQörðf þeirrason yar fior- 
leikr'^^ faðir BoAIa, er átti <juðrúnu Ósvífirs- 
dóttur. 

Kn júkr % son |iórólf s isþanœ, er átkom xnej!í 

Örlygi, er-kallaðr var Nesja-Knjúkr^, hann nam 

[nes öll til Bar^bstrandar flrá Kyígandafirði^, ok 

bjó [i Kollsvik'^j hann átti Eyju, dottpr Ingjaids 

Helgasonar hins magrá; þeirra böm: Eiiiarr, faé^ 

Steinólfs birtings^ föður' SalgiSrðar, móðiir,Bá£ðar 

ens 5varta, ök Eyjodfr, er var [stjúpfaðir' |>or- 

bjargar kolbrúnar' Glum$dóltQr^ er^ .þormi^r 

orti um% þorgrímr var ok Ey}ólfi5€ío£i, faðir 

Ýngvildar, er átti Úlfliéðinm á Viðimýri, ok" þóra, 

.mó'ðir Mýrá-Knjuks''^ fDýrafirði} hann var faðir 

|>orgiuts, föður Steinólfs, föður [þorkels ok*? 

Hðilu, móður Steinurinar, móður Rafns Sveior 

)>jarnarsonar ; ok Hérdísar, er átti Hallr Gizurar- 

^ «) KolÍi7 B. ^Yfrá [ V. 4 C. ^) er hahft kirbng^ist, *. 
V, E. *) Þorlákr, C, G, /. J) ,þannig leifTr. hér; Kpútt,, 
(Nefja-Kuútr, iSk), A, C, Q, 11, I, 5^. . «) allt á milli* Kvig-' 
aadafjariJar ok ^jálkafjariíar^ -B. '^) tehiú' úr E; ey^a i hm- 
u,m. ') fa«ir^ G, H, I. ^) faöir Þorgeirs Kötlusonar; i^tjiip- 
sim lögnuáAr. Ðóttir RafAs irar Sléltiuhn, hiáiðir 
hiHrá RafMy ^Kferdis, er Svirthöfði Dugfiísa- 
son^ áttt^ þeírra sonQIiv er átti'S^gerði Jótis- 
dóttúr; þeirra dóttir Steinunn^ er Haúkr Erlðnds- 
son átti^. 

Gdrateinn kjMkt nam KíálkaQðrð ok Hjarð- 
ames^ með rálB Knjáks^} hans^ éoíi var J>o^gi^ 
er átti ]^ru, dóltur Vestarsaf Eýríj þeírra son* 
var Steinn enn Ðanski , hann áttí HáUgerði Öm- 
óMsdóttur, ArmóÍSssonar ens tauða. Örttólfr 
átli Vlgdísi, dóttur þorgíls^ Vigdís hét dóttír 
Steins ens Darnka ok I^llgérðar/ er áttí Illugi 
Steínbjarn^on^ þeirra dóttir varþórunn, ifnóðit 
þórgeirs^ iánghdfða, [föður þorfinns ábota"'^. • 

Geirleifip, aon Eiríks Högnasonar éns^ hvítaf, 
nam fiarðáströnd millí VatnsQarðar- ok Berglíða^; 
hann var faðir^^irra Oddieifs ok Hélga skárfs, 
Oddleifr. var íaðir Gests' ens' spaka, '^ök þorsteins^ 
ok Æsu-, er áttt liorgilsy sbn'® Gríms orGríttis- 
nesi; {þeirra sjmir vorú þeir JörUndr. í Miðen^i 
ok þóri»rinn at Beruf eili^ '• Börn Gests voru þaú 

») þanntg C, E, Sk: Duf gússon, j4, //, /; Diif gersson, G^ *) i stiO' 
þei9 ffá byrjun grein. hejlr B þahnig : Xnjúkr hétr sori {>órólfs 
sparar, er út kom met Övlygi^ hann var kallai(r Nee^j^-Knjákr; 
liann nam nes öU tíl Bart^astrándar frá ÍCvígancíafírÖi, ok bjó . 1 . 
AmiaTKoa ]Ln|úks Tar Einarr, faðir StéiíKUfs, föður: jSalgerííaif; 
móíur Bárttar svarta. föra hét. dóttir Knjúks, er átti.foTOildr, 
lon I>óri$ar Víkingssonar ; feirra son var 'MSrra-Knjuki',' faMfc 
I>orgauts, föiíur Steinölfs, föiíur HöUu^ móifur Steinunnar, 
mótur Hrafns á Eýrí. Knjúkr dtti Eyju, dótturlngjalds Éíelgas. 
mi^gra; j^irra son var Eyjölfr, faðir Þor^ims Kötlusonar. 
Glúmr átti fyrr Köthi, ok var |»eirra dóttir'pbrijjörg kölbrún', 
er ÞormóKr orti um. Steingrimr hét son t^orgrims, ifötfu): 
Ingvildar, er átti Úlfhéiíxnn á VitfimýTÍ^ ^) Úems^fnt», M. 
♦) Knátí, HL 5) tekiú' úr «; «. / kin: «) Þorgik^ JB. ^ 
frá Iv. i B. «)' Berghlý«aý % Sk. *) Gets, C. «^y fato^ ^ líÓTIÍfr, Qk Qððay er SnDiTiV Daia-.ijlii^pn &tti$ 
|>ór^s Tsir MH f>^inii» Öaaiir dóttír Gleats var 
|>4rey, er |>orgUs átt!; ]>órfirínti var aon þeirrSf 
laðirJócUáður,móðurIlluga» [föður 'Bírnd, móður^ 
[Ey vindar, f öður Steingríms, , f öður Heigu, móð- 
4!ir Jðrimnar, méður Haiiks Ertendssonar [lög« 
;a>aniis } þ^ir Toru ok , synir Bírbu f IUugi dk 
:A3cn6rr^.. ]Helgi «k«rír^ rar feðir {>oii>>ar]gao^ ^ 
kötlu, er étti þprsteinn Sölmundftrsonf f>eim 
^ynir Re& i Bryn)udal, ok |>drðr^, faðir IUu^ 
föður Hroífeýjar, er þorgrlmr' ,stiði átti» þót- 
jdis hét ðnnur^ dóttir Helga skarfs^ er áttt þoT- 
jftteinn Asbjsrnarson or Kyrkjubæ dustan; f>eirta 
8on yar Sui?tr, faðir Sigvats lögsðgumanns^. 
Peirleifr átti Jóru'^ dóttur Helga* þdrfihnr hét 
Jnnn þriði son Geirleifs^ hahn átti Guðrúna 
As^lfsdóttur; ..[Asmundr hét sðn þeina,- haníi 
^tti Hðllkötlu, dóttur Bjarnar Márssomr^ is- 
mukidarsonar} Hlenni. hét son þeitra, hknn álti ' 
iÆgilieifu", dóttut þorsteins Kröáliiscmar j þor- 
íihiir yar $on þeírra ) faðir þorgeics lái^hðfða^'. 
þorsteinn Oddleifsspn var feðir Isgerðar, ^r átti 
Bölverkr, son Eyjólfs hins gráj þeirra son Gellir 
lögsögumaðr. Vený var enn dóttir þorstetns, 
inóðir þórðar krákunefs; [þaðan eru Krákunéf*- ; 
jíngar komnir'^ Wl^^^^^^ ») Skori, B. *) m6íurfö»ur, Sk, 3) frá fyrra.lv. i B. 
^) Gróa hm kristuft var dóttir Geirlei£i, móðir H«lga, föfor 
Os'vi&i, fötfur.GuilninAry mdtfwi^ BoUa^ Íöttur Herdisar, möðtit 
Kx)ðiáiis, fötfur HerdUary mó^ur Alfeyí(ar^ mótfnr Þorláks, föður 
Ketils prests, fötfur Helgu^ er áttt Snorri MairiLÚsson, h, v* S. 
^) skrápr^ B mUf&ar. ^ý mó«itr, b. «. B> Sk. '^) Staingfimr, 
JE . «) ein, JS. ») frá $iitara'i v. i C. »«») Jómsfcni, E.\ M) 
Æsileifu, B, »») lýnghöfiía, 7/, /; fi-á [..f>. i €. <3)>i { 
V. i C. -.;, 
' S^« Am^óðr hiiui, rðn|ðl-.{>prb]arnarion^ 

[ I6.star{aðir ' Geítleifs^ nam Rai;iðasánd ; hans synir 
[yonM þeir Öraólfr , ok |>orbjörn , fáðir Hrólfs 
[ ens Rauðsendska. .. 

|>6rólfr spör kom út með Örlýg^ ^ ok nai|i 
'^ksfiörð fur yestan, ok VlkiMr.* fur yestan^ 
, nema KoUsvík; þár bió KQllr, fóstbróðir 
lOrijrgs. þórólfr nam ok Keflavík fur sunnan 
[ S^ð^) ok b}ó at Hvallátrum. |>eír Nesja-Kn}úkr, 
I ok^ Ingólfr hinn sterki, ok Geirþjófr, vpru 
syuir þórólfs sparar. I>órania var dóttir Ing- 
1 éiSs^ er .{>orsteinp Oddleifsson átti. 

Íþorbjom tálkni ok þorbíöm skúma , synir 
Böðvar^^ blöðruskalla > komu út með Örlygij 
þeir námu • Fatreksfjörð hálfan, ok TálknafjÖr^ 
allan tU Kópaness. 

K^till ilbreiðr , soq {>orbjamar tálk^a , nam 
dali alla frá^ópanesi til Dúfansdab^; haqn gaf 
J>órörau, dóttur sína, Hergilsi hn3j>prass^5.réðst 
KetiII þá suðr í Br«iðaf]örði^ ok J^aip^ B^ru^ör^ 
hjá Reykjanesi^ . , í . i 

Örn hét maðr ágœtr, [hanri var frændi Geir* 
nmndar heljatskinns'', bann fór ,af RpgaÍandl 
fur ofriki Haralds kpnúngs^^ haip nam Arn^rw 
^örð allan svá vitt sem hann vildi^^ hann sat * 
nm vetrinn. á 'tjaldanesi, |>víat |>^^ g^kk eigt 
sól af" um skammdegi. < . , 

An rauðfeldr, son Gríms,Joðinkinna ot 
Hrafiiistu, ok Helgíi, dóttur Anar bogsvetgis-, 

" M fóstbrd«ir, C, S, *) 4, 6. v. É. 3> noHtaii, ÆL *) tí 
# C. 5) DúlgansdAU, J5. «) Hnapfparssyni, G, t') ftélv.iC. 
*) haiin var músáttr ▼!« HAkou >}ar! Grjótgarttsson, ok féf 
af yá til IslandSy hi ik E á ^péM. ^) 'á«t Örlvfftf kvsími út, . lOð Landnámaliiák; 2P:'26 

rárð missáttr við fiía'rald konúng en,ii )iát?fa 
ok f ár því or láh(íi í vestrvíkíngj hann heiy^ 
'á.írlánd, okfefck |)ar ^GrélaðarS dóttur Bjaf 
mars jarls ^ þau. foru til Islands, ok kvámu í 
fírfjðrð Ýétri síðair ' ^enn ' örri, An yár 
fy-rsta v«tr í Dófarisdalj |>ar |>ótti Grélöðti ' 
ilmat^ or jjörðú. Örn* spurði til Hámúndat he 
jarskinns, frændasín*s, tiorðr í Eyjafírði, bk fýi 
ist þángat , því éeldi hann Ani ^ rauðfeld ' lö 
öll millí Lánganess bk Stapa. Án gerði hú" 
Eyri, þar'þótti Grélöðu^ hunángsllmr or grasf. 
Dúfans''', þræli^ sínum, (gaf) An Dufahsdal; ha 
bjó þar bpíír.' Bjáifmarr^ vár öonAnar,* ífaði 
Vegesta tveggjá, o^ í^elgíi', föðúr "þuríðar^ ar 
kötlu, [er átti «elgr* Eyþjófsson^. ^þórhil 
var dóttir Bjartmars, er átti Vesteínn Ve^éi 
öón'V Vesteinn ok Auðr vöru börn þeirra.! 
Hjalikarr vaír leysíngi Anár ; hans sqii Var B jöfrn^, 
J>ræirBjartmars,'hárin gaf Bimí frelsi, þá græd^l 
hann fé; éh Vlsj^estr" vandaði* um, ok lagði 
hann ^spjóti í gegnum , en Björn laust' hann meiði 
"grefi til bana. 

Geirþjófr Valþjófssón nam' land í Arnarfíirðí, 
Porsfirði*", Reykjarfirði, IVöstansfirði; Geirþjófs- 
firði, ok állt til Lánganess, ók bjó í Géirþjófs- 
firðij hann'^tti^ Valgerði'^ dóttiir tílfs hin^ 
skjálga ; þeirra son var Högrtí> paðir Atla, .föðút 
Höskuíds, föííur Atb, föður Bái^ðar ^Varta, föður ' ») G«a«ar, B aiHa&ar. ^) ílráa, C. ^) GeirÍaugii, Jktr 
B. ^)DMWf B, C. .5) leyainígja, Hé Sf^ ^) Bjarmarr, C.,''' 
7) pk, *. V. C, H, Sk. 8) HergiU, Am;.|teirra ddttir var í>uifliíf 1 
acnkotK er átti Helgi^ K,9. A JSy Sk^ P.) frá.íif. / C »«i 
y^erttwn, (* H) Vegeirr, ,M- »*0 Eurtfjdi*, J5,v gHr 9g ' 
Íesui: ForsQöri^, Keykjaiqöriíy M,9^ff9tl <3) .af|]y|rerli, C^ Eí L 
dÍDibfðniarv fj^ðiir Hra|a$>. {ft^r Stemunnflr, 
ur herra Hrafiis*. Höeni átti Auði, dóttur 
s hrafndlu)Us^ ok þóru QuHnsteín^d^ttur. 
h sonHögná, átti J)uríði þprJei£sd<Sttur, Eyy ind- 
iffsonar khés^ ok þuríðar r/jngiltu. jþopleifr 
Ítei <Jró, dóttur þórólfs brg^kis^* , 
j/ 27p Eiríkr het roapr, er n^ín KeldudaF, 
l|ýraf}örð, pkSléttunestilStapa[íAxnarfirðí% eu*' 
^Hálsens ytra lljýr^firðij hannyar faðir Jvorkels^ 
j^ur þóráar, töéur þprk^s, föður Steinólfs, 
föður þórðar, f ö^ur þorleifar,^^ ip^S^^ur þprg^rðar, 
^DDÓ^ur J)óru, m^ður Guðoiundar gríssJ [þ^rleif 
m móðir Línu , móður Sessílju,^ móður Bárðari 
pk þprgerðar, er átti Bjðrn enn Enski; þeirra 
[)&m yoru þau Arnis ábóti , ok þóra , ^ er átti 
^mundi þorgeirsson^. [Guðmundr grís átt! 
Solveigu, dóttur Jóns Loptssonar; þeirra börn 
yoru Ma^úsgoði, ok þorlákr, faðir Arnabiskups^ 
ok þóra,. móðir Gizurar jarls^. . . 

Vesteinn, son Vegeirs, bxóðir Vebjarnar Sy gna- 
kappa , nám land milli Hálsa í Dýrafírðí^ ok bjp 
^ Haukada,U hann átti þórhildi Bjartmarsdóttur"'} 
fbeirra börn Vesteinn pk Auðr"^ 

þorbjjörn sórr kbm út at'^ albygðu landi , hon- 
pm gaf Vesteinn hálf an Haukadal ; hans börn voru 
au písli,. er átti Auðr Yesteinsdóttir'^, ok 
orkelly er átti Sisriqi Slettubiarnardóttur., ok 
jW var ^riði.^^op^þorbjarnár} dóttir hans var 

"" ^Sjrál^i p., ft) jafnakolls^ .«> Sk^ koU?, O^ H,,L 
') kyiís, JB. •♦) HðskViÍdr var sön Atla, ralTir'Báriíaf éks srartá, 
J. •. j?, 5) II, é i?;« fyri .fiunní^n , . 6. ^. C, Sk. <) v. i B. 
7) inn, Sk. t) t»orgtimsson, E; frá [*«, i Ú. ^) frú [ /». i 
B/ «*p ^Bjánaarsdóttur, K ^») frá l v. i C '**) n»r, h, v. 
S* *^ fannig ^C; Vestmarsd,^ 4 fg Mh, ♦^ir* •»• ••«>«# 


Íld Laá(ínámabók. ' 2P. 52^ 

þórdís, er áttí J^ófgrímr |>otst|^iilsson|;^ |iei 
éon Snorrí gdðí. [Síðan áttí þórdísl BÖrkr 
digrí; þeírrá dóttir Íþúríðr, er átti þorbjðrn díjf 
en síðár þóroddr * skattkaupandi j þeirra 
Var Kiartaíi kt l^róðá^' • / 

^Dýri hét ma'ðr ágætr, hann fór af Sunnrai 
tíl Islands, at t áðí ft ögnvalds járls, [en fur oi 
Haralds konungs hárfagra^V Dýri nám Dýrafjöj 
ök bjo at HMáum; hanB son Tsír Rafn, er 
á Ketllseyri, fáðlí J)ufíðar, er áttl Vesteinn 
steinsson"; {>éirrá synir Bergr ok Helgi. 

J)6rðf hét maðr Víkíngsson , er flestíf kí 
Verlt hafa són Haralds konúngs hárfagra, haj 
fór til íslandsj [honum gaf Dýri^ land miUi 
jþúfu 'á Hjalíanesi ok Jarðfallsgils ; hann hy 
Alviðru ; hann átti þ jóðhildi * , dóttur, Eyviní 
Austmanns^ systurHelga ens magra; {>eirraspn 
|)orkelI Alvlðrukappi hlnn auðgi^ er þar b]ósíðan| 
hann átti ♦ ♦ ♦^; pórðr hét son f elrra örvöndr'] 
annar Eyjólff, .íaðlr Gísla, er áttl Hallgerði, dótt^ 
ur Vermundarjens mjófa; þeirra son varBrandrj 
faðir Guðmundar prests í Hjarðarholti, [föðuí 
Magnúss prests'*, [en dóttir J)óra, er átti Brandí 
J)órhaddsson ; þeirra dóttlr Steinvör, móðlr Kaniv 
velgar, móður Sæhlldar,^ er Gizur átti.. Hel^ 
hét annar soii Eyjólfs; hans bÖrn vöru f>au ÓIa&| 
bk Guðleif, er Fjarskafínnr^ átli'^ ' þorvaldr 
hvlti hét annaf soii t)órðar Víkíngssonar , hana 
fitti {)órn,v dóttur Nesja-Knjúks; þeirra son [var 

») l>orbj6ru, G, H, 1, Sk. *) frá [ «. í C. 3) frd [ * 
i a *) ok nam, B. J) tórhildi, Sk. ^ «) j^^r er eyiTq fí^ 
tinu or&i i handritunimm ^) Örvönd, C; v. i B. 'S frá [ ^ 
4 B. ») Fiskafinnr, E. «<>) /^d [ «. tf C. l . Í7-SílíC. EiándttánwíWíkk ±ÍÍ 
t Herdísi 'ímdsdóttur; þéfrrd l>öm voni þau 

rkell é Mýruoi, •ok Hállff, fer' áttí I>órðr Odd- 

ífásotí'. þóríír'hvlti éðá örröndr, son þor- 

ral^, harai áttí Áddísi þorgrímsdóttur^, Harð- 

wfssonar*; ítíóiíit Áádísár rar Ránnréig, dóttir 

jótgarðar Hlaðajarlsjfiísdft var moðir Ulft 

toara, en systir^Lióts ens spaka, ok Halldísar, 

'þórbjöm J)j6Öreksson étti. Dóttir J>eirrá 

rðar ðfvandar vár Ottkatla, er áíti Sturlá 

þíóðrekssonj |>eirra son þórðr, er átti Hallfaeru, 

dkSttur Snorra góða; [þeirra dóttir þuríðr, er 

étti Hafliði Mársson. Snorri var -son f>órðar 

Sturlnsonar , . er átti Oddbjörgu , dóttur Gríms 

Loðmundarsonar; þeirra börn vorii þau Flugu- 

fcGrlmr, ok HaWbera, er [Mágsnotri átti'*. Dætr 

' Sturlu voru sex, eiti var Xsný, er Snorri Jör- 

undarson áltí} þeirra dóttir þórdís, móðir Hösk- 

^ lílds ' 4æknis< [Son þeírra" Snorra ok Asnýjar 

t var Gils, faðir þórðar, föður Sturlu £ Hyámmi, 

[Höskuldr lækntr var faðir^ Margrétar, móður 

þorfinns ábótá*^* 

28. Ingjaldr Brdnason nam Ingjaldssarid 
milK Híallaness ók Ofæra; hann var faðir*^ 
[HarðrefsS fðður^ þorgrlms*% fðður þeirra Ljóts 
ens spaka , sem áðr var jdtat. Ljótr enn spaki 
bjó á íngjaldssandi, son þorgríms Hdrðre£ssonar| 
en moðir hans var Rannveig, dóttír Grjótgarðar 

») frd [ ».. { C. *) I>ormó»sdóttur, á ^) HöriÍKíftfonar, 
R *) átti Magrtiús. Snorrí 'átti Oleify E; frá fyrra t •• i 
'r. C. 5) fpíur, C i 9tað- þess frá fyrra [. «) fré 9Í&ará [ 
■ t. i R. 7) ^ jff. 8) Harttekí, O. 5») j^4 [ p, { c. »«) 
fötur l>orbj(umar skámu, b. v. C, Sk, t l^ / JjmðBámáMíu Sf. S8K, 

)ðicls ; þodrgrioir g^^giwrr yar tonlj^ts* HaUcll^^ 
$ystur L}óts, átti Ixorbjörn |>}óðreks$on, en As^ 
^isi, aðra sjrstur L}óts, nani^ Ó^akr.Ófrffrisson; 
vm þá ,.sök sótti L]ótr Óspék til sektar;, Ulfr 
liet spn þeirra^ þann fpeddi Ljótr. Grimr kögr 
b}ó á $rekku ; hans synir vor u þeir Sigmun4r ^ , ok 
þc^rkell) litlir oienn ok rniáir. |>órarínnhét ^ 
fóstrson Ljóts. ^ ' Ljótr kaupir slátur at Grími 
tit.tuttugu hundra^a) ok galdt læk, er féll meðal 
l^da þeirra , Siá hét Ósómi ; - Grímr veittí hann 
á eng"^ sin^^ ok gróf landLjóts, en hann gaf sök 
á því, ok var }afnán fátt með þeim. Ljótr tók 
yið Austmann^ i Ya^li) sá.lsigði hug á Asdísi. 
pestr Oddleif sson sótti haustboð til L)óts ; þá 
kom þar Egijl Völusteinssbn , ok bað Gest at 
hann legði ráð til^ at föður hans bættist helstiið, 
^r hann bar um Ögmund, son sinnj Gestr orti 
upphaf Ögmundardrápu. Ljótr sípurði Gest, 
hvat manna . ' þorgrímr gagrarr mundi verða. 
Gestr kvað'þórarinn, fóstra hans, frægra mundu 
verða, ok bað þórarinn viðsjá, at eigi vefðist 
hár þat um höfuð honuín, er 14 á tiingu hans; 
ó virðíng þótti Ljóti þett$, ok spurði um myrg- 
iiíinn, hvat fur þorgrími Jœgi. Gestr kvað Ulf, 
S)rstur$9n hans, frægra/mundu verða. þá varð 
Ljdtr reiðr, ofc reið þó ^ leið með Gesii, ok 
sþurði:. hvat' mun mér %t bgna .verða? * Gestr 
kvaðst eig[,sjá örlög hans, en bað hann veravel 
við nábúa sína. Ljótr spurði: manu jarðlýsnar, 
Synir jGríms kögrs,. verða.mer at bana? Sárt 

' ■ * «. . ■ • - 

I) HallcUfi, synur IngjaÍcUy f. t>orgrims, 1 |>o^b}amar sXúmu, 
f. Ljóts, E. ») átti, /, ^. 3) Ságnrlr. kin. ♦) ©ign, «, \ 

bítf t.MÍtlti l<i$) k(f9Íí Gemr [Briur ;nmti þdt . 
verða? kvað L}ótr. Héðra nær^ kva^ Gestr'. 
Austmaðr .r^d<U GéSt á> héiði Ufip , ok studdi 
; .p^t.4 baki, er h^atr tasaði imdir honum^ pk 
;ni»lti vGestr: happ sótti þik*nú» m brátt mun 
jsnpat) g^ett^ at þe^ vearði þat ei^ ^t óhappi. 
ÍJU$tD9aðrj|»n^ faiui ^esifaíUr:, errhðQB fói: heÍBi, 
jpk tók u£ tu^ug^ peniug^ ^ ok œtlaði at hanti 
mundijpeta. ttl siðar). ei}, er hann leita^;, fAnn 
hann eigý $ . len X^y^tr fekk , tekit hanii , . er baim 
f¥ar,at.gr€#i^ qk^gerði a£ hoQum þrjú hu^druð 
fcup hvem peiUogS: |>at hðust yar veginn pov- 
björn |>jóðr«k$SQn. , tím .vorit„sat Ijijótr at ^þrsel- , 
jMm s|fmm árhðeð eitlni} hann yar i káp^) ok vfnr 
höurini;! krkaðr tim h^lslnn, ,ok ei^ ermur á^, 
þeir Kograsymr, l)6pu. á hoeðina, ok hjuggu tU 
..hans báðir.senny eptir þat snaraði þorkell hötit- 
inn oH^ höfði hcMuiQ};. Ljótr^ bað þá láta gotc i 
básjQián sinvmi,) ok hropuðu^ j^ir af hæðíntiii 
á götu þá, er Gestí h^tíJi [riðitj ^fir^ dó Ljólir. 
þ0ir Gríipsjspiir fóru tiL Hávarðar.haltaj Eyr 
.}ól£r grái veitti þei|U ölliiim, ók Steir^rimr, 
'S(^ hans^« : . ' 

,29* Önundr Vikíngsson, {bréðír þórðiirí 

Alviðru^, namÖnundari^ö'^^^^^^'^^í ^^ ^j^ ^ ^J^^* 
•:\ Ha^yatðr®^ ^^andi^ var i orrustu mót .Har- 

aldi konúngi i Hafrsfirðí; hann fór [af þeiqi 

)6friðí^ [af Síeírpm af Hörðalandi^'^ tilídands, ok 

*) frd Lv.i Sk,. *) ínéri aptr ok, h. «. K 3) af, «*.' - 
*) verit rae« L.j|6ti; ^, JSi, ^\frá or&unum i öndverttum 
fessum kapi Ljötr enn spaki bjó, v^,i C. *) /rá [«. í /1, /.^ 
') f>. f É, Sk. ») HáVariír, /. >) frá tv.iC. ^""^frá [ r. í B. 

íslendínga Sögur, 1 bindi. .® ai4 XáðáttádÉbéft. •>'(]i^$lfi. 

f)iur<ðr 'ðiitídafyttir ok Yiftkiðtehifis ðoo hen^ 
'ar^ fóru^f Htiogalanfdi líl Irid&da', cik' liáiiiaSot. 

- lúitgarvlk , ok bjuggu í V«tQéii^^ • hán: vár, þifí 
kðlluð autidafjrllir, at háa Ée$déá til^þess í hSH' 
Ém á HátogalahdH at hvert jKund ^tar ftdlt af ðfld^ 
hún sétti ok Kviármtð á I^atðardfúþi, tik «6k 
'tílá kd^Ilótta nf hvéijum bótidá i ásafit^.' Sp^ 
ir Völustelnö vorú þeír Ögtoiöidr ékéÍB^. - 
' Helgi hét sotí Hrélfs ór Gnuj^f e)fi , ' {hairii 
Hvár gétíun aústí:^, ok U{]fpl^^kr át inóðurðéttf . 
[ok véx'þár upp^; hfenn fór tíl Islands nt vitja 
&ændavtínna^ hann kom {Eyjafíðrð, ok valrfMfr 
'{iá'albyggt^ epfff -þat vðdi'hánn utan, ^várO 
íiptrrekct í Súgándafiirði^^ ; baHn'var um Teiriim 
jfneð Hallvarði*, en tmi ifötit f&r haíitirat l^ta 
>sér 'bú^taðar; faann fanií f]ö^ð ^nn^ dk 'hitti þaír 

. skntil í flœ^rmáli;^ þatkalláði hdnn SkútílsiQMð, 
ok bygði þar:> slðan. Haás son Var þdtsiteinn 
dgæfa, hanh fór titanf, ok vög ^iíiiSinann HákoflSÍr 
'jarls Grjótgarðssonar, en ÉyVíndr,' ráðg]^ jark- 
ins, sendi hann til Vebjarnar Sygnatraiista; haM 
tófc við honiim, en Vedíé,, Syfelir hans, laiti 
þess; fur þatseldi Vebjðni éígnir sinar, ok Í6c 
-tíí Islands?^' [er haim treystist eigi-at halda. mánninn^. • þórólfr'^brtekir ham snmátt" Sk'utílsfjöirð ok 
Skálavík, ok bjó þan ; ' 

M Skálavik, E, a) Stíga, B. ') frá [ v. i C. ' ^) ^fiskium 

B. *) frá l V. i C <> frá In, < B. ^) Súgandafjart, B, 

C, Sk. «) Haraldi,' Sk. ' 9) p^ [ i,. { c. »<>) fórormf, S. 
» *) sunnan, €f^ /, S. 2]U«9K. • ^ UiidiiÉinwbák.i ttí 

:/ðfvSifb).k0^:lóÍElí4$ Ogðiiifii/tal &)ándsviQb 
þúr^r rómj^ltalc, Jáona- btas;,^ þau nitmt iUptai 
Íf^ «k ^ð^f^rð^ j dk ^uggn þar^ þeirra aoiai 
k fwr |)«rteiir, :w:ff]rnr>«^ar .^títy: ak :Vati)itawli:y 
[ [iaðki' Hi^grftiis ok; Gqniíaifip^, idk:Bjai%#]ii)ar^} 
^ ipáltt lllvárði^ lialií^'þemRa/sdh Taor ÓláfrV .: 
^^ G^itK bét mððrj ágatr ^ i Sfðgpi, hann f irac kdU.-^ 
ðft^VdNOeinv^liv^átlu^n n^ fatótn]J3& mikiU^ hann 

$(^]ÍMnx$, mn ^V^ÉGJieidci ok Veðoimryj^Veinandc 
ek V«ge$tr ofc ¥ei5in<^, éa. Vedié dóttir. .[EpiH 
ir ipdlit t^wré vacd Vet^öcii ósáttr^ við.Há. 
kefnjárl^4temifýrrvár^getitpþ¥á' fÓTii þauisyizkia 
áL Mabda^; þau< hðfðvi /útiví^t iánga ok harða, 

. þáU'tóku itn liiníiséit Hldð 
t>á iékk Vibjönt át Uóti mikki^ <i^ kvað Hákon 
jáii )^^ þahto dag tíl óþurftar þtí^ en ^ir 

I haim ^ár at Iðiót&mi'.eggjuða'lmðr bans htoo^ 
^^"Íxú^^t^yXAb^^ blóttinsV oík 

)et9t'þeir''ál^þeir:1nrtíttt^ann sania: dag: skip aUt 
imdir iiðcðium Iniíkliítí»<i|llviilá?i, .þor k^miASl 
þáii tíafuðu}t|t upp , bk ' g^k Vebjöm iur \ . |>at 
er nú köUul %^lditey£L 'En um rettímli tók* 
við þeim. öllum AtU [í Fljóti'S þri^ Géim)uiid- 
a^ h^t)árákinttsv [ök bað þfiu éiigti launa .vist- 

^izia, ^gði OeirMmd ei^.'tBiiifta.o»t» £n (er) 

^ Atii fanti Geirmánd, spurðLGetrmundr, hviham 
várð' svá djarfr^ át iaká {sUka mehh Juppá kost 

^J rýmgilta, E: •) /rá'[ v. i C. '') Bjpír^ey C, «Jfc. 
*)Hallyai«r, í?. 5) bjamylr, ft. y. K. «) VeblindV, A-J\ 
9.ÍC. •') Svignákjppi, B. «) Ve-foin, B, C; VebjðmJ 
-^V. 5) f^4 ^ ^^ ^ C^ »*>) >pir> C, ") ». í €. - 

8^ ■ lád T.,»thdnértMbA.T ðP..mKXK! U llf tí. U tí Islaiid €ff i byggt ^ { hveráu^ iDÍki}áyih;sir : fiá i maðif 
nnHidi iretav >al| e^m:^uk^ þóa^r|j(dr& iK ]^«s|^ 
$l&ii atán haiis otðtof. i . Geírmuttdr . is v4Tdir f far 
þetta-þitt tiltæki' úuki þú) þigg)aiAQ^^* lok bu 
þeuá, er f>ú heíir vacði^t^; /ok ^rð AfK ^ani 1 
BJiikilineniii^.' .V^^Örh ^naqiL; tob Tioril • ^ti£ land ^ 
mittuni: Skötu^arðar ok i H0$tf)atí|as , ':4tá /Yit}^ ' 
seim hami g^m^ um á dagVók þiríwibf^^i .aMt 
hami kaHaði FoIafót.\> tVíéla^ðrði.Tar. -vs^g^únaðr 
mikíll, ok er saj^a mikil hájhóbjab^ij^hsomfglií 
yedisiy systur aiiiaf Gríáióia áiXi^^sdðl; þeir 
nrðu tniss^ttÍT , i' ok^ ýQ yebíðm diáxm «ii)á Griia^ 
ólfsv^uKn 9 ; £iif iþai jvarf Vábjörit ^^öÁ ISt 
fj^cðdngaþíngLálþórsnesi^; 6híaácfm!^i^ %^mt 
! Giinínstelna. ok /Haldóhr ihél^iiájnqíiriGi^Wi^ 
b)amar, Ulfssoxíac kráku^ er ^Qniib}ar^£Mr^^ ^ 
V^énd^^ ]^eir aiihmL Sk^f]ðfið/w.^:X'augar4^ 
ék Ögr^triðc'tíl'.Mjóvai^ðarðáli^^^^ jaqda.Hail^ 

déírs^ /ifa$ír^þoirmóðárcf^lbKfiQtoefcálds. /þ^: i 
Iððu^útkl i>j6 stðán' ! f>to]rb)flríÍKt {>)oðwkssidn^ . f^ 
fojOlaf^', son Háraiiðbr htítsi, ct^íBjdfgfiyj^^c^ Yfl- 
'bbrftndsdóttor} þar af ^ftatHittiBS^ Is&rði 
v% • iþorl^ái^r^ . . i \ iíi/ ;%/'.){> n. 
^- 30. : Snaebjðrn;, • són Ej^indac ; Au^ttiaai^iPi 
bróðir Helga'magra^ inaín iland nvkUum iIVtji^váQarð- 
árH4)íIá lián^adalsáry ök b)ó i .VAtiiaCir^i; 'Mos 
son var^Hólmsteinzit'^ faí&r Sn0sÍb)misif''rgA\9il 

• »)^viiíjt«Qkiy C ^)xe^ er ^Q<e^lpniindi>.yis3Í orlausn Atla, 
|>á gaf liann, honum fr^Ísi, ól^bú ^ht^ erhannWarðvpitti; hann 
>ftr» 8Í«fin mikVlme^nr, < rtflfr íew /rrf C -^- , ^) *á lUngeyrar- 
jbingi í Dýrafi^i, C; í mW [ 1. *) 4; Í,- 2,4-J. ^) Skutufjörií, 
TS. 6) bjaráyl., 6. v, E. >J &rgeyjár; C, G, «) okþéiria 
brœííra, 6w v. Eí ^) Halkteinn, B, »o) Gunnbjarnar, É. ílfVðOiEt «£andtiáihabó^.. 119 

móðir SEtelgárhár/ yar.'Kíalviðr^ ok'.^'pru þeir 
Tungu-Oddr systi^sjrbir. i, "SnæhjÖm var fóstraðr 
f^þín^eii' ínéði<]^tbMftdi^ Anisiúixdttfii v^r hauh 
áeð^a^ngUrOahlív itða \má^^ sinni; ^Kbjbm, 
fiOB. 0({ds &á.*K.^)abejngí ' , ^ Ha^kjslssoniir v j broður 
Ketilbjarnarr híiis gatíila; f élck Uallgeeðávi dóttut 
Túagú-Odds , þafu :Voru ^me^ Oddi hitm fyrsta 
vepc^. þá 'vat? SÐæbjðm'galti þar^ áástúðigt? 
viH| með; þekn.h)óníim; HaiUbjörn bjó farð síua 
itin vorit i.fardðgundí;; en er.harin var at- bÚEiaðí, 
tör pddr : f rá húsL • til laugar í ' Reykjaíhol t , {>ar 
vóm'sauðahús'hiains; ^ildi haiin.teigi vera við er 
HaUbjöra l»fii þviat hánn grunaðí, hvort Hall- 
gerðr miindí i|ira.vílía meðíhbnunif.Oddr hafðt 
jðtnnan • umbætt með'. þeitíi.r , þá er H^lbjörh 
halíSih^ Jt hesta þeirra gekkhann til dýngju, 
ok sat HáUgevðr á p^^i, ok kembdí sér f háirit féll 
um alla hána ok ni^ á gólfít^ hún hefir kveniia 
h^zt verit hærð á Islandi með Ha%ecði snuin* 
brók^. Hallbjörn báð hana uppstanda ok fáxa^ 
hunsat ok þa^i^ þá tók hann til hennar, ok 
}ýþtíst hðn lítt^; þri^varsinnum.fór svá} Hallbíörií 
nam staðar f ur henni, ok kvað : 
Ölk^rma ^ 'lætr . ariha^ 

eyk,:fí?rumst'' þar*. leika ^ -; 

lofu, fur lesnís stofni^ 

línhundin'° mik sínum; 
bíða mun ek of" brúðí, 
^böl gjörir mik fölvan, 

») Któabejrgi, ö. *) óástugt., C. 3) lángbrók, C. *) 
úki, B; upp, C. ^) otkorinay £. ^) aiinan, B, '') fírruin^ 
B; firrnwf, *Jc. ^) þat, B. ') stafni, H, /, Sk. - «?) Un- 
börvar, Bj; OlabörvaB, Sk. * ») ef, B; of, Sk. \' tiB . . LandnámÁók. ^P.'.30K» 

. [ftiertr mér* hartiir -^^ h}tna^ 
hrét'y aldcegi bólir*;- cv : ;:» : 

Eptir f>at ssMcadb haim hficit utn' iifind ser , ok 
Vildi kippa henm af 'paBinum , .ái húu< sat^ ok 
v^kst'eigi; ^tir {»áthrá hanni svéi^ ókhjd sf ^ 
heniii höfuðit, gekk f>á út,. ok reið i£ brott 
J)eir voru ^rír* saman, ok*höfðu tvð iklyfja- 
hro8s.- Fátt yar tmnna heioaa^ ok var^ þegar 
sendt at s^ja Oddié [Oddr i^aorarr segi þk 
Snæþirni á Kjalvararstððum, eh eijgi mun ek 
eptir þeim rlða'^« Snæbjörn^^ reið ieptir peám 
með tóifta mann. £n er þeir* BállbjÖrn sá eptir" 
reiðina, báðu fðrunautár hans' hann undan at 
riðai, en hann viidi þat eigi. þeir Snæb}örq 
kvámu eptir þeim við háeðir 'þaör, er nú heiti 
HállbjarnarvörÖuré þeir Hailb^örn fóru á hæð*' 
íná,. ok vðrðust þaðan; þar íéllu þrír' menn ♦ 
af, Söðebirm, ok báðír fðrunatitar Hallbjaman 
Snæbjöín hjó þá fót af Hallbirni 1 ristarlið; þá 
,hnekti*® hann á hlnasjrðri hæðina, ok va þar 
tvo ménn af Snæbirni [aðr haim félPf því era 
|>rjár vðrður á þeirri hefeðinni, en fimm é hínni'*, 
Síðan fór SnæbjörrV'aptr, Snæbjðrn átti skip í ^ 
Grímsárósi , þat keypti hálft Hrólfr enh Rauð- 
éendski; þeir vOru 'tóif hv4tw; með Snæbirni 
voru þeir þorkell ok Sumarliðís synir þorgeirs 
rauðs, Éinarásonar Stafhykíngs, Snæbjörn tók 

«) »vertumky lC; setr mér, I?. *) i, B; of, C. ^) hani* 
rót, E. 4) þanni^lci&n!, bötin, Jí, tT; bót er, A og hin, ^) 
4, C. <) |mS , b. V. E, ') ÍSnœbiöm var á KJnlvararstíWum, 
ok seiidi Oddr konum ifiiinn, haM faann sýá fyri reiiinni ^ en 
hvetgi kveiíst hann fara inuKdu, i Hu& jbess firá [ B. ') bi* 
vi« ok, b. r. E. 9) 4, C. »o) hlekti, C; hrekti, I. »») <* 
^ar £éU HaUbjörn, B. >») eptix- maiiiitali, hk v. Sb. iðð.][>óro<mti&r^f>ii}gnMÍ, fóstcar ^&úimy ok konut 
hmtki en Ibólk t^lvíð Stj^rbirni, er ^ttakyað^ 
(^itír draium sinná . c .. r 

Baiia' se -ek <ok&árn . . 
beg^a tveggja,. 
. alk áiDoriigt ^ - . 

! . ' iknorðr í'haf : i 

frost ok kulda , 
féikn Kirðrskonar, , . 

. ' fjreitiek^ af slíka :. 

Snæbjörn vegini). v 

þeir fÓFu at leita Gtinnb)ariiarsker)a^ ok fundu 

I land; eigi viklí Snœbjörn kanna láta um nóttina^ 

Stýrbjörn £ór af skipi) ok £ann fésjóð i kumlí) 

i ok leyndl;, Snœbj^rn Janst hann . méð exi , f>á 

I féll sjóðrintt niðr. I^ir gerðu skála, ok lagði 

I hann í fönii;. {>orkell) son Rauðs, fann atvatnvar 

; á forki, er út stöð í skálagiu^inn , þat var. uín 

góe^^ j^ grófií þeir sik út. Snæbíðrn gerði at 

skipi , en þau |!(óroddr vóru at skála af hans 

hendi, en þeir Styrbjörn af Hrólfs hendi; aðrir 

, fóru at veiðum. Styrbjörn vo |>órodd, en þeír 

r Hrólfir báðir Snæbjörn. Rauðssynir^ svörðu eiða, 

ok aUir áðrir, til Ufs sér; þeir tóku Hálogakind, 

ok fórn þaðan. til Islands , ok kvámu í VáðiL 

. þorkell tfefili gat sem farithafði fur Rauðssonum; 

Hrólfr 'gerðí virki á Strandarheiði ^ J)orkell 

trefiU Sendi Sveinúng til höfuðs Hrólfí, fór hann 

fyrst á Mýri til Hermundar, þá til Ólafs at 

Draungum, þá til Gests i Haga; [hann sendi 

• ^) au«ornligt, H, Sk. ^) fæs mek, C, Sk. ^) jrie, C. 
*) AuttssyQÍr, Sk. ^) KandarheiM, Sk. \ hann til Hrólfef rinar aiss; Sir^inángr vo BtóK 
ok Styrbjörn} þá íóf hannlHaga'} Gestr úiipú 
Tið hann sverði ok öxi, ok £ékk honum hiÁta 
tvo hnökkótta, ok lét manxi riða um Vaðil, ok 
allt i Kollafjðrð} hann aenði þorbjöm hinn 
sterka at heimta hestanaj hann vo hann á Svein* 
úngs^yri^, þviat sverðit brotnaði undir hjöltun- 
um. pvi hældist Trefill við Gest, -þá er saman 
var íafnat viti þeirra, at hann .he£ði þvi komit 
á Gest) at hann sendi sjálfr núuin til hðfuðs 
vin sínum. . . 

31. Olafr jamnakollr nam líuid frá Lángt* 
dalsá^ tirSandeyxaráf^, ok bjó i Unaðsdalj hana 
átti þór u ^ Giinnsteinsdóttur:^; þeirra son Grím- 
ólfr, er átti Vedísi^ systur Vébjamar^ 

þórhrólf r ' fasthaldi het maðr ágiaetr 1 Sogni, 
hann varð ósáttr vi^ Hákon )arl Grjótgarðsson) 
hann fór til Islands [með ráði Haralds konúngs'; 
hann nam land frá Sandeyrará tii Gýjarsporsár [í 
Hrafnsfirði^) hann bjó á SnæfjðUum; 'hans son 
var Ófeigr, [er átti''* Ottkötlu. 

Örlygr, son Böðvars Vigsterkssonar, fór tíl 
Islands fur efriki Haralds konóngs; hann isx 
hinn fyrsta vetr með Geirmundi heljarskinn^ en 
ujn voíit gaf Geirmundrhonum buí Aðalvík, ok 
lönd þaUvSem þar lágu til. Örlygr átti Signýju, 
dóttur [Oblauðs, sy§tur" Högna ens hvíta; þeirra 
son var, Ketill gufa, er átti Yri Geirmundar- 

") S^A C ^* i S. - «) Sveinángshei«i, E. 3) LaugaídalM, 
G. ^) Sandeyrar, «Jt.^ 5) ImriÖi, C, /; Þörömu, Sk. «) 
Steinsdöttur, H, 1, Sk. ▼) er fyrr var getit, 6. t>. JB. *) 
frá Iv. i C. 9) ok Hrafnfjörí, E, »«) iato, C. «») /nl t 
V, i C. SfTf Mk;'^ '^ tmátikakmu. ik£ aöttúr. -Öriýgr ^ígAaíflt* Síhm dk/Jöktdsfjðreftí} 
[dktaká úú tíl Uhdnám Öéírrfitiiidar*, sfem fyn? 
eí^tít^t, aílt isEStfdúhifíess fur austanJHórh'; 

HelUífe}ðíh'*Vson Herfihn^ ök HÓllu, var' vík^ 
ÍQgr mikiU, hann var jamnan óvin Haralds koii- 
óngs; háttn 'íiSí' 'tií Islandsi, ok könl í Bjarnárfjörð 
[ m^ áhJkjöMtiÖa skiifi} sl^^^ Skjaldaí 

I Bíörh kallfl^ : ' h^hn liam lanti M Straumsnesi 
til Ðiráhga^ ' ok Skjaldáb]arnarvík , *ök bjó jþar^ 
ea áttf aniiat ftíú) á BjarnarnesiV Þar öér miklai^ 
skálátóptit hahs. Són hahs var þörbjöm, faÖir 
AmgerðarV er átti |)j6ðrekr Sléttubjarnarson j 
J>eiiTa dýnír: jjorbjörnV Sturla, ok jþjóíírekr. 

Gdróifr* hét máðr, er braiit skip sitt víð 
Geirólfegnúp; hann bjó síðán undir gniipinum 
at ráði Biámair'''. 

• [þörýaldr Asvaldsstín, Ulfssonaf, Yxhaþórís- 
sonár, * nam Drángaland, ok Drángavík til Engi- 
ness, ok bjó at Draungum alla æfi} hans soh vai* 
EitíKr rauði, er bygði Grænland, semíyfr segír*^. 
Hertauðr hvítaský^ var göfígr maðr^ hann 
var rtrejíthn af iréðum Haralds konungs} en synir 
hsfns brír f6ra tíl'íslands, ök námu land á Strönd- 
«m: Eyvíndr Eyvindarfjörð, Ofefgr Ofeigs^örð^ 
Ingólfr Ingólfsf jGrð ; þeir bjuggu j)ar síðan. 
; Eiríkr snara^ hét.maðr, ^er land nam frá 
Ingólfsfirði' til Veiðilausu, ok TrékylKsvík, [ok 
bjó þar^; "hann* áttí Olufu, dóttur Ingólfs or 
Ingólfsfirði; þeirra söö.var Flosi, er bjó í Vík, 

') frá [ V. i €. *) Höllnbjörn/ E. ^) Geirleifr, EÍ -») 
Skjalda-BjArnar, R $) frá i v. i C. ^) hvikatimbt, C. ^ 
ínari, E. «) frd [ v. i C. J:iá er AH^!ln>?nn^ brutu ^t fikip s&t, pk.^pfjStt 
qt hrænuni* skip þat) er {>eir kdlludu Trekjrlli; . 
á þylf6r Flósi. utan» ok va^ «pbrreka í Qxax^ 
^örð.} þ^ðaii ai ge^ist saga^ Bððnióð^ [gerpis 
ok Grímólfe^. ; 

•• • p ^ a 

/ ^2. Onuudr tréfótr, son Ctfe^ biarlufotap, 
{yárssoaar' ^>l^9 V'ar í.'Qióti Iforaldi konðiig) 
iHftfrsfir^) ok l^t þsir fót sinnj qitir þ^t fóir 
^hann .til Islandsi ok nam £ra Klej;(um til Oftmi^ 
Kia|dbakðyík\ Kolbeinsvík, Bii^syika^. ok bjái 
Kaldbak^ til elli; hann yar bróðir Guðbýirgari 
-móður Guðbrands kúlu, fdður Astu, móður 
Olafs konúngs ens^ helga. Önundr átti ijóra 
^nu) eiim hét Grettir , annar pprgeirr flösku- 
hak) þi^VAsgeirr æðikoUr, faðir Kálfs, ok 
Hrefnu, er Kjartan átti, ok {>uriðar, er {>orkcál 
kuggi áui^ en,^íðar Steinþórr^ Olafsson þá; enn 
Qórði v^r {>or^mr hærukolir, faðir Asmundar, 
foður (Jrettis hins sterk^* 

^ . . r ,'4. ' 

Björn hét maðr, ^r nam BjarnarQörð^ hann átti 
Jtíjúfuv þelrra soh var Svanir, er bjó á Svansh^li^ 

Steingrímr i^m Steingrímsfjörð.allan, okbjó 
i Xröltatúngu; han^ son var þórir, faðir Hald6rS) 
föður þorvalds örgoða, föður Bitru-044ai föður 
Steindórs, föður Odds, föður. HárSnorra% iöðuf 
0dds munks, olii þórhrólfs^, ok þórarins tosta*''. 

KoUi hét maðr, er nam Koll^fjörð ok Skrið- 
ní$enni", ok lijó.undir Felli a;ieðaa haiin lifði. 

«) brotutum, C. *) fré. [ v. i C. ^ i Vorf,^ sonar, ^* 
J?, /. ^) Kallbaksvík, B, C, E, H, L ^) Kallbak, B , f, B^ 
H, I. ^) Steiinnóír, B. ?) er þir h)á sí«^n,' pk druknaíi á 
lurhinum, ók g(>kk |iar inni fjallit at sýn, b, v. E, ') 
Snorirá, ÍÍK ') Þorláks, C,- fórólfs, fi, /, i^A;. »°) rosta, Ci 
torsta, Sk. ^>) SkriMusenni, ^; SkriiJingsenm, £f Skrittues- 
emii, G^ Sk* 3E 32KÍ. £ðiidii£iiiabéliib tSS ^ 

r <^ori]^aMrl»lr9 lií^ ^fíkingc 

á&ffl ok iUitténHi V I^ai^ 

ið s&ty ok /náml {]öri( {>aáá,^er nú heíáÞ Bítira^ 
X)kt' hí4 l>^i*< Nokkiim síi^ar hraat Oiiétogp^ 
mtif: Gfls sic^iðarniéfe[ :8kfpiitt|>aT Ik ^lhttfðá 
|»H^^év6r ,i]ú. heftir GnðU^gshðfði^ . liGuðÍdgib 
kiM|isjt!!£ land^ kóna 'hanS' ök' d^t^kr^ ien'tt^^* 
.«t^a&ir týndust; ^ kóth'tti |íorii)ðni bitr^ , 
loh mjrrði. -j^au héði^ eti tók méyua ok ímdA * 
uppi £a er fiessa Tarðmeúrr Gils skeiðatiiéf ^ 
tór.hann til) ok hefndí bróðut sfná, bk drap 
Inoi^björn 'bitru ok enn fleiri ihénn a^a. Við 
ÍGuðíög er *end ^ Guðlðgsintk. 
"^ .Bélki líet maðr 'B|ée»gssott^, Sótasoilar af 
Sðtatiesi, [hann rar á ihóti HarúMi^ kondngi í 
Hafrsfírði; eptir >þat' fór hann til IsÍatids [fur 
K^íki Hsuralds konúngs"^, ok naín Hrutafjörð all* 
ttt, ok bjó & Bálkastððum hYorutreggjóm^, ett 
fdðaíst í B00, ok dó þar ^ hans son var ÐeFSt goð^* 
iausy et íyrst bjó á Bersastöðum i Hjrötafírði, en 
si{(an nam Jnann Lángavatnsdal, [ok étli þaír annat- 
bú, áðr hann fékk þórdísar, dóttut fiórodds^^- ot 
Hýtardal, ok tók með Hólmsland; þeirra son 
var Arngeírr, faðir Bjatnar Hýtdtíelakappa. Geir- 
björg var dóttir Bálka, itióðír Veleifs ens gamla^. 
Árndís hin auðga , dóttit Steinólfs hins lága^ 
nam síðan land í^Hrútafirði út frá Borðeyri, hún 
bjó í Bæ} hennar son var þórðr', er bjó fúr* 
Múla í Saurbœ. 

*) frá l V. i L ^) Klienifsson, B^ C^ Ú; Blmingssanj ^k, 
^) M L P' i C. 4) fr4 [ t,. í fi. 5) fórhadd*, B, ÍSk. ^) . 
sem fyn: er ritet, i stað- þeas frd [ C» ^) kom#múli> ^« #• tSá Ládduákiúbóa 

•ð& firðsirék<3i»jik6f %^« 
lioluxts Vnáiha . 'kiiid: i Hrúi^ 

lconinm Hðslsrg^llhr preslr^ ^ ;én Ormr irfi {liresti^ 
Scp. ]>iia$tBr valr i ok : |>arl^ il .Rl}ðrseyrí ^ ^ láðir 
ÍTitiðdNiáðir , ér ^ átti ^ þfifrbjöm i þ jinria ? , \son : Hrð- 
mttzidar haltá j; v|>eir bju^u^ at: Fágrábrcikku ; ^os- 
lei& Hi^u»datfóstrt vai: : Boá. þeirraj'' Hjb* 
ðteiuh ltet:8cm Hrémuiidar; þeir vQru''allu: jim 
eitl ráð^ |>orir hét. sou vþorkels 'þrastarsonarj 
hAun b)ó at Melum.^ Helga het dóttír Jbans. 1 
þaim tkna kotn Sléttu-iHdigi* .út á Borðeýri> oi 
Jörundr, bróðir.hans; þeir voru vlkíngár: tíHf 
fríálsir, ok «v.einar umfram; þeir fóru áffir fil , 
Mela; þá fékk Helgi Helgu þóorisdóttur. þeiai 
Htómaudl hurfu .etóðhro^s; íþat k'endu'þeir þeílá 
Helga.5, qk stefndi. ]MlÍðQarðar-Skeggi..þ^im um 
atulditil alþípgis, en þeir Hrómundr skyldb.g»Ca 
héraðs^ ok höfðu virl^i gO[tt á Brekku. Aúst- 
mensi bíuggu skip sittf þat var einn wbrgin, er 
hrafn kom á Ijóra á Brekku, ok gall hátt, þá 
l^vað Hrómundr: . . 

.Uti heyxi ek svan^sv^tá . 
:. . ; ., sátaþorns, er mornar, 

]>ráð vekr borgíutoóða 

blátjallaðan^^ gjalla; \. ' . 

- své gól fyrr þá ^rleigir . 

fólknárúngar'* v4ru i ' ' .') þannig hin; Geirmundr, hér Á, *) hólkia/, C -^) 
V. i ék, ♦) ftá [ tí. t C • ') Korseyri, J»,- Kerseyri, C. *) 

Syna, B,* þyma, H, f, Sk. "^) allir, h, v, Sk.^ •) Sleitu-Helgi, 
íj Skj aktairitír. ^) biágallaudá, B. *<>) fölkmarglingar, S. SEI£99Ki maQaéaákm m 'T' t • f~ uiiBimii'wmsiiK'1" ~' MrvwTciiimanwr-. i* . 

•X. 1.7 ' i <■ ' ' i-i ' ^i' Qíbfeí brs^á i^á sögiðíiu ;..' -j t . 
líov^öm Jerai^e' /^- ■ >• '^ •::(:•: 'í..i-.: .. ' . ■> . -s r.í, 
- /• ? ; 1 í iHlákkaf hagli Istökkínn , . y; ^ -. ? } 
■;!:/í rd hra»s''0r:k€naH' at^ 'sievr *<:: f. .-:. . ' . .n 

• !' */ «' már TaUi:a$lar báru; .- i' ;; • 

svá gól endr, þá er unda^ k ; 
J' eiðs;af^:fqnmra ineiSSr . 
hræragatíkr, er haukar 
hildinga iii)öð;T3dú;' . 
I þann tíma kyamuiAústiíienh.íytrk]tv þyíat verk- 
menn höfðu'eig^iáptfrlátit Jieir bræðr gengu 
út^ eh konur sögðu Hrómund.ofgamlah, en ]^or- 
lelf ofúngán^ at! gáúga ! út,:- hann yar fimlán^ 
vetra. ^ þa Ijóp Ebrómuhdr'^ út tneð vápmun 
6iaum^> ok kva|(: : : . ! /i r. 

Varat niér í dag dauði> : ., :* 
'dráugr ílatvalljar baugk! / 
" -'búumst við ilmar'^ jákni?, ^ 
áðr né^: ;geir » ofráðinn ; r 

raéki ék litt. þó at lieiki : 
litvfindr" Héðins n^y : , 
038 var áðr ummatkaði? 
ii' : aldr við rauða skjöklui. .• 
Austmenn féÚu ' sex í lýirkinu) en aðrir se:^'^" 
stakkii brott. Enþá.er |iorb)(}rn vildi lúka aptf 
virkinu, skaut Jörundr atgeir J' gegrium hann; 
lnorbjörn tók ^tgeirinn oir sárinu, ok setti á milli 
herða Jöruiufiv rvA at átk0inítim:?brjÓ8tít, [ok 
féllu f>e!r báðiridaoðir á )ðrð. Helgi greip upp 
Jörund, ok ' kastaði honum á bak ^^. ck rann STá| 
Hásteinn raim e^ir þeon/ f>at& ^ Helgl kast- 
aði honum niðr af báki aes ^auðuni/; þá hyarf 
hann aptr; * Hrómundr var iállinnv en þorleifr 
sárr .til ólifis. Konur $ptít^ tíðihda. Há- 
steinn^ kyáð:: 

Hér haM aeac^ þeir er sœvast 
sútlaust^ bana, dti, 

8vipn}örðángar ^ ! sverðá 
-^' V ' " éárteins, á brústeinurat^; . t ' ' 

^ ; • ' bygg at hálfír^ %S^. ' 

- ..:» • heptendr laga eptir) 

ej^keindar Jet^ ek undir 
i . : óbíðendum^ svi&^ . ; r 
Konur spurðu^ hve margirfieir Vœrf^> Há* 
steinn^ kvað: : ' * , 

Várka ek fnrs^ með ílem 
-f elí a "^ stígs át vígí , 

[fur Toru" þar ijórir .^ 
frSendr ofstopa i^endir^ . 

ea télf : [af gláíP' gylva. : 
gunnþíngs hvatir runmirv 

köld ruðu vopn; f»eir et vildu 
Vöf 8 fimdar til sknada. ' 
K<Onfir spurðii , hve margir fallnfa: væri a£ Hkr 
vttigum^ Hásteikrí^kvað: 
stemn, Sk, ^) fyxr, B, Sk. «<>) foiia, G. ") fyri Tonu% 
B, C, Sk. ") á glá», Sk. »3) Hallsteinu, Sk. • í. ^%3ÍS ^LaiUnabð^ Wl j < Svolhis'' garðs til járðár, 
' blóð'féll vannH'*é vera^ 
vaWögg, nösum hðggvit^í' 

^ manú^ purviÖir' fleiri^ 
Fjölnis-þíngé'^ enn Tiínjgát,* 

úf vctn ékkils bi^utir 
jálkmærar'^ ské færa. ' 

Hér megu hællbörvar 
hljóm dáltángar skjóma 

dýrs, hvat drýgííu fjórir, 
dagvérkis sjá mefki^ • ' 

éii ek'* hýrbrigði hugða , 
y, hrafn sleit af ná beitu« 

gunnarraéfs'^ at^gæfum 
grtöbítum'* frið litinn: 

Unnum ðuðimönnrum , 
á ek þunnan hjör gunnár, 

drógumst'^ irser at vígi, 
verk, dreiruga serkí; 
' höfðu herííilofðar'* ^ 
hildar borðs'^ und skildi, 

j>varr Hángr'^-völúm*^, hengi% 
hungr, vesæri" túnguf. »)>¥iirfu, Sk. *) •»kirif«t, B. ') Sofni«, Sk. *) varií, 
C. 5) vira, Bf vala, C; vpt,, /. «) höggirm, Sk, ^ munaií, 
Ci runnu , Sk. ») fur undir, fi,- ^örvite, H^ Sk. ^) íæra, 
B, ío) flugíviui. Sk. J») jaldimæra, É; álmmwríngar, Sk. 
**) ef, íí, 7.. »^) ijttnnarnikí, Sk. «*) griíbit ,um, B, G. 
") drögnusl, E^ L ^^ hei«ilof«ar, J. ^^) bor, i5í bartíí, 
íí bör, JÍAr. »8) ^anmV iT, Æ?, O; haugr^ A^bm, M) yal«, 
«*. *°) hángi, B. *») ve sæti; G, H, /. t HarÖr Tar gnýr^ ]^ ^ gjörðiun 
grjótrarps lotu* spáipay ,, 
' gjBngfxsy^v^ at saúQgvi 
siindr grá Hl^i^i |>uiid9r; « 

tór.á hæP. ta JiTÍÍdar', 
hlutu beir ban% fleirí^ 

hjaldrs koin hadS 1 skjölduf 
hækíngsvlðir æki. 

HejTÍ svantíiþép: er sárír 
sigrstjalls viðir^ falla,. ; * 

• beps^ri^ drekkr blbru 
blóðfali^, öf nágjálari. 

Þar . f ékk öm, en evxn 
eru® gr^pr^ piræum sveípaðar^*, 

sylg, er Slettu-Helgi . 
segðauáigr f jdlr" rauðu^% 

Blíu upp af ára 
all{>aKkliguni jblajtki- ^ 

ítar. oss á móti , 

álms"þíng3samir'^ ^ j^^? J / 

en á b^^ut þeir^* er báru 
beiðendr, gQðum ieiðir'!^* • 
. hUða herðimeiðar, , .^. ' 
hauðmpns'^ skarar" rauðar'^; ») lautu, B. *) hul, B, Sk. 3) hildar, Sk. f) mr, 
jg;, /. 5) vií^r^ ^jt. ^> ^annt^ B; benskár í, J,,É, G, H; 
bttiskor i» /. 7) 6l6«fallff, Sk. •yþannig- B, B, G; H, /; 
erni ^, JSfc. *) ýcAAÍ^ Ð, JE?, O, H//, 4?*:; grep|np, ^. ^*) 

{annig UiStr. $ hrðniRi' cveipaýr, >#, //,- /; rœum syeipMi-, B; 
rs& 'sveipailr, S, O; kr. sveipaS, Sk. >>) «• ^ ^JIr; f ellt, ikni* 
»«) ra««a, B. «3) álmjbiilgs satnan, Sk. »^) fá, A>. '^) 
.leii(ar, B, O; Sk. **) faantfrmens, B; handarmens, Sk.' *^) 
skar, B; skomar, ^, >S) randir, Sk; 4 sctfiiwta Wmn*' 
V. i C. 'sflSSK. Uadaianbdk. 12d 

a 

þeir Helgi létuútepnsama dag^ ok týndust allir 

^ á Ifelg^skeii fur Skriðnisenni ^ þorleifr varð 

.græddr, ok bjó' at Brekku) en Hásteinn^ fór 

utbi, ok féll á Otminum lánga með Ólaíi kon- 

1 íiigí Tiryggvasyni, 

^ [Nú em ritut landnám flest f Vestíirðíngá^' 
Qórðdngí, eptir\{>Ti sém fróðir menn \úih sagt; 
né þat nú heyra, at |iann: ^rðúng heíir margt 
ðidnnemii byggt, ok frá þeim eru maigair gOfg- 
tx ættír kocoiiarf setíijau máttl heyra'* 

iþesair Jaaidnámamenn eru göfjgastir { Yest- 
&ð(ng^if)órðúngi: HrosskeU^ SkaUagrímr, Sel- 
þórir , Bjöm. Ijinn Austræni , þórólf r Mostrar- 
skegg) Auðr djiipauðga, Geitmundr. heljarskinn^ 
JJJfr 8k}%i, póxðt Vlkíngsson, fiótt lángfeðri^ 
hntdiist ^ta^rra^ í spmum ættum. £n þá er 
hmác voru taldir á Islahdi, þá vom níu hundmð 
bi^Qda f þessum fjórðúngt. 

») Skriíinseniii, B f Skri«nesenni, ö, H; SkriírnÍngswmi, 
Sk. *)námemn^-ak. ^)frárv.i€. ^) þmtnig Í€Í&r.§ 
lángfdlr, m. 9t«BEri, B, H, h • 

Islendinga Sögur, 1 biudi« Ti • • • ■ * ' • í . ' .'í , j .{i'J.'i" 

i* ... .»1' • .*.«. «-, /t>'-.ji. ';i^« 

[^r fjölhyg&astr hejir verit af'öll^ íshvru^^j(^ 

sixj^rstar sö^ur fuifa gerzt^, hœ<^i ,^t forn^ ^h^tYju^ 

.,, . ^^(7? mn. ^un ritat^verjSífl^qkraun bef 4*^«,,^ff 

W«írK8Tteljra^ ioeíttfretrí' 8ort Álh f or^Oj&téf^ 
nom Hii^t(a!QatððrðttiQi»d > kina/ eý:Btti lÍMt^^^e^ 
' Bálka, okbj6:þai* hokki»:á'Vétri-éfít^ 
]^il^ildar, dóttút þorsteíns nóðs^ þið féðtni^aiin 
norðan* í Dali, ok bjó pa^i þeírra 'sytiur TélA ' 
peit 'ÍIfr f Dölúmj þórðr ofc ^órfirólfr^i^ 
ók Hrappr^ \ ' ^ r 

- I>óroddr Het maðr, er land ni»ö 1 HrötafiríR^, 
6k ^S á þóroddsstöðam) hans sofi Tðr Arn^ 
hýneírj ier éttí Geröi; áóttur'l^ðvaírs or Böðyat* 
hólumf þeírra synir • Irortt ' þeir J>ortjérti»/»'ef 
Grettir vo/ok þóroddr.drápV|Stúfr'', faðír.Vat- 
getðar., er Mti Skeggif skammhöndQngt [Oaii^ 
son , þórðarsonar , [EyjÓIf^söriar , _ Eyjarssónar '> 
J>órhrólfssonar fasthalda frá Snæfjöllum. Son 
Skeggja skammhöndúngs^** var Gamli, faðir Alf- 
dísar, móður Oddö^ múnks". 

>) ok er engi stœrri œttbogi, enn sá, ett frá |>eim mönn- 
um er', er |>ar hafa byggt, hafa þar ok flestar sögur gjörzt ok 
stærstar i þeim héröðum, ok eigi eldist |>at enn á vorum 
dögum, |MÍtt vér eldumst, ok landit hrömi at sinum kosti; nú 
yœri af slikum hlutum i skyldasta kyni at vita hitt sanna. um 
landabyg^ir, ok at reka fornar ættartölur frá Iteinr mönnuis, 
cr J>ann fjóHSúng hafa byggt, i stgtó' þess frá si&ara [ JS; frá 
' fyrra [ t). i C. *) Eysteinn, C, ^) or Kostu, C; orrosto, 
kin. 4.) norör, /, Sk. ^) Hrafn, K «) Hrútafjáríardal, E. 
7) er orti Ofeigsvisur, E. ») helgi, 6. v. C. s>)-Einarf- 
sonar, Sk. ; Elnarssonar, t sta& þess frá [ K. *°) hans so«, 
i staiT þess frii fyrra [ /. »») frá fyrra [ v. i C. I 

I • >5fcáiað^^e^^ hét maðr ágætr ^ i Nöifegi j 

dónh«ttS'^rB}dru(^y et kaltyðr t«ir Skinné^^il^ 

þ?iat haim vai^ 'HÖlmgarðsferi^il ok > ec liQniiii^ 

Íéiddmt kði^iex^n^ fór ihann 'tillblaiuiðf ^efc ttiactí 

]Siðf)drðodtLínakraésl^ hatla söna Vár Miá^ðao^ 

Skeg^)^ hiana^ ^^f ^ ð^^ mikill^ok facpnáðr Vha«i| 

híBnaði i Austrv^f tofc H i Ðanmörk TÍð|S)att 

knd , " ér hahn^ fór anatan ; ^æ ^ gekk í>Uat|art u{b^4 

0k.hrau£t í haug Hrólfs konungs^ krakal, .ekiitok 

I htdin .f>ar or Sköfoút^) svérð HrélCs konungs| 

I ok Öxi Hjalta, 'ok mðtitie annat) «n hann líáðt 

I e^,[Lanfa, pyÍ9^^ Böðvarr vildi jat hoiiuiti,rea 

I Hról£r kónúngr varði. Skeggi . íór ttl ístend^ 

1 síðkn^ okihjó at Iteykjum í Miðfirði. \. Börn 

! SJkeggja voru.þauEyðr, [er áttí Haif þ6ru^:d©Uaii 

I fuirbergk'^ korrómula ok: ÁtÖfar £lltðá£Ík}aldar "^, 

systur ; f>orge!rs goIlnisT ^ þau áttu ^íZH^'rg böjritc 

Annar son Skeggja var* K.óllr^ faðir: H^ldátíf 

föður þeirra ]^rdísdr, er Skáldh^gi i á^ti , : olí 

þoxkötlu. Dœtr Skeggja voru þéer .Hvoðxísjr^i 

\ er átti |)6rðr geltíry ok þorbjörg, ef átti-Afehjörn 

; énn auðgi Hardjdarson-} dóttir þeirra var Ingi*i 

j b)örg, er átti lUugi hiun svarti^ [þeirra isýnír: 

; Gunnlaugr otrnistúnga, Hennundr ok Ketiil". •. ■ 

— -,- . ^ ^ i .. - 

') Skautai(ar-Skeffgi, C, E. *) hanu var farmaíír mikiU olt" 
ÍEBiipma^]^, fór opt i 'AustrVeg; ok hstiti betri skirínavöni, ^iili 
ftðrit k^upmeun flestir, ok var, 6. v* E, ^) vitr maiír ^kj,^* 
V. K *) ók veraii sér gjörr, okliinh mesti fuUhugi, h^v\ K *) 
braudinum Laufa af Bötfvari, hvi hann gat eigi sveigt armleggi 
lians, Sk. «> dóttur, b. v. E. ^) gellins, B,^' ») ok, i HaiT 

^1/^0 [ C. 5) Hiidr, H,L «o) HarSarson, C, ,»') á Gils- 
ka, Í 8tait^þe9s frá [ C; son EyÖar einn hét fórhálli:, faiíir 
Eyís, föiíurÞóralds, fötfur Oddnýjar, móíur Geirlaiigar, mó«ur 
SnæúugaTy módur M^káss á Melumi. 6. v. E. ^ Hai'aiar^brÍKtgr liet máðr faWstDiPr '; hasotí tm 
^ipí &£du. i Vestrhöf}; ;Dk. sat. faiúii fjrata ytíx 
|Mnr naðr^. sem hami hsi^i láidt, ok nú héiU 
HrÍMg69taéSr(. haiin: nam VJatnánes allt .ntan Ú 
Aniháttarár ifur vestaií, én. fúr áusian inn ð 
liveilá^, lokr^r ýfir um þrert tð Bjargaóss^, ok 
aHt þehn meffn. Bjarga út )tíl ijsjófar ^- ok bjó . ú 
Hó^im-} haus son Var {lorbratadr) faðir.ian 
braínda, iöður Sölva ens ptú(& á Ægiaaíða [ols 
Jiorgeirs; er bjó at Hólum$ Jbítn^. dóttir/v^r JÍst- 
ríðr, er átti Arnmóðr^ Béð&ussiOiL; STéinn'^ m 
son ' þeirra. [Onnur dðttir Jioirgeírs var |m>^ 
gerðt% ep átti þorgrímr, soa Péiirs £rá Ósi\ , 

ÍSóti hét maðr^ er nam Yesta^hóp^^ ok bjd 
nndir Sótafelli. 

Luhdasteinarr^ hétjarl á Englandi, liamiáttí 
Alfifu, dáttur Ragnars . loðbrókar $ þeirra böni 
voru þau Bjðrn, faðir Auðunnar skökuls^ ok 
Eiríkr, faðir Sigúrðar bjóðaskáUá, ok Isgerðr, , 
er átti J>órir jarl é Vermalandi®, Auðumi skðkull 
iór til Islands, ok nam Yiðidal, ok bjó at Auðunn- 
'arstoðum-, méð honum kom ut þorgils gjaljiandi, 
félagihans, faðir þórarins goða* Aúðunn skökuH . 
var faðir þóru mosháls, máður Ulfhildar, móður 
Astu, móður Olafs konúngs ens helga. Son 
Auðunnar skökuls yar Ásgeirr at Asgeirsá; hann 
fiiti Jórunni, dóttur Ingimundar ensgamla; |>eim 

}) i Noregi, 6. u, JB, '«) Bragaóss, B, C. 3) Armóír, E, 0, 
H, ^) Hfeíini^ B, B. 5^ ok porgerírr, í'Btuð-þesBfrfílE. «) fié 
fýrra l v. i C '') Lundasteijin, ' O, ;A^it. *) son Siffur«ar vW 
Vlkingakári, fa«ir Eiriks á OfrustöíJum, ok Bö«vars, okVigfiiiJS 
fÖiíur Astrí«ar , * móíur Vigagli^ms. Döttir . Eiríks á OfhistðS- 
um var Astrit^^, mó«ir Olafs 'kpnúngs Tryggvasonar. Dóttir 
Böðvars var Olöf, mó«ir Giaurar ens hvíta, 6. v. E. / 

«» 

^záirar blili^fíð^ ok Atíðutin, fa^ir Ásíg^sí^ firóiir . 
Ateí^Tmé , íöÍfuT Égils , . ét áltl l?líhé$ði!, 'clóftai: 
£y}Ót& 6«íÍíiíiún^6óQ ok irátp^itta étífi Ey- 
jólér,'%r^'rfegteii 'rar á alþfngi, faðir ©rms^' köp- 
-efláfis ' - j^tkfcs biskups ens helga. Annar soA 
ÁuðUniíár dkðkuls vpr EyBtelnn^ fi^ðir {>orstéinð, 

f iáítír Héígáf,löður Jiórorms'', föður Ödds, fttíur 
HáHbjarriári'íððrir áigvats prests. DóttírÁsgeirs 

[ át\^géirsá vír'þorbjörg bæjörb^t*; ) ^' 

Drmr hé€ m^r, eit nam Ormsdai, ok bjó par; 
tenn var faðir Odds , föður þórodds^, föðúr 
Helga^, (^fððúr Hörra^, föður Jórú, möður pófs- 
dísar, móður Taftna, [föður Skapta'^* 

2. K^tíll raiimr^hét hersir ágöfetr 1 Rjitim^-, 
dal i INbrégi^ [hann v^r son Orms > skeljamola 
&ossbíarnarsonar^ [lElaumssonar , ]íotimb)arnðr- 
8onar« jiorðan: o* Nor^gi^ KetiU átti Mjöir% 

: dóttur Anar bögsveigis; þdrsteinn hét son^ 
þeirta^ hann ^o' á skóginum til Upplanda, af 
eggjuti föður sins, 'Jðkul, son Ingimundar jarls 
$$ Gautlandi") Jöknll gaf honutn lif; síðan 
íekk |)prstelnn*j>órdísar, systur hans; J>eirra son 
var Ingímundr hínn gamli, hann yar fteddr i 
Hefni [með þóri, f öður Gríms ok Hrómundar*". 
Heiðr völva spáði þeim öllum at b^ggja á þvi 
landi, er þá\var úfundit vestr i haf j Ingimundr'? 

») capálins, Jiíii. • *) tórarins, K, O, H, Sk, ^) bekkjar- 
Wt, B. -♦) fórvalds,.C' 5) Háreks, jR «) þannig J, B, C; 
Haka, hin ; frá háirtmn ^v, i E, '') f ryrar, B. ») frá 8Í&artt 
l^s i E. ^yfrá fyrra [ v. i,C. '^) Moldn, C. »») ok 
yijdisar, b. p. C^ Sk. . »*)> Hálogalandi mé« Ingjaldi, fööur 

féirra 'Grinaá' hini hvita Hálejska , ok Hvömundar i fverár- 
lii^, £, '^) íngimundi þötti þaf reiðimáí, ok, þ, v. K n^ l^im mimán íoe^ ok kTað þtt tíl |urt^^) «t,^J 

mmidi littr horfítm or púf^ liaas, ok.tmðhwn.] 

.þá niiin<ki Bm^ er bann gimil^ iEaic dÐ4v€^$9iiH 

um sinum á landino. Ingjmimdr Y«r vfl^^^gfr 

flúkiU, ok herjaði i Vestrvikiog j^fo^^' S^fPH 

jandr hét félagí bans Sttðreyskr. |H9Ír kyáðin, .m 

hemaði i þann tiina ec EÍnraldr kcMEHÍngr gaktí 

tU landa (i Noregi), ok la^t til orru^tu i H^ifi;8hl 

iirði yið þá.þóri' hakljnig. ,Iagíamndr /vil<]í 

veita konúngi, én Sæmnndr ^g^ ok sl^di f>arM 

iálag ^eirnu . Bptir orrustoiu gipti Haralclr koQr 

lingr Ingimundi Yigdisi, dóttw þóris jarls þeg- 

janda; þau.JöYundr háls voni &illuböm haa&. 

Ingimundr undi hvötgi, þvi fýsti Haraldr koii-'| 

^ngr hann at leita íorlaga ainna til I$}and)s;,en] 

Ingimundr lézt þat eigi œtlat .hafo » en þó sendij 

hann þá Finna tvo i hamförum til íslands eptir 

hlut sínum, þat var Freyr, okgjörr af siifri. Finn-f 

arnir kvámu aptr,^ ok höfðu fondtt lulinn, ok mm 

eigi, visuðu þeir Ingimundi til Idal eánum millumj 

holta tyeggíaí^í ok sögðu honxim aUl iandsleg,i 

hversu háttat var ^ þar . er hann skyldí J3;yggja»j 

Eptir þat byrj^ Ingimundr. för sinn til Islandsyl 

ok með honum Jörundr há]s% mágr hans, ok 

Eyvindr sörkvir, ok Asmundr^ ok^ .Hvati, yiníí^j 

hans, ok þreelat hans: Friðmundr ok Böðvarri 

þórir refskegg^ ok Ulfkell. þeir tóku Grims^i 

árós^ fur sunnan land^, ok voi'u allir um vetr-i ' 

*■ ■■ ■ » *■ - ■ • • ' I 

') þat, K; a) Wggja , ' C ') HállMon ,. í ep^ LmíéMÍ , 
*) hínn, C 5) rofskegg, C. *) v. í B. ^ hmtíí fcWUa údú 
•inu i Leyruvog, 6. v. E eptír LandH. * • ' ■ HMéa^iRro, þat iðHa'ðu |ieir Hróídrjði'ð} siðaá 
[ ÍSiírtJþei^iíörðf'umhértííR,' ok'gáfii Víðá'^ðriiéfní; 
I P&Át Vár ■ Tim rétr í Vfðíaal 'i íti^tnundatholti*; 
1 ■jMítt'^sáá þaðan fjöll snælaus fWdsúðr*,-ok fiirtl 
1 |*SÍ»gat tfm Arorit; f)ár kéndí Ingimmidr lönd 

|mííí, vt hómim'Váf tilvísat; [^óýdís, dóttjr' hahái 
' 4'ar altti í þórdíSaiholti*. Irigiinundr nam Va'thö- 
' dal aHah upp frá Heigavatnlí (;ok tjrðáiVáíiíí^ fuí 
i áuÖöti*;'h^niíí>Íö Öt HofiVök fanií^ihit sirin; hk 
j €r' hann giföf fur Öniiyegissólutn' sífaúiíi/^ þor-' 

ÁiEðhn Vár soti þeírra Vlgdísar , dk ^ JÖkull , ok 

r Ij&rlr l^sþjó, tok HðgnL Smiðr hét artibáttkr 

' «oií bk IngitiinhtlBr, én dSetr hans Jðrtínn oR þór'dí^ 

3. Jötuhdr háls * ' nam út frár T/rðar vstthí til 

I Mógtíslsekjar , ök bjó at Grund undir JÓrhndaV- 

I felli; hanssonVarMár á Mársstöðuní'^. ' fHvátf 

I nam lít frk Mógilslæfc tií Giljár, ók h]6 á HVata^ 

j' síöíföm**. Asmundr nam lít frá Hélgavatní um* 

! þíngéyrasveít, okbjó utidirGnúpi. Friðmuridr 

I nám ÍForsðeludal. Eyvindr sörkvir nam Blöndu- 
"t-e — ■» ■ . • • f . 

I / Ó fór hann at léita 'shr bústaðar J>es^, er honum var 
tjlj^isat , . i. lí/ JB^ --*) At vetri kom Ingimundr 4 dal þann, er 

' var viííi v^izin, ok kallat^i |iat Viðidal, .ok var þar annann vett,f 
(^ .gjpriti^ sér .|iar skála, er nú beitir Ingimúndarlrolt, i^etaé^ 

\ p98 frá £ E. ?) er |>ar var hriö mikil, b. v. E. ^) en er. 
j»au komu at Vatnsenda, J>á var Vigdis léttaH at mey, er fór- 
dís var a«fnd, ok beitir ^r I^órdisarholt síi^n , i' stað- þesa 

I /f < [ jB. ^),Eiiíarvatn, G. ^) en formóiíslœkr fellr or vatninu 
i emn foss,; lækr feljr austan 1 Ur«arvatn", i 8ta& þesa frá [* 

i fi. '') ok ;reistv |»ar hof handrai( fóta, lángt, b. v.. E. . .*>. 
«>. I B; s^ Þöris l^^gjanda jarls, mágr Íiigimuiidar, b. v. E, 
') fáfe HöUu^ m. Vigdísíar, m. .Sveinbjamar , f; porsteips, L. 
BátóMs, f». J>órdisar, m.. Hel^ , mu fóríar, f. Markúss á Mel- 
um, h. V. E. ^'*) frá l v. i C. l I 

/ «frV^F A*p**^**^^PY^P*'P^^P %0^^ 9b7ÍPi 4al) hai^ 8an tv Heraniiidr^ ^ Hrýiomdr ma 

hsitL logjúnuiidr iÍBiin á yséjoí einn, beri% .^ 
húna tvo hvita tneð henni, fiat kallaði,hann Uáfo^ 
vatD^ ^tlr þat fór Inginmndr ntan, ok gB{,^f 
aldi konúagl dýrin, eigi höfðu menn í H^cgc^ 
fyxr set hvítab)dm^ þá gaf Haraldr kon^ngr Ingi*. 
mundi J^skipit Stíganda' með Yiðarfanni) ok sigldi 
hann tveim skipum til Islanda, pk sigldi for 
norðan vestr um Skaga fyrstr onaima, pk lie)t 
upp í Húnavatn; f>ar heitir nú St^ndð^óf hja 
bfngeyrum^. Eptir þat var Hr^ Austmaðr meðl 
Ingimundi, ok^hafði sverð gott; þat bar.hami £ 
hof 9 þvi tók Ingímundr f>at af honum« Hdl« 
ormr ok {>órormr^ bræðr, kvám\i út, ok vom me$ 
Ingimundi; f>á fékk Hallotmr^ |>órdisar, dóaiir 
pians, ok fylgdi henni heiman Kómsárland^; 
peírra son var |>orgrimr Kpmsargoði^. " |>6r- 
ormr b]ó i þórormstúngu. Ingimundi hurfu svín 
tiu> ok f undust annat haustit i Svioadal, ok vota 
þá saman hundrað svina^ gOltr hét Beigaðr^ 
hann Ijóp á Syinavatn, ok svain þartil er afgengu 
klauíirnár} hann sprakk á Beigaðarhvoli^. 

4. HroUeifr hinn mikii ok Líót^ móðir hanði 
kvámu ut i Borgarfírðii |>au fóru norðr um sveit- 

>) skip, B, " ^) hann ffit &\l ö^efni þar 1 nánd, sein 
»ú erxiy b. v, K, *) fórorpir, fi, /, Sk. *) Karnsárland, 
•0» C; Ingimundary tem fyrr vay sagt, i 8tu& þen fpá\ 
B, 5) Karnsárgo«i, JB, C^ E^ fa«ir forlsels kröflu. Jóruani 
átti Asgeirr œHikollr; .f^eirra dóttir var Ýorbjdrg bekk}arb<$t. 
I^orkell krafla var faiíir Amórs, fdður Ragneilíar, jtidKur OmMy 
f ötfur 1>orleiks, föttur f^orleifs beiskalda, föilnr Alfhei«ar, mdðux 
I>Drláks prests ok Ketils, fdtfur Helgu, er Snorri %txi Marki&l- 
•on , 6. V. E, ^) Sauitadalr er fyrir austan Vatnadal, ok ^ 
Hggr Svinavatn ok BeigatfarhóU , 6. f>, B epiir hmndn,, eg 
ennfremr tjélfy heettu: pórólír heljarskinn nam Forsaelndal, 
ok gtöriii viirki þar sem ttosttnlt F^iímiuid«rá d( VAtnidakás 
bann blötaili mönnum« ^ ^ii«ii UnéioiiiMk.í 137 kf ckJmf&^ engan xi|SHtfð,x áðr þau rkvámu f 

í Skagaf}<lirð. til ^fniind^} Hr^UeÉ& var sön Ani4 

' alds^ bróður l / Sf^^nn^^r ? því YÍsaði hann þeim 

QQrðr á Höfðí^slrOnd tU þórðap^, en hann fékk 

hoQum ;land í Hrolleif $dal , ok h}d l^nn þar. 

: Hrolleífr fifldi^ Hrpéííiýju^ dóttur Una or Una^ 

I dal^; Oddr Uxifison sat fur hjonum, ok yo Ljót, 

$y:9trung hvis, ;en si^rði hann.á f^ti, þvíat kyrtU 

i hans bitu' e%i )árn. Jirolleifr yor Odd ok tvo menn 

aðra, en tyeirkomust undan* Fur þat gerðí Höfða- 

I þórðr ,þau héraðssekj syá víit sem [vatnföll 

I deildu tíl sjófar /l^Skagaíii^i\' r þá ^endi Saem^. 

I undr I^oUeíf til Ingimundar ens^ gamla^ íngi^ 

I mundr setti<,hann niðr í 'Oddsás^ gegnt HoG; 

h&an átti veiði i Yatnsdaisá á við Ingimundi o^ 

1 skyldi hann gánga or á fur Hofsmönnum, enhann 

f vildi eigi or gánga fur sonum Ingimundar , ok 

börðust |>eir um ána. þá yar sagt- Ingimundi^. 

ok vár hann þ^ blindri ok lét hann smalasveia 

leiða undir sér hestinn á ána millim. þeirra^ HroU'^ 

eifr skaut spjóti < gegnum hann; [þeir fóru þá 

heim^. IngÍQiundr sendi sveíninnat s^ja HroU-. 

eifi, en hann var dauðr 1 öndvegi þá ersynir haua 

kvámu heim. HroUeifr sagði mdður sinúi^ húu 

kvað þá reyna mundu hvárt meíra mætti, gipta. 

logimundarsona , eða kunno$ta hennar, ok bað 

hann þá fyrst 1 brott fara% þorsteinn skyldi 

reyna^ eptir HroUeifi, ok háfa kostgrip af arfi; 

eigi settust þeir £ öndvegi^ föður síns. Ingi^ 

mundarsynir fóru ixorðr til Geirnmndar ^í ok (gaf) 

""«) bró«ir, G, /, Sk. »> fylgdi, Sh ') Una«sdal, C. *) vötn 
fiíllu til 3kagafjar«a«, C ^) hami fór |»á hejm, ok lét eigi 
á merkja, U á 9péz. ^) renna, SÍf. 7)JiÍ8»tiy B\.^ ^) Sm*- 
miindar, C^ H, Sk,: _ I Hrollðifi: á broft j þéií: íðkttl ídpcW haná 'líbiífció'^ 
nm ^álsa^ til YattisdaR %oti9téínti setídi ftöskai^' 
8ÍHn> í As* áj öjóöfl }^ Hafiin- kváé^ kTeðtíar t<5ðf irfáuí 
áðr Uii dtifa ^ai: gengit^ ok sá fsAálMróígú- á bWíöéí i 
um, 'ob katn umtaa Taatt klæði^ fK>rðtéihn kVáð 
pat verit hdfa Hroflteif^ bk fnúttíLjót ftáfkblótafe 
lA l^ngjíifís: iibniirn. • þeir fóni >£ Ás,- ok' víWí 
þorsteinn éitja ýfir djrrum, oktiáÖi |>vl* eígi fiit^ 

. JökMy þÝíat hann vildi |>ai? veía. Maðf^ekk át 
Hk sást U1115 þá léiddi anrtáf Hi^oHeif e]^tlr séíw 
JökuUbrést vií^ ok f^di ofan ákíSaiilaðá, éngat 
Jió kastat kéfli tU bræðra sinna"; -hann réSá'; 
Hrolleif, -ok ultu þeir bááir ofan fur brekkíiiiaj 
ok varð JökuU efri; þá kotn þorsteinh at, ök 
neyttu þeir. þá vápna. þá vár LJót át koinin, ok 
gekk öfug, Kún hafði höfuÖit milli fóta sér, én 
kleöðin á bakl sér. JökuU hjó höfnð af HroUeífi, 
ék rak í andiít Ljótu-; |>á kvaðst hóú ofsein vorðit 
hafá: nú tnundi umsnúast jör^n fur^ónum mia-- 
uiii , en þér mundu^ allir ærzt hafa; Eptír þat 
kous þorsteinn-HofsJánd, én Jökull hafði sverðit, 1 
,ok bjó í Túngu. þórir hafði goðorð, ok bjóat : 
Undirf dli ^ , ök gekk berserksgáng. • Högni hafði 

• Sííganda, ok vár farmaðn Smiðr bjó á Smiðs* 
8töðum« þorstéiíih étti þuríði^ gy^jiti' dóttur 
Sölintmdar í Asbjarnarnesí; þéiiará son var Íig- 
^lfr hinn Íagri ök Göðbrandr. -JökúHyar son 
Bárðár Jðkulssoiiar, ér Ólaf r^ kbríúngr hihn hélgi 
lét drepa; þat sagðí Jökull $tig'anmðr, at lei^i 

») nortr, Sk. ^) þanni^ Ski UncUmSdli, B, C$ tJndiii- 
felii, A ogkinp ^) íáíáísi^^E^ . ; • , •• ' , . - , 

fyf&^^,\f^^&^^ líW á.HjftValanfU.í 6cir «ymir:Ij^?mup/i- 
S^'lSynd&rsýnir tór«Ú8t'um *IÍ)%^^^ ok^éll >ar 

im4ar o^ fimm menn áiJrir; JökuU hjó porgxim 4 ^ií^> ok 
flffÍá'V)»ðtít! ^ Mtftr gaidt áttati^ nifrs, ok 'litfði Hjalla. ( Þeir 
I^orsteinn ok Jöl^ll dr^l^. Í^T^^M beijav^p^n'ok työ <me,i|n alí|rf|. 
I>6rólfr^ sleggja bjó 4 SleggjustQðum \ipp irÁ Heígavatni ; 
ÍÉiÉli tmm k^ H^^áiií AiÍBtMnii Þ'orsteins^'feh^, þeim 
líi^rw»t 9% ^m^^i |>pim Mííuni., '. :B]^gr inin^akki, íynx) lystu^ 
sbn FíimHoga hins famma £rá Bórg ; porgrimr fékk dóttur Skiifa 
fll'áai4ÍSM$<^i»ti ) Y&Httsdal ^ {öir> úá • imiú *.Béi% W^« t^etfHi- 

fyri.fei^ skylfii;I>Q):s^inn| jgáng^ u^diir 
ora^ Draxfdr^bjti fyrir öfán Hóla, hann íói,r til hólms meií ^peiio 
íéirteini ' i Ti«idálsey; þar 'rÍBÍsti JokuU ni« Fínnboga. Gró ok^^ÓK^ ^á^tir.útj Pr^ b)d á Gróustjðifa^i Jijá-Hoíl; Þórey 
b)ó í Vestrnópi at .f óreyjargnúpi ; |>á g)örKi Grg haustboí I>or- 
s^éiti <fek'þVim brsBiSi^imi t§óic«tein dreymdi þrítfvár, 'at hann 
skyldi eigi far^;; ^ bá ^lejptl .Gr4 ^kritf a á |>á nieni^ . ^lla , e^ 
^át voru^' áí 'fpBÍtyngí.' pá *hét Í'orsteinn á þann, sem sólina 
4li|>aðiy:M bars^rkÍdgájTgr hgxR af .t^óri^al^ haánrfBeddi up^ 
I>orkel kföflu frá JCarnsá , ok komst svá at goiSorði. Ii}gólfr 
orti- uttí Valgeríi Ottarsdóttnr mansaun^s'drápu; pá sdtti Ottarr 
Jl^ólf^ q}í tSn]ftli^t;|at; .^á andaðist Í^örir^* 6n Óttarr :ré6st á 
Iraut. 'Cruíbrandr bjó á Guí{brandsst,9jíum. fórir . vart sekr 
tttíi <-|U]i]iH^ habn var flu^ma«r til4h^^ltí; at ráiii OttaiiK; 
hann Ijóp. til jGuðbrands, en Gu^^rand|r vá hann; M vi^U 
-þeir g]6^ tíl Ottarsy ok náíJu ei ; Ottarr galdt fímm hundnitt 
•ilfrs; eá 'Svartr kom lit á Myndakseyri úr SuíJreyjum þrotn)^ 
^pi; hannvar flugumaiSr; hestar voru i dýngjju; Ing<ilfr 
tiaá^ist; Giítíbrándi (vann hann bana) mei$al sels ok vftrar- 
húsá, bar lá ok Svaytr eptir á Svartsmýri; J>á, galdt Ottarr 
jt)ii hundruí ^ silfrs. fá fékk íngólfr Hildar Olafsdóttur. frá 
Hauká^li. ing(}lfr' vá tvo menn i^ einu höggi af Hellismönn- 
ni^ l^eli Í MiklagiU, ok vá j^rjá menn fiöra; þar féll föru* 
náutié hans, en hann varð sárr mjök, ok.dó litlu siöar. 

'ÞorgiU.gjalIandi bió at Syinavatni, er út kvám me^ Auttunni 
ðkÖkli; hans synir voru Jeir Dígrormr, er vógu SkarpheiJi^^ 
VefrtSiíárson' á Vátnsskariíi , ok forkéll; GlaBÍíir ^ar bróíursou 
hans , . en systurson Gui(mundar ensr ríka. Þorkell vá forkeí 
m Hélg%vatni á ,m,anna fundi at Karnsá, ellifu vetra gamall \ 
Á%kfi fér tbrkell litan ^ ok ' yar meií SiguriSi Hlöíverssyni; 
^rkell |>orgilsson . f^kk Hildar, ddttur I>^r9rmii frá |>órorms* 
Wígu-"at^J^vl b^ii^aiwi vá fprkell Glæiíij Hildr Hermundar^ 
déttif J&yruiaarsóuár xý^dí Hoíiumi hann falðti ÍBjrpfluh«iUí r 

Svínadalv ok bfó á^ Au$cúlu8tð$imi'i; |mnþoiL 
^Ss. gjaUandi ^bjé ^at .STÍfiavalyir, » .álketnineð 
Auífinini sfcöklf j, hsitis synír voru þar, nigrórimi^ 
er yógu Skarphéðín Vefreiðarson i Vatns$kiHr(|i\ 

þorbijörn kolkan hét. mað^r $ hanii namrlCoS^n^ 
mýrar, ok bjó þar theðan h$nn Hfðí. 

. [Eyvindr sörk.ýir naiz^. Blöndudal.f haxis sm 
var Hrómundr enn haltí,, er vp Högna Ingfmunili- 
arson, þá ^r þeir Már ok Inginmndaysynir bÁrð- 
bst um Deildarhjaíla , ' því v^ar hannrgjörr or 
NorðlendÍBga Qórðungi; hans synir voru þ^r 
|)orbjörn ok Hásteirin, ér borðust rið'Slettu«' 
Helga í Hrótafirði. Annar son Eyvíndat sörkvis 
var Hermundr, £aðír Hildar, ietátxi Araldi iag'' 
jaldsson; 'þeírra bjSm voru þau KolGnna, er átti 
Grís Semíngsson> ok Brandr, er yo Galta Ott^ 
arsspn á Hunavátnsþíugi fur níð Hallfreðar*. 

Ævarr'* hét maðr, son K<^ils heUi^a^a , ok 
{>uríðar% dóttur ^arialds komlngs gi^ske^ or 

uudir forsi í Vatnsdalsá. tórdis spákona rh^ ráíí t^ at íor^ 
kell fikyldi Ijósta sprotá hennar í hÖfuð Gubmulidi át Áómif 
'ér He^iiÖðr hét. ok mundi hann ]þá ekki.at mœla^ en tökií 
tTÖ hundruií sílfrs. I>á tók Þorkell viö Hofs-laudi ok . goíSýtiíi, 
ok haföi meíían h/inn' lifði;- hann fékk yigdisar, dóttu^ 0U& 
frá Haukagili t J>ann tima kom út Fri^rekr bisktjtp mdí 
- forvaldi KoÖránssyni, ok vár át Giljá meíí J>ein:j Qrmi Xolíráiit* 
syni,' fe*gum. Biskup var at haustboííi at Olafs, ok vigíí 
biskúp |>ar elda; J>ar voru ok berserkir tveir, ok hét Saw 
hvorutveggi; J>eir váiíu eldinn, ok brunnii báfíir, ók heitir 

Íar si^an Haukagil. Þá tók |>orkelí skirn ok allir VátnscuelaVi 
ann létkyrkju gföra; at fíofi, ok veitti |>ar grÖft 6Ilum]^ii»j[* 
Iriönnum sín,tim. ' , 

Skeggj-Ávaldr bjó at Eyjú, ok átti HiíálHemíiindardóttiir; 
Jeirra dóttir var KoUinna, cr átti 'Grimr $emirigssöix;"Í^er-' 
/^mundr vá Gálta á lei« ftri ni« HaUfrdTar. ' 

») Rauíkúlustðtfum , C ^ frá l v, i .E, 3) IiinikM 
ht9É /rrf ler Á s^áss. i E. -<) Eválr, Jf, /, Sk, o2*la<^^, ^) dJUi^'fG LáíMkiáánbéÍEÍ ^ 

gétmn, Karli^ ^jt>i&]öm ttr^gt^f ok j^d^ 
Ævan* for lil lisIáHds or víkíngu,í <i^k : s jrhte katis 
þsÍBÍr iauiigetiiu^ i en Yjefr^ðl*^ var éýtit i vikíaga4 
Bié^: honum fát/út Gaaúnstaiúú^ Tcændi ha^ . ok 
AUÍiól^ ak rGantB. ; ÆTeUlr . kom. akípi:.áínii; >! 
BlöhdÐÓé'} f»á voi^ Hutnin fönd f ur ?rej6ltaií Slöild u< 
i£ví^. fór1u|^ með B}ðndu.'át leita; aér laoday 
ck kom f>ár^ aém héita MóbérgjsbFékkur^: f>at 
setli háhnniðs ^táurig háfay ok kmð^ |>ai^;tafca; 
Yefreiðif^ syni símnnv búðtaði aíðan nam. hanu 
Lángadal allaii Itfpp þaðan ^ , ök svá þar f tO' notðaxi, 
hálsv f>ar! akipti, hann -löndum œe^ skipVeijum 
sinum* ÆVarr bjó'*' 1 Ævarsskarði. YeíEralðr 
kom út siðar i ^launguskaiðsáró^ ok gefkk nor$- 
an^ til föður sín$> ok kendi Æfarr haan e^;' ' 
þeir glíiiidu, svá at uppgetígU stokkat ^llir 1 bns- 
1 inuy áðr Vefreiðr sagði til sín ; hann gerði bú at 
í Móbetgi , sem ædat var , en þorbjörn sirúgr at 
Strúg^stöðum , en Gunnsteinn at Gnnnst^tasstöð- 
uni^ Karli á Karlastöðutn , þórðr 4 Mikilsstöð^ 
! um, Auðólfr á Auðólfsstöðum j Gautr bygði 
I GautsdaÚ hann var einhendr. jþeir Eývindr sörk- ' 
yir fóru sér 'sjálfir , ok vildu eigi lifá eptir Ingi- 
tnund.hinn gamla. Haukr bjo þar, sem Hauks- 
staðir^ heita. Vefireiðr átti Gunnhildi , dóttur 
Eiríks or Goðdölum , systur Hólmgaui^gustarra ; 
þeirrá^ synir vpru þeir Ulfhéðinn, er þeir þjóst- 
ólfr [ok j>rjótólfr' vógu við Grindal^ek, ok Skarp- 

") Vefreyr, B, ») stigr, (r, H, I; strjúgí, Sk , alst<i&ur. 
^) fynr anstan Blöndu ofan til Ævarsskari^ð, 6. v, E, *) dó, 
t 5) noTte, Sk. «) Hauksgrafír, JB. '') frótíólfr, C; v, i B. i4a LáodntauMÍu 3P.^Ki: 

HdÁrtfuðír^^i^&^ Mái!$^ ffiðttr fiatfltðáfé' • i*r > 
^' .Hólti^^hie maðr% er namfLáhgadal ofim -M 
Móbet^H ok ^t>)ó á Híc^aitöðúm; hioiirTalr íaðk^ 
Íbauððri f6ðaristeife^:fdðmrþ<!tfviddsvföðarþ^^ 
árifis kinci'i^aka^*^ ^Ðóttfr þoiínddis viar þ6i^4^ 
ei* átti^Haldófrv soa ^iiorra' goða; :f>efnral dœtt 
i^ro> þ^ þöi^atla, ér.átd Cnðlög^ : .^otfiniiaaoti 
f^Íraumfirðij.fiaðan eni-Sturlángar' kbmair ck 
Oddatret^ar; ^nnúr vair Guðvúití^ er áttií.'K|artan 
A^irston or Vatusfitði ^ þemiá' bðra þdrv|Adr{ 
ók íngit^ðir; ei Otiðlögr prestr á[Hi^ ' : í 

Hólt)igamigci^Máiíi hél siaéftryer ham'^kaga- 
^önd'lbr vestan inn til Fbssáry-en^fur austan 
tii Mái^liúfti, dkb^ó íMánaVifc;^ hans dóttur átci 
þ'oi^braMdrí E>6him, fáðír Mána, föður Kálfs skálds. 

6* %Mfr öm hét maíðr, son Atla Sfclða- 

aíenar ehs gamla, Bárðarsbnar [í Al^* By]ifr nam 

4ðnd inn firá Mánaþáfu til' Gaunguskarðsár , ok 

Laxárdal, ok.b)ó þar; hann átti þórlaugu; dóitur 

Söemundar or Hlfð^j þeírra synir-iforu þeir Sðl* 

"Y' ^) Haldótíliét-* dáttir Hi\nran«ar,' mdðir Vi^ísar, móiíxé 

mö^ui; Snorra, fööuj Hall'heru,. er átti' lVlarki\s í^ódíarson. á 
Meli^, b^ V. W ^ ^) iGaílti^ E á spdt:. eptör 'Landn. ?) 
8on I^jtiuticur, . h^ V, B. *)' rái^gjafa Yigabartfjiy é.. v, 4* 
K 'á spáz. í) Fóstóífí ofc TÞjóstólfr bjnggu l Engihlií" í 
Lángadal; ffteir tókn .tjíí sekum .manni^ |>eim*' er Þbrgrimc 
hét; Bann vógu þeir HúnrauVr ok Þorölfr leikgoði á Kili. 
Éptli' ])at vógu þefr' Fóstólfr ok . l>jóstólfr mfhéírtn, bró«iir 
^Hi^ráufíar, h)á Qrind^læk, þeir bjug^ijþ^.i Holti ; en Finnf 
Jörundsson á Brei^abólstað i Vestrhópi, irœnd^ .Fóstó\fs, bar| 
{>eim, en f^orkell kráfk kom 1»eim 'utan. UlfhéilÍMti leynÆ 
sári sinu, ok bai( eigi til héfnoa at leita , kvai^ engum ^ 
aui$it mundi Terita. Sii(an «rógu ]»«ir P^^stölfr austr. i Noregi 
Skúni, leysiugja Hllnrauikur, vellauiíigan at fé , ' en sendu aUf ' 
féit ú% Ht^nrauiíi, <ik þá soettust J»eir Iseilimi saettum, b. v. £ 
^) javls,- E, 7j Sæmimdarhlíií, É. lÉMnarf (f^ðii^ iGfiðmtindait, t{&2(ériT%il>ái6a ok 
biÍBéðoa r haiKié jiviimiiH: .vtarTiA^dir' himt/mnmí v^t - 
átti Herdísi, dóttur. þórðáorJfra H6i0aij> ^^ 
bdrii' vöru|>^ tþÓTlaug^i ein/kti: Gúiítittai^dx/hinn 
jríki', ok |>órarínn, er.átti.II^Uv) * dótfcúr. Jðr^ 
tmiáBLt héigif'^títiSLt^OiU^ Styarbjöím, érittíSíng- 
vildi^ dóttttr ^tdbröða^ Jléðiiiasanar irá E^m^ 
béiða$;f>6ÍiTa idófttk Anailii, 6r/áítti>Ikmall^ |k>iv 
máðáraoti^ þjOÍdœteBöiiar niá0a«í Soa'Eylífa atnat 
var Koðrán at Giíjá^, faðir þorvðldsrrviðfiSrla^ok 
þ)!6ðó]ífir '^o6h at» Hofí á Skag^strönd, ok Eysiéinn, 
faðifí fioi^ddé tiatein6^:[obþöffSteiÉi6 Heiðmeníi^ 
íngs^ pk iAjnsar í T^ótfum?# ♦ . ! ^ . : 

Sæmundr enn Suðreyski^Jlelagi IngimundÍNr 
em gamla^ isem' lífeat er / .faann köm skipi sihu i 
Gaangoakacðfiiárói. Ssenraniðr ;pam Sœtnuádai^ 
h^ aUa.l^il -Taitnsskatiðs fur.bfan.&emundfirlæk. 
ok h]á á Saðmiuidarst&ðum^;* hans son Tai; Geir; 
munilrt erþas fojó siðan. iJEXáttir Sæmnni^rvar 
Hé^nléif, er átti þóroddr^ hjáimr f þeirrai dótttt 
HalH^era, móðir Guðmiindar ^eas ríka, föðuÉ 
£y)ól&, 'föður þórey^ad^, móður Sœnmndar eiis 
fróðá'^. Arbaldr het annar spn Satoundar^ faið^ 
R^p^v^ ^^ti ]^OTgairr, son þórðíar frá HSfðaj 
þeirra sozi var Baldórrfrá Hcfi, 

SkeSl i'het n^aðr, er skipi sinu kom<i Gauhgu* 
skarðsárós á himii áömu viku.ok Sæmundr^ en 
meðan: Sæmundr fór eldi um landnám sitt, þá -f *T *) {sfijx Ejj^Us balta, fö^ur |>orsteins, föður Guidnunday 
gáSf.fötfur Eyiólfs, föður GuðÍaugar, mó&ur Ketila prests, fötfuy 
'Helgu, ea; átti Snorri Markilsson á Melnm, 6. v, R, ^) 'Gili, 
«p. H frá [ V. í C. 4) Geirmundarstö^uni , C, E. ^) í>órr 
ólfr, /1. «) fomýjair, /, Sk. ^) födur Lopts, föíur Jóns & 
Odda, h. V. E. úBm Skeffl httA ék tmt otai' Sandá'; hgim «Sk 
.|iat,a£ landnámi Sasmuadar at élofi lianS) ok lél 
Sœnmndr þál 8Tá.báit Veta. ^ ^ . 

. .ÁlflýSir ket maðr , hann . narti < L^ii^aholt allt 
fQr.neðan Sæpnmdarhek. • '• 

þotkell ▼íagnir^ fAdaaon ,. ^ilí^aofiar ' hSeoB 
gamky hánn nam laod mú Vatnsskarð alit^' ok StMf 
íacdB^Í hana són var Ahunóðr^ hmn.skjá^ faðir 
Galta, f öðnr þorgéira, [f öðor Stýnina^ f öður Halls, 
fÖÖutíKolfinriu^.. 

Áifgeln: hét maé^, er mim lánd um Al%ejp^ 
ok upp til MaelífeUsftc, ok b)ó at XUgeírsvðUaiiL 

þórviðr hét ihaðr, sá er land aam upp^&á 
Hœlifellsá til Ga)ár. 

Hrosskell hét maðr, er naaÉ> Svartárdal allaiif 
ok Ýrarfells'^lön)^ öll með ráði .Eíriks^i faann mm 
ofan 4il Gilhaga, ok b^ó at YrarfeHi} hann áttí 
þfœl fiann, er Hfærekr^ hét; hann sendí hairn 
upp eptir MælifeUsdal í landaléitan suðr áijöU^; 
hann kom til gils þess, er suðr yerðr JErá Mðelí- 
feUsdal% 6k nú heitir HræreksgU'; þar settihaan 
niðr staf nýbirktan*% er þeir köl^uðu landköqii- 
ut) ok eptir þat hv&rf hann aptr heím. 

7. VekeU" hét maðr hinn hamrammi, er land 
nam ofan frá Giljá til Mælifellsár^ ok b]ó at Mæli^ 
feUi. hanh sourði ferð Hrærekác bá fór hann litla «) Sau«á, B, Cy B, H. *) vignir, B, I. ') ton Sk&9t;,Jrá[ 
fi. ^) ArínnióXr, K; ÁYmó«r, H, t, Sk. ^) fcWuf KðlfiBAVf 
)uó«ur Döllu, mó«ur Gizurar bisk.ups. torgcirr var ok íalir 
Styrnús, foíJur Halls, foðwr Kolfinnu, móftnr Hafibem, méM 
Halls, fö«ur |hiri«ar, inóttur Hallbeni, er átti MaikAs 1><WW- 
son á Melum, i stanr þeuftá [ K. •) Ro«rekr, B; Hrsrtrekr, 
C. ') Kjöl , C. «) MæKfelli , B, *) Kotoeksgil, B. *^ 
(ríbrTddau, JMr. «') Ketill, B. ð?r VKi Lanáúíknah6k, I4ð 

/ 

MðarBtiðr á QðU { landiðeitáti; hann kom úl hauga 
p[efaTá,/^'nú heita Vekélðhaugar, hann skaút 
toillcifm UáUgfliiría} hann hvarf þaðan aptn £n 
cff þettaí'spttrði Etrikr iGoðdOkm, sehdi hahn 
^^^l'^inti^iiðr áQöU, er hét Baungaðr, fórhanú 
iðlm í latidálettan , ék kom suðr' til Blöndukvída) 
ok fór ^ðan^ uji^.tnðð á þéirri, er fdlr fur vestan 
Vín^^erjadar , ok iveslr á^ hráunit m3Ii Reykfa-* 
válkr bk Kjalar, ök kom þar á manns spory ok 
ÚiMl^ at |>$m'lá|gti sunnán atj-l^hn hléð þar 
rðt$u |íá,^er nó heitir Rángaðarvarðaf þaðan fór 
hann aptr, ok gaf Eirikr honum frélsi fur f^pð 
slnsL^ ok þ'a^n af t^ast upp ierðír um f}alUt 
mfUunt SuniiilendftigdQérðúD^ ok INÍorðlendínga* > 

Eiríkr hét maðr ágætr, hami fór af Noregi 
tíl Jslahda j hann var son Hróalds'^ Geirmundar* 

I sonar y Eiríkssonar örðigðkeggja* Eiríkf Yiam 
fend fré GiM* unifC?oðdaIi alla ofc bfan tiINorðrár,- 
hann hjó at Hoii í Goðdölum;' hann áttt þuriðí^ 
dóttiir þórððíi: ^eggja , systux Helgu , ér Ketil- 
b)ðrn ^hinn gamli átti at Masfellt. B^irn þeirra 

i Eiríká voru þau þorkell ok Hróaldr, þorgeirr 
ok Hólmgaungúetarri^, ok Gunnildr. þorgeirr 
Eiríkssön átti Yngviídi þorgeirsdóttur ; þ^irra 
(ióltir RanKveig, er átti Bjarni Bróddhelgason. 
[Gunnildi Eiríksdóttur átti Vefreiðr Evarsson^. - 

Kráðtu^Hr^árr hét ma^, sonÓf eigs lafsk eggs ^^ 
Yxnáþóirissotsat ; þeir feðgar sigldu til íslands; en 
et þeir kvámu i landssýn gekk Hreiðarr til siglu,' 

*) Hvinverjftdatl/ H, ílc, ahta&wr ,• HA^Terjadat, / alstaitar, 
*). Haralds, A^J. 3) GUj4, JB, Sk. . ■*) Hólmgaungusteinn , /. 
') frá { V. i C *) lafskess, B. ' 

íslendínga'Sögur, llMiidi. .10 jl46 hwtí^ÚMMli 3 ?A l-m ok ság^st etgt mundu káfilá önjðirt^iðsékim^tim 
fur l)orð, kveðst {>at þykkja áoierUligt at g)ðl» 
ráð sitt eptir því, kveðst heldrmuiidu lieiiii é 
{>ór, at hann vísaði honum.llíl laiid^.f ok sagðis^ 
{>arvmundu ber)a8t 'til landö, ef .l^ðr vmi 'sii)9iit; 
en hann kom í SkagaQðrð; ok sigldi upp i B^g^ 
ar^nd til brots. Háva^'ðr hegri kam til ham^ 
^k bauð honum til síii,\ok ^þar- var ha^o um ' 
vetrinn í fíegrai»esi« ; Um vdrit. sputðí Hávarðri) 
hvat hahn vildi ráða ainna; 'en hinn kveð^tiætla 
at berjast við Sæmnnd [Suðreyska í S^mundar* 
Mfð' til landa; en Hávarðr latti, ok kvað þat ilk 
gefizt haia, bað hann fara á fuiid Eiriksi Goðdöl* 
um, ok taka ráð af bonum: [þVi hab&ier yijixastr 
maðr i héraði þessu^. Breiðarr gerði syá^ en 
er hann fann Eirík y latti hami: þessá ófriðaír, ok 
kvað þat óhendt', át menn:détldi) méðan svá 
Vðeri mannfátt á'Iandinu., kveðst he)dr.vil)a g^fii 
honum túngnna alla niðr frá Skéiamýri, ok kvað 
pór hafa þángat visat honum, ok þar hafa harft 
á stafn hans, þá er hann stgldi & Borgarsandj 
[kvaðhanuoi ærit þát labdnám okhans.sonum^* 
þenna kost f>ekktist Hreiðarr , iok bjó á Stdn&^ 
stöðuipi ; hann kaús at 'dej)a i M^Iilell ; hans soii 
var Ófeigr þunnskeggr^ faðir B^svnar) fð^ 
Tungu - Steins. : , 

'8. Önundr vis het oiaðr^ es lánd Dam i^p 
frá Merkigili enn eystra dal aUt fur att^tau; en^ 
þá er Eirikr vildi tilfara at- netna Iwíi nm ási^ 
inn allan ailt f ur vestan , f>á feldi Önundr blöt- 
'spón til, at hann skyldi vetða vís, hveiiær Eiríkr 

"* ») 6. V. ^i V. i A og kin. *) frá {^v. i C 3) öhéyift, 
B. •*) frá l v,U C. ^E 8 K« La&diiáiiiabók. 147 

mondi tiifora at neina dalinn, ok rm þá Önundr 
skjótari, .ok skáiit með tundrör yfir ána, •ok 
belgaði ser svá landit fur Yiestan, ok bjó millum á. 

Kári hét maðr, er nam land á millum Norðr* 
ár ok* Merkigils , ok bjó i FlatatángU j hann var 
kaflaðr Túngu-Kárí} fré honum eru Silírstæð- 
íngar koninir. 

;{>orbrandr aurrekr' nam'upp frá Bólstaðarát 
SOfrastaðahlfð alla, ok Norðrárdal allan fur norð^ 
an, ok b)ó á |>orbrand88töðum, ok lét þar gert 
eldhús svá nfikit^ af aliir þeir menn, er þeim 
megin fóru um daliim, skyldu þar bera klyfjar 
'i gegnum, ok vera Öllum matr heinull; við 
haim er ketid örreksheiði^ upp fri Haukustöð- 
um ; hann var hinn göfgasti maðr ok enn kynstœrslL 

Maðr hét Hjálmólfr , er land nam ofan um 
Biðnduhlíð; hans son var þorgrímr kuggi, faðir 
Odds i Axlarhaga, föður Selakálfs} þaðan eru 
Axlhægíngar komnir. 

f>órir^ dðfunef var leysíngt Yxnaþóris, hann 
kom skipi sf nu í Gaunguskarðsárós ; þá var byggf 
hérað aUt fur vestan; hann fór noi^ yfir Jök-* 
ulsá at Xandbroti, ok nam land á milli Glóða-* 
feykisár ok Djupár, ok b}ó á Flugumýri. I þann 
tíma kom út skip i Kolbeiiisárósi, hbðit kvikféi 
en þeimt hyarf í Brymnesskógum únghryssi eitt^ 
en þórir dúfunef keypti vonina, ok fannj þat 
var allra hrossa 8k}ótast, dk hét Fluga. örn hét 
inaðr , Jbann £ór landshoma á miUum, hinn trar 
Qí^uiiiiigr) hann sat fur þóri i Vinverjadal, er 

>) aurrek, B; <tttt}a,C. •) EiiwkAeiSr, B, C. *) Þ6i«r, Á 

10* 148 XaÐdnámfihók. 3£. B^9IÍ^ 

kann ékyMí 'fara suðf fum K)öIi,*>ok ineðjaði vií 
í>ór!, hvorð 'þeÍTTa hroðs inoiidi ^ véra skjóUÉi, 
f>víat hann átti 'allgóðan.hést, ' ok lagðiihTorr 
Jhíirra við hundrað sflfrfi. þeíir riðu báðir suðr 
nm Kíöl, þartil er þeir komu. á ^ledð þat, et 
siðan er kallat Dúfunefsskieið$ en eigi var$ náatíi 
skjótleiksmunr hrossa, enn þórir kom iá^móti 
Erni -á miðjii skeiði. Öm tmdi svá iUö við fé- 
Istt sitt, at hann vildí eigi iifii, ok fór upp lAidir 
^altit, e;r nú heitir ArtíarfeU> ok týndisér. þar 
sjálfr^ en Fluga stóð þar dptir^ þvíát huA 'Var 
mjök móð. En er þórir.fór af þingu> fann hatui 
hest föxóttan grán hjá Flugu, við þeim hafði bu& 
fengitý unds^^i.þeim var al&in Eið&xi, .6r;uian 
var færðr, ok varð sjð manna haiU við M)ðrs^ i 
€í!num degi," ok lézt hann jþar sjálir. Fluga 
týndist £ feni'é Flugiimýri. 

Kollsveinn hinn rammi hét tnaíðr', er knd 
nam miUum þverár ok Gljiifrár, ok hjó á KoB- 
sveinsstððum úpp frá þverá;:hann hafði b)ót á 
Hofstöðum. 

9. Gunnólfr^ het niaðr^ er nam land miU- 
um f)verár ok Glóðaf eykisár, ; ók bjó i.Hvamtni* 

Gormr hét hefsir ágætr í Svíþjóð, hantiátti 
þóru, dóttur Eiríks konúngsaf Uppsölum; þor- 
gils^ hét son þeirra; hann átti Elínu, dóttur 
Búrizlafs konúngs, or Görðum:^8tan, ok Ingir 
bjcirgar'*', systur Dagstyggs HiaakonúngS} synir 
þeirra voru þeir Hergrimr; ok Herfm^r) et átri 
Hölluv dóttur Héðins lok Anulisfti: HéðinsdóUiiri 

r ir) Moxs, C. ft)'SuíiiiöUr, B, G. 3) I»orgeirr, JS. *) 
Ingiger^ar, B. ^ V ». æP, 9-ÍOK. I^ndliámabóU. d4ð 6i6á hfet dóuír HeíBnns, ok Höllvi, . haria .áttí x 

Hróarr ; þeitra sofi Var Siétt ub j6rn. Sléttubjöra 

nam fyrstr laínd á miUuiti Grjótár ok Deildarár^ 

áðr þeir K<>lbeínn' ok Hjalti kvámu ut% hann 

bjó á Sléttubjarnatstqðtítti 5 hansson var Örnólfr, 

er áttí j>6tljótu, dóttur Hjalta Skálpssiónar ^ ok 

Arnbjörti, er átti pórtaugu þóijiíardóttur frá Höfða, 

^ ok Arnoddr, er áttí þóm) ju, dóttur Slgi'nundar 

; þorkelssonar," er Gliimr ^ ' vo. Arnfríðr hét dótt- 

! ir Sléttubjarnar, er Spakbo'ðvarr átti, son Öndótts, 

;. Ondóttr kom ut í KoIbeinsárósi,:ok kaupir land 

[ at Sléttubiírni ofán fri Hálsgröf : inmxi eystra 

megin, ok út til Kolbeinsáróss, en hinum vestra 

veg ofan frá læk þeim, er verðr ót iFrá Nauta- 

r búi, ok inn til Gljiifrár, ok bjó í Viðvík. Sigmundr á Vestfold átti 
dóttur I Rauðe Pöggu í Naumtidal, systur þorsteins svörf- 
I n&r* þeirra son var Kolbeinn ; hahn fór til ís- 
! lands, ok nam land í* millam Grjótár ók Deild^ 
\ arár, Kolbeinsdal ok Hjaltadal. 

10. Hjalti, 6ön þórðar skáips , Jkom til Is- 
\ latids'*^, pk nam Hjaltadal át ráði Kolbeins, ok 
i bjóat Hofi^^ý-hans synir voru þeir þorvaldr5 ok 
þórðr , ágœtir ' menn ^ þat hefir erfi ^érit ágæt- 
ast á Islan'di^ er þeir erfðu föður slnn; þeir buðu 
öUum". höfðíngjum á Islandi, ok vbru þeir tól£ ^ 
hundrqð bo^inanna^ ok voru allir virðíngameim , 
með gjöfum brott leiddir; at því'erfi feérái 
Oddr Biieiðfírðíngr drápu þa, er hann hafði ort 

I ^ 

' • . * ' ' * 1 . . . * "• - 

*) þannig kin; KQlbiörti, A, -) i Kolbeinsárös, b^ v. Sk. 
'} GrÍTiiry C. ■*) uokkru síiia.r Qiiii Kolbeiiin , 6. v, E. ?•) 
Hóluni, É$ hjá Viilíngadaí, 6. v. A-J. ' ^) íorvariSr, i/, /, Sk. IðO I^ndnániftbÓk. 3P. IQK. 

um Hplta. iU(r hafði Glúmr Genraðon steíat OáA 
tíl þorskafjarðarþíngs [um ányt*. pk um v(«it 
fóruHjaltasynir norðan skifH til Steingrimsfíarðar, 
ok gengu notðan um heiðiha, þar sem nu er 
kallat Hjakd^lalaut; en er þeír gengu á þíngit, 
voru þeir svá vel búnir, at menn hugðu at Æsir 
vœri þar komnir; þar um &c þetta kveðit: 

Mangihugði manna 
morðkannaðar^ annat. 
isammeiðr, enn Æsir 
-^. almærir þár færi; 

þeir^ er á þorskafjarðar 
þíng með ennitýnglum, 

holt varla* rís, Hjalta^ 
harðfengp synir gengu. 
Frá Hjahasonum er mikil ætt komin ok göfug. 
þórðr hét maðr ágætr , hann var son -Bjam* 
ar^ byrðusmjörs^ Hróaldsspnar^ hryggs, Asleiks- 
«onar^, Bjarnar'sonar járnsíðu, Ragnarssonar loð- 
brókar. þórðr f ór til Islands , ok nam Höfða- 
strönd.. i Skagafirði á millum Unadalsár ok Hroll^ 
eifedalsár, ok bjó at Höfða. Höíða-þórðr áttí 
Friðgerði , ' dóttur þóris hýmii^) ok Friðgerðar, : 
dóttur Kjarvals Ira konúngs ; þau áttu nitíán böm; 
, Björa var son þeirra; han&'átti þuriði, dóttur 
Re& f rá Barði> ok voru þeirra börn Arnórr keri- 
ÍDgamef) ok þórdis, móðir. Orms, föður þórdis- 
-ar, mó^c Bátólfs, föður þórdisart móður Helgu, 
móður Guðnýjar, móður Sturlusona ^ þorgeirr 

^) V, i Bp *) mortí kannar ^at, B$ morftkannaiíir, ^: 
*) í»á, €. ♦) varta, B, C. ') lijarta, C «) BjarW, K ^ 
Hróarssonar, B é gpást,. *) v. i B, ^ hTmu, B, H, &í. 
«:«>) Sturlúnga, B. / ^ / » ^f.'ÍiyW • LáttdnániabÓk. ASH 

\ 

'Tiét mnat söit pótonti hann étK Rjupu/dóttur 
Arnalds' Saetinimldrsonar ; þeirra sonjHaldórr át 
Hofí. Sncírr! varhínn þriði} hann átti þórhildi 
rjópu, dóttur þxSrðar gellis j þeírra son var þórðr 
})esthöfði, [faðír ÍCarlsefnis, er fanu Vínland^ hit 
góðá, föðnr Stíorra, föður Steinunnar, móður 
þorstéins rángláts, föðurGuðrunar, móður Höllu, 
iióður Flosa, föður VQlgerðar, móður herra Er- 
lends sterka*. , þorx^ldr holbarki'^ var hinri" 
fjórði sön þórðar^ hann kom utn haust éitt á ' 
þorvaldsstaðí^ í Síðu til Smrðkels^; þá fór hann 
upp til hellisins Surts, ok íaerði þar drápu þá> 
erhann hafði ortum jötuninn í helliuum; síðan 
fékk haiin dóttur Smiðkels,. ok var þéirra dóttir 
Jórunn, tnoðir þorbrands í. Skarf snesi ■ . Bárðr 
vár enii fímti son þórðar; harín átti þórömu, 
dótlurþórodds hjálras; þeirra son vatDaði^ skáld. 
^ðxótfr var inn sjötti son þórðar, ájöundi þor- 
gríitir, átturidi Hróarr, ^nínndi Rnöfr^ tíundí 
þormóðr slcalli, eliefti Steinn. Dætr þórðar 
voru þær þórlaiig, er átti Arnbjörn Siéttubjarn- 
arson; þeirra dóttir Guðlaug, er átti þotdeikr 
Höskuldssonj þeirra son Bolli. Herdís var önnur ^ 
dóttir þórðar;.hana átti Atli hinn rammi; þor- 
gríma skeiðarkina var hiti þriðja , ^órða Arn- 
björg, finita Arnleit, [sjötta Asgerðr^, sjöunda 
þutíðr, áttunda Friðgérðr í Hyammi-". . *> ■ ■ »• '»)'Anilíalds, B, K. «) Víndland, C. 3) frá ^v. { B. *) 
koíbíurkp,.>B.; helbatki, .1. ?) ÞorvariísstaiJi , B, C, H, I, Skj 
^) otf dvaldist J>ar um hriíi, b. v, C. "^) Skárfanesi , C. *) 
Daga, C. ^) /rtí [ v. i C. »«•) Son ArttórsBjömsscMiiar, fórtf- 
arsonar, yar Eldjárn, faíir Halls, föiíur Kagnhildar, nióilíur 
B4&18, fötfur Hallberu^ mótiur Valdísar, mótfur Snorra, fötfur 
tíallberii, er átti J\^fkás ]^órtfiirson á Melum, h. u, E. ' 15« \l^nd«í8imabó|c. SP.^jl^liá^ 

HroUeifr hian uiiklí by;gði í HroUeífsd^, ^ 
ritat er, áði; Jþórðr gerði hannnorðan fur vfe 
Odds Unítöonar; þá fór hann í VíitnsdíJ. . 

!!• . Friðleifr hét maðr* Gauzkr. at föður- 
œtt, en Bryngerðr hct móðir hans., ok var húBi 
Flæmsk. Friðleifr nam Sléttuhlíd aUa, pk Frið- 
leifsdal mi\lum Friðleifsdalsár ' ok Stafár,', ok^ bjó 
• í Hojtí j ^itip§ son var þjóðarr, faðir Ara ok Brya- 
gerðar^ móður Tungu-Steins^. 

Flóki, son Vilgerðar' Hörífakáradi^ttur^ fór 
li^ Islands, ok namF)ókadal miUum FlQka4^í>ár 
ok Reykíafhóls^, hann bjó 4^ Mói*. |^lóki átti 
Gró, systur þóxðar frá Höfðaj þelrra §on var 
Oddleifr stafr, er bió á Stafshóli, ok deildi við 
Hjaltasonu. Dóttir Ftóka var J)jóðgerðr^ móðir 
Koðráris, föður þjóðgerðar, móður KpðránSi 
föður Kérs í Vatnsd^l. . . / 

J)órðr knappr hét míiðr Syjgnskr^, íson^ Bjarnr 
ar at Haugi, en/annar. hét Nafarhelgi'^j þeir 
íóru samskipa til Islands, ok kvámu til Hagapess. 
J)órðr nam land upp frá Stíflij.tU Túnguár, ok 
bjó á.Knappstöðum^ hann áttí Æsu, dótturLjót-. 
ólfs goða; þeirra son var Hafr:,cCr átti þuríéfi, 
dóttur . þorkejs or Guðdölun}; þeirra son var 
þórarínn% faðir,Ofeigs. - , 

Nafarhelgi nijim land fur ai^stan .upp .frá 
Haganesi til Flókadalsár, fur. neðan Barð ok vpj 
tU Túnguár, ok. bjó á Grindli^; hann átti Gt6 
eaa •snars}iygnu"'j þeirra böín/voru þlau póu 
iSlfif (Tfcatjhöiöi^ Qk a^nar 4xon% ^r þarði^t á 
Stglshóli yið Fríðleif, ok fxo^erðr, er átti^Geir-- 
miandr Sðemutidarson, ok, Ulfbildr^, er átti Arnórr 
3keíiLssm í Gaunguskarði; j^eirra son var |>or« 
g^irr;<^flát,i, er vo Blótmá at M6bergí ; Jþórunn ' mn var em^, Bárðr iSuðreyíngr nara Jsuad upp^fiiá St^u*^: 
tllMjpfadalsárji hans son var HallrjMjjófdæííngr^, 
feðir '|)uríðar,^ pv átti Ap^óvt k^rKðgaxlief* . 

BrMfii hinn hyíti [[hét, maðr ig^tr'^, sqn Há-; 
reks Upple^dmga jarls; . hani;i fór til Idands a| 
: f í^ yitt/cu^ pk nani land . milli Mjofadalsár ok 
IJlfsdala, hann bió á Brúnastöðum ; hann átti Arn- 
^ ói;u, dottur {yorgefr^ ens óða^ Xi}<^tQlf3€tonar.goða; 
; fieirra synir vo^^^eir Ketill,;ök IJIfhé^inn, ok 
I þórðr, er Barðverjar eiru frá fcomnlr* 
} .^Úlfr. víkípgr ok Olafr þékfcr.fóru samskipíi* 
til. Í^ndsi, Ulfr n^x^ Ulfsdali ok bid þar. 

Ol^fr .he^J^ varsón Karjs orjBjarkey af Há- 
logalandi, hanri vp þóri hinn 8«^rta, ok [víirð 
fur þat útlægr^i^ Ólafr nam alla dalí fur yestan, 
ok Olafsfjörð wnnan'*' til.ihóts yið þormóð, ok 
b)ó at Kvíabekfc} hans synir voru þeir Stein- 
móðr", faðir Bj.an:íar, ofc Grímólfr'!, pk Arnoddf,! 
fiiðir Vílborgar^ ippður ^^rls hin? ri^uða. 

þormóðr hmn r^muai hét maðr Sve^skT'^y 
hi^o vf^íiiíð, móðurf öður Skjálgs á Jaðri, ofc vara 
fur þat landílótti [fvir Birni fconúngi at Haugi',^j 

») ok Arnbír, B i gialí^fessfrú [,• Ömi E epiir Landn. *>- 
Ólhildr, B; iMnBeptirLandn,; Alfhildr, H, J, Sk\ 3) Þórar- 
inn, K 4) «intt, JB. • 5) Sfyíá, A-J. «) mjöíígUngr, B. -^ 
fr4^l*ni4,0. *) satnnotk, C, f/, /, Sk, ^y gjQM Bjorn at' 
Haagi hanín fývi laudflótta, i «tat þeas ^frá [ £. >^) siiman, 
B.' ") Stéiiiólfr, C. ^ »*) Oumiölfr, E é 9p(is. >3) v. í tí^. 
^^)frá [ v. i B. ISI Lmidnimabðk. 3P;-li-lS^K; hatm fér tíl- Uands, ok kövskipi sftin { 
Siglúfjðrð, ok sí;^<fi ínn á þortnóðsejrri, ok kalt 
^tfi af |>vi Siglttfjörð ok Siglanes; hann nam 
Sígluf)örð allan á miHim Ulfédala [ok Hvamin^ 
dala', hann bjó k Siglunesr^ faann deildi xsÁ 
Hvanndali við Olaf bekk, ok varð seytján^ maniiil 
bant'áðr|>tír saettust, en þá skyldi sitt sumaf hvon* 
|>eirra hafa» |>ormóðr var son Haralds víkings, , 
en hann átti Amgerði^ dóttur' Skiða [or Skíða- 
. dal*5 |>eirra synir voru þeir Arngeírr^ hinn hvassi) 
ok Narfí , faðír þrundar , f öður Hríseyjar-Narft; 
ok Xlrekr^, er barðist i Sléttahlíð við Knöf 
J)órðar80n, 

Gunnólff enn gamlt, sön J)orbjarttar þjóts' 
or Sogni, hann vo Vegeir,^föður Vebjarnar Sygná- 
kappa, ok fór síðan til Islands, ok íiam Oláfs* 
fjörð* fur austan^ upp til Reykjaár ok ut til Vo- 
móla, ok bjó at Gunnólfsá; hann áttí Gró, dottnr 
J)orvarð8 ffá Urðum; þeirra synir yoru þeir 
Steinölfr, J^órit^ ok þorgrímr". 

12. BjÖrn hét maðr ágætr á Gautlandí, hann 
var son Hrólfs frá Xni'^j B)öm ^tti HJíf , dóttur 
Hfólfs', Ingjaldssonar , Fróðasonar konúngs*^ 
[Slarkaðr hinn gamli var skáld beggja |>eirra*V 
Eyvindr hét son þéirra/ Bjöm varð ósáttr unr 
Jörð víð Sigfast*^ mág Sölvars'* Gauta kondngs; 
Sigfastr gaf dóttur sína Sölvari jarlij haim hélt" 

') Hvanndala* A>í /rd [ ». í B. ^ i6^ JJ; Í8, ti 
i9HU.f \%y H^l, 8k. ^) sysiur, B> R ^) ftr Ski«adalr er . 
vi«kandr, JR. h Amgrimr, K ^) ÁJfrekr, G, H, l; Álrekkr, 
Sk. ^) þjóU, É. «) ÁlfostQÖriS H,L ^) vestan^ B, G. ") 
Wrr, K; p. i C. »») Ám^imr, E. ") Amt, B^G,H,íSk. 
t1) af Danmö]^, 6.0. R ^*)ftá [v. i B, G, tt; A, É, ki^ 
haif fjKiV ori^i>; 'Ani ><) Sigvat, kér C. ^^) Salgarðs, & 
»'*) atviddi, & * 3P.12K. L^Mloáinabdb Í$5 

jarUim Sigfast syá fasti at hann helt nieð ofrík^ 
öUum jörðum Bj^rnar. p& sddi Björn i hönd 
Hlífu, konu sinni, allt sitt gótS| ok Eyyindi, sf ni 
sínum, i Gautlandi , en Björn. bar austan á tólf 
bestum silfr; síðan bréndi hs^nn Sigfast inni með 
prjátígi mahnanæstunótt áðrhannfór or landi; þl 
íór hann til Nor^s [með tólfta mann ' ^ hann kom 
Testr á Agðir i Hvioi til Grims hersis, Kolbjarn- 
arsonar^ sneipis, bróður Ingía}ds hins tr]rggva„ 
frænda Arinbjarnar i Fjörðum, ok tók hann all- 
vel við honum. Björn ok fdrunautar hans vorU) 
um vetrínn með Grimí^ en er áleið um vorit 
eina nótt, varð Björn varr við þat, at maðr stóð 
yfir honum með brugðlt sverð, ok vildi leggja a 
hoDum; Ij^ann tók hann höndum, ok hafði sá fé 
tekit af Grimi til höf uðs honum ; eigi dr^p h^nn> 
hann; Grímjr 'vildi svíkja hann til fjárj |>vi fór 
Bjöm broU til Öndótts kráku i Hyínisfirði* á 
Ogðum, hann var son Erlíngs"^ knýtis. Öndóttr* 
átti Signýju Sigvatsdótinr or Liðum or V& aust- 
an. Bjðrn fór i Vestrvíking á sumrum , en var 
níeð Öndótti um vetrum. þá andaðist Hlif á 
Gaudandi. Björn fékk þá Helgu, systur Öndótts^ 
þ^irra son var |>rándr m)öksiglandi* Siðan kom 
Eyvindr austan til föður 8íns,B]arnar, hann var 
3Qn HUfar^ hann t6k við herskipum föður sins, 
ok þeirri.yðn, er hannhafði haft, þá er honum 
leiddist hernaðr. Eyvindr^ fékk síðan á Irlandi 
Rafðrtu, dóttur Kprvals Ira konúngs ; [hún ól svein' 

J) frá £ V. / C ^) Ðiamasonar, G; Kolbeinsjonar , Sk. 
') Húmi, E. ^ Erlendí, G, H, I, Sk. 5) Öndoddr, hér C. 
^ fór þá í V^trviking, ok, b, «. B, og ennfremr: hafói út- 
Cjörttir fyrír Irlandi, ok; 6. v. B, E. ' ±56 Landháihahök. 3P. 12 K 

£ Suðreyium ök seldí |)ar til fóstrs', Eyrindí' 
var því kallaðr Austmaðr, át hann kom austaii dl 
SvíaríKí vestr um haf^. Tveim vettum siðár komu 
|>au aptr tjl eyíanriá at vitja svelhsíns, ok «á þai( 
svéin , eygiðan vel , ok eigi höld á , {jvlat hamí 
var sveltr*$. þau köUuðu svéininn Hélga himi 
magra af því, hanh var síðan fóstraðr á Irlandi* : 
B]ðrn andaðíst at Öndótts, mágs síns, en Grímr 
taldt konúng eiga at taka allan arf hans, f ur því 
at hdtih var útlehdr, en synir hans fur vestan haf. 
)nd6tlr hélt fénu til handa þrándi, systUrsym* 
sínum. [Helgí fæddlst upp á Irlandi ^ ; hann fékk 
jíórunnar hyrnu, dóttur Ketils flatnef s or Suðreyj- 
um ok Yngvildar, dóttut Ketils y^ðrs af Hríngaríki. 
Helgi hinn magri fór til Islands með'kónu 
sína ok börn, Hrólf ok Ingjald, ók Ingunni, er 
étti Hámundr heljarskimi 5 hann fylgdi enn út 
Helga/ En er Helgi sá land^, gekk hann til firétta 
við þór,, hvár hann skyldi land taka;:en fréttin 
Vísáði honum til Eyjafjarðar, ok lofaði honum 
hvárki at halda austr né vestr þaðan. þá spurði 
Hrólfr, son háns, áðr firðinum lauk upp, ef þórr 
vlsaði honum í Dumbshaf til vetrvistar, hvárt 
hann mundi [þat hafa' eðr ergi, [þvíat skip^ 
vérjufri þótti mál or hafi, er áliðit var mjðk sum- 
arit*. Helgí tók land fur után Hríseý ok föf 

7) ok fór burt sl«an, b. t>. K. «)' ok 8ta«festist þar; þvi 
Tar hBnn kalli^tfr Eyrindr Aiistmf tfr. ^ t^au RAförta áttu son 
{>ann , er Hetlgi hét ; bann seldu |>au til fóstrs i Suðreyjar, i 
gtad" þéss frá [ J8. ') svá at Jau máttu trautt kénna hann;' 
J>á höfftij J)au hann burt með sér, b. 17. jB. *) sonarsyni^ C, 
O, H, /. 5) hann vár fœddr á Irlandi ; en er hann yar rosk- 
inn geyröi&t hann viríingamaiír niikill , i siað' þe89 frá [ B, 
^) til suto, b. V, BtjiUrhandn, "^) fáiigat haldff, E. ^) fri 
[ V, i C. m^^^f^ .Ii^afuli^wabók. 15? khmn ' ^'vazf a0iunáali hann yar iunp ff rsta yetr á 

JPi^im^rstöðua]^ þeir fengu yetr mikmn , sy| 

fit yiá sjálft var, at kvíkfé J>eiri» mundi 4eyja, 

^ er þeir \kö£iíu. Um vorit gekk* Helgi uppá 

; Sólarfjall, ok sá at svartara var at s)á mikki ini^ 

! fil í)ar.0árins, [ep þeir kölluðu Eyjafjörð af .ey^ 

I ]nm þeim, er |>ar lágu úti. fu):'^ eptír |>al: 

þar He^i á skip aUt pat , er hanu átti , [en ,Há« 

mundr b)a J>ijr eptir', Helgi leudi þá yið Galt- 

arhamar ; þar* skaut hann svínum tvekn \ á land, 

I gelti þeím, er Sölvi hét, ok giltuj þau fundust 

I þrem vetrum síjðar í^Sölvadaly ok vóru þá sam- 

aQ.sjötígi svín^. þann vetr bjóHelgi at Bílísá^ en 

um sumarit kafiQ^i hanp herað alit, ol^ naoi 

i alla Eyjafjöráu millim Sigluness ok Reynisnes^, 

I ok gerði eld mikinn við hvern vatnsós'*^ við sjó, 

ok helgaði sér svá allan Qörð nesja í millumj [en 

um vorit færði Helgi bú sitt^ í Kristnes, ok bjó 

þar til dauðadags. Helgi truði á Krist, ok [kendi 

því við hann bæ sinn^, var þó mjök blandinn 

í trúnni^ hann truði á Krist, en þó I[iét hann á 

i þór til sæfafa ok harðræða^, ok alls þess, er hon- 

. um þotti mestu varða- I búfærslu Helga varð 

þóruon hyrna l^ttari i þórunnarey í Eyjafjarðar^- 

kvíslum , ok var þá fædd þorbjörg Hólmasól. 

Síðan skipti Helgi lándi með sonum sinum. ok 

mágum , ok tóku menn þá at byggja í hans 

landnámi ^t haris^ ráði%' ^ 

• • « ' . , , 

») /rd [ r. i C. «) frá IvH C. 3) Billiá, Bs Gilsá, J; 
Bildsá, Sk, *) ávSsi ^' ^ einiim retri síiíar, i stai' þeas 
frú l C. «) frdl V. i C. ') Eyjai^artará, B; Eyjafjarííarár- 
kvMltim, C, & <) Hér hejír C öttt grein ieéakapr,:Kh ag 
Sk hufa kana'af vangá á bád'um tto&um; i þtasum kapU. cr 
fráíégnin tíyHri, én ^þá Mma inAihalés i B. Í5ft LaiidiiáiDab<»u 8P. !$& 

i 9. Maðr hét {Knrstetnn siraTfiiðr, {[son Radfl 
ruggu { Naumudal ' ; hann átti Hildi dóttur firáml 
svartaþurs^. {>orsteinn fór iil Islandðy ok nam 
Svarfaðardal at ráði Helga; böra hans voni 
|>au Karl enn rauðí, er bjó at Karlsá', ok Guð- 
rón, er átti Hafþórr víkíngr; þeirra börn voni 
þau Klaufi^ ok Gróa, er átti Grls^ 'gleðiIL Adi 
illingr^ hét maðr; hann drap Hafþór, en sétti 
Karl 1 járn hínn ranða; þá kom Klaufi á óyarl , 
^ ok drap Atla, en tók Karl or )árni. Klaufi áttt 
Ýngvildi rauðkinn, dóttur Asgeirs rauðfeldar, sjst- 
ur þeirra Olafs völubrjóts [ok þbrleifs skálds'') 
fur þeim hjó hann jafna^-bélg^ er þeir. tóku 1 | 
landi hans ; þá kvað þorleifr þetta : 

' Belg hjó fur mér 
Böggver'* snöggvan, 

en fur Ólafi 
ál ok verju; « 

svá skal verða, 
^ ' ef vér lifum, • 

við böl búinn 
Böggver höggvinn". 
þar af gexist Svarfdælasaga. 

Karl hét maðr'% er nam Strönd aíla út'^ frá 
Upsum til Mlgandi. 

Hámundr heljarskinn ,. [son Hjörs konungs'^ 
eignaðist Gálmaströnd^^ alla, ok á milli Svarfaðar- 

dals [ok HÓrgárdals*^ ok bjó þar sem Helgi. hafði 

— ■ — , - - 

*)frá Iv.iC. *) 8Tartaþ}ón, E; svwta, /. *) Káwá, C. ♦) 
1>ÖSgmr, 6. ». Jff. 5) Gisl, EepHr Landn, <) HMÍe^ K ^) fré 
[ «. i B, ^) iamna, C. ^^ bagga, £. ><>) Ðöggnir^ S oUtatmr, 
» ') haggvHTii^ &, «ib. '>) SteáiTaii«avsoii,*.f^. £. >3) upp, ^ 
»♦) frá [v. i a »«) Gamlaströiid, C. l^) v. í H, 1, *ár. ^ |Iáo)an(b ^f;£mi, fr8^il& ðíiium) ^ir nuaiit haf^ 

Amðd[}(9r^ fyrr,. lönd. þaq, ér voriH fur utan 

Rei^á^ Ora ^6 í Amaraesij en Hám^Ðdr 

; sj^di l^rvdltM þeér },arðir allar, er Hggja á mílU 

P«i$ta)rár ök Hörg4rdalsár$ við hami er þor* 

^ raldsdalr kendr, þar b)ó hann. Helgi hinn 

i magri gpíf |>á E^mundi )arðir á nnlltm Mérki- 

; gik ok Sk)^gsdalaár> ok b|ó hanu ^á Espí^ 

yi^\ þ4rir vaor son háns, er þar bjó, faðk þor* 

I valds króks^ föðúr Ketiís, föður Éinar^, föður 

i þorsteina tángláts»töðiir Guðrúnar, móður HöUu^ 

i móður Flosa^ föður Valgerðar, móðqr hérra Er^ 

I lends^föðúr herra' Haukjs Iðgmanns'é þórunn^ 

I bét dóttif Arnar or Arnarnesi, er áttt Asgeixx rauð* 

feldrj soxi Herjólfs |iej9Si er nam BreiðdaL Asgeirv 

var bróðir Böðmóðs gerpis^, Grímólfssonar af 

[ Ögðum. Móðir þelrra Asgeirs Var Hjálmgerðr, 

systir jþeirra 5rodds* ok Boga. Narfi, hét enn son 

Amar or Arnarnesi; hann átti Ulfeiðl' Ingjalds- 

I dóttur^, Helgasonar ens magra; vio hanh eru 

Narfasker kendj þeirra son Asbrandr, faðJr 

HííIIunarfa; [bróðir Asbrands, son Narfa, var 

ok Eyjólfr, faðir þorvalds^ í Haga, ok Helgí, faðir 

Gríms á- Kálfskinni*^. 

^) V, i C, '*) I«unn, B. 3) gervis, C/ greipis, /. ^) 
þannig Sk; Broz, C; Bfot«, A og hin. *) Uifhildi, A-J, ^) 
jor Gnúpufelli, 6. v, B, R._ ^) Þorkels, B, *) I þessari grcin 
er Sll frá$ógnin styttri i^B; frá [ v. i C; IS bœtir hét{ vitf 
þxíMU't er átti Helgu Þórðardóttur frá Stokkahlöftum,; Kafns- 
sonar. Þorvaldr iVr Haga myrtfi Grim, brœfeúng <inn; |>á sök 
sókti Einarr 'EyióIfsson á Vöidaþtngi, en Vigaglúmr vart$i, ok 
Már, ðon hanSy stiúpfattir Þorvaldsi er átti Halddru SkapböS- 
yaisdóttur, ok bjó ^^ i Hrisey ; i þeirri deild stökk 'Gli^mr af 
^ginu lyri méi offiu allt. at sjd.; mn jþat orti Eiiiarr : » miMtt( pötvádééál^ ok ^Rel6tarár^ hati9 mú 
irár [þorvakiri faíir Ornis,' lÖiSur' Baj[4iaf>ótod4$^V 
fö^r J>órunnaíV móðiir ■ DýrfSifnuv bióífet' f>ori 
steitis smtðð SkeggjaGónðt; {>ótráldi gsf l^ 
mundr^ land miðum Réistárát ok Hötgár, m 
hann haf ífi áðr búit í porvaídsdd ' . ^^ * v 

Geírleifr** hét tiiaðr, ér'^ nam Hörgárdal uf^ 
t3 Myrkár, btmn vár HrappSdorr, ok Hjó í Hag- 
anum foraa; hMs.son var Bjöm hinn au^gi^ er 
Anðbrekkumötift eru frá komnir. - 
^ 14. Maáa? hét |)órðr slítandí, hahn tiaiit 
Hörgánrdal upp frá Myrká , ok ofan til DrángH 
ððrumeg^n; hans son var Örnólfr, er átti Ýng- 
völdi allrasystur; þeirra synir voru þeir þórðr (át 
ftorvarðr' í Kristnesi,' ok Stelngrímr ái Kroppi^. 

m I I I II I pn » < ■■! i> w ■ ■ 

preyngvir varií á pingi 
^remjalins at renna, ' . • • 

:yarat i áU éU ' 
^^uiílattr, íyri mel brattan; 
• ]>á- er nfiástéttðt máttítt 
Mæfils.YÍtl pröm saefar. 

géirahjótr á grjóti 
Gestils klauí of festa* . . 

En Einarr stótf eptir ok liíS hans;.f)á kvafi Glámr visu: 

Lattist herr meíí höttu (hsétti) 
, - Kángatýrs at gin&^ .^ . 

tóttist J»eim-at hætta 
kiligt fyri brekku ; 
J>á er dynfásar dýssjlr 
dreyra márs á eyri, 
, bfátí \óx borginmóíía 

Í^Idií, skjaldatir stóíunii 
GMnir 'skaiit 4 hönid Einari ; en Einarr skaut til bana <?rlra, 
bró<Pur Halddm, er Glúmr átti ; en forvaldr vartí scki* á þinginu. 
») Gálmr, B, €^ É, G, L «) Gálmarsströnd, K, Sk. ^) 
Ormr, faiJir |>orvalásV föiíur Bjárna, föður fvSroddi^, C. *) 
Helgi, C 5) sem fyrt er~ritat, b. i*. E. " ^) Gunnleifr, A-J. 
^) fór af SjónafírSi til íslands ok, h. v.' K «) Þorvaldr, //, 
/, Sk. 9) er Vemundr kbgr lét Ijé&ta itletf umiíftrhöföi, ok aP.l4K. Laadaámabók. 161 

/ 

l^óirðr sHtandi gáf þorgeíri * slcábn) frænda sía- 
nm, af landnámi sínu; [hans son var |>órólfr^ 
hinn sterki, er bjó á Myrká^.. 

|>órir þnssasprengr'* hét maðr , hann var 

^ddr i Ömd á Hálogalandi) ok Varð [missáttr 

¥ið Hákon jarl Grjótgarðsson ^ , ok fór af |>tí til 

Islands^ hann nam Yxnadal allan okpbjó á Vatnsá; 

I hans son yar Steinrauðr enn rammi, er mörgum 

«a«ini vann bót) |>eiih er aðrar meinvættir gerðu 

I mein. Geirhildr hét f jölkunnig kona ok mein* 

s5m; |>at sá ófreskir^ menn, at Steinrauðr kom 

|át henni óvarri^v en hún brá sér í nautsbelgs liki 

vatnsfulls'; Steinrauðr var íárnsmiðr, hann hafði 

/járngadd mtkinn í hendi; um' fund þeirra er 

I |ietta kvéðit : 

Fork l^jt^, á^® sem orkar 
at**^ glamrandi'' hamra 

á glotkylli'^ gjalla 
' Geirhildar hvímeira'^; 

)árnstafr skapar ærna^^, 
eru soUin rif tröUi, 

hár á.HJaltaeyri 
hríÖ kerlíngar*^ síðu. 

Ifet mundf fá peim vetrvist, er pat gjörííi; en sá hét tor- 
geirr smjörkeingr ; en J)at endist, ]>viat Steingrimr drap Lann 
Jwegary ok kvaðst ^ess höggs skyldi hefna meöan hann lifíJi, 

^) V. i J^. «) tórálbr, B. 3) frá [ v. i K. ^) I>ursa- 
sprengir, B, C/G, fí, T. ») landflæmdr fyrir Hákoni j. Grjót- 
garöss., C. «) áfreskr ma«r, C, J?, ^) óvigri, K. «) vatns- 
fidlum, B, G,JI, L ^) lœtr, fi, Sk. » ) œ, B, C; Sk; ey^ 
S á spáz. eptir Landn, ^**) á, U, I; allrammr, E ú spáz, 
9ptir handn. '*) jöfr, E á spáz. eptir Landn. *3) glotkulli, 
B; glatkylJi„ H, /; glegkylli^ Sk. i-^) hvineyra, H, L »*) 
Öma, E á spáz.' *6) þannig hiuf kerUnga, yé. 

Islendinga Sögur, 1 bindi. A"^ i6e Lapdnámalaékt 3 P. . 1^5K. Dóttír Stéinrauðar var>þórljót9 er átú {K>rrái^ 
í Kristnesi.. 

Auðólfr hét maðr, hamr fór al Jáðrí til Lf- 
iands, ok nam Hörgárdai^ niðr irá þyeié til 
Sægisár, ok bjó at hiniii syðri Bægisá; hann átti 
pórhlldi, dóttúr Helga. hins iiiagra ; þeirra'dóttir 
var Yn'gvildr, er átti þóroddr .h)áhiir^ £aðtr Am- 
íjóts', föður Haldórs, [föður Éinars, föður Jó^ 
unnar, móðm Hálls , föfður Gizurar , föður pfe 
valds, föður Gizufar íarls"*". 

Eysteinn Rauðúlf sson ^ , Öxnaþótissomr, nám 
land niðr frá Bægisá [til Krœklingahlíðar^^ ok 
bjó at Lóni; hans son var Gunnsteinn, er átti 
Hlíf, dóttur Héðinsor Mjálu^; þeirra börn voro 
þau Haldóra, er Vígaglúmr átti, ok þorgrímr^ 
ok Grímr Eyrarleggr. 

Eyvindr hani hét göfugr maðr, [hann kom 
út síð landnámatíðar^, hann átti skíp við þor- 
grím .Hlífarson';,hann' var frændl Öndóttssona; - 
þeir gáfii honum land, ok bjó hann í Hanatúni, 
ok var kallaðr Túnhani, þar er nú kallat Mar- 
bæll"^5 hann átti þórunni'\/dóttur Stórólfs Öxna- 
þórlssonarj hans son var Snorri Hlíðmanna-goði. 

15. Ondóttr kráka, er fýrr var getit, gero- 
ist ríkr maðr"; eh er Björn, [mágr hans*^ andaðist) 
[vildi'Grímr hersir at konungr skil^i taka alla eiga 
hans'*, þvlat hann var útlendr, en synir hans fur 

») Öruiilfsson, b. v. E, *) öxnadal, E. 3) örnúlfs, JS 
<?p<iV LanAn.' -*) frá l v. i B, 5) Rá^úlfsson^ C, E. ^) M 
[ V., i C. 7), M^'iia, K, /. " ^) frá l^v. i C. ^) er þeir iám 
til Islunds, 6. f». R. lo) Margbyli, E cpttr Landn. . '») Ní- 
nýju, li, lika E cptir Landn, **) ok ættstórr, b. v. E. *') 
magri, tí. »*) þA kallaði Gr, h. konúngi allan arf hans, B. Teslan iiaf: [Ey^yindi' Au^tnriaðr f}|^ þrándr xpjök- 

sijglandi') en Ön^óttr gat haldit.féiiu, til hmil^ 

þriadi sy stutsyni^ ;bí wm. : ^n er þr^^dr fr^ aad'r 

látföður 8fr\9, a^ldi/hann pi Suðreyjum syá pikla 

«lglíng, at f ur p^% var hann lc5all?^ðír þréridr nýpk? 

figlandi , ok tók þá við .f öður^rf ð ^inni , ok íof 

tO íslands', sem [síðar mun sagt yerÖ^'*. [Bær 

Öndótt9 stóð nær sýS, pk /skapjit á me^al; ok Ing* 

jalds bd&jar. Grlmr bj6 skaínf fráírigíaldi; haun 

fór at Öndótti um nótt, er hann viðaði í skógf 

^il ölhitu litlu fur jól, ok vp hann í trausti 

konúngs ok f>á fjóra samatj^^ en á söniu nótt 

bar Signý á láng^kip allt lausáfe Qndótts,- ok fór 

pieð sonu .sína tvo, þá Asmund ok Asgrím^, [ol^ 

alla húskarla sína\ til Sigvats, föður síns, en 

éendí sónu sína , til Héðins, fostra vSías, í Sókna- 

dal [til fulltíngs ok fyísnisS/þvívit hiin-vætti, at 

Grimr mundi eptir þeimleita; eh hann.kom ept- 

ir þeim með tvö skip fur pustan Líðandísnes, pk 

ra^nnsakaði skip hennar, ok fann eigi syeii^ana. 

Steínarr^ hét niaðr, er svelnunum fylgdi til.Héð- 

insj þángatfór Grímrat leita þeirra; þeir fundoí 

Ornólf, son Héðiní, í skógi; hann gerði sér órar*^, 

ok lét sem hann iéllí í brottfall, þvíat hann 

vildi eigl segja; þá fundu þplr annann son Héð- 

íns, er_Ulfr. hét, er geymdi fjár föður síns^ hann 

tók hálft" hundrað silfrs-af Grími ^ segja .tU 

- *) frd [ V. i B, E. *) sonarsyni, H. ^) ok nam fyri 
sannan Íand, (. t>. B. ^) fyrr var frá sagt, E, ^) en fyr> 
þá sök. vo Grimr öndótt, er hann náði eigi fénu l konúngs 
traujsti, f stur þes^ frá [ B. ^) Asgeir, B. ^) frá l v. i B. 
«> tU fylsknis, í stað- þess frá [ C. ^) Steinn, E, I. »^) óra, 
Ei örvar, Sk, n) þriöja, b. v. L 164 ' Lanénibíabókl dP.15K 

sveínanna ; hann íæt^ fö^ar sínum' féit, ök sagðt 
Jietta^ en kom eigi til Grims. Eígi treystist 
Grímr heím at sækja Héðin, |>Yíat hann grunaíS 
trúleik sveinsins, ok fÓr hann heim ' • En sveinar 
voru i jarðhúsi til p^ess er haust kóm, f>á lejnd- 
ust J>eír brótt^, ok vildú til* Sigvats, móðurföður 
síns, ok urðu villir á hvora hðnd þeim sjör- skýldi 
liggja; frost var mikit á^ en ^eir skólausir; at 
bæ kvámu þeir |>á. Asmutidr mælti: kennir 
J>ú l>æ þenna, bróðir? Eigi, sagði Asgrímr. Ok 
er þeir kvámu at, kendu |>eir svefnskemmu þá, 
er faðir þeirra hafði gera látitj |>eir þóttust þá 
illa komnir, ok snéru til Ingjalds ens tryggva [í 
Hvíni^, þá var jóla aptan^ j>elr duldust þarj 
Gyða^ kendi þá fyrst, ok minnti Ingjald á vin- 
gæði þetrra Öndótts, ok bað þeim viðtðkuj þar 
voru þeir þann vetr, ok hðfðu eigl nöfn sín^. 
En um sumarit eptir gerði Grímr véizlu í mót 
Auðunftí, jarli Haralds konángs;- en þá nótt, er 
[hann hafði verit at öiheitu'^, þá brendu synir 
Öndótts hann inni, ok tóku síðan bát Ingjalds*, 
ök reyru brbtt [til eyjar^ er Jiggr á Hvínij þeir 
sögðu áðr Gyðu ok Ingjaldi hvat í var vorðit; 
hann bað^ þá verða í brottu ok koma aldrí í áug- 
sýn sér. þéir^settu upp bát sínn, ok gengu tii 
hiíss ; þeir heyrðu mannatal [í húsunum,- at þeir 
hefði' verit* um nóttina í ferð með Auðunni jarlí;' 

') vi« svA biíit, ft. V. S. *) ok námú þar eigi yndi, h, 
V. E, ^) vitja mó«nr sinnar ok, C. ^) v. { C^ ^) kona 
Ingjalds, 6. v. R. ^) en þeir undii ^r eigi, ok vildu fara 
til móiiur sinnar, ok komu at jólum til Ingjalds tryggva i 
Hvini; hann tók vítS |)eim at áeggjan Gyfíu, konu siniiar, t 
stali'- hess frá öitru fyrirf. [ B. ^) ölheita vAr at Grims^ i 
stað- />e«í frá [ B. ») fóstra sins , 6. v. B, E. ^) þeirra er 
höfSu, E. 3P.|15}fe I^aái^bókt i6$ 

|»eir géij^. til b^l^H^SY^lr þt^írhðfðu þettahe^rt^ 
ok r&^ru til lands'i þeir sá hvar flaut snekkja 
jfctrlmns tjðJduðí^; Qþeir gengu til þess herbergisj 
er þeim var sagt at jarliar^ svæfi i, en hans men^n 
vpru á skipi;', en tveír menn héldu.vörð yfir 
í^rlinum;; Asmundr greip. þá báða pk héitþeim'^. 
A^i*lmr gekk^ at jarii^ ok settl spjótsodd sinn y 
fur brjóst^ )arlinum, ok bað haíhn reiða sér föður- 
^ðld; þá seldi jarlinn fram guShringa J>rjá ok 
guðvefjarskikkju; en.Asgrimr gaf hoiium nafu, ok « 
iallaði hann Auðun geíu [Ondóttssynir Ijópu 
til bátsins, ok réru út eptir firðiuum, [ok i röst, 
er var í firðinum"^, ok breiddu þar á sjóinn skikk- 
]UHa y f ur f>vi at þeir sá at j^rlsmenn reru at 
J>eim9 ok munduþeir eigi undan komast þeir 

: íarlsmenn fundu skíkkj^na, pk. sögðu^ f>á mundu 
Vera drukknaða. En^ Öndóttssynir fóru í Súrna- 
dar'^^norðr um Straum" til. Eiríks ölfus, Iend$ 
inanns, [ok tók hann við þeim^'j þar bjó Hall- 

^ steinri herstr*^ ^nnar lendr maðrj þeir áttu jóla- 
drykkju^S ok veittiEitíkr vel fyrri; [en Hallsteina 
I^ust Eiiik mpð dýrshörni, þá er þeir voru at 
hans, [því syá segist, at Eiríkr veitti fyrst vel ok: ») meginlands, E. *) Auimnn kom til veizlu, sem œtlat 
F) i, ok skutu stokki á hurö, (ok báru stókk á^ J>vjt menu 
lians voru á -skipi , E), i staií' þesi frd fyrra '[ B f 6. », R 
^) frá [^ V. { E, 4-) Asmundr variíveitti húskarla jarls tvo, i 
sta& þess frá [ fi. ^) inn ok , b. v. K ^) flagbrjósk, -Æ?. 
') frá seinna [ v. i Sk. ») hugííu, C. ») fráfyrra [ v. i B. »o.) 
Sonadal, E eptir Landn.; Svinadal, Sk. **) Stymni, Cs 
strauniu, Cf, H, Sk; Straumudal, /; /rrf [ v. l p. >^) /rájf 
h. V, hin; V. i A. "^^) hestr, B, E, G$ samtynis, b* v. EÍ 
^*) sa^^ii, b, V, B, E, . - , i6é Ltindxiðihabék. ð^: iííL 

ttiíliga, etí Hallsteíán isíðar ói*igjfflml%ð*. Bi 
ér Eifíkr Tár heitnftfirínn^, én HáiÍsteiníi sat ept- 
ir', þá kom Asgrímr einn inti, ok Teitti tfelU 
steihi mikit sár, [ok lj6þ út síðan ok til skógðt) 
én |)eir eptir hdnum; Asgrímr lagÖist^á suftd 
í"*^ á eina í frosti, en húskérlár Hallsteictá sœrðú 
hann mjök með skotnm; hann komst til kerlíhgar 
élhhar í skógi ; htin sfcar kálf sifih ok lagði gam* 
ar kálfsins hjá Asgrími^ 'Svá^þótti/þéiiöi seto iiifi 
komu, at hans iðr lægi {>ar, én hann vteri' • jiar 
flauðr; þeir fóru heím, eh kerlítig græddí hpBn' 
6' kun í JarðhiisÍ^ ; |>at suiín$S^ fÓr Asttiiihdr Ú 
Islands,ók hugði4sgrím, bróður síttn,daUðan; þá 
gaf Helgi hinn magri hohum {land at rieuia í^ 
Ktæklíhgahttð^í [þá fór út með honntíi Bðð. 
ólfr® öT Hvlnij hatts áon rar Skeggí ok þÓrif 
keíIismiíItV síðar áttíBöðóIfrþorbíörgu Öólmáöó^ 
l^'eirfa dóttit þorgeror, er Asmutídr' álti Ondótts- 
so'n- Öallstéihn dÖ hit sahia Vor^ óí: sáruúí. feá^ 
gaf Eitíkr ölfus Ásgrínii^ Hingékip þrftugt át 
tárriátaH, Ók hélt hanh þvl 1 heríiáð, ok hafði 
hahh þá iðn '{hokkurá'hrlð^' Háraldr" ^élti 
þófgéir*^*, feysthrsoh Gríms-, til höfiíðs Ásgrfmi, ok 
fékk l;ionum herskip tvö; hann fann hann aldri.- 

*) ok trúliga, eA Hallsteinti veftti kíffár övin^amliga róvni- 
veitliga, ^íí); hann laust Eirtk metí djTshorni (^á er |>eir voru at 
lians, b, p, jE)f!i ífftít fess frá fyrra f B, 15; frd stðttra [.-r. 
í C. *)_tekýnðiliga, b, v. B. ^) meií híiskarla sina, b, v. B, R 
*) á, 
Ipmst 
at hai:;] 

"^] Kraklingáhllð- Wtfi'fll^r, Íí, Sk. ^) Bió^óm.íiér '€; Ifrönd- 
lilfr/Cf. ^X.Ásmurrdí', S. ^'^) riokkt sumur, C, 1C, O, Jf, /, 
Sk; en er ^vi lírintí fékji A^mundr Geirhildar, dóhnr Eiriks, 
^k fór -epftir Já't til ísíands ; en öniinr 'bók ^^gír sVá : B. v. R 
»>) kondngr, b. v. C. *^) hinn Hvinverska, b. v. ö, S. 
ð^.'i^. Landttámabók. 167 

;|á íór fk>rgéirr til Íslands, okð&tki^i at drepat 
Asmnnd, ok kom á Eyrár, ok var í Hvínvei^adal 
um.-vetrinn. |iat sumar éptir kom A$grlmr% ok 
áfti skip hálft við |)óri keilismúla, ok voru fjórir. 
m^nn ok tuttugu é; þeir voru ósamþykkit, 
ók leysti Asgrímr skip til sín* þórir reið norðr 
iitíeá háHá^ skipverja, ok kom í Hvínverjadal, 
|ók sagði til fara Asgrims, ok reið heim síðan» 
Asgrímr relð hálfum niánaði siðar frá skipi, ok 
i giðti at {irándar mjöksiglánda í þrándarholti ^ hann 
\ batóð honum vetrvist ,' « ok kvað honum ^gi 
muudu óhsett vera norðr «it ríða fúr þorgeiri. 
Aégrimr fór þó norðr með tólfta mann, ok höfðu 
tólf hesta klyfjaða ok töskur' k\ þann dag, er 
þeir riðu um Kjöl, bað hann þá 1 brynjum riða, 
ok háfa kuíla yfir utan,. ok segja, ef þeir 
þorgeirr fyndust, át J)órir keilismúli færi þar, ea 
Asgrfmr væri norðr farinn. |>eír voru tvær nætr 
at þorg^irs, þviat hann hugði þá J>óri vera,. 
hann hafði fur þrjátígi manna; hann reið^ götu 
með þeim , ok 'sofnaði , er hann kom h^im , ok 
dréymdi, at kona kvæmi at hólium, ok segði hon^ 
um hverir gestir með honum hefði veritj siðan 
ri$u þeir eptir*. J>eir . Asgrímr biðu á Vekils- 
haug^ enum syðra, ok þar kom Asnmndr, bróðir 
hans, til móts við hann með fjörutigimanna; haim 
Sieetti |)á þorgeir [enn Hvínverska ok Asgrim^. . 
Fám vetrum siðar fór Asgrimr utan, ok f ékk G^Ir^ 
riðar Eiríksdöttur ölfus^ {>eirra son var EUiða- 

») út á Eyrum, h. v. k •*) hclft, O, Sk. ') á þcim, 6. 
». E. 4) á, 6. r. C, B, G, aflt. í) VekeWiaug, C, 5/t. ^) 

/f4[ «. f a . 168 Lanan&maladk. 3 P. 15-16K. 

griinr} f>au fóru síðdn til Islands, ok gaf Heigi 
[hinn magri Asgrími ' -kndnáin i KrækJÍQgahlið^ 
ok áttu f>eir bræðr alla hliðína, ok rar af þvi 
köUuð Krœklíngahlið, at þeir voru synir Önd- 
Ótts kráku^. Asmundr bjó at Glerá enni syðri^ 
en Asgrímr at hinni nyrðri^, Son Asgtims var 
EUiðagrímr, faðir AsgrímSj föður"*" Sigfuss, föður 
|)orgerðar% raóður Gríms, föður Svertííigs, föður 
Vigdiaar, móður Hvamm-Sturlu. 

16» Helgi hinn jpiagri gaf Háinundi, mad iíot 
um, land"^ miUi Merkigils^ ok Skjálgdalsár^ ok 
bjó hann á Espihóli fenum syðra; hans son var 
]>órir, er þas bjó siðan, hann áui þórdísi Kað* 
alsdóttur ® ; þeirrð son var þórarinn á Espihóli 
enum nyrðra, ok þorvaldr krókr á Grund, ea 
þorgrimr i MöðrufeUi [var eigi hennar son; Vig- 
_ dis var dóttír þeirra^. 

Helgi.gaf þóru, dóttur sína, Gunnarí syni Ulf- 
Ijóts, er lOg hafði út, [ok land'° uppfrá Skjalg- 
dalsá til Háls", hann b)ó i Djúpadal ; þeirra börn 
voru {>au þorsteinn, KetiU'^ok Steinmóðr'^,.[en 
dœtr Yngvildr ok þórlaug'*. 

*) honuiii, mágr Grims (Asgrímí, Jff, /,) H, I, Sk. *) 
En J»á er Asgrímr varií heill, gaf Eirekr honuni lángskip, ok 
herjíiífi hann vestr um haf; en Hallsteinn dó or sárum. En 
«r Asgrimr koiw or hemi^i , , gipti Eirekr honuui Geirhildi, 
dóttur sina; þá fór Asgr. til IsTands, þannig' i sta^ þess frá 
4^0 fyrif, í JK. 3) Haraldr^ konúngr sendi þorgeir enn Hvín- 
verska til Isla&ds at drepa Asgrim; hann var of vetr á Kili i 
Hvlnverjadal , ok kom aungvu fram um hefndina , 6, hér r. 
B. -*) ok, fi. 5) J>öru^ E. <) jörií, C; jardir, E. "^) ár, *. 
V. r, Sk. 8) Kaiíólfsd. , G, H, I, Sk. ^y-ók Vigdis, í staS' 

tes8 frd [ C; I>órarinn var faftir Fálka, fÖífur pórarins, föííur 
igriöar, móíur Þóriíar, föður Böövars, föður fóröar, fö«ur 
Markúss á Melum, b. v. K . ^<^) nám, R v. E, l, Sk. «0 
tóni'fylgdu heiman Djúpadalilönd á miUi Skjálgdalsár ok 
Háls, t 8ta& þess frt^ [ E eptir Landn. »*) a t C. "^) 
:Steinólfr, C^ »*) ok Yngvildr, i tíað' þess /rd [ C. 3F.16K. Landnánitbók. 169 

fielgi gaf Auðunni rotin, synt þórólfs stnjörs, 
þorsteinssonai: skrofa, Grímsonar kambans, Helgu 
dóttur sína, ok land' app frá Hálsi tll ViUínga- 
dals, hann bjó í Saurbæj þeirra börn voru þatt 
Einarr, faðirEyjólfs Valgerðarsonar^, [föður Guð-^ 
mundar ens'ríka% ot Vigdís, móðir Halla ens 
hvíta,iöðurOrras, föðurGellis, föðurOmis, föður 
Halla, föður þorgeirs, föður þorvarðs'^, föður^ 
Ara, föður GuðnuindaY biskups^. Hámundr hel- 
)arskinn fékk Helgu Helgadóttur eptir andlát Ing- 
uönar, systur hennar, ok var þeirra dóttír Yng- 
vildr allrasystiry er Ornólfr átti. 

Helgi gaf Hrólfí , syni síaum , öll lönd f ur 
austan Eyja^arðará frá ArnarhvoH^ upp, ok bjd 
hainní Gnúpufelli, ok reisti {>ar hof mikit^ hannátti 
þórörnu, dóttur þréndar mjóbeins; þeirra böm 
voru þau Hafliði hinn örvi ok Valþjófr, [Viðarr 
ok Grani^, Böðvarr, Ingjaldr ok Eyvindr, en 

>) nám, *. ». R ») r. i C. 3) v. i B. ♦) forvalds, O, 
H, /, Sk, *) okj B. ^) Einarr Aui$imnarson átti ValgerÖi Run- 
ólfsdóttur; Jeirra «on Eyjólfr áfti Hallberu tórólfsdóttur 
kjálm^^ ok bjuggu baii á Jórunnarstöðum lánga-œfi^ en sitan 
á Möíruvölliira. Hallfriirr var dóttir EiuarS ' Eyjólfssonar 
móðir Hal(lörs, fÖtíur Snorra, föiíur Gxifirúnar, mófiur Hreins 
ábóta, föfiur Valdisar, nióður Snorra , fðfiur Hallberu er átti 
Markús pórfearson. Vigfús Vigaglúmsson vo Bártf, son Halla 
ins hvita, ok er um hann ort BárÖardrápa, er þetta er stef 1; 

Bar ó*r ofristr báru 
braut landvarar andra^^ 
En Brúsi, bróiJirBáriíar ok Orms, iMi visupessa, ^áerGhimr 
stökk af jþlnginu: 

Hofum vér vágs or vigum 
váið herinn J>ótt lög þverri 

stóðs viö stýrimeiða 
stafn fsBT Tiart jafnan ; 
J)ó hygg ek fyri viífn 
fleygárðs enn mik varöi ^ 
beiðihlökk fyri brekku 
' bliks harðara miklu; b. v. E, 

^) HtoIí, C. «) Vi«argrani, B, E. dóltir' Gtiðlaug/ér þorkell enn svartí áttí. Val- * 

V þjófr var faðir Helga, föður þóltój fc^r Arn; 
órs, föður þurfífar, móður J)órdísar, móðurVig-' 

dfsar, móður Hvatnm-Sturlu*. ' 

' «... 

Helgi enn magrl gaf Ingjaldi &ym sfnútif- 
kind [upp frá þverá hinní ytri fur aiífetan Eyja" 
^arðará til Amarhvols^, hann bjó á þverá enni . 
efri, ök reisti þar hbf mikit; hanri átti SalgeríB, 
döttur Stéinólfs' [ens ' lága or Hrísey , Ölvissonat 
barriakarls^; þeirra son var Eyjólfr*, [ér átti Aát'<. 
riði Vigfússdöttur af Vors, Vfkíngafkárasönar^ 
þéírra synir Vigfiís, ok Vfgaglúmr^ ok þoiráteinní 
Són Víga^utns vaír Vigfás , f aðir Bef gs , föður 
Steínuttnar, móður ^orstéins rángláts^:. [Son 
Ey^ólfs var*^ ok Steinólfr, faðir þórarins illa oi 
Aírnórs éhs góða Rauðæ'íngs'^. Vfgaglúmr var ' 
faðir Máfs, föður þorkötlu, móður þórðar, fðð- 
ur Sturlu®. ^ 

Helgi gaf Hlff ^, dóttur sína, |>orgeiri syni þórð- 

V ar bjálka'^ ok land" út frá [>verá til Varðgjár, þau 
bjuggu at .Fiskilæk ; börn þeirra voru þau Jjórðr 
ok Helga. 

'*) fiiríhi, dóttur Helga, sonar Dálk^, sonar fórjs, sonaí 
Hplga, souar Valþjófs, ^tti Asgeirr Kvistsson^, börn voru 
Ásgeirr, ok AnlriiJr, móöir Salbjargar, móöur Kolfinnu , er átti 
t^orvaldr í Vatnsfiríi. Dóttir Asgeirs var Dís, ok pórey, móiíir 
Ofeigs, Giimiars, Helga^ Kolbjarivar , Bóteyjar , Helgn, Jáni- 
^ geröar, móíínr Ljóts prests, Gizurar, Jóns. HafliÖi hinn örvi 
bygbi fjTstr MöÖriivelli, ok s.eldi i ellí sinni Eyjálfi Valgerðar- 
'syni. Böðv^rr vo SvörfuÖ saklausan, . Ingjaldr b)ó i Gnúpu- 
felli eptir Rólf, föíítir sinn, 6. v. E. *)*út frái Arnarhvoli ok 
(til) txerár ennar ytri, i.staú' þess frá [ jB; allt fyri neðau 
Arnarhvol til f verár , í sta& þesis frá i K ^) frd [ v, i B, 
4) hrúga, h. V. Fs, 5) föiur Ketiís, fÖÖur forláks, fö«ur Ket- 
ils prests, föíJur Helgu, er átti Snorri Markússon á Melum, 
b, V. E. ^) fiiíJir yiaaglúms, t' sta& þess frá fyrra [ B- T 
ruuiJkinns, E eptir Landn, ^) frá £ «. i C ^\ Salgex^if 
.4-J. »^) kjálka, G, »>) lönd öU, % - aPi 16-17 K. Landninubék: 171 

^ÚIgi Skbptáéon* hétmaðtágfiétr^,lfönnvarð 
ósáOTVið Eyitefo glumru, ok tór af þvi tíl Js- 
lands; hann namf dt ráði Helga Eyjafjarðarströrid 
ena éystti^ út frá Varðgjá til Fnjóskadalsár^, ok 
bjó í 'Sigluvík; hans'sotí var þorbjörn^ feðir Héð*- 
ins híns milda, er Svalbarð lét gföra sextán vet^ 
rum fur kristni; hann áttí Éagneiði, dóttur 
Eyjilfs Valgerðaráonar. 

• 17. J)órir toepiU hét maðr son Ketíls brim*. 
Os, [Omólfssonar) Ejörnólfssottar, Grímssonarloð^ 
inkinna. KetiU brimiU árti Jóruilni, dóttur þor^* 
gnýs^ lögmani^ af Svíaríki- Kétill brimili var 
víkíngr -mikill ; hann fór til Hjaltlands með Torf- 
Einari; en er*^ hann bjóst til Islands^ hét Gautr 
skipveri hans einnj en er|>eir lágu til hafs, kvámu 
at þeim víkíngar,, ok vildu rs&fia |>é( en Gautr 
laustskipverja^ þisirrameðhjálmuúvfeH, [ok stafn- 
bóann® til batta^í við^ þat lögðu víkíngar ífrá; 
síÖan var hann^kallaðr Hjálttlun - Gautr. þeir 
þórir fórii tii Islands, ok kvámu skipi sínu í 
6kjálfandaíl]ót9Ós. þórir nam Kaldaklnh mill« 
im Skuggabjarga ok Ljósavafttisskarðs; hann 
nam þar eigi yndi, ok fót á brott; þá kvað 
harni þettá: 

Hér liggr, kjölakéyrlr'^l 

Kaldakinn um aldr , 
en vlð förum heilír, 

Híálmun"- Gautr ! á brautu. 
pórir nam síðan Hnjoskadal allan til Qdellu, ok 

*) Skaíptason, Sk; Loptsson, A-J, *) á Mœri, b. v. B, 
. C. 3) jaertri, C. . -^) Hnjósltadulsér, «.. ?) forgeirs^ G\ 
^) Srá [ ©. í B. 7) stafnþViattn , fí. ») /rá [ t>. i X, G. ^) 
frá [v, i B. »o) keyri, E. >») hfeöán, b. v. E, G, H. \ i72 ' Laodiiáiiiabóiu . 3P. 17f^ 

bjó at Lundi) haHn blétaðí Jandouu ^nta^ll^ku- 
l>ak rar son SnepUa, faðir Hlecina^ ens^mlð, 
ok þorkdl svarti i Hldðraigarðí^, hann átti Guð^ 
lauga Hrólfedóttur ; þehrra soa [Öngull enn syærti, 
ok HrafaS faðir þórébr at Stokkahlöðum'^, ok 
Guðriðr% er átti þorgeirr goði at .L)ósayatni. .: 

]>engill mjc^siglandi fór af Hálög^andi til , 
Islands, hann nam land at ráðí Helga út^^&á^ 
Hn)6ská^ til Greiiivikr, hánn b)o i Höfða; hans 
synír roru |>eir Vanundr^, faðir Asólfs í Hð£^a^ 
ok Hallsteinn, er þetta kvað, þá er. haiy;i sigldi 
af haíi. ok frá andlát föður síns: 

Drúpir Höfði, ^ 

dauðr er þengiU, 

hlæja hlíðír ^ ' 
víð Hallsteini. 

{>ormóðr hét maðr'®, er nam Grenivík ok 
Hvallátr, ok Strönd alla út til |>orgeirsfjarðar; 
hans son var Snörtr,erSnertl£ngarerufrá komain. 

þorgeirr hét.maðr, er nam þórgeirsfjörð ok 
HvalvatnsQðrð^ 

Loðinn áungull hét maðr, [hann 'var fœddr 
i Aungley^' á Hál(%alandi, hann^fór fur pfriki Há- 
konar jarls Grjótgarðssonar til Islands« [I Aangli 

») Helga, Fcpiir Landn, *) HWnargar«i, A-J. 3) Anng- 
ulhamr á Aungulstððum, A-J* ^) þtmnig hin ; Stakkahlöðum, 
A ; er var á Hrisategi méö Éaphæliugum, ok töldu I>veræíngar 
hann' hafa vðU viiían, en Esphœlingar kvóííu hann flesta særa 
i\r Ghims li«i, 6. t>. E, 5) Gu«ri«ar, Sk; furiíír, A-J. ^) 

Í\annig hin; til, A, ^) Hnjóskadalsá, JS. ') Verraundr,. C, 
) fö»ur Odda, f««ur Grims, fö«ur Haldóru, mó«ur Markúsi, 
fö«ur Valgerttar, mó«ur Bö«vars, fö«ur I>ór«ar, fö«ur Markúss 
á Melumy A. v. JB. »<>) |>orleifsson, b, v.-S, *«) Aungli, €; 
hann var svá kallaVr, hid hann var fseddr i eyju ^irrí, ei 
Aungnll Keitir, i 8t9& þw frá l K BV. 17-18 K. Landnámabók. m {hal$ 'buit ■ Sigarr* koiningr á Steig, ok fwr er 
SignJ^arbTóðif* [íHagbarðshóImi*. (Íoðínnaung- 
uU^ dó^í hafii en Eyvindr son hans^ nam.Flat- 
. eyjardal upp til Gunnsteina, ok blótaði þá; þar 
liggr Odeila á millum ok landnánfs J>óri$ snepils. 
Xsbjörn dettiás var son Eyvindar, faðir Finn- 
boga hins ramma^. ' ^ 

18. Bárðr,^on Heyángrs-Bjamar, kom skipi 
s{nu í Skjálfandafljótsós, ok nam Bárðardal allan 
npp frá Kálfborgará [ok Eyjardalsá^, ok bjó at 
Lundarbrekku^ um hríð; þá roarkaði hann [af 
véðrura*", at landviðri Toru betri enn hafviðri, ok 
ætlaði af pYÍ betri lönd" fur sunnan heiðar; 
hann sencli sonu sína suðr um gói, þá fundu 
þeir góibeitla ok annann gróðr. £n annat vor 
' eptir þá gerði Bárðr kjálka hverju kvikvendi, 
i því er gengt Var , ok lét hvat draga sitt fóðr, 
ok Qárlut; hann fór Vonarskarð, þar er síðan 
heitir Bárðargata; hann nam siðan Fljótshverfí. 
ok bjó at Gnúpum, þá var hann kallaðr Gnupa-, 
Bárðr ; [hann átti mörg börn'^j hans son var Sig- 
mundr, faðir þorsteins^ er átti Æsu, d^ttur Hrólfs 
rauðskeggs; þeirra dóttir þórunn, er átti þorkell. 
leifr, ok var þéirra son þorgeirr goði at Ljósa- 
vatni. Annar son Bárðar var þorsteinn, faðir- 
þóris, er var á Fitjum með Hákoni konúngi, 

») bjó, JTA. «^ Siggeirr, H. 3) Signýjarbúéir, E. ^) ok 
Hagbariíshólmr, C; ok Hagbar98hölmr,]}arbjó NikolásSigiirðar- 
son, Æ;. 5) ok, í staiy þess /rá 4(tte fyrif. .[ B. «) hann, i 
Hair þess frá [ C. ') fö«ur Narfa, föífur Ýngvildar, mó«ur 
Jódisar^ móður Hðllu, mó^ur ITngvildar, mótíur ]þorgilsar, 
foðiir Geirnýjar, móður Valgeríar, móður Helgu, er átti Snorri 
Markússoii á Melum, 6. v, K ^) til Eyjadalsár, H^ /, Sk. 
5) Lundarbrekkum, B, C. »o) v, i C. -»») landskosti, C, E 
**) frá [ v: i C. 174 .LandnámabóJt. ^dP^lSK. 

ok fikar i«uf á U!fcahuð, pk^ Iiaft^i |iá. hHf, pttmt 
kann kallaðr leðrháls; harin ■&tú 'Fteyleífir^'Ef. 
vttidardóttjLHT ; þeirra aynir voru^ þeir Hávarðr í 
FeUsmúla, ok Herjólfr* at Mývatís, ofc KetUl 1 
Húsavík, ok Vemundr^ kögr, er áttí Haldóni, 
dóttur {>orkels svárta,' ok Askell, ok Háls^ haim 
bjó at Helgastöðum^. ^ . 

I^orfiðr"^ máai hét maðr, son^skéls^ tjörfa^, 
hann nam land fur neðan Eyjardalsá til Landá- 
móts, ok sumt^ um Ljósavatnsskarð , ok b]é at 
Öxará^4 hans son var J>orkell leifr^ hínn háii, 
faðir J)orgeírs goða. |)orgeirr átti fyrr <yuð- - 
.runu^, dóttor fjorkels svarta; þeura son.þcw- 
kéll háky ok Höskuldr [hínn væni'^ TjöríL" ok' 
Kollgrírarvl^orsteinu pk |)orvarÖr, ök Sigríðrf . 
síðan átti hann Salgerði'% ddttur Arng^irs-^ hins - 
Austrd&na^ hann átti ok |>órkðt}u Dalakolisdottur; 
nir hanS' ök peitra, kvenna voíru: ,|)prgrímr> 
íttárrý |)orgíl8 ; þessir vorulaung«tair:-|>örgríair, 
ok** Finni'^^ hinn drauuís^aki, hans^ móðir het 
Lækný'^, ótlend. . . 

[þorir'^ son Gríms'* gráfeldarmála af Róga- 
landi, n^m land um Ljósavatnsskarð*^ 

Héðinn ok Höskuldr , synir fíorsteins purs, 
f óru tiL Islands, qk námu land |ur innan^ Túngu- 

*i^ ») ÖrfMÍlfr, A-J. «) Vermvndr, Q. -3) KampiigrÍHtír fác 
or Su^reyjum til Islands, ok velkti J»á úti allt sumar, ok 
braut skip sitt við Skjálfandafljótsós;, ^ann nam I^al4akimi l 
lannat sinn, ok ^seldi ýmsum mönnum siiían ; hans dóttir var 
ArnlDJörg, er Ásólfr i Höfiía átti, b. v, K *) Próndr, J5/ *) 
Öddkels, \E:. ^) torfa, B^E; tjófa, //, Sk; trafa, /. ^) í>. í 
C, E. 8) hér setr Binn eptirfylgjandi grein, ^) GuöriM, ByC. 
»ö)/ríí [ «. i B, C, ^i) Torfi, //, Sk, ^*) Álfgerfti, B. »3) Arn- , 
grims, E. »*) Oli, C. »5) pinnr, B, ««) Lekný, B,1S, f, 
Sk; Leikný, G. »?) f^^^j. ^orkels leifs, h. v.^ H eptir handn. 
ri) Qliims, n. »9) /rd [ V. i C. ^o) gfan, C; sunnan, Sk, y - ^ 

nanu; þeím dóttir, Arnríéry er Ketill Fjörieifr 
arson étti, en Gttðnila var dóttir J>eirra, er Hrólf^ 
étti.Cí GpópuffiUi^ . : . 

HödkiUdrnam lön4 öU fur austan Laxá, ok 
bjó 1 Skörðuvík^} við hann ^r kendt Hösk- 
uUsvatn, þviat hann drukk^ði f>ar; i þeirr^ 
^kQ<lnáuii e? Húsavík , er Garðarr átti vetraetu* 
SonHöskulda var Hr^dr, ér átti Ægileifu^ d)6ttur 
Hrólfs Helgasonar ens*magra- ' 

19. Vestmarr* okUlfr, fóstbra^r, fóru á eínu 
fikipi til Islands, ok námú Ileyk}adðl allan fui: 
vestan. La:^á úppíil YestmannGváta^^; Yestáiarr 
átti Guðlapgu* Ulfr bjó undir Skrattafelli^; hans^ 
son var Geírölfr, er átti Vigdlai Konálsd^ttur 
siðar enn ^orgrímr; þeirra son var Hallr, 

|>orsteinn höfði hét maðr^ hahn var hersir ii 
Hörðalandi^ hans synir voru þeir^Eyvindr ok 
Ketill Hörðaki. Eyvindr fýstlat^ til Islands [eptií 
andlát föður sios^^ en. KetiU bað hann nema báðT 
uin þeim l|ind, ef honum sýndist sidar at fara« 
Eyvirtdr [förtillslands, ok^ kom i Húsavík skipi 
sínu"*, ok nam Reykjadal upp frá Vestmannsvataii^ 
ok bjó á. Helgastöðum, ok er |>ar haugr hans; 
hans son var Askell goði , er [banasár fékk við 
Eyjafjarðará gegnt .JS.r oppj , J>á er St^ngjrímr vildi 
hefna sauðarhöfuðshöggs. Áskeir' átti dóttu?:* 
Grenjaðar ; þeirra [synir þorsteinn ok'^VÍgaskúta, " 
./ - 1 .» HtæfcW ÍBk> fré '[f^i'^^^^ 
fará'^Örlö'tnjðfc stótírf i' '^ vj 

[ér eigi^ niéi* í*|>y9 {íe«rra- t; • 
IþerfiHgt at hv^rfa; ;'-... : :• 
forðutttk f reegrif Vírða - ^- ' • ' 
fún'd,'á ek veg til^LtindM; • ' " 
' vWð ék HéÍT»dala ^- a t -kMa 

'hjör, björgiimWá fjörvi; i \, ' • 
An hét s6ri'þórís, faéSr'Árnðr, föðurlltgíl^arg- 
* *f) móðúr Skuins, föí^iir þoílUl^ ^ótá^. 

20.' * Mátt? hétlihaír^ han* var fd^ddif ' ÍÖtná 
(^á^Hátógalandi), harin fór til IsIamlS) ök brautviif 
Tjömes , ök b)6 at Máná nókkura iretr ,' s^ 
rak BöÖólfr hann brott þáð^ri, dk któm hann 
p& ftiT neífan [Kálfborgarf;^ tttiMi-F^^^ 
Raudaskríðu, ok bjó' at MáriafeÚí^' haM aóri vii^ 
Ketill, er átti Valdlsi þorbraridadiitttiri' e^^* keypó 
RauðaskriðulÖndtit'Máná; hflms dóvVir vár DaÍÍá,' 
systir þorgeirs Galtasonar., haiia '&íú ^J^&tmíát 
Hjaltason^, • . • * . 

Ljótr óþvegmn hét maÖr, :>er hám' Kddu- 
hyerfi upp ffá Kéidiitíesr^ hans son var Grís, 
faðir Gálta í Asi^'[harin\vár vitr tóaðr ok v%a- 
maðr mikilK; • •' ' 

Önundr" narii 6k KéldiihVéiÆ upp frá Keldu- 
nesi*^ ok bjó í Asi,' hanh'vaír i3ön Blængs'^ Sóta- 
sonar , bróðir Bálka '' i Hrútafitðí. Dóttír Ön- *); Jótt, E. a) erk, C. 3) Hfeimdals, $k. ^) ftá fö-flrt 
[/ v{». V, í B. i)v, tSk. ^) Kolbopgará, B. ^ Kált 
borgarálr,FliátshMíí^ i 8ta& þeéít frá £ E. «) ok, Jí. ') «t . 
Hofi í Hjaltadal, 6. v: E. »<>) frú [ ^. i C. ") hét annar, 
er, 6. V. E. ^*) Keldu ,. Sk. ^^) Klaöiigs, B; Blæings, *i«. : i: .* l4IWl<l*B|^^ W ar, b)ó fyfStffjgLcMjCTlitni^ hans is^n var J>dr« 
ffimti ^$irAraór8-i|ley^]^]EbSí, er ám |>orkötlu, 
^ó^\m '^ö^MS: Król&son^ . or Gx^uff^i j Boð^ 

, ,.,(|>brkeU feinn háfi kqmí^^ itíl I^ands* ofc 
bj^ J^sfi(^ ^nayoíní* ^r^ei^gr át^ Mýyptni; 
hráS ^fi^it * v^f ,í§ígi|iundr,» ep&tú Yfedísi, ^ttút; 
|if0tiv.i9f:/¥^st>Í'^^-^a :h4^ il^o (Húíní;;^ akrinum 
Yíti^jafcfí, rr í¥ítí|ri^<?ffM^^ v^r jjlrndís,. er átti 
Ytgfó$v:te6ðHr^!y%%!Qlqw .gat ,son 1 

eRi iintii, » fc§írl>í^gr,r [n^n y^r fa^r þórar-' 
19&7. j ec {áfcti')yi;»gvil4i, ql^ttur |IaHs, á 5íðfiy síðar 

rr rGeiri^t.'het roiíír Norr.i?nn'^ er f yrst bjó.^up 
^mðuán Mýy^rf á (5j^mtö[ðíum"j> hps scrn var 
GJf^iHr Pöitft8fin.^íÍdf% pl^ |>prk?JL þeír feðg^, 
bM^t tiéilþoirgSir'^ hOggYÍnnkiivw, ok feldn 
þcorðtíríiiý^/s^ híltísj fuc {>%< yíjg vpru^eir gjörvif 
[liordðn at sy^itiw!^; <?«iri. sat um , Vjetr. 4 G?ira- 
atöðiim Við Híitó |>eir í Breiða|- 

^ð^ ök bjugg^£íQéiradpl^í.Rr<iksprí^i- íplumi^ 

») Vorgils, Sk. •«) fyiÍtiv ^ ''^j ot Ndfvé^\i<. e K. ♦) 

akp. K epíir Landn. •),soii, Eí 7) ficá, [.v. i C, •) Gutb- 
nlíiffil&oli/'*. WJJ/ ^O^Génr, fly T, ». ^^) 9.4 C^ &, Sí^. 

1 ^) Gei]^lf$stö%m V J^ ^^*> X«aii^fi. .^^) er orti Gráfeldam 
dzáftu^^^r ^etta fir stef i: - " .' j 1 ' « f. ^Vig, svá teky ylsa 
/valfall, Ha'ralds, iállai, 5. o. -fi. ^^iPorberjg, % ^^) . íandflótjta íyri viga sakir, j K cpíiV Lciirfii. 
' *^)«iGeitastpííuÍ^"^<X,/^. .. .;; ,.;, /:/ •, ' ,/^ 

12^ r Í8d Laf^iliábðiil I 3|(/' 

V, 

fékK- 'Íifgantítir^- Öóitur "lMÍ«'6*Él''íVllíítft8ðíií»f}' 
beirra börn voru þau T)órí^V'5Hfí"áttí' ÖuðröStt* 
r jai?í'^áfíd6Ítiii«I-*sl^rfÍ6ÍfánJ*V'«6 i 
héiífférdii;ímii fáííldí''KSgtiváÖr'-ÍM^;'okiglí»ti- 
ihuhdí ^' • Jteir ^ '[«6ru";*ffl ■MandsV ^^^/■Íi^étí'- tat, 
ribi^ðári bndit-^ök vé^^um'ðléttttYljörátnhj |i<í/ 
^efttí'öii í K«i«aifgnö^;i-^;:lbíllu'éá-]þ'll-Ö^:/ 
.•fJíírð^íþ'Öít settu' ðrWi'uþp ■^ftirWé^ataf , ^ðk- kðft> 

kross, þar kalla þeir Krb^f''-dvlái-<li^íguðtt) 
^iéír' sér* '^állafi' Óxítfi^íitð;' ^ Bðtrf 'Öinái's 'voru 
f Si5 Eyíólfrj- í ér 'Gðíti • Gtfteibsön*'^ í ^iikníJ^ 
mSit Htöl etís '^árpav^r yCiiídi^'Eyjö'Us^ ftk vo' 
Oáltai '•'•Syíöé'^G!^ö;,^áÍláí'''l6fíAMÍr''ök 'Báfjpv 

vm dötitorfýiffi-a:.jÖláf,5>teií fíÖQ't Bððvartifeit»'4 

-'•''Réiár-'hét''ffiaðr;,-söíi Bjafiiéyj«?2j£etóÁ;.ok 

Hfídafi'^^ 'hfkhi ^'etiifr :|»ist4l8',-'fllítti^ iAraMéifl*- 

gBð^--' Wn' iii^iii ' ]'iiad''itiðiutri >íle»«iaí^ttbps' vki 

Rau^agm^ps^ok bjórí Ijejpdhöftv .^y' '.■ , 

' •'■ A'tt^iw* h^t máðr , ^er*nam'6letfti «Ua [á möli 

EÍirr»a^Qri« Ök*" i>yéinungs?rílw"5 'hans,b'$tu v<wj» 

"^yffe'^gilssónr Íf éptð-' t«iíik«:-'>">í^ '^9' dhifeátt. !#.'».' A. 
3) fórhanii til Íílands, C. *) (iTesJlnftri, F, 5*. ' í) '/ríí f it'' 
■^i C. *>) land fyrir.Austan Jö^^ál ,$á'lið{9n'þeir numit, i. «. 
E, ., ') Grissoa,-Cí"1Geirssofil^ JJF; /.*'') Of U«i Kama Brqdd- 
hélgasónar, 'f á et harin'táriiíií Ýik tólrker Geitiftoi^- .». Í íj 
») eí-of fa«iir. j,»°^ fyri norifan Hávararléi ÍA'i •&""■■ ' ' Jðfi^seai^ m ttrdil *mf.,íCíM<fc vsr;€jdfia?fr;í æ;^!^^ ^k sf IrjJigrp 
X3ik* .TQf. K^a$í,ffeQlWtt;% :. .[|)^uj Amgw;r .ok 

forfiwi eigi J^^tóíJÖáí^ fpílíjt Jplta |^ría,i[oi 
fánn pkHfÍkpTm^h Qkh^í^ihyit9i?)öfn.á^ 
j)é, ok lá þá á pasti , er hann kora-at'^'.^.-Oddr 
[drap björtiiiín ok færííi^ liéi|n, bK [segja tneníi at 
hann œti^ alla», >ok kaUaðist M Jiefna föð^ur sínSi) 
er hann drap björninn, éú |iá'bf(5íður sínö, fer 
hann iát hann. Oddr var síðan iUr'' ok ódæll 
v^ at eiga ; hann var hdniranimr svá mjök, at 
hann gekk helman ac» Hraunhöfh um kvöldit, 
en kom um morgininn eptir í þjórsárdal til liðs 
við þuríði, systur sína, er þjórsdælir vildu [grýta 
hana í hel fur fjölkýngi ok tröUskap^. 

Sveinúngr ok Kolli námu [víkr J>ær^, er við 
J>á eru kendar'**, Sveinúngsvík ok KoUavík". 

KetiU^'þIstiU'3 [hét maðr, illr ok ódæU, hann^* 
nam þistilsQörð á miUI Hundsness ok Saúðaness'^} 
hans son var Sigmundr, [er land nam í Snjó- 
^ailsnesi'^j hann var faðir Laugarbrekku-Einars^/. 

*) fr*^ [^v. { B. *) Hvitabjom drap "þá háiSa Amgeir ok f orgils, 
i Btað' þesM frá [ Ö; en sem seinkaifi heimkomu þeirra, pá fór, 
h. V. E. ^) þannig Sk\ fasti, A og hm. ^) ok var b'jt>minn 
at, ok só or |>eim blóðit, i 9ta& þess frá [ C. ') veitti skaíSa 
biminumy hafiBi, E. ^) Át, i 8ta& þesa frá l C, ^) ok æfr, ,6. 
V. E. ^) berja grjóti i hel, B. *) fyri vestan Hundsnes, 6. 
V. E. *^) frá [ 17. / B. **) ok bjó þar hvorr, sem viö hann 
er kendt sittan, 6. v. B. **) forkell, /. *3j gr fyj^ yar getit, 
h. V. E. »♦) frá Iv.íB. »5) ok bjó >ar, h. v. E. ^^) 
frá [ V. t B. »▼) fö«ur Hallveigar, mó«ur Gu«ri«ar, móðiir 
Bjamar, föiíur Steinunnar, mótfur Ketils, föfJur forláks, föíJur 
Ketils prests, íöÍSxja Helgu^ er átti Snorri Márkússon á Melumi 
k V. E. / iSú etú tíint landflðfti 4l N<y^ðfeii&iigif^öi& 
i&ngi, ok erti^es^r þat ágs^tðÉtír láidnátiiémebm 
Auðunii skökuiii'íogimuhdr gaaiM, 'ífeýanr^, !^ 
ihtindr, Eirtkr br Goðdðliini, Höfð«-l^ðr, Helgl 
hinn magrl, [EvVihdr Í>orstéíndson^; [éfl'^]i&é 

vorn tólf hundrtið baéndr þá ér táít 'V*^ ' 

' ' ■ ■« i « ■ f , 

* " ■ ■ " ■ i ' f .. : • . . ;';]....'■()..• 

. >) £yar-, Sk. «), Piwigaj-Bátto?, Eyvinar ,okKetiH Hörií^ki, 
ISl ^) grtinlna v, hir i^ C, Vn. iteinr vt9' MÍÍ'rlag Bogmtnttri 
«n ^ e£ talit var bte&dávkl á lilandÍ9Í.)ror««.^lu: H bttnArol 
bœnda^ i.^íai}' þeMS frá [ ^. 


su -*- f ; 


x') '. ' { • i.. I 


í-.:^ it •>'i , ' .1 V 

. L . <( ■ -.rni ff jórdi Pártr. \ ' 

- * 

\fessir tnenn hofk land tmmd i Au/stfir^ingafjértf^ 
ún^y er fiú munii úpptaldir, okfer^ hvat af^ 
Jtendinc^cm'tUfjór&úhgamótSyfrá Ldnganesi 0'- 
Sólhéimttstííid , ok er pat sogk manAá ; cí ♦ jfewí 
•" ' fjór&ángr hafifyrst^ albyg&r^vor&it: ^^ 

^^J^f X.' "•, i-;. •' . : - ' ; j . .;' i^ 

wuKJíÓlWR Jtrbpjja^ bét'maðr, son IhSitís haak^;^ 
nefeh^rai^ hann iiavi Gunftólfevík ok Gunnólfs-; 
fdl, ^ók; Lángájgtes.allt :fi^ i|]^n Helkun(JuheiðiV 
ok bjó í 'Fagrav&^9 h^^ sOn viir Skuli heFk)^,, 
[&ðir. Geirlaugar^. :. 

Finní hét maðr, er.nam Fínní^fjörð £ok Við-' 
fjörð^; hans son var. |>wanan, fáðir Slgurðarj. 
föður Glýru-HaUa». 

Hroðgeirr hinn hviti Hrappsson nam Sand-; 
vík fur' norðaa Ðigranes, allt tíl Viðfjárðar, ok 
b)ó á Skeggjastöðum f hans.cióttir var.Ingib)örg^ 
er álö ^órsteinn enn hvíti.^. • Alrekr'® var bróðr^ 
ir Hroðgeirs , er út koqíi með honutíi); hann var 
faðir L)ótQlfs goðM í Svarfaðardal". 

. Eyvindr.vopni ok Refr hinn rauði, §ynir J>or- 
steinsþ)okkubein3, bjuggust tillalands [afSlrlnd'' 
or þrándheimi, þyíaí jþeir^ urðu missáttir'^ við 

}) segir^ K.. *> at,. Jt. 3) ^^ ),ef}r hér upp íandnám i, 
Austfírðíngafjói-dúngi. i 8ta& þess frá [ C. *) fcreppa, A-J^ 
*) Fagianesi, jé-J. «) frá ^v. i C, ^) ok Mi«fjörti £,• frá 
[ «. í C, Cr, Í, Sk, }) hans tyeir synir voru í Bö«vars4al "me* 
Btoddhelga; syni Bjamar, ok féU^ ]>ar, h, u. E, ^X hún var 
möéir ^rgils, fötur Helga, f Ö«ur • Bjnmaf , . f ö«ur rngvíldar^ 
mdSur Ámunda, f ööur Guftrúnar, mc^urÞ^idísar, móSurHelgu, 
m^DÍr fdrtfar .prests, föður Markáss á Melum^ k. v, E. 
") Aslákr, E. »»).fö«ur Valla-Lióts, b. v. JB* .»*) v. í C^ 
*^)a£8áttir, C. r 184 Lðiidiiðiiiia»6k; 4PJ11L 

Harald konúng, ofe ba^i ^ltt^ nklfi^ hvárr þéim'. 
Refr varð aptrreka, ok lét konúngr drepa haon; 
en Eyvindr kom' í Vopnafjörð, ok nam :Qörð- 
inn ídlanfrá^ yeatrí|dðU4»ok.b}öiKrq$savíK.^iw 
iðrí; hans son var þorbíörnp Steínbjörn kortr^ 
son Refs^ hins rauða, hann fór.til Islfinds, qIs; 
kom 1 Vapnafjprð; Eyvindr,.fððurl?r^$ir haii8y 
gaf honuni land allt; ,mUlIm Vpp^afjarðaijcár ok 
Vestradalsár , hann bjó at Hofi $ hans synir yopi 
peir þórmóðr stikublfgr, €ír/b^ -í' Suntóuáílf 
antiar Hcjr á Kefsðtöðutn i '- pvi^l Egili á Egirs- 
stöðum, faðír þÓPáríhs ok þra^ar, Hállbjaraárj 
ot Hallfriðar, eráfti þotfcell Geitíssotí^^^ * 

Hróaldr bjóla var fóstbróðír Eyviádar vopna, 

haná nam land fur vestan Vestradalsá^ -dalinn 

hálfan, ok Selárdal all«i ót ti^Digraiiess, hana^ 

bjó á Torfastöðum ; hans son var IsFauðr, faðir 

'Guttnhildar, fer átti [Oddi, sbn Asólfs í Höfða^ 

Olver hihn bvíti hét maðr, son Ölvis^ Öxna^ 
j>6rissonar , hanri var lehdr maðr ok bjóí Alm* 
dðlum; hanh varð ósáttr við Hákon Jarl^ Gtjót^^ 
garðsísöni ok fór hann á Yrjar, ok dó |Kir;léa 
þorsteinnhinhhvítí, (son haris)^ fór tiilsiands, oki 
kom'skípí öínu 1 Vopnafjörð eplSt landnámí 
hann keyptí land at Eyvindi^ vopna, ok bjó at 
Tóptavelli nokkura! vetr, fur utan^ Slrefcs€íáðíi>* 

áðr' hann kotíist at Hofslöndum , með |>ví 

■ ■ ■ ... . I >.. . ■ .1 ■ 

*) ok vildu hafa sámfiot; en, k i?. E. *) fyrir auítán,' 
K. 3) itöttr, B. -♦) IJlfs, E. 5) br«e«r Hallfrí«ar voru í li«i 
liie* Þorkaili l Bö«varsdal, i móti Bjama BroddhelgatiTHÍ , é. 
t\ E. 6) Asólfr i Höf»a, C; "Gunnhildr var m<i«ir Háldörtt, 
móður Markú^ar^ föi^r Valgei'tfarý mótfur Bö^vars; fíWiir 
Í>ér»ar.p*ests, föíur Marfcásar á Melum, *, v. E. ') Osvalé, 
Bi R '») V. <'<r, >£. S) aurtanj.ft^i, Sk. > 4E.:1IL TaiiMtoiwmhrflrf 18ð 

mðli at hwm Imátíá leigui^ skti^þt Sfieinbirm 
koitS c&'bsnka hafði'eigi tii at jgj^da neiiia bndítf 
Ipr b)ó .f>096(eirin 'aeitlgi^ veflrá* iíðan , .,ok vár 
vitr [síaðv ok gáðráðr*; hann ;6tti In|^björgn9 
^tlur Hro^ors hins'liyftá; þeiitá böm vam 
{miu {>orgils ok þórðr, Önániir^,' þórbjörg^ t>k 
páoík. f>orgiIf; áttí Asvöruv <ióttnr póná, <jr^út- 
adasonav; ' þeirm son yai; Brodd^ielgi^ hann édlí 
fjFrrHaUu^Lftingsdóttur, Arnb)amarsonar^ þeirra 
soa Tar^ 'Vlígabjaíirniv hann: áttí Rannveigu, dóttar:! 
£irik& f Goðdölum; þeirra ^n var Skeggbroddiv 
ea- dóitir Yú^gvildr , er átti þovsteinn Hjidlsson. 
Skeggbroddi éíd Guðrnmiy dóttur þóráriil^^ sæU 
íxkg^l ok HaMóru Einarsdóttur; þeirra höra 
þórir ok Bjátni húsMhgr. þorir. átti Steinunbí,! 
^ít^ þobrg^itis ens. háfa ; þeirca. dóttir var Guð- 
ríif; éh átti flbsi Kolbeinssdn;; þeírí*a:són Bj^rniy. 
&ð^:B)arna^ : er: átti Hðlhx Jörundardóttur ; þeírra. 
böm vora 'þm Flosi prestr , (ole Torfí prestr)) ok . 
Einarrbi^ðr') okGuðrún, erþórðrSt:urh2Son.áttív 
okGliði^iln^iieclEinanrBergþó^son átti, ok Helga, 
mpðir Sigríðar Sigvalsdóttur.;' i.[Flbsi. piréstr 
átá' f Ragnhiidi ^ dóttur Barkar á/ Bai^sstöðom ; 
þeírra börac B^ami ók Eanarr, Halla, móðir h^a 
Krístofifóinis, ok þórdís, móðir.iru lagigéijðarV 
iBÓðut fró Guðriiriar ofc HaUberíi^* ^ ValgíBDðE''' 
vár 'dóttir Flosa, móðir herra Erlen^ . sterka, 
föður [herra Háuks lögraantis'V ok Valgerðar''. 
• % tíB; UódaááaUka 4&12ÍSJ^ N ii ÍLri^Í>ór$t6Íilfttoifi.QfeLýlÉa^ [bittðr^rreflr^: 
{áfti di Islands. liýtingr náaiIVÍopiia^^buætrðQdi 
alla him ^su^, Böðvarsdál: akMpð^iBajdati ok bj|í. 
ii&rósGávák, |dk lífðí hén £a y:etr%^ to&fhonvm 
era Vo|mfirðirigar iámflir. • i [Gatir^ vbr^Má) 
Lýtírigs, feáftr parikels*^ ' ' \ c.; ítíí 

* ^^orfiðr ^ hét^ maðr , er fym£ 1^6 . á: c^k^^' 
stoðum at r^ðí þöi^ar hálmaf iians.sqn:iEJirt|HBC€ 
steinn^£agrív^ er ro Einarv^on þóifisviGrautatk^í 
.sc3íxiar<^ [ok 1>ræðr lians tveir^: ]>órikefi7 /ofc HeáP< 
inn, er TÓgri J)or^l8ý föður Biroddhelga* • „-. : 

|>OTSteinn . todi nam blíð állá otaniírá Ós-: 
fjölkm:^ ok ugp dLHvannár^, ok b)é 'á ;Fos6v:eUH. 
han9 son Var {yonraldr, £E^ir -þox^eirsv fð^x 
Bðllgeirs^^ f0ður Hrapps á Fossiicáli. v . . - . j 

Hákon hét maðr, er nam Jökoísdal" aljip^ 
fur reátan Jöknlsá ok for t>Saia< Teigaiá ^ ok B^ 
ð Hákoharstöðum; hans d!6ttir!vár |>orb)örgvÍ6rL 
áliÞu synir Brynjólfs iens gamla<» 6ii2inbíöm*'rdí;. 
I|al]grímr>. Teigr lá ovnmiinn^^ miUi þorsteins: , 
torfa okHákonary ]^ann lögðu-þeir til fiói^ 
(át heitír sá' nu Hofsteigr. , :. • :' .' ,-: 

; \i Sk}öidól:&i''^ Vemundarson^ bróðirBet^ukáiiai 
nam Jökulsdal f tu: austán Jökulsáí ok /upp &á; 
K^efil$d^á'\ ok:b)ó á Sk}öldál&stððuin;.ium8i 
böm vortí þau-þwstóhn, er átti FastnýjuBrýa-' 

*) /*•« t ^' ''* ^ 9 Ásbjania¥áynir, b. íf, B. ^Jfrá £«. 4'B. 5) 
Geitr^ il, /,/íífr. ^) frá [ ». / fi> föiíur Rág^i«ar^ inóíur HoUn,.. 
móéur Bdtólfs,' 'föííur fórdísarj inóíur Helgu, mó«iir í>óríar 
prests, f öíSur Markúsar á Melum, h, v. E. ^) 'tórvíífr, G, íí." 
f) tvo, B, O, H, /, m^ "7) pdrir/ B; forkel, 'G,,0, '/, .»j. 
eu bró*ir hans yar Þorkell, f stað- pess frá [ \R ») OlftMÖnto, 
^-jj ») l^Vammáár, C. »*) Hálfgcirs, B. ") Flj<$tsdal, A4: . 
»*) ír^rt .*' GúUbjöm^ C. «*) tihuminn, C, -Sfe." >*) Verto^i' 
A^. >5) Kefilsdalsá, C/'I; HndSsdaisé, JB. '-^ ' ' ': m2Kik XlaifikifimabóU. Í89 

}ðlfiilélh«kms;>iilK*ok Sl^^ ^ér fili >Ö2ut 
Bryi^Vsííon; :|^m*son.!Sér8Ív 49 Becsastiil&tf 
eiU' TiðkeHdtr ^ , .' • -t .... 

.pót6r J^kTÍ ké,t vHiaðrf. son þdrótti^kið(^ 
bróðir Helga bunhauss., hann nam Túngulötid 
ðU ibifiim Lagárfl)ót$;ok 'Jökcdbár iur ntán Rang* 
ár; hans son rár.þórólfr faálmr^, er 4tti Guðríði 
&yfa)ólísdóttur [hibs gamla^; þcmá son var 
þ^r þvari, £aðir þórodds, föður Brands, fððl 
nr Stemunnar, móður Rannretgar, móður'Sæ*- 
hildar^ er'Gizzur'^ HaHseon^ fittr. 

'Özur^ slagakoUr nam land m!Ui Ormánár^ 
ok Rátigir, hánb' átti [Guðnýju Brynjólfsdóttur^j 
þeirra'<80ii~ vacr JÍsttiundr) faðir Marðar'* 

Ketíll ok Grautatliy synír þóris þiðrðndá'"^ 
fóm or YOTádd Hl Idands, ok námu iand i Fl jdts^ 
dár fyrr «&ki- Bryh)ótfr kvsemi út« -KetiU fiam 
Lag^jótsstrflndir báðar • fur i Testaii : FI)óts4'S 
milU: Hengifossár ok Ormsár^^ KetiU fór ntaiiy 
ok Yar með V^knmi, syní Vemundar ens gámla^ 
þá ' keypti hann at Veðormi*^ Arneiði , - dóttur 
Asbjamar jarls^^ skerfablesav er H^SImfastr, soa 
Veðotais, haf ði hertekit, þá er þeírGrímr, systur- 
SQiii Veðorms, drá jiu Asbíðr^ jarL fí Suðrey^am^^r 
KetiU þryrankeypti Arneiði tveím hlutum dýrrá 
eim Ve^rmr mat hana i fyrstu^ [en áðr þait ») nMir Bersa Öturán., i éía,t peés frá [ J?. *)IiálmV 
B, C. 3) I,, i ji. 4).Geítr, £ á tpdz. ^)-v. i R «) Gizur,' 
Á^. 7) Omiðái) J?, C, á». «) G*i«riftnu BWinilóMÍMlöttur, R' 
») ^nn^ d^fl; %ifa, «.' »<>) jirándrir, ^-/. ") fljót^ C. 
") Ormanár, K »3) iarii, ó. r. C. '^) Harald< konángs 
Ur&fiprai et auknefndisf, h. «. K. *') /ró [ «. i Ð; ok tóku 
H^ OlöÁi, koml haiis, «»k Ameifti dóttlur *áaiii, &.«(.£/ Í8t LétadnáaiBfaéld. . 4Eh2^ 

unUir;. yiðiT||tuai , [ok. Isfndi i K^til ^ til |>6S8. ét 
hann fékk nennar^; þau fóru út ok bjuggu á 
Amé^bnítöðutn ; þeirra' . 8on vav : ^iá^Taáé&^i faHir 
Ketils 1 Njarðvlk*.'; í ■ . .^ i' ^»*m 

> ^: GratitatU nam iima éyfitri sÚ:lidaíði.Láj^ 
irfl^óls •aUt ársiiUi Giljir ók' VállanesS) im . yestan 
Us^aWk^} hauS'Synir rora þeir þorb)öáíi ok .þQfr 
ir». er 4tti Asvðra BrjnQÍólfsdóttur.i in. .< uh^ 
. {Mrgeirr .Yeslarssonihét maðr, gðsfagr^ hatm 
átti f>r já sonu , .vjar eaam Títpt}áiSc^? , eno ^toln 
únimr ÆTarr hi^ttt gamli, f^riéft. Herjólfr^^ »þeir 
|6ni allir til Iskndé, ok á i^iiu skipi hverr þeirra. 
Bryníól£r Js;om skipi sínu í ,£€ki^rð|^ ok ,QaB| 
^ati4iuf( ofaaifjaU, Fi)ótsdaL dUan fur^^ H^ngl- 
foi^á^ fur iViestaxi^ en fur.ofárii.Giltó Ivrr aii^tatit 
QkSkridudal aUan^ ok svá irölluQa úttil £y?6[i]|d^ 
drár, ;pk tGtk mikít jaf landnámi 0nii Garðftcssw^ 
9ir,.ok bygði f>ar. fiændom ok mágum >línum.i 
h^m. éitt,\ þá^ tiu;böm $ en sfðan fekk hannHd^i 
^r áít.hafði Herjóifr, ^róðir hans^ ofc Ijtjtu. þWf 
þrjii b<^n; þeirra aon var Öaut, feðíi: Béfi^) 
p^w Hólmsteins^. föður Órœkju^ föður H^loif 

^teinst, föðut Helgíi^'móðbr.^0lmstein$y fötbr 

■I ■ ■ I ■ " ■ ■ . * • ^. . • ' • 

* *) en er kaupit var voríitj |»á ffeytiK KetiII iMráifkaup til 
.tan$«a^;. eptir þat í«]in>hún ^^^ásáUErv i ^taiT þieé» frá [.fH; ': 
'•) fólgit, *. V. E. 3) þá bau« KetiU at flytja hana til frænda 
BÍnna, en hún kaus J>á houum at íylgja, i 8ta& he88 frá [ Fj 
b,.v,\íík$ ^i' selAi hún honnm «l£rit, b. jv, E. *) lóxeiiít var 
dóttir Þii^randa^ laóð'ir Þpzsteina, fptfur Gutriiitr, mófiiu: Rano^ 
veigar, móttuT' Sajgerta;?, inóíur Gu^íniimr,. n?ió^ Hretoi 
áiySta, feýtfur V4dxipary.]|ió|tar Snorra., fö9ur .Hal^beruV er.tátti 
lýlarkús ÞörVarson á M^ui^, \bt:v. K ^) .Öxn^æk, ?.< ^ 
Brunnólfr, . JS Aér or /rv. 7) i-JByciWaJt.*. i^. A • . *) H«»^9* 
ok, C. ») V, iC,%Ji, Jt 4». . ».^) Jríl,i; «k Í.& ., M n^ Ævarr fhét hibðÐ^^ttiif'gániH^liróðir Sryik4 
jtilkyf Mmixt^^komrúi A Béj^ðarfirði^ dk fór;upp um 
^ hvmBÍiii.^íf iiBr3?ili)óUr< Sáviðodali allan'' íub 
Q{œ'6iláá4i haiin bjíSiá AmáJiisðtððum^ :[imn 
átti iva^ 8oa]li&h.dætr..þr)ár^^, ; J /' .. ,; 
1 /ilscMiðrfi Bét maiðir, br.jfékk Xsíwar Her]dI£Br4 
dútttiny^ b^aðnniótftlir Bryn^ólfi iok ^tjúpdótlurf 
kiniii>[JI!)r}gdii]u»Qian öil lAnd i.niilliaGtl^ár.okr 
Eyivmdac&r y iþatictbjv^gi^ át Ki^i]|9$MÍbili ; ; .j^íitaí 
sób'/rár)þbíhraIdr,ÍMiU)arki\ faðk þotheKgSi iSfÖ-i 
vr Hafl|óte,dE6ðctf þóiihadd^^ gkál^r. . Ðattír Hak 
toarKét^ia^þðriitíit, !er.átti þwhjörrtt&ratiriðti^soQr 
oi^pr iltístrí^^. mó(^roií^)pma)?'la$ínöh&fð9r f^-^ 
ur þóráfiás {, Sey ðarfirðív fððtir X$b)acnai:5 f öðurt 
Hoiskeg^s^. éns íróðai "ck ípgtlei|«r, xx)6ií%6i Hj^U^^ 

* i'Hra{hkeIlid»e4 úiððr Hráfns^c^n.í ^hai^tkotn tjt 
atð ltmdnámatíðaír;!nhflm v^rtdbip^ fyr^tai tett f^ 
Breiðdaíj^ eoímú yori^í fór hamö ;^pfj>)tiiiri).fj$llj 
liiitui é^í i ^Skf'iðtidlil^r okf $4fi(^iV< M dréyoKlir 
hana lak ^maðr ^komrjat; honúmi ok rbaj^ li^ðfm upp-> 
stabdfivf^'&m ibroft 4Qm.skjólii6t} ha^li v^kn^i 
^i'r^oki féir 4iibir6tti ^ er. íhaii* v^r. 6ka»tj 
kominn , þá Ijóp ofan fíallit allt , ok varð undíir 
gðltr pk gríðóngr,^e;r hann.4tti; síðannam hann. * > *^. I X j K. >) ffá^yi Of .y«^ld» hét ei», ihifn vi^ mó«ir for- 
rteins, íöfturAwAindav'fiHíur Gtiírtínátj mdftur^TdiMr, mó«»r: 
He%u, méttnv í>ór«ár*|)i%«ti^ fiðfixi MazMss.'á Melum , 6. v. 
fi. *) •e9'é! Asráu^Ci. JÍ f t Jtf, C, «. iipplíttfMgtaJUmj Ásbvandr, 
>«. ?)*Þöw», €| ^Ma^, JBL Skotahe^,. d . . .< i 

"•••'■ -^ r«'> '•' '.;.••'' ',\f A ,\\ .;, '^ .. .. ; i9e J;.ándii«inalM^ i2,£^ 

' . . xíá heSk rasta karmA' ; lÍBtit^, , 

// . . ; háuka skopU^'i hepli •, • . 
i;,. . hlín.je^kís'^ itííau?.;, 
ípHéraf: ígeiáíústv'irfg |)lérrxa Hvóatsi^ ok. systiw- 
8om haos^. '' ' •; r" ' . . 

'H lnQrkeJl .fnlL^akr hét mnðr^ 'fir ff^nK Nj^tið. 
.tlk'aUa^ óU bjó:þar;i;hait6 dótíif imr|>í]^^ 
trr. átti ÆváFV hihn.gaTiiIti, ok vftr> |>eitira'r4ót|ir 
*¥x^ii^ ixióðiríBZetilsiiNjarðvik; jþjj^jraitcl^mt 
.r;.YetrJ^'héLiQaðrý sdit Amb)arnar''ii|[^^ssotl^ 
-ariláDgháls^. bhSðk þeirra Lýtings ok þorst^ 
loiöf^Cok; þorbjarnaE'^ 1 :ArWholt?^ Qiaff 
lán|háls var < soo: !B)aniaUi ■> rfii6iai]^u, , ; VeCrl^^ 
íj&m Bcrgarfjörð^ ^^ bjó >ðírr. : i 

(J>órir Ötoa^. hé(t»níaðr, er »aiií Brelðav4k,:ok 
i>-)é( þar; hfaá&í^sijdíifiivoru þeír GunpQteinj^ ,ok 
•SVemáiigrJ.'l' -'.. ^ •:.•.•.".:;' ' 

MTtt laadném^ ;V>, ,. : n., 

5. {KjrstehBi kl^gi njBmí ^Sr^t' HtSsavft, ok 

bjó þarj hans/ Son >irar Anj^er Húsyí^agar ertí 

frá komnir. • -.^ i «/* 

Loðmutidr l^oh gáíadt! bétvmaðr, ^en annar 

B}ólfr, fóstbróðir hans, þeír fóru til Islands af 

É. *)' risWa^ K 3) t,i ,' s-jt, 4), eim^- B. ^) ,;aargt vií spi 
hi&xU, E fptir Landn, * 6) skaptf, //, . ^) c,ta4. ölþóki% C. ') 
!?/#. i>. í /; 5^) Héra£ gjöriíist QancUki^ir Jejrira miBÍri, ok vdgu 
sonar, .fc. t^ //;..S/r. *^) ^d [ tt. í JB. »^) Sa^mwdr, A-J. **) 
Asbjarnarson,' 6. ». E. »^) hé«an frá; B; hétfan af, «/c; «.' í C, K. 4?^6Ki' Landnámabék. 193 

Vors af {itilutiesL Loðintmdr far [injök trðB- 
attkiim'; hmn sfcaut öndvegissúlum sinum fur 
borð f hafí, ok kvaðstf>ar bygg}a ^kyldU) sem þær 
ræki á landj en þeir fóstbræðr tóku Austf)örðui 
ok nam Loðmundr Loðmundarfíðrð) ok bjó þar 
j^rjá^ yetr) f>á frá haxm til ðndvegissulna sinna 
for sunnan land; eptir f>at bar hann á skip öll 
faung sín; en er segl var undit^) lagðist hann 
niðr, ok bað aigan mann [vera svá djarfan at 
hahn nefndi'^ sik: en er hann hafði skamma stund 
legit, varð gnýr mikiU 5 |>á sá menn at skriða mikil 
Ijóp á bæ þann, er Loðmundr hafði átt ok 'ábúít; 
eptir |>at settist hann upp, ok tpk til orða : þat 
er álag mitt , at f>at skip skal aldrí heilt af hafi 
koma héðanaf ^% er hér sioiir út; hann hélt 
suðr fur Horn, ok vestr [með landi allt^ fur Hjör- 
leifshöfða^ ok.lendi nokkuru vestarj hann nam 
þar landy sem súlurnar höfðu á laud komit, á milli 

' Hafrsár ok Fúlalækjar, Jþat er nú Jökulsá á Sól- 
heimasandi; hann bió í Loðmundarhvammi, [þat 
heitir nú Sólheimar". þá [er Loðmundr var 
gamall^ bjó |)rasi í Skógum, [hann var ok fjölr 
kunnigr? [ok var íilt í bygð þeirra'°. þat var eitt 
«nn at þrasi sá um morgin vatnalaup mikit ofan, 
en þau: vötn veittí hann ineð fjölkýngi austr fur 
Sólheima, eu þræll Loðmundaf sá^ ok kvað 

^ falla sjó norðan yfir landit at þeim. Loðmundr 
var þá blindr, pk mælti við þrælinn : færðu mér 

■ ^ ' , . 

.*) rammaukinn mjök ok fjölknmiigr, B. *) þenna, B. 
. 3>4regit, B. *) ngfna, C. <) v. i B. ^)frálv. Í'C. ^) 
ok kallaiji f>ar Sólheima, B. ^) frá í v. i C. ^) frá [ v. 
ÍC. ^""^frá [r. i B. 

íslendínga .Sögur, 1 bindi, . ' .' ^^ \ >■• 184 Laiabdnámit^ éVAÍ^K, 

i>^œlukeril]tlaf>at, ec |>]á kallar ^ ;t^«^ $ þml- 
kui g^^ðii svá ; Lodamndr segKré eig^ f^ykkí jQnéf 
j^eaasjikyéta; síðán bað liaQn furaqlðip f^lgj^ fiief 
til Yatnsízifi: ok. stíkk sta&bróddí rnínium I jrajtmti 
[þrælKna'gerÖisyá'; iiríngr ' Tár í at^um ; LoÖ^ 
mundr heh um ^fimi: [tTéiih.höiiduni^v^^ ^^it 
1 hrfoginn^; því næsl tÓku yötpiu át falla'^ apör 
vestr fur Skóga. Síðaia veittir hvárr |>/BÍrra vötaf 
iin frá ser% jþartil er |>eir fmvlust við gljófr 
nokkur, þá sættust þeír á f>at, ^t áin. skyldi fsflla 
J>ar til sjóvar sem skemst er; [t |>euii vatna^ 
gángi varð Sólheimasandr, J>ar er. fjórðungamót, 
ok Jökulsá á miðjum sandi. Son Loðmundar var 
Sumarliði, faðir |>or8teins hólmunS) föður j>óru, 
móður Steins Brandaxsonar, föður {>pru, er ktíi 
Sfcapti lögmaðr^. ^ 

6. Bjólfr^, f óstbróðir Loðmundár, nam Seyð- 
isijörð allan^ ok bjó þar ,alla æfí; haiin gaf Helgu 
dóttur sína Ani^ hinum ramma^, ok fylgdi henni 
héiman öll hin neyrðri strönd Seyðisfjarðar til 
Vestdalsár'^ ísólfr hét son Bjólfs, er'' Seyð- 
firðíngar eru frákomnir. 

Eyvindr hét maðr, er út kom með Brynjólfi'^ 
ok færði síðan bygð sína í Mjófafjörð, ok b}ó 
þarj hans son var Rafn, er seldi MjófafjarÖar-. 
land jþorkeli blöku'^, er |>ar bjó síðan; frá hon- 
um er Blökuætt'* komin. ^) /rrf [ o. / B. ^) frá Iv { a 3) áltafliga , 5. «. E. 

♦) hi^gja rás sini|i, ok urn siðir féll renslan, É, ^) sem 

búinn var, 6. p.' E, ^) $á. er nú kölluíí Jökulsá, ok skilr 
, landsfjóröúnga, i ^taú- þesa frá [ B, ', "^Y Eyjólfr bjálfí, ^-l 
■ ^) Önn, R. í') rauða,-/i. ic) Véstradalsáv , K. ' ») þar bjó 

si«an ok, b. v- B, ^*) ok nam fyrst Evvindardal, 6. ©. R 

'3) klöku, B. ' t^) Kjökuœtt, B. if.dK. LandDÍtmbók. 195 

EEýl''húm rat^ hét m$áÍTy er nam Nór$> 
^&d^, ok bjó á Nesi út$ faans son var Oláfr, er 
Nesmenn era frákomnir. 

Freýsteinn hinn fagrl hét maðr, hanti nam 

Sandvlk, ok OBanðmesvík', ok HeUisfjörð^ ok 

Vié^örð^ [hann^ bjó á Barðsnesi við fjörðinnj 

, frá honum eru Sandvíkingar ok Viðíirðíngar ok 

' Hemsfírðíngar komnir^ 

þorir hinn háfi^ ok Krumr, ]^eir fóru a£ 

Vors til Islands, ok {lá ef þeir kvámu ók tóku 

^ land, nam þórír Krossavik^ á miUi Gerpis ok 

' Reyðarfjarðar^ ; þaðaki éru Kross vikingar komnir ; 

\ en Krumr nam land >á Hafránesi, ok alh til þernu^ 

ness', ok alk hit ytra, bæði Skráðey'® ok aðrar 

títeyjar, ok þrjú iönd öðrura megin [gegnt þemu-- 

necú"; þaðan eru Krymlingar komnir. 

Ævarr vár fyrst i Reyðarfirffi, áðr hann fór 
upp um fjall ) en Brynjólfr í Eskifirði, áðr hann^ 
fÓr upp öt byggja i Fljdtsdal , sem áífar var ritat. 
Vemundr'^ hét maðr, er nam Fáskrúðsfjörð 
dlðn, ok h}6 þar alla æfij hans soh varÖhnóðr, 
er Ölmæðlíngar'* étni frákomnir. 

þórhaddr'* hinn gamlí var [höfðíngí ok'* 
hofgoði í þrándheimi á Mærínni; hann fýstist 
til Islands, ok tók éðr ofan hofit, ok hafði með 

ser hofsmoldina ok súlurnar; én hann kom í 

. ■ / , ' 

«) Eyjólfr, A-J, ») Noriírfjörií, B. ^) Barftsnes, C, E. 
^) frá fyrra [ v. i B. 5) frá siTara [ r. Í a ^) hvíti, G, 
B^ L 7),ok, fc. V. C. ») Rei«arfjalls, E, ^) Nruness, A-J. 
*o) Skrú«, C, Jí;; Suírey, A-J: »») 14rnuhess, C. '») Frá , 
Sæmvindi, fyrisðgn kap, i C; md þvi v^ra Y sé rángt vi&éett 
f^ri S i B, C, ti^ upphafsétajlnn v. i, »*!l ölmóftlingar, E. 
»^) fórlialdr, A-J. »5) v. i É, P. 

.13^ W LándnátnabókJ 4£^i6^'Z£ 

StöðVarf^örf^, ok lagði MQörma^helgi LúlhA fjb^ 
íiin, ok lét mgu tortýii^ þarv líeniá kvifcfe.heii&^ 
ilu% hann bjó þar alla. éefi siiðah; frá honum 
' eru Stföðfírðíngar koriiiiiri '/ ' . j: 

7. H^alti hét maðr^ er mm. Kle^^larlðnd ck 
allan Breiðdal [þar upp frá.^f :han&.son .vair^KQl* 
gt^fmrv er maxgt manna ér f liákoúiit .^ • ^ / 

Heijólfr'^ het maðr, er :iiam.lan(jiiallt.:^t tft 
Hvalsnesskriðna; i^ns söh variEyvindr^ vopni, 
er Vöpnlíngar^.eru frákomnii^-* 

V Hisr jólfr ^4 bróðir ^ Bryii)éifá, nam^eydalalönd 
ÍOT neðan Tinhudalsá. ok; út . tU Oí^msár ^ hians son 
. var O^uir,* er.Breiðdsdir erii irákomnir. • 

Skjöidólfr hét maðr, ernam stræti^ allt far 
Htan Gxnip, ok ínn öðruod m^n tí) Óss. ok til^ 
Skjöldólfsness . hjá Fagrada^á ^ >{ok Breiðdali?^ 
háns son var Háleygr, er þar; hjó ;5íðan} frá 
honum er Háleygjaætt komini' . : r j . ;; 
. ' ^ |)j6árekr'V hét maðr, hann nam fyrst Bceíð-' 
dal-^allan> en hann stökk brott þaðaa fur Bryn- 
jplfi ok ofan .í Berufjörð, ok naa| þar alkieoa: 
neyrðri strönd Ber uf jarðar , • ok fur stítmafi; um!^ 
Búlandsnes ók inn til Rauðaskriðná.pÖriiix^,ipeg- 
ift, ók bjó þár þrjá vetr ér íiií heitir :Skáli*V 
síðtn keypti Björn hinn háfi jarðij^ ^t hoítutn, 
ók eru frá honum Berufirðíngar^kömpir. • - 
. Björn syiðinnhorni hét m^ðr, er nam Alpta-^ <) Iieimolu^ (?; á heimili >inú, E. -'*'). frý ['f tC' ') 
E; Skjó á, ^-Í|Ska«i, A og hin. 4K7f& Láwdaátnabék, 197 

fjjStS kaah nyi&ra iim Jrá Rauðaðkriiðfim , ok 
SuiðiimhorQ&daL- ' 

|>orsteíán trumbubeinn hét fræncíi Böðvax:^ 
ras-hv^, ok fór 'með.hokmm til Islands, kann 

•tiam iur utau Leyruvog. til Hyalsnesduriðna ( 
hans son var' Kollr enn^grái, faáir þarsteins*, 
fððúr . {lorgríms í Borgarkðf n, fðður Steiaunnar^ ^ 
er átti Giza'r biskup- 

. Böévárr: enn, hví ti yar son |)orleifs miðlóngs^ 
Bððvarssonar snæjxrymu, |)brleifssonar hvalar 
skMs, An$so«ar, Arnarsonar^ hymu^, þórissoaar 
kotmngS)] Syínaböðvarssonar , Kaunssonar kon- 
ungs, Sí^asonar'^^ konúngs/ Hrólf^sonar kon- 
iujgs^ or Berglj' [Svasasonar^ jötuns norðan af 
Ðc£riim; IJrólfr konángr átti Gó, er gói-niánaðr 
er víðkendr, [systur jþeirra Gors, ok Nors, er 
Nöf egr er Tiðkendr; þeií^ [Brand-Önfandr, f rændi 
hans ^ , fólru af Vore til Islands, ok kvámu í Alpta- ' 
§orð eail sýðra^ Böðvarr nam inn frá Leyruvogi 
dali. þá.alla^ tír þar liggja, ok ut öðrum megín 
tirMula, ok' bjó 'at Hofi, ok reisti þat hof tnikir. 
Sou; Böðvars- vair þorsteínn, er átti þórdísi, 
dóttur Ozurar kðiliselgs, HroUaugssonar 5 þeirra 
son var Síðii-Hallr, er átti Jóreiði^ þiðranda- 

'dóttur, ok er þaðari mikil ætt.komin^ son þeirra 
var þdrateinn, feðir Ámuncja, föður Guðróuarj 
móður þérdísarv móður Helgxi^ móður Guðnýjar; ^ 
móður Sturlusona'^ 

*) midUitigs, K -^) Amar, hér og frv, C. 3) Jipnúiigs,- 
h. V. B. *) Swgasonar, B, ^) v, i B, ^) Svafasonár, R; 
Sraiías.^ Sk. ^) þahniff Kk$ ok, J, C, <?, Ih h ^l^f ok, i 
Hu^ þesg frd fyKra.l B; ok,J Hað- þtss frá étSrara [ B. *) 
Bröocíiilfo, bróöiff haiis, *• ^) t;^rdísi,. O, /. . »o) Helga var , 
ok mötíir Þóriíar prests, föifur MárkiWs á Melum^ 6. du J^ . • « ' 19t LandnáaMbók. ^F. 7K. 

. B^oa^ «« ^ ^ .0*. «^ 

Kambsdal ok Melrakkanes, ok inn tíl Hámar84r» 
ok er margt trianna frá honum komit. 

|>órðr skeggi, [son Hrapps, Bjarnarsoaair butm^ 
hann átti ^ViIborg^ Ósvaldsdóttur ok Uifránar 
Játmundardóttur. þórðr skeggi fór til Íslands^ 
ok' nam lönd öU í Lóni fur norðan Jökulsá, á 
milli ok Lónsheiðar, ok b}ó i Bæ t£u vetr [eðr 
lengr^; en er hann frá til öndvegissúlna sinna 
fur neðan heiði i Leyruvogi, f>á [réðsthann 
vestr þannig * , ok bjó á Skegg}d8töðiHn sém fjrrr 
er ritat Dóttir þórðar var Helga, ' ec Ketilbíöm 
enn gamli átti at Mosfelli. - {>órðr skeggi'^ seldi 
[íönd sin^ Ulfljóti lögmanni^ ec [þar kiðm út i 
Lóni*^, [syni þóru> dóttuir Ketils Hörða«Kárg« 
sonar, Aslákssonar, Bifru-Kávatonar, Ánarsooar^^ 
Arnarsonar hyrnu; bjó^ þócðrnokkura vetr siðan 
i Lóni, er hann spurðl til öndvegissálna sinna« 
£n er Ulfljótr. var sextugr^ at aldri,. tir haim 
til Noregs, ok var þar þrjá vetrj þar settu'* þeir 
þorleifr enn spaki , móðurbróðir hans, lög þau, 
er síðan" voru köllut Ulfljótstóg; ^n er hann 
kom út, var sett alþíng, ok höfií^u menn siðan 
ein lög á landi hér'^ þat var upphaf enna heiðnii 
laga, at menn skyldu eigi hafá höfuðskip V 
haf, en ef þeir hefði, þá skyldi affaka höfuð áðr 

þeii* kœmi i landssýn, olc sigla eigi at landi með 

' ■ ■' ^ • i • _ ■' > 

*) frd [ ». / C *) frd [ v. / C 3) pa«an, /; Jannag^ SL 
^) frá [v. ic: 5) Lón-land, B^ l^d alltfyn austan Jökulsá, 
E i ni&rU «j lög flutti lit htogát, B. ^) f^ i. H, /, Sh 
•) tó, bi V. K ^) nær- hálfcextugr, S i ni^-rl, *<>) samaii- 
tknfu«u, E i niitrl. » ») hánn hafili' liti, ok |ás B i i»#rfc 
*^) ok voru ]^au nokkum Teg. samin eptúMpulaping^^tgutti & 
V. M i mðwl^ kndtrsetlil'ft^di^tvið^ Baugrtvieyrfiigr,eðapieiri, 

^yidi Kggja i hverju höfuðiíafi á stalla , þanu 

baug skýldi hyerr goðí hafa á hendi sér tíl lög- 

|rfnga aBra , Jjteirra er hahn skyldí sjálfr heyja^ 

ö^k rjóéfe haijn þar éðr í roðru^ nautsblóðs^ 

|>ess, • ei* hann Wótfi^i þar sjálfr^; hverr sármaðry 

ei þar J>tirftí l&gskil af hendi at leysa at dómi, 

i skýldi &6i' eið vinna at |>eim batigi , ok tiefna 

\ ste váfta tÝo eða fleip: nefni ek^ þat VBetti, 

f ^ýídf hann segja, at ek vinn eið at baugi, lögeiðv 

; hjálpi mér svá Freyr, ok Njörðr, ok hinn aU 

máttki Ass^, sem ek niún jsrvá sök |>essa sækja 

eða verja, [eðá vitni bera, kviðu eða.dóma'^, sem 

ek yeit i?éttast ok sannast ok helzt at lögum, 

ök öB lögmæt skil; af hendi leysa, þau er 

undir mik koma, meðan ek er á þessu þíngi^. 

* ■ . ■ 

') þaú' sem eptir er kapitulana hefir E, tne^ þeim or&a- 
iBifii «em tilfœr&.r er, i sérilagi kap, viiy ni&rlag Íógunnar, itrek- 
ast og i honum meú" framángreindum or&amun undanfarin frásðgn 
ttjn Vlfljót. f) rjóiíru, C; rau«u, E; roðiiu, G, H, I, Sk. ^) 
blótnauts, JB. *) dömhríngr var á fhigstaöuum, er J>eir menn 
voru í skípaitir, er Jat straff hÖfóu, at J)eir voni dæmdir til 
blóts, b. V. E, 5) .ykkr í, ft. r. JS. ^) Óss, C. J) vitni eíía 
vætti e*a kvitfa bera, eöa dóm dæma,^ E. *) Svá sagiíi vitr 
maVr, f>ormóðr, er allsherjargoM var á Islandi, at rneiJ fessum' 
ortfum ok jþÍBgmörkum helguíhi lángfeíigar hans á}J)ingi. 
Böiívarr hinn hviti af Noíí or Noregi bygöi fyrstr at Hofí; 
hann reisti þar hof, ok gjöríist |)ar hotgoíJi ; hann var fa*ir 
T^orsteins, fö«ur Halls á Siíu. Hof í Vatnsdal ok Hof á Kjal- 
amesi hafa hér á landi stærst verit einkum , stórt hundraií 
fóta á leiigd; fat syíra var ok 60 fóta breitt. Kór eiía goía- 
Btúka var hjá hvörju hofi, þar voru i goíin ; ^'{'órr eíía Júppíter 
var sðstr ok mest göfgaiír, J>á Freyr, son Oíins , sá er fyr^ 
bygíi Uppsali i Svíaríki; ok fió eigi sé giöggt at skilja hvat 
mörg goft, eifa meií hvcJrju nafni þau hafí verit hér dýrkut 
at s^rhvörju hofí, þá eru þó i gömlum eyöstáf ánefndir J^essir 
R: Freyr, Njöríír, ok Ass, sem vér hyggjum fá meina meíf; 
Oifinu, Bi þvihann var æiJsti höföíngi híngat i Noriírlönd 
kominn úi Asia; Æastr etía Æsir kölluðtist fiieiri. i>essi gotf 800 UaátésaiMlí 4ViiJr8X^ 

{>á* var landitiu skipt { f)órj$úpga, ðk* ^|1^ 
yera þrju þíng f f)órðungi, enþrjdTJi^^fuðhof í 
þíngsókn hverrijvþar voruineiin valdir^ tíl.at 
geyma hofanna at yiti ok. réttlsÞtii^þeir skyldu 
néfna dóma á þíngum , ok stýra rSakferli , þyi 
voru þeir guðar* kallaðir'^; hverr maðr skyldi. 
gefa toll til hofs, sem nú til kyrkju tíund^.. 

8« þorsteinn leggr, son Bjarn^r blátanÐar, 
ÍÓT Qv Suðreyjum tii IslaQds, ok nam lönd öU 
fur norðan Horn til Jökulsái i LÓQÍ , pk/ bjó 
i Böðvarsholti f>r}á vetr, hann seldi síðan löodin, 
ok fór aptr í Suðrey jar. 

Bögnvaldr jarl á Mæri, son Eysteins glumru, 
IvarsQuar*^ Upplendínga )ar}fti- - Hálf dáuiE^rsopar/ 
hinsr gamla, Rögnvaldr átti RagnhUdi, dótturHrólfs 
nefju; þeirra son var Ivarr, ei: fell í- Suðrieyjum 
með Haraldi konúngi enum hárfagr^j annar.var 
Gaun guhrplfr , er vaiin Norðmandí, frá hoAum 

fitöi$u á stalli, eíía háura bekk; frammi fyri Jar stóíí stalli 
'raei$ miklum hagleik, Qk hiIjaiSr ofan. metf járni; j^ar skyldi 
á vera ?ldr gá, er aldrei slokknaiJi, |)at köUuÖu þeir vigbau 
©Id; á þeim stalli skyldi ok standa bolíi mjök af kopar; J»ar 
ekyldi í láta bló« J>at allt, ©r kœmi ftf fé J^vi, «r .J^ar var til' 
gefít, eöa m^iinum ]þeim sem til blóts voru dœ'mdir; j>at köll-' * 
Hðu«|>eirhlutboUa, en hlutunum skyldi bfledi dreifa yfírmenn ok 
f é (V a t z h y r n a), porsteinn IngólfsSön lét setja fyrstr manna 
Jing á Kjalarnesi, áðr álfing^ v^r sett, viíí ráií Helga bjólu 
ok Erlygs atEsjubergi ok annarra vitra manna, ok fylgil fwr« 
enn sökum J)vi got^orði alf^in^ishelgun. torkell máni Í%sögtt»/ 
ipai^r varson Forsteins íngólfssonar ; Þormóör var-áon tor* 
kels, er f á var allsherjargpi(i , er kristni kom á Island, íor* 
geirr Ljósvetningagoíi vaj: þá lögsögumaiír , (L a n d n á m a)., 1 
0. ». Æ|. , ' : 

*) Ura daga Í>óri5ar gellis, E, . ^) vandaöir, E, ^) goéar, E^ 
ífr, ^) ok hofgoiJar, en jþeirra tign ok umdænii k^llat goíort, 
h. v,\E. 5) j^rá fyrra [ t\ i B; fé þat, er'til hofs var gÆt | 
skyldi ha(a til mannfagnaííar þar ^fi blótveizlur vom. Tíorí- .' 
l^ndingafjórííúngi var skipt i 4 f»ing, hanh viir . st«rri exui 
binir fjóíröungamir, 6, v, JSL «) í Vor$, sonaf-, E. era ' Réðujarlbir komnir , ok Engla konúiigarj^ 
J>ríði var pÓTÍr jarl þegjanði, er átti AlöCu ár^ 
bót, dóttur Har^ldskotíúngs hárfagra, ok var 
|>eirra ' dóttir Bergljót, niój^ir Hákonar jarls ens, 
rík^ -Rögnvaldt (jarl) átti friðlúsonu þrjá^ hét^ 
dnn: HroUaugr) wnar Einarr , þriði Halla^r, sá 
yeltist of íarldóminum 1 Orkneyjum; en er Rögnr^ 
Yiddr jarl £rá |>at, þá kallaði hann sqman ^^onu 
sina^ ok .^urðiY hverr þeirra |>á vildi til eyj&nna j^ 
,en J>órir bað hann sjá fuF sinni ferð; jarlinn [k,vað 
honiúii vel fara, en ' kvað hánn þar sKyldi riki takja^ 
eptir fðður sinn« |>á gekk tírólfr fram, pk bauð- 
sík til farar, Rðgnvaldr kvað honum vel.hendt^ 
fur sakir afls ok hreysti v en kvaðs^ )æt}a at. 
ipeiri ofsi væri i skapi hans, enn.hánn mætti; 
þegar [at Iðndum setjast*. ^á geick HroUaugr'; 
fram, ok spurði, ef hann vildi at hann færij) 
Rögnvaldr kvað hann eigi jarl mundu ver^:; 
he6r |>ú [þat skap, er engi styrjöld fylgir^, mánu > 
vegir þinir liggja til Islands, mantu þar verða 
göfugr^ok kynsæll á þvi-Iandi, en engi eriihér' 
forlög f>ín« |>á gekk Einarr fram, ok ma^lti:. 
láttu mik fara til Orkneyja) ok mun ek.þér {>vi 
heita, er þér.munbezt þykkja, at ek munaldri 
koma'aptr f>ér i aug^ýn. Jarlinn svarar: vel. 
]þykki mér at f>ú farir bf ott , en litils er mér ' 
von at pévy þvi móðurætt f>in öll er [>ræI-> 
borin. Eptir J>at fór Einarr vestr, ok lagði undir 
sik eyjamar, sem segir i sögu hans. HroUaugr 
fór |>á til Haralds konúngs, ok var með honum 

1) frá l V. i C. *) 'fyri riki rá«a, C. ^),cWa Stjrjaia^ 
skapljndi, C, fí0a Lán<faiámabók. 4P« 8-9K. 

jkm hrfð, þvíat f>elr fe^^ar komu eigi ska^ 
saman eptir |>élta. 

9. Hrollaugr fór til Islatt^ með ráði* Bar- 
álds konúngs, ok háfði mé^ sér konu sína ok 
Mtiuj hann kom austr at Homi, ok skaut þar 
fer Sorð öndvegisðulum sftium, ok bar j^aer á 
' land í Hornafirðí, en hann rak undan ok .vöstr 
fiir landit, fékk hann |>á údvist harða ok vatn- 
íáttj þeír tóku land vestr í Leyrtívogi á Nesjum, 
ok var hann þar hinn fyrsta vélr; J>á frá haníi 
ttt sölna sínu'a) ök fór austr þaínnvég, var hann 
antiann vetr undir IngólfáfeiH^ éiÖekí fór hann 
ifestr í Hornáfjörð," ofc nam- löiid austan frá 
Horfii tíl Kvíár, ok bjd fyrst undir Skarðs- 
tírékkú ■ í Hbrnafirði , en siðan á Breiðabólstað t 
Feöshyerfi ; [þá hafði hanrt lógat- þeím löndum, 
tír liorðr voru frá Borgarhöfn,- en 'hann átti til 
dáuðadags þau lönd, er suðr vorú frá Hreggs- 
ger^'smula*. Hrollaugr Var höfðíngi mikiU, ok 
bélt'vingan við Harald konung, [eh fór aldrí , 
utan^. [Haraldr honungr sendí Hrollaugi'^ sverð 
o3i ölhorn, ak guUhrlng þann, er va fimm aura; 
sverð þat átti síðan Kolr son Síðö-HalÍs, [en 
Kolskeggr enn fróði sá"*" hornit^/ Hröllau^ 
vár faðir Özurar keiliselgs, er átti Gfó^ dóttur 
Jiórðar iUuga^j þeírra dóttir var þórdís, móðir 

Hálls á Síðu. Annar son Hrollaugs var Hró- 

- '- - ,~ 

') frá lv,ia *) frá [v. i B. 3) ok.eígi vitja«i haim 
Rðgnvalds jarls, föíúr sins, Jviat honum var útitt ýHS stjiip- 
ixróVur ^ina , en . jéimnan var vingott mefí þeim konúngi ^ ok 
seudi Haraldr konúngr honum gersimar á deyjanda degi, i 
9ta& þc8$ frá l E. ^) haf«i «H, *w, 5) frá l v. i d ^) 
»oiíar, b. »• J5, r ' ' é?^$43aK. Lániioásnbdk. m ébj fiðir ^íWs' Inreiróðr, foSm Guðlðgar'^, 

móður þorgerðat, itióður. Jánagerðar^ mé^ktt 

y<dger^, . máðor IÞððvacs, föðor Guðnýjar, 

móður Stu^usfma^. Önuiuir var kina þriðl sofi 

I HroUaugs. Hallr á S^ átti J4réiðí þiðranda- 

: dóttur f þeirra : aon var fiorstaÍBn, foé^ír Magnúsa, 

I föðttt Einars , föður Magnáss biskups; Annair 

dfm Halls var EglII, faðir porgérð«if, móðtir Jóné 

! biskups €n& helga. f^orvarðr'^ Hattsson var faðír 

þórdísar, mað»r Járuimar, tiióðttr Halls ptests, 

föðDo: Gizurar,.föðtir Magnúss biskups^.' Yng* 

!« viklir HaUsdéttír vor móðir þóreyjar, itióður Saa^ 

r muflklár prests. ens^ fróé^. ^|>orsteiiin Hallsson 

vas'faðir Giié^rf^r, méðinr Jóreiðar, méður Ará 

preiMS: ens &óða«^ . þorgérðr Hailsdóltír var tnó^ 

ir l^g3(FÍldar, móður L)óts, [féður Jámgerðar; - 

xBÓðnr.^ðlgeiðár, móður Bððvars, föðurGuð^ 

nýjar^^. mdður ■ Sturiusouá^t 

.10. Ketill hét maðr, er Hrdlaugr seldi Hortta- 
ijazðarströnd [utan frá Horaí^ ok ínn til Hamra, 
hat)nt bjÖ at lÆeðalfelHj frá honumeru Hornfirð-' ' 
íi^ar koinpir. 

A^^iðaati^ hínn rauðí keypti laínd- atí Hrollaugi 
utaa^ frá HömFtam ok úl öðrum megín . til Vifí- 
borðsy hanii' bjó'*" í HofsfelH, ok reisti þar hof 
mikit, frá hotium eru Hofsfeliíngar" komnir. 

|>orsteinn hinn skjélgi keypti land at Hröfl- 

augi aUt ftáf ViðborÖi suðr um Mýrar ok tíl 

^^____._ ^_ » ^ - ' 

>) föiíur, 6. fi. Sk. *) pórlaúgat , E eptir Landn: ^) o^ 
íðlUT fH^rtteif presU , fiMíBfr Markúss á Mchim', b, v, E, ' ^) 
Þoml4r, Bf Hv /> •*» ') ok l>orvalds, föéur* Gizntar jarls^ 
fa ft 0. í) sem tyrr var ritat, i ftmr þen ftá [ C' ^) /*-<r 
C ff.{ B. ») Önundr, ^-J. ^) inn, E. »<0 l^rstr, 6. v, & Beínabérgðár ; haHs.aon vsor Yestaitlftr ^, ér i TAfn- 
m^m eru {rákomnír. X' 

Ulfr hinD Vorskft keyþti Jimd at. Hrolliafu^ 
$|iðr £rá Heinaherg^ám^ til .HDegg8ger%siDi^<^> 
Qk bjó at SkálaCelli . [fjTstr xnanna; £rá höhnni 
Qru Vorsar koinmr» : Si^an^^fierði 'lllfr^bú átti 
Fappýli, ok bjó á Breiðabólstað^ qk er þairhaugr 
bans ok svá Jþtfk'geirs^ haugr* jþorgeírr vár sob 
Vorsa-Ulfe ^r b}ó á Hofi 1 PappýU^ . 

{>órðr illugison Eyyindar eikiktóks^^ [Hdg% 
sonar'^,. Helgasonar, Bíamarsonár. hnnn^) haan 
l^ut skip sitt á Breiðarsandif homiin. gaf HcoUr < 
angr land milli Jökul^ ok Ksiár^-<ÚL'þ}6 hann 
i^idir FeUi við Br^iðá; híEins sýniv: roru þeir 
Ornhini^ sterki, erideildi vÁð.þóax]iði^íaxÍ8dóttar, 
^jstur Hrdllaugs , ok ^Eyvfndr amíðr ; dætr hans 
Toru ,þær Gróa, er Ózur^ átti, .ok ^þórdÍB^mÓ^ 
{^orbjargar, móður þi^rdísar, móður. |iiórðar 
i|luga , er 'vo Vigs^skútu. i í t 

Asb jðf n he t maðr , son H^y ángr s-B)á3mar ^ hecs* 
is''^ or Sogni'Vhana andaðist i JUlandshdfi þá 
er hann vildi út fara, en þorgerðc kona hana 
Ok sjnir þeirra komu út; {w, þat var mælt, at 
kona skyldi.eigi víðara némaland, eni^ leiðamæili 
kvigu tvævetra vorlángan dag sálsetra í miUum, 
hálfstalit naut ok haft vel; því Idddi ^rgerðc 
kvigu síiia undan Tóptafelli skamt frá.Kviá suðr,^ 
ok í Kiðjaklett" hjá JökulsfelU fur vedtaiíu þor- 

») Vestmarr, B, C, Sks Vestmönn, JSi. Véstarr, A-J. *) 
Heinabergíá, Rj, jE, JSk. 3) Hegsfi;crÖigmúla,. C ^) Þorteits, C 
^}Jrálv. i B.. .«) eikilirosfi, K ^) v,,iE,G;$k. *}fráÍ9: 
i B, H, /; hann iár tíl Islan^s, b, v, Bi ^) HroUaugsson. Ii «: 
If. ^°) lencU manns, É. »«> hann var son Helga Helg«tf., 
Bjarnara. bmiu, b.v. J?, ^ »?)jmj^«it, 6; KvMiktett, Bf Sk. 4^^ 1041 K. Láiidkiáiiiáb^ sm g&ciSí 'úBth ^ pvi ímd um illt t^lgolf ^diðfohyerfi á 
BDaiLKríáÝ 6k Jökulisáry o^' bjóhiSn al Saeid- 
fdlif [ok 'GuðlaugFj son |>eirra: Aabíarnar, eptír 
hana ; frá . -. honuin trn Sandf^lbípgat k^mok: } 
annar ^son þeicra var. ]þorgUs, er HnðppféUingar 
eru frákomnirj/þííí&^. var Öíur' [í Bakfcarholti^ 
©k: .lÚQh' . elki Yeðormr i : f aðir f>uiiíðar höfgyðju. 

: ÖzUií var'faðír þpíÖaF iFreysgoðáí [er ra»gb 
manna . er fráfeonrft;''. ;[Alfeiðr var niQðir þiárð^ 

. Freýsgo^a ök-þurídar hoÍgf^júU . : i 

, /Helgi hét áiinár.^n.Heyárt^StB)arnar, halm 

|. for^ til Mands , ofe . b jó $t Rauðídsek [at ráðí ^obw 
gerðar ;frá Sandfelli^; hans soaa !var Hildir, er 

! Rauðteklngar eru. frákomnir. 

i , .Báirðr^^ var enn þriði sori HeyéngrsrBjarnar,^ 

1 [erfyrrrer^j^etiC*^ hannnanj fyrst Bárðardal noisðr, 
en síðan f ór hanii suðr um Vonarskarð Bárða^g&tu^ 

I ok nam Fljót^hyerfí allf, ok bjó at Gnúpuai; 

I hann var. kaBaðr . Gnupa,-Bárðr ^ hans synir.voru;. 
þeír þorsteinri ok Sigmundr, EgiU ok 'Nef íiteinn^ 
þöfáijörn krumr,. H|örr okþorgrímr, [ok Gfeli^, 
pk hinn nturidt B^örn, faðtr Geira^ at Luijdum'^ 

' föðtír i þodtels l^knis ^ . f pður .Geira^ , föður þ^-; 
kels kahúíea=, .vi»ar þoriáks bkkups ens belga> 
er'' aeteí regÍDistað'*'í þykkvabsB'^. -.. 

11. Eyvindr karpi^* nam land. : i niillh Al- 
manuafljóts^okGeirlandsár'^, ok bjó atForsi fur' -H- rrS- ;^ ^ ^) ok nánvli, i 9ta& þe^s ftá [ Ð, ^) hennar son, i gtaH 
þesa fiá [ C. 3) frd [ v, i Ji, ; *) /rá [ ». i C ^) frá [vi 
i B. ^ frá [ í^. i B, 7) Hörífr, A-J. •«) frá [ v, % C, 5) 
V. i C, Sk, i^)(Laugnm, E, ^*) haiin, M, »*.) regiHii5ta«, 
B; C, í?. »3) I>jókk*bæ, C. . »*) korpi, C, //, /; karfi,,Bf 
korpH;, Skí h^ Geirsár, Jh-J, restðn M6ð6íl6giidp '; 'httM ðyxdr voni |»eir Md& 
^fr smiðr<>; faðir l^^irra Hr^SIfe ék Kétik, ok 
Astríðar mannvitðbrekku ^ annar var Önundr^ 
fáðir {>rashiugar, itióðiir Tyrfíngs [ok Halðórs, 
ftóur Tyrfírtgs, föðor Teits \ [Áðr Almannafljót ' 
hlypi, var þat kailat TóptalaBkr^. 

- KetiU liinn £[flski ;hét maðr, son Jónmnar 
mafnnvitsbr^kku , dóttur Kefils ðatnefs, kann 
fér til Islands af Suðreyjum, ók Tar vel kristinn} 
hann nam land á millum Geirlandðár ok Fjarð* 
át6r^ for öfan Nýkoma. KetiII bjó 1 Kyrkjubæ, 
par liöfðu^ áðr setit Pa^rVok •eigi méttu þaí 
h^iðtíir ménn bóa* ^Keíill Var faðír Asbjamar, 
föður J)orsteins, föðúr Surb, föður Sigyats lögi 
söguitiatins, fðður Kolbeins, [föður Guðrdnar, 
Bfióður Narfa ofc Loðmuödar Skegg)asonar^« 
[HiWr hét dóttir Asbjarnar, móðir þóris, föður 
Híldar, er Skarphéðinn áttii Jíorbjörg hét dóttír 
Ketils eíia fíflska, hana át(i Váli, son Loðmundar 
ens gamla'^. ' ^ V 

Böðmóðr hét maðr, er larid nam milli Dríf- 
andi ok Fjarðarár^, 6k upp tð Bððmóðshoms^, 
hann bjó í Böðmóðstungu^ hans son var Oleífr, 
? er Óleifsborg!^ er viðkend, h^nn bjd i fíorti; 

haijs son var Vestarr, faðir Helga, fðður Gró, er 
Glæðir" áttl. ' 

>) Meðaireirsgnúp, A-J. «) v. Í B. ^) frd { ík 4 C. *) ' 
Raptalœkr, V; frá [ v. iB. «) Fja«rár, C, S. ^)J^é [ 9, 
i B. '^) ftá [v. i C; PórÖir h*t ðon Stirts or Kyrkjubæ, fa«k 
GiiilrÚÐar, móÍurÞöru, mótfur Þori t^s hóTmuns, fö^urGunn- 
hildar, mó^ur Jódisary. móilur Vilborgar^ móður Magnáss, ■ 
föHnr Snorra, f'ó^va^ HaUberu, erátti Markús Þórðarson á Mel- 
nm, ^ V. E. ^) Fja^rár, C, E. ») Böiím<S(íshraun8, C, Sk. 
^o) Oleifsbjörg, E; Oleifeberg, A^X »») Gleirr, Ef GUrtr, 
0, fí,,Sk. f - Jdnds, hsmto Qjam Ji^ikI fmr aujsl^P Q^ídiandsá tii 
niél^ ^áð JS^etU hroii;^s^at ok bjó í Geirlandi^ 
{hari^.8$»» rai:,|>0xsteiöa,írá J^^ 

Eýsteixm, í ^n Hi^ina HiÍdi^ftQi^ar p*rraks, fór 
wíííöœgi tiJ: fclftnds^ hwn ke)^ti land át Eyi- 
[ sjteiiii ídigra , . {1^9 €tr *hann hafði nuoiit, , ok kyað 
ma Mf^allöod , hann bjó at Skarði; hartas böhi. 
■' mth |>aiU Hiidir^ ok |)orljót, er átti þorsteinn al: 
Káldugnitipt^ Hiídir víldi forá bú $itt í Kyrkr 
\ jubes £^tir KetiK ok hug^ at þar mundi heiðtná 
m^ biia jnég^? én er haqn kom nser attúm> 
gar^i, Yairð; hann bráðdaudr, þar ligg^ hann ^ 
1 HikKshatígí. . . . « 

I , Vilbal(k hét maðr, bróðir Askels hnokkan^ 
I [þdr.'YÓru synir Ðofnaks^; hann fór af Irlaodi 
til IsiandSv ok hafði skip (^t, er hann kallaði 
i Kúða, ok kom í K.iiðajBjótS9S; hann nam Tungu^ 
; lönd 611 á milli Skaptár ok HQlm^r', ok fajó á 
Búlandi; hans börn voru þau Bjólan, faðir þor-i 
steins, pk Ölyer muðr, ok Bíöltök, er átti Xðlákr 
aurgoði^. ' > ' 

Leíðólfr kappi hét maðr, hann nam land fur 
austan Skaptá til Drífandi, ok bjó at A fur austan 
Skaptá [út frá Skál, en annat bú átti hann*^ á Leið* 
ólfsstöðum undir LeiðólfsfelH , ok var þar þá 
margt bygða. Leiðólfr var faðir þQrnnnar, móð^ 
ur Hróars Tungugoða/ Hróarr átti Arngunni 

*) Hann yar ie^xx Þorkels, fötíur Þorsteins frá Kcldugniipíy 
fölíur í>orí«ar,.. mói(ur Álofar, móiíur Guininar, mótur t*or* 
valds, föftur Íiigiritfar, mótfur Ástrií(^r, möíur Íngibjairgar, 
móður Þuriiíar, mdður Hallb«ru, pr átti Markús ÞóHíarsou frá 
Melum, i Hair þe$s frú [ E. ») frd [ v. i B, 3) v, i €, 
♦) /rrf t V. i C ðM LanánimalMSL ^P^^il^ðK. Ilámiindardóltnr , ðy»tur Gukiná^ at HliðaretMÍa; 
{þeirra böm Voru {>áu H&tnundr halti ok Qrm^ 
hildr * • Vemuxidr^ hét son Hróats ok ambáttar. 
Hróarr tók þóruiáii brún, dóttur þorgils' or 
Hvamnií í Mýdal"^; þorfinnr hét «ön l^eitra. 
Hróarr b}ó fyrst 1 Asum ; síðan tók hann Lóma*- 
gnúps*lönd af Eysteini, [syni þorsteins titlín^ 
ok Auðar^ Eyvindardótíur, systur þeirraMóð- 
iSlfaók Branda^; þraslaug rar dóttir þorsteins 
titHngs, er átti þórðr FreysgoÖi* Önundr tösku- 
bak, frændi þor^éins-barna , skoraði Hróari á 
hólm á Skáptafellsþlngi, ok féll at fótum HróarL 
þorsteinn Uppl^ndlngr tók þórunni brún, ok 
hafði utan; Hróarr fór pk utan; þá drap hann 
þröst berserk á hólmi, er na^ðga vildi eiga^ 
Sigríði, hú^líreyju hans, en >þeir þorsteixm sætt^ 
ust. [Móðólfssynir' vpru at vígi Hróars, ok 
þórir, mágr þeirra, Brandi frá Gnt^um^ ok 
Steinólfr biii hans; Hámundr hefndi þeirra 
Hróars*. - - 

"^ 42. Isólfr hét maðr, hann kom út slð land- ^ 
námatíðar, ok skoraði á Vilbald til landa eðr 
hólmgaungn, en Vilbaldr vildi.eigi berjast, ok 
fór brott af Bulandi; hann átti þá land milli 
H61msáf-ok Kóðafljóts^ eii ísólfr fór þá f 
Bóland, ok átti land [miUi Kúðafljóts ok^^Skaptát} 
hans son var Hrani á Hranastöðum, en dóttir 
Björg, er átti Önundr, sonEyvindarkarpa"; þras- 

»1— ■ ■* ■ I I. ., ,.__ ■ » 

/rá [ t». / C. «) Vebrandr, B, C. ^) Brynjólffi, €. 
t) Mírdal, O, Sk. ^) ok Au«r, í 8ta& þesé^frá f Sk, ^) 
^randar,- Sk. "^) v. i C. ^) frá [ v. t C; föíur, sins ok br«»- 
ur, h V. E, ?) ok.^kaptár, b. v. E, *°) til, í itaír þeas fri 
[ E. ") Korpa, C, Sk. ' , , éft^iíiKi. Candaéinabólu 809 

kog var dóttir^þéími, er áttí {yórariim^ fton CArk 

Hrafo hafnarlyktll var vfkingt xníkiU , hahai 
fór tiltslands, ok^ih (land) £ miUí Hóimsár ok 
Ejjarár, pk l^ó i Dynskógiim; hann vissi bxc 
eids uppkváníii , ok faBrðí p&: bú sitt i Lagey ' j 
kan9 spn var Aðlákr aiirgóði, er Li^eyingar eri^ 
frákomnir. 

Hrói£r höggvandt h^t maðry hann bjó á 
Norðmæri, bær hans héf Moldatun^; híins synir 
voru þeir Yemundr ok Mölda«»Gnúpr, f>eir voru 
vfganierin mikUr ok járnsmiðir; Vemundr kvað 
þettá} £er hann var í smiðju^: 

£k bair einn 
af eUífu 
^ banaórð, 

, blástu meirt 
Gnúpr fór lUlslands fur vígasakir [þeirra bræðra"^^ 
ok nam land.[miUi Kúðafl)óts ok Eyjarár, ok^ 
Alptav^r aUt, þar var þá vatn mikit ok álptveiðar. 
L [Gnúpr var mikilmenni, ok seldi land þeim 
mönnum, er síðar kvámu út^, ok varð þar ^öl* 
byggt áðr )^rðeldr rann ofan; þá ilúðu allir vestr 
til Höfðabrekku, ok gérðu þar tjaldaftúðir'^, er 
heitir á Tjaldavelli, en Vemundr smiðr^^ son 
Sigmundar kleykis^, leyfði þeim eigi þarvisti 
þá fóru þeir í Hrossagarð, [ok gerðu þar skála'% 
ok sátu þar um vetrinn, [ok gerðist þar ófriðr 

») Lazey^ B. *) Moldartán, E. ^) frá[v. i C. ^) prá 
[ifc i C. 5) fyri vestan Kúðafljót til Eyjar, C. ^) Molda-Gmipr 
seldi mðrgum mömium af landnámi simi, B. "^) bú^ir, C^ 
& ») V.4 B. ») klvkis, er far átti land, C^ »^) frá [v. í C 

ísleiidinffa Söm. i bindi, «1>4 ^ mot Landiaámcibólá 42« ÍSÍ^ Gnúps tyeir ok sjálf r hann, en Bj örn, ' son katas^ 
beftiðlhanis ok fidurra^. .[En^^m.vorit.eptirí^m 
þeir Mtiida-Gnúpr^ vestr iGrkidaYÍk, ck staði 
festust fKiri;^ [þeir iKlfðu fátt^krik^r. i{>eir wpm. 
þá íullttða stymír MoKla-Gnúps^ Bjöní ok.<Gni^iv 
þorsteinn hrúiigmrt ok ]>árðr'Í0ggjaldi^« Bjomí 
dreymdi um nótt at berghúi kyæmi'at.honuoii 
ók bauð at gera félag lúð haiux,.en hann f>óttist 
)áta þvi^ eptir |>at köm hafr til géita hané^ 
['Ok nlmgaðist'^ þá svá 'skjótt fé hws, át; haiut 
várÖ sk)óttT yellauðígr^;. siðdn var hann Hs^- 
Bjbm kallaðr, [okvar bæði^ ríkr ok siórauðigtli 
þat sá [ófreskir menn'% at *kmdya&ttir allar fylgdu 
Hafr-Birni þá er haim reið'til þingSy en þorsteini 
ok þórði, bræðrum hansi, þá er þeir [fóru til 
veiða ok fisktu". Hafr-fíjöm átti Jórunni'% stjiq[>- 
dóttorGnúps, br<(S$ur^{ns; [þeirra ðoil vár Syert^ ' 
ingr, eir átti Húngerðr, dóttur þórödds Túxtga- 
Oddssónar clk Jófriðar Gunnar8dóttur;> þeixta 
dóttir þorbjörg, móðir Sydbbjarnar, f öðor Bót^ 
ólfs, íöður þórdisar, móðurHelgu, móður 6að*» 
ilýjar, inóður Sturiusötia. GháprMolda«Gnúps$oii 
átti Arnbjorgú Ráðormsdóttuy,'sem fyrt er ritat'^v 
íðuiu> var ddttír Molda-Gnóps, seitt átti þjÓstaorái 
Alptatie$i; þormóðr var aon þeirra-^ - [Fié 

^. - " '^ 

. ^) frd [.«. i C. *) frá [ t>. i B. 3) Moldagniípssynir, JE 

11; Björn ok Gnúpr, Sk; Bjöm fór, í iíöit' þess f)ré\ V. '^J 

hrýngniri £;. hriíguir, H, Sk;. hriingverr, Ó, ^) leggjáíidi, 

G, fl', /, Sk', Bjöm haföi nœr ekki kWkffe, i ttaiT pets fri 

r. C. «)tinga«i8tl JH^ G, íf, /, Sk. "^) innan fárrá áía, & 

») frd [ V. i C. \9) frd [ V. i B. «o) ófresk koi?a, 'C/ fc' 

»<) Tiskjar, Ain; fíiktu, í 8ta& pets frú [ e. '») 1>óí:unni, 0: 


^mtm K. Landnámabók. £11 9 ' 

'XMdð4}ti^i er margt ttórmeiini komit álslaiidl, 
" 4Méðl i^kupar ök lögmemi^ 

' ' ' 13; Cfðteiiin^ hét maiðr, son ^orsteins ^kangi^ 
I Inirli^, iMnn {ór tii Islands af Hátogalan^i^ ok 
; •brant'^kíp ^tt, en meiddiat/^fr- i viðum} hanh 
I l^ýg^i Fagrádal^; én kérljíi^ einajrak a&skipiná 
>f KetlíngárQðrð^ t>ar er nú Höfðársándr. 
^' ' Öfv^eT) 'son Ey^einð, 'nam land. fur austan 
-G^mtó^ |>al: hafí^i engi maðr |>orat at ném'a fmr 
Imdyættum, síðan Hjðrleifr var dr^inn. Ölver 
b^ \ Höf ða ; hans son var þórarinn i Höfða^ ~ 
%rððir sammæðri Haldór s Örnólf ssotiiir, et Mdr^ 
^6r(ék]á ro undir Hömrum , ok Amórs.' , er þeir 
^Hösí ok KoFbeinn, syiiiíf þórðarFréy^oða, vógu ^ 
í ákaptafrilsþíftgi. 

'"\ S^gmundr kleykir, son Onundðr bills^vnain ^ 
knd á milli Grfmsár ok Kerllngaiár, er þá fóH 
líir vtetán Höfða. Frá SigiAundi eru þrír bisk- 
i^áír' komnir: þoiMkr [hinn helgi^, Fáll ok 
Brandr. * . 

B)örn hét maðr auðigr, ok ofláti^ mikill, hann 
tör til Islands' áf Valdresi, ok nam land 4 miUi 
Keirlíngarár [ok Hafríár^ ok bjÓ at Reyni} 
hánn látti fHt yið' Loðmund hinn gamla; frá 
It€fy*ni-Brrni er hinn''he}gi þorlákr biskup'konrihh. 
Loðmundr hihn gamli nám land milli Hafrsár ' 
qk Fúlalæk)ar, sem fyrr er ritatj J>at er |>á hét 

; ^Yf^ [ *'• < ?• *) Fagrábæ, A-J, 3) .Arnóir^ E. v») 
býlds, 'Hrikirsáonar homsy Brúnasonar, er bragð, vann á 
ErávcHi, K ») I?. t B. ^) skartsmaíír, C. ^) h. t>. kh^; 1 

212 Landnámabóli. .: 4?.il3i|i 

I 
' ■ . I 

.FiíKIækr, er úÁ köilnð Jökvúsk á Sélheimafi^ 
er skilr landsfjórðúiiga ' • Lóðfiauodr rbiilal gam^ 
á Sélh^iDum átti [margt barnaj^Mþex sonu eðr 
íleiri^; Yali hét son han^, &ðif $igmiu3ídat, er 
étd Oddlaugii, dóttur £yvin<^ efts Eyversluu 
Suidárliði 'het. anDor : 90n Loðmundar, SaíSk 
])orstein8 hólmuns i Mi^rk^ föður ]>óru) 
móður Stelrá 9 föður^ . Surts eíns hvíta Skapta- 
€t]úp8 ) hánn yar Sumárltðason ; Skapti- I49- 
maðr átti - {>óru síðar euQ . Sumarliði, [þat 
segir i Ölvxiáingakyni^. .Vemundr hét fainn;f>rííl& 
son Loðmundar, &ðir þórködu, er átti þorsteiim 
vífill^; þeirra; dóttir var Arnkatla/ m^ir Hróa 
ok þórdísar, er átti Steinn Brandason'^; þeirra 
dóttir var þóra, [er átti ♦♦♦*.. Ari het hinn fjórífi 
8on Loðmundart Hróaldr hitin fifuti^ [Ofeigrhinn 
sjötti.' son LoðmCmdar , iaungetínn } > , haiui; átti 
J^raslaúgu,. dóttur Eyvindar QEyverska, systur 
Oddlaugar*^; £cá iþíxni öHuxn er margt mtona 
komit''. 

Nú eru ritut lándiiám i Austfirðinga fj^rð- 
língi , eptir þvl. aeqi vitrir :menn ok fróðir hafa 
ségt, faefir í þíéim Qórðiáiigi margt stórmenni: verí^ 
síðan, ok |>ar ha£a , margar sitórar sögur gerzt; 
en þessir ha&i þar stærstir landnáaismenn verit: -»— I- ') Loðmundjc bjó i Lo^mundarhvammi , ok kallatfi (tf 
Sólheim^ , 6. v, JE. ^) frá { 0. i Ð. 3) /^4 £ ©. i C. ♦) 
tóru, móður, 6. v, CL ^) frá [ v. i C. «) vifl, C. ^) brandax, 
C. ^) kér er eyfa fyrir ariTi i A, B, R^ ,G, If, /; frá [ «. < 
C, Sk. '^)frá [ b. V, hin; v, i A, »<») frá [v.iC. ") fén 
Steinsdóttir, syst^r Surts, var móKir Þorsteins , föíur Gunn- 
hildar, móðiir Jódisar, mó»ur Vilborgar, mótfiir Magnúss, fðíur 
Snorra, fö«ur ^aUberu^ er átti Markús Þór^arsou á M«F- 
um^ b, V, E. ' m 13K. liadttímábókL 213 j^rstemn hríti, BrjTof^ft^hlnn gamHy Grautatli 
ok KetiU fiiðrandasyiiir, Hrafnkell goði , Böðvarr 
Unn hviti, HroUaugr, soa Rögnvalds jarls, Ozur, 
8on Asbjani9r Heyángrs-Bjarnarsonar , er Freys* 
g]rðlíngar eru frá^oninir, KetiU enn fíílski ok 
iieiðólfr kappi'* 

— r^ ... 

') ^^^'þcBsa 9. kir i C, Ktmr vi& nid'tlag éogunnar; þat 
cr margTa manna mál, at pat sh úskildr fróttleikr at rlbt 
luidiiáfn, en rkr þikkfumst heUb *. sTara .fcuníifi lUleudam. 
mðniiujn, ^. er þeir bregðá ots ^vi, at vér séum komnir a£ 
J/n^SÍm ctfa' illmennum y ef Vér vitum Tist vorar kynferðir 
^faumti «¥0 ok þeim mönnum^ er Titá YÍlja fom fnsði^ etfa rekja 
ftttart^ur,. at taka heldr at upphafi til, enn höggyast 1 miðt 
mál, enda eru srá allar ^trar þjó<(ir, at vita vilja .iipphaf sinna 
kniísbjgtey Ha hveKS hvergi tilhef|asty ei^a kynáóHix, 6. v. E. ei4 Landn^bók. JÍBillC Fímti I^artr. t .1 '. 1»' ' 'if I í- / ■■ . . / i i . i . ' Her hefr landhárh l SuniúendfngafjSr&dngi ^' ér 

[me& mestum blóma er alls fslands 'fúr tand^ 

kosta sakir^ ok höf&ingjá peirra^ er pat^ 'hafa 

bf^gtj bœ&i lœr&ir ok ólœrðír^., 

xlLUSTFinÐiR bygðust. fyrst á Islandi^, eii á 
miUi Hornafjarðar ok Reykjaness varð''* ^S#tozt 
albyggtf þar réð veðr ok brim latidt&ku niaiina 
fur hafaleysis sakir ok öræfis. Sumir þeir^, er 
fyrstír kvámu öt, bygðu nærst fjðllufm^ ók 
merktu at pyí landskostína , at kvikfeit fýsti^ 
frá sjonum til Qallanna*. 

|>eim mönnum, er síðar kvámu út, þótti 
hlnir numit hafa ofmikit land ok ofvíða, (er 
f yrr komu), en á þat Sjætti Haraldr konúogr þá 
hinn hárfagri, at enginn skyldi víðara nema, enn 
hann mœtti eldi yfirfara á degi með skipverjum 
sinum ; menn skyldu eld gera þá er- sól væti í 
austri, þar^ skyldí gera aðra reyki, svá at hvora 
sæi frá öðrum, en þeir eldar , er gervír væri þá 

/■) heztt er landskostr á öllu Islandi, ok' ágætastir menHy 
i sta^ 1)69» frá [ C. ^) leikir, Sk; xíá má J>ykk)a ti^^mestam 
blóma ok umvexti til virðiiigar alU vors lands, fyri gutts gaezlu 
ok hinu œðstu höfóingja, er nú gseta me1$ honum Bessltrar 
vlan\isbygi(ar, ok í ^eim fjíjröúngi byggja ok byggt hafa, bœíi 
læviíir ok leikir, |>armeð ok fýri landskosta sakir , ( stad' þeti 
fráj^ E; med- þesium fj6r&, kemr F vid' aptr, ^) nær þyi, 
h. v: E, F. ^) hó, 6. V. E, F, ^) pk úndi Jiar vel; viríum 
vér svá, at kýnfylgja 'sé hvör Norrœnum mönnum ok íslenzkum, 
fyri þvl at Jár bygíist Noregr fyrst, er hann er mjúkastr ok 
hann gefr þat flest áf sér, er sældarkostr þykir i, J»ótt nú 
$b annann veg vor«it öndvegi bess lands, b, v, E^ F, á spég, 
e^tir handn. .^) til, 6. v, Ey F. m iKJ LanMnabók. Uíð .tréri d áu^lri, skf Idu brmitia til nætrj síð^ 
an skylcUi-þeir g&nga lUf þesi^er sól yseiri i vestrí^ 
ak^^rKi|MÉr aðcaelda. . . 1: ' 

• . :{>jóról£t^ :scm Herjólfs. homabrjáts, ók Öla£b| 
bfoðir ijbanB, voru korfúngar at Uppl&ndum ^ með 
|>eím*Vflfr Fleinnskáld Hjöréson, aá er fæddist 
upp norðr á Ma^i í eyju þeirri ^skamt frá Bor^ 
und, ; er s. Jö^rbeið heicir, þar bjó faðir bans. 
^iim fór ú\ Damnerkr á fund Eysteins kon^- 
lÉ^, ok lékk þar mikla > virðíng af skáldskap 
rtsiim V 'Svá. at konúngr gal honum dóttur sína ^ 
þrasi var son f>órólfs^ hornabrjóts ; hamv fór af 
Hðrðalándi til Islands, ok nam land milli Jök- 
ulsár^ 6k Kaldaklo&ar^ [ok bjó á ^lkbrekku^ 
|»ar heita nú {>rasastaðir^amt austr frá forsiqí- 
tm^ en leiði {>rasa er f ur austan'^ Forsá , heldr 
oær ánni i Dráng^Iið, undir gnupinum, ok er 
'skriða áhlaupin^* Son {>ra8a var Geirmundr^ 
&ðir f>orbíamar, föður Bránds i Skógum, [föður 
^eggía, föðor BoUa i Skógum , föður Skeggja, 
föður Hildar, er^átti Niáll i Skógum Sigmundar.- 
spn ; þeirra son? Skeggi , f aðir Eyjólf s , . f öður 
BtandSf er [nu býr^ í Skógum'^. 

• Hrafn hinn héimski hét göfigr? maðr, son 
Valgarðs^^ Vemundarsonar [örðlukárs*% pór*- 
élfssonar voganefs, Hrærekssonar" slaungvan- 

*) frú byrjun fjór&úngsins V, i B, *) Herjólfssonar, h, v. E. 
}) Jökúísy'iíirár i E, F, eptir handn. *) váBtan, C, Ci, H, I, 
Sk, ^) Iiaun bjó í Skógum enura eystrum; hann yar rammauk- 
iirn jinjök, ok átti deilur viö Loiímund enU ganila, sem áðr er 
ritat, i staiT þes$ frji IB. ^) bjó, /.. ^) frá fyrra [*«. i' É. 
!),p. fj5, ^) Ævarssonar, 6. t>. E, F. *°) Öríílukárssqnar^ J$, 
T, eptir Hauksbók. ^^) þaHuig hini Hárékssönaxy J, ei6 i:aodiiiaHili6k. SK'MfC; 

báQga% Hái&ldssoBar hitditttiiíary I^ná konáBgt; 
bann fór or þrándh^^ til Idanda^ ok naní knd 
milli Kaldaklofsár ok Lambafellsár, Imm bjó at 
Raudafélli^ eno eyirtTár ok ywt t^ mesta gðfug- 
menni} hans bðm vom þao Jömndr ^oði, (di 
Helgi bláfanskr, ok Freygérí^. [Jðrumir goði 
Tar faðir Svarts^, föður Loðnittndar, foður Stg^ 
iáss, föður Sðwundar ensfróða, föður Löpts, 
er átti þóru, dóttur Magnúsa konúngs berbeÍÐS{ 
|>eirrá son Jón, faðir Sæmundár, ok Páls.lHsk* 
ups, ok Sigurðar, föður Jóns iÁsiy föður Sal* 
gerðar^, móður Steinunnar'. 

2. Asgeirr kneif ^ bet maðr, son Ól^s hvíta, 
Skæríngssonar , þórólfssonar; móðir hans var 
|>6rhíldr, dóttir |>orstein6 haugabríóts. AsgeÍTr 
fór til Islands, ok nam land í milli Lambafeilsáf 
ok Seljalandsárf ok^bíó þar, e^ nú heitic at 
Auðaum^ hans son var Jörundr^ ok þorkell, 
faðir Ögraundar, föður Jóns biskups €^ helga. 
Dótt'r Ásgeirs var Helga, móðir þórunnar, móðr 
ur [Böllu , móður'^ þorláks biskups hins helga. 
[Asgeirr hafnaði sjálfráði blótum*. 

þorgeirr hinh Hörðski, son Bárðar blöuidhir. 
horns, fór or Viggjum^. or ']þrcándheimi til Is« 
lands, hann keypti land at Asgeiri kneif i millum 
Lambafellsár ok Irarár'^ ok bjó í Hohi"; fám 

vetrum siðar fékk hanu Xsgerðar^ dóttur Asks 

■I " ' 

') vAg^anefs, Þórólfssona^ , öriflakárssonar, Þrándarsonar 
hint gamla , í Btait þess frú [ E, F. *) Raiifarfelli , C ') 
Surts, E, F. ^) VaTger«ar, B, F. 5) frá [ v. i B. «) hrcif, 
S, F. f) f orláks, fö«ur tófhalls, fö«ur, i stait' þest frd [ JT, 
B, F. •) frá [9. i B. ») Viggju, C, Sk. «°) Írár, C, Skf 
yryucAr, B, F. »») fyrstr, 6. 9.% F. I IfrZK. ^. hinátáimhákt M 

hSm^ áeb&f^^í okv^öru þeirra iyfiir' þoí'gi^iaat 
enn. noiikli , ok Holta«|iór]r ' , faðír jþprleifa kráka 
ok ^orar-Geitsii •- 

Ofe^ bet oiaðr ágætr i Raumddælafjrlki^, 
hann áttí A^rði, dóttur A&ks ens ómálga* 
Ófeigr Tarð.QiissáttrTÍð Harald kc^úng hárfagra, 
ðk.b^stfftf^vl tillslaiidsiferðar; en er hai?in {var 
bninn^, sendi . Horaidr konúngr menu til hans, 
okil^ taka hanií af !£{];. en Asgerðr fór 'út með 
böcn þeirra , ok með henni bróðir hénnar Iðtinr 
grónn, ef þáróUr hén A$ger$r nam land ,milli 
SeijalándsmtUá ök Markarfljóti , Láhganes 41t 
upp til Jöldusteins, ok bjó norðan^ í.Katanesi^ 
Böm Ofeigs ok A^gerðar Voru þao þörgeirr goU- 
nir ok {lorsteinn flðskuskegg, þórbjöm enn 
kp*i^, ok Álöf £iliða8k)öidr, ^r átti þorbergr 
koraamúli; þeirra börn £jr$teinn ok Hafþóra, 
er Éiðr Ske^ðson átti, þorgerðr var pk 
Ofe^scfóttir, er átti Fhúir Ottkelsspn. 

|)ór61fr, bróðir Xsgerðar*^, nám latid. a^ ráði 
hennar fur vestan^ Fljót miUi' Deildará^ ^^ggifii 
#k b)ó i þórólfsf elli ; hann feddi þar þorgeir 
goUni, son Asgerðar, er |>ar b^ó siðan ; hanii var 
b^ Njáls, er inm var brendr ,[m#ð átta^ n^enu^ 
é Bergþói^bvoli'^ 

A^bjðrn Reyxketilsson ok Steinfinnr , bróðir 
hans, námu Iðnd fur ofan Krossá.ok fur austan 
Rjót. Steinfinnr bjó á Steinfínnsstöðum ^ ok ei> 
elgi manna frá honum lcomi^. Asbjðrn h^lgaði 

») i>órir l Holti, E, F. *) Rflumsdftl, C. 3) Bóttist báinn 
til útláts, E, F, eptir Landn, ^) norííi;, H, Sk. ^ ^) Kattan^esi, 
^ ^) kvirri, C. ^) laungetinn^ b. ip. E, F. ') Deilda, B. SIB dtííiaibáki 5P. 2^ fetidnáoi sitt |>dr , ok kaSUiilít^'áémQ^^ 
Vðr Ketill enq miðgi, er átti þörgévði^ Gollnis* 
'dóttur; þeirra bðm yoru þau Helgi ofc Asgerðri 

[HeríólfT) sonBárðarBárefessondry bróðirHalI* 
gríms 8viðbálká% bygði fprst Vestominaeyíarý 'dí * 
bjó' í Herjólfsdal for iiinair Ægtsdyr, þar seai 
hú' erhraun brimnit^ hans són varOrmx^ aurgi'j 
ér b)ó á Ormsstttðtini Tið; himiar m%ri^ þarsem 
nú er blásit allt, ok áttieinn alkr eyjamar; þær 
}igg)a fur Eyjasandi; en áðr yar<'þar ýeiðisciða 
bk' aúngra ihanna vetrseta/ ' Ormr átti f>orgetði» 
dóttur Odds"^ kaldmunns; þeirra dðttir Haidónft 
er étti Eylífr Vána-Bráadssoo^ 

3. Ketill hæhgr hét ága^tr maðr í Nðumii- 
dalafýlkí*, son |)órkéls Naumdæk jarls ok 
Hrafnh'íldar, dóttur Ketils hængs-or Hrafniisto, 
[HðHbjarnarsonár hálftröils'. KetStbjó þá i 
Náuiiludai^ er Haraldrkonúngr háriiðigrí sendi pá 
Haiivarð harðfara'ók Sigtrygg snarfaina tíi þór- 
6Ífs KVöldölfssonar, frænda Ketils j f>á dró Ket^ 
ill lið saman, ok ætiáði at veitá þóróifi j en Har- 
áídr konúhgr fór hit éftla um Eldueið, ok fékk sei 
skip í Naumdælafylki,^ ok fór svá norðr [1 Xlest* 
á Sandnes, ok tók þar af ilfi Jiórólf Kvðid- 
óifsson, fór |>á norðan^ -hit ytra, ok fann þá 
marga ménn, er tíl liðs ætluðu yið ^órólf, ok 
hnekkti konuhgr þeim 'þá. Litlu síðatr fór Ketffl 
hængr norðr í Törgar, ok brendi inni Hárek ok 
Hr8Brek''^Híldiríðar8yni, er þórólf höfðu rægðan 

>) turlííi, B, '*) iniíbaka, K; sni«bálka, F. ') aTgri, C; 
a,uiígi, ^; óargi, Sfc. ^) Ornis, 7. ') /rrf f e. *cr / /?, tji 
6 P. Sk. «) Natimiidal, C. ^) frá [ v. rf -ft ») á*LQst,.flj 
i Aloflt, hin. 5) nortr, By Sk^ »<^ Herrek, '<?.- • ^«^rógn^eB^tír f)»t fór K^tiU ttt ÍsIaimIs fm^. 
tllgiHinl ' 9 komi siiia). ok smuu ^trra j h«itR k(xi^ 
aMjpi.isipu i Rá^gárós*^ ok var hiaa fyrsta ir^tt 
ataiHr^|óptum» ^ Ketill < iiam ^ lönd á niilli 
||6r$ár ok Markarfljót$9 þiu: nimuaíðanmargir 
gi^%ir menn i landnámi Ketðs , at ráði kans* 
I^LetiU éig^aði sér einkum land á milli Hángári 
pk Í£róarsl»k)ar9 allt fur néðan R^ðarvatn^, ok 
^ó at .Haíi: þá er ,Ki»tiII hafði fært ílestöll 
fáung aiatiIHofay /v«irð Ingunii, kona hana, lettari^ 
ok fæddi þar.Hrafn, er [fjrrat aagði lög upp 4 
!Ub<idt^5 . f>vi heitir þar.nú at Hráfhstóptum. 
Hðmgr . hafði ok imdir sér lönd öll f ur auðtan 
Rángi hina eystii, ok Vatnsfell'^, tU lœkjar þeas^ 
^feUr fur.utan' Breiðabóbtað, ok f ur ofan 
IfiTierá allt) nema Dufþaksholt ok mýiina; þat 
gBif h^nn þeim manbi^ er Dufþakr hét^, haiin 
var hamrammr mjök. [Heljgi . hét annar son 
Ifeogs, hami áttiValgerði^ Jólgeirsdóttur; þeirra 
dottir var Helga^ er 4tti Oddbjörn askasmtðr^ 
við hann er. kendt OddbjamarleiðL Börrí þeiiira 
Qddkjarnar ok Helgu voru þau Hroaldr, KoU 
beimif. ok Kolfinna, ok: Asyör^. Stórólfr var ena 
þn&.: son Hæn^s; hans börn voru þau Ormr 
hinn sterki ok Ottkell, ok Hrafnhildr, er átti 
Gmmarr ^ B^gsson ^ þeirra son var Hámundr>. 
faðir Gunnars at Hlíðarenda. Vestarr hét hinn 
^rðí ^n Hængs', hann átti Móeiði; |þeirra 

») Gtmp-ín^mni, hér B. ^) þanniff K, F, G, H, /, Sk; 

Kei«arv'atii, hér B; Re^títvötn, C; Hreiíaryatn, '^ér A, ^) 

.siíían rar l(5gsÖguma«r, C ^) vatnsföll, E. *) anstan, «, F. 

*) ok mýrinaV er Dnfþáki' hafti á«r niimit, h, v. E. "^) Val, 

dUi -^ lí, C. ») frá l v. i E, h\ ^)' ér bjó nndiy Vesrtf^lli, (tíótttr var Xsiiý, er átti^ Óf^igr gretlir'f þekri 
börri vxmi pani XsmmHhr ekegglacié , Xsbjdm ok 
Aldls^, móðir Valla-Brand9% ok Ásvðr, móðir 
Helga ens syaita f Æsa hét éin* Ho# j 6 l fr h ét> 
hínn fimtt son H^ngs, faðir Sumarliða, íöðtt 
VetrUða skálds; þeir bjuggu í Sumarliðabð^) þar 
heitir nú undír Brekkum. Vetriiða vógu þeir 
]>ángbrandr prestr ok Guðletfk Arasou af Reyk- 
jbhólum um nið"^. ' Sæbjörn f goði^ xat son 
Hrafns Hæagssonar, er átti Uiuit, dóttúr Sig- 
inunddr;. þetrra sdn yar Arngeirr^. 

SigVatr hittn rauði hét göf ugr > níáðr á Háloga^ 
ku:idl, hann áttí Rannveigu ^ dóttiir Eyriadar. 
kimbfi [ok Sigríðar, er.átti hafði þórhrólfi: KvðU- 
lilfsson^ RannTeig var sýstir FlnnS ens sk}i^*| 
[föðursystir Eyvihdar skáldaspiilis; [en liand- 
Háma segir móðir hennar ím£ verit Ingibjöcg 
Hávarðsdóttir ^ ^ Grjótgarðssonár Háleygja^ jarls^* 
Sigvatr fór til^Islands at fýsi sinni, ok nam iand 
at ráði Hængs í hans landnámi fur vestaix Mark«- 
arflj6t) Einhyrníngsmörk'^ fur ofan Ðeiidará, ok 
bjó I Bólstað; hans son var Sigmunclr, faðir . 
Marðar gýgju, [er mestr' höf ðíngi vaf á Rángá^ 
yöllum um hans daga, ok ]þat yar hvði^ kaUat 
loklausuþíng' ', er hann kom eigi tíL Sigfl|iundr 
fóit við Sandhólflf erju ; f>ar er iiaugr hws &r •*• «) fiá [lí. 4 C *) Asdís, B. 3) Valbrands, B. ^ -♦) Vcto^ 
litfi niddi }>áugbrand; fyri pvi vá Þángbrandr líaiiii t^ 
torfgröfum; hann vartfi^ mefi torfskera Gut(Iei& Arasyni «f 
Keykjanesi; 't>ángbrandr lagifi hann me^ spjóti» Um Guileif 
orti Ljói^arkeptr lofdrápu^ 6. v, £, F, dspág, ^) Snœþ}ömy h 
Skí Sv6Ínbjðrn,^C, K, F. «) guiíi, C. ') Arngiimr, C»,S, F. 
•) frá [v. i C. ^y/rd [ fyrra v. i B; wédir h. yar Ingt. 
björg, 0. é,Jrv.y i sieO^ þets frd BÍJDrara [ C; v. i S^ F* »^ 
frihyrningsmörk, J-J. »») lögle^ujíng, E, F. / 

tiMAn Ii}át|á% Rðomyé^ y^t fik dðttlr Sig- 
miildar) erátlí Háaiiindr Giinnarsson; þeirrt 
aon G^nnarr at Ifiiðarenda. .[Sigfussr í Hlið rar 
ok ^on^igmundar^ ok L^ipbl á Lambastiððadi, 
i^ ]þoirgerðr, dóttírhans, er átti Önuqdr bildr 
1 F16a. Annar^ son Sigyats. yar Bárekr% faðir 
{>órðiar, . f^ður Stetna. . : 
, Jönmdr goði) son Hr^s ens heimska, bygði 
jbr TQstan Flj^t, þar er nú heitir á Syertitig»* 
stððain^r bann reisti þar hof mikit, Bjór eina 
}á ónnininn fur austan ^ Fl}ót j miUim ICro^r ok 
Jöldusteins, uoi þat land fér Jörundr eldi, ok 
kkgði ttl hofsins. jQrundr fékk þuriðar , dóttor 
|>oi4>)drnar ^as Gaulverska, ok yar brulliip þeirrg 
i Skarfanesí at Flosa^ er öU lí^d átti milium 
þjórs^r 6k Engár; þeirra börn yoru þau Úlfr 
aurgoði, [er Oddayer)ar eru frákomnir ok Stuiy 
lúngar. DdttírJörUndar yar^þórunn, er^^tiVig^ 
fúss i Hiíð j einninn yar hans son Yalgarðr goði 
9t Hofi,^ faðir Marðar. Móðir Valgarðs^ yar 
þjórlaiig, dóttir Hrafns Hæng^sonar; bann áttí 
Unni, dóttur Marðar gýgjti , : síðar enn Hrútr á 
^aóibanesi ; [margt - siórmenni er frá Jörundi 
komit á íslaridi^. 

þorkell bundinn fóti nam land at ráði Hængé 
WnhyerJ^s þrihyrning, ok bjó þar undir 'f]allinu, 
hann .yar hamrammr m)ök^ hans börn yoru þau 
Börkr blátannarskegg^, faðir Starkaðar undir 
þrihyrningi ,- ok þ6runri'% er étti X)Tmv. hinn 
sterki, ok Dagrún, móðir Bersa. 

*) frá [ V. i B. ft) frá [ v. i C. ^) Hárekr, B, F, eptir 
Land, *) Syertingsvolustötfum , B, *) restsaiy H, i, <) ok, 
i Btað- þess frá [ C. ^) yalger«ar,^«r. «) fré [ r* í C. 9) 
bUskeggi, £, F» eptír Landn. ^o) iHSmý, fi. m íatééiémMÍL fitiiK. 

4. Baugr héfl 'méðr/ fð^&róðnr BÍM^' iiifa 
fór iA Idancls, ok var hiitti^^fprsta VMr á.S^ngc. 
fttdðum, en aÐnatin méð Hængié [BBtigr 'TÍeé' Wft 
Banðð KjaUakðSotiar) 'Kjarvalssonw írð kótí- 
'dnga'^ hann-nam FljófsMíd alla, at ráði Ketða, 
oba um BteUíehékl^ ð móts við Hbi^), 
ok bjó at Hliðarenda; hans son var Gminair'f 
^unnarsholti, ok Eyyindr át Eyvindaita^, jþrið^ 
Steitin hinn sn)aUi, ok Htldr, er átti Öm'i Ydh^- 
j^erði^. |>eir Stefam hinh snjaffi ók Síg^mmiri 
éon Sígvats rauða, éttu för utan af Eyrum, óH 
kvámu tíl Sandholáferju allir senn, Sigmundf ok 
#5runautar hans 6k Steinn, ok rQdu hrárir l^ 
fára yfir ána. "þeik ■Sígmundí stdkúðú^ htRí. 
kðrlum Stems,'ok ráku þá frá skipinu; ^ kém 
Steinn at, ok h]ó f>egar ^igmund baríah'ðg^ 
íJm víg J>etta urðu Bangssynír allir sekir (ór 
Hlíðinni), fór Gunnárr í GunnarshoÍt, enEyvítítfr' 
Tindir Fjöll austr 1 Eyvindarhóla, en Snjall-Sléffcítt 
fitf Snjalhteinshöfða'^. frat Kkáði illa potgerÍS^ 
dóttur Sigmunda^, er föðurbani hennar fÖr ál 
|>ángat, ok eggjaÖi Önund bíld, bónda sinn, *t 
hefna Sigmundar. ' Önundr fór 'með I>rjalí^ 
manna í Snjallshöfða, ok bar þareld at húsofrn; 
Snjallsteínn gekk út, ok gaffít uppj Jíeir ISddti 
hann 1 höfðann, ok vógu harin ]þar; eptíf vff 
J)at mælti Gunnarr, bróðir hans; hann áiti ^^ 
Hrafnhildi StóróUsdóttur , systur Orms híns 
sterka; Hámuildf var son þeirra;* [|>eir 'vófu 
báðir afreksmenn at afli ok vænleik^. ÖnnpÁf 

. ' . ^ l 

^ ■ ■ ; ' I 

"V »)/rtí v.'í fi. a) Vwligerti, B, E, F. ^) skönan^ C 
.*) Snjallíhöfía, C. ^)fró[v.í C. . ^ mAKiu ■ 

; Giœnárð^ hélt- ^itjéénufi til Öntthdari Eptir ]&1 
I ehn.bríð^a vetrfár Gumtarr með þrjáiígi msmba 
at Oduiidt, , at tiWisan Arnarf Qnundr £ár: £éá 
; leik 'raeð tólfta mann til hrosea sinna; f>eir fund-i 
i nst i Orrp^tudal; þar fell Önundr me$ Qói^ 
mann , eia eiim af Gunnari* Gnntiarr var i Uán^* 
kápu; hami reið upp eplir Hokqm til þjórsár, 

0k akavit frá ánni- féll hánn af baki, iok Vsar bé 

■ •• 

dréiídr 40f ^irttm. £n :þá er synir Onundar vóxU 
upp, Sigmundr kkykir'okEyUfr auðgi, þá s^ttir 
þeir^Mt)irð igýgju, [frænda sinn S at eptirmáli^; 
Slðrðr ^'sagði :þaV óhægt;' um sekían mton^;þeir: 
k^vóðu sér við Öiti vest lika, er f>eim sat-merab 
Mörðr lagði þat tíl, at þeir akyldu fá .Erni 
ðkóggángsðök , ök koma hoQum svá or héraði« 
ÖiliMidarsyuír. toku^beitingamál á hendr Erni, 
ok varð su sætt,'^ at Öm skyldi fallá óheilagr f ur 
Onuhdarsontim hvervjrtna , nema í Vælugerði 
ök ðtskotshelgi við landeign slna; Oöundar-i 
áynir sáf u jamnan um hann , ^n hann gætti sin* 
vel. J>atvar einn timav-er Örn rak naut or landi 
ainii^) þá kvámu þeir at honum^ ok vógu hann, 
ok hugðu menn at hann mundi oheikgr" faHit 
Haffa. þorleifr gneisti, bróðir Arnar , keypti at 
j^ótmóðí þjóstarssyni at hann hdgaði Öm; þorii 
mó^ irar '|>á koníinn^ út á Eyrum j hann ska'ut 
þá-' ikot isvá lángt af hahdboga ^ at fáll ^ Arnar 
varð< i örskotshelgi, hans. |>á mæltu f>eir Há- 
mundr Gunnarsson ok J)orfeifr eptir Örní en 

«) V, i B, *) f r8end& -gín» , h. v. B. 3) , ólwett , Sk. ^) 
nýkTámmn, JBy F. tH I fft T tdíirf f ftnbi S ti" 5B.4-5K. JH&tSt vebú þcnal brsej&uto;' f>etr guya dig^ 
fé^ en skyldu rera liéraðssekir or FI5a. . pÍL bðð 
Möi^ðQf til hahda Eylifi þorkðthi Ketílbjariiar- 
dóttor, ók fylgdu haam heimati HöíðalönðS 
ék b}á Eylífr |>ar^ en til banda Signfimdi bað 
hann'Arngunnar, dóttur þorsteins drángakadsi 
[ok réðst hann austr i sveít^. '{>á gipti Mörðr 
Raimvéigu^ systur sína, Hámundi Gunnarsajnii 
ok fór jhann pÁ at báa at Hlíðarenda, ok-voru 
|>éirra, synir. Gunnarr at Hlíðarj^nda, [HjilrU^ ok 
Helgi, ok Hafr^ ok Ormr skógarnef^ er féll á 
Ojminúm^lánga með Qiafi konungi^. 

Hildir^ ok HallgíBÍrr, ok L jót^sy stír f>eirra, voru 
[kyi^jut af .Yestrlöndum:) þau fóru til Islands, 
pk námu land inílli F]]óts ok Rángár^ Eyjasveit 
alla upp tíl þverárb Hildir bjó 1 Hildisey ; hanii 
var faðir Móeiðar^, Hallgeirr bjó i Hallgeirsey; 
híins dqttir var Mábil, et átti Helgi Hð^ngsson^ , 
ai L)ót bjó á LjditarstQðum. 

ð. Dufþakr í Dufþaksholti. irar leysíngi 
|>eirra bræðr^ý hann var hámrammr míök, ok svá 
var* Stórólfr Hængsson , haian bjó J>á at Hvolij 
|>á skildi á um beitíngar. þat sá ófreskr maðr 
um [kvöld, ^®r dagset ri ** , at bjöm mikill gekk 
frá Hvoli, en griðúngr, frá Duf þaksholtí , ok 
fundust á Stórólfsvelli, ok gengust^at reiðir, ok 
mátti björninn meira ; um morgininu var þat 
sét, at .dalr var þar eptir, er J>eir höfðu f víndizt, 
sem um væiri sriúit jörðunni, ok heitir þat ná ») Haeííaland, C. *) frd ^ v, i €. ^) frá [ i>. í C. ♦) 
Httlddnr, A-J, 5) Irsk, C. ^) at Möei«arVoli, *. ©. €, Sk. Ó 
bróVir Vestars, er t)jó i Hallgeirseyium, b, v. K, F» *) ndtt^ C ^ ^ 5P. 5K. . LttKkáioal^ók. QSt$ 

■ 

^ugröf; híáíir voru beir meiddir [ok lágu í 
rekkju'. 

Eyllfr'* ok Björn, bræðr, fóru or Sogn! til 
jblands } Eýlíf r nam Odda hixin lida upp til Reyð- 
anratns ok til Vikitígslæk}ar; hann átti Helgu, 
dóttur Önundar bflds; |>eirra son var Eýlífr 
hinn úngt ^ er átti Oddnýju , dóttur Odds ens 
mjófa; j>eírra dóttir var J>uríðr, er átti þorgeirr 
1 Odda j þeirrá dóttir var Helga. 

Bjðrn b]ó í Svínhaga, ok natn land upp 
með Rángá j ' hans börn voru |>au f>Qrste!nn, 
faðir Gríms Holtaskalla, ok Hallveig, móðir{>ór< 
unnár, móðiir Guðrúnár, móður Sœmundar, föð- 
ur Brands biskups. 

BoIIi^ hét maðr, son Óttará ballar, hann riam 

;'Iand fur austan Reyðarvatn, ok Stotalæk^ [fur 
yestari Rángá, ok^ TröUaiskóg [til móts viðj>or- 

. stein ^aldslæðíng^, ok bjó i Sandgili; hans 
son var EgiII, er jsat fur Gunnari HámundarsfQi 
[h)á Knafahólum'^, ok féU þar sjálfr ok Aust- 
menn tveír ok Ari, húskarl hans^ en H)örtr, 
bróðir Gunnars, af hans liði. [Sytiir Gunnars 
votu J>e!r Grani ok Hámundr. Gunnarr barð- 
ist, við Ottkel or Kyrkjubœ við garð at Hofi, ok 
féll Ottkell þar okSkammkell. Geirrgoð! okGízur 
hvít! ok Asgrímr EUiðagrímsson, Störkuðr undan 

^) frá l V. i B, sem hér hartir viit (Bjá Btu grein 5 P. 
2k,): Onuránaud^, son . Bártfar Bárekssonar, brdðir Hallgrims^ 
tvitbálka, bygði ^st Vestmannaeyjar, en áSr var Bar vciöistöð, 
ok litil v.etrseta efia engi;,hans ASttir var Haldóra, er átti 
Eylifr Valabrandsson. «) Oleifr, A-J. ^) Kolr, C, E, F. ^) 
Stóialœk, E; Slotalæk, A-J. ') of , í »ta& þesB frá [ C. 
^frá [r. / B. 7) Knæfahólum, G, B, h Sk; Knapphólum, 
*> ^',frú [ V, i B. 

' íslendínga Sögur, 1 bindi. 15 í&ljQ" Lsaáa&ttkílMk. Sh 6IL 

]^r{byrn{agi, $on Bárðar bláskeggs, þorkeksonar 
bundinnfóta, er $tti þuríSi Egilsdóttur frá Sand- 
giH, þeif íóru Um • Leiðarskeið ok kirámu um 
nótt með þrjátígi nianna til HUðarenda, ea 
Gunnarr var fur me$ ' einn ^ karlmann fulkíða; 

treir menn f^llu or liði' Geirs* en sextán urða 

.1 - 

sárir áðr Gunnarr féll'. 

Hrólfr rauðskeggr hét maðr, hann nam 
Hólmslönd öU miUi Fiskár ok Rángár, ok b)6 
at Forsi; han$ böm voru þau þorsteinn rðuð- 
nefr) er þar bjó aiðan, ok þóra, móðir þorkels 
mána, ok Asa^, móðir þór^jrjar*, móður þor- 
geirs at "LJósavatni , ok "Helgá, móðir Odds frá 
Mjósyndi; dóttir Odds var Asb)örg, er.átti þor-, 
steinn goði, faðir Bjarnar ens spaka, -fðður 
Skeggja, föður Markúss lögsögvimanns. þor- 
steínn rauðnefr var blótmaðr 'mikiU , hatln blót- 
aði försíim, ok skyldi bera leifar allar á forsinn; 
hann var ok framsýnn mjök. þorsteinn lét 
tel}a [saúð sinn or rétt^: tuttugu hundruð, ea 
l}óp alla réttiná þaðan af; en þvi var sauðrinn 
svá'margr, at hann sá iim haustum hverk feigir 
voru, ok lét þá skera alla; en hit síðasta haust 
er hann lifði, þá mœki hann i. sauðarétt: skeri 
þér nú sauði þá, er þér vil)ð, feigr em ek nú, 
eða allr'sauðrinn ella, nema bæði se« £n f>á 
nótt^, er þorsteinn dó^ rak sauðinn allan út i 
forsinn, [ok fórst þar; Helga hét, dóttir 'hans, 
er átti Helgi rogn^ Kjalláksson^. ■ 

») ftá [ u. í B. «) Æsa, 1?, F. 3> f>órunnar, B, K, í 
^) saiiiKi 'slna, ok retta, uní vóru, £f, JF* ^) nœstu, 6. o. & 
F. «) rjogn, E^ F. '') frd l v. i B. 6. Úllr gy|d&.* hét hersir r&r { Noregí á 
þdamörkV hánn bjó [í Stardal^ á FlflavöUumi 
^ians 8on rar Xsgrímr, er þar bjó sí^an; [As- 
^rimr var . faðir þeírra þorsteins ok Jiórlaugar; 
{lórkatla hét móðir þelrra , er hríngja var köll- 
uð^. Haraldr konúngr híqn hgrfagri sendi þór- 
orm'^, frænda sinn, or J>rumu af ögðum at heimta 
skatt af Asgrími, sem konúngr bauð honum; en 
hann galdt eigi , [þvíat hann haf ði sendt kon- 
áugi lidu óðr hest Gauzkan ok silfr mikit, ok 
sa^i þat gjöf skyldu^ en eigi gjald, þviat hann 
hafði aldri áðr, skatt goldit; apb: sendi kon- . 
úngr féit) ok vildi eigi þiggja. þórkatla, koná 
Ásgrims, fæddi sveinbarnj Asgrimr bað iitbera; 
þrfieU hvatti grefsa^, er honnm skyldi gröf grafa, 
m sveinninn var lagðr niðr á gólf; þá heyrðist;' 
þeim öUum sem sveini^inn kvæði þetta: 
Láti mik^ til móður, ^ 

mér er kaldt á gólfi, 
hvar muni sveinninn sæmri 

cnn at síns föðurs örnum^? 
þarf ^eigi járn at eggja, 

né jarðarmen skerða*,' 
létti^ Ijótu verkl, 

lifa mun ek enn með mönnum. 
SiHan var sveinninn vatni ausinn ok kallaðr 
þorsteinn^. En er þórormr kom annat sinn at 
heimta skatt , kvaddi Xsgrímr þíngs , ok spurði 
Vl 2íié Landnártiab^ * -aÍP.' 6ÍC 

"bændr, ef ^eír vildi greioa '{ivílíkan^^att sem 
beiðst var; þeir báðu hatin svara fur sik, 

. vildu {>ó éigi greiða. I>ínrglt var við akóg; ok 
er |>á varði minnst, Ijóp fram JþraeU' f>órorm5 at 

" *" Asgrími, ok drap hann; baendr drápu hann þegaí. 
|)orsteirin var þá í hernaðij ok er hann spurSi 
víg föðnr síns^, seldi hann jar^r sínar til silffð, 
'ok bjóst til Islands or Grænmar fur austan Lið- 
andisnes; ok áðr hann færi, brendi {>orstetnn 
Jjórorm í J)rumti inní ok hju hans ölí, en.hjó 
*"búit, ok ræöti öUu lausafé, ok hefndi föður síns^ 
J)orgeirr hétbr<Jðir hans, hann var þá títi vetr% 
er |)órormr lét drepa föður þeirrá; hann iór tH 
Islands með J)orsteini, ok ]þorunn, móðursystir 
j>eirra , er ' nam J)órunnarhalsa , oí bygði |>ar 
síðán. J)orsteinn kom í Rángáiróá, ok nam laiid 
at ráði Flosa^ fur ofan Víkíngslæk, ok út tíl móts 
við Svínhaga-Bjöm, ok bjÓ í SkáríSnu eystra; 
um hans daga kom þat skip út í Rangárós ^ er ' 
sótt var á ' mikiL, ök vildi engi við þeim taka 
né hjálpa þeím; en þorsteinn fór eptíi' f>eim, ok 
gerði þeim tjaldbúð, þar sem nú heítii Tjaldar- 
. staðir , ok þjónaði þeim |>ar sjálfr ínöðan þeir 
lifðu, en þeir dóu allir; hann var síðan kaöaðr 
J)orsteinn t jaldstæðírigr ; en^sá þeirra, er lengst 
lifði, fal gull ok sílfr, ok gróf niðr, svá 3t þal 
hefír engi fundlt síðan. [|>orsteinh''átti fyrr. 
jxuriði Gunnarsdóttur, Hámuhdai'sonar; þeírra 
börn: Guanarr^ þórhallr^ Jósteínn, Jórunnj slí- 
ar átti fxorsteinn J)uríði, dóttur Sigfúss í Hííðj 
þeirra börn: Skeggi ok þorkatla, Rannveig ok 

») ok, C, K, F, 17, /. a) er numit haftrá«r Rángárv., ft. ». 
B, «em /#-íí i'M. og hingaiy til er or&fœrri, ei» þó samfl ejM. &T,6-1K. Landuámiíbók. JÍ29 

Arnóra'* .^úÉQárTy br6ðir ^rsteins, keyptt 
QddalQnd at Hrafni Hængssyni, Strandí^ báðar*^ 
ok Yarmadai^, ok oddan allan milU Hróarslækjar 
pk Riingár^ hann bjó fyrstr í Oddð) ok. átti þur- 
íði, dótiur Eylífs [ens önga'j {>elrra dóttir H^lga, 
er átti Svartr UUslOQý' |>eirra son Loðniundr í 
Odda, faðir Sigfúss prests , foður SsBmundar hia$ 
fróða'*". ' 

7. Flosi hét maðr, son þorbjamar, ena Gaul-' 
yerska ^ hann drap þrjá sýslumenn Haralds kon- 
úngshinshájrf^ð^, okfóreptirþattillslands^ hanti 
wm. land fur austan Rángá, ^Úa Rángárvöllu ena 
eystri ; hans dóttir var Asný, móðir. þuríðar , , er 
Valla-Brandr ^ átti. Son Valla-Brands ^ var Flosí, 
faðir [Kolbeins, föður^ Guðrunai', er Sæmundr 
ma fróði átti. [Flosi'átti Guðrúnu þópisdóttur, 
Skeggbrodda^onar; þeirra synir voru þeir Kol- 
beinn, er fyrr Var uefiidr, ok Bjarni, faðir Bjarna, 
föður Flösa, föður Valgerðar, móðnr herra Ér- 
lends, föður Hauks. Af því fór Loptr hinn ganíli, 
^ystursQn Flpsa, at blóta á Gaulupi, at Flosa var 
6friðt í Noregi. FIosi enn Norræni alti.þór- 
disi ena miHlu, dóttur þórpnnar ennar auðgu^ 
lCetilsdóttur ens einh^nda; þeirra dóttir var As- 
rjý, er átti J^orgeirr"^. 

KetiII enn einhendi hét maðr, sonAuðunnar 
þunlikárs^, hann nam Rángárvöllu aUa ena ytri, 
fur ofa^ Lækjarbotna ok fur austan |>jórsá, olc 
bjó at A; hann átti Ásleifu {>orgilsdóttur; þeirra 

*) 3ynii^ R voni Jeir Gunnarr ok Skeggí, í sta<y þess frá 
l B. ») Vatnad^r, B. ^) au»ga, G, /1, /, S'k, -*) /rá. [ v. 
i B., 5) Viilabraiidr, B. *) fi-á [ v. i «t. ^) Ásgriinssoii, 
*. V. B, Ski /rá l v. i B, «) þiirkárs, J^, F. ðScr • Lándttátnabdk. 6V. 71C 

éoit var Auðúnn , faíRt [^Brynjófe ,' föður flor- 
bergsS föðúr þprláks^, föður þorhalls, föður 
{>orlák3 biskups ens helga. 

KettU örriði% bræðrungr Ketíls éns eínhfenda, 
nam land hit jtrá með þjórsá, ok h]6 á yölluin 
énum ýtrurt; hanS son var Helgi hrogn, er áttí 
Helgu/dóttur []þörsteins rauðnefs"*; þeirra son 
var Oddr míófi, faðir Asgerðar% er átti þorsteinD 
göði, ok Oddnýjar^, er Eylíör enn óngi áttk 

' Ormr'^ auðgi^, son IJlfs ens hvassa, nam latid 
Iriéð Bángá at ráði Ketils hins einhenda, ok bjó 
i Húsagarði, ok Askell, son hans, eptir hatui; 
en^ hans SGÍn reísti fyrst bæ á VöUum; frá hbn- 
uiií^éru Vallverjar komnir. 

jþorsteinn luna*® hét maðr Nörrænn ok far- 
maðr mikill, honum var |>at spáð, at hann mundi 
á því landi deyja , er þá var enn rígi byggt. 
f>orsteinn fór til Islands i elli sinni með-f^oi^ilsi, 
syni sínum; |>etr námu hihn efirá lut |>jórsárholta, 
ók bjuggu í Lúnansholti, ók |>ar var {yorsteinn 
heygðr. Dóttir þorgíls var Asleif^ er átti KetHI 
enn einhendij |>eirra synir voru {>eir Auðunfty 
er áðr yar nefndr^ ok EyHfr, faðir púrgeits^ 
föður Skeggja, föður Hjalta í }>]órsárdal; hano 
var faðir Jórunnar, móður Guðrónar**, nróðnr 
Einars , f ðður Magnúss bi^kups^ 

Gunnsteinn berserk jabani, don Bölverks \Aíúá^ 
Ingatrjónvr, drap tvo berséyki, ok hafði annar^ 

*) Berg]þórs, B. ^) Runólfs, fö«ur Bergjórff, i 9tá6 þeii 
ftd [ E, F, eptir LoM. ^) átirrefiíi, JS, F. *) Hrólfs raa«- 
skeggs, B, 5) Asborgar, B. <) Oddný, A ') Grimr, A 
í) drdugi, E, F; ánautfgi, J, JB, F, á ^púu, épttr Landn. ») 
BrandTj 6. v. JB?, F. »'') lanBan, C. »«) Gnittýiar^ O. / 

itm öfu Fmn^kri br akógi á skipi 8Íiiu norðr i 
Hefiiit Soa GuDiHíleins var {K>rgeirr, er átll 
þórunni^ hina auðgu, dóttur^ Ketils ens eiu- 
hexida^ |íeiixa dóttiir var {>ófd{s eá mikla. 

8. Raðoröir ok Jólgeirrí', bræðr, kváibu vtól- 
tn um Imt til IslandS) þeir námii .bnd miUt 
þjársár ok Rángár. Raðormr eignaðist larid 
fur auðtan Rauðalæk', ok bj6 í yetleifsholtif háns 
dóttit vár ArnbídJíg 9 . ér átti Sveftíngr HjOrleifa^ 
son^; l^drra böcn vx>ru þau Grímr lögsögumaðr 
ok Jótuno. Siðar átii Anibjörgu Gnúpr Mcd- 
dð^Giii^ssan , ok voru j^irra bðm Hailsteinn á 
HjdUavOk .Rannveig) móðir Skápta lögmanns, ok 
Geirný, moðir Skáldráfns. Jólgeírr dgnaðíst 
land iur utan Ranðalæk ok til Steinslækjar, haná 
b)ó i JiUgeirs^öðuni. 

< Askeil hnokaa^, son Pufþaks, ]>ufh)álssonar% 
K)arvals8onar Ira konúngs, hann nsuói iand milli 
Steinsla^jar ok iþjótslr, ok b}ó i Askdshöfða; 
hans son var i$Lsmundr> faðir Asgauts, föðut 
^eggja, fðður {>orvBlds, foður {>órlaugar,. móð<r 
%a þorgearðar, móður Jóxis Hskupa.ens l;ielga. 

þorkell f>jálfi^, fóstbroðir Raðorms, eignað^ 
ist lönd tía miUi Rángár ok þjórsár, ok bjó i 
Uí&i hmm átti j^ómnni Eyversku; þeirra dóttir 
þófdfe, úiÓðir^eggja, föður {>orvaIds i Asi} 

■ J l I I I ■ ! I I II ^ 

^ M Sölva, B, C,- Sölfna, E, F. *) Jórunni, Æ?, F. ^) þanntg 
S, F; inó«nr, A og- kin. *) Sélgeirr, J-J. ') Rawííá, Æ?, F. 
^VHioUeifsson^ JE?, F. 7) hnokkan, E, F, Sk. ») Dufmálss., 
G, H, Ir Sk. 9) þannig C, E, F, 0, 11, /, Sk} trálfit 
ii bjáUi, B. . , ð3S LanddnabóIL . BV. &K þingts, ok þeir tólf % þá er hmi Tar átkmnnii 
með krlstni, pvi engi treystist annff faar otíki 
Runólfe Ul&aonar^, er adtLtan faafði Hjalta nni 
goðgá. 

[Nú eru ritaðir fþék menn, er land faa& nmnit 
•ok pegLt í landnámi Ketils haongs'. 

^Loptr, son Orms Fróðasonar, fór af Gaolwn 
f *d' Islands úi^ at aldri y ok líam land fur ntan"^ 
jþíórsá, miUi Rauðár ok^ þ^órsir, ok npp ú 
Skúfslækjar, ok Breiðamýri hina eystri'Upp lil 
Súluholts , ok b]ó- i Gauhrajabœ , ok Oddný, 
móðir^hansv dóttir þorbjarnar hins GaulTerskk 
Loptr fór utan hit þriðja hvert suniar fur hönd 
-|>eírra -Flosa beggja, móðurbróður sins > at blóta 
at hofi þyí 9 er þorb}öm móðurfiaðír ^ h$M 
hafði þar varðveitt [at Gaulunu ^ibjöm var 
rikr harsir í Noregi i Fí^afjrlki, hanu yar Omi* 
arsson, ok átti ISldi Ulfarsdóttiir ok jKSrunnar 
Græa{ngjar}úpu. /Vemundr hinn gamli, soB.Vik* 
ings Skáneyjarskelmis , mágr Bíarnar bunu^ ýf$x 
faersir ; , [hans sön var !l^róði , faðir Orms , fððar 
Loptsens gamla^; frá Lopti er margt stórmenni 
kpmit: {>orlákr hinn helgi, ok Bnmdr biskupi 
okPáUbiskup. 

|>orviðr, son Ulfars, bróðir Hiidar, fór af 
Vors tii Islands, en Loptr, frændi han^, gaf hðm^ 
nm land á Breiðamýri, bk hjó hann i Yórsabs; 
hans börn voru þau Hráfn, ok Hallveig, er átti 
özur enn hviti; þeirra s6n þorgrimr kampi* 

«) 14, B. «) Úlfarssonar, H, /, á^jb. ^) frá [ v. CE^ F. 
♦) þannig B, C; austan, Jl, K, Ff vestan, G, H, i; '«fc. : ») 
módurbróíir, E, F. ^) frá/j/rra [ú. i B,- frÁ ^wm [ 9. ÍJk í*. IF. 8-9K. Landnifimábólc S93 

' {^j^Pðrimt hJk iiíiaðr, son þoikels or Alrií^ 
Halllqaniaréónar Hðcðakappa, hann kom ákipi 
tínn í fijórsárós, ok hafði þ)órshö{uð á {ram* 
stafioif ok er þar áin viðkend* þórarinn nam 
land fur ofan ^kúfslæk tU Hauðár, ofan með 
^jóisá^-hsifö'dóttir var 'Heímlaíug, er Loptr gekk 
at eiga sexKiga'. ^ 

9* Haraldr gullskeggr hét konúngr 1 SogEit, 
hann (asá Salvöru^, dóttur Hundólfs jarls, syst- 
ur A^ jarh ens mjófa; þeirra dætr voru þmt 
þóra, er átti Hálfdán svarti Upplendinga kpiK 
ifa^, ok þiidðr, er átti KetiU hellufiagi^ Har-* 
aldr úngi vðr son þeirra Hálfd&nar ok þóru, 
boniiin gaf Haraldr guUskeggr n^n sitt ok riku 
Sbraldr konángr anda^ist fyrstr þeirra, en þ6 
þára, en Har^ldr úngi síðarst ; þá bar rikit vtnd^ 
yt Hálldán konúng , erí iiann setti yfir þat Atla 
jmrl enn m)ófe. Síðan fékk Hálfdán"^ konúngr 
Ri^nhildar, <kktur Sigutrðar hjartar, ok var þeirra 
8(m Baraldr^enn hárfagri. þá er Haraldr kon« 
áágr gekk til rikis i Noregi , ók hann mægðise 
?ið Hákon jarl Grjótgarðsson^ fekk hann Sygna* 
fylki Hákoni jadii, mági sinum, en^ Haraldr kpn* 
iSmgi fór i Vik austrj en AlJi jarl vildi eigi af< 
láéi^rikinu, áðr hann fyiidiHaraldkonúng} jarl^ 
amir þoreyttu þetta með kappi, ok drógii her 
s^an^ þeir fundust á Fjölum i Stafanesvogi ok 
böiðust, þar féll Hákon jarl; en Adi varð sarr, 
ok fluttr i Atley , ok dó þar or sárum } en eptir 
þat helt Hásteínn^, son hans, rikinu, þartil er 

») sextugr, B, 0/Jf, /, Sk. *) Sölvöru, By C, 1; Sæl- 
voro, S, F. 3) helliflagi, C. *) þannigkiní HarAldr, ^#. «) 
et^ B, C, E, F, 6. ^) Hallsteiiin, I aUt. 9H Laíidnáníkabiáfc. . -^F. 9li 

Bmiiát ííonán^ úk Sigfitiít j«rl; dffdga her at 
lionumj Hásteion stökk' þá undanji ok téð. til 
Ida0dsferðar} hftnn áttí þóru Ölvis^tóttur ; Ölver 
ok Atli YOhX synir þeirrav Hásleimi.iskaui; 8et- 
etokkuni fur berð í hafi, at fornum sið; þ^ 
kvámu á Stálfjöru fui^Stokks^yri, aa HásteiDli 
kom i Hásteinssund fur austan Stokkaeyriy ok 
braujt þar. Hásteinn nam land miUi Rauðir ok 
Olvisár upp fil .Fúialæk)ar^^ ok B^ið^uiýri allft 
npp at Holtum> hann bjó at Stokksejrri, ók Ad% 
aop hans, eptir hann, áðr hann færði sik- 1 Trað- 
arholt*/ Ölver hét annar son Hásteiii^ h^ujij^ 
tít Stjörausteinum, hann andaðiat bamlaus^ an Allí 
tók eptir hann arf allan; [StjömuBteinai: heiu 
nii Olverss^ir. Ölver hafði landná^ allt iinr 
utaa Grimsá, Stokkseyri ok .^sgatusslaði » 6n A^ 
aBt miUi Grimsár ok Rauðár, hann bjó i T«a^ 
aifrhölti^ ' Leysingi ÖIvis var Brattr, Qr ])}6 i 
Brattsholti » ok Leiðólfr á Leiðól&stöðum. M 
var faðir þórðar dofna, föður þorgils mubeioa- 
atjáps^, [fðður^ Grims glammaðs, fðður IjK)gjald% 
fðður Gríms^ föður þeirra Barkar ok Einarð^ 
iðður :Halik9tIu , er átti Hrafn Svéiuh)^iiarsi)n; 
þeírrá dætr Steinuuft^ móðir herra Eiiend*'^^ «fc 
HerdiS) móðir> Ála% föður Stainaiinár> er Haukr 
Erlendsson áttí. . Éörkr Griniséoxt yar faðk B«gci* 
Uldár , er FIosi Bjarnason ðtti; þeirra b^rn Bio^ 
arr, ok B}ami, ok Yalg^rðr, itióðtr herrá ErktKby 
föður Hauka; þórdis var þrið^ dóttir Floaai móíP. 

«) ták, a «) Fyllaílttkjar^ % E, F. ^) frd leíiH] 
*) orrabeins, Cf H,.Ski ernibcini, E^ F. *) stjúpföiíur, G 
JS, F; stjúpfirtir, Sk. «) JLafns , Cy Sk. '^) AUa, », í, ö, 
Jf, /, 6lr* S9ú9K^ IiÉndnámahéfc S3S kfrá lagigeirðar, mÖ^ frá fiiiðróáár ok Hall- 
beru d)badátar. Halla rar ok dóttir Flosa^ móð-í 
or herra Kristófónis'. 

^Hallsteihn.hét maðr, ér fór orSognt l3 Is- 
Ubds^ mágr Hástetns, honom^gaf hann ytra Int 
Eyrarbakka, hann bjó á Framnésiý hans ðon yar 
þorsteimi, &ðir Arngríms, er veginn var at fauskð-i 
grefti; hans aon var þorbjörn á Framnési^. 

jþórir, soh Jisa hersia, Inj^ald&sonar , Hró-' 
aldssonarv fór til Islands, pk nam Kaldneaítiíga^ 
hrq>p' allan upp frá Fyllarlæk^ ok b}ó at Selforsi; 
bl^s son yar Tyrfíngr, fáðir [þuríðar, móður 
'iyrfiDgS) fðfður'^ þorbjamar prests ok Hámund^ 
ar prests í Goðdðlum^ 

Hroðgeirr hihn spaki ok Oddge!rr^5 bróðir 
hfflis^, ér |>eír Finnr hinn auðgibkHafhar-Ormr 
kejrptu xk kmdhimi sími, þeir nánm Hraishgerð-^ 
ínga*hrepp5 ok bfó Oddgeirr í Oddgeir^óhim j^ 
hms son ýar þorsteinn öxnabroddr', fáðir Hroð« 
geirs, föður Ögrs i Kambakistnj én dóttir Hróð* 
gws faÍÐS spaka yar GunnvÖr, er átti Kolgrímr^ 
liimi gamli; þaðan eru Kvistlíngar komnir. 

Önnndr bíldr, er fyxr yar getit, nam land 
ftír austan HróaTsIæk'% [ok b)ó i Ömindarholtif 
frá honum er margt stórmenni komit*', sem áik ér ritat'^ ^)ftélv. CB. *) er >ar h]6 I«Rgi sMán, I. ^. E, F. 3) 
Ubiiisingi^jis^ C, E, F; ^) frúlv.i C. ^) Haldón, 
Wftur "pórdísar ok Tyrftngs , fö?íur forbjarhar pre«ts , ok Há-' 
mmifor prests i Guddolum, ok Jámgerðar, er Atti GvSmnndr 
lW,-í Mtar þ0§§ M l B, F. *) þráftr, ». p. S, F. ^) 
▼öTu Yestmenn , k. v. By F. «) yöiabrjótr, E, -K ^) for- 
grknr, A^J. »o) Hróarrfiolt, B, /. »») /r4.[ v. iC. «*) Jón 
Uski^ hinn litlgiy ok Þorlékr bídu^ liiikii íjrti^ Jón liDpti- 
SOQ, Aá hixm frótíy Hallr 1 Hólum, h. v. E, F. 236 LaadaánMbók. 62, lOK. 

10. Öarur hkiii hvítí hk nuAr, 6on þor- 
leifs or Sognii öztttr vá vfg i ream é Upp- 
löndum , f>á er hann var f brtáðf ðr með Sigurði 
hrisaj fur þat varð hann landflótti' til Idands, 
ok nam fyrst^ ÖU HoltalÖnd milfi þjórsár ak 
Hraunslækíar; fiá .var hann sautján' vetra', et 
hann vo vígit; hann fékk Hallveigar Imrviðaa* 
déttur; |>eirra son var ]>orgrfmr kampi^ fáðir Ö»* 
nrar, fftður þorbjarnar , ^ður þórariné ^ £5ður^ 
Grims Tófusonan Özur b)6 i Kampahqkí^ hans 
leysingi var Böðvarr, er b]ó at Böðvarstóptum 
við Vfðiskóg; honum gaf Ozur lut i skóginum, ^k 
skildi sér eptir hann bamlausan. Öm or Yrin- 
gerði, er fyrr var getit, stefndi Böðvari um sauða- 
tökuj f>vi handsalaðiBöðyarr Atla Hásteinssyni fé 
sitt, en hann ónýtti mál^ fur Erni. Özur and- 
aðist þá er þorgrimr var úngr ; þá tók Ra&i 'þor- 
viðarson^ við ^árvarðveizlu {>orgrims« Eplir 
andlát Böðvars taldi Hrafn til Viðiakógs, ok bannh 
aði Atla, en Atli þóttist eiga. þeir AtK Qórír fáru 
éptir^viði, Leiðólír.fór með honum; smalamaijr 
sagði Hrafht þat , en hann reið eptir þeini með 
[^iunda mann'^; 'þeir, fundust.i Orrö^ud^, ok 
börðust þar; þar féllu húskarlar Hrafns fjdrír't 
en sjálfr hann varð sárr mjök; einn £eli Ada 
húskarl , en hann varð sárf banasárum , x>k rað 
heinu Önundr bildr skildi þá , [ok bauð Ada 
til sin'. þórðr dofni, son Atla, [var þá niu vetea; 

») lanaflœmdr, C. «) fywtr, E, F. 3). itján, G, J?, /, ». 
*) ok, H, r, Sk. «) fé »itt, C. ^) mó«urbró*ir haná, h. t. 
K, F. ^) átta mann^ B; tlu manna, C *^ tveir, fl. ^) fié 
Iv. i </$ Atii aodA«ift heima i Traiarholti , k. v. R F. ÍfliiOK. lándnÉimhák 887 

m er hann' v»r fio^n vietxa^ retð Hhaín til ^kipi 
i Eioarriiöfaf, faann reið heim um nótt, ók var 
i Uárri Rlqpu; ^rðr sat áaa for honum yið 
Áugairað, skamt frá Traðarhoki, ok yo hann þsúr 
með spíóti} þar. er Hrafnshaugr for austan gðt« 
ima, m for ve^an Háateinshaugr,. [Ölvisfaaugr 
ok Adahaugr^; vigin f éllust í f aðma ^ {>órðr varð 
feaegr af þcwu; hánn fékk pk I>órunmHr, dóttur 
Asgdrs'^ ^ustmannaskelmis^, er drap skipshO&i 
Austaianiia.i.Grimsirósí, fur rán þat, er hann 
▼ar ræntr [í Norj^^. þórðr hafði þá tvo vetr 
ok tuttugu, er fattnn keypti skip £• Knarrarsundi, 
ok vildi heimta arf sinn, j^ fal hann fé mikit; 
þyi vildi ]>6runn eigi fara, ok tók hún við 
[búi i TraðaVholti^; ]>Qrgils^ son ^þórðar, var þá 
tvævetr. Skip |>órððar hvarf , ok spurðist eigi. til ; 
vetrí siðar ' kom I>orgrimr^ errubeinn tii ráða 
iD^|>Órunai, hann var son þormóðar^ ok þur- 
iðar Ketílbíamardóttur; haiin fékk þórunnar, 
bk var. þéirra son Háeringr. 

Oiafir tvennumbrúni hét maðr, hann fór af 
Lófiit''' til íslands, hann nam Skeið öU milli 
fiíjórsár ok" Sandlðakíár; . hann var haniitimmr 
míök.^ Olafr b)ó á Olafsvölium; hann liggr £ 
Brúnahaugi ttiidir Vörðufelli* Ólafr átti Ás* 
híl<fi, ok var þeirra son Helgi trausti , ok þórir^ 
dri&, fiiðir þorkels guUkárs, föðurOrms, föður 

>) /rá [r. i a *) Eyjarliöfki, S, F. ») þmnnig hin ; v. 
i Á; Oziir ok Þorgrimr, féðgar, liggja i einuin haugi báttir, 
'skamt frá Traöarholti, 6. v. E, F. .4) Asgrimsy fi, F. ^) 
Aijstmanns skelfis, B, ^j anstr, É. ^) l^ndum, B. ') þannig 
kin; lH)rgjls, J; ^) t>orbjamar, K, F. »<>) Lófot, B, C, «, ' 
Jý Sk; ey)U '^irri, er Lófot heitir, hún liggr fyri Finnmörk, 
B> F. » ») Hvítár,, ok til, 6, r. Jg^- F. 23S LittdnáBiibókl SB.dtíli 

Helgu, móJíar Orm' HalhrBsðbaraár^j.Vftífi yv 
kinn þriði son ÓUi£B) íáðir Gerðar. ^forgdmt 
orrabeinn lagði hug á -Ashildi , þá er Ólafr vai 
dauðrv en Helgi transli vandi^ um; liana M 
fur {K>rgríim við gatnamót Jur neðan ABhðd* 
ármýrí; Helgi bað haon láta af kváipum; þor^ 
gFÍmr lézt eigi hafa bama akapj f>eir bðrébst, þn 
I^U þorgrimr. Áshildr apurði^ farar Helgi he£S 
verit 'y hann kvað visu : ' 

y ar ek þar er f éU ta f yllaír, 
. [fram aótti viiir dróttar^^ 
[£rrubeinn, en tmnar' 

itr túngur hátt^ súngu i 
Asmóðar gaf ^ ek Óðni 

arfa þróttardjarf an ; • ^ 

guidum^ gálgavaldi 

[Gautstafn'^v en ná^ hiiafiii. 
Xshildr kvað hann haiEá höggvit sér höfuðsbm 
Helgi tók, sér far i Éinar^hðfh; Hæringr, son 
þorgríms, var þá sextán vetra^ er hami reiði 
Höfða at finná li^eit Gizurarson með þriðja mann; 
þeir Teitr riðu fimmtán at banna^ Helga iðr"^ 
þdr Helgi fundust i Merkrhrauni upp Irá Möifc 
við Helgahvol"; þeir Helgi voru þrir aamaa 
komnir af Eyrum^ þ^r féll Uelgi'ok maðr mli 
honum, ok eiiin af þeim Teiti; i faðma f^iist 
vig þau* Son Helga var Sigurðr hinn Land- 
verski, ok*SkefilI enu Haukdœlski, faðir Helga 

*) Odds, B, C. *) fram svekktu rin^r dróttir, E, F. ^ 
BrútiniL em unar, B, F. *) hatr, B; >iott (e^-a l}6Íf),'C. 
') gat,. E. «) gildum, E. ^) þannig B, C, G, Jff, /, 5*; 
GauU tá, j4. «) G«ut8 tafni má, K ^) bana, /. «<>) far, 1* 
C; frá [ V. L L »i) Helgáhraun, B. 


69. 1041 K. Landfiámabók. S39^ 

dft9 , ér baíiíist Vii^ (^gurð^ sútk L)óts laungubdis 
f Öxarárhólmi á alþíngi; [um þat ortíHelgi þetta: 

Band er á bœgri hendi, 
hlaut ek sár af týbáru, 

lýg* ek eigi þat^ leygjár. 
• \ linyængis bil mínni^. 

Hrafn var annat son Skefils, £aðir Grfms^ föð* 
ir As^eirs, föÖur Helga"*. 

11* þrándr mjöksiglandi Bjamarson, [bréð^ 
ir Eyvindar Austmanns^, er fyrr er getit, hann 
' var 1 Haf rsGrði mót Haraldi konúngí , ok varð 
síðan landflótti, ok köm til Isiands síð landnáma- 
tfðar; hann nam land milli þjórsár ok Laxár, ok 
upp til Kálfár ok Sandlækjar, hann bjó f þránd* 
arholti ; hans dóttir var Helga ^ er 'þormóðr 
staptl átti. 

Ölrer barhakarl hél maðr ágætr f Noregi, 
hann var víkfngr mikill; hann lét eigi henda 
börn á spjótaoddutn, sem f>á var vfkíngum tftt, 
þyí var hann barnakarl kallaðr; hans synir voru 
þéir Steinólfr^ faðir Unu, er átti þorbjörn laTða-* 
karí, ok Einarr, faðir Ofeigs grettis, ok Oleifo 
breiðs,' föðw J)ormóðar skapta« Steinmóðr var 
hinn ptiiSK son Ölvis barnakarls, faðir Konáls, 
föður Áldísar** ennar Bareysku, er Óleifr feílan 
átti. Sofl Konáls var Steinmóðr, faðir tíaldóru,^ 
erátti Eylífr, son Ketíls einhenda. J>eir frændr 
Ófeigr grettír ok þotmóðr skapti fdru til Islands, 
ok voru hinn fyrsta vetr með |>orbirni laxakarli, 

*) Hgfo fí' *)>r, ^» Sk. 3) frd '[ V. i L ^) Hclgu, 
m6«tir Odds, ÍÖ«nr póris, E, F, ^) hixui Austrœni, E, Íf. ^) 
Alfdisar, E^ F^ Asdisar, Sk. V * 24Q Landntoiabók. 5P. H K. 

má^ sfnum; en um rorít gaf banp f»€iHu. Gnáp- 
Terjarepp, Ófeigibinnytralot, mQliþyerárokKáK- 
ár, okbíó(hanri)áOfeig8Stöðumh)áSceinshoItij ed 
þormóði gaf haoa bitm' eystra lut, ok bjó hami í 
^aptabolti. Ðætr ]>orm6$ar voru þœr {>órvör, 
móðir þórodds goða, fdðurLög-Skapta % okfiór* 
Teig^> móðir þorsteins goða, föður Bjarna eia 
spaka^. Ófeigr féll fur þorbimi ^ jarlakappa^ í 
Greltisgeil h)á Hð^lk Dóttir Ófeigs var Aháls\ 
móðir Valla-Brands. 

. þorbjörn laxafearl nam þ^ó^rdsd allan ok 
Gnýpverjahreþp' allan, ok ofan til KLálfár, ok bjó 
hinn fyrsta vetr at Miðhúsum ^ hanja hafði [þrjár 
vetrsetur^ áðr hann kom í [Hága, þar bjó' hann 
til dauðadags; hans synir voru þeir Ottkell i^ 
'þjórsárdal, [ok þorkell trandiU*^, ok þorgils, £að- 
ir Ottkötlu^ [móður þorkötlu^, móður þorvalds, 
föður Döllu, móður Gizurar biskups. þork^ 
trandill var fáðir Gauks i Staung^. 

þorb)örn jarlakappi hét maðr Norrænn at 
kyni, hann fór af Orkneyjum tirislands; hann 
keypti land i Hrunamannahrepp at Mávi Nadd- 
oddssyni allt 'fur neðan Selslæk á miJli LaxaTy 
hann bjó i Hólumj' hans synir voru þeir SÖt 
mundr, faðir Brennu-Kára'^ ok þonnóðr, faðir 

^) Skapta, C. *) tórve, B, C; törney, S, F. 3) föSw 
Skeggja, fööur M«rkúss lögspgumanns , fötfur Valgerikar, m^ 
ur Böðvars, fQöiir* l>órtar prestsj föííur l>orleifs i G6Hítiii|| 
ok Markúss á Meliim, ok BöHvars 1 Bœ> Lög-Skapti var M» 
porsteins hólmuns , fötfur Gunnliildar , móður Goiíunar, mök- 
«r Vilborgar, mó«ur'Magnúss, föftur Snorra á Melnm, *. w^- 
JC/ F. ^) Alfdis, E, F; Ásdis, Sk, ») fkr vetrsetu, J5, F. 
«) frá [ V. i //, /, Sk. ^) frá [ v. i C. >) ok forkels trand- 
ils ; Ottkatla var módir forköilu, í ita& hess frá [ C; frá [ v, 
i E, F. ^) frá iv.i B. *o) Svi«u-Kára, B. . .■««.(1ÍK. ' Lattdnáoiabók. 4S4á 

^l^,^ «r átti ÞortnóðrV i Kwla^i^; 'þeírra 
éðttir'Yár Xlfgerðr, [móðit GekS'S föðiir Vaiu 
gél^r,' móðiir ^kittetfs bdskakb^ . ^ 

Bröndóifr ^ pk Már , Naddodd© synir cJc JóíU 

ttliilar> dÖttur Öivís barilakarlH, komu til Idbnds 

snéitiniá 'luBdsbygðár; |>€»r námu Hrunamamiá- 

i^jpéipp wá' vítt sem w&ui deila* Bröndólfr! b^ 

j&^B^ghyl; hans symr voru. þeír |>prie&y faðir 

^Bríkúðólfjs, föður-þoikels skotakoUs'', fö^ur j^- 

: aritís; íöður Halk 4 - Háu^aaal okr Þprijiksy föéí. 

^ Riin^lfs^ föði»^ |>órláks, biskups. Már b)ó á 

M&stj^m ; hans scm vi»r Beinlr} Jaðir Kb%rímu!, 

<móðdr Skeggja, föðiit H^ilta ■. > 

^ '- |>oi:bran4r, son {)orb}arnar ^hins óargá, ok 

As|>randr, son hans, kvámu tti Islands slð land- 

4!iái|[iatiðar*, okj vísaði Ketilbjðrn þeim ti} land'- 

liáips f tir ofah múla papn ^ ^r framgengr h)á 

'Stakksá ok til Kaldakvíslar, ok: bjuggu'í Haukai- 

(áal; f>eim. |)ótti [lacid pflítit^er tóngaa híA 

vestri^ vap|>á bygð; {>á jóku j^irJandnám sitt, 

ok námu enn efra hlut Hrunamannahrepps^ s}ón- 

hendíng or Milla í Ingjaldsgnup fur ofan GyJd- 

airhaga'**. B^rn Asbf ands voru þau Vebrandr 

'Ok Amgetör". [Vebrandr var faðir Oddlaugar, 

er áttí -Svertíngr Runólfsson'% --f«t- ») Þórormr, B, C. *) Kollafíriíi, ö, /, .5*. ^) et átti 
■ Gestir, Ey F.' ^) tö«ur Alfgériíar, niöíur porláks, tóhurf Ketils 
fyrst, „ , . 

K. 8); lönd fau ifer til litíU ver«a, E, F. ^) eystri, B, E, F. 
»«») Galdi-ahaga,. E, Ti *«) Ásffer«r, JSr, F. »»J /rrf t »• ^ ^. 

íslendUnga Sögur, 1 Wndi. . 10 . 1 1 m JUodniimbók. 5P//li|im miMi Kalda^vidat ok Hvitár, ok b)ó i T«i^; 
með bonum .kom úi {DiMaBlhQddrf.^ b)^.*i 
Ðrumboddfttöðum^. . 

12. KetUbíöraVhét maðr ég9tr>;i I^wmi- 
did, hann var Ketilsson ok ^fisb^ Úóttnr Hr 
konar jarlAlGrjátgacdsaoðPMr;; hmkv ðtti. Hd^, 
dóttur |M&rð«r sk^ggj^. Ketilbjöm fót'tíiih' 
lands, þá er landit var viða bjt^ með a)ó; bMti 
hafði skip þat^ er EUiði bgt, ihann koin i V^tiii^ 
ArÓ8 fur neðan.heiðif hamr )vasr fainn fyc$M veir 
mí^ Jþórði i^eggía, nD^i.AÍnumT eor vm;vqrit 
fór hann upp um beiði at Jkita ^ien. landskoata; 
þeir bö£ðu nittbóli okgei^u.aer. ^éist^, þai? sem 
nú heitir Skálabrekka [i Btaakógiim'^; en ^r þeír 
fáru; þaðan, kvámu þeir at é;þeirui ^ þ^ 
köUuðu OxaráS þeir týndu þar i ihá sín^i; .þeir 
áttn dvöl undir f^llsmála þeitn, er þeir köUuðu 
Réiðarmula, þar lágu þeim éptír áíeyðar^ þær, 
er þeir. tóku or ánni. Ketilbjörn nam Griais- 
nes allt upp firá Höskuld^a^k, ok Laug^rdal allaH) 
ok.alla Biskup^úngu upp til Stakksær^, ok bi^ 
at MosfellL Börn þeirra voru þau Teútr .ok 
þcMOBÓðr^ þorleifr ok Ketili, þcyrkatla ok 04d- 
leif, þorgerðr ok þnriðrv ^na v4r soa Ketil- 
bfarnar laungetinn Skæringr, Ketilbjörn var svá 
auðigr at lausafé, at hann bauð sonum sioum at 
slá þvertré af silfri i hofít, þat er. þeir^ léta 
gera^ þeir vildu þat eígl; þá ók hann silfirit 

») Eyfró«r, C, JB, F; Vefrciíf, ^-J. *) þanmg hk; 
DumboddTy er bjó á Dumboddsst.y J, ') kixm $;amli, &. v. I, 
St. *) t>. i ».' *) þviat, 6. V. C. ^ itoiateJC, C» F,- wilar, 
6, H, /, Si^. Y) Stakkslskjar, J^ F. m UK. Liodaáiiiabék. 24a 

iqpp áfQiAh éitmiól ymum,' ok íbiá fimll hant^ 
éb^ ttttd>á|t i>utt, þau iiki iéit svá, at éigf 
[iiftfir fandí^.iiðfah'; élðán uinlpi faakiii Bnka.í 
HákinkaÍ!Ííi, en fióti B6^téksBtÖi\ l^ift ání 
ilsl&íV dáttiir f^vaiÉs <a{ ¥ov9, Vákiíigakára^. 
MifaK^9- |Hnrra''aon var Gfsurhríti, iáðirlsleifs 
biduips^ föður. Giaurar bisknps» Annar aon. 
fWls wr;K0iiIb)ðrn/iaðir Kölsv fðður þorkday 
fÍSðbr Kob V&rre^a bi^u()6« Maigt atórftiennl 
«r!4f& KHðbinai konit 

' ÁjBigBkt lák msSt Úlf8son% honun gáf Kei4 
ffl)§ðm JiQÍ^getði) ds$ttUr sina> ok lét henui heiman 
fylg$fl ' 'Bliílðlð^d ' 6U fdr ofim Ha^garð^ hann 
Vf6 iHIíð'ritiðni ytri; þeirrascm var Geinp goði^ 
Ur iMMrgeírr,' fbðfr Bárðar at Mosfelli^^ 
« £yttfr áu^ii spn Önun<br biiiis, fókk þor*^ 
kðt^ K6«il)^tnardóltnr, ok íylgdu hébni heitn- 
an HftíðalÖnd, þar b|uggtt |>au} þéirra aon vae 
þórir, fáðir þórarins saBlki^ 

Véðomir, son Vemutidar e^s gamla^ Téf 
hetsir rikr-, h&nn stökk fur Haraldi iionðtigi 
ailstr á Jatátaknd, ok ruddi [þar merkr til bygð- 
ar^; Hóliíifa^tr Hét son hans, en Grítilr ayst^ 
ttrsdti 'hané} ,pM Véhi i Testrviking, ok ^á^ 
þeir í Suðreyjum Asbjörn jarl skerjablesa, úk 
fðku |Mr at hetfángí ÓÍitfUý 4oilú Ikbs^ ok Arnr 

») fínnst, B. *) Bótarfkál, Jí?, F. ') Teitr byK«i fyrstr i 
Skálaholti, b. v. E, F. ♦) Alftson, B, F. *) ÁsgcifslÍllS, A^Jt; 
**) Geixs foSi vas tatíx Viiditar^ mdtfur I>orsteins, fofíur Bðf- 
dUs^ f6Sur rdrdisar^ mdiBur Helgu, lAó^nr póroar ptésts, föðuv 
Markúsf at Malum ^ ^rloóaznár at Melum, hí v. Bi, F. '') 
4 Uppíön4lia« k. V, É^F. <) <éi: þar jortf, C?» F. 

16^ A U4l LáÉdDámabifik.r ;SfWtm «», döttuf htói,! ok.hl«»í. mm!ém»M.r^ 

seldi hana íiityéndi {öðfir, jsiaiins^tbfe liiífrM 
ámbátt; tívlshv ^okii Áldfer^ ^ döttnr ^^í&rðár tíI||43 
ágða'v ^ ]arij&n .bafði étta.^ /Cjiáœx « fdrM;^íi^ 
knds^ ok nafm * Gxímsnes aUt t^qp til Sbtínf tAM^ 
^k bjó í Öndurðuneft*.i]óira tfMri^x éit| ^tf^#k 
Bárfcdli^ hans . spn rav þox^s,!.^ át^<-Æiiit 
dóitúr^ Geats ^ Oddldfsaoaar^ rpém/ÍYmr mitt 
|>eir :{>órðrinn át BúrfeUi ok> Jöraóti^r i. Miðfflígít 
Hallkell,bróðir Ketilbjaxhaxt^saÍHraséidMifyJbitiii^ 
fér tillslanda^, ok i^rmeð Ketílfaítiíi iniij^^iprst^ 
Tetr; KBtilb)örn ibauð at ^fá hoimfí^nUíoAi 
Hallkaai þótti lítifanannligt. at : |%)íkiilbné at 
honum^ ok skofaði á Gifím-tfl lméU,'<^r;hi^InH 
gaungu eUa« Grimr gekk vli Mítn jt^> Ha^lil^l 
undir Ikllkielshóluiil^ ok ^íélluþa];,' m HallK^It bjó 
síðan atrHólttm; hans spir VhrQra^ {léir, Ott^ellí 
er GiíinnarF ;H^mundarsoa to, fok OddHtat iSJ^ý^ 
bergi,.faðir Hallbjarnar, er Tégion'Tar TÍð. ilall« 
bjaFrn^urVðrður^ ok [Hallkell^' &ðir Hattv^ðs, 
fdður > por)»teins , er £inarr^rHjfi(Itlend(Qgv .yo* 
Squ Hálikels ^Oddásonaif .var'BjtenA» |aðir^.Hal)% 
föður Orriis, föður . Bárðar,: .fiBðwi? Valg^rðar, 
m^wc ,HaIdárii ^ er Maignus biak^p . Gi^vrfi^f^n 
ata # ,••(;;.■•**. ^; I t-.xi 

Nfi^ er komit at landnán^, ifog^lf^t^ í^^ Þ^ 
menfi , sem nú Terða taldir , hafá -byggt i hans 

lahdnátó'.. ' :. ■' ,' '.■.■".••.■■■. ■■■■• ■ iFetniiii «, ... w. ^, - , j **^^*...^^, j^ , 

Hallvarts, er Gunnarr, istad- peaBfrálÉy^F. ^) OddrHalUí«lf« 
8on var faifir Jódlsar, móður Vilborgar,'^mótfur Magnúss, fö#ii£ 
Mela-Snorra, b. v. E, F. ») frá [ v. < C. . 7?'Vll3i' l^oi^inV. jMMrý btéð»i Önúndar bílðs^ 
^Mmniæðrí Við haitttv yár $an Ulls frá fíóli ; hmn{ 
jíiim «U föÐd,;&i:^a£aln;þi^ ok bjó QtBíldáfeia 
'.íTr^tcinrátiáarMelþatreksson^, göf ugsi mdnns af 
Iiland^'haim var ley^íngi' þorgrims bílds, bánn 
Stti dóttar f^(Mgri(ni8) o& vár alfará manaa vætistf^ 
iMrim'mam^. ðfl Váiiislönd 'ok bjáá Steinnauðars- 
alfi^mt^ Jnansáon vár þoimQðr, iáðir/Kárs^. föðtir 
|iorin4^#9 föibr Bsaids, f^nr |>órís, [föðnr 
Braaddft á Jþíngveili.^ þórir Bramissbn w átti 'Helgú 
'iánsdétlaxF. M .^. ' .r ■..•••; 

^ r.iÍlsiiárUeífar^ sön.Einars^, Olvi^sonaribarnakaris!^ 
koniflí Leyravog þá er byggtr var allr með^:S)ó; 
hatoTnalnilönd til móts við Steínraiið öH fur 
atan tíbLárá^^ feiir niívþíngvöll, ok b}Ó i Héiðabæ 
nolcktira vetr ; þá skoraði hahn á£^vínd;í Kvlgti- 
vogúm-iil'bólmgáudgu eða lándsölu, en Eyvindr 
ka]^ \f!^ék at þeír keypti.löndum. Eyvindr b}á 
nokkura vctr síðan at Heiðabœ) ok fór siðan á 
Boamhi^alanes tilB<aársker}a'^; ^ HrpUeifr bjó sið- 
að iKviguyogum, ok er þarheygðr^ hatis aon var 
SvértÍQgr, faðit ^rímslögsögumaiins at.Músf^i^* 
Ormr hinn gatnli, son Eyvindar jarls, Ar- 
móðs^onar^ jarls, [Neretðssonar )arls ens gamla 
ok'? aíuka: Onnr nam land á miUi Varmár ok 
þverár um . Ingólfsfell aUt, ok bjd i Hvammi^ 
[blinn itti þó'ruiini, dóttur Kétils k^alfara, þe^s 
er fiilngálknit barði i hel, hún var systir'* Grims 

*) /'•« [ v, í B. *) Melpareksson, /, Sk, ^) 'hana leysin|(i 
var Steinrautfir 9 Sfrtíir Melpatrix, af .Irlaudi; hann eignadist, i 
tíað' þe^s frá (^ B. . ^) Melpátríx var manna yænstry b,v.B. 
^) er,'. Lsta^' þe^ frd [ B. ^) Arnars, C. ^) Bœjarskeggja, - 
B, l. •) gHinina t\ i B. ^) Ammóitssonar , C.$ Anirjóífe- 
soiiar, £, F. ^^^) frá l v. í C. '»•) afasýstir, C. 846* LiiidnimAttri Sf^AZé^éK 

eM' HáléydLa ; fiétm 'soa. Öcn ' ihflpn ðamU, \bíSit 
Danrcl, íöður^ Amar. : Eyraidr yxA var oMd 
Kjðtra auðga znát Hárel<)i konáiigi i Há&8firí& 

iUr binn Eg^ski' alökk ftir Hráldi kon^ngi 
ennm hái^gra af Ögðnm. oriNoregt^ haikxi. tSt 
til Iflandsv ok kom flkipt sína Í^^. j^ano^ ei^ TÍð 
haon er kendr^ ok Alfsó& btitír^ lianniiam.Ulaá 
ött ftir i^an Tarmá^ ok bjó! át .GnápnQi^í .poir* 
grfmr GrimdlfSMOi yar faisáðarsoh Aifev'^uiO^ 
kom út.með hoimm^ sé.^ arf t^ ítplir haaflii 
þvíat Alfr átti eigi barn. Son ,]>o^dni» nir 
Eyviáiiár, foðbr }ióriodd& j^^^y {fdðnr ^ápta^; 
Ösur rar ok son Eyvindar^^ er* álti Beru, 
dóttttr Egilíf SkallágrimssoaKic. IMUðÍr '^rf^dais 
var Kocniiðð/'> dóttir lfújsrfú% Ira kaiiúi^& 
{^Dóltcr þórocMs 'gc^Tnr Hirige^ m6ðir^. ^Grims 
glönmiHða) föðnr ingjQlds^ iiaðw. Gríme^ iöðiv 
iiarkar^ fóður* Ragnhitdar/ niáðiMr Ya^erðar', 
móður herrá ' Erteiuib) iððnr / Hlivtk&^.. 

14. ]^rir haastmyrkr nent SelTog ok Krfeálp 

vik, en He^^^, sfon ha()s, .b§ó aif Yogi> ea Bðð^ 

inéðr^ akinar aoa kans, y^ £aðí< fiórarinsy iððiir 

SágasHÍb, föðui! fiiQirVaYðar) Vlíb^ |iáahildar^ móð- 

^ tir SigQvðar fnoisgrlaiasonart v 

Moldá -^Gnópssjmki b^ðut ðrfndavfty sem 
fynr er Yitfitv -^ .- " ^*-''' 

Stdni«ii|ir'^' hia''gamla', finNfuftopa Ingi^fiiy 

') Ormr, C; Oauri, K, F. *) hans son var Ðam f>, i-«#«i^ 
^W /í-íí [ a 3) Eíki, ^, *)- « átti l6Biii<<reigtt éí|úpf- 
dóUnr \ f^iim bdm Sltapfei^^^ ok iM^d^ liHM(i> Meiftr b^ups, 
i si^f /p### /W E^ Fi 5^ ok ömirar, í ^Aatdt þé- fié C J| 
^) KiornliHI, H, /v, K. ^) aöttii:, &'A. *) JW C '^- ^^ ^) 
Hcgvi, .l^j; »o), iJtoinnwMía, AJ, y S9i''i4^''- LíméáiímtMk, ' Ut 

íÁif tii íélM^, Ók ^ar ttieð Íng&l& ftinn ffrsta 
#&tr^ hannbauð^at gefa hMni RoiiiikvalaAeð allé 
fiit* ' uttltt 1 HvaáMðiirafln ; en hli^ g^iF ' fur - heklu 
Mckðt&i Eii8ka, ok iiýi kaup kafiá) henni póttí 
^ fóhætfará mHÍ iíptff^uiií; [SteÍBUÚzii hai^' 
dá^ÍbB^^ti hr66it Skallagtfms^ j^irrk aon'var 
J^'ok'Artión^'. 

'^ lS^fi4eKÍt Mt Iriendi ok lóatri SteiiHmiiíir^ 
kÍMiíitíi j^ hðn knd miHt Kvíguv6gHbjar^ 'úk> 
^s¥a8BtítÉtátm!^i hans son vár 'Erlkigr^ V f^r 'þörar-^ 
iM, fdðnt Sigvata^, föður {^ór^Uf fnéðiir |>or- 
b^Hiaif Arnþjófeaonar'^ f Krftnyði , [ok Ólofar, 
t^óður FittfGs löginanna^ ok FVeygerðar, tíióður 
Lopts, föðtir Gu^ugS'émiða. 

'Her)ól&, sá er fyrr var frása^, var frðendi 
Ittg^s ok fóstbróðir, af f^vi gaf íngólf r honum 
knd á milli Reykjaneiss ok Vogs; hans aon var 
'Éáttír, faðir Herjélfs þess, er fór til Grænakndsv 
ék kom i haffgerðLQgar ; á' skipl hans var Suðr*' 
eyskr máiðr^ sá orti Hafgarðíngadi'ápu ; þár er 
fiattð ui^haf: 

Alíir hlýði ossw fuHi 
aníra ^a Dvalkis hallar*. .; ^ 

' " Asbjdm het ma^ Ösurarsofn, bróðurson Ing<^ 
éifs , kamí nam tand míllf Hraunsfaoltslaekpr ok 
.Hvaasabraijinis, Álptaneil'ölll', ok bjd á Skólástöð- 
nm; hana son var EgíII'^ fiaðir [Ö^urar, föður^ 
þórariny^, föður Olafs, fðður Svéinbjsírnár, föður 
XsmunfdaFi fðður Sveinbjattiðr^ fðður Styrkars*, •W ■ ■ ■ . 1 ■ ^ .ý ^ ■ «)/ní [ ©. i B. «) Egill, By É. 3) sigmundar, B. 
^) 9. i M. .?) ^á [p,i B. ^) frá iv. i B. [föður íkbh^tmTy föður þeirra ftOfHMnld* ^ 
Gizurari Seltjaroaroesi^/ ^'< Ift 

» 15. Nú ér yfíx farít um lAacbáði {ifiw:, er^T 
ij^rít: iMfa á laUnidi, [eptir þvl sém &df6tr'mi^ 
bafa sKri&t ; fyrst Ari preabr hmn ^c^ p^^ 
gil^soa, ok ICplsfceggr hmo viirt <£i^ cfie$«a:bdil(. 
[ritaði herra^ Haukr £rÍ^d8$OQ...eptir>.^{>9ixxt 
b<^,. .s^m ritat jbáfði herra Slu?rlð|; }#g«a^ |^rð- 
atiK>i;i^, hini^ fr^Sðasti maðr, ok: efptíi þi^fii.bi^ 
awiariv er ritat hafíi Styrmir Jbanii; £ci$k$9,.4^ 
bafði^ þat or líLverri, sem^aniíir .gréiit^} ,m' 
mikiU p0Tti yar þa^ , > er þær adgðu ^báði^c ei^, 
[pk'fiyí er þat/eigi at w4>^d, $yt .þeasi Laisdr 
námabók sé lengri .enn Qokkur ^tinw^»'. .. 
;' '£n .fiessir taAdaá^ism^na jbaCa, göfjgas^ 
Vj^rit í S^nuleiadíngaf jórðiungi :, Htafii htoin. heini*. 
^ii }Í0\]1 hi^ngr, Sigvatr rauðiv Hástelnn Atlsi- ' 
^ptL^ Ketilbjörn hinngamli; liel^ h]6\^.ylQg^Ws, 
Arharson» Orlyg^r hánn gamli, [KQ}grífw himi 
gamli7^ B)ör» guUberi, Öhundr br^i^ske^* . ' 

Svá degja fróðir ménir, at landit.ya?ði aibyggl 
á sextígi vetrum , avá at ejgi heflr síðan vorðit 
f]ölbýgðara;.{>á liíðu.enn fn^lgir }ai(%d^ámsmenn 
ok $ypir þeirra. þá er landit . hafðii s^p^tigi. vetra 
byggt verit^ vora jþefifsir i^fðíngJÉur tt^út á lanji-. 
inu : í Sunnlendíngafj6rð|j^ ; IVJiBrðr ^gýgiav Jor- 
imdr goði, Géirr goði,. þorsteinn Ii^óllisson, 
Túngu-Qd4r; en 1 VeatflrðfagafjórðángL: Egil^ 
' Skallagrimsson, þorgrímrl^ja^ak^on, þórðr gett- 
SKitSK, , Landiáattbák. ilél \t\ en norðr: . Mi^i^T^ai^S^^i, |>orstemn 
Ingól&son, Guðaælir, Hjaltásýnir, Eyjólfr Val- 
gerðarson, 'Askell goðrp en i Anstfirðinga* 
^rðúngi: þorsteinn hviti, Hrafnkell goði, {>or- 
si^iétlvfalíii^SfðQ^I&lISvÞói^ðr F^eýdgoðil [Hráá' 
HbisÉÍgsáott hifðr f>l K^sdg^\ ' 
' •''^á-segjaiViliftc* ménn, at fþessir Kafi skirðír 
ykéllÉ kiðálíiáiiMietlti^t Helgi magrí , Örlygr hintt' 
gi^i/lfd[^ii>}61b, Jetiáidr hinii knstiii, J^dSr^ 
hkr .^piitiðgá, KeliU hfitti £^i, ok [þeir 
flestir^ {töMI komnir^ Testm um haf^ hélda 
sðifiír ^vél^ %tlsttii til dau^d^, 'en þat gakk 
fxftí^i eetiÉir,'^|]^at synír þeirra siímir reidtuhof' 
ok bfótJiðú, eá láiidit Var alheiðít néá hllndraðí 
vétttf-**.'''''"'' '• . »' « I ')/'"^.LÍ'*y ^^* ^ nökkurir landntosinenh hafí skMiCr 

tiMt, piíir'er 1>yggt hafá Ísland,- fléstir fjfeir er kvámu Tettatk' 
iUi|;.}ijif^ er;,tiLþefa iie^dr:,ií stqO'peBs frá,l B, ^ ennr 
fieiri meim/ B..' ♦) er komu, H, C. *) i^r Wepjia jtf, 6/ « & j-' « /■ ■ « - I 

• t • < .1 • i .1 «) . • l .> V .1 ÍBO' Eaadnámitáld; . i Viðlk' , .f Vi'd'bætír'i ■~ ' --^ ' ■ ..j 


f f>ann tíma er Ha^^^ fcopiángtl^^^i^:IN^2 
eii H^kQ&^Jaf^, l^ r$ki í Nw«tgí^^ hetk pM^str 

wavðit á |siapd&i þá Mm vitm^ toiM o}^ amA-/ 
éhipa. gdmalmöaQÍ^ ak óm^g^^n IfiH^ hxfbdsí ^; 

^mAl J^á jsultea n^k itiem ^ Imm»*^ ení ^pmi 

dropiiir^} . þ4 régm ^4^mm^ s^^ ^ ' ]^^ 
fiu var; löglekil, it r^i Ejfjolís /PV||g^aF., 
8onar/at hverrfrelsti sikfSáer þrjá dræpi.sek)A«/ 
Áttatfgi vetra síðar varð annat óáran^^ j^ hóCsi- 
|»lian vetr^ er íaleifr tók biskupsv^gslu af At^ 
bj^<$ Brima^ biskupi, f>at yar um^ dxgé Bu^' 
aíds konungs Sigurðarsonar.^ Eh J^ána .ffif^. 
vetr, er Isleifr biskuj> var á Islandi , var mann- 
dauði sem mestr á Islandi af sulti ; pí var. alk 
|>at etit, er tönn^ festi áj en um sumarit lét bisk^- 
up þvl heita á þingi, at menn skyldu faðta ena 
^lfta dag }óla um þrjú ár, þvíat svá var ^ört 
i Herfurðu, þar er biskup hafði i skóla verít'á 
Saxlandij þá var svá ðnæmikít hvervetna, al 
menn gengu ílestir tU alþin^; en &c heitít -var^ 
batni^i þeg^r veðrátta^ ok varð sumar hit 
beasta^ en veturínn ^tir var svji góðr, at en^ 

«) Hér er engi fyrisogn i handriiunum. *) gamla meiuiy 
H, Sk. 3) frál V. i Sk. ♦) frá [ v. i Sk. í) Bruna, Sk. 
«) höud, H. TlHKtL láÉaiioitaiébáiÁ 25t 

kofli i;|«K''i:>fö)Bðv'^l^*^8Mgu<iilfiíih hBiiiœttk ' ií 
[tdbi bni;)ól, itsmhémtú^ iök lO^ugawða á þoikai 
Hk imðl^'r'raaÉatr .eþtb var rrfy^^^^ i fóg lékcí, ' kt 
)amiia(n< YlByUi rEoabi 'himi tól^a : ikkg ;)óliá V ef^ígígl 
kieri l'.idbottíBOsdag^ Soii: Ida& bískuf». 9inf 
^ OkAi biáim]^ • -- ^ -u ): 

•t/'^arm Sk^braádason 8Ókl» ááhAsiFíX: tíi 

^ fitðmam;^f|ötdttiáln»liátl, ok Q^ 

^ katmtvsri^ kalbðcij^artií hðslái]^^ h&nn/dnlkk^ 
áaðS [méi^^ðunila nianti'^ á^ Sk)Afoiidá, er bami 

; fðir iil ^fiíágái' Broddl þórisaoti^ titððtirso«i 
VfírúA ^faáfilái:^^ fafSí* Iskálanift mikia or Ktossik: 
vfl| ttÍ'Hofov ol^' l^ft |>or u{>pgorft, hann Var |>ft 
hlKþtitugt^ Sð^mtia/t ok |ir0Otán^ álna breí^, ok' 
|>£i0l(áa áki^ hhn Broddr T^r hiaa mesli ágælM 
ismalfr, x>k vovft £^1b«is; hMn £6r þá restr tU flJSlaí 
f Híajtadal til Ketilsr biákupá |>brstein8ðötiar j ok^ 
aadaðíst þariáeJí honum, . ;v . 
- ' Sigurl^) són 3igm|in)dar kontiiigs, er kálíiapðr' 
vw Fáftftbbaní) ok . BrTtihtldr Buðladótttr Atm 
áómxt þá, er Aslmg kétr kán Tair faidd^ nv^ð^ 
Heími^ }4rlS í Hrin^^um þ^rift er kánn ^ar 

. drepkiaw ilagiiarr'loðbrókvsott^Signrðái^^hriitgá^ 
álli'{»ÓYa,'dótmr Heiibiiðatf 6aii€» jarla^ petérski 
bOpo voffu þau Agiíarr, ok Eiiftr, ok Öluf ^ ér 
Aeií RtindasteÍBarr Etigla^jarl; fieíiídra soti vaih 

' BjBffin^ fiAðit'Aii^imnarskðkular lB^uir{>óm«os^> 
k^, méðnr iJlAiild&r^ áttii-Guið)mdt^k^; 

, . ■ . .V / 

H, /,• Hými, Sk. ♦) Sigmundar, Sk. 252 toihiinámAáE VlSbi 

þeim' dóltirfrásÉa»n]»éðir;^^^^ kátiifai||s tMiá 

ket Eirikr^yhamí .vjar-faðír $ígiisðBrieb)á&8kaKð^' 
íöður ^yflitógpakárft, Aö^vxíyiþgm^ ilföðvais/t.olif 
Vigfús$^ ök Eiríká á Oírustöðiiti^mtíifi: Ást. 
ríðar, móður Ólafs konvlngs Trygg¥ ^ffl l Bf Ðófi^ 
ir; V%gfH^;^2!ár ÍfstHðn^o^ 
15gfn»ii. iöður Becgs i físfínt Sti^nnar^ móðiHr 
Jibrstéipiðf isioglfuts; iCrðiir .Gtiðrunar^ . mót^i 
H(4Ia»l moðiJrFlosa, föðáriVálgév^ 
Erkiíds) lögQtiaiinS) f2>ður i.ÍM^rrb rEbídcft^ Ótoi 
. b^tdótttít ^öðiHtfs.l^eriÍii, eli átti; T^r rketO' 
b^ma^oft ; frá Moöfelli.;^ 4*^™"^ ^^ ^ Gifcwr 4iT^ 
feðir Isleifs 1 bÍ6kúps> > fðður [ CHsurWi > M^kvq^ 
Bagnanr. löðbrók átti :|íðto Aaíaugu,* di^ttlir ;$%-' 
virðar JKá&flsbaiiá; Sigurðr SrmrHÍtai:!^ 
{)iBÍrtdi i ok Hvitéeiiúrí < tok Bjðrn- )lmsíðaý lOkr íiffím 
Uon rb^ínkusiv ok| Bagcðaildr; ; .• ..[•^- . ^H \ 
Hálfdán s varti UppIöwUiígá koftufigr i6 : *0H; 
Gi;iðraAðar ^.p lídma / étti þóirú^, i déttw . Haralds 
guK^keggSj i.Sygéa :kc^áúng$, .|ok Sólvaraif Humi^ 
él&dóftur*, jarls; ojí FJ^nm; éystur/Afla iiorU 
eað^>^ mjó&i i Scíh . þ^irrarHálldiiíar .ok fjfórfc? r^. 
Haraltir 9 ea>er hami <Tar tlri^r þá andaði^t:nléðir- 
hm^í) cti'j swinriiim.. Mn ^ $íðai?$^\ litIui,\«íðiBr. 
iekk Háifd&n Bagrthaldar ^ rdót^ S^þrðai^^l^etftr. 
4örfr móðiri S^tórðarjvai; 'iUláugírídóttkí Si^i?ði^^ 
orm$-íra»gfi; þeirra . soni^vQV:,Háirald«f eua^jiér'-' ' 
fag^i;^ eA þá: er hðnn tartíuriivefra^ þ4.di^i«kknðði 

») Ipgmanns, fe ». ^, fi, /, ^*, *) Giií|iíu»diMr> áíit. 3) 

lluHdólfsd., A'fr. , > , .: .\ ; 


.1 

Hálfdán, £idir h(m%ri: Hr^riUf hiití^i þyí, er 
Rðnd heitir{W *lii^m:jók iepthr dh^^ brast 

ísinn, erþeir'ilúiUadu!á J(láátáhiim^ Sverðs* 

st6ðuin i Rikiáiiýilij tík déúkkiáá^kiamparj ok 
allt lið hip<|ilrtkr. |^.^HÍaraiA^;kQikMigs nafn; en 
.þá er ^iié.TOr tvftwg^y fiá lag^. hann iýrst undir 
sik.%gt«pM, .encAlil ^ariihafiKralári skMt.goUtt^ 
^iátíSitíL lagðt hanii iiádírí sík.allaíi Nore^^.sem 
segir i sögu hanS. : . / .,/..; 

Vikarr hét kobútigr, áori HáraId«Egða? kon- 
úngs; haqsnsaniTar VatnarckotinngF^ aá er haug 
á fur sunna^tíH^koncKr^élIúé' ^Eiuni'jsiugmaðr i 
Noregi var sá, er " Sfig^, aðg[ut VafnBrs > : er þeir 
sigldu með landi fostti^ okik^Uafði.bánn yerit ha£a 
ága^an mann;. Mi érhðnti! Íá^fTÍð Vatnarshaug, 
Hdreymdi hadnf^ /at Vati^rr . koniingr kom at 
honum^^ ok mælti idð.hann: þi^ hefir sagt sögu 
áii^ar''941 ;^ þat iauiia .þert> Jt;^a þéri}ár Ihaugl 
mjbt^iam^r okiisatitu fuiBa ; hfixw kitiiði^i ok íaiKa 

j . Svá ér;aagt9:{>& etílarðldr.kojöóngr harðrtói 
lá við <Siaumstein i EtaHahdi mðð her simetc.þeir 
^ifbar haug i^nikinn á s)4ibrh$dbinni 9 ok annann 
tttla.;Oia«V haito.j^wðii.hverk <þaí: tnsf\ l^iddbr^ 
en:^« kuniii enginnj./ai $ieg>a )< • en um iióttioíí 
^titi Jec hann:háfði pe^^^L spurt, .^eynádi SígMrð 
eom hvfta^ ;at m^ðr . kom at honum i h^rkkpðuoi^ 

' Sníallr á hauga hellu , 
/ HjaTd r a buð til kalda^ V' ! 

1) aauUi brúaay 5*. •) Eyja, f. ') 'um hóttma, h. <?. F. Ll sðá limiáMSkaÚMí ^NBb* i«* 4 -^p/l Aihhúil^ ". li'^j'i !'!kí. *i <raIdri»Bi^iitttt^rlitkUrio<| .y ,í! 
Itiiiiií iMÖ himoá-tánia háoBsi^ 
A íí' i í? f::: 


i. .J.J • • . • f ok kvað Yisu : 

ma mi^ h6» $Í8t 'v bdelM i ^. : / 
brancte gekk hT^rr lUf - amMara, ^ - i 

1 ihóU^'^ c3c hélðuÍBM^iWJfllIirv " ' 
heríélkitn {*á^ vélli^r . / v \ 

hrósar hug- fav vímí '? í ^ fu » 
H}aldr, eru' Vlg tíl's^dM'i v r m' « 
gjbðr ^«8 þat er val Viðri * > 
yeit ek |>jk geife teitiiu t ' 

^ év^ fiarðlðr konðngr kom ^líl NoMgs^ ^ 
sigði homm KóíA ékn m^ 

or Hylni, at þeir yoru s^rnir VsítxiaéÉ fcóhðiigSi 
pmt Stt^ððlr ok fijiáldr/ok Vóiið.' himr mestu 
h«bé«. Sn]3Ítt var íaðir Eiðwir fö&r ^is 
kartiaktrlsv hrás Mti yar $teinmóð]cv QkSteiaél&^ 
ok Grfrtir, ok Eiiiarr) flsiðir |yék9feiiroflei&^ Ittðíir 
Syertteg^^ fððui' Orfm» ^t Mo^lK^tok ÉðÁ^^ 
hreiðs, fðður fi^irra |>orn9^s ski^ ók Qféigs 
^reriis; syá seg^ euanr ttiíéii!ivv^'^<'OsAMÍBi^ 
kúla vœri son Óleifs''' breiðs } en njjáéki^tíSk 

«) nam, G, /. •) hí»imdi| /, Ák. 3).rauf, Ö^ ^ Warin, 
8k. '),»iitet, Sk. «) hSll, €f; T. ») Ijéléu, U ?) «kjalcUr, — f « 

<kim\i pa^ ^anulr (hmtít.: Bji5m hmú Mi 

ifjfaic TpTU fMÍrsKéiill ilatneCri'Ok Hrappr^ «^ 
Hdgiv MirÁeí^ai föðiw H^yáiigis^BJansat:^ hv^ 
et rikr he0tfx0k< ágsHr vnr ,1 Saígta. r t 
. Ykmþárir .bft maðr ágaHi^, á. ö^kmiY ok.áuð^ 
igtf híám^Mt þair þaer þr^ ejjar^ er átiati^ 
yxna irar i hvfrai; ed et Harriiír fconiiiigr' hiiy 
Cigri bað .bBiiB aftri0idbögg9» {>& gaf hipn hoQiiqi 
ðina éymj ok aiia yxina láeðv tf því T^riMaii^ 
fcallaðn:¥x|ná|MSciri| jok :(er) foí fconnm komil 
amrgt stácmeniii á labiii^i ~ ok Nore^i. S(t4 
þiéna var QairaHr) &ðir ÖItís hins hvita , ffl^qr 
{fiórataiiia' hins hvÍta^-fððurV|iorgíl6; l&ðiiip 
Brðkddhelga, fðður Yig^bíarna. .^ 

^ j^ pTÍ áriver (mur Is^uf) I^eiáíaon aficfcið^ 
iat^ gerði háhori mðut á I^atjdi} þá komiiríð 
svá.ndtíl B dfmbildöguflB 9 at: ménn mátlu eígí 
rata i£ðir i, kyrk^qm i tumum atöðum ok hetw 
uðum ivút Borðan land^ föatiidag hiim lán^ 
tók upp knÍM undir £y)aQ&ttum 9 <^ snérr á 
iof^ú^ ok kom hvolfandi niðrt hanu [var æ^? 
rúm^ok tuttuguj p&skadaginB fyrata máftu lÍHr 
memi tiiíKr.aækja( at taka þjéíauafo^ on ðumir ui;ðil 
átí dáuífiv; ánnat iUviðri feom . utB aumteit.eptir 
andlét iaase, {laxm ckigver ménn riðu & fxftig^ .þA 
braut kyrkju iþáhgvefii |xá^ er Haraldr kjodú^gjr 
SSgwrðaíraonJét [hðggva'viðSni^^ til; f>dt aum« 
ar fóru i^ðoriiti^^ akipa út híngatt ok brautrmÖTg 

«y fré Iv. { Sk, *) ^anftí^ *ín; VH, J. ^ höggvi«nn. \ 

I 1 056 ÍM^áúisaíMiL vm. 

widit mðiiiiuiii) eft átta éim ÍóréMst'^hroumÉé 
|>eÍHi , er iðr v^ni kér ^ ^ i.kTÍfa4a8t^> fiau'^éi^ 
fur l^kaeliáme^u ;af hafi; :af Þeðlá^iuiQAMi 
varð hallæri [s^ nínikit het ávlaiídi S' r\ ^ i t 

Iþ&' et GiivLT'- biðkup andaéfiat vopM pesA 
^»t»r höfðiiigjar á Iida4dh i^aflííliM&rssoníiiodítv 
-úk syitir Ásb}antar Arnófssoiiarv i Skagafirði, 
iþorgetrr Hallðaonviok Ketffl þoapsteiiaáoQ pre^; 
^ áfustr: Gi^ur Ehaarsson, Sigmnnör þprgilssohf 
;|^nti' andaðiat á því ári i IVúniföiTf én: 8iiðr< 
Haðr Teitsson, Skúii Egiksonj en;ir:eflÁr: S^fm^ 
Ír.Hreinsson, Haldórr Egifeson, . I>orgQt» OddMÓaí 
fKSrðr Gilsson, |>órðr f>orvaldsson [on \«tiisfiWKf • 

Einum yeixi epút ^ndlát Gitorar bidciips 
Var l^orsteimi HaUvaf ðsson veginn, göfrigr £, u^^ 
en^vetrieplir^þatTar þíngíjðlóiennt; þaii:im^ 
eri hafði svá mtkill manndauði ^erit, át SæániBdr 
-prestr enn fróði sagði svá á þicigi, atue^ iimiadi 
/serri menn hafa andazt af sótt, enif pá vom til 
{>íngs komnir. þat sumar vár þraung mikilat 
dómum^ .þá^rðiþörgils Oddason íbiBi^ Márs- 
iBon,- þá vatð um< ekkert mál: at lögnm. dæmt; 
l^prgils varð sekr^ um.áfvéTkanii^ ok.sat isekt 
\xtn Tetninni {»&^var svárlitill vöpnáburðrv at ð& 
V4)r stálhúfa á aIþingi,rok re^ dl'júgizm hverr 
tk^ndi til þings, er þá.var^á Idðndié - i v 

þat vop, er þrir yetr votu liðakirfrá jaodMd 
Gizurar biku^s , andaðist Jón Inskup át HÖluffl «) frélvi $k. ^)fré [ V. i Sk. soa á ieSrmn.Vdltesa nfeð ,{tólf ihMn^O ^iqaiiiiW^} 
ak»atla^ M Ifihm þc^ð^i Q4<l6syni J^ngjfptíí^ 

ot.Yit^aSa^tMff ]^^ ok m«gír fáim}\^,f^ 

jMirlákr ):teku[^,gQkk f)ei<m^^ t^ qieðkenniiv^fii. 
di leitáðiiini^ !V^^ uiQ 99?nir in$ð þeio|^l jða; 

I 613 ^þfit ^ði fiígií „þá fqi^l^^d hflna, þeinV Þí^í 
at. «Hía i ok lézti i9)wdiii /banqsetja ; þá r ^í fe^iíTi 
gengi eigij b?in!|; þó kvað HafliSíi ^t þfeir skyjijíiii 
heim gðng^ tiVtíð^^ þorgils.reið a þíng tti|f;i$. 

'.syíi' hundruðt.Sianna,,, .^ð jbonui^ jqrii íleiS|ir{ 
bAfðíngþr or Ve^rðing^jór^úngi, nfjipa^Jidrðr: 
or yknsfirði; ^ ^r ^ypi' jsættipq vð^ ;leitat^ yar 
þðt 1 raeð^.:þeirra , ot Haíliði vildi hafa sj^^ 
4a^i uin aUt, ^^korat, en |>ar^U/vilc|i und*, 
antaka goðorð, ok staðféstuý ok $ektir allar; 
þaifni^^kakka gat KetiU, p^estr þprst^insson iMðr- 
ffldan tpeð uintdlum sinvini>j þat.stii^ar yar Ii^n^ ^' 
kosífin til blskups^ í stað Jóns biskups, ok.for) 
utaiu þorgils haií()salaði j^afliðav sjálfdæmi^ eii: 
hanii gerði sextjgi hundraða"^ ses^ álna aura vöru . 
virð$ Qar, í gujli, eða í brendu silfri, e^ðr í rífjam ^ 
aurmn, edr í gripuo. þein., er honum þ^ttÍ, 

^gersimum sæta, ok hannvirði sjálfr, eða þi^ir 

'menn, er hann tæki til; þettafé handspluðu sex 
menn, ok unnu at fimtardómseið, at þeir skyldu ■i« 1 1 ■ I ii> >)^iifif^ JSTrt^fVa^a; XCG, þanntg $hrifa& i ^vm. 
«) |»ángat, /f þann 19," Alfc. *) búða, Sk^ ^) «. / /, ^. 

Islendiui^ Sögur, 1 bindi. ^' þéttð'fé' gjalða témffvrv»ltai^TJ 'þaii^biS 
Bií^' Wittf^ðjáffir trygðlf, <«ltli<Hélðiti.Vel >«Mt^ 

phtbsx Skarhisienmi'póiéé^ feíte Miá ^«iHrsH 'faavj 

Hit 6^'^iirUÚ ^-llafiiði 'ittl i(4ðlfr' BaimTc^p, 
. dðttW Teits "^ ðf Haidttfetöl ^%rí$!' hét isðditii) 
IMMrváS^' idr át»í p6i^ Í-^Vémt^t&'ipéiik <ck> 
PiX6 Ýortíl &ftílt' ^éirHuí ^gðt^ ihé^ ðn^ 
dÚtfl: þeirrá HðfHððV'faáAð'átt!"In;^hiiilndr <piW6ti)' 
lilfiga S0H iok ÖrhýJA''; d^tuð: .|föy]^e]ihK^eUi».- 
^ttár;^ IFIi^ tarsðn þeihr9) er drcikkoð^ fió<«f' 
Wáíín ílútti • Iírií"tU áetotefrhjtí"þétrráí'l« v'er'Haw^ 
egtlaðliaflát^ gera ^á SreiðKbdliíteíð^í <¥éstrh<^i^í 
""RðgriVaW íaiÍftáli^'Vifr. Vfegitín fiiiH» mótíum' 
eéÍ5t'Maríúá^fesáu'fy#l^''Ókfifiktebil^gr<'Tify^^ 
vá^ barðí^'áX)t4nfiitimVlÍti^'nfié8ta 'dág ifltí^ 
iMiiritiiiiÍessd' dðarr'^i- ■••'■•• '''<• -•''ic .-.. >;•.■:.;: 

' {iéé^ éni tiöfti MsHupa þé^it'á-.útiendi^y'^ 
ye^it háfa á íslandi-t FViðrékr , "BJkMaf ði^ ^ Óbít 
Gttbnlendínga bísktip, Koír,- Rd^lfe*, 'J(te<i 
Bjárnkl-Ör^; Héihrékr,' 'Amáldr ÍÍéfætdendfti^' 
tíi^dp,' [Jón Graénlendíngá biskúp', ok -Hélgí' 
Gi'áeiilehdínga bisk'itp. ■ Verilr -hka " émi' péf 
• flélHi-et'blskupáí léttístSiei'ái ÓtíÖÍákólkr'V Öttíi 
óifi'V [ok prit'° af Aríhóiííáí Pétritó, Stephtolw 
ok AbraÍiam": '• ''•' "i--" '' ' ' ■■'■'' - r' •' 

framoHs A þvi árí, er Gizur biskup ÍsleifssoR auda#ist, •§- ' 
hin^fitó: tíiy *iendurlJSnMH^gðigti$nqkhud'f4i»'iinr4r, sejifíMa^ 
kap. k0»n0r. ^) ko\i,:Mi, O^iíi ^. ') annó U&^ ^þ, jp,, BL, <) 
þessi grein stp^r fyrir aptan KrUtnUögu i C. ^) Bjarn- 
varttr, /f. «) /fd [ «. t' hin. 5) Gitífii %kólkr; 9,1, Ék, 
> o) ögný , G. » «) riií^ ^„a ^rcín nefna A, 0^ AanJktMlr. )afÉ6tL J^^unnAlrðr éln |)^ 

>»tr.' 1 [Hik%rii>ric^^8égicr AtíB^f^^ 
éaa bókviBÍ ludB. rerítitdfl Bii^Mdi«t ok i^tít jtU 
fel^Hte dE ríiðöm. Óláfo kdiftásgs ms b^gjiv |>Y|( ' 
hinn 'hafi inefji.hónuoi teritn.^.'.. ]^J^^..(y^m^ 
á'Islðn<]í); jlí :ás; hana^ar me$ HidK ( BaiiVA/^ 

I <k''Wi]aké3íSr i Skáláholtiiiip^lr^bistepfltt^g^ 
HúBgrvaka. Roðólfr (var hér) nitján ár; Jií^tm 
setti. múnklífi i Bœ i Borgarfirði, hann b}ó ok^ -á 
Luiikí/ tií^^grvaká segír te'1)top báfi ve^ 
af Rúðuborg or Englandi, ok nefndi^ |>vi Rúðu^ 
Ulfr'« JónhinaSaxne8ki(varhér)fjögrár. Húngr- 
vaka segir J6n Irskari , "Tflrtárlt héðan til Vind- 
landa"^, kristnat þar, verit þar siðan pindr ok 
drepinn. lleinrekr (var hér) tvö ár^. B)amvarðr 
(var hér) nitján ár; hann bjó at Gtl]á i Vatnsdal. 
Húngrvaka talar svá um þenna Bjamvarð: hinn 
sjötti údenzkr biskup var Bjarnvarðr biskuþ enn 

\ Saxlendski, er var með Magnúsi^konúngi enum 
góða Ólafssyni, ok fór síðan til Islands, ok var 
á Islandi tuttugu vetr ; hann haf ði tvo bústaði : i 
V^tnsdaÍ at Giljá pk Steinsstöðum ; ek meina 
þat Steinnes; h^nn vigði margá luti, þá er mörg 
merki hafa at vorðit, kyrkjur ok klukkur, brúar 
ok' brunna , vöð ok vötn, björg ok bjöllur , pk 
þykkja þessir lutir hafa birt sanna tign hans ok 

M annó 1003, ft. v. H. «) «. i H, l, Sk. ') þannig frá 
[ 6, H, /, Sk; Úlfr biskup m af Rú«u or Enjclandi, A. ^) 
}9nnig kið-r.s Vinlancb, jí og kin, ') yetr, Sk. 

iv 1» / , ^■^ tá^1i^t!^f<éb$^ik0núttgf <;k3pévvr^Hldsayni^ 
tök'^fðWfós !hMk4 iDíRóiiiir at Bná kdii^tei^yiok 
fH(^aði-^ir eð»d«í^^i|i^^^ii!'ec» bisktep fcom. tifítiá, 
'^á>sk^>ðði •kðitóngr-haiiB!<bíd»ip)fii SeljujfrieB 
4^ii^í4^ kayk'i ^örgvsín/rakiiainkðSlstCþar; ok 
«« ^éÍHtdeek' 4íaítít 'hafiiiirefit tiitiá iáestL ^merkift- 
Wöíá:'*i'>' 'i;Hi" J^'= í •'''••'; •i''.-.-' •''! .i-ííív-.;.... •/ 

tt — /ío t'iv ' fillf i: .i'c:'!- ..;:i,,.Í ■f.-;?!." ill.'.tiVtf,- ;•,-. ^ 

n'tír.> i;.»r''.í»J i^,'«.'' .{/ ' ^,r ,. . ;•; ; ' '... : : ; 
•i:,7 '\() fP'^íy ^;5^ ii; /:. ■ ,.' I. j Jr i 'r: /r .^.(; • ; 

- . ' . í • • • . 

i:MM-f >{•: :i:'::v. .-..'.!.' •::> ;-',^ j{; \- \.-\, j 

•i::'-;r .1,?;; i-:. ] .\ . r'i* .' í r.V , = . ;,• o'-- í;: ::1 rí í/r-i?. 

•5i> #7rírt . • • ..{ •;:>}.! .♦ ■»?/ /ís <•...• ••» *..« 

>^» íiiri: r::i: h;^::-* iiív jJ. . í 'Uon vic-xj..'.^,'.:; 

V •• " .; * ■■'. •' • '•-•'• ^ . '■ ■• •' • ;'V> *» .'-• . /^ * . » HEIÐARVÍGASÖGU BROT. « >^ 


t y t . ':: . '' HHÍiárf í&£isar> • b^^^ -;' • 

10Ít ferr,M Ml ftin^r vi0 Ijórarian^ vertíí, nfi yjð 
' ihaíníi''..^ajifíítt,^?ceitir,ih5^^ ^ijfpsta 

r mifelmi^ífit hánipní er/þ^t.gyidr.jiy^k^^^ 

j^nv^níigrj W I?*ð^P vfrf ,^^mrM þat.rfyi?! feá 

•íinftj }xi3(^n,]f^tt eígi/bi;aát yið; þyí, ol^ eigvs^í};. 

Ust þ^ijr; á ,þftt>[p^ '^epdr, nú; ^yiá þííít ijmy hjl^. 

.Barði 'híifði; yeri,9njíðf mikinn, .qk þeir .b}rjS?iðr, 

stliA^r þat,. pk for yi^jrki.vel .fram um jsujifiarit, 

;«rnó.vair bj^fr tilsl^ipat ena.fyrr,, ííu pr iþ^r 

%;^mit $umn 9 ?t sj^ vikur ;Ufa §umaj:$; þ^ ferr 

Bte^iiat hitta þ^rarijEin, fó^ra slnq, til LÆekjamóts 5 ' 

þe^. h)öluðust öpt pk íaungun^,við f Qstíara^r^, pk 

.. ,yÍBS|i menn %löggt, hvíit þ^ir m^&l^u. .^Nu m^ 

Vj&ra pL£ipnani4t) spgk Þ^i*4ni^?? i^ :™í|U Ho^ ^k 
Qiinavatns^ þar sem heita: þíngeyrar » ^ii ek hef 
þyí r4^it, engin váíía hér tilf nii skaltu þ^ngat 
íara, pfe Jpyaa ]V«ii |>lpAi'.ffri;,J>ví, attió vðettir 264 Heföarvígasögu brot. 1K« . « ••--,«>. mik, at menn se forkunnar margir, er lengt hefir 
dvalizt, mán þar nú yera .QöÍmennt; vættir mik, 
fit þar komi Haldórr, fóstbróðir þirin; bið hann 

^föruneylis ok brautargengis, ef þer er hugr é 
at fara yr héraði á braut, ok hefna bróður f>fii8» 
Bær heitir á Bakka, hann er fyrir utan Húnavatn; 
þar bjó kona sú, er þórdis hét, ok var k^uð 
gefn, ok yar ekkia; með h^pmi. vpt at ráðum 
maor sá, er Oddr het, hann var gyidr maor fyri 
ser, ékki var hatineinskj^starfégÖfigr eðaættstórr: 
hann ræðr avörum, |>ár er kallat í sveit þeirrí 
at Kóigumýrum, ok eru j>ar bælr margir, ok 
heitif eitih'baíír atMisfðalfreími; feaV W»'«á áiaéhr, 

' cf '|)orgiis hét, háun var systrúngr • Gefndr4>áds j 
át fiisbnílseuii,' ok vár hraústf ttiafðr^ bk' skMd 

^gótty ök átti gðða köstí fjár^'ófc gJyWt tn^' fjrH 

*^t: kveð^ ha«n til faröí iheð |>ér. Bak" bdlir 
afc Biftfelli, 'miðlúfh SyírtWátas bk BlötidttV þát 

'ér á Hálsi tít5 f>ár bjó sá ihaðrv ér^ Etiífcí héki 
ok var kallaðr Éírlkt iKðájá ] Kánn >ar skáM 
6k ' éigi lítill fyri^ sér: hahn skalta kve^a til 
föruneytis^ með þér. .1 Lángaídál heítii* baér 
at Aúðólfsstöðum, -þar bjó^ sSi ma^t , er Auðólfr 
hét, hahn var göðr dröngip^ ok mikiBfyri sér^ 

-bröðir htíná er J>orváIdri ók ér eigi' hans víð 
föriha getit; háhn bjó þar öem keitir í ' Slé^ttádðfl, 
pat er uýíp ítá SVínavathi, |>ar eni tvéir Béeir,^^ 
syá heítaj hanh var sterkaétr maði* át áfli fyri 
hfoírðan land: eigi skaltu hann fcyéðjia'lSl'fiíessárár 

^ferðar,' ók kémr tíl |Vess skapfet*ði hahsy- Bbér j 
héitíb át Svírtayatni, ofc bjó þar éá tóöðrV^r | 
$umarliði' hét,' ök fcallaðrgjöll&hdi, aiíi^gr ai fé \ í m 

ok nMfinvii^inguni ; með honnm'icttr lÍKfiua 
dóltttrsoá haiis^ ok háíiv^^ff^frVfAtr 'ff^Ukídaióistin^ 
Jmnistr maibf: bið ^haim til fönineyttsiineði'fier. 
£y)ólfir'hil: nlaðr at cAsmundðrgnúpfr, fMit 

er mi&i.yatiis ok iVíðiriald^ bsmh sfcaku fahta, bíð 
h»in £ara með J^ry hann er Vinr:yárrf ^f^úi^sBttir 
niik, seg»r«hana, at 3ítt rér^ iráðit« ' fietta flýtr 
pú '&ara tá^LÍaótnuf ^* my ók- leitari'þái við 
]þi lim þétta niái;,'.ok ségir s^á, at >f>eir séaeigi 
skyldir til- farar .með |>érý ef eigi pú kemr:þann 
næstaJatigardág ^hvávsþeírrá, . eríÍRim'¥Íkup!<eni 
íil réísar, okiiþa^ah.Bkðltn. eigi/baEa^ f>aiúiy ér 
^pker eigi b<&imi,;þy{at 4a et engi ^yfðgr* fþyl 
^diaitti þessa xi^nn irei}tLrtiI; farar með þev^' en 
agi alðiia ayeítarmenn^ af þesjsir' eru natiðteita- 
'iiiénit.hvát*r ajmkrs/ ok éigu allir góða kbati^ ok 
si>á fvændr þeirrai eigi ^íðr, ok: er þat rþiirílikt, 
sem^eru s^álár^'okíjþessát eni röskFastir afiðium, 
þeim^ • ér þar érti í Vi&dal ök. ðUum « « * sreit- 
lim;, 'ok þeir ' inailu ' yðr bezt yiljaðirí en Várir 
í[inir hino:' mestii. N& er f>at úglikt atí lidia 
með sér góða árengmemi ok iirausta, 'eðr ^ein- 
Ueypíiiga, f>á'^«r sér eiga'eigi góðs kosti, ef 
^nokkát hencUr tii Tandræða. Nú ern ok ráðnir til 
&rar méð fiér héimamenn f>fair ok nábúar, . er 
•bseði eru frændr f>Inir ók ten^damenn: 'Eyjíóiir, 
niá^ 'þlnn^ frá Borg, bánn eí hraústi* ma^ ok^ 
góí&r 'drengr: Bær heitir í Véstrópi á þemarumýriy 
þar búa brœðr tyeir, -heitir annar ^óroddr, ,|>ior- 
gilsiamiai'v pky^U'Hermimdarsynir, braerðirúngar 

Barða at . frændsemi , * ok áttu góða kostí f]ár, 

— — ... \- > - 

') Hkliga: á' mótiuu. t • / i2a6 JÍeiða«TÍ9n|ðg«i,te«t. . .ÍtH. 

mAib kgppflcMimi dkA.gó^tétíE^t^fs^m áru 
.Té&mt'tAfyrffftn^tþi^iú^Íú i9b þeíir.F^tiBríbnÐðr 
.tiL|faéffir:í|>];ÍR}i,;Biin éfuf OðAKfiM bcéðri tv^R)*uÉr 

^Qii amtair UJbdte, rþisitf ¥árlut%#tröiigttr Barðaif di 
liöfðu :pax. cuppTáicit. neð. íGluði|iidiidv: i þébíHMi 
aráðnir : tdí faxtít \ mei& þir: : i (Emi ^ «ra>ftief ndir .lÍKÍr 
6hení^| hét JEulnai^ Grí6, oKLTðriJcaiydr KqU;>G^, 
tlráiiiVac iþ€i[r uppfindtlr. i.Áftbjairnarmesi^Í ea ;hánta 
1 va«i ] hagc . bk( I y«rkst)óri ^^ ^ekiar, I ok I háf ðft 

' JbaDaðir . ^nidcakkv trar ; £6fitrí .þefrté^ > þadðoy ék 

iGti^rauiiJdari, • höf^ íþala v]:](aniiftfíl;eki^«'baBni;'.|f 

rvál9ði<t>k* foatt : upp f : faai|b ^^var akoskkiif cSIfíibI 

<at ðér igerr,. okr þatj aegjadoenn^ Át^fyrsr koiiimi 

Áfn^eaMs bhfdBiÁy orðs; né) YÓáiav; ok.uiinjairþau 

f bÖhuiti inikit^ >ok yitHvl faájpb meirai 0nii Jiann .Mr 

, ver&j hann er i^kin tð^^faa^þxlaiérðiaa^.með.þeisa. 

líiá ro.nefndlr< þtír ímencv, et. farar^ýidafira^ 

'iB^iða;* . Nú'er:þeir^ha&' sliktJalat^l^íijtot-^eir. 

iÐrbttinsdaginn ' kemr Barði tii Læk^mótSyiok 

-ttiðr''\þaðan 'til..mannaináti»4:-0[k <er: hann. keinr 

Iþa^^r'þá erMþar koirpt >f)ö}menni áiikát) .ok'ár 

(þaci flíkemtan góð; bar/ ihönntnn nitt''forknðb.£ 

'skemtaii, OFMengL hö:l^: vemtibiðilögð:iaiaiiiiA- 

^niiót* ^n Yac'litt íráðiti þótt mÖQnumi^Teri 

tíði^ett á þeim fundi. :tl^kastat órðum þtírióat- 

. bræðr, Haldórr ok Bárði, sp^rr Barði> hTárt i&ini 

TÍidi f dra með honum nokkut um hanstit yr líé|- 

^aði* HaMórrsegir, at eigi ifaan þat ^þikk)c mihn- 

1) mátke réttárá: yar. 4ÍC Heillar?%M(tgaibfoli ðiff 

ar líandðr tafldlmffuiligir iflíoi^s, atek^llíkkjviMt 
cðgí'búiíin at fartf) txú ér fer0 iiiíti«|alfaiúin<.á 
ilinitttveii éii htf setkt at iðii rri^^S'til Norh 
ligS) nú )>el'ek þat lélleí, éf flrri^ferr'&emidtiðl, 
•t kcÁiia fét at liði GF meira væiri, ^éf þá þysftif 
fiðkfcm muðayti héí^an fré^ ^fnprí^ niai^r 
.Ma^betr tðfallmr farariimar , at pari er ek hygg 
pifrnrilfti: iara; Baxiði \Mr sér ^ddljást át S¥á >€|r 
flitti haim sagði)^ ok' kveðat honum iim»dt «igí 
retú tin ran áðr; ^ £n ek mto bi^ þik nokkúos 
&<tar, aegir fíiddófr:^|>at var héor 1 i»iimiar,'i4t > 
fni% ftkilái á fið mánn þánn, er hettir {ióiirlmi^ 
'ók> vatð haim fytii ávídrka af mín^ tilna^ ^ i hanii 
^^':itíSBYeiÍk[ fftV tíneit aákirV efei ^i* ^inB 
'béiða hóta fyrir-hann , er mikila ^^^ Tevðírv ná \ 
hæfir mér éigi at várná þeim bó<n'^'|>eim Bððk- 
úlái ók' Eylííi } vil ek þú 'sættiðt á málit fyti'mina 
b0á<l,*en'ek get etgi af mér, þó hefi ek/'.áðr 
aytqat at ltj68a 'þeim yfifbætr. Barðí g^i^ 
þegar at hittá þá Höskúld ok Eylíf, <yk tekr 
þeg4r málit fyrí tialelór, ok leggja þeir* fund 
með. (sér), at sætta^t á málit, er fjórar yikur eru - 
'til'vetrarí at Klifúm at buí ^órairinís;^ Nii'kemr 
Barði al málí við Gef nar-Odd , at hann'farí m>eð 
hc^um til BorgéirQarðar suðr. Oddr syáiúr bráðt 
(^essu inéli; þótfu hefðír kvaðt vetri fyrr eðr 
iveimr, þá mundi ek þó búinn þblríiar féirðar. 
|iá%itti Barði.systrúng Odds', þorgtls; ok talar hit 
sama mál. Hann svarar: 'þat- manii tnenn mœlá, 
at eigi'hefit þú þessla fyrr kvaðty enn ván var, 
ók man ek fara, ef þtf vílt^^ Hittír hanri Arh- 
gr&i , f óstra Auðólf 8 ) ok Bpynrj e^hánn^^muni 
iðr fiáku-^lÍTrnreLviQáU ^n^ :: iliw^im^iS^íJ^ 

jepu til: yetrár^ :ofe ef í .ek k/eiöi e^ {*MjIj þéif egiili 
{>éc «nkis shfÚk me^imhtt:Hf&vaif^a uWhál^' 

^maiá . .ok Bajði, ak . siigin: JBarði; ^i^ii^) ikkW 
jþeÍBíifaldórr>flt5aEf(idust siri^. : ^Þ^xJi^Ínxivil^^trXi^ 
^ ;þt5í| dk 'kvíilí ,eig3i.']it,isíj&r. þe^sA föíí íöi^V 
irani^iNiiasl:, |ió e^iJEáer>^Íiar9t|i^% ak .ti^r/JNlP 
ieait> vel í kf nM^. þ^r at Jialdi;^ íJtí |>yí • 
(avá ðkocpiiuft g)0rt)*yart vi$:|>^ssa^'för9 .ai^0k 
^öai isíð*t>pmi f réít áíjr í Mrað iþejíyö Bwg- 

ifirðíiíg^* ;Nu Uápirai»,ðt fö«i|dpgmUí^,^h«^ 

Máettu viku^ ok at^^ð dag^^þf ^koina iheím.jijiH^ 

l^lsa: Barðn, ok höfðu þá Jökit i^Okw svéí^fc^j- 

!Vorkvái9. r Bírði';^ar Hti ok þ^eir br$ðr ^. er j^ý 

jitirá)iiu h^iip verkoli^Hii, heikii^u þejf Þ^i^.;^^^ 

ihöfðu þeic itieð séj: verkfapiri sía^ .ok dteg^ 

-jþórðr itielri^kki ^tir .með IjáCfc^ 6Ítt« , -Safði 

(il^ltl;' dr^ ■m/eliiakki eptir sér.l^alai^n qú.; '. §^ 

i^t^ &pgir þóifðr,, at ek ílíög egti*" .?ti^j:thíáaíip 

jBÍnUi . pk ber ék Iftt upp eða , gi^i^ en J>e§^pr^- 

ic mik, at þxi: dragir hakciq þínp.j(^JQk ^^ 

léðr, enn þú hefnir Halls, Wóður þ(ti$}'e][i; 

. h#adi hoauip engu orði* .G4^ga menn ti) bor^ 

þeir btræðr nc^taj^t skjott, ok stlg^ ^n^aA þp^ 

um þ^ar, ok gengjr . B^^rði fyxi fiát^ inelrakka, 

ok m^ti vi!5 h^9 leggr fyxif Imn Sf&íj^^ k^á^t 
r m. Heiðain^^»0gu hréL . ðl9 iuttm ská gjftmiiúBB} • a^tiaiQQii: pk^ upit cla^ ipiii( 
lMgarda|i^A;r. Qönit%ii sátaafvácio ú^miéifXi:Sítín>' 

iðíal þÉiisaatían Jia^oav ok JtJ^a þrííjBta ^taainút 
^ Aþúiskdft/faiæ ain]hrgí^ft»attirafc)k:JDirf6tii^^ 
ÍDgi.^ám9 1 (;iBt)Fleigir*ít!h€átíp', iíþii^atjrgeldíqgHir 

; 'wn gengmrryiÐPalnðftt^ktjhciiíl í;hag^ ftvi.iHiiðÍS 

I ktíBiá himhxEt^tAlpáís^ {stt jíiiUih vBÍMetr^ at h^Má 
-Boa aðia .ááviáíi; iiú ishfaltei okxráixtíDrjl^ siafcjarl 
4sBbárd^y:kaíififlii)i Tct^^^ 

ilrepáfa^ ok f^efo. tíliBpi'gar/ðoðr fi)4tr»|í^)lt kt¥i9r 
wdagmnjfHrenkit ^. nkiklt^/en .ef*€%irep uMÍIé 
ttiafnitt teyíiav bv^.lhals^ i^tiln'rbðrr btafttMlt 
Itfðatf frá*. ^ þárðr. sýaraflr^,;iokvdkTaðst c^t'.^lpi 

, iiÉffTA h|ót han$>^r^.:0k;&ld^tttar hftnjíi ^igiviðj. 
N^lrtík Barðí'um japhuxiiHi Xil/íOfkyaítnót^ qji^ 
j^ÍT :brœðr , ok hjéla þeir: hx^^^^ <])k. ÞörqniW 

I íomHa^itomifiit Ná « at'fii^ja, fr4 ^ýjsliLi þór^^ 
iiy^raik honum jen^fc^ $amái^ ók hðffH'lbeyinu,. ,^' 
4tálíit hof^ .vindr.vell ea þ4.haxi» .kjsnir : hfe^ÍQi, 
bjl^t'aiAakmaðr at reke^ íé , sitt. útá !3jörg, ojk 
ifSir piórðr hetti f>éia^9 erjtia?)# J^sáé^i ekit á uapi 

^ idtigmnv ok fijinr hai^n gel^jngaflokk^ sem hof]uqi 
h^i veiit évisati ok fær.eigijsókt,^ fyrr enu &lt 
Mópaéisi) nái.gyiSxiv ha-nn tír^ldínguux^ ok,i:íðr ' 
h$itek/níeði $létrít;, ok nu h^fir hpnn .spifengdíi^ 
þ^ijtíiíii Xkú tekr hann annann hc^t, ok ley:pir yGr 
umi d£^«9ti; aem leiðliggr^^^klhyrðir heini^hv^rt 
í»fii^i.íeífr á nótt ^Ör dí>g«m; n^ k?fPí ^^^ 
árdbegí^, okfaaryxnit, ok ^^V^y fiX g^ijoc, ti^, ok 
]^^ ugg4 h ea»apa^.fen; síÖan lei^.^Innar^ §k 

*) þaUHÍg lefá-fétt; en bettif ftei|^v» hak^iti&é gcidíogMmy ok ' «Hr .haim i 'kemr ' 'apt^v ' fiá var i 
brattu'iliiiir :iíkaiis$i'|rflrðr 'iBð^lti eígitgótfe*' fmiv 
iðr gengr c^i g^.>att; á hvmt kv^k^héa^ teUt 
liafa:, ^<^ ^bað^lBúíui eígi dy^ sikitiðéii ^at r^eð^ 
neina'haiiii' vil^i hkfia hðgg.! Tekr hann ainuk 
iðát«^,j0ÍE léan)^ iitit Bóvgart8u&, sem jionum /var 
M^ú : mí fehtr Átöfs isyatir vPátðav ok^ ttetit 
heiiiífar ir^,tslátnnif^ ^SÍhSet ok'ÁlOii^ hún vaar 
i^Ítrrltf&iid<,'tQ46rfósttiá«.B8i^a^ ok/þeuwGiiiíðmttndtt- 
^n^ , • ^hSÁ • 'Vér i£ö8u0ð kjiiihaýðii, ; ök* iSfiikt jsi^ 
«l6ft^'ineðl|>eini. ; Álðf, ióstra •Bkðflv^'^íw tte 
Ið^Sk, bk 4(únfii^ ttiargt getíæ at 
V8^:^6nðmuiid^rðunum*, htin varffom ok fttó0 
4 'bkápl.' 'N6' er ftiá þvá at aegía ^ hvat þeir töft- 
^u^ viðí l6sírar , J^^ariDn ok E^nðrv^r hsai& 
*vððri í brá'ut báitm ; ^ ^irí- liijölúðu híargt ; htíi 
<í^dr laúgardKgstnói'gyi^nti snémiba þá skyldi hana 
^Yára,^ bk ifítína föri^áeyti $^v œr með ktonum 
^skýitii fkrð'; ^k þá hetrm er búibn, eni |MDr leidd- 
fríram hestar tvéír hvitir, ok évörtHeyM á'4ivái«h 
íveggjutó, þé hestö'Stti f>ór&^;á Brdðava^í j^ 
liðfðu horfie^-um súmarit á þín^^' Nú niadíi 
^i^áírinn: hér eru héstárþórðaF) skaltá fara, ok 
fynt€í 4iontim fiáy ok ' {>iggjá eh^^ún a£ ' hcmiA 
fýrir, ok ei^' (ér>' þér vant' f yriy þWat ek vfeldS 
iöí' þeir'hurfu,- ok háfa í mínní várðveizlú Verit? 
fen'{>yJ lét ek taWaíiéétána, at mér f>ó<^Jþetta 
'meritilí^á'^ áí'spyi^á íeþtir hestum þeðatim^ ÍéiA 
dúsihfoéSufc , ' ok hefi ek' opt senda ttienii sutfr 
.tB Éotgarfféflp^álí í isumair at Apyrja' eptir þéiip, 

1) ágiz^aá^v. iUundrUtít. tíMffjfjA isi^ úkifffBifi 'tó 'Mnmakiík^OiMti tnMgji^ 
kiiikpáteida'á HvilA«tðHum>i Sk vÉrb ^^ kúmiii 

dlc'Iyóhún bö^Jians^ ok hii^IíáÉi/eíg^)]^ 
leðr yt\ hdfði! hoiíuYn ^ ^ ók várú^^þán þérdís^ þáti" 

ök OdBrV ök "var d Vátiil)éðtíf»inékkul^, «^^ l^áA 
þð^'böföð hanð}' þegar • banii sá Bctf^á', ^prefti^ 
htiiih iípp^ "bk^fðgnár höriutn<l^játidij 'Bárði^itfók 
ifel kv^ti 'hdnsi ok tíiÖr konu^ iAka verki síntíi 
* óik 'vaska 'hónuni bétrf hatín ik svá gfefbj nái 
bfi^ háiin, ok feirr ixiéð Barðá. Ntf kotna þeíi^ 
áÉ^yfií Blðiidu tílrBréiðavaðs, ok fáéra 'þöífB 
héstá sfifeí; þat ér aHégja, í þafnii tíifia vát þbfi 
gils'Ái?róótr'Hðínti ^nbrðr ^ tíl ETJafjarðsír á þt*rí . 
v?ktMní et'íirfib var KðitiV er hánn skyldi kváng^ 
MÍ' á^ þvérá, ok var Jians iiörðaii Ván á annaf! 
vikW' þór^í* tékr vér við * beíétiim sínuiti , bK 
býÖr góða besta gelda at laúhutn'; hann kVéðöt 
éí^i vilja lafán'fyriþetta, ók svá kvaðháhn |yánn 
h]6fák , et* háSSi hiErrmtá hestana : '^kál' fJví vinaf J ^ 
segir hánn'; f • þörf neyta. Rlðr Barði í tárigái 
ðal/'ok á Vðlluna nriðk', sÍvS á bðé Aaðólfs', *ok 
sá^þteir'at ifiaðr-reið yr túhiiiu ofári, 'ok'kehna 
þar' Arrigrírti fóíbnkm sínn, er/yerk skyldi, ok 
ríði^ háöh nú ' íneé ' þéim. liiðá þeir nu véstr • ■ . ' - ' 

bvfQrt ihíöll BiOTÍ lihf f^}; jfiKtí? liófc k&mf > í Imgi 
alukaöft niáitírJ)3f9:v:^Otis^^^^ eqt yil}ar e^ 

£ðra^ cAiT^ijbiM^^; smli^Bn '¥i^,7a|^tiwtí.h^^ 
\mú^ iho^^r i Sálfiei?: þá tv4 tnö^ ríðá o^ 
i9i^í^:MT6í^y9i^ý:^^ af líæiiuai) 

efc: keiidMi ^>|>^t . Var Eiríkrjí^éí$já ok ]þQrljéft? 
gí^Vi^^ósftíí J^ tóftiiftt Þ^ií.AÍÖá þáv 4er 
La^é hqitiriy.er .fell?^ yr, Syítt^Tatm; f^gip^ hTárir 
Oðrum vreL, ; i Bíða; nú. ^til þQr^sat lÆeKÍalheiiöi; 
pfilf ,kvö<í du$t yjel^ ; ók . ríða íeiðar • sinnar , ok 
l&yámu mjök at Qljufrá.; |>á QiælM Barði, at skjkií 
ríða til ,þæjar í^t Alviðcgqúpi ok hitta Eyjólf Odds- 
sons^maðri ríðr, segir ^xi^n^' pkeigt seuit M 
bænum ú( ok of^n iped áonli) ýættir mik:, segir 
•^i^^í íit |>ar sé EyJ9Ífr^ get ek >h^i;|n xrmn vera 
við yaðit eir vær komum þar, ok ríðum fram; 
$y4 gerðu |>e}f;.; rjfu §á jþeir mann yið vaðit, 
kenna; þar Eyjólf , . hittasl lyí, ok kvöddust vd; 
fara nú leiðar sinnar, ok kvámu þar^ sem heitir 
á . Askviðsdal } þá riðu, í mpt hQUum ok f öni- 
nautun^ hans |>rír menn í litklæðuQi^ ok hittust * 
Jþeir hr^tt,, er hvárir riðu mót öðrum,. ok váru 
Jþíir tyeir systursynir Barða.i|>qím för, hétanDar 
Húirn', é^ annar L^mkirr , ókSþ^ ^K Tiinn þr^i 
^VazdæJiiigr í för rnjeð^éim} þtír höfðu kvámit 
utaji Y£stí í Viðidal^ |>ar sem ;héitir á Guðbraodi- USÍhau . Nú Terðc þar fi^adaEundr með þeim 

firaeodum) er Barði hiltí systarsunu sina $ segja 

lifvánr ððrum t(ðindi. Barði segir'för aina, hvðrt 

hann œtiaði; þeir >rátu ♦ ♦ t.Yetra- gámlir, ok 

höfðu einn vetr utan verít;' þeir váru hínir 

mestu égð^tismenn at vænleika , at abli ok at 

Iþróttum , -ók þó' væri þeir yá at aér gérviri 

I ^^t þeir væri fulltiðari at aldrL Nu réðu þeiir 

1 ;ráðum siii^um, ók kveðst þ^im á þvi Hugr, at 

I ,«áðast i fðr mað þeim, en fprunautr þeirra férr 

i i Viliidal* . Barði ríðr nú þartíl hann kemr til 

]^k}^n}pt$, 'ok B€^ir nú fóstra sinum syá búit. 

Nú skaltu ríða heim i Asbj^rnarnes, len ék man 

jí mprgyn riða tiliundar yið {lik, pk mieð mér 

þorbergr, Sun minn, man ek tiða á leið með yðr. 

:Nii , f err Barði heini ok f öruney ti hans , . ok er 

heinia nótt þá» Um morgyoinn býr Kollgris 

þeim dagurð; en þat var siðr, at lagðr var matr 

á borð^yri m^nn, en þá váru engir diskar; þat 

varð til nýnæmis^at hurfuþrjárdeildirnar furþrem 

mönnum ; gekk hann ok sagði Barða til þess« 

Ber þú fram borð, segir hann, ok ræð eigi um 

þat fyiir ððrum mönnum. £n þuríðr niælti, at 

þéim bræðrum hennar skyldi eigi deila dagurð, 

ok kv^st hún deila muudu* Svá gerír hann, at 

..hflenn hefir bprít borð fram fyri menu) ok deil- 

ír mat á. þuriðr gengr þá innar, pk leggr sitt 

stikki fýri hvám þeirra bræðra^ ok var þat þá 

yxnis bógrínn, ok britjaðr i þrenntT' Tekr hann 

Steingrimt þátil örða, ok mælti: þó er riú brit-> 

jat stónnanoliga ,^ móðitl pk eigi áltu yanda til 

Íslendixigii t^gat^ 1 biadié . . ^^ tlt ^MaihníffÉfS^ hcéL M flt gefa mðniuim svA kappáanði^r m&^ ^'«Été 
JþessKL mikit TaostílM, ok iórta úvkandi' .vitá 
]%in.8varár: eigi er þetm focða neki, ókéi&iié 
f^tta eigí undraat, fyri þvi ^at stæirra var iiflHi( 
bróðiryðarr^ britjaðr^ okiiéjarðaek yðr«i^|Mi 
geta^ at þat yærí nein. fiirð»} hán la^/ifylgji 
flláertim 'ainii steín fjriú - hvám j^iritu . {^ 
'^ptoðu, hvðt þát ðkyldi merkja? Hún s<^ 
hekl'hafi þer f>at, bræðrler eigiet^vænna eiii^ 
'6teina þessa, er þer hafiði eigi þor al hekia Halh 
Wóður yðars, þvílíks 'manirs ðem hann vars ok 
eni |>er orðnír léngt f ra yðínra ætemðniiuib ; « 
telkíls erivverðir, ok ei^ m&ndu |>é}r þvððui 
'akömm eðr neim setit hafa, sem þer hafið púUk 
iim ríðy ok margt ámæli fyrir h'aft'f gekk húnniaii 
'bk 'iilnaH éptit gólfinu eysktandi, ok kVttð^v&o: 
* Bráðt man Barðft frítf í 

• ' beiðehdr þrimii seiða- ^ '^ 

^ ' ■ ' úllr 'triantu • Bittér ispiBír í 

' uildHns taliðt þináafy ^ ' 

nema lýbrautár lélr* ' ' 

^ ■ láðs v^ldandi falda - - ' 

lýðr nema orð sem kTáðum' 
lauk hýrs boðaTauðii.^ • " ^- v 
Nú vinda -þeír fram borðum ék ölíu íwteiP^í 
var, gáfi^á tiJ hesta* síhtta, ok búast hvötHga«;'^ 
var dróttinsdagínn er fimm Vikur Váru til veörái*; 
'nú'stíga |>eit á bak hestum Sfnum ^fc rSSBt 4 
braut yr iúnu Nú: s^a þeir brs^r^ þat iil* |>uri|- 
*ar, móður slnnar, at hiín- er -ki^miák' á*lýak'}i^ 
^þeím, 'er þaU'.fcöUÚðu Eykjlrð^, ok höff há$ 
heimthúskarl sinn til föruneytii^ ,vi0^stl|i^ en -ayá mt^m^f hmn maii graanéðigp ^eke^. Nú i itiæKt) 
B«ði í ÍyetW 1i6t&: til áe&is ^ : er háat er á iei^^ 
iDraiin^ ^sök ifiættum^ yér þes8 t^I áai vei^ay oltí > 
TOÍðmn ná at léfta ráðis^ 6k ^una ofianförtía 
IbaniiarL Hai^n hehntir til sín.þá Ólaf ok Dag,^ 
kjpiiamenn:skiá:jriú8kuliið^^ ð^^ Sarði^ ríðal 
. á iDÓÍi'héáni, ok má^lið við /hana iMníiiliga: oki 
bgrt, en>.g)öri$ sem ék býð: sej^ð^ at'fMit jse. 
jTi^^'at hún s^ kv^in, í för várá: bihdið hann. 
rvet, er fjlgir heimi, húskarjínn, ok styðið hanat 
ábaki, dk^rí&ð svá, unz þér kvái^ð £fam at 
Sa^ðe%, hdnnjfdlr.yr Vestfhópdvatni qk ofan 
imdir Ðálsá; <skei^ata. liggr at Is^iniiiin norðan^t . 
I dk ' svá frá hotium^ ók þá skuluð ið sprétta 
r^fðunum hennar^ skai Dágr |>6fl[ ge^a, lok láta 
1 iHðt liaxúi gb^ hestinn^' eir jþið kömia at læk^. 
fiiltmi , ok ' iéiðið :hana a£ baki', svá hun £aUi i 
idkimi ofári) 'ök svá. þáu, bœði, en. haíiðmeð' 
heslínnw' IN^ riðu þeir.í:inót.henm,:ok kvöddu 
haaa vd: o'k'tnrðb per .til |>esa at ríðá Imót 
mér, en 'eigi synir mínirH, segir hún^ ok sæmai- 
mik. I^eir buðu okkr þéttá eyi^di, segja þéir*! 
Hun segir:i]^vi em dc í tferð komin, at niik 
vættÍTj at slðr mam fyrifarast nokkut . stórrÐBði, . 
ffú |yví ai eigi skai-skoria til áeggjauvfyri {>vi>. 
^ fijðss þairf við.^ !þw: láta þat mjök mani bætá, 
achún 4iii. Riða nú^ þartil (f>air> koma fram at 
Saxálak^ |»á iXMÍtiDagr :. þessi maðr er mánvitulli 
.öf þér fylgÍTi J)uríÖr! haim Kefir. agi svá vel 
gitðt hest þiimv. at fiat mani dugé, er þat skömm 
mikð^ at f^^ slíkt til fylg}u við dugahdi koour^ . 37B Heiðirv%«ðgir Ihii^ £Kt 

Girðtu betr |>á hestinn, s^r hán, -okiffjlg nÍB 
siðati.. Haimtékrfiú ök spréttk :g)ðírðiamfa£ ÍMÍÍ 
kérlíagar, rekr þau b^ði af baki LSa^siJeehi Bmí 
þeiin var boðit; f>ar vár . |>uidði við éngu níeist 
h^ííj ok gruUar húh ᣠlækinrúni* {^eir dð?;ná 
{> brott, 'ok höfðu iheð 3er, h^tkúa;. háxiASett 
héim of kveldit i ök húskarl beníiar,' ok dgi .eýr*^ 
indi iegin» Barði ríðr hú leiðar sinb^, ofe flokbr 
hanS) "þértíl þeir áttu skamt til Borgar, f>á. riðu 
menn móti |>etm nokkurir^ ok rar þár {MÓraríanf < 
fóstri Bárða)' ok {>órbergr, .sun hans. ]þeir 'ræð*. 
ast Tið þegar, ok ta^ast at orðuiú, fóstrarmr: þó 
hefir þú :þar sverð mikit^ íóstFÍ! um- kné .þer.: 
Héfir þú eigi &éð mik haf^ þetta! vápa íjtxS. 
hygginn ok glðggþdkkmn^ segiTr páteaian^ æm 
er, ok eigi'héíik fyrr haft; nu skdu vér áki|iite' 
Vápnumv skal ek þat hafa, ^ér þúheldr ,á>i ok'trá 
gjörðu peh.r 'þíi spurði Barði pór^rinn; 'hami 
sagði hónum með öUum atburðum hye f ór með 
þeim Lyng-Torfa, ök hvje hann.haf^ lokkat 
hanntil at sækja vápnin: enf^oiFbargr, sustmiiui) 
heíSr annat vápnit, ok á pat fiorbjöcn) en J>or- 
gáutr á þetta, er þé hóSrf þat.þókti:mér-miJcr' 
ligast at váph þeirra éilægði . of mélnað fieiria' 
ok idrambj þvi ræð ek^^þesisí ráð, O^^evá hk 
saiiia hefndir þú . þeirrár svi^rðihgar^ -er þ^. 
getðu til yðvárra frænda^ nú. jHáA ek. þú v^r- 
ÍF mérráðhollr svá mikla.stundjsem vélrij^gp«t: 
á yðra sænid.i Nu riða þeix^ i:tún. á'Bot^tyj 
JByjóIfs , ! mágs þeirrá bræðráj þar • yáru , tVeflr 
hestar .bfinir fyri dyrum, l&r 'Biurðir kom. i gaið, 
ok váru á ö&um vistií þeirra brœðra, er œtl- HlSk M5m%B^0giiU(ki' ðT^ Mn^ hýju^láttjti^-er BaiHi iét ^n^t keéá^ ^^ 
<4«ri**haíífí böit AtóiF, 6jrsrir|iíeiri^/^fcKgantiairík'j 
féscéa ^l^n^. ||á slígr ^yjó1fr:4 báfe, ök rfifr/dÍ 
báiiffi at -riðá í tdti f ré d^irtim. Jyá kettii^ út ^otld j 
iokrksdUat á Bði^ ok nuefÍtH at hatui ékyldt'á^ 

: í^á^{>á^gat tí\ dui^antiáy; ok kfíá^t; eigá vlð bínti 
fiíði;:^at vi^ j^fy'systír faafi$ji hanribaéí þáítíðci 
ffrir, ^eti k^dc^ éigi iðabdi dve^si;' ke^if •haúil 
át^^uðrutitíiti, spyi^ hvat bán tUI; hén' biðr -hantt 
Áigá'Bf baki) 'ok hilta fóst^u sina^ hái|n gerir svð^ 
j^éi^i^> itiii. KerttngÍA $♦ ^^Wvið tenati i hú$ínu| 
e» hún var i rdckju sii>ni; hv(ai^ ferr |>a!r nti? 
$egir'4«áií; hanh ségirr: Barði er f>ár nú: hvaii 
tiku ínér fóstra? Gakk pú hingat,' segir hún,' 
vel ^rtu koimtin núy sofit heéír' ek ná, seg^ húti, 
ttai vakat hefir ek i nótt at bóa vistir yðar, ok 
'9f$út ^iúi^ar pú yngat, segir hán ; haim gerði 
ává smn hún máeilti , þviat hann ' utmi l^nttt ^ 
Aíikii}*hán tekr'tíl i hvirftinmn- uppi, ok þr^fafr 
tim <tiann ^Uuníegin. alit á tær liiðr. ÍBárði tnáelti : 
hve kyuniat: f>er til, ok hve ædár|>u t^ra? Hází 
dVaraT: véi þíkkimér, sagði hún, hvergi þikki n^r 
Vlðbnýta, þat ek finn á^ stórum. Barði var mik^ 
ilt ipaðr ok sterkr at al^, digr var háls hans,' ok^ 
spennir húxi höndum sinum um hála hohum, ok 
dregr yfir skyrtuna á háls honúm steináskyrvi 
tnikii,' er* hún tók ór serk sér ok húri átti; 
hánÉi hafði týgilknif á hálsimim, lét hún hann 
þar vera, ok báðhann vel fara« Hann riðr btaut 

* eptir förunautum ^um ; hfdn kallar eptir hoti- 

'' ^)m4J»fnv9l hmats KjaiinaTk é o/BkríftmnL -N - \- tun: UtvíCi náfi veka stA búíf ^ mio^i^ M vm 
h6Íi^ ok Tættir .11^ at þéiman lýða^ núr^ H«M 
)Les:il9 tU tíðs aías, pk riða .^ir le^br ðÍQlg«ð& 
þ^pnrm^^i^rt iángt, á kiÖ iwafH ffeiiBi ok btíEur 
imihYáð nmietíi þairra; hoaam þtfckir .n^fc^' 
uncliií) l^ þ^im JNnst ÝeU giflit:(^r$ta$ b(»fii:yjftr 
feiigit i\ Gnú^M^ et þer skuluð ba^; ^NiM 
beitpr bú^Q4i, er þéar skuluð i inált <gbt$ #;: «Té 
ar siig^ at bwn sé ^ milull þégik, y«$ iiðitt 
menn af iéi j^u, þó r befir .bdnii; f^rít ^ þ^i irfNttk 
xn\k «. við:,y0j^ taki b^m atf c^ð^en^óga mBSÁ 
^n fiií4 er isá maðr. ber kQ^iiim> et i n^tt «eið 
sunns^ yr Bprgdr£urði,;er ék aeteidaisuðr iyi^ 
%n vikn^ ftt vitfi^ ilðíridii béfeði,rQk kiMi t^éf 
•tó gerfá s^tt ftt ^gja^ ok h^r bwn ^gf»«t iðQv. 
piuxidJt lUbúgasoji map v^a,; i -. kimpst«tfmi Öið4^ 
yerðA þesg^l yiku, pk..]iiai:gir;að(icir^ >bétað9JI%9n]%} 
þítt mmuð' þei: <ík spurt )mi^y at .jqteií rbisí^, 
$!jfmi?|)^g|yat^ bðfa sý^ f^Tlár höiidutn í wtxfm 
ní siá t^- þáan^rfr G^uIIt0igr.?(b0HÍi?)i inji;ítók 
fijam vérkit, s:«á Ipkit m%n , niíðvifcuibg :k ^em 
yíkii,' ok mxxkti þeir beima v^>. r Spi»ít;befir <4i 
þat^ átiþeím ©ítjLðt^at rsaða CfcliSjigtim ^ ; þisgwiJ 
uokkut bark tíír.rbéíeystí ver^> þ4 m^lÁ þéír J 
i^n eigi i^rði >oma ? . gjörft. at þyá mikit ^pojtl 
yið yði??*il;avíyírðíngar. Ná ;gerirt þ^aí ók bé?i 
Ok þ^t-ðagt m^ð niikbtm! Sðni^dumii at þat hii^ 
þeir béraðéijeðá: lömtóðít, ^f riokkur tfðfe^ 
verðaj.bér^ðinviy þai2 er af mnáiófi yöldttrtii«w 
þá skulu . allir jsfeyjdir tU eptir þeim at i^ðm Mð* 
an þeiií jSnorri goði bköfðu-ftírfit afeamt-írá bygð. 

um eptir ' yjg .sí^.qH 8téíyiri4.»..pk, M. ?i'ól^ 9 

;l*riörr, ér 'jþtfrtgfafráfkáupi á át gégna ffS'Haftwr- 
l|*Iíum ok'tU'-í^orðrái-y «em þétrra |>jtn^eiíii 
Ám flestíi^ Síéumanha ok^Flókaælá. Nú rfSi 
{>^. ;atinaim ^g viku frá N)áív ok fárið tóiblí^a^ 

. ök hafið nátt^t^ á heiðínni; "þá' fékk húh/fyaí 
iMQin , at httn var TvídæCTa köliuð : ofc skiðuff 
kötna til vígis j^ess-hvárstvé^gja, er áhéiðinni fer,- 
J^á er- farit er suðr, ok séð hv^ártsváer^ sémefc* 
»ögí ýðr; ' tlói 'heitir-á heiðínhií'ok eki "þBr 
'Ýaftí^ðll 'stár;' bater í nörðdnÝerðum flóaiiúm' 
Vdm þat, eir hesliggr í, ofc eigí'hreíðara at of* 
ðnvérðu, enn níu menn 'megú stáiida jafmnfrafm, 
ok deili> norðr vathsföUum til héraða várraj 
j^ángat vísá efc yðr. Til er enn arinat víg'f í sunn-' 
aiive^ðum flóarittiil', er ek vllda síðr at ér hefð- 

^ tlð^ ef ðigi {>urfið til át tafca-; þár gengr enn nes 
fríui!!^ í • vatn , |>'3r megu standa átján menn jamn- 
firamt', ok deilír áúðr vatnsföU tii héraða þeirrá 
yr þVívátni. En þér munuð koma suðr þriðja- 
dög "þánn til sélfaf ér alHr menn eru farnir pr 
9él)Um éptir endí!|iungum Kjarradal, ok þar eigu 
ðlllii: Slðuménn seJfarari ok hértil hafa þelr þar 
dValizt ' Nu vættír mik, at þar koitiið þér um 
eyfcðdagsj þá skulU ríðá tveír menn af liði yðru 
éfan í hérað þar, ok eptir ^ailli, ok svá til brúa, 
dk koma eigi til bygða fyrr emi fyri sunnan ána. 
J>á skuluð þér koma á bæ þann, ^r' heitir á 
Hallvárífestöðúrti , ok spyrja bónda tiðlnda, ö\ 
frét!a-eptir heslum þeim, ^ hoffit hafa riorðan 
yr sy^itum; þiðskuluð ofc Bpyrja yr kaupstefnuí 
'þá manuðið sjá á Gullteíg, er ið fafið ofan með ^ . fie^0art7%a9öga b^t« 1K| ánpi^y hvárt por s^ meim at ðlsi^tliii ^m. xið'ec 
eptirbefait; þá skuluð 1$ rið^ upp srá tilvnð^^^ 
ok láta búauda ykkr til va^s "^sa, rifí^ .avá t& 
heiðarinnar ok upp á heiðina; þá matiiið ið !S)jl 
á. GulUeig, er ið farið upp með ánni^ £p m^ 
yiku , morgyninn skaltu fára ofa^i á brúna, þítr 
er' seð tiðindi um hérað, ok sk^tu þá $kipta 
'liði þ|nu í þr)á staði;^aUs etuð ið átíán saman) 
eptir skal yéra inn nítjándi, ok g^t§ h^sta yðVarra, 
ok skal |>at vera.KoUgrís, ok l^ta þ^ vi^a bilna, 
er ið þurfið til ^at taíKa. Sex m^m^ ^ulii veia ^ 
brekkunni uppi, oh man ek ákv^ðit g^ra^ hverlir 
par skulu vera, eða hví þanninn ler tilskipat} 
J>eir frændr skulu J>ar vera, þeir, þorgil^ af Með- 
alheimiS ok Arngrímr, ok j^iríkr vi|S)5)fi, ok 
|)orl)ótr gjailandafóstri^ ok Eyjúlfr fi'áAsmutídðr- 
gnupi; pvi skalu þeir f>ar ;sit)a^ at þeir manu 
j>ér yera menn stríðastír ok torsveigastir , er ið 
komið i hérað, en yðr hæfir eigi svá, at eigji 
haiið ér stillíi^ við. £n miðleiðis skulu sit)a að^ 
rir sex: bræðrnir j>óroddr ok |>orgi|s af |)ernu- 
mýri^ bræðrúngar Barða, ok sá maðr inn þri^ 
er kpm í stað Haldors^: þeir skulu ok þar vera 
^ystursynir þínir : Hóon ok Lambal^árr, EyjólJ&r, 
mágr þinn, hínn sjöttij þeír ma^u þér hóticáð- 
hoUari, pk eigi fara með jafnmiklum geisingum} 
fyri því skulu þeir þar sitja, at þ4 s)á þeir. 
mannfarar um. héraðit* £n ér sex skuluð ofan 
fara, þú, ok Stelnn^, bróðir þinn^ Steingrlair, 

Qlaff i ok Dagr, ok þórðr , þeir manu þér rá$- 

-» I.. . . 

«V Ge/Hm^ddM éf^vangeti&. •) likligu ^ofMgr "páraríM- ' iJú' H«iíí(inr%Mdgti broK ^ 

héH^ác ,/ok er J>émi fi$ fnjl^tíígís ^^ ^ tégtnum 
^m.fyriiv ok. skuluð per þagar á braut fara, er^ 
|>er. háfið "þeini skaða . gert, fyri því at .eigi maa 
yðr eptirförin Ijágastj minni uian stund á lOgð 
um eptirföriná , ef eigi eru sénir meir enii sex 
menn, ok man eigí þá mjök fjölmennt eptir(sókt), 
ef svá. er meðfarit. Nó skuluð ið undan ríða 
sem hvatast, þartil er þér komið tii hins nyrora 
TÍgis ÍL heiðinni^ fyri j>ýí at {>á ber'. ijorðr alla 
kviðburði, ok ér yð? .þat mest ftilltíng, ef þat 
verðr, en J>6 grunar mik, at eigi komir þú þvl 
vlð xfyriV |>feirr& ófstæki^.er með þér eruj eri 
(nú) manum vér ^ikiljast at sinni, ok fiiinast heilir« 
Nú kemr Bðrði at kveldi til Njáls með 'íbkk 
8inn) 'ok. ^tendr Njáll áti ,. ok býðr þeim gistíng 
öUuái öiværliga } þeir þiggja þat, láta lauaa 
hesta sína,\setjðát á báða bekki. Njáll er úti 
um kveldit a[i;^i>úa vijstif gesta sinna, ok kona 
bans, en syeinn þeirra er ungr ok skemtir þeim. 
Bax:ði spyrr^sveíninn, ef hann hafi brýni nokk- 
iiat.r Ek'V^it) segir hann, harðstein nokkurný 
e^ faðir. mlnt^ ái ok' þori ek eigr at taka. £k 
man kaupa at þer, segir Barði, ok fá þér til 
týgilkníf. Já, segir ha;in svelnninn, ♦ ♦ ♦ hví mah. 
ek eigi tilráðaj þá leltar hann harðsteinsins, ok 
fiðr, ok selr Barða. Barði tekr við harðsteininum,. 
qk tekr týgílktiíf af hálsi, ok þokast þá nokkvat 
steinaskyrvit , er hún hafði látit á háls honuni 
HfBr|íngin, ok þess verðr getit síðar. Nú brýna 
'þeív vápn sín^ ok þikkist sveinninn vel hafa 
hnykkt,^ þeir bafÍEi f>at, serp þcír þypftu* Nui 
eru|i^ir þar]^q<3|tt} ok halá góðan beina. Nú \ I Wða þeit jnmanti dag 'tilct^ I gó^ut^dfri, i^lPfSiy 
eigi hart. Barði ðpyrr £ir£k Víð^á, hveinig hafAtl 
ðstkðí at faraét myndi. Hann ségir^ ók ^yað vfitt: 

BkiÖ&höfimi hlinir of heí0r ', 

ræborðs farit norðan 

vér hyggjmn nag næra ' • 

nítjan saman rítar; - > 

þó getum hins at hríoar ^ 

lýntama munni feunnan •• ' 'j. 

i^ ár hyggr iskáld til fiköru i 

^ ' akœs nokknru 'fa^riv 

Ná eru þeir .. um nóttina á hetðinni, ok rílb^ iniðy 
vikudag 1 Kjarradal, ok varþat nær eykð'dðg*? 
Ok er þ€tr höfðu ðtt um stiind) fiá «(ðá tvéii^: 
m&nn ofafn i hér^^ sem til hafði sk^at*|l6i^ 
arinn, ok hittíi engá nienn á báejum^ 'ok föni'^^ 
vég allt) ok koniu til Brúar, ok nú' á tiáUvðr^ 
9t£^i, ofe:6áu tíðindi gerva'á GuUteí^^ ok sá|iiit)' 
at þar váru karkr á téiginum, ok slógU alKrí! 
akyrtum, ok sýndist, at íamnt myndi eptir -dág- 
slátta sem sagt^ finna nú bdanda, ok hjðluðu y^' 
haiin, ok spúrðu tiðinda; hvárigrkuniiiþardðrum' 
tíðindi at segja; spurðú þeir at hestuih þeíttií' 
ef þeir váru á ieit komnir, ök mjök opt höfðu' 
farar verit til gérvar; hahn kvaðst aldregi vita 
hvar þeír væru, ök bað þá (eigi) ^lifa svá ey ok* 
efyar* þeir spurðu, hvat tíðinda væri í kaupstefnu, 
eða hve f jölmeunt þar væri ; hanri kveð^t liglðggt 
(vita)hvat þar er tíðt, kveðst-ok engu máliþikkja 
skipta. þeir báðu hann vísa sér leið- upp naeð ánni 
til} skilíast þeir; fóru þéir til funðar Vlð fðra- 
nauta sina, ok^egjaþMksvá^^búitý sofá é^á^Mii^á. 8K^ H$tðav«(gMdgi» l&roli m 

ð. Nu ér nokikut ðt 9egjiiir4.f>eim h^aðs- 
mönnuiD, ér h^^ koma Tið <þietla méi^: f^orbjörn 
Bjamason á yeggjum stóð %ipp snmma, ok biðr 
húskarl sinn standa upp 'mað $ér: ok skai fara 
npp t}l smiðju.i dag tUfyorgauts^ ok skal smíða 
f>ar; |>at var snemmaf f>0gar i sókur upprás; hann 
]^ii4(Í[ pBim dagurðar , ok var. þ^i eígi ákveðil 
.)iv«t f ^git w anínars, enn húslr^ft setti fyri þé 
Irýgil l^ borðit; .{>orjbi)(3km váttar^ at hotium se 
0]g^ Vel f^igiit^ o'k Tekj? meðal herða henm 
trý^iiui; híin snýst Ýiði ok vörðr Jtó.við, ok 
mæltii Yjið hanfi rapfdligt, ok éifá hvárt við énmtt 
ok ber 'þti þat. £ram, er ekki eru i nemá Uó^ 
ekif ok uncU: er, sit þú sér eigt i^ðsmíðill pyi^ 
li4ai$var$ir hooum þá st^Uiligar ekki 'faar ek þðt 
ft^m fýoi þlk, er eigi owttir þó v»l neýta, ok 
^Úk ák eigi þtí yerr^ at þau Unc& berL fyrí þik^ 
^ þú sér bráðt i helíU) ok viat tnan þetta þia 
furð^ Tera. -Hann kvað víáu: . .', l 

, Eigi niftn sii er egum 

aúðmær at mik dauðw . / 
iiold vill; mánns í.moldu 

mian aldr blá,íalda) 
aw en ekki vínna 

ellz má; brík át slíkti 
þat er úskapUgt epUs^ 

ölselja mér heljar. .; 

Hún leypr þá ibrott, ok tekr osthleif, ok kast- 
ar f yrir hann;.;hun se«t £ pallinn dðrámegin ok 
grætr. þorbjöm kvað vísu: 

Uþakkir'kánn:ek]cju . 

áta mars þótt ^ti . : . \ ^ &8i H^f^f^Mfgu brdii jm^ 

;• f ágrsti^kvíns ' mik kykvm; > ' - 

' |>víaf amllitar iiiina / • 
• öfdauð er-ökal dati^n - - • i 

i lilýtk' hðfgiiih sk«íbruVn ^ - ; 

he^íogiá mlk leið^' ' ^- ' 'i - 
En ^yá br^ðr ':nó ky^iga yiðr tíndátt {^iti tnéir 
nó gablklaáki í^-era íivéittyeggja^> uádaíii^ há^Mi^ 
; ok iá isýnist iné^ fálía^slrauiðg'e^tir héraðiiiiá tiötii^ 
kn af heiðkíni,' >en moid éin výni^ Riilr,' ok «vá 
kennisít. niér eigi síðr oátrinn> ^r ek^t>' ék Gtj^á 
]|^eir undan bcM^ðúm, ok gánga til hesiá émnáy ok 
stlga á bak^ riða yx garði. '|^á tekr hánn lil c^^ 
|>orb)örn: -dreymt hefír mik i nátt, segir hafiÉ; 
Hdskarl ^pyrr: htrat dréynidi {nk? segír haiS^* 
fi^r þóktumsc ek vera sladdr, er eigí fiókci tíúíittí 
dtm, veg, ok þóktumst ek hafe þat, erek 4ief 
vanr vas^ at hafa í hendi mér,' en nú ét^éi^ 
heima, ok brotnaði í sundr, er ek hjó fcanif én ' 
ek þóktumst kveða vísur tvær í svefninum, ok 
man ek pasr báðar: 

pat várð mér hin mæra 
minn vanda dc brag rafld^ ' 

hjálmfœrís brast hófana ^ 

hvítvöndr í tvá ritur; 
|>ars á niætu móti 
mótrauðs í örn snóta ' 

. héimþinga'barhánga ^\ '• * 
hnitu reyr samán di^ej^a* *^ '-«.i Væri. betr ek bœra 
benvönd í gi^ý ranpda 


iglrfitjár skal vitjia: r : . '; . 
'/ herðigaldt bk héldumst.: .. .í. 

^í^beri úfáum.möiri', : . 

^- 8a visur bádar , er , hbaum iylgdí , er 
^ INTú svipast hann um|>orbíörn)-|^4.8Qg« 
^íheiiiia liggjia xiu smíðarefnin, eða ella 
*. faHit, f ar þu aptr ok leitaj fiði* þú á 
þá far þú til amiðjUý en ek mau ríða 
ef eigir fiðr þú á Jieiðiuni , þá f ar {>á 
- -^::::^ ^,# þina. Píú skiljast þeír } fiðr húskarl ei^ 
íau þorbjöra ríðr gú til þorgauts, fræn<j^ 
./smiðju^ ok hiMir hann fur dagmál dags^ 
jt þeir^ ck spurðu^f; at tíðindum f hvárugir 
^ (^rum |>ar til tíðiuda segja. Nu er frá 
^ajgtv at;f>eir synir þorg^'uts rísa upp allir, 
^ra at slá á Gullteig^ ok ræddu um þaf^ 
ihjradi vel bíta, ok rpyndi sleginn verðí^ 
eigr hinn sama dag; gánga þe^r til teigs, 
^ Ögðu af ser kl»ði sí^ ok vápn} gekk Gísli 
feeigina uokkvat> svá at sá á, er þeir. a^uða 
Jiá, nemr staðar, ok kvað vísu: 

Hér vildu mik höldar 
. \ kom fres^ í stað þ^ssum^ 

fálu fulraV vélíi " . . 

fjöL ræki^ manns sækjaj . , 

í) . . hitt s^ir uUr at, allr 
óðgáidrs munit skáldi " 

W ' ') handritt& kefir: ra. *) ógreinmgt ( afskriftiuni. ^) 
énni^ ágifktíá'i íuJa^ kawir. 
hrfðar Hfakkkr. ^SÍÍí f 
herðendr tireir vei^ ^ ,m' 
Segir draum siM^f ftt honmhiþéttiæmþ^rTæri 
þar staddlr á Gullteig<y i^'kæmi At |>ftim vargar 
margir, ok ætia8l> f>ðt 'fið, ok var mikit um : ok 
ek þóktumst vakna við þðt, er ék hljdp heim tfl 
bæjarins undan. |>eir tókú tíl verka siiis^ ok 
alógu um stund. 

i 3* Nú hefír Barði skipat liííi siinrí seta^ 
áem fóstti hans kendl honutti, ok Sáit er sagt, ofc 
i^ú'Se^ir hann |ieim ölluni) hvéfr ffrirætlán.bomias 
er i áhúga ; þá ' undu |>dr við háti bétr , ok ætk^ 
ðíðu bt þá' myndi firamkoma þat^ er fyrr, vor Atlatý 
ék letu sér Jíka þes%tilski^<»fi:atká)la^ okikváð-t 
Ast þó ætla, at Gtlar myddu aígeiKnr veroa. pít 
vat skógr i^ikiU i Hvítársíðu, Mm var víða vá 
ikndi^ en^ þelr sátu fjrrir ófan skóglnn sésc saóiaii^ 
ók ^áu ^ tf^ndi á OöHteÍg/ Barði^var i skóg^ 
inum, ok ðnértú^etha &á þeim; þar er þeir dógo^ 
6k ' |iélt sex s^man ; ' nú þiklasi habn 4»igi vist 
vitá;, h vert' koiia er hinn þri^ maðriiaki, er hvitt 
ér tll höf uðsins, eða* man |>ar vera GísK;>gáaga 
tíá ofan^unclan skóglrium hvérf -ep^ Oðn^ ah 
þótti þelm svá fyrst þorgaufssuhuíii,' aem»iini» 
itiaðr gehgí þar, ok tekt- hatin tíl oi^a, hann þor- 
móðr, er slðsV slé á teiginum rmtefin' fera þarna, 
kvað hann, Mér sýnfist/seglr Gfeli, iit einn maðr 
gángi; en þeíí geiíguí harðt ók runttú; elgi er 
þat, kvað KetlH hrúöly ménn éi^ú þar ok eigi 
allfáír, ok námu staðSM: nokkvál ék sáu. Ketill 
piæltl: man eigi Barði þar veravoK ^igl erTión- 
um ugijíkt, ok kann ek aígl .mann vat k^iAnð^^ .eí Bigi'ér^ltannv^ bk svá vflt) ha»i» %iiiiiirci ÍBtmmr á 

ÍðfsK dtó, o|c tók fil orðð :. s^á látið þi^r^ ném Barði 
tiidcii Jköm|t «mdán hVárrí hríski f allt sufmar^'ok 
ilefir hðvm étiti eígi kömit. peit Bárði höfðii 
i^pát til mtkiniim áðr: tYeíi? i^yldu anáast ain^ 
kfiártíf^béitrav ]^p Barði ok Steínn skyldi annast 
Kétíí brusa , haiin Var ramr- at abU; {>eir Dágr 
ók Ólttfr skyldu gánga mot Gísla;^ þeir Stein- 
grknt ok póiik skyldu gánga mót fjíormó^if nA 
^úa' þeir at' j^eitii. Nú ms^Ili KetiU: eigi' man 
Tiðljúgast,. át'hann Barði er leötnlnn, ok Tik^ 
{>rífa 'til vápna slnna, ok enginn {>eirra fékk náð^ 
^um vápnum. Nú er þeir sjá 4ivár komit er^ 
|>á' vitja þeit laupa heim til tðngarðsins - KetSt 
ók öísli V ók Bárði ^tir , ofc þrír hans fðttt- 
íiautar, en.|)orih6ðr snýr' niðr til" árinnar, ok 
ftetr'eptir.hbnurti ^rðr ók ^teiAgrímr^ ok el(9 
hann á 'ána , ok g^ýta hðtín fi^ landi ; haíHi 
Itemst yfir áfna, ok er hantt vel &erri. NA 
k'oma þeir heim at garðinum birteðr, verðr Ket- 
ill fljótari^ ok stlklar yfir inti. Ok þá er GUM 
ieypr á garðinín', þá fellr torfa yr garðinum, ok 
skriðnar hmn^, þá kemr/at BarSi, hann Vbrð 
* ^irra skjótastr, ok höggr til Kaii^ með sverðínu 
^ 'porgauts-toaut,' ok höggr mjök svá af andlifil} 
^nú þegar snyr hann mðt f örunátitum slnqmy ok 
tsfegír peirAj' eit áverki híafi orðit nokkur; þeir 
'k*V2i6n Iftit tilráð orðit myndu ok ústiöfrmami, 
iígtj harin^lét ^á^ sVá bltit myndiveroa at vera: 
'ók sfcttltím nu aptr hverfa^ hatín verðr 'at ráða, 
ok^er þ^t þó mjðk 4 moti vilja þeirrat KetiJl • S8S / £kiðarr%aaðgui~brot ^IL 

kii^ hbttttái Gisla ino af gai!Ífinuni| ok.ka'sttr 
faonum á. bak.$ér; ekkí sjá {>etr at^hpBuni jt^ 
iBÍkiIl ^^úngí . at honum ; hann leypr heim til 
bœíaríns. .þeir J^oi'gautr váru i.8mij5)u ok I>or« 
bförn, ok.bíðr, ef húakarl hans,k»mi meði smtíi^ 
me£mý hann mælti : þorgautr ! fi^ er hatk mikit^ 
er eigt Barði kominn? Ketillkom ipnísmiðjuaa 
1 því bili, ok segir: þ^t fann, Gl^li,. son þinn, 
at hann ét kominnf kastaði hQnum dauðuni fyri 
Sæti^ honum* Bar^i snýr nú m^ti .föraoauti^m 
ainum, ok .kveðst þat ætlaVat kominp, myn^di 
maðr fyri.matm; |>QÍr kváðu þá elgi íamnmenni 
Véra , ok k váðu lítit atgert , þó. einn maðr y^im 
drepinn, ok.fara svá lángt tiU ISÍú er þeir hitt* 
ust allir förunaut$ir, mæltu þeir^ er efri v4ru 1 
setunni, atvíst eigibefðuþeJrfai^it, ,ef svá skyldi 
Á hr£^ut leysagrt, at.eigi:skyl4i.rpeiri hefnd eptur 
þvilíka harma, sem þeim hefði g^r veritf 
kv.oðu. eigi, |>á jamumenni Gisla ok Hall, ok 
lögðu nú ^mieli til við Barða;, kyoðust ætla, ef 
f>eir yrði viðstacjidir, at meiraroandi atg^rtj^ .fara 
xiú til hesta sinna, ok kvoðust vilja ha^ dagurð. 
JBarði bað eigi hirða um dagurð nú^ þeir kvá$- < 
/ust eigi vi}|a fásta: pk kunnum vér eigi ætla hTe 
]f>ér (myndi) innan undan, ef þúhefðirnokkutþat 
atgert, er frami vaeri at. B^irði kvaðst eigi hirða, 
^hvat f>eir ræddu. Nú matast þein Nú talas^t 
þeh" við heima þorgautr ók þorbjöm ök Ketill ; . 
ræðir þorgautr, at mikit er aforðit^: ol^ mér er 
nærri höggvit, en.þó sýnist tnefj sem : eigi/naani 
^mirnia viðhlýta," ok vil ek at hyárgi sé eptir riðit; 
þeir segja báðir, at þat skuli aldrei:v^|*ða._]þær 3K. , Hetðartrlgasögu brg*. 289 

heyr^ kattut hvat rar, ók sendí Ketlll þðer 
útá^Fróðastaði ok SiðumúUi at segga tíðindia, ok 
'þá mtetti hverr öðrum segja þaðen frá ^ svá at 
orð kæmist í Norðrárdal, at eptir |>eim se riðlt, 
er verk á hafa unnit) ok fyrrí sik sVá sektum ok 
:QárIátum. Jieir fára, oittaka hésta sína, ok ríða 
til Háfdfells til Arná J>Qrgautssonar; hann áttí 
J>ar mágum at fagna, var þar kominn þórarinH 
]þ verhliðíngr , faðir Astrlðarí konu hans; þaðaa 
riðu |>eir fimm/saman* J>at er nú at segja frá 
]þormóði, at hann ferr upp fyri sunhan ána, |>ar«* 
tíl hann kemr í As, þá var þar fábyggt fyri 
sunnan ána, þá var mannfátt heima, ok váru 
tnenn famir á vöUu, /eti húskarlará verki, Eyðr 
sat at tabli ok synir hans tveir, annar hét Illugfj 
en ahnar Eysteínn. þormoðr segir þau tíðindi^ 
er órðin váiru. J>á var brti á ánni upp hjá 
BjarnafosM, ok lengi síðan. Eyðr fýsti eigi far- 
.arintíar, en synir hans grípa til vápna sinna, ok 
ferðast} fara þeir bræðr.til þorglls áHöggvanda- 
stöðum; þá var ok heim kominh Eyjólfr) sun. 
hans , hafði þá ok út ,komit um sumarit. . þor« 
máðr ferr upp á Hallkelsstaði^ kemr þjar, ok seg- 
. ir tlðindín 5 Tindr var heima einn karla, en kom- 
nir metm til smiðju. Sd kona bjó |>$r it næsla, 
er þorfínna hét, hún var köUuð skáldkona, hiin 
bjó á þorvafðsstöðum^ hún átti suH, er Eyjúlfr , 
héty ók bröður, er hét Tanni, er kallaðr^ar, hinn 
hándtammi, ok eigi var hannsem menskir menn 
at abli, 6k syá hvárítveggi þéirra, ok yárufuU- 
hugar dt árœðíj þeir váru komnir til smiðju til 

Islendinga sögur, 1 |>indi, *^9 / 4 
i Tinds; en nú vðfr ^igi kaiAlt á Gilsbákkk, ðf H^-- 
niuDdrYart!lski{)rs Hðinn okhúskarlar^h{íne;'|i^ 
Tindir verða fjórir saman, f>ormóðriínhn íunoiti 
en þat var s{ð dags. Sýnir Eyðs koma til porh 
gils höggvanda j þéir bregða við sk}<Stt, ok ffiara 
|>aðan sex sanianj {>ar var Eyjóífr^.sonr hans^ i 
för ok fjórif menn aðrirJ Nu er frá því at segja, 
hvat f>eír Barði sjá tíðinda , ok sjá |>eir ílokk 
feigi miðjúngi minna, er þeir hðfðn.; hann rfí&r 
íyrstr þéirra, ok nokiuru harðast , svá at hlíð 
var 4 miUum þeirra, en þeír riðu höldr tómlig^ 
^eptir, ök kváðu hann furðu hræddan vera. Nú 
8já þeir mannaför eptir sér, ok sjá flokk eigi 
miklúngi mitina, enn J>elr höfðu sjálfir, ok glödd- 
tist J)elr fðrunautar Barða, at öú'myncíi verðá 
nokkut sðguligt tim ferðina.- |)á mœlti Barði: 
íörum undan enn of ríð , ok er eigi i^inni ván 
þeir kostgæfi eptirförina. |)á kvað Eiríkr víft- 
sjá vísu : 

Flykkja^st frægir rekkíir 
f úss er hverr til, snerru 

|>)óð tékr harðt á heiði 
- * herkunn dragast súiihan; : í 

fara biðr hvárgí heíja ' ' ^' 
hárðráð fyri Barði ,,' * • 

gelra hreggs frá glyggvi 
gunnórúnga sunnan^ 
Eigí éegir þú þat sátt, ségír Barði, þat mæli ék, J 
öt hverr fari s'em má, þartil vér komum til v%- 
is þesá , ér f óstri minn tn^ti at ver skyldum 
lieytá 1 neyrðra flóanum, en^þyí gat Barði ^Ql 
á leið konfit, ok kvoðust þeir þá fulLekir^ er þeit 3^ Bitíðarv^MQgu brot. ' ^91 

kömii til ðyðra ir%Í8 i flóanumf sér hann aú; at 
sirá fnan t«Tða at' vera^ ok snéri nú i mót þeim, 
kva^st haii^ eígi mundú svá miklu fusarí . uodan 
at rfða 5 heldr enn þeir : okl skula þéir þe^s sam*^ 
kvœðia gjalda , þó má nú eigi let^ yðr, at eigi 
iðcuMm TéiP fyrr iiða 1 fcveld, ehn yðr þikkir 
ttiái^ ök ér skultið f>at mæta fyrr ^oin ek, at blða, 
éðr htárugir ellð. Nú þikkir þeim allvænt um. 
Ross ^ létu þeir fram i nesit frá sér, ættu f>eir 
þar til Koltgrís at gætai hann var eigi styr-^ 
')sddarmáðr, ok af æsku skei^. þá kvað Eiríkr 
Ýlsu: 

Fast höldum vér foldu 

fram þóki hverr at snerru 
látúm randaval reyndaii . 

rlðendr í 1)60 sníája; 

skarek'þóat sagt sé sunnan 

§verðél taki at herða 
rjóðum harðt é heiði 

h jálmrið yr ^að blða. 
A þeim degi varfarit eptir Hennundi e voku, 
ok var hðnn lieim á för, ok hittu sendimennr 
hann á leið upp frá |>íiignesi; hann lét ok fara 
feið^ allan farángr sínn , ok biðr hveroi mann til 
ferár með sér^ ér komast mætti, ok biðr sér 
kðs, ok ríðr eþtir þeim. Nú hittast sonnanmenn' 
irnir olk Barði, stíga þeir af hestum sínum. ^Hafa 
•þeir Bárði fylkt liði sínu om þvert nesit : gángi 
nú enginn fram yr þessum sporum, segir Barði, 
þVfat mik grunar, at fleirí maniia man von. þat 
étóððt áy nesit þvert ok fylklng þeirra átíán 

19? 292 Heiðarvigá^gu.bröe.: 3Í&; 

mannff, ók var emiunegiá at ^éím ^éhpt^* oker 

meiri (ván:) át ið fáið ^at reym. rápn, ;S6^ Bar^ii 

ok vðBri'betra at hafa 'hit.tayx^drá ví^»' ók. ei^' 

myndu þat tii ámaelía lagt, þóft f^vá geíirðupi ^ vér, 

en betra til ^tírmáls,; ok' skulum tér.ótjíi hér' 

víð gjalda. J)eir stóðu/iiáSibrugðotoi^; váppiun*;^ 

á aðra' hönd Barða stoð þorbetgr!, 'ok.á :aðra biið 

Gefnar^-Oddr , ' þá bræðr Barða tvfeir. -[Nu, ráða 

þeir eigi svá skjótt á þá, þeir siinðapol^na, s^pa 

þeirhugðu, ok meira lið var fýrirfeiiö,þeir;Vættu5 

J>ar Var hötóíhgi J>örgáutr ok |>orhjörií.'^ok Ket* 

ill. J)á mælti J)orgautr : ráðHgra er at bíða meira 

liðs, hafa þeir haft ráð mikit^ er péir koma fáir 

í hérað. Nungánga þeir eigi Atl: oker sá norð- 

anmenn, f)á ætla þ^ir silf ráð; mðélir þorbergr: 

hvárt er Brúsi í liðinu? Hanó segir, • ^t^ hann var 

Jiar. Hvárt'kennir|>u ^ver^fjettá, Jer ekheld á? 

Hann kyaðst eigi vita þess. vá<^ir,-eða hvárr ertu? 

Ek heiti J)orbergri en ; svéi?^ .þelta seldi mér 

Lýngtorfi , f rændi . þírin , ok héir af skaltu margt 

högg |>dla i dag, at því e^r ek vilda;,eða hvií 

sækið þérnú eigi áti, ea hafíð þrésamliga eptjr- 

sdkt í dag, at því er mer sýnist, jfiáíit ^^ökk r^^nit?, 

-Hanh'^egir, vera fcann^ at þar se vápn,jer pk á^ 

en áðr vér skiljumst í dag ttiantu lítt oss frýja 

þuríá. þá naæltl þorbergr : -jef þú ert dííerigr, f ulhr, 

hvat; skaku þá;bíða meira. ofrebife? þá t^Jtr 

Barði til orða: Kvat ser tíðínda :at segja .yr hé?:- 

aði? (þaú tíðindii' er þér man go^.^ikkja, V^ 

Gísla, bróður míns, Ha'nh svar^rf eígí lostum 

vér þat ,^ . ok eigi í|)k5kiiMnej:,, ,vf r %.d]gri^sajwi|gía 

unnit hafaj. eða hvessu er, j^ikkísf þú, KetiU! éíí. • Heféðirv%a$ðgn 'bröt. 293 

\ 

' (^íEi i$ Jlð^ engia eiga heáai oss? imk mínnir, 

• öt J>át ívar £pi. skðmmu^ ér :{ku: k<!>átít beim, 

KBtilIt berandi hflwdi*feðr^þinumeieábak byrði; 

:ntí eí j^ú ipfiBl éigi/ J>á man hér Vera |>^ta 

'Sanpa srerííy ör enp er 'éigi þottiaðr: ; heilinn á, 

-ok ^kekr at Honumvöverðit : pikkistí |>ur' efjgis 

-eiga hefijaoss? ok !sé 'hérnaV'at eigí CT.heilifin 

•^^Eha^r á, iok.skekr..þá eÐaiat hoiium sYerðit^ 

fiefltá 'fá yþélx' eigi .staðíat, ok. laupa at.þQÍm. 

>|loi^}^rn leypr át Batða: ok .hpggr á. hálsinu 9 .ok 

.braiát ^við furðvi hátt^. ok-köm á , stein . þann ; í 

'sörVíira, er ^þokast hfdPði, þá;er hi33m tók ki^í&nn 

'Ofc gaif sýniNýals, oksteinninn brast Isui^KÍr, ok 

'íjreyiíði tvéítn mégin bandsins. iþé^ jnð^ljti þor- 

'björn: tröll! ^ér ^þik bíta eigi járnj iiu listir 

^iþeim' samaii' e^tir höggit' þetta hit iuikla,, stýrír 

faann þegar J moti.þói:qddi,'jok eigas}: þeir við 

Vápngsk^ti. Ketíll gei^ í mét honum, (Barða), 

|M>rg^tr ok'þorbergrj þar skorli qigi högg , $tór 

ok áeggjan. Nú er fyrst^ at aegja viðskipti 

þeirra Bacða ok KetSsr KetiU var manna sterk- 

astr ok ofrhugi , kiemr þar atý at Bacði slæmir á 

'síðu hohumí ok íellr Ketílly ok hleypr nú at 

{>orgauti/ ok veitir.honiam ban^r« ok hnigu 

þeir báðir fyri þyí vápni, er þcír áttu sjálfir, 

Nú er at segía-^frá.þorhírni ok fiórbddi: þeir 

gángast at i öðrum Stað, ok- skortlr þar eigi^ 

stór högg^ ok éitt hégg:.höggr þóröddr til þor- 

rb)arnar^ jok.af fótinn £ ri^árliðnum, ok^eigi- beigt 

•hann ^isíðr^ ok leggr frara sverðinu í kvið þót<- 

loddi^ ok %lir hann, ok ti^á iíti iðrin# iþor^ \ 
^ 294 Hetfarr^^Mdgu lne^t »K. méð öricufiizltilii peasúm. Nú wúaí -þeðr fram 
. synir G«ðbraAds i móli.{K>rbinu; hanii mæltí: 
leitið ykkr antiarGtaðar færís, ekki hefði {Mtt 
i úngmennis verit fnrrmeir at keppast við^ o$8; 
leypr hann aíðan at Barða, ok berst víð hajia- 
f>á ra«4ti Barði: þú þikkir mk* tröU, ^ ^ 
' berðt syávat af pét er fotrinnw Nei, ségir ||or- 
bjðm, éigi er þat tröllskaf^T ^^ maðr .þoli v^ 
• ^r,: ok sé «igi avá blautr, at eig^ verist. hana, 
meðan hann má, ok virða fiat tii dreng^pary en 
try Ila .menn eigi^ a]Is pú ert góðr drengr kaUaðr, 
ok þat sktduð þér eiga at *$eg)av at ek.Mhtí at , 
visú at neyta vápna, áðr enn ek hnig 1 gras; 
þar féll hann fyri Barða, okfékk gott orð. 
Nú skortir rigi sókn, ok sezt þó með |>vf, at 
sunnanmena taka tindan* Ok þat er sagt, at 
fyorljótr hét maðr, kappi mikiil, hann^tti hetina 
ð Veggjimi^ sumir se^ hann frá Sleggjulæk; 
hann barðisf|'við Eírík víðsjá, ok éðr>f>6ir bcrð- 
ust, kváð Eiríkr vísn: - 

Hleðið höfum rjóðr af reiði - 
randir þuðra branda 

berum eigt veegð at vígi 
Vegg-bergr saman leggja ; 
oijök hef ek heyrt af hjarta. 
» _ hug f>mum viðbrugðit 

' nú skalum földar Qötra 
fýrr leynir þat reýna. 
|>eir ejgust^viðlengi,'at varliga sé hrauétari memii 
4tv4rrtveggju manna mestr ok aterkáistr^ Tápo- 
íærir vel ok ofrhugar.^^ Ná höggr Eirikr til 
^rljóts meÖ sveirðl , olc brast l ^un^r ^t^ haam ptlít bld^^fiUiiá > ok Mjggt tlt faaoá ^ . ök 
jteiút hwtítfí mS/ihraat^ f^n Nu er 

á-liTÍtd nokkur^ .ofc Inúiiðr sériíOFetó'inauna sex;, 
fiax var |>þrgils liöggyatidi o^ Éyjolfr, sun han^ 
^^.áytiír £yð^; s^á nú: vftnrétti ^inná .matiha? ok 
mfSlk héfir áyegiztt þéirta llity ok. una xiú iUa 
itid. Synir Gudbrandé verða vaíir. við, at Eyjólfr 
er^|>ar, bidja Barða at veita sér, at þpk nái lífi 
imás bk he&m ^sin; en þat hafði veríty er þeir 
váru; aiiistr, aít hann hafði rundlt {>eim yr ioptriðt 
nokkuru okí sorpít ofan, hafðu þeir farit neysu- 
liga , : ók bafa • þvl gert . ferðina at npphafi með 
honum, ef þeir.næði honum, JNTu ségir Barðií 
ið*eam' vaskir menii ok mikils virðic,. ok mlkit 
l^án ef ið'Iátist; nu skalum vér enn við leita, at 
yáatr; vili frámgángi, enbiðja vil ek, at.ið gángið 
akki yr'fyikingu; þ^rfá eigi stilh sik, ok: laupa 
é mól: hönum á^brauí^ ok berjast. Ey^ólfr var 
htnil .mésti' súndrgerðamajðry semr faðir haós, 
fullgerr at abli, reynt . sjk 'mjök. í framgáungu, 
ok ér atgángr þeirra harðr, oklýkst.meÖ því, 
öt hvárutveggi eru svá þráir ok kappssamlr, -ok 
roifclir .fýri' serVat^þeir liggja lallir danðir át 
i^kikiaði. Sytiir Eyðs berjást. ok.;fast, ok'gánga 
fast frkm,^ okbérjaslikarlmannliga, Stelnnok Stéinr 
grímr'þarámóti; ;okriú bérjastþeir allir, ok gjörá 
míkít-afsét, xxkiþar/ fal|ai þeir synir Eyðs,i.-ok 
var Barði ngfrrstaddri 'er þéir 3étu lífcsitt. fkor* 
git^ -hö^vandi hsiifiist dgi.við9 þikkir svá mikiU 
akaði'igert'-i dauða 'soiikarwSÍcis; iianq vðr.mes'tr 
fyri s^ ftf sunnánmönnum , Ók betr vápnfœrr 
' eitti ^rir^mennjiihaBn :'höggr iá t^dtxi b^dii,^ ok Í196 HcSðarv^M^ hn^ 3fL 

ff 

^ikkir dgi bétra líf enn heL fiéir eni liiest^i 
þess nefndir, at framast iiafi reriti jþorgib ok 
EÍTÍkr, ok þóroddr/ fiorgils hlifir sér eigi^ ok 
eigi var sá niaðr i pri hérajði, ölium þótti mrára 
btautargengi at enn hoiinm; |>orgils ræðst h<Hu 
um i móti, bróðir {>órodds, ök eigastvið i&n^ 
ok eigi skoTtir harðlengi hTámtyeggja ; ok éitt 
högg höggr {>orgils' til hans or bránum pfm 
nefit, ek mæhi: ná fékk pú g^t mark, ok þer 
hæíiijgt, slíkt skyldu -jþeir fleiri haífa. |>á mælti 
J)org!ls^ eigi er markit gott, en meiri váa at ek 
|>ori at bera hreystiliga, ok-lih |mrfi þér^enn 
at hælast'., ok hðggr til háns svá hann f^, ok 
er vlgr« Nú verðr hvild nokkur á bárxiagaaum, 
ok binda menn sár sín. Nú er sen reið manna 
fjögra, þar var Tíndr ok Tanni, Eyjólfr ok þor. 
móðr; ok er þeir kvámu atí eggja þeir mjök, 
váru Rjálfir miklir ofrkáppsmenn* Tekst barda^ 
hit þríðja sinn« Tanni ræðst mót Barða, tekst 
þar víg afburða fr^knligt. TannijhÖg^r tii Barða, 
er ennsem fyrr, at hann ér torsóktr, ok lýkr 
með því þeirra máli, .at Tanni féllr fyrí Barða# 
Eyjólfr 'gengr -móti Oddí, qk berjast {>eir, ok er 
{>ar h várutv^gi hinn bezti ^dreitgT ; ok nú hiSggr 
Eyjólfr til Odds, ok k^mr i. kiimina ok í hváptv 
inn, ok verðr jþat mikit sár; |iá m8eltí.£y)ólfr: 
vera kann at ekkjunni þikki versna al kysf»aþik* 
HaniEi s^ir : lengí :hefir eigt gott veiít, en þó maa 
mikit hafa umapjbt, ok þó kann vera j^utlpegir 
eigi þetta þinni vinkono, ok böggr Vtil ih^n^ gvá| 
at haán fékk mikit sár^ var.h^. seisi Íyrr^ «t 
Barði var nærstaxddr) ok veitir honuni' ácaða« SXL ketðarvígasðgii btot« £9? 

I 

póTXtíóiít f>brgaiits9oh rar hraustr maðr, ok gekk 
Tel fram^ £y}ólfr frá Borg ræðet honum l.njótr,' 
ok rerðr mjok sárr^ ok |>ótt |>essir seu mesl 
&efndir af Norðlendíngum, þá gengu allir vel 
ok hraustliga fram, fyrt þvíat þeir höfðu eiavala 
Kð; ok er þessír vára' fallnir^ |>á léjtti hardagan- 
nm': Nú nt^ðelti |iorhergr, at þeir skýldu undan 
l^ta« ok váru átta sunnan fáUhir, en þrír norðao* 
Nú spjTT Barði þórodd , ef hann myndi fara 
mega^ hahn lætr éigi þess ván, ok biðr þá undan-^ 
ríða; Bafði' sé í sárit. Nú sjá þeir liðít/ sem 
sunnan f^^-semí skóg sæi; spyrr.Barði, ef þeir 
vili bi^a; þeir kváðust ríðíi vilja, ok svá gera 
Jnetr^ ríða xm sextán saman^ flestir sérir, Nú er at 
segfa frá III uga: hahn kemr á T^tfánginni ok sét 
"þ&r nf tíðinði, ok þó mikil; þar lá Tindrj ok et 
Illugi spurði, hve margir þeir myndu hafa yeriti 
(kvað hann) : 

Hátt hefir ask við áska 

átján lagar mána 

'vöðstafir lágu ~ 

laið hýrs .níu dauða, 
slíks bíðum vér siðan 

averðs nma hefndir verði. 

Eyðs eru æví meiða 
allbert í hýr fallnir 
ok í gný geira ^ 
Guðbrands synir handan, 
. . trautt líðr minni ið mesta . . 
móðs aldregi bætr. , 

■ segir honn) hvat viltu leggja tíl í slátria 4> « « ) Mr vantaú'i 3 b(Q& i iogulnrQtiá'. ft98 lfei^fvíg«9Öga btoi: 3IL 

irið OðSi éf i4r'ökiim tíokktft i för? ^orbjttm 
itnBltir^ki man ek tiHegg^a, |>tí at ék. er eakis 

' tim skyldr. Nií átta menn lulí við Bjöm, ðk 
fékfit eígi gott af.hotium. Barði mælti: lfiváj& 
Ígr man þá vðld hafá, bk .manu þéir gíaldai, >ei 
áfali^ er, en |>ann lut skal gj&ra, er |iér er 
fivirðfligaðtt. Nefiifr Barði sér vátta^ ok s^b 
ð^ílil við Gníðrónu, dóttTAr hans, ok ímnr- þat 
til: at þ4 ért miklu meiri niðíngr, énn.dugandí 
manni sdmi at éiga' þik at nkágiyimu^iii' hvArld 
íiá af mér mund né heimanfylgjú. Nú heyra 

. þeir gný mikirin, at menn ríða mai^gir til árfnnar) 
var |>ar kominn þórgils Arasoíi noi^an óf laad 

• {rá brúðlaúpi sinu, ok Snorti gOfði með'honóni) 
ók rtðu ^aman á!latíg;i mantia;' þá mælti.B^aSi: 
fðkum ofan bónað várn, ok ríðum i ílokkihn^.ok ' 
aídrei tíema einti i ^enn , ok manu |>eir, ekki fi> 
ráða, er myrkt er. Ríðr Barði at Snorra goða, ok 
hjalar við hann á vaÖinu, ok segir konum tíðind- 
in. Nú ríða þeir af .vaðimi; þá'méalti Snorri: , 
hér viljum vér æyja ók eijga dvöl, ok hjaíast við, 
áðr vér skipum oss á gistíng. RrœSf Barða ríða 
hjá flokkinum, ok ráða nnlénn eigi^-i þat. þbr- 
gils ætlar of kveldk á Br€^ab6ístað.r iNíú er þar 

; niðrsezt5' þá maelti Snorrí: þat erj^érsagt, þor- 
gils! segir hann, at enginnmaðr mæli jamnvel 
fyri griðum sem þú, ok önnur ÍQgskiL'LítíU umba 
# ♦ ♦ ir, segir þprgils. , Nei, "segfr 'Si^rri, mikit 
man tilhaft, éir einn maðr, er nemndr. boreils 
segir; elgi svá ♦ ♦ ♦'fvrin^ ♦ ♦ ,ek ipæK beftr fyri 
griðum epn aðrir menn, ok ma þó Jöefqllt vera. 
t)at vil eki segir Snorri, 'at |>u latir riíifc^heyrau r ■. . JSarmi «yayar; hver er þe^s fjiíi^? eru hi^r uqIcJIv 
urir niiasáttk? Hatin kvaðat dldrei |>at vita:, ^ 
flClrei ex því mi^ráðit, ,xOk ger .eéoi ek yil, o^ 
skorar £ast íu {>orgils segir, at svá skal vera^ 
hgnn tók þá til máis: þat er upphaf griðfiruájl^ 
vánra^ at guð sé við oss alla sáttr, vér skulum 
ok allir vera menn sáitír vár í millum, ok s « « ^ 
verrir at öldri ok at áti , ok at þíngi ok þjóð^ 
;8tdfnu,: át ktrknasókn ok. at konúngshúsi , ok 
hvervetna þar, er manna fundir verða, Jþá.ok 
|ielum* « * syá sáttiri $em aldri hafi fjandsk^J^ 
vár í miUum^ verit; ver skulum deila kyn o^ 
kit8t# 4r *kkar, alla luti vár i miUi) sem fræadr ok 
eig^ fjai^rj ef sakar gerast heðÍEin af á.milli vái^, 
'pæv skal fk baeta mega, heiu r)óða; en sá vörr, 
er gengr á^ervar sosttir, eða vegr á veittar trygð- 
ir^ þá skal hann svá víða vargrrækr ok rekina, 
sem ménn vlðast varga reka^ kfistnir menn kirk* 
]W sækja, heiðnir menn hof blóta , eldar úpþr 
brentra, )örð gcær, mögr móður kallar, skip skríðr, 
skildir blika, sól sldn , snse leggr^ Finnr skriðr 4 
sbiðum, fura vex| valr flýgr vorlángan.. dag, 
* Standi h^num béinn ^byrr undir báða vængi, ^yiðr 
vex, veitir vatni til sjá{ar, karlar konii sá^ hanp 
akalfyrrast kirkjjur ok kristna : menn , gujðs hú^, 
ok gyma heim*ljivérn, nema helvítij tekrhyárr 
vár trygðir við annann f yri sik ok sinn erfíojgja, 
alínn qk uborinn, gétinn ok ugetinn, nelndan o^ 
ánefndan, en hverr veítir í raót trygðir ok:ævin« 
trygðir , metrtryg^ir ok megintrygðir , þaer er 
9^ skulu haldast, m'eðan moldir ok menn lila) 

nú érurtik vér sáttir ok sammála hvar sem yer 300 •Helðarvígasögtt þrcít. ^ BK. 

'^fmnumst á lándi eða iegi, sklpi eða dctííi, f Ksifi 

eða hestbaki, árar at miðli eða ð^kotci,''þófhi 

ók I>il]ti, ef |>Örf gjöirast, jamnsáttir sem sunr við 

'fðður, eða faðir við sun í samfðrum ðUúm: haf- 

'um nú lófatak at trygðamálum, ok hðldum vel 

trjrgðír, at vnja Krists ok vitni allra inátnna, 

|>eirra er nú heyrðu trygðáihál vát; hafi sá 

guðs hylK , er heldr - ' trygðir , en sá grenú 

gúðs, er rífr réttar trygðir, en hylli sé eF'heÍdr; 

liðfnm heilir sezt, en guð sé* við áUa sáttr. 

Ok er þorgils hafði lokit at mæla fyri gríðoiii, '|fá 

mælti Snorrí: haf |>ðkk, vinr! stórvel et ^meelt, 

ok er J>at sýnt*, sá ei' á bak jgéngr, ét giiðnlð- 

íngr at -vísu, pk se hann viðstad'dr. ''?'(Fú segír 

Snorri tíðindin sem orðin váru , ok þat, át þeir 

Barði váru þar komnir í flokk {>eirra þor gils, 

]^ar Váru margir vinir sunnánmanna ok nái^ændr. 

"J)org}ls hafði ok fyrr átt Gfímu Hallkelsdóttiir, 

systur Illuga ens svarta. Jiá.mælti þoifgils: vel 

hefðum vér mátt míssa þín, Snorril.nú at sinhi.^ 

'Hann svarar: eigi er^at, góðr vinr! ærin efu nó 

'orðin vandræði með'mönnurtii 'þótt hér nemi 

^taÖar. þorgils- vill liú eigi gángá á griÖ^ffesaí,' 

ér harin' hefir sjálfr fyrimælt, ok skiljasf mötiti 

'tiú. Rlðr Shorri með tutfugu menfi, ók Íarði 

með honum , - ok Hans ihenn, til Lækjáméta , ok 

^tekr |)6rarinn-vel við J>eim, ok eru nu kátir, 

ok ráða ráðura sínum at .*.♦>' |yj6*dm : lau8t j 

ék ^ik, þvíat mér -^óktí eigi afanát at |>er ger* 

anda. • - •• ••'r- ■ 


€n ^) hjr vMn.tQri eitt 6/a/, tm akprf^ var ^úr iloínnbikmnis 
hm h^rjitr aptur' þanniff. ' -U. ;; '^ . ' í . 


^i^ ' Iki^anrí^ögu,,,]»:ot« 301 

' ^4*;fÞ^:«teodr upp eínnr- gainallnjaðr, ok yar' 
•|>ar Ivyðr Skeggjasun., ok : loaplti : . ok kunaum 

' yer ipikla uþökk, af tnenn skattyrðast hér, . hvárt 
efjjat gerá várir menn eðr aðríri til eqgls kémi 
bat góðs, en opt gerist íUt af þvlj skyldu œena 
Jiftt nteh hér, at sátt á va^ii . ætlum ,vér, at eigi 
mahi.^ðrir eiga^meir sCptir sínum lut rat sjá ena 
vær, eðr öðrum' mani stórugi meijr^ bajrma leitat, 
ennmer; sýnist pssJþfS. þatráð, at sættast manum 
vspr, því \eigi yorkjnna qðrumj Í>óa.t her skatt- 
yrða^tj* ^ .þat ok -vænast til, at illa gefist sem 
fyrr, a^t velja;mönnum neyslig orðj hann fékk 
góðan róm at sínu máli. Ér nú leitat hvárir 
vænstír sé un? sættír at leita. Snorri er tilnemndr^ v 
at mest leitaðí um sættir , hann var þá mÍQk ' 
hníglnn|(at al(dri)j þorgils var annar, vinr Snprra, 
þeir.áttu systr.tyær, ok ræddu svá hvárityeggju, 
atslegitmandiígjörð ok í mannjöfnuð, en .menu 
höfðu þó sárt haldlt frændum sínum* Kunnum 

* yæí.nu^ekkl annat at segja, enn til mannjafnaðar 
váru lagðir menn, er fallnir ^ váru f ok yar Snorri 
lekirui tjl gjörðar af hendi Barða, ok Guðmundr 

- Eyjulfssun , þorgíls Aiasun ok Hlugi af hendi 
sunnanmannaj ræiddu. nú sín á milli hyat væn- • 
ligast væri til sátta. Nú sýndist þat, at nienn skal 
leggja til;manníafnað,ar, synl Eyðs ok syni Guð- 
branas, en þóroddr Hermundarsun ok þorbjörn^ 
þeir yárú jamnir. Borgfirðíngum þókti frekliga 
horfa yið Hall ,Gi;iðmundarsun, ok hurfu frá, ok 
rufir ^ð^ttlr, ,en þeir yissu áhuga Barða, En frá 
rá^l^okum, er þfit at :$egja, at s.ynlr þorgauts, 
Keiill.pk Gísli, váru r mfnir við Hall Guðmtindar- ~ Suri, Alls fórust riíu menn fenöan^ pá éiru ^órír 
iiorðan yið fimm Gíslúngaj ]^á váru fjórir "úh^ettSi 
' éunnanmanná: |)orgfls ok Eyjölfr, suti hatis, 
- íanni inn handrammí ok Eyjúlfr, sjrsturstin hané. 
t^n Barði sagði, at hann var enginn atiðmaðir né 
J)eir frændr |>eirra: ök eigi múnum Vér bíSjá 
öss f]ár tíl bóta. Snorri svarar: eigi man hér 
; J)6 hvárki koma íé, né mannsektir^ Barði svar- 
ár, at hann vill eigi því neita, at mann faeri ut- 
an, ok ættu þó utk væmt , ok fœri þvl fleiri : pk 
ér sá einn, at eigi ér færr, ok skal fé fyrir hann 
'gjaldá, en þó kann verá, at þeir þikkist saknaemt 
við hánn eiga: Gríss, íélag^ várr, tnari eigí sak- 
bitínn. HesthÖfði, eí býr þar, ér nú héítir af 
Stáð í Skagafir^i., hann er JFrændi hans, hanti 
tók með honumj þat kómstáí léið, at sætth' vefðá 
át því, ok kom þat hfelit Saman með þeim,-át 
Ijpeir færi iitan, ok þikkir þat helzt nokkura riafð^ 
bót vera, alls Barði var eigi bíir á íffebætt^ v^ntu 
þeir, at sjátna mundi heldr "úfriðrititi, ok þókti 
sér þat eigi mínni Sæmd, 'at þeír Vöferu titan, ok 
J)ókti* vjtrutri mötittum þat líkligasty at $jatna 
myndi þeiír'a ofsí, svá míkill séiri vaf , at sé 
^eigi fyrst samleridir.^ Fjórtán menn skýldu utan 
'fara, þeir sém verlt höfðu at Héiðarvfgum, ok 
vérá' útan þrjá vetr, ok éíga uíkvsEímt' hit þriðja 
^sumar, eq ekkl skyldí fé til famíhgar þeim ,' ok 
var sæzf á málit fyrí dóma;'ok*éú Var virðíng 6, 
.atífárði^Gktihal'dttháfafulíanhfc^' okþeir,- 'er hóh^ 
umveítti;i í svá uvænt'efni,Sem komft varíitti hrið. 
5. Nú seridir Barði menii héiift 1 hérað; 

• - ■ # ^ 

|)eir höfðúséltlandsftt af héhaí ok bii, tef þess- .Í&' fietðanr%as;pgá- Wof. 803 

^r ýt^ hiá}ðlybtir, er eigi vaif áðr íáðit ]^at. : Sá 
^aðr ' iJet pÓToddr ok kalkðr kergárðr^ ekki 
vinsæll) hann'^kyldi hafa 3^ hann var fræadi 
'þetrra Guf^mundarsuná , auðígr at fé; var nA 
ráðit at kalla káup þdara* Nú kecnr skip: af 
'hafi i Btendós^ er^ átti Haldórr, fóstbróðir Bárða. 
' 'Nú koma menti heim áf þíngi. Ok er Hakióilr 
^ spyrr, atBarði skal utan fara, lœtr hann bera far- 
:niinn af \ skipinu, ok flyzt nppí -hópit fyrir hús 
B^rða, verðr þar fagnafundr. Frændi! ségir 
-Haldórr, |>u hefir vel í hðndum við mik haft, 
-veitt mér opt mikit, stiggst eigi viðj at ek fór eigiíj 
nú heiti ek þér nokkuru^tiUagi,.' skaltu nú.þðEt 
beyra : skip þetta vil ek gefa þér með ré ók 
reiða. fearði þakkar honum , þikkir hann siöí- 
mannliga gjört hafa^ býr hann nú •skip jþettð, 
. -ók er'méð-hóhum hálfr þriði túgf manna^ verða 
heldr síðbunir, láta í háf, ok eru tilu dagá úti} 
verðr á þá íelð, at hann brýtr skipit við Siglu- 
nesnorðr, oktýnaþeirmiklu', (en) menn haldast. 
Guðmundr gamli var þá riðínn útá Gálmarströnd, 
ok spyrr tíðinda, ok hvatar heixn ; ok um kveldit 
mælti Eyjulfi*, sun hans: vera má, at Barði sé 
fyrirhandan, er^héðan of sér, sögðu^margirþat 
værí eigi ugHkligt. Hvársu myndír þú hátta, seg- 
ir hann Eyjulfr, éf hann væri aptrreka orðinn? 
Hann svarar : hvat feýnist þér ráð? Hann mælti: 
bjóða þeim öUum heim til vistar, þat væri þirní* 
isligt. Guðmundr isvararí mikit ér |>er'í hug, 
ök ^igi vett ék þat sé úráðHgt. Hann svaraír 

Eyjúlfr: mæl mbnna heilastrl ek kánn segja þér, 

^„i_________ . - t • . • 

*) heldur enn : mjóhu 304 Hdðarv%M<^ brot. 5-6K. 

ðt |>eirBarðiera aptrreka ordnir, okbrotit ^skiplt) 
i spán Yið SigluneSf en týnt méstum luta i)lb> 
ins ^ man f>ér at pessu verða virðing > ok tekr 
fyri ipunn honum. Guðmundi |>ikkir eigi enn 
betr , ok lætr hahn ráða. 

6. Eyjúlfr gerir ferð sína, ok hefir hálfan 
|>rið]a tug heslai mót þeim, ok hittir þá á Strönd- 
um. Eyjullr kveðr þá yel , ok biðr {>á fara 
heim með sér, at ráði föður sínjsj |>eir gera 
syá, skipa þar á annánn bekk um vetrinn, ok er 
Guðmundr reifr við þá , ok yeitir þeim stór- 
mannliga. |>etta spyrst vlða. Eitiarr: Jámskeggja- 
sun býðr þeim þar ok opt at véra með sér , ok 
nú eru þeir kátir. Er nú til þess at taka, er 
|>órarinn réð, at þeir váru með Batða ér (váru) 
mikils verðír, ok mikils áttu kosti; láta nú gera 
eptir féi sínu vestr, ok ætla enn utan um sumarit. 
þat var um vetrinnv at tnaðr spurði Eirík skáld 
af atburðum, ok hversu mikit mannfall yrðL 
Hann kvað vísu: , 

Lágu líðar frægír 

lögðís skeiðs á heiði 

- íindsprakir um randa 

'rauð ellifu dauða; 

hitt varð áðr enn aijðár 

ógnar gims í rimmu 
jókum. sókn við sæki 

sér þíslar fékk Gísii. 
E-nn verðr þess dæmi , at nú var spurt , hv^ 
margir fallnir váru af hyérum. Hann kvað vísu; 

þrir hafa alls af oru ; 

ítrstaUs liði fallit &Í4 B^^^ » ^ \\ l^ 30^ :,' . Tjer riidv(in ayarði 

: ..' en fyx þolla? föUu. 

^ F)^i^ seið$ á hi^ðii 

gjöf ðisft giciini ni^ð fird^oi. 

þá vetðr ok rd^t^fav: jiKy^ ^á^ ayegiít þeirra. 
U$|. J>^a ð^HáiiiiimQa i þ^ kiyáð hann Tisu : 
' . : : - , . Slyrr föt ^snarir o^k Sioqrri 

sver^lling; héít^ verða ^ 
/ . |>ar er gnýyesrðr gerðu 

Gídwng^ Wtit þúngaiii: 

; enn varð eigi-^iin, minnði 
eitt sk9^^ þat.er l>}p Barði 
. féll •geisliL Jið Gísl^ ... 

Ná tóku þeir fe >s>u felag^r Barða, ok bjuggust 
ti utanf^ðar með gódan fJé^J^t^ Barði s^ndir 
évð ok þelr br^ifi nt þeár ipjl h^a lan^.sitt qk 
8el)a> þikkíat þiH-f^ lai^é. íía^tk yi^ eígi látar 
knat landit, .viU .atf kailpit sé sent ð^tkt var; 
yerða iiú ánnathvárt ,i^ ii^s^ fjkfím^ eða drep£| 
bann. Nu<segir Byýolfp, fit hánn 91^ fá þeioi, 
jamnoukil £é ,. seoft lalid pr terðt , Hv^ðat ^xii^at- 
hváiít L því .auoiri.l^f^ c|repit hann, ^ðr rekit af^ 
landkiU) ok kastat sipni eigp .á« B^rði kaupir 
sdup, er .nppi stóð i Hjð^ÝíH) f<^ þa utaa, ok 
leiddi £y}ulfr þá virdv^liga á briaut) ok f er^ nú 
TtA^ ok kemr af . hftEi itorðr: við þrándhaiiÁ i kaúþ- 
ingi , læti: lui úppse^ . akipit aitt pk Ha yel ^nu 
ÓSmfy kdnúngr hkin helgí réði þ4 Norvegi, var 
kaián 1 kanphsnunu Bar ^ g^^ ÍW ^^>^^8; 306 Hé4tfurr%aððgu biNM. 6íSi 

ok hans fðr&nántar , kvöddn hann yél sem sæmdi: ' 
ok er á þá leið, ^h'erra !* segir Barðiy at vér yildum 
vera vetrgestir þínir. Köndngr svaorar á þá leið: 
vér höfum frétt til þín, Barði! segír hann, at 
f>ú ert ættstótr maðr ok mikill fýxi f>ér, ok þer 
'eruð vaskligir menn, ok hitt i tiokkur stórræði, 
ók rékit'harma yðvarra, ok verit ^ó lengi f fnr, 
ok 'þó háfið þér nbkkut förneskjti, ok þes^pnar 
átrúnað, sem oss er áskáptíðr, pk fyri þá sök, 
at vér höf um þat svá mjðk frá oss^ skilit, þá 
viljum vér eígi taká við yðr, en-þó skulum vér 
vera vinir yðrir , Barðí ! segir haan^^ 6k man 
nokkut mikilKgt fyrir yðr liggja; en þat kann 
opt verða, er menn hitta £ slíka luti, ok ver& 
svá mikit rið at, ef nokkut rerðr viðblandit 
forneskju, at menntrúa á þat ofmjðk.^ þa mælti 
Barði: eigt er sá maðr, segir'hann, at'^k vildí 
heldr minn viny 'enn yðr^ ok kunnum vér þðkk 
þituia umm^Ia. Bárði hefir þar bæjar^etu um 
vetrinn^ ofc vii^ist ðlium vel; ^n uin' ýátít byr 
hahn skip sitt tilDánmerkr^ ok^er þar ^i^étr ahnann^ 
f góðu yfirlæti , ok nú 'er * eigi getit tíðinda; 
éptir' þðtta hýr hánn <skip sitt til Islands^- ok 
kvámu fyrí nbrðan hhd út, ok váru nijðk svá 
félausin Guðöiundr var þíá ándaðr, ok köm 
Eyjálfr þa í móti þeim, ok batið til sIn,vok tíidan 
f^r hverr ' tU -sinna heimkýnná , ér allir ii^ártt 
síknir. o Eyjiílfr gefr þeim bræðnÍD^i uþp fðður^ 
leífð sfmi, ok lýsti enn stórmennsku sinnirs^ 
fyrx^, veitti þeim én^nn maðr jaiimmikit iSð seni 
hánn. Bárði ferr til mágs síns, Guðbvánds; hami 
jváir bœéi'auðigr ol^ kynsiórr^ ok káUaðr nokkui 
féfastr. Eil' bræðr Barða fówi: til ^orgar iapar 6X.r H«iðiihrigB$«gi» J>rob I 307 

ssjrððri' til. Eyjalfs^' ínág$ sins^ þá var fÓstfó þéirra 
daud. .1 iNú kay|yti EyjúIjEr land undir. þá brs&ðr, 
ok leýsir Barða frá méð: lðusa£&; $e^a ná bú 
samail: áiöðurleifð stnai,..ak urðu elUdauðir, nýtir- 
mefna^ ok eigi jambmiklir aem c&ttmenii f^eirray 
ók (ýáru) báðir kTonga$irv okmeYm frá þeim 
komniiir Bar^ riðr til þings,/eptir er hann hafði 
eímk'Tetr verít hér á.Iatidi, f>á baðhann sér 
köilu^ tó het Auðr^ dóttir Snorra goð^) ok er. 
hun fÖstuð'honum, ok skyldi brúðkaup vera £ 
SðQUngsdal atSriom goða^ föður hennar^ eigi er 
ákveðit^ hye .mikit fé hénni skyldi héiman fylgja, 
ett Ifliligt ef, veni myndi ^góðr sómi; húii var 
skörungjT , mikill , ok unni Snon^i henni < mikit ý 
móðir hennar var þuríðr^ dóttlr lUuga hlns rauða. 
Barði ríðr um.þíngit tll Yatnsdals, til mága sinnat 
ok unir' vejl við ferð sinai ok hefir góða virðíng 
^mönnum; fór eptir þvi, sem vitrir.menn höfðu 
fyriaeð, .at .sætt manna helzt., ^^m á var^ Nú 
býr • Sxiorri yeÍ2^una , sem ætlat yár ^ ok kemr 
þar fjölqieivii míkit, ok ferr hún fram sköru- 
liga:, sem yán var, ok i^.Barði þar of yetrinn 
ok bæði þau; en um yárit fára þau i braut með 
s^lt sitt, ok skiljast |>eir Barði qk Snotri góðir 
Tinirj hann f^ nú norðr til Vatnsdals, ok er 
þar með Guðbrandi, mági sfnuni. Ok at vári býr 
haoa ferð sina, kaupir skip, ok ferr utan, ok, 
kona hans með honum, ok er sagt honum greiddi, 
iatTelferðin, ok kemraf hafínorðr viðHálogaland, 
ok er þ^r um vetrinn i |> jóttu með.Sveini Háreks- 
syni, ök var vel virðr, ok þóktust menn sjá á hon- 
um stórmenhsku, ok virði hai^n þaubæði mikils. 

20* < 7.' Svá bar ^) cáínn risftgh:ky ér þaxú t^ 
útí. ðfeemmu feiæði, af Bárd^( tiléi 'sofáý én.&éá 
ViMi Tekjíi haán, ok tekr eitt h^mdi Utk, ' oÍL 
k^ðtar í andlfi hémuih srár sem m^igte»éii) hanB 
hastaði braut^ ok ferr svá nokkrum isíníitim^ ok 
eitt^tnnr kastar haiin til hefinsnr, ok laefr fyigj/Eí 
hehdina; hún reitfí6t ti^ ok' he&rfenglt í stein, 
ók kastar tií'^ar^i. Ok um daginn^qptir ^drykkjtt 
Rtendr Barði (upjy)^ ok segír '^tlíi y^ ' Aa&h iáí 
sfegtf, at.hann yill eigi af hertlíi öfi^ki lákainé 
öðrúm mðnftum; ekkí tjáir.br^tti- ^ At^eoma^^ 
svá er J>etta fást sett, Er; nfi JEjárluttim skipfci 
þeitra á'mini^ ok hann raeð^t f^aKaA- lArðtit uiii 
várít^ ok láfetr etgi af ferð sinni$ fyrr ette hann 
kom í Garéaríki; gekk þar á mSlai ok var með 
Væríngjuni ^ ok |>ókti Öllum Norðmöhndih m?k- 
ils um hantí verðt^ ok hðfðu hánn i kaörleik'um 
itíeð éér ávsllt; 'erkóntíhgárlki skal reijai'éi^hsmtíi 
léiðárigri, ok fðeí^ott orð.áf reystijsinrif', ok he£- 
if uní sík mfltla svéit mannaj. þar er Báf^ þifrjf[ 
réxt 1 mikÍHi sæmð frá kcméngi ok ðötím 'Váfeirw 
ííigjum. Ok eítt sinn, ét ^eir vám á galeiðúm 
við hér, ok vörðu enn koniings rfkii, |ié 'fcom at 
peim herr; geta nubardaga mikinn, ok feHrm}^ 
liökonúngs^ ér við ofrebli var atbrjótást, ofc 
gJi^Vðu áðt mörg stórvirki-, ók þar féll Bai^i 
lú'eð 'gÖðan , otðst/r , Íiafði dtfetigaigá néytt söaóki 
vápna t3 dahða. Auðr vár giþt *ðftmm manni, 
syni |>óris huúds, ér Sigurðr hét, ofc eru þarðátt 
komni'r Bjarkeyíngar, hinir ágættRSta metm> ok 
lýkr þar Jiéssaií ' sðgu, . '' <.ctír.. .:' •i • MK. ..:c- ■ v c',- X , . ..dQ9 


r « t • . • ..... i Agrip. Yígaétýrssögu ök fyrra párfís '^ritat, ^r J^iii Ólafssýni. irrá Grunnkvíki? y ' i ^ . xILtíi ; stdí' f dyrum látf, ók Tar hánti Tegintt af mttiÁi 
BoUkrum, sem délldi vli$ liánn af' dtiiiMt lán^á«i (mán 
elí éi^, hvorl sá vár Iiraell Ada), 'reiddi faantn' tart ás- 
inq. Vj^^i^ >i>^^ ^i^^A^í^ sá lcápftiili. 

z. f>arnœ8t getr ^m, at Stýrr to 'f^enliii isania 

.mann]^, ok kí hann héti ■þormdír^*, eftr firílíkÉ nafni, ' 
yirdi 'sá for&ast Stýr', ok hafSl Tara a s<kr; var hann 
tekiníí til at færa sik úr hyg^iniH, er Stýrr firiftti tii 

'fer^a. hans; "éók'hknn aik þá heíman raé6 Qörá ntenn, 
*ok refiS af isftab lim nótti^il, efir í éhpsnf irpnrti hanh 
upp náttstáSi hans í tteim stoi^oln, Viítltt j^ó há6if pdr 
hðÉindr léyna manninum; relð Stýrr aro up^ Teg eptfr 

'honum ; ][>etta var á einú kvéldi ; maettl hánh ^' mötin- 

'úm/ sem sðgðust hafa isefi' meiin rí^ar'fyrir uian d- 
mehiiíiigs Teg; hTÍtati Stýrr .{>á eptirreiftinni , ok vai^ 

>arr vií menniná í vítiirkjörum noklruriim , ' eíSr kvoá^ 
úm, skamt frá Tefi;inum; rd6 haun pegar par at, ok 

'fóru ^igl mörg' orð milii fieirr^, áör Styrr to haimv 
dk var hanii cötTaíJr tar ti8 Teginiir*; 

■ - t . ... ■ 

*) inúinir mik. ^) .Kannske, ok svo minnir mik, ha^in hafí 
liéitit porbjörri, oksé sá sami Landn.umgett kaj^. J7, bróíJir K.le^- 
'^j^rns, en. f órdis^ systir þéirrá, kannske Hafi vérit inóíir Ges.^, 
ók hánn nefni$t .|>ar forgestr. • ^) þau orð' o^ ^reinfr,' $ein 
þanhiff jstandq ' gisnari 'enn ella , eru sjálfrar a&alsógunnár 
priY^ er hSfhndr á'grip^ins haf^i Ujp^ptelknaíT^-þÚ er kann aý- 
ikrifatí Jkinnhókinaf er áaanit me& afnkí'iftinni gláta&ist. i {■>> 310 ^Agtip Vlgastýrs. ok AfÉerserljunfim*' 

St Yeminndrhét maiSr, kalittSr Yeriimndr hÍBiÉ mjöfiy 

hann bjd í IsafiFKí á bœ þeim, er Lauf;abtfl heitir*, aá 

▼ar bröSir Stýrs; honnm þ^tti bær sinn laainn ok 

njiok at falli kom&iii) þesstegna f ór hann ntan til Nor- 

*egs at* sækja sér vié tii húsabdtar. AAon Jaii. rSISi 

þá i Noregi; ymmiBKlr Mtd i :|tr h%nn sat nm Tetf- 

inn; brátt kopi hann aér í Tin^iin tíS jarHnn, ok ^ 

honum gráfeldi ok skinnaTom, aém lilinlí háfSi méS 

aér fœrt; þar Tar hann um Tetrínn me<í jarli í göM 

Tináttii* Ber^rkir ; tYeýr Toru me$ hu* jarjs , híij^ sá 

eini Ralii, .an^^ar Leiknir^ h«i»ii Tar j^e^rra ýugri*; íif*i 

Jariinn þá tii .atóryirkja, þTÍ þdr iLOru menn mikjir 

fyrl s^r, skafistdrir, ok sterkari öÖraip' monnu^ ; Tæri 

þeir eggjcðir . et3r reiíir, stoí ekki fjri f eimV ok ^om 

þá ai þeim, slíkr bferserksgángry at aun^ir meiin 8tö5- 

nst, þötti jj^yí flestum ödælt tí5 fá at skipta. At^^ori 

|á kanyimenn lýuggust tii IslandS) <^k Vermni^dr liafM 

búit skip sitt, kiret^r j&rlinn hjinn^at máii eijtt 9inp, 

ok biír hapn^æia tii f es9^ si^nt.<;if^t sem hontim 

kikr hellst hugr 4« Vérmunír sTarar, at nokkut sé f at, 

sem séi; þyki heizt grfpr 'í, en sfe ngga^di, hTort jarl- 

inn Tift TQÍta sér Jat. Jarlinii. spy^r, hvatlíelzt fat sé. 

Vermu^pdr^egi^ f»at Tera menn ^áhiTQ liina oflgu, sem 

ero í' hirS Iians, {»ykí sir mesta rgersei^i ^í |feim , ef 

jarlinn TÍH gefa's£r, ^tí sér meffi f^era ^kit ^anst 

at þeim, en hann egi sökött tí^. jlnrlinn svarar, at 

.>nn hef»i ag tlat hann mundi til aiinars beídir mælast, 

*) f>at mimiieldf ii^fa.Yeríti V^i)sfir<ii^^]^vi,£yi'byg|rja, k^. 
- 46) getr eigi um, at Vermundr hafi búit þar, fyrr énh haon f jlgoi 
Snorra ,til Borgarfjaríar .vorit eptir er Styrr yar veginn , ok 
eptir Grettissögu,.kaþ. 61, (aí reikningl>ömiö%ar : 1018, bá.Gréttir 
kom þar yestr) ; en þat er Eyrb. kap. 2$ se^ir, at hann hafí búi^ J: 
fíraimhöfn^ ])á hann fékk berserkina (þvi hún. laétr hann liafa 
tekit.þar vi^ búi 982, en þegit 'berserkíha 983), man fik fyri 
víst at þessi saga sa^i eigi, heldjr í Vestfjöröúmy J>(5 er Eyr- 
^yg^j^ *ögn liklign. *) Eyrb. kap. %b segir beir haít vcrit 
Svenskir at kyni, þyi Eirikr cáii sigfsœH Svia itonángr Íafifi 
seiida ^á jarlínum/ .3K- ll£^y^^^giík.j 3il .ricaplyiiflt Ifeilt^J^ttaf , ft eifii;.^^ ba^ndum bendt ai - 
|ial4a Híj ff '•i^' er at j^irra skapi gjört^ initni aér 
f ylijja i sÍAH Uuta ^orl., ef iUa er at |>eixp farít , eðr 
ve&tt aoUpr vélrs&ði, ok býðr Yermundi at. kj<Í8a ani)at. 
Jptt V^mrandrTÍU eigi anaat jþiggja, okjaetr.at ^i^s^i 
▼aadhiefli aéu: eigi bto mikii, at hann ^eti þá eigi veil 
Jmdit ff ri ski9«ímiiQa aajliir , si^o þeír ..i[el ipi. . Jai^l- 
Inn.p^frar, f|t þá akuli hana {leásu ráða, en miklu.þyki 
oAr.iwðat at r^ »h TÍ& þá gjart; heitir Vermij^^f^ 
f4$u ^m .^. ;0k Jiat yeri$r at^lyktuni, at bensiei^kírixir 
fiMra meiS Vermundij , gefr Þ^ni yfil byri beim um 
iHimaiit, olc tekr Vermui^dr Hirwx, at bacta húa sfn, ok 
Jiafbi þá tii heimilið stip^rfa. Brátt fannst j^at á ska^ 
lierserkjanna,. at þeír voru eigi feldir tilv^finu, ^n voru 
fúair t|l manndrápa okisttfrVirkJa; söj^Su fiieir Varmiindi, ' 
at. jariiiiii^hefÖi seldt sik honum . í Jiendr tjl tpaust^ 
métí fJAiidmönunm baiui') en eigi tU vinnu;.voru beir 
aiui|MBtirtSir^ ok gjörðuitt nú . ofrefli Y^ri|iundar *$ - i^raaít 
hani|.-pitt.at lianJi beiddi ' {leBsariir . gjafar i^jarlMiuj|ai, 
bk: hnxar nm. hverninn hann geti komit þeim, af seru 
|>o<^ sfgrrst ví$a 9 at Vermundr heQr þegit berserkji|a 
af j.frUiiiam$ þikir nú óvýium Vernmndar hálffi verra 
á hann at ráÖa enn á^r. 

i . Veriiiundr ,átti ^f^ttur "ei^^ fullvaina; ^Halli lag^ 
Jkmg á hana, ok vár ópt á raeSuni vlð h^na^ ,þett|i .rófn- ~ 
lAist brátt,.ok verðr Vermuildr þessa vafrr^ e^. la^tr.a«.i^ 
]Huin<viti eigi. .. • 

Uip .y,^Uinn^ i . útmánuSum sen^ir Vermiii^dr mfinn 
jlt Hrautti til Víga-8týrs, brpðnr S|i^s, þess erindis, at 
liann býiSr:.hon^m ^t heimjbioði til sí^i... Siýrr tekr þyí 

^a. i fjrstu,,en sogir.Þó hann mimi.kpma^'telr Þ«t / • tí-^E^^^.* lcap' 95 9egi;r, öðrtvris^jírá Bqs^u^iHÍ, |it Halli bað 
Vermund at fá sér kvonfáng sæmiligt, en Verm. taldist ^ 
uudan , ok ,^\i slö Halli á '«ik lilfb^ií ok iiliadiim. ^) en 
Eyrb. kap. 25 segir , at bersetkitnir hfi£ komit .tij Siýrs uifi 
haitótit 984. /^ - ' S12 igrip y%a9Ȓf!rt- i>k ZVL 

élgl htfa y^ Vanða brððiir tíái ^Qrt^V -cÍE Mi^ M^ 
inuiii hokKnt ttndir biáé^ ^Ví Aft %4m fíe^ 
Terit Þáii^t tll, lér >< Iteftaáil iKtí^iiékMi^ Éíéirti; ek 
rfi$r T^»tr i íisiiQdrfi «t LtngalHHÍ; iéir Vemfíifttfr Í 
mótl hóiiiiiii 'bi'ðviii 1i6tiduin , iíli '\IMm hmitm '^tti^ 
lcoimina; ^MrfwStftr^ir'ntt!ttig(}^'y9álíia^ Tirip 
|at kaflat kynBÍÍ^TÍ* f>ann da^; ^ Btfrr iM «M 
rftt, BÍÍJa' þeir bræi^ >fir ArykV)iiBöMifnh' cMi nd'MI^ 
1r a]%la«iV, ok feHr dh rél Í m^ ^M.'^ mwÉl^ 
Vermmidr: riú akáltn hafft (/^kk/btViSit^f «1 ^ heÁ* 
eptirbtfn ííiinni hdmsdkt mik, 'ol^kr Í^ kMr^ fsrrrf 
Terit, TÍida ek ^ nytir þeÉ9 i fmkkVtil hér tr f|R 
Bú^ er m%r Býni8t^.r Tel i Irkg líoma, þit emvbtifciB- 
aerkir tTeir/ ef hér héfi ek méð méi^; Teft ek, at'^ 
átt marga mötgöngnmehii/ ok tí^ árisa Tón. ' Stýrr 
mæití: j^tta er míkii gjof, ok af^rí «k tiélt ^at ei^ í 
minni^eigu, er .jþesáu s% jafnrÍBegt, ^l kah'n'ek'l^ ei^ 
betri launf enn ei gefi ftír |ie8sa berseiAfi aptr, tffti 
(ú njólir ^lrrá lijálfr. yeminndr j^Ucist Tið, ðk MBgir 
'faann f Jori efgf rétt at Srfrði iHa, er hiná býM^béMm 
tii salmdar «T0 'Párfi gjöf. Stýírr STarars ise^ -lutl> 
Iftdt^irr at þé ferast, «t þ^ haHr Vft biirserlcj^ttBtim tdÉÍ 
Ít, þTf nú finnr ^ú líik eigí >egniigati at 'lrátaa Íi 
fyri j^irra akapsmuna sakir. Yermundrae^r'l^^ al 
ilTó'er/ lok hrtr upp álft hlk'sanna^ ok bð^r Wnn at 
leysa ^sik VfK þetta Taiidræti. "SHyí^ kVéÍMrt dei^ tII 
f»^*hi M ttta, ^ jarliott a» ta'eptirmælls^ef fá nM 
nokkut, muni hann þö þar at ráiSa^ ef-l^it ^^-M ^ 
ffliK ^^ *ey»* ^ VÉnartett^Wáns j ¥e^Mrti«r Vei«r 
Ifessu glaðr. liiíú éru ber^ericirnir káUatir'þáAgvl, ék 
íspwrfiii', ef Þ^ir tlh Stýr fylgja; %égfr VferáHiflMr;' ^ 
fiítýrs ok þéirrá lund^Hiil liiuni béti^ "samaákbma^, '^ 
hann egi aoktéttlira; en tré sli^rliitgr I geiM^ en sik 

») ^lir. Wrtar1ire«tl sífgiu kán. 5: Eitfr V4rí beasa Tanr 
, itt kynkUvirt at heykjitra. ^ ;' . - I 

^ I ' I4ie >Hélð^íga-tf%i;i> ^ 

^fwí^ háét aH M6i«l tH^ kltfkapatf mÉivfti. 1 VeráeiV^ 
"if^ ««kf^f «1 jMltM liaft «flc lioiiMi idl^^ tU'^ifé- 
fti* féiigH, ea^l ok bUt^iigli^ ktiftt «lr é «líýrvþ^ 
«MÍ ^ir hér á htttti, JMir teimioA «t ^jinl-e]rtlr 
•Inu iikapiy -^ brál:4 tilc^l' iMiitthéftMiA iii^r> 
Msývila. Vei4^ |iat af, ^ Í^ettiriik alcrfla fiira^ 
Stýr, ék áMj« BÍé tHÍ Vevmvlid ídl|n ' t.' . i 

.4; ]þi»%j«iiii hki míír\ IttHdfa'' jioiii^ufcjilki, 
luiiltt b^ í KjtíMlttt't 4 mBU Stýiii «k Iáinfr;lMÍr«a 
lengi deiiur Terit,^ok háfíSi Stýrr aldrei náti hefiidnm 
4 benttiÉ eptfr lífnjini ^J9| nA ^dtti lioiRÍm vd tU^- 
<bMk '«t liMkaitaifaeikiM |a» 4tiv »no Junm iBasmÍ s%r 
IgiH^okka ifft'^faegit hann {Miiin fiea^a fjrfiraátlM, 
^k'^ ern ^fék þet» altttteir. {>áiigat batnar ^r. 4 ^ inSttai 
<A '%&ýé at dyrnni^; «n af |Ví fójak allt. w í ^ardFi^ 
Mr elgl ak|éCt til djra <gMgit; akípv Stýnr þi ^ 
tH^ta npp ðjrnar;, ok ^t gjílm ð^eraeiUmBr, fiotigilcn 
ftríldi í MAi; Imnn vakttat^icíS j^nan káraða^ ^ok wjíysr^ 
iirerr ]^r fari imiei^ Mekm émfOAm^' $á\ kigdla fcim>á 
fdtti' nHfr' naetr. Stýrr Mg^ |Mr Tera, ok oké hai 
linnto 'þá meim iiMrt^aéry «r^om Jrt ajálMDiam.í aui^ 
^ nú <ftt liifBn lanna honnm nsargár alíaptaf iHr ,< jik 
Imfi þolí állt oflOiigf mida^dre^-^ ok a& hoMmjot 
ver«a Ti^ , fHvrljgrn krotet liTiicki temadi ítf.^ nh írm 
mr fteiiiot^ sogiatr Mon 4omign af fótliitLjfram<i þdar 
'Hlegi gltoa kmt: ||elr geliv kann vttk iaka xi6 mftít 
IRlmnguni. 'þoAjÍnr lá i -lolarakkJÉi , hiqiYr iiann \má 
^ipp'loftngiafof, oktrikr areari, jor |«ir:Ukkv ok 4er aft^ 
Jttýrr egefar nú-liomrlclna aÉémnt, afc Mgirfiat ^Sgí 
4^imimiauoty «t etnn mÉfic atandi aré Aengi f-fsl ^an 
iOk 'tM fieaai ffínnaror^ ymríá ^ hés^riámir 4^r ^ iik 
^^KMa lobrddLJaiyi at J>aa-bilnti/ ian teaila BLfVr ^ 
Itmni frýi nér 'hngar, rni vogi breifi '^jélfr ttærii .i^ 
litéiiia. Btjrv fMgr pá fraoih' •ákafa, ok.:gaBkir atfj^orr *) ^4 kap- ot ati ölin sattiUi4^ %^JKfiíÍ^ t. Si4 Xgr^-Vigaa^.bk .>.4K. 

wé, beiiseri(jwMUn..vel H hMm.ttmmfUinlgifi^ ok.««gjatt 
4g}arMm ¥llja fjlgja nv^, ^joðtaa foWii(9«« - Ríi^ «w']^l^ 
ÁB, ok lýsa TÍ^fmi $,:felr itai n^ttttoðí þeim í^^BdgiMMrit 
mra þeir dr|ödrS. ok ^ou r| LjiahiSsmt koana^ wk 
immL at HnHtnÍ^ ók g^iyaal/iijá bromtve^gí. vél .i| 
öðriim , ok þjkir^^iff .^rr «dto «k vðfite li^iig:; 
MfSijnéi^rmiuA 4M of hoii««£, ono éftr; o)r þdtti 
i4TlMni Stýfes Iwiitt i^ .aUóárettsilifr. 'Mðr ni tf 
.iieilriiln» ■/" 

Stýrr áttt d<ttor g}«fTixt«, er Á«dís Mt. MUirS 
«Í ýogrí benerkriiim lngSi.þat ( yiMBtdbi.sfiui^ ;ot thum 
áat laufim á tidi tíB haaa ok: at Uí&i ték. þft 1909%- 
jm til "at- reri^ margraðSl nm lettOi ok kwi: þat.lj^ 
JBtýr,''en iiann lEvaS þat en^ varða^.ok^l^t fliem<haiui 
tkld :t{mí, þó líann.þat Tel setu Nnkkrmki tí|M síðpr 
telast þeir vSS^ Jierseridmir okStýrr^ .apyr^anQt llTersa 
Jþma getist at síim háldi. fieir láto v^ j^r^ <^;seg|| 
mhr ^yki hann. wm ]iof«Aigi þ^ ty Ji|q«s.v FaUa þá 
iÉro orð í {»eim rœte, i^StýrTJSfjr^ hxQri þeiirrinli^ígi 
leit«8%r Ml[k«rror alai&Eesttt^ok ií<rðediasÉ..>LeH(ii»r evow^ 
4^. s^ j^ skr i^rrí.v Stýrr spjr, liTiur lioiiom ;reai|i 
Imfpr ttl*. LeiicAÍr srartrvluit'iiiuiki hcðst f.ba^s valdi 
&ýrr<STaraT, at þö liér sé nokkr dj&fiiiii|r ét þá fölU 
^r hann Vel í fei5, idi^ maettl ^ ont^ .r<gwa«fc betr. 
Stývrcepyr ok HiBlla, hTor't hoti'ttin. otaa.4i; h«Cf 
iil :nokkiirTar. .könn. Halli; segtri^ TeriL Stýn 
i^TT: hTÉT? HalH: segir^ .Verrattn&ir egi.^ar; areriim at 
tibfi^ ok mnndi ^ mei hana atfjdgi tdMipt mégo. 
Stýrlr tebr otfgn ^rri^.ok fdk.ná.þetta.jtal.'vm iwmi* 
lihltt 8í6ar vdET lieiknir ntmá. máÍjr.lStýtr' ma^tlif: .111 
Mtapsmtaa. erttt mjök >i5 mittljndii ^/^ieis jA^alto 
fieia, at pná héfir eigi'fj^ rmötif at ^lég^a.- .LoikBÍr 
áraitíirj |4 ek sérmaSr ^f^lmis, sjþé.koiia jre#a ek getf 

») lA. m. . a) %ið)^gia, 26lQap., 8egti>:.Hiyii« í ^ -méwk- Mi cifl iimiiii.1181, iiA- nieB 4M^tt l«9«t'jiifik 
firá' ígáTtiBagi, e» weM þér jftfájiil hte ^tir tU Hfe 
Biet^iI^Ma, brMnEr/mlttiuiif áltþú miita^iífiaiiieiíii iimupi^ 
^k ér^ þísf'^í þerf tnniitn mlm> ea jþ^ Cá ð^ Mlr 
&sta.iídk^nL Stýrr k?ii6 þ«t saH Ven^ j^irí ftW f«tf 
slÍTt tmnii-ai þeim ^^r&gleika,^^ ek Tfidi baatt .gjíiNt 
ffar Aokkvrftitilrmiii é44it*.i>^kir'iiú.btfterlýUQiiai eigí 
-^Taiiiligia tbérttLBi* '>' ■. i'^, ''•.•- ^: .1 

. Vtai.Térit ríðr Stýrr 4t «t HdsðfelM til 8ttiiPCi^ 
Tiiiátíá :Tér.{íé géd*f^tm é fiiillttai:^ i^ékk Saorri^ 4 T«g 
mé^ honiimi ok r^eádofiit^þeir ti&.oUaÉ 4a^att$?eii:etti^ 
maðr vissi , hTat þdr. tiJkittttv eftr. h^rafio ejrindi Stýrr 
itti Tið Snorra. Eru bersrakkáiS'iii^k éptiH^itnir um 
koniimálin , ok einnai meit Leikiiirs . Stýrr segir hann 
TerÖi 4t gýna nökkurt {ú*dkTÍrki . áér. Jielknir lœtt 
þeasf albúinn, ok apýr, hrart §at' a^ Stýrr mælti: hér 
er hraun hjá bæ mfnum' íUt jBi^ferfiar,.. ikoii ek opt 
huxat, at-ek Tildi láta gjöz^; Te^fmrttniÝ ok rjðja þat, 
en mik hefir skort mantttt4;fric; .nú\TÍidA'ek..f»ú ^ðriSir 
jþttt. Iieikliiir eregÍT, jþat :þyki w^ Mgi mUtU í^if, : jdT 
baiiB ttjétif li^ Halla, bröi^ur síirs.. Stýit áagðtihiitt* 
»Btti þfit nt btttta eig8« Táka bú bmier]^niir:at{rjiKT 
ja hraunit át kvisldi dagsv ^k at' |»eirri sýniaa ervk ^ttt 
lÉtti itéttínaf vegm j^eir stór I^rg uj^ ^t {leto.þiiifti^ 
'olt^fMm: út fjri brautihi^, «in anmstaiSar koma j^etr ottfi^ 
viii BtdiMiiii í grjfjumar, en §jöra siétt jfir.| ieni'eim 
.má lýé; Tar þá á f»eim hiaii^ métti berserkagáugT; 'XJok 
Abrgniiitta ohof fiu |ieir. því.lokit, ok & ^t eitt:luit 
miesta stötTÍrki, . er inienn Titi, «k imin sA yegr áe hald^ 
tttti métS þeim .ttmmerlýiim , fsem: á emv'meiÍMii'landít 
fftendr, Skuitt bek. nn iyðm eitt. gelíiá, oic hiÉdaiM 
loklt.at dagmáliim. A jne^R býr Stýim |eim baik, iettl 
þeir skulu í fára, þá (dr hafa aflokit ger^iiuj en 
at inorgai skal Leiknir hafa br^anp. J3a$it y^r syo iMð eto«di'f|ia)^ á^ 9éta mámami^t bm mm httUls 
MitAi rm fntíá I jðr6i, nk; «•» i^'.fyá.jM: mcS 
4il6vlmm gtokkum, ok Mtíi tHt'afíiiýyBtÉviiSiHtti tk.Ui 
MHilqrggiKgMtk f «röff«r:«ora f jnsir finlti{iu ^pl^ 8te#^ 
ÍJiw MrgttÍHm ^á IjfeW eiis ^ át i^er6is«m£l^áaa , :;ltstír 
49týKr Atdíði Ma.'tik« «601 <aUrá Jbcst;. pn Jhimwii iMtaí 
igí Tsm. bi^evkWa ni&^ litÁt >^é lia£ £;i^^; ek ift 
enn þdr hafa lokit gerðitiiL, ^agr Jkúii káct -fnáiikáé' 
mmmm á^ntigv^hém^íM^fnf ^eir cntiaéitÍBulBtarfi. 
4U)ílBnir.kailar itii iienaarv pka|ryryiifMtiiil^'flkiitt|.3i«a 
kmnt engiu |>á kteð Leibi|rT^ii (eaáa':: >>. 
' ■ •* HveiTt iMhfifi feri^r.«míg|i£a 
.|;áiigfor W&ar kéi^ > .. 

j' • jyágrattr«'af mir. iefjar 

l^búndin fór j^iia.? « : 

'I^TÍat í v^ren Titi^a.: : . i. • .\ 

' i>ánp aáek ]^.>gángn : 
liÍTMáfofrá liáai . . 

- hiiliB akranttiga bénn. 
KúrliBft þék <aðQkk ^nú atar#; fegtr ni:«irýir hany 
iwt blit ^eini ba«, er þcir skuli í fájra, hni^j^ek! i^ 
fiat ]þvefcdTlii imnit,;nr aér Tei hvgnÍBÉ, A iipþil«»aí 
-yMSn^m «lia œft* HbÍIí ser í íl^rste éigi .ráéiitd i^t 
fángn í baH^ ,vok a^v, df eigi :sktili flleiri gángs .i faair- 
flítófia anetS ^M. 'Stýcr ainanarv fatimáiá eigilieaít oftr 
«nm, ai fángft í bað áBamt' s]ðEmn>í<riÉöwuimv mv 
Í/eh eim; en LeikmriiU gýöra ^t at i€]ya^Stý<ni^ m 
ai^jaiBt ' þeir 'i> baSstfi^, * ok' ^eri 3i|pmmiiim iag^.iA^ 
eSk. líoiit igq«^i4, 4iymmm ;er.:ok:;iokat/ ok bMt . ^rjéi 
fýfé sení mmmiigést, :esi 4 :tcepfnnnar «r bresðdblaiit 
mmhé&i ba«stófim mr gjeifrjiknfll^ heit r£a þá .^ 
k^^ietit i bMim lilili stmid^ 'lætr^rSi^obenaíMÉ 

») Hun er svo eptirEyrb., oR. syö miunir miK visan værl, 
fen livott hm, «cml%T3^.^tirfy^ii*-^t^r/í«^ ei^ i;4Kí ifeiðahp^ráðgiv k 317 émt í»í^ébI<séi imttÉ « ofc lAcnp^ itB iM tí^m^ 

íteabiir ÍBÍi V w BOII ; InMt ji^ ol; w . bwitt Imnr. .4 
IvifptiniaíV mfr fttavlp fié«Mikwli^ ^f«lttf 4h]UHp|{|, 
A ai^ «r (ii^tfyri< iw«r r? i^ 
l#iíliiBv ^m:iMU m þur Ufll. A^ j^n. Terki wm. 
tetf atýrr iei«ft hcfcK i(j<ra tw tiraTetni, ^ JUHMr frilr 
fbvi fMÉ mrtrtfk i Þé ðt^a^ mi ft^^Tfk vmi g}or(; yvW^ 
flij^ «f qMarmiaaM. íSfurfiiftl. þtlta iK&a^ ^ 9m4^ 
iámhú mlH^fnt \mt víg.:|i#«ir» ISMniM.clfar 
g^rStýn ^lttHT iffta SBom g»«li,f cIl v«r& Imii viJíSi 
þHr tengdiv troiÉiQni oiéCi dfiilimi. 'fínnni/ 

liedtáni «lö£ nikiH'dttl sf; ^ittt feaiiik t^fi meú'w 
Íiætll liaiiiL jfiÉgii, 4ic iMtir urte .«^0* «K lita: rw . a^w 
kantt íiUiv|Krf engi fUkst tkm. yfir iM^pmi; •feMv ok 
mvrgir ^lr níeMi At 1kiiiíI»i ^rifiir éki^áginrf imo-||i(í 
þotfðii cl t)eka.]ioni^ naUnrar lili|||oieir*. MMt bAik 
Eina'rr^; á hann taldiStýrf nokkurar sákir, ok.ljkl 444«^ 
endr dæma sér stórar féb«tr. pesui matfr átti Akr^ 
e^rjae > é 'BsÉltéftflSi:, tíA^ SlýtT á /^ 4«go. itnnki m 
engl maállii mdfirftn&i maiSriifn af b# sfnu^ ^k^ulén 
iab^wÉ antaiant h/ngal ok fnlngat n^iMDav^^gaiii^ 
úm vtíktfnn fér hanR M l Mýiar^ ok akiol |Hlrh«Ui á 
Jvrífe ákjiili jSr hten, rit niiMl^! b4l»tt Þ»r oiltesl: é 
Jálrngérftaratdihinft^ kéldn ^t hau tU ikipiia m» 
▼etirihil; eii^iim ^i eplfar irfldi bann fljrtj* aik ai^ 
lil.BoritarfjariSarv ok htfÍK ciftn' eCv . tw bAflkarla nnA 
9^' öM fáaina k^^^dteaU. Slýrr liMdt ^pni»lim fyr| 
þcaaii, dh ttðA heiinaii tM^ lialckiita: nionn^ ok ^rft vU% 
hrar hanni^eféi.ft«rit^ Wi nöjiliMi reí< ; h«im r epiitf 
honum npp fiá blejMiy-ok Hisí' einmn. Utfiink hilai m 
manna nndan sé'r; en þá ^eir nrSu Tarir Ti6 eptirreitt* 
*) m. fn. ^) m. m. dl8 i(grip Vígtstýts- «k SSKi 

int/Mrii þeif if ^alftieiiiiiiigli tegl; ^ if i^'tdt tórd 
mé^ lclýgaiieste, éft hiiút tKH lMi«:;«k tH:^ epifr^ 
Mr l^titt' Minan ineS þciMii ; lét miMáji kásÍMlaM 
lilidMfiÍTa dc mdnti Stýrr mttiUli iielilr eptir j^im vtfSaf 
éjaStýVr j^eklcti haiin $ þtr Tir mýrlendt er ]þdr Uttmt,: wm^ 
dgl Téri) grettrittit Stýrr ðiiyr, kratTjUdl, þeflnra ÍTiitaeU 
battip, át flytja sik úr bygðmv é«r því kámi hafi tpri 
sirr dtdiit. HÍU tTarar , ' at Settoi nk kiUmiigi^ eftl: 
bani ek ýflrgiBgr^ ^^ik tefi kann skffit nwrgan vié 
JHt^mBk kann hnfi lagt minni Þykl^ á* fitýrr m^gfr- 
hann bévi tSk é baki akr mcð þéstn fýrltMd^ ok Jiall 
Ké*n *égar ttUr til at drepa hann, ek þett ^rriiiAi 
%h htnn kominn. MMrinií bi^pr' af kestimim, ok tIÍI 
tMcfr tií léta, ok renná undan; en þat TavÖ torsökt, ^tí 
mýrin var blant, -tk ftilhann í henni^ endn Torm kiiiir 
fl«ifi, er eptimdlttn I Tori^r þat tkflnafe jieirra) ai Stýrr 
vegr hatin; ^r, áifljar, ok lýsir Tíginn tíiMii. .f>é kraiB 
StýrrT^Hy '< kTerrl iianíi' gegistnú kaCt Tegit S8 mémi,> 
tem kamí liefði írfjfi fUidtámbaelt^ ek mrú Tarlfr om 
^fmUiif. — •■'• •I.-"- : -• * • ; •■'?•, ; 

' 'Af pórhnllu. 
i 6. NVi télr fltýrr fuliar takir 1 ^ bá«a,*|>tfrkalh 
i>k kinn, er lialdlt 'hafa^^gi^indanr mánn; dttn 
Qiargiir hÍÍDt j^ár* at til friðst^líhgar, TérSr'Mnn ktfné- 
Inn fyH igár éllátam ; en af þrí Stýrr >ttti þÁrhaiH 
lifefa átl' hér meiH< hlnt í, \é, kref^ htimi (tf koamH 
iHéirí böta; gjðritt tá tami i miffi jþ^ftv at f>driiaili 
tkiil sttnda hdnnm f jri kosii, -Þi Stýrr TiUigá hon- 
nm gista, hTort- sem hanR fer 'fréefir ttlV eÍ^T-liTÉt 
marga menn irem líaan metS nér j^eflr; hdtir f>ilrlialft' 
j^tsn, ]fyi honnm léitt ^iAngt 'at^^e^n kappi tU iStýri 
LíiSa ni& nokkr misseH, at sw stendr, en Stý^r j^dtUtt 
fcafa þeim fi^ttt, at hann lét |á m liUdt: \ ^ 

1) atf yisuy ttfr 36, p6 miimir mik, at liit fyrra stnti Í 
sðgtmni. . : ~ TK; iieiðsci%i^Vfög!BK K WSt 7> fkil tbát tflr^ nýiinHÍu eUl haiisi;, al mlte^ hdlm- 
tlst tf Qéjiuni enft Táiil v«», fi^ Tvndtígá vacr4 Idkct r 
kéndlii^ menn j^eéftr Uiar fj£rheimliEr ikUc^l^éAim, 
iMtea ef €ÍliíhterVr Véri í bygS, er þeBsé yJUi, en þal 
VmtiS j^ó ei0i nppyial. Stýrr Tar j^ar níiealr areilarlrl^fBf- 
íiigt^ ok selti 'þau lög met frémalu .hsendím, a| hverfi* 
imd^r 8%ldi eilt auftlcenni hrúká á fé alnu, ok Éýna^ 
i|ági4ftiK&m aÍMm.. Sumarit eptir her avo Tit^ eiH^ 
»hin^ afl 'Voii €r Stýi:8 lii Jérfa; þar Tar eiant álinB' 
krtfílJr, aemi auinnim.gekk i<tö6nm oktúnuin, tfnark*- 
alSr, þrí hann var alltílS heiína ¥ifi hK^ ok gekk eigi* ' 
miBÍI> o^rn' fé^ Imna Yar ^éiÉinn!Ti5 ViniiukoiÉnr, ok 
sjMli -0{»l' ngáik þcðrra , lo^u* ^m lit hann Væri siál^ 
rábr, &t fagna Stýr með, Þ^^ 'hanii vat Tel feitr ; fiat 
þdéli hepidl. nfeal, ók á þal -fellst húafrejja, sem þor^ 
gérSr' hétf TÉi; ná aro gjori. Slýrr kemr, okgiatár^r/ 
um n4tlf.:er honum gjöfSr göi^rbeini, aem Tanl Tar. 
ÍLt^oiSaiy iiSr Slýrr Tiil hlirt, ginga þelr lil dagrerSar | 
■er ttá' aiátril áf hriílnttm bont fram/ ok fjlgdi þir 
IioÆiAit meé.. Ok þá ][»eir aiya al bHriSum, 4;ekr ein« 
Stýra; mtnna li«fiiSíl upp^ oík ^egir ^tta aé geisifeilr 
saiiii^r. Slýrr Ulr til, ok akotar höfu«il ok marttrt 
þeðltu er^ furiSu mikil' ho{ui3, eðr SLýnisl oðrum/femf 
mér^' at ekkerl ér aui^kenni á' ejruiti; þeir segjl^ utOr 
Tera. Stýrr mœhit. teiatn d^ivt^örháliil'at Tir sTelt- 
sdidfiíngjar hafUm í: liig ttváti ul hyerr ma«t hjifi eill; 
mfrk á fé aínu^ ;mi þéltaer.ómedítir saui^r. . f>tfrballi 
k?re£íl {>al tel Tita, en segir, al aanðt ^^mi htógmi^t 
^Rdlmfli í tödum, síi5án haiin Tar lamb, ok hafi ménn |»tí 
^gí Mr^ at mkrka.hann.' Stýrr mælti, at aaml liefSi 
höttíim boril al aýna hani^f hagrömium slntimv st^ 
þeir bérí latni hérifin. {>ófliaUi 8egitv.itt hTorki ÞfíÍBl 
nfe p^rum^ séfþat dult, þTí sauðrinn hafi hejigat; iiiik 
lúmjGf eign; |ur haei^ hnfi hcáma rii b^einngengil fjirii 

*) m, m. . . , * ' \ , AB2 i^ yigMt^íok 7SSÍ. 

il«iin.|iiiiA «1, b«nna. sto JeH^ bím^^ iA ^Í^lyamú him 
|Ml»,iit}liaiin 4iiA optir IW afinu Slýnr oMtti^ jié m 
Víiiliiti^t Ivuui teinaite irifililfl 4 ,J#vfo\ iit «igl þjMi 
liiPA konnm kfábir^ eK«- ;iMd&kft ,sk|ipiMw ^)l <sik» «k 
•fttt' nA eigi annm koalr enn fe^^ •ik. !:I>Avbilli eflffi^ 
ilii 'iý)* Mndn. Soakj^ aA misiii 8iýrg . nt Jieimi 4 
ikdk^ í^ Slýrr gefr sik e%^ iU Vinit :^kiUl .?^ 
li|^ ofc fettiir þeim mQrg,iái;», en ymAx 4ki4i0i^ mél^, 
|tí nmMmi ynr ▼!$ eldr; #;enfr:evi Mkkri.'itniid:, «t 
{leir 8Kkj«, en;Tiniiii hiinj^^eífii ok;T«rSjiji|l«riiitfi%:; 
|ii kaUe þcir nt.Stýr^ «1 Íieiiil ^U ek^ iift: e^^v^, 
en iiA iik í Eœttn^ lUejfir un ^ýrr nt^ ^k «k|pteat 
|eir ei0i morfum boggma^ iir S#rr ͥͧgF me5 w 
mpUn i hplii& þtf cbaUa, ok fetiír biM ]^i rii^^«6n» 
bnit.aem ik|f&tiitr «ft tetrreM^ atl«pb$9ti«a.bd» nt 
ilranni, ok toe lu» bím «1 i^ng«vi Dik CÍ.Wi^:ekU 49* 
á þiiin. ' Fr^Mtiit. (etti , MriOwii i^ "uipi^ ^wKwit i 
jBotgisOirB, ok þ4tti Tienm .(A ^n^gpim |(4rhaja«e ito 

JEiiL^ Slýtír hejjrrir i^k^^ kmin líanK i bTerri inwt- 
biidit fmroífitaðkit: eigi yer^p.þ^i alii et rec«Í« 

es tiikkf í iop(i» ik «f« mmdl íimi^mMmf 

Berffirfiinga. 

. á . I ^nft tími «jor«mt ^n t^ itíSi^ A ktm 
bér^ at forn' trái f if >iiili|ifigB /. ^p réttír atflr «H^ 
tefcair , :IfcCU ^ matgir Ji^ndr baiidir bygg;^ kjrigii 4 
hm iiottmí ^iiti.eiiin far^ Stýfr«- ok tH Mmi Igriláii 
nm: ft ncianL .Sá fir trða é tipqm jþmm« at aá^ fon 
kyrlju IH gjðm, aetti ré5 á «w mð^giim mSonmi at 
Ijóao ijl himtíarikia;, «dm margiv fieta .stii^t,iiiiian 
kgrrljn bvis!. f>ö>^haUi la ti^ bom eyitir.nik* hktawel 
Qe«tr, ei aniMLt Aalajag, þa^ Tom bariy dng^.^ Infiii! 
þeirga far^TigUm, Taf( þfi eifí af q|jtiwi<lnm i ik 

») Sbr. Eyrb. kap. 49, ItíSh }l6á''ém ^tíf ^tf/ Otjsír <i«ií Mft^ «i^# c^ic 
«éiii]^kÍíV^M4t'^|itftfÍ' |^# itíðliiMM 'mtli |»ete im ki 

Jííéiti'il)|l^'iiíd$'hðaiiBr/ jé^r Miklctfr tfiiMin4 ber- STd i9Í^ 

fllfiSáÍ^ df> héflftíÁgmiá|i^> lii^f A^MfrfltfÍlMit^fV et'^hjó 'é 
I^ié^lMM, 'hlttn' k%l'fIo^i^^ efi^bjé É.nae«fttt bð». 
Memrmitáóri^n^ épt i t^gtfift SÍbsktfdaPvvok. eitt^ 

ftftMj «^^i# h5fl$^'g)^r^|íérÍhtfk)t«lrii&«iH tai^'IÍtekiiMil 
8«if|iidí^ , dk »9^' hektt á bb^ Raldðni^: ét ilfytttÍB^ 
f#5 Íaiktt^l^ Táf T^ éfálft V&it^ þéfr .m«iMla«betjlist^ ei^ 
Hd^k^ðt -dr^a héðtahir^^^í Þéii« «d^>»^ iií ðheígW 
í^r tarr' mikfll Ttiir^ IlðidMs j hanw %kmH þes$if laáH; 
iMdir^Mih»<'^aH$^^ dk |^ akmþyittst liiíin. -Seuéiv^ 
HaflMfí' b^^iréfitr^ Sfi^V '('ihi^ síhttm; uita ÍumÚlj kt^sði^jte 
þesaa deilu ^eirra á Hkilldnf*' . Sifi^r segist koma Tilja, * 
áf^et^'fd li bíl$ii''l>é«8)'aíi vaílHtfvtídlii' Ikf^nd, át ísa 
feg^ f fei^ hiiM hll at^beHflMiiíéiik vétrifiðtr^ fyigir líomifml 
fótstéfátii s^h háá^v' fi^eiiÉ pá Tat íVijílorStiin ét Mfii 
A/k niÁkdr^iÉen^ iléirf; ^tlt hnmn i Jérft^ sém.hanM^ 
TJii^ fyifrl váhr ,' -pá^ húivti leri'SttSr^irtii |f tekr f>oríeikr; 
Tel tilýJiénfntn, ók ýfir borOtaM máú Jmiiii tií Stýcff^l 
þát' tiH^t Aidtin«^ þá héihr f^í JUí^r «tk{r regte^ 
}^6Máliá, i8td«: ftaim* þ^r jaf^sÁl fjlri^ ítosrtiv ok vhsú^ 
affiy, ií«*8ú iÉ8k, et< þá í\&ldlr 'á haúnij ívar af/ eMéldni i 
iMMr;' eh^éií^i''tifVerftiian; irá iðraibér b^rá htfns líng.i 
ok *miiifii^arl3tir é^r^' f^ri- f^ hlS(Í\úg^pr Át hng^ 
þifu f nðlékt^. ' Sfýrr se^^t Vil> sjt «^eininn ,• er hann . 
nif ' tei^r ' jF^i^f St^r:, ok Ifet heniM STttihidmi smár 
i MíÉ^i&Bhíy ifk ^ætiligr tíl hefnihi. Stýrr mæftíií 
ef^ íefL ék imtrHg mlif hi^atiil degs, ok réríSr þat 
nifr' hil fýr^tyí/siiiá Éém dc þlit gíHfif í smniar>8Ög6ii 
grÍfSKdnkf mfiW ^tr 'VdraF^riMlttmb éitt ^ grátt «t iit^j 

21 V m i(gripA .Vigastýi»r[ jok 8-Jm íkom^ <t«feiimiÞ««itt Jwft lpMa1>tl.><jf<^^»M^, r^ 
eigi nM h^nii fretowm. »f IW<Í!>r!% ,ji{>«rliell[r.pi4e|A|t 
þei|ta.er ^mki gtfSntvwUta W^JkvWllflifll ;V«ltj tk 

UtíDfia ck: aiia«r»ioriia TM»t itf |irrit eií.(»miijmfli . UM 
hvgfnn i ]( /^esMiii . «v5r«un. jStývr Mfiri baiHK af. .Þegjp« 
«|[:.Mg^ lioiiilJUi;»i«l>&.-fete94la4t ft bIs^ pht eipfi''«cír 

befir. ' .þoric&U tftrUr. i^íi^ti^ «t.f í^lih;}íe89P iM^ 
IMtmíL 6«ýnr ^ti^aii. •uJSr^ 4 ikf 9 > . epi/^ toh, flui^ii mmi 

liskkai tífl HiMUka^ tinar:.«4ns^,:.«k m^' r^^ /^dem 
Hðgkitldi ' f hefltnd^uiia böt|iJb|up|f| lU^ u ]^0sibMT < svm 
rittBdé^.en HRld^nr. gefr-.IK^ ati^jrfliitU ^ó$fn*;^B|ik 
^BÉia^ erfMþefr .HSakuldr ;hdft^> ii|e9^ Bnt^^^lt^.WR 
flli(mMt) r^ete meit , wmíái^ t ^f^ S^ý^ir- MÖ, siiijp r lE^iityk ! ] 
,».. ' nvi. :. > -,4^ r/á'*f.*iý^.. <.v.í'. ] ,i' 'i , .f 

t. : Ife GeVi«tr '0it.r nú ling8Í('n.|iiT/8|itt>;|iif;ÍY;rfr; 

iMMirlsrtiUiat rexli. ok firát Ala&ti,. fi^j^d^hai^n ^lgár, 

f^fita: iíii8(;-4ag!|áinn^ er. Toni lar StýiiB /|lí.ainm9,.fiit 

htna at fé ok iikeþtftfðxf sín^^ ^Tar^iþiiia^jalh^r, «t. 

bidMrof(ar Mk]|iár'f%HiR'á-?Aa|titj^ hann Vv«i^ M ^W^f 
ke»rsbei*i sáBaiii ðok Uttír 9yflt«rw9ipatlti,.f>|^;í|§giftf^-/ 

húDr aegir ' aér ^jjrkl h'k«^, -fft «ÍnhT6ijw)i tí<Í|||dim S9mij • 
ofc vðdf "h4n , Þatí klemi nSíSit i 'm^ifUiii, ^^;L'Iuim< 
kratt' en. tifsiii .. /]>á j^ail leni Þ^tl# a^) nui^^ ^ ^ hefr j«r 
menn atíígarítí:, érU þat /Stýrr pkr fjstgdiMrift^nii.^ hw* 
hoföu iþeir rTÍ»mat í/illtacá^,; oá ^tp^i fai^rsi^a;'^- 
an.he«;t9. ok Tur ^vf eigi Totr^.ffo^t TFarÉiii^agliiii^- 
Taf ^ÍMiiMtaÍ i€JMr&?9 ^iíegpaf af,|^iiir. If^asfcr ;dk: skdir . 
kiæsBiv'oh lpjlidr..-ddrjilp]^; Sjt^ýTff.aa^ lfi0 eM&fiQf ; jiar 
hafði T'^ höf $>- $o6HÍnf . daginii .^anp^ , | i^f st^ðn J|^- 
katiar utav* á gölAuuv «em Jifpt} 'T^r f ;. . Aflmf '^ sj^tiiT; 
G0gt8yijeklri >aT líi hrietoiwríiPkih^r ^ ^fijf j, el4«b4«it *) m. m. .;i' i2 í^4#. -•HeWáMgáísÖgÍii'- lá^ 
iiSW Botfjir, ''íf l»mi íHnri íer iiiil flait'fStó-áftv'ok' 
kkM ten á éfdiná '; <ék 'Íli'riskj^tt 'öérii'fáir^ /"lý^P 
lirf/gr írattí k eídlnnf {>sóirsteiaii- RÍéýpt ntiridiir-*hánfii;^ 
</fc' |á li^tt-% at hánti;e* yggvintt tirBánk ok' «V-^ , 
endí', hleytrr Íianií' fet W ^eír allii*-isamt '(Éfi>tir - tíesíí.; 
Géstr Tcnnt^ midáá'^ átít alf ftítaWv'áín'S'aÝ rendv^olí:* 
rkiin í slreíng á itiilifj eii táéif Bví Oeáti^ Vár frár,'Bá* 
stölkr hann yflr áitti. Förtihautar Stýrs ÍLÓiníast áiimír' 
á^;nii»Ja léífS 6k" sntta Heim a]^tr, þykir ^eiiir'fiít'at etja' 
bérmn'fótiim "ÍVS' kíaicann; 'én fyorstelníi' remrf alft at^ 
áttni% stehdr 'Géstr ð5mmegfn, iok 'variiar' Kbnnd' ýflr*' 
at komast; 'sér þorsteinn* at ffandmaðr sinn stetidr' 
hínnmégin, ok" vdfir ýfir höfði sfer; erpar voguh'til^ áí^ 
rif5a; Mtt er ok at hætta at hlaupa á áha, ok'snýr vi5' 
þirt' áþtr. En bóndi ía?sti Stýr í húsi; þáttil Snotri 
kaemi, oi sæi sár hatis, eptfr pví seih lög iöglSu, dk • 
fehgn Seir-lránn eigi^ voi-u Bá' send hob Shorra seih' 
skjiStást; hahtt kom/ nefiidi votta dt sámm Stýrs, ok 
bjé' i^ra líkit ; fer 'sfSanpaöatt,' ok kemr at kveldi til 
bondaþess, er Snorri hét, ok bjó í Hrossholti, sagíJist' 
.hftfa' ineS líic at fara ok beiddist greiíia; honum var ,. 
veittr hahn eptir faungum; likit liaftSi dregízt iiokkut 
ofáttf HafQaröará, ok voknat til liöfuðsins, var J)vf 
k^ttdir eldr upp atþurka þat.r SnQrribaS fólk at hafa 
kyHnm sik um nóttina; Bóndi átti dætr tvær, het 824 XgripAV|gaatýiiM.lok ' 8-j^ 

eíg» BiMb#iiii frdowt Pl »^!fjl!, ;i:t>«rlí6tkr.mprMfi 
þelfta.er ^mki ^ði«wiU(a l^>9ltUiifli«ii.4i$m #fc 
iMséte ek: anaaf^ioiriika TjM^ tf ^ 9r.(«Fl9Ífiwii^.lífl( 

kttf fnn • i /j^esssiii : ði^&niiii^ ;8týrr biftr*; bam^ %% h^ 
ékl^ff^ bi>iiiim.;miiir:be94^4t «t ak^ téf; ^"^mw 
a£ þeMV4...niii*lj?BfQ |iij4D^ ftfe ft994«('i99i ,Mw -imK 
be&r. •.þorlélU tftfMr. r^^Uf^iil) «t v;fiaUi|M;|^|i .jffB^ 
Bi$r.;nifií Bt^nr ^ti^aii, ^idSr^i i^$ , jeni/^r. to^ ílui^ iM^ 
þafgíatti, þá bann fel-ihófcnWÍ*l*>.i KjppfiffStý^r ^-Kiirji^ 
bakks tífl tHoM^ra^ .tiiiarnB4na,:.ok m^Bif, rm^ l^dm 
Hðskttldi ' heeitad^iiiia bö t|iJb|iip^i| : l^Mr u ^€^k«i4r ' m 
#ttBdéf:^en Hald^rr. fefr<£K^ nt,^lfiaM fóði^n.biefit 
fBjton^ er<. .þef r .HSakuldr ;bdft^t ii|es^ nni;. ;4#tlt »i .ofc 
fll^i\fa8t) .^eilT; WKÍt , jrin^tn r .fer fStÝJV-. leí$ 0<ii# ^ iFtM^. ] 
r'.. ' í;'.'«- : -• ^4^r/f*f.*rý^., <.■.•.(.. j •,••• •, . .; 
f. : Ife GeVittr '0itr nú li.ttfsii'iifiB; 8||t:;fiiil,,Tir: 
haiMip]sftfU:at rexti ok firár étlaeti^- fj^^dr baon dgár, 
fi(ialflB: «íiisi;'4af:|ona,^ er. ron .i»r Stý^ /|l^>sinM^04«>fiit 
hann at fé ok Ikeþtftroaif 9Ín%^ ^Tar^.þtn^^i^b^ry ^ 
UdMroflar. aokliiár'foHiR'á'^AaitítJ^ baHn V]r«t^ ^ ;i[ís^,^ 
lœtBr sbeiib sKNin; íAW^^íBU^Tn^iiiB^i^iiyj^^^^ 
hun sefir'air þjrkllík*^, -^efnhT6ij^«(i.t/)Í|#diutt,f^^,s 
ok i^dfMli^n.fkati klettM niilr t^m^JclifUiii, f^ap^'i^m* 
k^at^' cntt> Wstt< . /]>á '^1111 í^fh þ^t<# ' a^) mntl^ ^. , ber ;þar 
menn atíífáríííi, <írti þat /gtýf r ok fj^lfdiMripenÁ.^ hw> 
hbfött :þeir rröfcaat í 'Hltacáf ,; ^ ^iyKf, h^fí^i < sl^ ú a,« « 
an.hiefliitiý.iok <rar fíví eifi Totr'^ffoistyar: «014*51110^ 
Taf ^ifli^MtaÍ »f jörðr^ diíefpaf af^lieitt^ 1|i;oskr..ol^ akéí^ 
kiæ9Bi^!oh'l7lidr..'ddr,ilp]^;.S|.ýri^;Oat 1^0 eW^n. , jiar 
hafði rarft böfÍS>' j8o6níiif dafinii <^aii|i| , | f^r sl^ðn Jptn- 
kadar tttar< á ffiJflnttv $etíi ^p^'-^r f y Ántl^^gi s^itir 
G0Bt8yijeklrtf >ar tií brdkirAMrf ;Pkib^r #f ^iijf j, e|4)l^4iit laiiWtSv^^greittfaiii eM liantt ytfdl^ #k tVtiM* |«l Mgi^ 
•fte fekttM^ ]^ól»ér litfi'eifi hlýdt^^t >.B^^ m^t- 
ttlí liáuii Inil e8gi.^8kidi i, þétt ^f# 111» ittt tBítekltft^^ 
beMt ste Þ«t öskl^ dKthtr simiiifw Siieft*i býlít Imih/ 
h^ hrsteiii, el: fer áleiSið iiM« ifktt, 'iekl^l^á ^tí^Kj^Y^i 
BiifcÍA Bttjddb^ífii áanétl l^elm Mieð frMti $ #k |i á é^-' 
ímú libt, iekr:Mdt-et:fiira>lllké bettlntiiáv oli<iBi»ta»t^ 
offfigt; «IM«« {át é' m H»9^^ «^ ^lr 'kiiiiia pi ^ 
iM^gn Mn «iejfiflié«tiii'iiokkmiii É ibélhoíti eiiivj «ií* 
þMr teM j^ir grjét «t þvíofcidyjijii; fm ^«r eipiliiÍ'leKt'' 
statt) Qik'c^ eigi Miiún gétit énn pit gengi greiði^ ^ Vtáf 
▼íirit^]þámi^leyftip'iii}ðy fer Snorrí c^tir ÍíkinttV ok< en^ 
^ nHt ii8hichditigt.í |»eitri*fer«; er 'þet Jari)iti t^t^ 
kjrt^jjttnni nndir Nnmniv, er ðtýinr hnfbi éjtifri gert 
látft; én nokkrdm «ínnHÉ þai' eptlr, þife ky^^a lyniiin;^ 
ratmr hein. hani n|^e3fist ok' flntt itr Helgaietlii '^ ' 

1«. m fréttíat Tífia Wg Stýri^ ek^ þylir: motgiqÉi' 
mltdli ttin iTevi^, at Creatr, m^ úngr'iiiattr^. ér alérel' 
hKRl fyrr Tíg Tegit, ikyldi haf«TOgat iiddatt itömeði! 
tI6 ilílún ofiamann, er' Sfýtr var í lí#ito^ 0k m5Tg^ 
ttm %iM dgn áf, ok þótti þelta mjök hafa fíirit at mála- 
vaxtnm. fiú er þat at aeg|i frá Geiti, át þeir fmr- 
sÍetÁn ikilja þar Ti5 áiia, rennr/Oestr sni^r á lei5^ 
ili BorgarQarðar, ok keinr at Mdl; iá hHHalddrts er» 
þir hjiá, en koná hans ¥ar fbðni^yitir Oeats. Balddrr « 
spyr, ^i svd Tiki tið fefðiBn.lians. • Gestr grelnir allt' 
af yígi Stýrs, ok bi&r hann liðilnnls. Hald<^rr bregilst 
sléirliga reibr Tið, ok skipar honnm at drkgasi bnrt 
fHi'síanm augum hit skjtftasta, ok eigi aé hoiKim at 
vænta liðs hjá sér, er sto mlkit éhappaTerl9»hafi nnn- 
it, at'drepa Stýr, i^likan höfðíngja; ehkoné hins 
le^r. bestu orl^ til \VS bdnda slnn. Gestr rerdr f ár 
TÍð^ ok meinar hann muni þeiikja sem hann talar, cn 
þai Tar pó reyndar eigi.$ er Gesti feiiginn heair é lAnn, m Ágcip VÍ9«týi»' A .É.QXJÍÍ 

lominmá testkak; r(«r iiá.:|lrite á tlatt.tíJkÐM^Mrr. 
Q^rðiMr iiftt ler . kma 'iii4« ^k. hoKr islgi ' iptt^i^ jí«É^' 
•Mi; .tfr kMikkei»r^^T9lr iM^ kMnlÉta* mtik luoi^ 
kv«U «|vbælI|«U4r8v,4ik 4rq|»r.«>4^<» ^^«c)]i»m hérn^, 
imljLiit GMi hm :^M..ftt kidl% {Hirdfiii>ikMm tHafe-' 
d4n^ i .i|lv(iið t$ik«; bte >iic i iQrtiiiáftg* QeMi^ dUíái 
gm^r^tr okiiktitaiil ^ Gm^ .í ifjttM;tiCte£Ítr'}«ls§ir- 
beMif ]iT»t kAim á nm i^ ¥ér%4^i«k í)li}r«54:#|Ui4)WÍ^ 
Uft h«Mt $&> fltaddr^ hAflí seeir hMllifevj^k«li'4ál niiSm\ 
atíi hjii^ en búii ^é filggftnái; hreno þdndi 41» veiðl; 
Tið^ Þt( haAn haft Tént rinr Stýn^en Yi& ^ibtUH 
hiceri hún fái rifthann orkat; laJtrGe^ ▼ératií átiktet/ 
nm ntfttiiÍÉ, stö angina.Tieit af» a^ftJidJK.^'húAarlr: 
iiin« pótúís steadriMieniimuppniit ttorgtainii;áðv:ciiia^ 
Haldiix^ f : l^ hán aUkUti at hMMi 1 hanft niðHrý r nt^ . 
éltthvat iMtti undir>þea8tt htiíðkBti Ma, ok-.mnai k»a. 
viijja, hföja fllk eltohvera; hdn .-aégir, lat-.svoriCír , .Mk: ef 
Iðina láii þe«M h&a eftít a&r, wiíi hte »1 öUn g<dt^: 
þœgja. henom. aem hán.getri aegi|r;:.-at icasiidí! ðionL-' 
Géstr Bh þar :koillinn, okikitf hansJíðafimdárs ok éeg^ 
hann hafi vegitStýr í hefnd eptir fodnr dnn. Halddfr 
veri^t tfgamála, ok segir^ at ef hann fái feat heatdr á- 
Geati , sknli hann eigi . lifs frá sér koi^aat , er >8likt 
édiðaverk hffíl gjöct, at drepa vin aihn ,ok meata. &af5r 
íngja. pwc mátti gánga T knía||aiií. iiuuiivcfgja aUi 
hútit, ok hénguvtjdldrifjiTt 8aénglnfli|. Geatr afendr. 
á hak við tjaldit at höf &i ' honnm, ok heyrir aUa |«lrr« 
vifoæðn, ok kve5r þá yísu^ þdrrar meitiíngálr, rai hamft 
vaeri. húian til at leika viiS hanti æin Stýr^. ck 
rjió^a hátSar kiðr han&| í iilöi!ii; hestr haas 
st^ sö^lal^r úti l^rir , hlejpr haiui; straii á hak,.' ok 

ri6r at^Oilsbakka tU lUugn'Svarta!, heUsar honum, ok 

_ . — . . , 

") Um forfeÍTr Hluga svarte getr Landnámá i ísta parts 
12 'kapc ^ar cr hanxi 40i £r4 landtiámstiuuilii)^ W ðptiv ^ 41ap. lOKib Htf^ðwHgiiF^gjk X 9SSS, 

iMiiia y Mjnnm . mftlnnv *ferk« Imv h^ yfmtt Mir^ 

þt k««ð ?fiíf iUr'l ..'• {..■ 1'-. ..n X. 
4 » ::>#fldii«i þi«f M.:Wn4» : 

Bife httulilIUii^ isjárs, ^ke ]|aiai;|9riijQÍgi i}lBtríw eHi 
telt^ at «&r aé am mikif PW^ ^:Jleftdi^ at haniia 
treystÍBt «llrlii ait jinlda hatiti itie6 irfíkum iinMdiQoUbiÍB 
aem.air aýiiiat vifi{»mifa|Oo|e bitt;;lianii&:fjBtoi.a€ ían>t 
tH^Bárltr^ ok fii|iili<þoratefn ijSiQslMoii. ,Fð<;:njt Q^tr 
þMaki ^ill..j^r«tei9^i»/k0ni|r fiartaft iáUðp^aií d^gi ekl 
dJrapr 'á>4yjr^ kúaka^l ^ifU? ikemri. tifc íáiyiB^. þauii 1»ðt < 
Gaatvf at; kaUfti ^rateía úl^ . {>^teiiiii í^kemr út.^ rofet 
a^jr Creat ait heití lok^ tí^ndviiii ^fíefAt k.Ta^. i^íéu< þe«a I 
inmhalda, at ^ha^a haá Y^t S^ýr'y . ok WtSi?: OeAr/ 
halin Aú é^ár* |>orateínp kreiSr ^ér Jtiklia* ytmdn é ]; {•j^- 
[ ',J- 


*^ .Kífnil 
d '^O ."'í] 


'■.•i>: •; ' s /íizi 


U 


••:;i*: .1 
T ♦ 


i.iif 


-:;!'/<)fi (."^ÍT 


r 


1- : 1 •:•,') 
í:-'. I •íi.'íí 1 » er haqn sá 3tfl;'d6ttur Kans nefmr ' 2» 4 iLap.', én son hkns^ Her« 
mnnd, Kristi'Adómss. i 11 kap.,1iéruni lOOO^ eiiiníiin' gétr Bánda- 
maunas^ . um . Ilemmnd ok Jiaxn ^ndlát^ ,«n -'þar ér hata.^ 
nokkut gfimall til at v^ra samtiöa óesti |>o Aelssyni ; lika ^ 
Laxd. 781cáp. úm hans afspfengi ; nm Illtíga svortk getrEýrK'*^ 
17kap.fyrtft 9S2x svo émn ok hinn safni á]^unfimi lUdgi verajfi 
en kannske (óvist) hvort sami, sem Vatnsdæla telr vera kom- , 
inn af Grími landnámsmanni. ' - i *," ' 

^) ]^ptir Eddu Sira Magnúsar OJafÍBðonar» ok.sá hálfa eptir- 
komandi. . *) ep'a fá er. ^) þetta er lielmingr af vísu, sem 
Gestr kvatf |>á ,^ eðr vitf einhvern annarín viuií sihna i Borgar- 
firai) þá haim vair at segja. fxá vigi Stýh: / ■', , 

Gestr hefur geitis rastar 

galdrs mitfjúngi skjaldar 
.diuMÍi djápra benja. :. . t 

döggijcöakliga^t höggvit. . ' .. - . . 330^ Ágdlff,m^fH^>-iíSÍ i^dm 

f 

íltt éltt mMl bbn ^öta «r klftiMa ^óhi ^fcii i W i tf y ék ^ 
elr hcidr mn dgl itj|;{9Mr6»* «Cíe9^:1criAri|ftiif'bk«lUii 
aSra; f>oi*8Í«liin sej^r sér nh engÍDil |bÍAi^>l>lBÍiittt 
Iiuii. Gestr kral^iéttir; ^ ðfitetÉ H •kWi^ hann hætta 
þrí, ok aegir hann ikidt 'þé VÍert ^i^'i^ náttlán^; 
nm morguninn ienéfet-haAn tBMt'itl^>R«ifkja, ,ok biihr 
Kleppjárn^ at taka i4^'ho«am^ ^Kl^jáiu: telr ^r- 
itelni pat akyldari^f ^ hafi iia«Ai aHM Mtit attaka 
y^ nokkrum ▼andrðeðanidmintt ' 'af iviíawHÉ. Ver6r 
' Geatr þar jj^á nött , fer þitMHl til fNMMcini aptr , ok 
tekr hann þá T.el tí( honnm;* vav Iímia' ýmist með 
IHiiga^ Siéppji«Hle$r^ot«t«int^ iim T«tften,'|4 leiieBÍ^'. 
nm mei^ fioéitelni, ok hH&f6n ^ít ^amggn Tara á 4rtBP- 
alltfn þann Totf^' Tar hjá '^oratdnt 'ijaMan teiM'eiuii 
iiitlgl karhií'iim-^Tetiliin. LfKr n<á kt TO^rdifttm. .: * 
< Ma«y hét Teitr, at ain ^m keii4i>f bk TarSiWSr 
FjiUa-teitr, >tÍ hánn II á QftilMm 4tt, ok ilf«i þTtf- 

l(k»ra, iiemhMnTðert íll^dýirl, éttn hmiiii^Tae^ri 
mai^v*' Kieppjám imr þar iTeita^fKíni^ ; YuaoL 
haiSt ttýbreytni j^i, kt\lianti g]iirM nianniaAiiÉtS^ at sá 
TjáÚ , ok hafSl hann. í bSndifm , Tiiit ebgtnn^ ItTar ' tii 
þét'ikyldi, þrí hann bafót áilt atdret láUt hafa hefiiAr 
á honum, þótt hann Tæri prátt nmbeMnn. 

; ^á er i^t -if^a fri Saarra: hiiun-býr málít á 
heiidr Porgfirðíngum , en jþéir hafa bitt ^ liðs tjri 
frpm, éf 'hann kæmi. Fer 'Saorri hf^iman míeð flokk 
manna^ en iJotir éSr orS Tiniim iifnum, at koma tíl 
liSs t!$ sik, ok |á f»éir eru samankomnir, riSa beif" 
aUir SttSr í Borgarfjöið; Borgftrt^íHgar hofðu njósn 
af fer^ttiu baná, ok hafa lit^safipáiS fjrir olium TÖi^m 
út til sjáfar , at Terfa þeím ina^ Snorri kemr at inili 1) hvort ^essi er sami ok Landn. titffhir i Ista^ parts 13 
kap, tvila ek, nema hana ha& oriit MigamalL / isi^, ,j3<iaíw?í%i-^(^, .^^ 


V^ftefiteiiTiS^i^w^t^ lisfirbaMSIipnAa^liilliaiMif^ 
en Bori;fir8íiigar V^km^t^t\ fS^vky^iíxffm.nmr^^^ 
^imi, ái^r^haim f^ beimau?. Saorri rí^r at ái|fý, joi^ 
h\^t lá selja f^am ▼egaadan* f>eir aTai^a^. ál) n]& há^ 
þeijf, aro yi^búizt, at.^hoaum mani^.^ifi ^ostr^ ^^, #W% 
Gfsni 4r {preipDm akr^ tíe^ Snory^a j^ taliUr. j^ 
byf?rkr helstir voaru o£r]íapp^aiei]in,.,er mé9(>, áfýsj^v fiX; 
hfíxjfBif, Bvo ok af Bor^firSíAfuni, at yii fg^iifi li^, «t 
^í^ff .mundit beijMt yfir um ána ; áttu |)1 mar^r < gáðí)^, 
mwf^ hlut {, at eigi alcjldi afo mi&iUl.^i^afinQf 14|^ b^^ 
jflM> .ri6u. hyorutreggi frö^m i ina, , fiin. S|iflii;ri reiS^^Mfl* 
í leina e^ri, 8ei|i í w. núðrL áitni , ^. krað^ jþf(t lo^^ 
at ta^ par máli sínjaii, sem ma^r J^^isjt l^i^^t af^ 
hsettulausu^ ol^ at^fodi Gesti um; ?% Stýra^; Jirj|4ta j^^, 
margar W&ur Ar. fiokki Bor^firttíuga. til .SMorra ,^)BÍn|^|i 
BLeat fri^ea.ti^ Snorri ÍLveiS^t ei^ viíja f egna há^rð*.. 
nm hana., olf, s^. eigi at undra, ^ó hann tali d^nxtt úr 
flokki; anýr hann fri viö svo búit, ,Qk fer ..veatjr. 
leið sína. 

.Nú líSr at alþíngi. Stýriraatlr einn var ^i^nna 
vetr í J^ey^rfirði í AustfjprSum, nafa hans v^He^i^, ; 
ætla^ hann til Norega um auiparit; isá var g^r via 
Kleppjáras ;. {æii; Borgfirf^í^CfjT taka ^au rifi^ -. at senda.^ 
honum Gest til utánferiSar. t>á vom, höfMngaskipti 
orðin Ji Noregi, ok Eirikr jarl Hákonarsoyi l^ominii ( 
8ta$ Olaf s Tryggvasonar | i bans , hirK var |>o]^steinn«. 
9on Síðiihalls^, hanji yar vinr Kleppjárns. Kleppjára 

') 4 luuidra$ s«0Lr Eyrh. 36kap.> {>aryai;ifeiVm«iS, hoaum , 
Vermundr hinn mjófí^ bróðir Stýrs, hann bjó J>á i Vatnsfírði, . 
þar var ok ^teínjiórr af Eyri, o. s. f rv. ; EýrK telr par upþ mesta 
Tir«ingan!iénii, sem . ▼oru mei( ;Snonra <)k Borgficðiiigum* .^) 
meir enn 5 hnndrud segir Eyrb., ok er Jat trúligra enn hinu 
mannfjöldihn. ^) ef tigi tv»r. *) fesú sömu máí óYi/tti 
]>or9teixin CKslason f yri ^om goak nín samatit 4 nl^ittgi^ 
sl<{an. ^) m. xn. ^) m. m. I ' fléáfir lloniiih m^ it"iÁd'k^^f''dS'Úm^ 
meS fyigfa htfhg'til méfijií, ef'iÍiS»Htí^iFel^'ir*i'ór8- 
dtt <ðé8t8 1 ' Íe^^ |^ot-8teínn ok H^fe^jiírn' 'h ð'A d'ftf 
fV"tÍi fírtfíngaV, en trtf'*''^'"*^* ' éi|ft 'ítt 
f rm í« «"; gefr ' tóln' tóhufn -^WÍlirín^- úi'^ii mékf 
désti-ttiegtéi^akail á;-ae iðta ndíliWjf' af ðkijpíreijtim' 
gfhum' VérSa ' riráb Tit5 ,^ hí^err miSJ'r 'banii^sé , ' ^^'^tt 
Á^ íioÍlctii* ^nir Stýrg á skiþiim} lófrf^'OéStr f&gni 
iMl''{iit,' Mc 8TÓ géngr líokkrá da^a ; ffn'Íaí cfáJlst'^ó' 
éigrtetr énn avo, át einft 'd^,' ér Gestr' gaf á %úlia/ 
kVaö liantt VíSii; bvaráf skflja mátti^'áí li^i^ Tair 'ie*-. 
a&^f'Stýr?; éh <f»á skipstnenn rh^su' f^at, ^btnpu þcit' 
iipp, ok ætiubu at honum, svoHel^i varð at gefá J^eim^ 
fé'tíl at leggia ékkitii-hans ílií; vár 8Í«an allt Ikíyrt í 
ferSwm. þfeil-ra ; leg^ja ^etíi i haf , ok^ gefr vel ByHi 'itk ' 
kiima til^lVorégs.' Jarlirtn var f á «táadr ÍT-þriHíflÁeffrfi*/* 
ofc^þorsifemh W ^nle* hdiíiíhi* íætr 'HéÍffí. Ge^ aldrel' 
Tif^'sik skilja, ^fer hit snariísta á ftthd |yoMetnsV' bk 
féiír hdmilii' Oest metS brötim kiep^jýil«s;'^f>oiéstéSttn^ 
tékí^ ftf siíihii^a, fytr fenii hátih sfer jarfitdkitirnar, ' 
ségisl |ó éigf 'vogay at látá hahn þtir lengi vera, Tégðía 
ThiaStyrs. Skilst liú Helgi Æ OestV ék afsalar sér, en 
T<eitr fer með Helga^ ok er ha^u ik 8ogu|ii|];^ Gestr 
er um vetrinn me^ f>orstelili^ en um rorit^ sendír {>or- 
s^^i^h^, háun til einnrar ríkra.r 'eklyii , er bjcS norSr í 
Fjör^^nif^ at menii jiMn hana sfát varir. Eigi hreif- 
ir Suorri Jejs'su ijailí á al|)ín^ . Ná viVa meaa *> *) m. m. .lít .1:1 T#Jr«cív<Tje1gir.wm%fim!a5«uM*a:il/«tllÍf»> - r.u: v:í 
Un'-fím ^tiitft jflenjr f^ upp, ^r % 8t^ :wunt,^ii%94i 

*tt.^ .þqnitfifpi; ^ýrMjiíii foí^r . f^r.^al^jl^af^t Mrfjðct 
^^iði9#i;,,^er; r}H|ntt um . si^iiarMi tH^Íipreffiy^^lc Mk 

wPíiy»teiw/;r ífeK Jftanii t4 «»8?»^^ #:Cte«íR>er^w«tt 

^j^tt^ ; iMW vft|ifc,fer hiinn i^iðrjþýiig^t, :f kj^V^J^ 
WWíliHB^tÍ4»' * fWFÍ5i?Avo V^f ,.til,f^rH, at,j*krT 

^4|niE ássœnftí t4ikgfisl^.J^:9njiiíÖBÍr.|fr^iHI leia^ 
1119 ^M^W í> f|<>?^: Éf wi , er ^kkjait ,bjfi í, «k »wpi illn 
ökil9iik;]iei$ÍBi4v r<^a Jþcir fkipfau, á.akpr, aYO hTo^ftl 
W*>r[&fimníf» fcomfatþó allir á. ]c|ol. . fieal^ K«ir Tiij^ 
.i^i.iyiiHI>^aipnrá>Jb9Ífr, o|( fjbr,.tetta,., rtfy fair atr a^in 
if €#niii?iir |?ni á ftrtiií.*P3rí' ^Pf^Wif of H^ viít ^91;^ 
W«4;Þw J*t« Þyí^egnit, . Sertr aepfRt fví jrtóa vijja^ 
bvat ^arg% 'e$r : livftrja. ^nnn ,,tak| í favert.aioA^á bjnt^ 
s^iinj a^-tll^ii tU landsf. tekr Geatr eigi fleíri'eBn tijiit 
u^'jP#R|i»»; i>> ,«tUr «vo iii^ i^^prateÍB, tekr hiia: 
84iiiiast,-r8i^ liaiiii í ö^rnm atafi^i,. rqi. Creatr í ö^Tnm^i ^ 
opc ibfít^ 3^r «^ lo*k^ú^ ^kir þá hvprr ap^ffini^ 
þoKiK^elg^ ^naelti', at fxá haiir þdr. avo f^ndisjty at, hf^, 
llfsfi^l M^i^ at .d«ruvís h^^i atbprit. Gesj^. i^lti:. í| 
on^YpriSiii þe)ítfi,.ek.^ik,; ok j»y;í vilda ek rá9a,/hvft^ 
nigrfiiia . sftiir íOk bjarga*4 í hvert. £i^n ; , vona tck fý^ 
mioriiy yfig^.J^una.m^r {rví liTf jöfin^ at saekja eptir h% 
mjíqii-. :. Oeta . þeir nú eigi fíamhomit h^fíijdiiiAÍ .uiu, 
kfeldit^,^ 'pk; .þnrfa 'greii^a-, ejpiir. þenifa -hral^fi^nff^, iseitir. 
e)tkj#|i ,Hin :hwM\, ok ^ru þar allir ÚH^mp þá flótt;T 
en {4.h4n'v|^it þeirrai eyjrindi, áéf Ir hiín J»)^ st^jittiif^ at 
þf!|f l^Ui.W%: lífit, manoa., sína fy/i , h^ ?akF»,:,ftk: 

*)jn. m. *) m. m. . , ^. ðd4 Á^ Vfgðstýrs- ok iÚVL 

Þ«r mii nöttiáilf ok iemdir liinilt d:^TflA- rftniA'töildft/ 
'mnáé jSltrátt^ Mt , iqipé Rnnntarfki , hefMr «t Mfkböt- 
tmi^; 'IÍIigÉt Kt QtMtt. En |Nsir fnirstefaiA . ok • hw» 
M^t^-nikúém Qpp nm nHnrgnitinn ok léiti'Ctests, i» 
ÍMft lí^0; segir ekkjént, at éiglnilitil 'péflÉ ánAil 
kt Mtt*' huiii {wt "ÉlÉB. Fanr f eir vii^ své hún h^ 
éttty 'oV^lát ttrt wtk otbiú wm^iákMníÍMmL 
MokkMta tíint éítar frMtlr f>orgtdkin lh*r«r ÓMitv.^ 
nA^dniiiHi, fer itá (AtfigáV 6k keniir ^r^etini mtftgém 
éúélúMáiiÉ; Vtrfá iTÓ ^ at Géstr Ttlr genghrn iffi 
tfttiti tt |rfO iir, itdð iinn hyonlátiegiini; 'Oeatl 'hré 
éigf TéM fýtí '^ontehfi ; eii fiorÉteiiui' ho^gt md^'oi^, 
i^iit hintt huMi ífiidiriftikk}n'tfttniv til éeits^ ok frfcfdn* 
í hmií miðfbn, har Möggit úlaf aífiannii MbéiilÁflt^ 
ðéitf IftitV ok Tar'þat avolS^Ér. 9éikéí tHI þegtfrtafkn 
fio^teftt, tít láinf drepa ; 'eefttr hfAr hanA gjii^ :|«f' 
•IglV »eg]¥, at I^OTateitiA Þy^iat dga liefndá át léftr^^ 
ik rtiirn m^r ^ettít fytít eiign iftánda áléngd^^ 
dV} ok fyri bðbnir ðeste Téfðr Þaf', itt f^ónrlehln éí*^ 
htna láfiniH ok jþykir hbnnm nú jfeM fer« hXUn dfírtegi^' 
H|^ enn faih fTrrí, ter<Sr pó ato^ MfM at nna, ék 
fer heim. Gestr s^r, at hann getr cígi T461iildlift ( 
IVoregi fytir nmsátmm f>orsteing^, ok- fer Ét ^tétí' 
koióknda snSr í MikÍagariS, ok'gengr ]par á iliflá meS* 
f ærjfngfnmr, ætlár sik ^wt héldr dihtiifarl Tér^t. f»or- 
afeinl kettit n|d8n af Iresan, ók fer aami anntar ét tit 
Síiklágar««. En J^at er aier VaéríngJB ofe N0¥»- 
manna, atTera: at I^tknii á daga, ok gángáat atffnS' 
liyðgtfnm } j^orattínn gef r srik í flokk ^ii^ ; On ðeatr 
þekkir hann nú efgi, .bregiSf ok rfgi Vfcri fjrrtif honmm; 
getigif ^oirsteinn til Rngs TtS'haíiin, ók f þ¥< bregör' 
UknniiÉXf triidan ddkljto aliiiii, ok lil^ii'dar til 

>) m. nu . r .m&^A >ilaííto*^-^.. vð5^ #k.|ntlE}cm MiHÍkjaBt^tii it^ hiHilin^: »^ Jtíí g«At« i%k 
«j4ldbn.>|iiitJ^eJi< di(«tt.ii,. 9T< tm^m mili f^^if^ 
^éiAi «t Tllja^ ée»t8[í »y^ii|«»«,9ticrfM^ 
.f»f lesléÍEÍiiii. Niítier |;9i9iiM4n« biw.^fiwp, ]»i$ir GeHr 
ft«fn Mrmt lálfi «f it .sHj* <up UC {hU) f»t«r[, Þ«tfl|«ii« 
9i«ft fj^;, al'ktfiHm,;v<i35r ^ AttjHi «t lioi9#; j)mp ajf 
4t9»mv ok.£iiri þtfti^ ai nitiATÍ^x1»m« H Mm 
M eigif «akal«i«| • ve0 ^týr; t«arat<ten; Jidtfp þvi^ 
im liíSKr..0e«|/a{4rei aiyitia « Nodirlo»d ivtr; ^k þH 
iM^. CtaMr, ok/.tib«i. : Sr. n& fHHrst|Aiai> oi^n f^ltTup 
i«ftir:;iMfc ^itmy ok «^r Geatr liM#m f<^ ,til loKSr 
#r<« : i^! i alðiJlíwNt n4 aá^tk.. F«r |>oi>«4eiwt ná til 
Nor^ /fHjnllr!,^ • ok . W þnri - n«f4a fptx^' «BMr f . f|or : nni 
ðiimarii iU khia(d»« ok.|ylCir Imndivn hapt fb^t^fil 
Mwt» gtf^iiilitíl ou^it hflfa^ en óW^ kemr aUr^i 
NojrÍ^KKil«* 9íW , Þ^tti |iHr dngindi ikrmgr^ cr , Jia^n 
f«r,.#k^<evreiðl ðetit kfoft nokkut maM* .rt frá hon^ 
itíif Uaatt';.: }>or0tei«» s^i: aA l»9i .iifBdif 
foter tinm^ fnk Igi. þar aiUa ^fl ni^ |a&»a. Nú ^ ^m 
þrír Tetr liönir, 8í6an f>orstemn fór ntan í fdtnrfaefitd* 
irn»r, ok arn þeir Geatr úr sojpunni. 

Nú þykir Snorra ludia máll «t sér, Þ^ ^orsteinii 

bar eid anikiu tii at koma fram hefnSunnm, huxar níS 

\, ■ ." ... 

— ^— — ■ ■ , , '' ' ■ ■ ^ 

^) sýniist |>4 Gestr at jiiai& 'veni i Íiex£Smmruiidir !Éa0ÍIi<» 
Ök Konstántínó. . ^ Á^VÍgmfú^^lk ' 104t!C Iftokki-afVifartriiilfb dktoK ttf;( «Jbaii.8tii tti}Mc>frá- 

tómil^tf 6«fi'^áifti sttMaHt éi«8»' ál^^io^^ faa*>€liíl'9€inla 

fHiralfeiÉÍ eM«Éj4i 4 olii f éaall ~> i^ Sk^nV yísfi :p 
líaiiþBtéftílk <ir temi'álteMsí sMðii^^liaiiR fréi^SÍBlíiDg*- 
HaÍsftÉ^ ttd^teélúrá irýrttr'au4», <át tt|foM aHMi«ttMh 
4en» |Í<3hnBtefnft ^olt^ Bl»r^É«íagtf ; <tttikmK>|Mrf á.>i»aKéK 
nké^^'i 'é LaiÉbaatUúUI*,' ðk I^Mr |á «|oira ^ kiiftMl 
^árt vii$ fiilr' e» af itf eftináh ' ri^ Íkggji þtr lUt til áolOD- 
Imr ináiihs, ^^tttW'aeai gMHðÍRfitíl^ of li» litlir j^tI, 
«é«i^ þeir ^ttéjiM iálkyáé^þéiiamiiidnimfll lútinW. : >cír 
IgöM^véviei^^lai^ítW^ imri ^k ^gjat^á'nláAí^npÁfiU Mt 
ttjétaaftt' kéÍÉi^^tCilf 'Ut^ Saeijngsðidstáii^; ole io^ 
JTnirl^, at'^I^Íléltnt-CÍÍl&séii httft tégrpt litlí öfmm 
ftklpft^ él^ tMl^tt^ðrli^ítefrííiiiMt^á'Mi m 

H^eléarfnéiin^ iMái' 'fljíjá' 'Tli^lnn. Iicaiii. á ridiáiiáda^i^k 
ttééalA ^é]ptiri-iMlah þHg^a tllMaai' oka^^^ratétnn eigl 
barginentty' 'beftaa litti^Þeaí^ii''ðagaJ': Sliotn^aeiittir ort 
ViiiaiH > síáiiiA^r^ft ' Iftáfim ^úfl i EjMÁreiti , .^^t '. þ ei r 
Hkní^rliittálit- 'þ^ann'da.g, ^i* «^'x Vilcéit er«»:tH 
^e't'i»ai<, en Íií^ttI firen*él»Ut tvíittáiiá1)4 Bmm^ 
§ti»\ ék 8l^li> þefi^'htltafit í Lii]^ió*slc«gi í MímkÍ^ 
-'• Úi' ðnottf félcr dá^e^>«at ]ttl«Jutti mwgáf,- aik 
fetaiiáft heðtíit f^a 8lÍ6Mir;^ÉiittvÍtt^ þrfá'MM^ hH 
tfiíti HaI4tfiT, anm¥ GaAian^^ taV(1iaíín Þ«im dlrtri 

*) m. m. *) ellfigar fat hefir verit Lambi, e^r (eihhyerr) 
Lambason úr Laxárdal ; |ivi, þty* Ldmbí vi^ri hálfbrdðir^Ólatt 
pí;^A-yAt iuán.i0Q6 vieíf a1>(in!9»'BolIa, o^ ^jfc^mmbil 1018 

StJief]}.^ jp^a^?^ ^ l^'cl£[& Hari^beinss^niy Laxd. 53, ok ^ kap. , ok 
etr jiíf pvi* staöízt aldrsins vegxíá'j néma Jai hafi'verit Eyj- 
ólfr. ADnc Snorra, er þj(S á Lambastötfum á Myruin. ') sém' 
Sátf'^feAi'^á: 'tlifh irefttdil:,* eígí^ fœrri •eátt í/-bk cjgi fleitienn 6. 
*) m. m. • • ♦■ U^ \ Heiðarvíg^'. sOguv, Jm 

j*o|<fe6iJ. M. ýngstí , , Vftr Imnn : H 9i!^t^ : ^i^l^ 
' Spoffill kwn, «áífy4í5j|n hrtt :hafnn.^ iftar^a; Tildiyiyar 

*!í#h^ pfc.þ»»i:«|||flUi^ ok IjieJ^ j^l , trý. ^SMia, ^ ^tU ol^,jdckI 

íltti^W«i.í'*ílír.Y*r^Hn Jví eigi IjjftOisVUJWHmtbfaefJí- 

m,i9ffi>m^ en Pfiij ^oru g}pnsniiklíí',,Qk lf.$pt?i«u fyrl 

i«tta,^Vtti;atv.|ionum.' Snqrrl ^en^r,t}l )^iskjn,^ .^ 

'VmVi ¥tf*^fíK^,jMÖ|V'(.í^í^v8k^í?},^ .^^^^ austrij.ok 

,fl>vhmn ff^gr Í91I9 mætir hann, GuMaúgi, ætlar hanii 

• -^ i^|;.^^t^.^nga, ol^ hj^fir á . bænum yérit eptir venjii: 

jfdnpi. >^^f f^^. mfe^T , hTort hann Tih eigi fara með 

»hT&\ hefna^ mó^urfö^ur síns.., GuMaugr svarar, at 

l|fliui ætll svo múni.vel: mannat,.at eigi f»urfi sMis li$a 

j?|$., . ok liafi h^nn eigi skipt ser af vígaferlum híngat- 

tttv fncífld faiSir ^ipn ráða Bví. en 'helzt viii hanijl Ló 

.jf^^|mia sitj,a. Snorri mælti: ek hefí, eigi kailat at pér 

•^l|^^ Terk.{>(^ híngattil, ok skaltu peim sjáifr ráSa npp 

^(^^^1 ok'er mér. vel um< gefít j^ú hvergt farif, 

i^ i;ækir. f>íua sitSu. Svo hefir Snorrf frásagt, át hann 

]^^j,ald;:eÍ slíka manns á^ónu, set, sem GuMaugs, son^ 

ar 8if^,;.er hann,^ætti lioiium í kyrkjunni,' hafi hann 

.bá Terit rautSr «iem blóð at sjá í andliti, ok hafi s^r 

jl|yo • sem nokkr ógn hf stat3it. GuMaugr fór nokkrum 

vetruin síiSar til Ep^lands, gaf fa^ir hans honum th 

me^ ser., gekk haun ^ar i múnkakl^ustr , færiSi silS- 

. ugaa lif nab , ok f>ó|;ti hinn bezti klerkr ajlt til dauSá- 

A^H* Snprri rítSr nú heiman ok fylgdarménu hans^, 

, hitt^ hann qk hinir þar í Dölum , (?em ráÖ var fyri- 

-gjört^ rfóa sí5an, allir saman su^r Bröttubrckku , var 

,]^etta.rá laugardegi; hallar þá mjök at kvöldi er peir 

koma sutSr af fjallinu, ríöa beir þá fyrir ofan bæi; 

*) Eyrb. segir.i 56 kap» |ÆÍr hafi alls verit 20 ok telr 
" upp 4 fá helztu, J»ó er ólikligt J>eir hafi svt) margir vesjrit í 
þessftri fluguferð. 

íslendínga' sögur^ 1 bindi. ^^ 1,1 ■ . • - » 098 Ágrip YtgáO^rs^ k>k .fÍKL 

^i níMia ^MM: iéigí fyitlir nér- *t, ^ nÍAdritit 'f»feli| 

Tltea'críðaá mét HrÍUrifðii, ]^á Tar þ^ts /m líé^i 

s{(iiiti, ok Tinflr «f liafi, ék árVÚ, fili péfr M 

tiilía nídj^ hÁUi áSnW, i> k te;j% , '^iWia )Úepí|r^'<kiéMte 

'gttthd; tekr pS til at eld« aptr^ dk 'ifefðliiftip ^óMiiM, 

ö k ^ á mi áii Tttr liérá^t. «^ rér -lÉélrm níaMi 

héinia í'Í/á fiorstélns, énn éyúii h^i piitr ^eiMiit ^ 

loiia édvi^r emliætti^^ flr. >kre^r rfl^'j^ 

fííi/Ím; ok íiá f él> lomtt yro^íhrri, M^^Sá MéM 

grípi 'við báe' í>or8tein8, >'pyi^'átto\MÍ BW^í* pefr^fijii 

'jíem eiinþrjá he'sta þar Thefm>'vf8;t*íííf,'#fO ^ctó i*r. 

'^s'f ilist ; jþeir segjast éigi flein íjjá/ *^a 4nði?tó Áioril;\!t 

'i^igi mundu peir ihannmárgir heiitia rera. Rfða *nú ift 

bænuin, ok þá er sol 'qýruiinin upp, ok 8Ji& Jiefr ^Háb- 

íua eplfr'ser, er^{>éir fjört IiofÍ3n nm nóttitia jtfr 'áilá. 

þeir Siiorri stfga af hestum si'niim á bak viiS'hMii, 

segir iianii einum, er liieðhónum Var', halí'h skiílf fitra 

uppá hKáiave^ginnhægramegfn, 'þvf þár heðr hann'sj^ttirl 

'at {>orstéihn ífggr undir, ok segir hoiium at'teita^é*}- 

nna\ ok islita grasit seint, ok taka fast bk jafht f , iftk 

sem hestr biti ; maf^rinn gjörtr svo. f^orsteínn vaktftt^, 

ok kallar iil smalaplltsins, ok seglr ^áh'n mnhi'iðíifakatitt 

*'hafa rekit hestaua frá í gærkvoldi; l^ 'skuii hahttí fara 
at reká [)á; haniT anzar at éfhs oik 'solínar iiptr. Btfh 
heynr f>orstéinn at eitthvat nagar {>ekjuna, "kaiiar a^ír 
tii piltsiiis ý 'en hann sofiiár aptr; fer*Þá'{>ðrs(teínn ^ 
fa^tr út at fbnitnast um {>éiía, 'ók er í ifnforólnim eih' 

'iim; ok pá hann kemr lit ur dji^hum, iita^t hann vim, 
ók vér^r vib élckert varr, ok viU nú ' sk^gitaét vfðar" at ( 
kríngum húsin; í því bili híauþa {leir ^hoVri at-li^n- 
um, er ^ar ekki at sokum spurt, 'ók eifgu or5i ^lb^r 
iianu fyri sík; ieggja |>eir ál honiim fjdrír f éittQ, 
kémr eitt lagit í kvi{3ínn, ok fefir háhn stm^, draga 

») minnir mik sá heti Þórír. *). Eyrb. kap. 66 aetr iflg 
Þorjteins uin haustit 1008 kemr Jat af . þvi til, at hún hleypr 
yfir hefnda eptirsókn forsteins trlö Oest ok-J>au^tón. HKL UelMtívi^-$6^é . 339 

len^9i ^arfmrlH^ ai. £Bðir hatía le^i!, eigi i^n,. okf^ngf 
. liöfc, lcémrKliaðta. eligrj: <p<Mrn fyri sik^ ok fer á pöiÐu 
ieii$^;.^Ahnar nm |>!onsiteí#9 var okviieinia, l^t hana 
fiiieiiin' ok i^at mu: vetra gftipíii ; iengist han^u^ fpður 
címí ÍDu i bfeinnt ok hejrir eiUh^cit -þ^k úii ^ \:eXt ok 
^l^ mtá qm^if^ kemt hi^lin # i iyr|ii(r,,Qk er J^n- 
iira;S3i^fn i Mtípínié^ . Snorri.mælti Tit^ son sina 
^i6r£ kftUiftB^t fiér köitrinii mú^inia? úngr 
liskai; al dingum f egð. fxirðr' fósiri ;hau£| mæltii 
fNdi «kid qih&éi $ke , tsá svo úngr sveinn .^ t^eginn^ ok 
nkuliim YÍð -Un^ir eina:<^aJla báðin Snorxi^.ji^egir hani| 
. jikiili ráiSai ]þ<i ser .nk grunr) tit sá sveinn muiii eín- 
4ir^«st^i59t höggva i ^ctt sina* Bera jþmr nú Itkiujsiam'^ 
mn i eína kés^Þára túi^inu, skiljast við syo búii, ok 
htái^a }sér í bui?tu, Tar^ctta á litilli stundu gjöri| 
lýsa !rígifi% á tiæsta bæ^' ríiSa nú lipp metS ánni, ok 
2^&T í'fíyiíÍrsíÍM okupp.frá bæjumi; ^tiga þar af hést^ 
um aínúm oic iaka atfáug, ok leggjast ni^, okhvíla 
«Ík ok hesta sína, Fylgdarraenn Snorra telja petta 
dvStilIegt'5 at tóg^jast uför í grafhöguni skamt frá bæj- 
ntn; eii Snorri segir eigi muui tilí^aka; liggja J>eir {>ar 
fram.yfir' rai^degl, ok iSi\na smal^mann einn; Snorri 
biSr hailiibei'a kveíyu..BprgfirÖíngum frá Snorra goöa, 
ok segja "þeir ^.afi mi gjört ser greiÖara fyrir enn næst 5 
ríiSa síÖan ^estr fjöll, K^í htorr heim til sín, ok þykkir 
förin vel hafa gengit« . * 

Nú*cr at >egja hv^t gjörist á bæ f>orsteins : kona' 
hans kemr heim úr selt sama drottinsdagsr morgun, 
h'tilli mfcftBdu eptir þat feir Snorri eru burtriöuir,. ok 

T' ■ "- '■ :~^ " 

») mik Tninnir hann héti svo; 'Eyrh, nefnir Gunhar son 
^^OMteins , ok mtin Bat réttara, ^) man ek eigi at |)eir vaegi 
fcar .fleirij menn. -^) m. m. ^) þóriTr kausi er hér látinn 
vera nógu úngr, I>ví eptir Eyrb. kap. 55 aendi Snorrijaöir- 
Íans hann ilt til FróÖár 1001, at setja dyradóm yfir aptr- . 
gauiigunam. 5) mun hafa verit fórörköttr, sbr. Laxd. kap. 63. ■' 34Ö Ágrip VígíÍBtýrs-' ók ilK. 

áéilar át f ærá þeiin fe%um hiMmtíf ddrtór ; tfæi* d«t- 
'tir hennar' ángar eT^' mt^ hennl;' rfóa ^j^aer nú at tún^ 
gtir^iniiin, okBii^ ^ar af bakiv ok l^^r faún þær át 
bfóa sín'þar. Hún gengr heim ftf bænnin ok' s^ j^ar 
Tegs ummerki; ok þá hún heíir Htft á hTerir ligigja 
régnir, gen^ h^n bnrt , ok »tigt strax á hést y ok getr 
éi^ um fjrír'peim hyat hiiíi haii.heini|t aét. ' |>ær Bpyrfá, 
fiTaÍ yaldi hún kbmi sVo slcjott- aptr. /Húá krélSr eyr- 
indit ei^ hafa krafit iengrl tafat; ti^t nú a^ iskjátf 
ast til hæsta bæjar , sem heiilr Kelda% (ok hittlir bar 
klerk éinn, frænda sihn, sem Didjarn^ hét, ok se^r 
hóhnm tíÍSindin ; bregðr hann Tit» strai ; ok tekr menn 
me% sér at sjá líkin, seridir' boð á naestu bðíl, ok 
flýgr nú þegar þessi viöbtirðr um BorgarfjðtSj dk er 
tit TÖrmu spóri farit at leitá Snorra, ok- þeysaðt vestr 
um Hvttársfðu, þann Teg ér }íka»t þótti hann ri5it 
hef^i, okhafaþeir eigiaf honúm. Féli þeim nú alliUa, 
at Snorri gekksTo úr greipum þeim, ok þáenn fremr^ 
ér þeir fréttu hann hefði legit þar í búfjárhögnm um 
daginn , ok Tiri3isit þeim nú Snorri heízt til .slægr orð- 
it hafa; settu fteir {»á í log sín, at hverr ma^r skyUi 
Tera skyldr at leita strar um landeign sína at veg^ 
anda, ef TÍg Tæri Takit innan hérabs. LítSr nú Tetrlnn 
eptii<komandi ok fram at alþíngi, ok búa þeir éptlr- 
málin Borgfír^íngar, okjorii eigi þeir ai.daui^a, 
er fyigdu a{ |»eim máhim. Mr^ nú þessl mái uppi 
höf^ á alþingi, ok heldr Snorri STari Tegna manna 
sinua, ok er hann Ijúfr at sTara f^bötum; gengr sá 
'dómr á málit, at Tíg Stýrs ok f^orstetns sknil fallastí 
fabma, en synír f^orsteihs bættir þpen^ hnndrn^um sitfrs^t 
ok héit Snorri uppi febótum fyri menn sina; skiifai 
flórir þeii'ra* fara af landi burt , . ok yera fyrir után 
þrjá Tetr; greiÖir Snorri bætrnar á sama þíngl, cn 

^) minnir mik Heldr enn Kíúka e«r Lækr. , ») m. m, 
3) m. m. ^) m. m. Í^;12K. \ .-! Heiðarvíga-sögu.. .341 F Idnir 'fára gÍMhafimiara utahv er til voru dteai^r. L^klh 
«r nú ^annin þessnm málUm at sinni. 

12. GtJDMVNDR hhí ma6r, hann bjö i Asbjai^nat^heai 
•á Vatnsnesi; Gú^mundr liaföi Terit hinn mesti garpr 
ok r6skrás[ti drenf^r, en var kominn í elli.^þá {>essi 
aag^ gjört^ist; hann átti þrjá sonu: Hallr ht^t sá elzti, 
Bar^i^ annar, f^rit^i Steingrimr. Halir var *í kaup- 
fer^úm Jafnan ^ spakr at víti, ok hinn bezti drengrj 
8VO bar við ]þá hér var komit sögunni, at hánn var 
staddr í Noregl, sem optar, næsta sumar eptir- fali 
l^orsteins. / I Björgvin^ voru fyri þeir Hárekssynir) 
ok spyrja þar tii Kolskeggs, sem fyrr er getit at, 
fylgdi Snorra at dripi J>orsteinsj~ fiá Hárekssynir ur^u 
lians varir í bænunr , leituSu þeir hans / at þeir gæti 
hefnt á honnmfyri víg f^orsteins; hann var ok'^ mágr 
Snorra*. ^ Koiskeggr leitar'undan^ en þeír ni fjárhluta 
hans, en honum eigi; þetta varum vorit^ er hann 
nú féiaus ok farj^inríl^ falar alstat3ar far, en fær hvergf, 
hittir Hall-, ok bitSr li^s, kvartar um hrakiiíng sitin ok 
bágendi; . Hallr gefr honúm skip jsitf ok nolckurn 
kaupeyrí , svo hann kemst undan , ok fer til Eng- 
lands'. Halir leitar sér nú fars tii Islands, ok fær 
livergi, ferhann út til f>rándheíros, ok finur þar mann, 
er f>orgil8 hét, þeir höfj5u átt félag saman fyrri, .en 

*) faí sem nú er eptir ágripsins er fyrrl partr líei&arviga- 
sogtí, Guftmundr var Sölmundarson , sá <5ölmundr var Eylífs- 
ffon,' ok bjó i Asb)arnarnesi f^rir son sinn Gu^mund; hans 
.ddttir vai; purHír gy2(a, systir GuiímuniJar ; hana átti Þorsteinu 
Ingimunplarson á Hofí í Vatnádal; |)eirra son Ingólfr fagri; 
hans dóttir Jórunn, er átti .Ásgeirr æíikollr á Asgeirsá, fat^ir 
Kálfs ok Hrefnu, er Kjartan Olafsson átti,'sbr. yatnd. ok Landn.i 
3 p*-4, 6 kap. ^Laxd. kap. 31 segir, at Guðmundr eignaiiist 
|>iiriiíi, dóttur Olafs pá;^ þeirra synir-: Hallr^ BariJi, Steinn ok 
Steingrimr, en dætr Oluf ok GuÖrún; turiíír var skapstór 
ok sköilíngr jnikill, sem i þessari sögu má siíar sjá. *) hann 
er kallaífr Vigabariíi Landn. 3, 6, ok eins i Vatnsdæla sögu. 
3) m. m. '*) ro* m. ^) m, m* . I B42; Agrip Vlgastýrs- ok. . i2Ki 

hit^ M lUHi; Hallr: Ufir hanii farr^ liÍAii tél^ ^H 
tregliga; Hallr.inælti, at haim vœnti bext til ham 
hjáipar, því {>eir hefðn mælt þat fyrrum, pá þeir vorn 
i fWagi saman, at líverngir altyldi henát vi^ 
ot^rum begjá; ef annar þjifti hina liíSð i natt^Sirja. 
fx^rgng læir ^á tillei^ast at hánn fái fajfit,: þó tíff. me^ 
ödrumf koati eitn bann ki|iipi skipit bálft-aí sér, ok 
þettá frjörir Hállr. Hárekssynir spyrja, at Hallr . hefir 
undanákötit Kalakeggi / ok . sh skipráj^ian hjá j[>orgil8Í, 
8ji þeir at þeir hafa mist mannsins, ok snúast ,at 
;HalIi. VeHSa þeir Hallr sítSbánir; sv6 skjött sém bjr 
ráhn á^ leggjá þeir út undir ey þá í f>rándbeimi, er 
Fólakn heitir^ ok iiggja f»ar nokkurirr nætr fjri byr. 
Bdttdi ^inn h'tiU bjó í tejj«nni, hann Tar vitlítiii ok 
vesalmenni) bann átti (ar allgé^an aköf ; gkipverjar 
^ þeirra |>orgil8 fdra ^án^at, ok hjufgu á^r efliivi6; ea 
bdnda líkliði illa, ok kniirraði um. |>eir H6rekssjBÍr 
fá t^6in af, at f»eir Hailr lig^ja; úndir eyjunni, .taka 
3^r ni1 lítinn bát, ok róa þángcit átta sa^an frá skipi 
jsútn úm ndtl u^p at ejnni annarsvegar, tala vitS.b^nda, 
okspjrja, hversu spakir kaupmenn seu, et^r hvQrtstýri* 
ma6r éh i skipi Jafaan; Iiann segir ^im allt a£ létta, 
•at {léir séu. éspakir , ék gjöri skr *miklar ðkemdir á 
^kdgi aínum/en Hallr banni beim, því s^ sér be^t tii 
jhans' þokkit. f>eir láta -sem þeir egi Itíjnd^tmál við 
Hall.at tala, slá til kaups vi^ bónda , ok gefa honum 
Iiálfa mörk silfrs, ef hann geti komit Halli á sinn 
imiá^ ' svo eigt séu at»rit viðstaddir. Bónda grunar , at 
íier rauni prettir undirbúa, en þjkkir þó fagrt ffe, tekr 
vi6, ok . lofar þessu ; ferþareptirtil Halls, oC hrósar góiS* 
mennsku(hans), er haQnbaiiniatspilIaskógisínum, viA 
hann nú launa honum mei3 því, at gefa lionum lof tii 
át höggva sem honum líkar , þar beztr er skógrinn, 
ok skvU li'anu koma me^ s^r. Hallr gegnir þessn fá« 
liga i f jrstuuui 9 leibist þó tíl viS fagrmœli lidnda) ok i2rt$K. ^ Heíáaj:v^4$ögu» ' 343. IIÍráHaUi, skiip li^«;|»«r ðinaarf^ptti!^' ok bez4 iy)kk«| 
luiÍBi eyjriMi. Sn þéMndi et bnrlii, blaitpa^^riflá^. 
Mk8fgíiiir:idlir sftsnaif úr. Iwasáiriaii 4^ Haji^ ok v«gi( 

^ .^ár nít9t\ at hos^m , éto ftat skf ptt eftgúmi ot^m , :ok 
éfAgti Vótn k«mv<:bana fyri sik, vej;a.þeir liattn þary 
liylja*' bræ JMnðy ok riSa j^reptir í skýndi'R^u baril 
índpv^rjmn fiatla þykír seínka aptrkvomn iian^y 9fy44 
MMa^-^býar bamii hafi sl^isit vi^ hann^'en bóndiMa&tv 
é^m fcantt hafi ^geagii 'frá s^r í sk'ógliium; tráa' jþeif 
Adítilam illá, í^fthann ok*kiág4 tii ðagna, sVo luinir 
vlst^' at láta hit saiina. uppli;' víéar htinn þeím' hvát 
liMtt gekk soinakt frá bon^m , iinna þefr HaK'þ^f^klatifi^ 
án O^ dy^ja^ -hanii \ Bií feata ÍánÚÁ þiHr jafnskj^ t« lipp.*^ 
irtirekssyAir jrjkljast iflí •nókkm 'fa^a á Vejg koiriit Wnl 

' hefiidimar, fara sem skjótást sn^rmtEfí^ Noreg ok alit ' tií 
JÉ^nmerkir ók at álfðnn «amri' brjdta" j[)éir sitip si^ f 
spön vitS^ Jótlands sfíhi, svo ^nginri jafkorast. ' •= - - 
13. f>orgils fiér at> torsékt tDiítíf at leita vegaiid*^ 
ánna, tekr ffárhiut Halls'' ailah ok hirðir^ oK lætf / 
faaf'þá byr géfr; fá þeir iiiíi aumarit mótvi^ri stóí^, olí 
eiga* harða ok lánga útivistv um vetrnaetr taki j^eir hjífn- 
Í Ati^tQör!^um í Voþnafitíif , ók Vistat f>órgils" háírétá 
8TÍha 'Bai» í krííigum sikum tetrinn, ok" leggr'rikt úhdir 
TÍ5 ^á at leyna daul^a Halls ; hann var mai$r sparkr ok 
hægferííugr; um sumarit fer hann til þíngs, ok hefi^ 
met shr fö Hads, haf^i þá enginn spurt þessí tiðfitdi> 

GntSmundr falSirljtalls varáþíngi. J)egár !f6r at •þi'ng- 

« • if 

lokuili gengr f>orgiIs einn dag til lögbcrgísV ok hefr 
þar upp alla «ogu um víg Hálls , en hásetar hans^ 
i^nna metf honum, hefr hann þarft^ háns, ok vill af- 
henda. pe^si fregn fær Guðmundi svo mikils harmsy 
at haiin gengr þegar til búðar sinnar ok legg'st, en^ 
BarSi er 4yr| svörum; spyr hann f>orgUs^ því. hann htík itytá þögiii'sro let^.^ ff&vgSLa^Mlíi ébfi^ ^tdné 
þ6tta-iiváli^L ii^ra ymdtððM lv»ffðv ^^i'^^hiB^hmú 

^in • íjTt ' g€íW\ ^ár^líklfnveiRi )asllii> hldMmtv Þ«^in^ 

hdKi'ÍiaiiiÉ'.Tfljtt bfóiiv ^mrtUiÍMepipt^^ðSnn.iirf^piD^n'ím 

^eMi ti6iii4}4í dbr«itf''möiifldffl*; i ButH^'kni^'hnmifjgjÍTt 

hiifa vitrligat - 44c h^&r |i<á> hnf t. rei okndrBng^lr 

liga úr 'peasum' málttni, hýtðr'haiiiBBíi aí^u^^a fó 

Hatli, seih' hann md^fer^isí <hafif; en . j^rgjUa: neítár 

pvertfgaf < ok tíU ekkert;. af hafo, segfrt fttr $?)» JgvQ^ii 

falia, at þeir þui^ sjjllir í^ár síns: %m ik^i^ti» msO, 

Bh til Ijktas B9^i TÍU Imn.haidi þá hálfa,.ak c]þi|t 

Tei4ir a£. t>á. Gaðmunfljr k^mr beimr al Þíngif ^ #pji^ 

l^uriðr, kona. hans,. hTatl^'^iada ^k^ Þi^^; ^h^a «H4f 

æpti mðÞðitiga, ok kTað ^tíjbu um. f];)ifaU..69nar peirJ^fil 

húi|; anzar ipieð annari ; leg^t þ^ssi ha^mr* sto mjök á 

GuJSmund; at hanii JUfir eigi lengr .enn miiúið^ ] ^m haust- 

it.ber STO Tið eiahT^jusinni, atBartSi peit í.«a&jtí.{»a^ 

aem Hallr T^r Tanr^' at. s^tja, f>á hann Tar.heUna, ok 

sat hann ^á j^f^irra brasi^ra efstr; iiróðir hans kemr 

ittu, ok pá hún.s^r i^tt rekr liún honum gjtdan kinii- 

hest, ^okskipar honum .atskreiðapt burt iíD s^inu.sem 

brát3ast, ok Tera eigi sto .djarfan at ,setja^.l í saa^ 

Hails, meSan lians ah óhefnt; ,:Bar5i segir sto skulf 

Tera. Um haustit frétta m^nu nú al^tfit^. at^Jkessi 

tí6indi um. T/g Halls, einnin um fráfall .H^rejcss^a, 

jþjkkir nú raörguiJii. Tandast Tið þat raálít. þ^rgila.seidi 

skipit hásetum 6Ínum,.ok letti kaupferðum, tóks.^rbil 

í^Qrgarfírði, ok sættu Gíslúuigar noickut úfa 

TÍtS honum, hefr haiin pat til tals tí^ J^á » "ok kTeiSr 

þelr eigi sik einskis at .kuulia; Terðr at .^yí 

h'tit. mark ^t sto stöddu.. " " . 

Nú er þar tii 'máls at taka, 2Lt fis^vH hugsar um 

eptírm áglit. • f>órarinn^ hetmaðr, spakrat;TÍtit)k fram-^ 

»> Hans foreldri sjá í Landn.'3., 5; íTs^r hans^ páfáís^ 
f orvf^dsdáttur, átti Haldón son Snorra goöa , ok er J>vi eigi 
ftóJa, þött Snorri hafí Ytíitt þeim Víðdasmiíi at*^ tíeitfftrV%«ili iSlð. ÁiReidQTwdgalsögtfi} U& •ýnay ev |kjd iá~LækJlimáti í: Wtááal, O&ateiin^Hr táaM 
Baiftii Wi iií«r. Cram áta]|^ái^l> sifmaJEÍtr'eiltir. .Uo^ l^ 
. Baifil v»té^ing4 iairrlvÍAiriplíiÉrifiiiy féétra ainbvíalt 
riiáli,'.#k spjr iBimá lié ðiTeKuordsv sittli^miAtt; ^r^ 
eviihi niælli3.|»^r eigíð mn mtlÉihÉ/ Tandar <tft me^aiifidB 
þarf h^ |íbliaBiée<3is vVS^ .fKTÍfit jof i^án eriiiBÍýat'gtií 
at .frændaémi, '.írasiSr koaktim 'at -bii^ lUi^jb^tii 
fyri aonn stoa á. næsta aipíngi, ok þd hann.£ii éngtr 
bætr, megi' hann ei^ )á;t$ (9iir JeiiSastt #f hf n|i tyib 
(Kmm jrá^nQÍ nt hlýtii, ok m^ni- iiUir j^i^tta Telvjrða* 
)ÍmM 'htífr 'upp fiessa h4tfthei5alii á^ftigi* H4t:í$ií,t 
▼ ii r: e ngi . o v4^am ai^ r , hann hafði ^þá brugðij; ibúj' ok 
af salfki :Sh ðit^ hriiSt^ur , s^num Kl^ppjár ni 4 sviirjir Iiai^if því, 
at hann hafi €[n^ fjárforraeiSI, ofcgettþví^fiagar J^t^ 
gold^;, Tíw ' bann þrí m4U tii frænda sinna, ok ^æK 
Bat^í ekkj frekara svar, at þrí einni, ok fer tíS sTa 
húit heim* A^uat suinar leitar Sac^ onn r4^artilr{>4rf 
ai'jlns ; ðrarar hann, at i ^sömu lqi5 skuli atfara sem hit 
fjxm snmarit, kveðr hér bur^ þplioma^ði TÍtS at,.haft« 
•k muni hit {>riðja sumarit T«r5a .T|ssai^a IiTar þeii; 
gkuli atfáng e%a, ef eptir hugboði.«inu fer, eji u^ 
fl^u piiAi'Sl'.i^ jafnkpmnir at frændsemi. .BiarSl 
gjiDrír.siFO, hefr upp en|i þetta mái áðr þíngi slítr, H^ 

^lar.á pessa luad: monnum .mim k^naigt, a)b tj^v 

: — : ~ ' '..■./, 

iita, £n at sá pórarinn spaki> Laxdæla-^oi^i, sém Bandani'axma- 
$aga umgetr, sé sami ok þpsssi^ sýnist énganteginu géta 
sta^iz^, hvorki vegna aldrs, þvi hann ver<Jr ofgamal^, e{ 
^essi ok sá er hinn sami, né* ættar*; Jþar er hann sagír Óspaks- 
i0n>' Hðikuldssonar, KolJssotiaT, en móijir.hans f>oi^erðr^. d'óttrf 
ir Egils Skallagrimssonar, sem éigi kemstheifn yiií Laxdæla^ 
sogu, þvi Höskuldr átti aungah Ospak fyri soxjj 'heldr 
Óltxí pá, ok kemst |>at ^á heim,'nemj9 i því, a1> Líaxd.' n^e^ii? 
eaga.n af sonuin Oi,afs me^ l>drarin^ nafni, ok eigi a^i^ann af 
liaiis varidamönnúm, enn |>órarinn, son Bárðarfíöskuldssonar, 
ok kann ]þat tit svo miklú leiti at kbmast héim, svo ak, at 
hann er látitm |>ar vera samtiSa Hermundi Iliugasyni' 6k 
Gellir, ifemahvat ætiartalan et örétt, svo -ok at hann kallast 
Ii<gcd»Ia-gQ«i , ok þvi er undarligt^at Bandamannasag^ Iselr 
hann vera Í Vididsd etfr Húnavatns^ingi. 346 Xgf^ VágMýibi-^bk ÍA& 8aBÉs||iiH/ at niiir bTtffiir miuaérÍifir^Éiiar^a^^ 
beiddamst Téff böta af HSreki; íiiífaiÉ inega^dHmiA^ t^rd 
fjrrrf guitav/ at itar om ekgi. úrBliiíf'XeHtí A 
mmn.^ví flesinm TMáÉt; at .Ýé'r' bé^m; aJc^rCikii 
hi«t fyrir yttr^ &<. ítrélíi^iii vér: 8oma.^h^ii^iiá;. ef 
^TÍIi«lLiáei|ii^8lLaIlMMrávaili. fI4i:«ií«l;ii»T-ðkkl 
iri6 kos^trf ók stéS li«niim eiii/eii'&Teyi^ liiMa, 
iem á fia^rúrn^ s^nga tM^mm hif^vir ik 9^m«r^>ott 
l^ atit á 8imá^léi9- sem fjrm siinpiarit} ^etf áMr'ftfiig-^ 
Meimrkni IbfWði lif^erga 8pal[Íiga V«r at tnáfiidi ifaviti 
6^H' h^t maSr, son pbmteimsl; hMni^irí kvii^f^vK^ 
nm la«íiignm; ^fláti mikÍM'ok évatr í orÍÍMi ; 'þeita'iíaiifi4 
kemr bMfii ^t^ fer Iiéto'fBorgárfjtkð Itlftænda^i^iins^ 
ék fréttir af ']^e88^m máfam. ]>ilíjá sninðrtfs'^rí Í^íiH 
fér á 'þfpg) tí^if' bann lieim lat- LækjaníðtiV^ «^ 'iBpyf 
fHÍrarÍAn^ kvetsn nú"9kiílí at fará. f>é#iirinn^yi^lt£, at 
W ýH5i hann enn at bíöjá bóta ^em'fý^r, sk^illáiin 
efgi ^ptar rá^ bohum til þéss; 8a^i /Hánií^iró verá 
|ann mahn kófflinh, seni bahn-hefði eiitirliet^itj ' þáf 
tar ^isli: ðpyrst ih^^ srá frá G/jsU^ aVhhnif 
hÝ brá^fiíKeyttr tHtóáls et taka, ffr%%jaVá'í ok 
of kappS -segfr mííiFisvo hag^ hmV-át'liáhn' n4«iiff*éfti- 
hrefjn "því svera, at' an^géngara Tértli^t^mélinh^ejbfiir,^ 
eiLQ Terit h^tir, BarM kv^,^ sér þykkja ifiikit fj^r' a^ 
biiya þá emi böta ^ en kv&6 þat mimdi þó . vert^a < veraý 
.þvrhans ráð ratíndtí s^n l^ be^ta kbi^a. Bíarfi tieí 
mai^r, fraendi Gíslúnga, hann var mestí ililireisi'ngr. ok 
ofstppamaCr, rámr at áfii, lýginn ok ^jafnaðarfttllr at 
Sllif ; r Ti^ alla menn Ijndti hojiiitim ílJa, en þ<S Ter^t TitS 
fraendr sína, bar$i hann á mðnnnm , ef hann f^k ^gi 

* Hyorjt' sem jþftt hefír verit'Gíslisá, er Grettir hýddi^ 
Qk (fvettis «aga umgetr i >6i kftp,, ok erþa^r sa^soiu' Þor- 
9tein9 GisliLðoii^r^ er $nprri goði Xét dr^pa^ ^ ^(gl^ yypiVerit 
kaiutske *)m.>m. /^) ejgi voírís ö«ruví*]leffit. "^) oÍirkApps- 1315. * p$lðarvígíi.sögv|. * ^47 

þfit hftnn iiil4iy ok iék af jþeim,^^ btfui mjtiHy j%x 
litBii t ýmsinii stotum. ttm lnndy ak. ip^jMU^ t^T^i^^íf 
pómiikM baft Barða fjri kost ok muu at fá ^.9^1} 
iiianu norðr me6 sér , ef hann væri á ^infi y ok kTal^ 
til nokkora koma mundi.. fiari^i k^iur á.yíng^. {mr e? 
Gísli ok fleiri fritnir hana Borgftr&íngar^ . Bar5i gengr 
til 16gbergis einndag á miiSJQ þliigi, ok mælir: s.to. er 
TÍi^Taxit^.at ek hefi b^r tTÍsyar beðit bötii^ fjti ^íf 
Halls^ bróiíui'míns, beiddi mik ^|ar nauðsyjji til, 
oL tar í hVortt?eggja n^n^gefimi lítill gaumr at mái^ 

mínti;. liú sýnist mer þar nokkurr^r júrgreiðsli^ yo'n, ef 
þtt erty Qísli! svo ek jþurfi eigi lengr at velkji^t í 
þeasiún vafa, munu ok flestir |»at maðla, at rhr ei^ 
förHm me^ . mikilii frek|u at máiinu, ok er ^jttr þýf 
skyldai'a gót3u at svara. Auagrir anza fjfi: epn Gíslj^ 
hann mæliri ok. sty^st á spjötskapt fram: whif munuxii 
Ter^a;. ]|okkT|i at svaray als þú rekr [litt erindi^ 
ok þú hefirberiigaá mik kTeÖjít, þó ekþykk^ 
ist nokkut þyerkominn viö málit: í fyrf^ 
aumav á JEÍnglandi var ek.í j^^ni ati^^r e;* beitir at púí^*- 
^teini^^ 'þiar feat ek i torgi ok hafði nQklcru,.sil£ri á^ 
verja, lá þar hja mfer sjó&r ein,^ ^em í vpru sjp n^erkr 
ailfrs, ,riðu þar uiíi torgit nokkrir ósk^na.am4r 
láenn, ok varÍ! >eii^um Jat fyrir, at hann kyntisi 
tll-viii mik ok stakk spjötí sínu tí» sjóö mínum, »ok 
rendi npfá^ ^reiíS meí þnt hjift^ hafjSa ek ejckí þar af, 
vísa ek þér þartilbró«urgjald^,:|>ykkir mér feat at 
glíkn sem {>etta mál, j^ví þat silfr tel ek v^ra 
é vaudarveifl, ok mu!num ver þar eigi önnur 
fé ti41eggja. EiÖr mælti Skeggjason: segja skal 
þursi, ef hann sitr nokkvitSr vii^^ld, ok er 
Ula ok dvitFliga uudirtekit» at svo- siórir menti aem nú . 
egu hlut at. • Qisli svarar: hér safluast þal, sem mæit 
er: Výlir * fjarri, en ver sjaldanT ok er.fatf/n 
») e^i eitthvat kwdt yiH stem. *) vwíí.eigi q«wí$í 1©«*, • 348 AgHf) \?gaátýrs^4k 13-Í4K. 

at V<m/ai'liá1ðié sfo sVári frænd«' ^mia^'^^lili'iiit 
liéýra Í ok lilejpr í bríxljrSi vf6 &ib; ' Nú niælti fi^t^: 
éigi hyríJúm vér 'at gkatty^^ast viÍ^t'/Hk- 
tíyóta iheiin nú mikiiin róm'at máli ÉaWa^ ok" ^ykkir 
þúngli|;a svarat me^ slíku spakl^i 'Sémþeasaer b^i^st. 
14. Helgð^ hét ékkja'áng, hún bjó téstr íí DölnmS 
hénnar batt ma5r sá ei; Grím^^ hét, norðan úr Ejja- 
firSi; kdnan vár í ætt við Kieppjártt | maðriiin var á 
alþfngi) ok var honum l^onan föstnutS, sk^di bruHnpit 
Btanda háifttm mánulSi fjri vetr"^ um haustit. Barði 
koni eitt ðiiln^at búð Kieþþjánis^ ok mæit^ þéir 
]^ar máliím; þar sá Barðí Narfa, ok kom Bar&i sér 
feátt í tal við haun, ok býðr honum lieinl tii «íii, ok 
|»at ^áSi'Narfi. f>á BáriSi keitar af jþíhgi taiar hann vit3 
]>drarinn, ókgegir honum af málumsínum, ok sérþjUn 
hún^ísa, áhörfast. þdrarinnmælti: ná^er svokomitsem 
ek viidi, er {»atnúf.{»reytt, atsvo sýnistvitrnm 
monnum sem okkr, ok ér nú óvandára enn fyrri, 
at' sjá, hvar at skal gánga nm liefndina; BBrbi had 
hann fyrfsjá. Sá maðr var pat snmár í þuigför með 
Barða, sem f>ör%r hhty böndi á Máfstoðnm í Yatnsdal; 
'bknn átti tvo hésta ailivíta/ nema á -eyrunum) þar vom 
|>éir flvartir, þóttu honnm hestaruir slíkt metfé, at 
faann viidi þá eigi miss9 fyrir i^ra hésta; þat hafiSi 
f>óri3i orðit tiifaTreks, at hestar hansbátSir 
voru í lirottu. NarfiverÖr eptir á Lðekjamóti, tekr 
f>örarinn á móti honum ágætavel^ svoNarfaþykkir leika 
í lyndi. , |>Öróifr hhi maðr, pr bjö i Sleggjulæk í Borg- 
arfirði, hann var númjök hniginn^á liinn efra aidr, 

«) í>eir Gíslungar er at sjá af sögunni art hafi verk at 
yisu veQSlaííií viö'lllnga svarta, ef eigi EiS; en Illugi átti 
Ingibjörgu, dótturddttúr MiiSfjarííar - Skeggja, systurdáttujr Eitfs, 
sbr. ílandn. 2, Í:7ag3, l,og Laxd. kap. 6, ok er J>vi eigi at undra 
|»ótt Oisla jiptti skyldug liíveizta EiÖs; ;en 1 {>essari sögu 
ynan ek eigi at vœru nokkur£^r ættartölur öests e«r. BorgfÍrÖ- 
, inga, ok mun þat hafa verit úudangengit i'.J>vi tapatfa stykk- 
intt (?) eíns ok vandt ey isQgUm. *). m. uu ^) m. m. *) m, m. $lti hai»i sérV Tftru ^aiH: altí^i '^samÞykk^ Si^o sUt tU^í 
btórt, ysar Jt&n. Aðatálirg injolc ok m^ia^llíifi 
▼1.tfv; <.lnba áUi.vOpn ,^6^ i }|ir%alum. sínum, er haim 
báf^ dgLihaldit síðan hann létti v/gafi^rlum.; . Nokkru 
0{éav keflir f>órariuii 4 tal yi$ Narfay ok «pyr, hTe^'fBn- 
honum. ek Tin^at Við fra&ndr sína. Haun aitai^r, ai 
lítiU séDvinskapt peírra imiHuqi*/ Muntu vilja $14 
lcavpi Tib mik? sjtgir^rþörarinn: mér er sagt, at:þ4rr 
^lfr, frændiþián,. eigisTei:$:g4>tt, okg^tir þú a^ktnx^ 
|át,' vib ek gefa^þér l^tiðhi^sg ræv; . Naríi viU þat 
gjariianr > fsérarinn aelr iionum i hendr stórau huif^ , ^ 
ér hann skal gefa koau fHSrólfg tii at.Tera meiS s^r i 
fyigi:i er mér'sagt at yápni^ csru slgraui^i^, 
aegir þórarinn , mun þik eigi bresta 'at Ijúga IiTat pér 
iíýQÍst haganligast, hvarfyrir þti bii^>r yopnanna. Narfi 
ha^ hann at vera parum dhræddan , ok gengr fús at 
kaúpinu; hleypr sí^n. suðr um beiiSi, ok kemr um 
kveld ofan í HyftirsíiSu til eina-frænda síus, er bjó á 
Yeggjum*9 er þar um n<>ttina, ok biðr hann at Ijá sér 
Topn, ok segir at einn Austmaj^r nor^r í öxnadal^ hafi 
okorat i sik til einTÍgis útaf konu einni, er bii^ir 
vildu hafa, ok sé stefnudagriiin at hilfsminaðair fresti, 
ok fii hann hTergi, Topn , segir hann þat Iðdigasta til 
um nittstai3i sina ;. hinn STarar, at þetta muni aiit lýgi, 
ok fii bann engi Topn hji sér. Líkar Narfa þat alliUaf 
ok hleypr yfír til fxSrólfs , sem STer^it liafSi, ok segir 
honum, hTat hann i um at Tera, ok tii nittstaiSa 
siftna, senl i fyrri bænum, Tar toI rí^ honum tekit 
at eins; biðr hann |>drölf at Iji sér Topn , ok kTcör 
sér aldreí meiri nauðsyn i Tera enn nú. f>órölfr kvatt 
ðér annat nær, enn skipta sér af< þóhann gjöri sér^ 
iUindi Tið^ menn, ok megi hána sjilfr annast sín kTenna- 
mil, ok eigi muni hann sleppaTÍð hiinn s^erSiuui fer 

^) n^ n). *) nv» ni. 359 AgripVígaá^ýTS-dkHeiííarvígá-sðgu, 14 K, 

, ^r'lifennflinfftimViriSflfk tekrviC «k fgrklgiT^þíiigÍTeni, 
Méyihr iséM dtjótnfft fii ktírk ^fm^ *dker noesift ói^ 
hiáliig^ lcTe^r {nít gktoim mikla, at 't41ifa'«igi di^aimÍS^ 
IStðdðiim ft^Aclmtt sÍRQ^: ^Má hvat feikalfre^aTli 
þt'ntim 'fiiTO 'gott TOpn, 'þai'sttf eT. koainn at 
^btuttt frám? ok kre^r {Mct liggj^ ryðgat á kista' 
f)otn}; ok nmiH tiú lítft gftgn í Tevá; bfuin svarár sem 
ÍJ^rYdV at honitm %k éigi fmt uni Karfa ge^^ rat-jtann 
Ueppi Topnuin «ínuhif i^ hann, iOk télr f»'at majigi 
tnnni gjoTt hafa ai klœkja»t,á T-ið han^n; fer 
hííii þá ok birytr upp hir»faina, sem srérSit U i, <& 
»elr í hendr Narfii ; en hann atrýlcr þegar norSr ok 
fœr fxSrarni. fyórarinn .kTeðr haiin'yel Júfa rekit: eyr^ 
'indit,.ok biér hann táka hrosyn, ak £ara noi$r íyrsl 
tim stuiid at rirrnst fuhd f^œndn sinna. Narfa 
^;^kkir gjðfln 'gó^, fer me^ hfossin bnrtu,'ok er'hann 
ih: sögnnni. |>eir GísliSngar' ]^¥fr^ brœftr höffiu eina 
ieig TÍð HTÍtá át s)^, c^ gerigu 4t {iTÍ Terkl allir áamt) 
tik ðkyldi teigrÍRH álitfó hlSiiin'á tilteknum tfma eptir 
^ing^, Sá hlutr Tar til nýiundu þar norðr um h&röð, 
yatnsdál ok YíiSidal) at aftdkust öil mannamdt^ á þeim^ 
tiiissernra. Skip hafSi ^komit 'um sumarit í Bl&iduös, 
hafM stýrimáf^r / sem Éinarr' hH^ f»ar iieat í hapti; 
ma^r hét HaMóiT<^,inilIbdndi, er bj<S í KleifniFi'^ tÍj$ 
'Blöndubakka. Hestr styrinianns hvarf'um háustit; 
klagar haOn'þat fyrir fíöskuidi gotSa á Höskuldiftdðnm, 
'hann Tar gdðr maðr ók réttdæmr. þar getr ^.ok um 
lúann nokkutu, son f>ördísar^ spákonu at Spákéau- 
fdli', þeldrenn um hana sjálfa^°. 

*) m. m'. *) heldr enn fjórir. ^) hafa svo Heitfanrigin 
'^gjcírit eptir {lessari sogii um . hau^it . 1018. *) var sro illa • 
BiáÖ, at. eigi varíJ Ötfnivisi lesit. ^) m, m. ^) m. m. . •).iii. 
m. •) rétt mun ^ess minnst, því {>essarar Þórdisar at Spákónti- 
félli á Skagaströnd gctr Kórmakssága ; fóriilfr liét maör henn- 
ar; hún var mjög Qölkunnig; hennar getr ok i Vatnsdælu-at 
fjölkýngi einu. ^) m. m. lo) hér datt botninn úr sögunni.. I SSí ÍB'#5É!!ltTllí' 


A , : • - fiíiná^srt l^essii b&dL - -^:, . O'í . ■■■•' ■•' A.on .s.i ' ' A 
braliam,l)iskúp^ 13, 2^ 
Adam, 34;^ ..t'^^r i. -/i 

Aðisl komingrVÍ9,- 1 
Adrianuff;.pá^ 24 . 
A£[nar:Bíagdkrssi*^)-251. ^ r 
i^i •fcdnéngrv 19. ;. :/ 

AlbéýtU& biskup, 2^0* A 
Aldís Ofeigííd. y WX^ 589. .;- 
AlexandÖ'XkeöaH, J24> ■ 
Álextui^'Glrikk^ kohústgr^ 18. 
' Alf4it Gamlnd; , 130. 
Álfei«ur, 205. i 

— (Alfgei^r^ BfiÍ8káldftd«9 
106, 136, 241. 

<'Aögeittr'l^' ' . 

AlfgerÖr Jormóiíard. , . 241. 

Álfljótr, 144* 

Attr 't ÍD^im, a,' 64, 88, 90, ; 

100, áo6, m 

— Egöiíki;, 2i46i- . 

— komihgr, 121. 

— oröstu^ 90, 130. 

' • wiíf Vori, 64. ' 

Alfv^rinn <Alfariiin) Yalas^ ,• 
66, 70,' 71» ^ - 

. AtgeirV72. 
A14 ^Atli), 365, ^'íí:;'01i. 

— hersir,' 52, «jfa: Asi. 
ÁÍof,4j'ig: Otóf. • 

— árbót, 20L 

— fóstrá 'Viga-Baríía, 270, 
' 277* 

— systir Vigá-Bar«a, 270, 
•■ -277. 

A'kekr^ f83. 
-*i koȇngr, 19. 

— formóöars., .f54.v 
Ámundi forgeirss., 109, 183. 

— : I>or»teiriss. , 189, 197. 
Á» A^rs.^ 197, 198. 

— 'bogsveigir, 107^ 133. i 

— Avaldss. , 84. 
Án i Hrauni, 75. 
rrl (ÖííÖ i. Kyrkjufelli, 75. 

— ranimi, :194,/ 
:>íe-,lftti«feidr, 107-408. u 

^ — 'póriss., 178.: 
__ fqmeinss. , . Í9Í^ 
Ani, 60. : .., 
ArÍ, 2«$V .. 

. ".''^ pi ftfóUiiporgilfts., 3, 20, 
83, 100, 203, 235, 248. 

— Lo<Kmundars^> 212. 
-r- Márss. , 100. 

— s. þorbjamar.^súrs,' 109. 
* — Þjót^arsg., 151. 

— Þ.orvarifðs. (porvaldss.) , 
, 169., . . 

Armóðr gamli, 89. 
^^ :HéiSinss. , 132, 

— jarl Nereiiíss. , 245. 
-^ riuör, 106, 107. 

. .-^ skjáJgi, 144. . 
Arnaldr, 137. 

— Grænle^^dinga biskup , 

"268. . ; ; 

— Sæihuxídars., 143, 151. 
Amaidus patriarki, 18. 
Arnbiörg, 57. 

— Höfía-fórKard., 151. 
-— /I^amp^grimsd., 90, 174. 

— Oíeifsd. lángháls, 58. 

— JR.á«ormsd,, 210, 231. 
Arnbiöri^ sterki Ásbraudss., 

. 72, 80. 

— hersir, bS^ 155. 

— hersir, 55. 

— Ólafss. lángháls, h%y 192. 
'— Síettubjarnars. , 89, _149, 

151. , 
Arndís ^a<$ga, 98, 123. 

— Héöinsd. , 148. 

— Styrbiarnard^, 143^ . 

— forkelsd. , 179. 


188, m TT":* a I 

Amf rlíír Slettubjamard., ii9* 
jAr^ejrr, ,|8Qí: WUíllöíi- í/' 

— Anstrœni, 174. 

— Bersas., 69,.iiWfttf n^, ^, 

— hvassi f>orm<^ss. , 154. 

— Sœbjartiars. , 220. ^ 
Amgertfr Asbrandsd., 241* 

• — Ski«dd.,-154. '^IT ; r./ 1 

í^ ^orbjamard/, 96; 121; 

— forkelsd. í • 39. ^ "í - 
Amgríii/fóstri'Au«ðlfe,íí67, ' 

271^ 2á07 " 

— Guiímunass. , 33« • - ■•' ! 

— Þorsteinss.^, ^S^-.— -— ' < 
Írir^nfft? KámiÁldard*, ^. . 

.L». tj(yrsteinSd, /'324.' ; 
Amifk>rgantss. , 289.' ' - 
r— biskup 'í^orlákss., 109; 
•-^ Törfas'., 42. 
Arais ábóti , 109. ' 
'Arnkatla, tjái pxstiifr^ 

— !>ór«ard. ,88. 

— Þorsteinsd. \ ZÍ2» 
Amkell go«i pértílfs., 71, 72, 

' '79. ,' /■ • -■ 
" Amlaugr, Bjd: örlygr, 83. 
Amleif Höfiía-fórilard. , 151. 
-r^ Illug&d., -80. 
' '• — af Katahesi, BystirSvart^ ' 
kels, 39. 
-1- íí(ir»árd. ,80. 
Amljdtr l>órodds8. í 162, -"' 
Arpmótfr, jtjá > Armóiír.' 
Arnoddr Olafss., 153. 
^ Slettiibjamars.; ^149. 
Amólfr, 56. ' 

Arnór Björnss. , 151* 
. — - Birnus. ', 106. 

— go«i Steinólfss. , 170. 
- — Herlaugss. , 247« 

-- Hnítís., 89.- 
-^ hýnefr, láO* 
^ kerlíngamef , 150, 153. 

,r-^ Skefílss.^ 153. • 

— Porgrímsí. , 179. 

— Þónss. , 170.- 

— torkelss., 136, Am^ FMkelM. , 45. 
rí-aMss., 211. 
Amora Euiarsd*, 69, 87« — porgeirsd., 153. 
""— Þors^einsd. , 229.' 

Amri^r Asgeirsd., i70l / , 
^.H*iöii*fL,.175i' . " ' 
Arnsteinn goíli, 180* 
AraJ)jófr,'347. ... 
Amþór, sJái^Amét* 
Arnþóifa,- ' sjá. i . Araóra. 
Am|>rú9r, Arinb}amarll.V'5& 
Aron HkLQr-Helgás^ , 15d» . 
Asal'ílrálfad. ,. ^26. 
Ásbjor^ 04dsd.,..226. 
<Ácbj{japM''Amáir8tf«,' 256«- . 

— auiígi HafciftAis, V S6j 87, 
131. 

<^ *Auiíitnar8i, 75. 

— detti^fc^ 178* 

— ■Heyángrs-Bjamarf < f TOÍ^ 
.' 213. 

— Hrafnkelsa., 190. 
~ >rl skecjable^- 187, 243 

— KetiUss., 206. 

— l9öinho€«i, 189. 

— OfeigBS.., 22a , 

— Rehrttetils^. , 217. 

— vððYÍ Kidiakss., 91, 93. 

— 1>órariins9., 189. 
^-^ özurars., 247.. . 

Asbraíidr or BreiSavík, 98. 
r^ ftá Kambi, 70-^72, 8a 
— . Narfas., 159, . / 

— {>orbrandfiíB. , 132- 
; — torbrandss, , 241. 

Ásdls.Bártfard., 71. 

— (Aldis) Bareyska, 90, 239. 
. — Knattard. , .41. 

— Vigastýrsd., 314-317. 
^ — Þorgrimsd.;, 111 -r 112. 

j^sgautr Aimunjdara*, 231« 
Asgeir, 57. . 

Asgeir, 78.' . 
— ? (Asbjöm) Amörss*, 69. 

— at Asgcirsá Autoiaxs.y 
133. >s JL 353 Áégeiv Aegetr^f . , iTO. 

— Austmannaskelmir, ^ 237* 

— Audunars., 132-133. 

— á Eyri VcaUrss., 73, 76-77. 
»— £rps8. , 88. 

~ Qfimss., 239. 
<^ Kjartanss., 89. 

— Knattarf., 98. 

— kneif, 36, 216. 

— Kvistss. , 170. 

— raa«feldr , 158 - l59. 

— Úlfss. , 243. 

' — flBÍíikollr, 89, 122, 136, 
, 34Í. 

Asgeri(r, systir porgeirs goUn- 
i$, 62. ' 

— Asksd., 216, 217. 

— Bjamard. , 62« » 

— Höf<(a'þórðard. , 151. 

— Ketilsd. , 218. 

— iOddsd. , 230. 
Asgrimr EllídagrimBS., 166, 

í?25. 

— IHfiss., 227-228. 

— f órhallas. . 258. 

— Öndóttss., 163-168.- 
Ashildr ,237-8. 

Ási hersir, sjd: Ali, 85, 235. 
Askell gottiEývindars., 175, 249 

— hnok'an , 207, 231. 

— Ormss. 230. 

— tjörfi , 174. 

— fóriss. , 174, 176. 
Askr ómálgi , 216, 217. 
Áslákr avrgoiJi, 207, 209. 

— Bifru-Káras., 198. 

— r i Lángadal Hróarss., 69, 

82, 84. 
^ — forbergss. , 80, 82. 
Aslaug Sigurðard. ,*- 251, 252. 

— Sigurðard. , 252. 

— Þárhallad. , 322 - 324. 
Ásleif porgilsd. , 221», 230. 
Asleikr Bjarnars., 150. 
Asmundr, 61. 

— 134-135. 

— Áskelss. , .23^1. 

— Atlas., 66. 

— i hœrulángr Þorgrimss. , 
,122.. 

Islendinga Sögur, 1 bindi. ) Aimundr tkeggiauf , 220. 
— r Sveinbjárnars. , 247» 
*— Þurfínnss/, 106. 

— í>orgests8., 74, 81. 

— önflóttss. , .163-168, 
177. 

, — özurars, ,. 187. 
Ásný Flosad. , 229. 

— Sturlud., 102, nu 

— Vestarsd., 220. 
Ásólfr alskik, 41-44. 

— Ffosas., 90. 

— i Höfða , 172, .174, 184. 
Ass, 199. 

Ásta Guðbrandsd., 122,. 132. 
, 252. ' i 

Astrítfr Eiriksd. , 252. 
206. 

— Hrólfsd. , 76. . 

— Hrátsd., 89. 

— mannvitsbrekka, 191, 192, 

— slœkidrengr , 55. 

— Vigfúsd. , 157, 170, 252. 
— tórarinsd. , 289. 

— borgeirsd., 132. 

— porkelsd., 70. 

— J>orva!dsd. , 189. 
Asvaldr Úlfss., 81, 121. 
Ásvör ^rynjólfsd., 188. 

— ferjólfsd. , l'89. 

— Oddbjamaird. , 219. 

— Ofeigsd. , 220. 
-^ t>órisd., 185.. 

Atli,,96, 115, 116. ^ 

— Ásmundars. , 66. 
— ^ ór Atleyju, 69. 

— 8já: Graut-Atli 

— Hásteinss., 234, 236. - 

— Hriitss., 89. 

— Högnás. , 108 - 109. 

— Höskuldss., 108. 

— jarl mjófi, 28-29, 233, 
252-253: 

— iUingr, 158. 

^ rammi^Eylifss, , 143, 151' 
•^ rauöi Ulfss., 100-102. 
-— Skíöas,, 142, 144. 

— Tannas., 98. 
. — ;^ Valas. , 65» 

— I>órhars., 79. . ^ 

23 '3^. A-a Araldi Ingjaldss. , 140,' 
Áyaldr öngft-i-brjósti, 84. 
Avángr, 40. 
Aui^brekkumeim, 160L 
Au«ölfr, 141. 

— at Bœgisá, 160, 
An*r Rauifss. ,51. 
Auduíin Asgeirss. , 1 33. 

— Asgneirss. , 133. 
, — jarl geit, 164. 

— Ketilss. , 230. 

— rauði , 203. 
<— rbtinn, 169. 

— skökull, 132, 140, 182, 
* 251. 

— Smiííkel^s. , 51, 55. 

— stotí Valas. 65y 73-74. 

— f>'ór«ars. , 40. 

— . þunn-kár, 229. , 

Au^ur k. Þórarins l Máfa- 
hlí«, 72. 

— djúpauðga,, 5, 19, 36, 
85-91, 129, 249. 

— :i5yvindard. , 208. 

-^ Olafsd. , 209. • , . 

— 'Snorrad.', 30^, 308. 

Vésteinsd., 108, 104. 

Aungull, sjá: Lotfinn. 

— Svarti, l72. ' , 
Austmaiír sjá: Eývindr. 

' Axlhægíngar, 147. 

•^aldvin Jórsala konúiigr, 18. 
Bálki Blængss. , 49, '59, 123, 
^ 130, 178. 
.Bai;tfi 8jd: Vigá-Baiííi. 
,Báriír,.lO!r. 

— or Ál, 142. 

— Bárekss. , 218, 225. 

— bláskegg, 226, sjá: Börkr 
blátaiinarskegg. 

— blÖnduhom , 2 16. 
^ — sjá : Gniipa-Barír. 
~ Hallas. , 169. 

— Herjólfss, , 83 , 2Í7. ' 

— tíöf«aþór«ars\ , l5l. 

— Höskuldss. ,88. 

— Jöknlss. , 138. 

— Kolla^., 70, 71. 
— , Ormss*, 244. . Bár«r irarti , 104, fð6-9. 

— ^ Suíreyingr, 153. 
. — f'orgeirss., 24S. 

— poríeifss. , 42. 
Barðverjar, l53; 
Bárekr, 21^8. 

— Sighvatss. , 221. - 
Bama-póroddr Omiss., 160. 
Baugr^ 222. 

Be^a prestr , 23. . 
Beiga»r (göttr), 136. 
Beinir Hjaltas., 88. 

— Móss.,.68\ 241. 
Beiskaldi, sjá: fqrleifr. 
Bekan, 45. 
Bera-,Egilsd., 246. 

— Ingvarsd. , 60, 62» 
BWgdis, 62i 63.- 

* — GÍBÍrsd. , 50. 
Bérgljót tórisd., 20l. 
Bergr Glýmhallas. , l8a 
• — rakki , 139. 

— Vesteinss. , 1 10. 

— Vigfáss. , 170, 252. 
Bergjiór Hrafn ss. , 17. 

— KqUss. , 39, 53. . 

— Runólfss. , 230. 
'— f^)rlákssi', 74. 

— Pormóiíars. , 80. 
Bergjyóra Kolgrimsd. , 41, 44. 

— Hrútsd. ,89. - 

— Olafsd., 89. , 
Berhi-Kári, 46, l86. 
Bersi, 38, 4l, 22K 

— goílaus, 59, 123. 

— Haldórss. , 116. 

— sjé: Hólmgaungubersi. 
— . Ketilss., 41. 

— (Bresi) Þótmóiiars., 50, 
52. 

— Özurars. , l87, l88. 
Berufíríííngar , 196. 
Bjaíímakr konúngr, 74.". 
Bjálfí, sjú: Bmnda-Bjálfí. 
Bjargey Valbrandsd., Il5, 11 6. 
Bjarkeyingar, 308. 
Bjarnarir (BJarnhar«^) biskup, 

13, 258m 
Bjarharír biskiip bókvisi, 258- 
59. * 1 m 355 Bjarni , 181. 

— Bjarnaé. , 185, 22^. - 

— BreilJvikiiigakappi, 73. 

— Brqddhel^as. , lU , 180^ 
Í 83, 256, sjá : VigarlB jami. 

— FJo«4«., 185, 229. 
— . Floiaa., 185, 234. 

— Hallkelss., 244. 
*— Haraldss. , 14. . 
— * Helgas., 67. 

— húslángr, 1 85, 251. 

— ]^Imanss., 54. 

— Ofeigss., 146. 
^ énn sþaki, 16. 
-— Sturlus. , 54,^ B5, 

— Þorbrandss. , 70. 

— spaki }>orsteinss. , 226, 
240. 

.^ Bjarneyía-KetiU , l80. 

Bjarnhéðinn Sigurðars. ^ 45. 
• Bjarnvarttr bikup, »já: Bjam- 

arðr. 
, Bjartmar Anars., 108. 
~ jarl, 108. 
Bifrukári, 198. 
Bjólán konúngr, 75. 

— Vilbaldss., 207. 
Bjólfr, 192, 194. 

, Bjöllok Vilbaldsd. , 207- 
Björg Eyvindard. , lOOl 

-r- Isólfsd. , 208. 
Björn, sjás HafrrBjörn, Hella- 
Bjöm, Heyángrs - B jörn, 
Jötun - "Björn , Rauiía- 
Björn , Keyni - Biörn , . 
Skjalda - Björn, Skinna- 
Björn, Slettu-B>örn, Svína- 
Bjðrn. 

— 83. 

— 298. f 
• — auðgi> 160^ 

— austrseni, 36^ 75, 76, 86, 
97 1 29. 

-T- i Bjarnárfírti, 104, 122. 

— biskup Gilss., 87. 

— blátönn, 200. 

— búkkr, 254. 

— buna, 34, 35y 198, 204, 
232> 255. Bjoim-bjrímamjor, 150. 

— B.ölverkss., 79. 
-«- enski, 109. 

-- Gauzki Hrólfss. , 154-66, 
162. 

— Gniipu-BáiStars. , 205. 

— |>rœll Gui(tnundar heljar- 
^kinns, 96. 

— gullberi, 38, 39, 49^' 65^ 
248. 

— háfí, 196. . ' 
-r Helgas., 67. 

' — Hjallkarss., 108. 

— Hýtdæl^kappi , 59, |50^ 
123. 

— «- Hðftfapórðars. , 150. 

— hvalmagi KjaÚakss,. , 91^ 
92. . ^ 

' — konúngr -Eirikss.. , 24. 

— koniiugr at Haugi, 152, 
153. 

— konúngr jámsitfa, 150, 
252. 

— Ljótólfss., 91, 92. 

— Lundasteinarss., 132,251. 

— Márss., 106. 

— Moldagnúj^ss., sjá: Hafr- 
bjöm. 

— Ottar^S., 75. 

— reitfarsiéa, 192. 

— Steinmó'íJars. , l53. 

— sterki, 75, 91» 

— sviöinhorni , 196. 

— i Svinhaga , 225, 228. 

— Þorfinnss. , 87. 
Björnólfr Grimss., l7l. 

— Hrómundars. , 28, 33. 
Birna Illugad., 106: 
Birníngr Gnúpss. , 39. 
Birtingr, sjá:^ Steinólfr. 
Bitru-Oddi forvaldss., 122- 
Blót-Márr, 153. 

Bluiid - KetiU, 50,51,^56,57. 
Blundr, 8já : Blundketill, I>or- 

'. geir, Hrisa'-Blundr. 
Blængr Sótas- , 59, 123, l78. 
BlpkuÆtt, 194. 
Bogi, 159. 
BoUi BoUas., 76, 88, 106. 

. -^ (I^olr)^ Dttarss., 225. 856 B-a Bolli Ske^gjas., A6. 215. 
.— Þorlcikfs., 88, '89, lOáL 

151. 
fiiH, 243. 
Bótey, l7a 
Bótólfr Þorsteiiufl., 139, 150. 

186, 190, 210, 243. 

— SvelnbjanMirB. , 210. 
Bragí skáld, 65, 94. 
Brandr frá Gnúpum, 192, 208. 
Brand-öuubdr , 197-98. 
Brandr, sjá: Vallabraadr. Faz- 

abrandr. 
Brandr Ávaldss., 140. ' 
' — biskup Sœmundss., 44, 

87, 177, 211, 225. 232. 

— Eyjólfss. , Íl^. 
. — Gelliss., 20. 
' — Gislas., 110. 

— Glýruhallas., 180. 

— Móíólfss., 192, 208. 

— neQa , 55. 

— Prior hinn fró«i, 84. - 

— i Skógum, 2l5. 

— porgrimss. , 42, 78. 
^ Þórhaddss., llO. ^ 

— Í>6ríss. , 84, 245. 

— f>orm<íiÍkrs. , 245. 

— Í>óroc}dss., 187.V 

--r- örvi, 73, ria 

Brattr, 234. 
Braut-önundr, 70. 
Breiödælir, 196. 
BrBÍðfírtfingar, 5, 84. 
Breiír Sigraundars., 69, 80. 
Brennukárí , 240, 
Bresasynir, 45. 
Bresi, sjá: Bersi. 
Bi^yngeriJr, 152. 
Brynliildr Bu«la«, 25l.* 
Brynja, 39. 
Brynjólfr Autfunnar5.»230. 

— gamli, 186-89, 194-96 r 
213. - 

Brodd-Heígi, 145, 183.. 185- 

86, 255. 
.Broddi, ^á: Skeggbroddi. 

— tóríss. , 251. 
Breddr, 159. 
Brunda-B)álfi, 46. Brdni , 211. 

Brdni Geimrandarsön. , 5S. 

~ hinn hriti,' 153. 
Bnisibr. Bártfar Halbs., 169. 
Bröndólfi^ Naddoddss. , 241. 

— I'orleifts., 241. 
Burízlafr konúngr, 148. 
Bsegifótr, 9já: Þórölfr. 
Böðmó«r, 206. 

BdSmó«r or Búlkarúmi , 41. 

— gcrpir, 1-22, 159, 176. 
^ — or skut, 102. 

— Þóríssr, 246. 

Böiíólfr Grímss., 166, 176, 

177, 178. 
Böttyar, 9fá: Srina-Bðiívar. 

— 134. 

— Arnörss. ,179. 

— bjarki, l3l. 

— blö«ruskalli, 37, lOT. 

— or Bötfvarshóhim, 130. 
-*- at Bötfvarstóptum, 236. 

— Hrólfss., Í69, 179. 

— hviti, 197, 199, 213. 
^ snœþryma, 197. 

, — Vígsterkss. , 102, 120. 
w Vikingakáras., 1^2, 243, 
252. 

— I>Sr«ars. , 62, 203. . 

— fórííars. , 62, . 168, 172, 
184, 240. 

— spóröars., 240. 
Bðggver, sjá: Klaufi. 
BölverkrBlindingatrjóna, 79, 

^O. 
.— Éyjólfss., 106. 

— 9já: Músa-Bölverkr. 
Börkr á Baugstöðum, 185. 
' — blátannarskegg , 221. 

— digri, 71, 72, 78, 90, 
95, 110. 

— Grimss., 234, 246. 

— torraóttars., 40, 97, 103 

-L'aííi.Skáld Bárðars., I5l. 
Dagr, 266, 275, 280, 287. 

— konúngr, 20. 

— Í>orkelsd., 179. 
Ðagrdn f>orkelsK. , 22 i. 
Dagstyggr konúngr, 14éL i<. D-E. 357 i^Alfr, §Já í h^ i Dðlunu 
Ðalakollr, m^ 88, 89, 104, 

174. 
Dálkr Refssf , 64, 
n — fórisB;, 170. 
Ðalla Ketilsd.. 1.78. 

— IforTaldsd. 133, 144^ 240i 

— önundard. , 60. 
Darri Ai^ars. , 246. 
Digr-Ormr, ,139, 140, 142. 
Dis Aígeirsd. , I7O, 
D)úpdœlir, 5, 
Dofnakr, 207. 
ÐÖmaldr konúngr, 20. 
Dóm^rr konángr, 20. 
Drafdrítr, 30. 

Drafli, 80. 

X)rángakarl, sjáí -foxsteinn. 
Dírumb-Oddr, 242. 
Dilfans>< 108. 
Dufnall Erpsá., 88. 
Dufnjáll Kjarvalss, ^ 281. 
Dufþakr, 30, 31. 
-T 219, 224. 

— Dufnjálss., 231, ^já: Dof- 
nakr. 

Dtigfús, 14a ^ 
Dyggvi konúngr, 20. 
DÝrfínna, 160. 
.Dyri, 110. 

■tlitfmundr helgi, 4, 6, 13, 18. 
£«na Ketilsd., 41. 
Egill Ásbjamars. . 247. ' 

— Auttunars. , 133. 

— Bollas. . 225. 

— ^jnúpa-Bérðars. , 205. 
— 'rauiíi, 195: . 

— Siím-Hallss. ^ 19, 203. 

— Skallagrímsson , 62, 89, 
103, 246, 248'. 

— Steinbiarnars. , 184. 

— vendilkráka, 20. 

— Völusteins., 112, 114. 
Ei«faxi (hestr), 148.^. 

Ei«r Skeggjas., 52, 131. 2l7, 
289, 290. 295, 301. 

— fórhallas. , 131. 
Einar, sjá : Einar, Lóu-Ein* 

ar, Torf-Einar. EÍBar f9« 

— . 83. - ' ^ 

^ Aufiunaíi., 169. 
^ Bergþórss., 185. 

— brúír, 185* 

— Eyjólfes.., 159-60. 
.^ Flosas., 185, 234. 

— Gilss., 70. , 

— Grimsá. , 234. . 

— Haldórss., 162. 

— Hjaltleildingr, 244. 

^ Járiiskeggjas; , 304. ^ - 

— Ketilss. , 87, , 

— Ketilss., 159. 
-^ Kleppss. , 41, 90. 
.1^ Knjúkss. , lOi. 
-.- Koriáiás. , 176. 

— Magnúss., 203. ^O. , 

— Osvífrss.', 76, 

. -7- Kögnvaldss. , 201, 

— Sigmundars. at Laugar- 

brekku, »Ja : Laugar- 
brekku-Einar. 

— skálaglam , 76, 

— Snjallss. , 254 

-^ Téitss. at Stafholti , 58. 
80, 118. 

— Þorgeirss., 180. 
-— i>óriss., 186. 

— f>órólfss., 130. 

— 'ÖIviss. , 239, 245, 254. - 
Eindriiii Illugas., 80. 
Eirikr i Keldudal, Í09. 

•— Grœnlandsbiskup, 39. 

— jarl Hákonars,, 13. . 

— Hróaldss. , 1 Goddöltmií 
141, 145, 146, 182, 185, 

,— Högnas. , 105. 

-— Hörðakonúngr, 94. 

— konángr at uppsöltun, 
'148. 

. — konúngr Eymundars., 24: 
. — Lundasteinarsson « ' 132^ 

252. . 
... Ragnarss. r 251. 

— ráutfi l>orvaldss. , 9, 10; 
. 81-84, 101, 121. ' 

•— snara, I2l. 

-. viiJsjá, 264, Zr^ 280, 282^ 
29Q-295. 358 E. Eirikr Viklngakáras. á Offrii- I 
stöðum; 132, 252. 

— ölfus , 165-167. ' 

— öröug«k«ggi, 146. 
Éld.Grimr, 57. 
Eldjám j^rnóvss. , 151. 
Elfráitr könúngr riki, %L 
£Un Burisláfsd. » l4d. 
Ellida-Grimr, 40, 1«7-168. ^ 
Erlendr himaldi (húualdí), 

76 J ' . 

— tterki (digri), 62, 1^1, 
159, 185, 229, 234, 246, 
252. 

Erlíngr ^yvindars., 247. 

— knýtir, l55. 
Erlygr, sjá: Örlyg?, 

.Ermskir, l3< - 

Erpr, leysingi Autfar, 85, 86, 

88, 90. 
'— • 'lútandi, 55. 

Evar, 140, 182. 
^ — gamli, 188, 189, 192, 195. 

Ey Ingjaldsd. , 104. 

Eydis Éinarsd,, 176. 

EyfírÖiiigar^ 5. 

Eyfre«r gamli, 242. 
'Eylaugr kóniingt, 34. 

EyUfr, 263, 267. 

— 2^5 "^ 
— . auiígi, 223, 224, 243. 

— Eyhfss. .úngi, 225, 229. 
230. 

— Ketilss. , 90, 230, 23S. 
T- prú«i, 92, 93. 
— t Vallabrandss. , 2i8, 225. 

■ — öm, 142. 

Eyjar (Einar) Þórhrólfsson , 

130; 

Eyjóifr at Asmundargnúpi^ 

, 265, 272, 280. 

-^ frá Æorg, 265, 276, ?S0„ 
297. 
Eyjólfr Egilss. , 33. 

— Eyjarss. , (Einarss.), 130. 

— Eiiiarss. ,' Í80. 
. — Einarss. ^ValgerÖars.), 10, 

169,170-71, 176,241^,250. 
-r grái, 106, 113. Eyjólifr Gttttmttric^rs.' lUtt, 
133* 143, 179* . 

— Gutfhiundars. , 19, l43, 
' 303-306. ' 

^ Hallbjarnal-s. , 96. * 
^'lUugas;, BÖ. ' 

— Inglaldss., 231, 170. 

— Knjúkss. , 104. 
«. Narfas. ,159. 

— taur, .81. 

^ Skeggjas. , 21 5. 

— or Sviney, 81-82. 91. 

— prestr Surtss., 66, . 

• -r Vajgferöars., tjé: Ey|ö]£c 
Einars.', 
— - tóríarss. gellis, 20. 

— torgilss. , 289, 290, 295, 
302. 

— forkelss., 110. 

— son forfínnu , 289, 29^ 
30 . 

Eyrby^gvar, .80. ' 
Eyrny I>itfraadad .98. 
Eysteinn Autíunars. , 133. 

— digri, 207. 

"^ Drángakarlss. , 211. 

— Ei«ss: , 52, 239, 290, 295u 

— EyUfss., 143. 

— erkibiskup, 91. 

'.— glumra, 24, 8ð, 171, 20a 
-~~ Hranas. , 207. 
r^ konúngr, 2Í5/ 
konúngr, 20. 

— konúngr Magnúss., l8. 

— meinfretr, 3, 90, 130. 

— UauíJúlfss. , 162. 

—^ Þorbérgss. ,, 52, 2l7v 

— í>orgeirs5. ,61. 

— - Þorsteinss. , 208. " 
Eyviridr, 194. 

— 106. 

— aui^kála, 140. 

— Austraa^r> 5, 85, lOO, 
110, 116, 154-156, 163, 
239.. 

— Baúgss. , 222. 

, — éikikrókr, 67, 204. 
^ Eyverski 2l2. ' 
^ eldr,'89, - É*G. dsd £yv-ihdr hani/ llð. \ 
.-— HerrauVaTs., Í2i* 
J. hjaltiy'Sli: 

— Hrólfes., 169. 
jarl Armölters. 9 245'46. 

— karpi, 205, 206. 
— i kné, 109, 115, 
— . Kolsveinss. , 36. 
i Kvigaivogum, 245. 24*7. 

— lámlH, 230. , 
■ -^' s. liotfins aunguls. , l73v 
.— skáldasp^Vir 220. 
— A sniiðr, 204. ' 

— sörkver, 134, 135, 140, 
t4l. ' 

— vopni, 183^ .184, 196. 
— . torgrimss. , 246; 
-^ í>orsteinss. , 175, l82k , 

Eyjjófr, 108. 

-*^ agrdælir, 97. 
Fálki í>órajinss., 168* 
Fastný Brynjólísd,, 186. 
Faxa-Brandr, 139. 
Faxi, 27. 

Fjarská-Finnr, llO. 
Filippus Svíakonúngr, 18, 
Pinna Hriitsd., 39. 

^— Skoptad. , 64, ' ' 

, — í'ormóðard., 241. 
Finnbogi fróíi, 69. 

— Helgas., 67. 
— '■ Kolbeinss;, 64. 

— rammi, l39, 173. \ 

— Porgeirss., 61. 
Finngcir {>orsteinS5. (í órtt- 

^Ts.\ 78. , 

Finni , 183. 
— ::: Möttulss., 55. 

-T- draumspaki forgeirss. , 
174. 
Finnr auSgi, 44, 46, 67i 235. 

*i- Jorundars., Í42. 

—r lögsogumaÖr,,l89, 247. 

-r- Ottkelss., 217. 
, — skjálgi; 220. 
FinnvarÖr Einarss. ,• 69. 

-^ Hallkelss. , 56» 

— f orkelss., 69. 
Fjölnir koiiúngr, 19. F}&-leif Ey^ttdttrd. ,. 174-W. 
Fleinn skáld Hjörss., í^l^. , 
Flófei, 49, 102. 
. — Vilgerifars., «;«: Hrafna- 

— Hóki. 

Flosi Bjamars.,. 161, 159;185y 
• 229, 234, 252. 

— Eiirikss. , 121-22. 
-r- Kolbeinss., 185.' 
-^ Vallabrandss. , 229. 

— r f orbjamars. , 221, 22&, 
232. 

— fdröárs., .211. ,, 
Fliigu-Grimr §norrás., ;1 1 1,' 
Fóka keisari, l8. 
Fóstólfr, 142. 
Freygeríír, 247. 

— Hrafnsd., 216. . . 
Freyja, 11 

Fr^yleif, tjá : Fjörleif . 
Freyr, 19, 199.' 
Freysgyiílingar, 213'. 
Freysteinn fagri , 195. ' 
Freyviðr Alfss., 64. 
Fri«ger«r IUugai., 80. 
^ r- Kjarvalsd. ,.' 150. 

— Þóröard., 157. 

— f órisd., 150. 
Friíleifr i Hölti, 152-53. ' 

. Friömundr, 134-35. 
Friörekr biskup, l3, 140^ 

258-59. 
FróíSí konúngr , 154. 

— Vemundars. , 223. 

^alti Arnmótars. , 144. 
— , Griss. , 178, 180. , 

— Óttarss., , 140. 

' — sjá : Snæbjörn. 

— torfinnss., 64. 
Gálmar, 159. 
Gamli Skeggjas., 130. 

— póröars., 130.- 

■ Garííar ' S^afarss. , 26, 175, 
190. 
Gaukr f orkelss., 240: 
Gaungu-Hrólfr, 75, 200. 
Gaíitr , «;á ; Hiálmun-Gautr. 
Gautr, 141. 

— Gautrekss., p7. v> - 360 


Geir auðgi, 60. 
Geir i Geirshólmi, $1. 
^ gdlH, 225, 226, 243, 248. 
V Gei>l?jörg Bálkad., 49, 69, 123* 
^eirhildr, 161. ' 

— Flókad., 27i 
Geiri, 179. 

— Biamars., 20ö- 

— Í>orkelss., 206. 
Geirlaug, 64, 131. 

— Skúlad., 183. 

— I>or'móiJard. , 41, 60. 
GeSrkifr, Í05, 107. 

— Híappss., 160, 276. . 
Geirmiiindí' Bjarnars. , 49. 

— Eíríkss. , 146. 

-^ Gunnb)amars., 68. 

— heljarskinn, 93-97, 102, 
107, 115-16, 120, 129. 

— Sæmundars., 137-58, l43^ 
163. 

— forgrímss., 71. 

— I^rasas. , 216. 

— Öilygss., 38, 
Gcimý Gnúpsd. ,231. 

— foi-gilsd., 173. 
Geirólfr Lllfss. ^ 176. 

— á Geirólfsgnúpi, 121. 
GeirraUírá Eyri, 78-79. 
GeirrQ«r^ ^BsWy 30. 
Geirríír, , 79. 

— Böegifótsd., 71, 79. 
— » Eiriksd. , 167. 

— Geirmundard., 97. 
Geirsteinn á Jörvar, 81. 

— kjálki, 106. 
. Geirvör, 34. 

GeirBjófr Vallijófss., 108. 

— pórólfss.. 107. 
Geitir Lýtíngss. , 68, 186. 
GeitleQdingar, 63. 

Gellir, sjá ; hestagellir, fóriír. 
^ BÓlverkss.* 14. 
^ 20. 

^ lllugás. , 80. 
.— . lögsögamiitfr, 106» 
-— Þorgeirss. , l69. 

— forkels9., 7> 14; 16, 76. 
88. . GerttT B69fainid., IdO. « 

— K)aU«k8d./64. 76. - 
Geiirr Vattad., 238. 
Gestr, 241. - 

«-i Bjaxnars«« 67. 

— * Oddleifsson spaki, IQS, 

112-13, 119-20, 244. 
— ^ forgeirss., 61* 
Gjafaldr, 70. 

Gjdflaug Kjarlaksd., 76, 91, 
Gils skeiðarnef, 95, 96 ^ 99, 
100, 123. , 

— Snorrás;, 102, 111. 

— I>orvaldM.j 70, 
Gir«r, 163. 

Gisli Eyiólfss,, 110. 
-— Gnúpa-Barttars. , 205. * 
r— Súrss. , 95, 109. 

— Þorbja^nars. , 68. 

— I>(Sriíars., 88. 
•~ porgautss., 68^ 

Gisroi^r, sjá: Gizr bisknp,. 
Gizr .biskup Isleifss., 4, 14- í 8, 
19, 133, 144, ,197, 240, 
243, 251, 252. 266-66. 
.»- Einarss., 266. 

— gla*i, 91. 

— Hafrbiarnars. , 248. 

-^ Hallsfi., 110, €162, 187, 
^ 203." . 

— hviti, 10,11,14, 62,13:!^ 
225, 252. 

— jarl, 109, 162, 2Q3. 
-^ líeitss., 19. 

Gljómal Irakonúngr^ 86. 
Gldinr, 8jút Viga-Glúmr. 

— Geiras., 95, 99, 160, 179. 
-^ á Vatnsleysu' Þórarinss., 

39,61. 

— torkelss., 38, 5í. ' 
Glýru-Halli, L80, Í83. 
GlæÖir,^139, 206. 
Gnúpa-Bárír, l73, 176, 179, 

182, 205. 
Gnúpr, 8j4: Molda-Gnúpr. 

— Birningss., '3SÍ. 

— FJókas.v50, 
•— Grimkelss., 39. 

— Molda-Gnúpss., 2l0, 231. 
Gó kon^ng^> 197; H. m Oolíi&n y ttO. ' ' 
Gor kojBÚngr, 197.* 
Gomir hersir^ 148, 

— kooúngr. gamli, 24. 
Goti AJfaráM.« 71 
Grani Guxmarss., 225« , 

— 9rólfas„ 179. 
.:— 01aí«s. , 90. ;. 
Gra4it-Atli, 187, 1B8« 213» 
Gregórius páfí/ Í8. , 
Ptelöí , 85í . 

— Bjartmarsd. jarls; 108. 
Grenjatfr Hrappss., 175, 176. 
pteníuðr Hermbndars, 124. 
Qmút, ^já: Ofeigr. 
. » sterki Asmundars. > 122, 

130, 177. 

— Önundars., 122. 
Grima Hallkelsd., 56, 69, 30a 
Grimkell godi >Biamars* , 39, 

49. 

— Clfss., ^70. ^ 
Grimílfr Oláfs., 116. 
.~ Olífss. bekks, 153. 
.— 122, 159. . 

Grimr, sjá : Eld-Grimr, EUiiía- 
Gxipir , Flugu - Grímr , J 
Kampa - Grimr , Skalla^ 
GrÍR#, Staln-Grimr og 
Vettra - Grimr. 

— 59. - 
~ 187- 

— eyrarleggr, 162. 
í«-^ , geitskór , 6. 

— glamma«r, 234, 246. . 

— Gráf eldarmdli , 174. 

— 52. 
"— Grimiólfss., 176. 

— i Grímsnesi, 105, 234, 
244. 

— Háleyski , 47-48, 54, 56, 
133, 245-46. 

— Heigas. , ,l59, f- 

— hersir K.olb)arnar8. , 155- 
56, 162-64. 

— Hjaldrss., 255. 
-^ holtaskaUi, 225. 

' — Hrafnss. , 239. 
— . Hrútss., 8». 
.— Ingjaldss.'', 62, 63. Qámt In«]alds8.« 234« ai& . 
•— Jónss. , 42. 

— kantban, 40, 169. 
'— kögr, 112-13.. 

— lotfinkinna, lÓ7y l72». 
^ Lotf mundara. , 111. 

— Oddas., 172. 
•— Semingss., )40. 

— Svertingss. , /J3; 65, 168, 
231, 2á5, 254. 

— fórarinss. (Tdfu«.), • 236. 
— ^íorgeirss., 61. 

— Ölviss., 254. 
Grj<Jtg^r»r jarl,. 44 lU, 220, 

231. 
Gris, 59. 

— gleíiU, 158. 

— Ljótss. , 178. , . 

— Semingss. ,' 140. 
Gró, (Gróa) 139. 

-»—■ Bjamard. , 152. » 

~ Dala-KoUsd. ,89. 

— Helg^d., 206. 

— Herfinnsd. , 149. 
-^ Karlsd:, 158.. 

-rr kristna Geirleifsd. , , 106« 

— Oddsd., 6f. 

— skygna , 152- 

— tóröard. „ 202, 204. 

— fórólfsd., 109. . 

— porsteinsd. , 85. 

— f orvarísd. , 154. 
Gí'ænlendingar ,9. 
Gu«björg, 122t 

-Guöbrandr, 294, 295, 301, 
306-7. 

— GuÖleifss. , 66, 

— kiila, 122, 251, 254. 
— i- forsteinss., 138-139. 

Gu«dælir,.249. 

Gu«isk(51kr biskup, 13, 238. 

Gutlaug Anibiarnard., 151. 

— Eyjólfsd., 143. 

-- Hrólfsd., 170, l72. 

— Óttarsd., 203. 
GuMaugr, 123. 

^ 89. 

— Asbjarnars. , 205. 

— auðgi Í>onnó«ss. , 49, 65. 

— prestr, '142. 

'23' u^ G. Gniilaugr smitfr, Lofitss. ,'3^.' 

— torbjamaras. , • 71-72. 

— Þorfitinss. , 66 , 143. " 
Gii«leif Helgad. , llO. 

— Ketikd., «0. 
Guivleifbr Aras. / lOO, 9S0. • 

— GuMau^s. ,. 65. 

— Surtss. , 66. 
Guðmnndr bast, 235. 

* — biskup Arfts.',' 169.' 
•— Brtmdss., llO. 

— Eyjólfss., 19, 301-306, 
. ■- gás , 143. 

— grlí, 109. 

— GuU-tóriss. , 96. 

— Hamalss. , 34. ' 

— riki, 139, 143, 169. 

— Sölmandars. , l43. 

— l>orgeirss, , l7. 

— t>órsteinss. , 53, 
Gutfný Bdðvarsd., 53, 150« 

197, 203, 210. 

— Brynjólfsd., 187. 

— Hafþófsd., 61- 

— Hrafnkelsd. , 35. 
^ Þórólfsd. ^ 73. 

Gu«rau«r Hálfdánars., 20,84. 

— konúngr Ijómi, 1152. 
Gu«ri«r Brynjólfsd. , '187. 

— Hrafnsd. , 172. 

— Illugad. ,80. 

— Mársd. , 75. 

/ — fk)rbjarnard., -69,^87, l8l- 

— torkelsd , l72. 

— þorsteinsd., l88, 303. 
Guðrún, 44,225, 230. 

— 1881 

— Ámundad., 183,' 189, 197. 
•— Asólfsd. , 106. 

— k. Bariía, 293. 

— Bjarnad., l85. . 
. — fni, 185, 235. . 

— Héiíinsfl. , 175. 

— Hraf nkelsd. , 35. 
, — kolbeinsd. , 229. 

— , — 206. 

— Osvlfrsd. , 76, 88, 99, 
104, 106, 180. ~ 

— ánorrad. , 78,169 

— Þórarinsd. , l85. Gulírán ÞdrVard.^ 306. 
-. tói'isd:, !85,\229. 

— Þorkelsd. , .174, 

— — 124. 

— Þorsteinsd,., 151,159,2521 

— . — ^ 158/- 

— I>orvaldsd. •, Itó. 
Gu«rö*r veidikoriúngr, 3, 14. 
GuVBbrair, sjá: Guttormr. 
Guir-Þdrir, 95, 96. 

'Gunnar Baugss. ,• l9l, 219^ 
m-2S. 
~ Hámundars , 228. 

— — á Hli«arenda, 1«1, 
208, 219, 2í9l> 224,221», 

' 22Ö, 244. 

— Hlifars., 51, 90. 
*— spaki, 14, 15. 

— Valbrámiss. , 115. 

— Úlfliótss., fi, 168. ' 

— bróiSir Þorvalds kroppin- 

— Þorsteinss. . 228,* 229. 
Gunnl^öm Brynjúifss., l^. 

•> gand , 58. ' 

— Erpsa., 88. 

^ Olfss., 70, 82, 116. 
Gunnbildr, 51. 
_ Asláksd., 69, iO; 84. 

— Eiriksd., 141, 145. 

— Geirmundard. , 97. 
-— Israuðard. , 1 84. 

•t — Simottsd. , ^. 

•— Þorsteiusd., 206. 212, 

240. 
Guhnlaugr ormstúnga , 38, 

55, 67, 131. ' 
— ^Hrólfss., 47, 5$. 

— Steinþórss. , 74. 
Gunnólfr, 148. 

— jc^mli, 154. 

/ — kroppa , 183. 
Gunnsteinn , 141. i 

— berserkiabaui , 230. 
' — Eysteinss., Ífi2. 

' — Gunnbjarnars., 11& 

— meinfretr, s/di Eysteinn. 

— f óriss. , 192. 
Gunuvaldr ' Rauiíabjarnars. , 

60. GtU. 36á — Hro«geir«d.> 40, 235. 
Guttormr . herto^ Sigttrtfais. , 

— Kagas.y 60. 
^ífö, 164. , 

Gyðja , sjd : Þörlmig, Þttrite. 
Gyröir jarl . Sdgvaldas. , . 65*, 
Göti^eggjar/ 86« 

■tlafgrirar, 88. •/ 

HafliÍi.Máras,, 17, lll, 142, 
256:58. . 

-^ Þorgestss., 81. . 
.-^ örvi, 169-70. 
' líafljótr porbergss. , l89. 
Hafnar^Ormr, 41, 45, 46, 48, 

235. 
Hafr Hámundars. , 224. . 

— í>órííaps., 152. 
Hafr-Björn, 51, 2i0. 

— Stýjfkáas. , 248. 
Hafþór vikingr, 158. 

-^. f orgeirss. ; 61. 
Hafþöra 'porbergsd. , 52, 15J, 

21.7. 
Haki, 24á. 

— Helgat. , 133. 
* Hákon, 186. 

-^ jarl GrjótgaríSss., 44, 1 I4,i 
115, 120, 161, 172, 172, 
233, 212. . 

^ '— jarl riki, 201^250. 

— konúngr Aitalsteinsföstri, 
45, 173. 

Haldis Erpsd. ,, 88, 90. 

— Þorgriinsd. , 111-12. ' 
Haidór, 206. 

— 30. 

^ 264-268, 280, 305. 

— Arnljótss.,, 162. 

— Brandss/, 84. 
-^ Egilss: , 256. 

-— Qarpsdalsgo^i , .99. 

— Gunnbjamars.,. 116.. 
í "— Högnas. , 44. 

-^ á Hólmslátri, 80. . 
•~ lUugas. , 43, 44. 
— ^ Kollss. . 131^ H^ór Ólafs».,m 

— Snorrason , 78, 102, 142, 
169. 

— Tyrfingss. , 235. . 

-T Þorgeirss. , 143, 15L 

— Þóri^s., 122. 

— Þorleifss. , 84. 

— örnúlfssi, 211. 
Haldóri i 176. » . 

— 184. 

— r Einaifsd. , 185. 
' — Geirmundard. , 58. 
' — Gunnsteinsd. (Eysteinn.), 
162. 

— Hrólfsd. , 52. 

— Húnrauðard. 142. 

— Grírasd. , 172. 

' — Ormsd., 2l8, 225. 

— Refsd. , 40. 

^ Sli^apböðvarsd. ,. 15*^. 
.— Steinmó^ard. , 90, 239. 
,— í>órhallad. ,89. ' • 

— Þorkelsd,, l74. 
Háleygjaœftt, 196. 
Háleygr Skjöldólfss, 296. 
Hálfdán hvítberiui könángr/ 

3, 20, 84. . 

— konúngr gamli , 200. 

^ — mildi og matarilli , 3, 
— ^ konúngr svarti, 3, 4, 23.3» 
252-53. 

Hálfr koniingr, Hjörleifss., 931 

Hálfsrekkar, 93. 

Halla, 121. ' r 

— 2l6. 

— 186. 

257. ■ 

— Eyjólfsd. , 98. 

— Flosad., 185, 235. 

— Gestsd. , 106. 

— Heííinsd., 148. 

— Jörundard. , l85, 252. 

— Jörundard, 143. ^ 

— Lítiugsd. , 185. 

— Mársd., 135. 

— Steinólfsd., 104, 111. _"[ 
Halladr jarl i Orkneyum , 102, 

101. 
Hallbera abbadis, 185, 235, , 
— f Arad. , 100. • m m Hallbera lUfiHflA. , 141^ iSl. 
-«r- Snoihrad., 111. 

— ' — m. 

— — fi?7, 78, 160, 
]'4S, 144, 151, 169, lib, 

Í88, ao6> íia. 

^ Ulfed., 46. 

— tórálfsd. , 97. 

— porgilsd. ; 100, 144 

— Þóroddsd. (Þórólfsd.), 148. 
169» 

— önundard. , 176.' 
tíanbjöi^ , 64. 

— Bárfeard. ,88. 
Hallb)örn Egilss., 184. 

— hálftröll, S18. 

— Hörðakappi, 233. 

— Oddss., ðl, 117-18, 244. 

— — 133. 
i^allfreðr randræiSaskáld, léO. 
flanfrlír Egilsd. , 184. 

— Einarsd., 169. 
, — Snorrad. ^ 19. 

.—• torbjamard. (Bjamard.) 

88, 89, 104. 
Jíallgeir, 224. 

. -^ Þorgeirss. , 186. 
Jfifállger«r I>órólfsd., .39. 

*-- /íóltnsteinsd. , 189. 

•— snúinbi^ók, 88, 89, 117. 

-. Tvingu-Oddsd. 51, Il7. 

•- .Vermundard. , 120. 

— Örnúlfsd., 106. 
ifallgils forbrandss. , 179. 
Mlallgrímr Brynjólfss., l86. 

^ sviðbálki, 218, 225. 

— Valbrandss. ,115 
Í/alli, ejá: Glýru-Halli. 

— hvití , .169. 

— Ormss. , 169. 
jffallkatla B^arnard. , 106. 

— Einarsd.^ 234- 

— lírafnsd., 53. 
ifallkeli; 45, 55, 56, 69. , " 

^ 117. 244. 

-T- Oddss., 244. ^ 
Jfanormr; 136. '' 
Hallr, 97, 144. 

-2 189: 

-r ábóti , 176. HaI]»áxKán:ftQðfattI6i^,t59 

— BJiurims. , ^M4. 
-^ Eldjámst. , 151. 
•— Geirólfss., 175. 

— Gizurars. > 104. 

•— Gudmundss. , 268, 2741 
288, 301. 

— á jffélum, 17, 235. 
^ á jETofstdtfum, 95, 96. 

. — Isleifss., 14, 15. ' * 

— Orœkjus. , 6. 

— »já: Sííu-'MaUr. 

— Styrmiss., 144. 

— Teitss.^ 203, 256-57. > 
-r* Vigastýrss. , 88. 

— Þörarinss. , i Háukadal, 
14, 162, 241, 259. 

— IvSriss. , go<(latts , 3ð^ 
Hallsteitm, 235. 

' — Gnúpsft, 231., 

— herstr, 165-166. 
— Þengiiss., 1,72- 

— . forbjömss. ,_ 71, 7i5. 

»— Þórólfss. , 7. 

~- |>orskaf jartorgoði, 78, 90, 

lOl. 
Hallyarðr, 139. 

— JErallkeíss., 2i4. 
— : harðfari, 46, 218. 

— súgandi, 113-14. 
Hallveig Bjomsd., 225. 

-^ Einarsd. , 69, 8T, Í8l. 

— Fróöad. , 34. 

— Oddad. y 102. 
^ Tindsd. ,84. 

— Þorbjamard. , 89, 

— I>orgrímsd., 89. 

— forvitfard. , 232, 236. 
Hallvðr Oddad. , (pórhallad.) 

97, 103. 
Háls Þónss. , 174, 176. 
Hamall Si^rðars;, 34. 

— Þormóðss., 34, 143. 
Hamarbyggjar, 58. 
Hámundr' Gúnnarsson , 191, 

208, ;219, 221, 222, 223, 
224, 225. 

— halti-; 191, 208. 

— heljarskinn , 93, 9i^ 108, 
156-59, 168-69^ 


stó HámundF Tyr&igw^y • 2SS. 

Haraldr, lOQt 

— Eg^akoudngr, -253, 

— hríngr, 132. 
.*-^i^konúngr gráféldr, 4^, 

179, m 

— konúúgr GntfraSars. ., 14. 

— ko»úngr giillskeggr, 140, 
233, 252. 

— konúngrhárfagrí, 15, 24, 
. 30, 36, .46, .59, 62, 6ð, 

•75, 76, 94, 1(y7,sl08, 110, 
J^13,^ 120, 121, 134, 164, 

184, 190, 200, 201, 202, 
213, 217, 218, 227, 229, 
233-34., 239, 246, 262, 
M5. 

— konúngr hilditönn,, 216. 

— konúngr 3$gu!rdár$. ,14. 
250, 253, '255, 260. 

— koniijigr úngi, 233, 252. 

— vikingr, l54. 
Harérefr, 111. 

Hárekr Hildiri«ars. , 46, 218. 

— jarl, 153, 

Harxi, 9já: Haki Helgas. 
Há.Snorri, 122. 
Hásteinn Atlas. ,28, 29, 233- 
. 35, 248. - 

— Hrómundars, , 124, 126, 
129, 140. 

Haukr, 141. 
— . bérserkr, 139.' 

— lögma«r, 105, 106, 159, 

185, 229, 2134, 246, 248, 
252. 

HÍ^arto Einarss. , 41, 90. 
•— Grjótgar«ss. , 220. ' 

— halti^ 98t 113, 115, 116. 

— liegri, 146. 

— Þóriss., 174, 176. 
Hávarr Einarss. ,- 90. 

— Kleppss.', 41. 
Hétfinn, 143. 

' r- Giiss., ga 

— mildi, í7l. 

— x>r Mjólu, 162. 

— or Sóknadal, 163-64. 
— ]>öriss., i86. 

— Þorsteinss., l74» . H^gr Þ6ríi«;, 246. 
Heiír vöivB, 133. 
Heitór járl', 251. 
Heimlaug Þórarinsd. , 233. 
Heinrekr Msíuip, 13, 258-59. 
Helga, 188. 

— Á^nsd., 107. ' 

— Arnad., 4»2. 

— i^raard. , 28-30. 

— Asgeirsd., 216. 

-- -— 239, ; ' 

— Bjarnad. , 1.85. . 

— Bjólfsd., 194. 

— Erlingsd^, 155. 

— Helgad. ,219. 

• r— Helgad. magra, 19, 
, -. — 169. 

— Hólmsteinsd. , 188« . 

— Hrólfsd., 226. 

— Jónsd., 245, 

— Ketilsd., 61, 69, 87,10«, 
136,' 143, 170. 

— ► lyallaksd., 73, 76. ' 
-=- Olafsd. , 90. 
— : OrnMd. , 238. ' 

— Steingrimsd., 106." 

— Steinsd., 75. 

— ÞóríJard., 35, l45, 198, 
242. 

— — 53, 150, 183, 186; 
18^, 190, 197, 210, 243. 

— — 159, 

— I>orgeirád., 60. 

— . — 225, 229. 

— ^ ^— 170, 177. 
^ pórhallsd. , 74. 

— Wrisd., 124 

— forláksd. , 61, 69. 

__.74/ 

— fóroddsd.', 246. 

— forsteinsd., 226, 230. 

— fr^ndard. , 23». 
-.» Onundard., 225. 

— — 69. 

Helgi, éjd : NJafar-Helgi, Sléttu- 
Helgi , ^odd-Hel^. 

— Ásbjafnars. , 190« 

— Ásgeirss., -239. 866 H. He\gi Bíaniars.; 34, «4, 255. 
•^ Bjartmarss., 108. 

— bjóla, 36, 38, 86, 200, 
248-49. 

.— BIáfatukr/216. 

— Bunhaus, IST^ 

— Dálkss. , I7a 

— dyr, 238. 

— Eyjólfss., llO. 

. — (Hergils) Eyþjófsi., IQB. 

— goiílaus, 35. 

— Grœnlendli}gabiskup,268. 

— Halss.,* 35. 

-^ Hámundars., 224. 

— Heyángrsbjamars. , 205. 

— Helgas., 204, 255. 

— h«la:, 17€. 

— hrogn Kjallakss., 91, 226, 
230. 

— Hrólf ss , 67. 

— — 114. 

— 1 Hvanimi , 60. 

— á Hvauneyri, 70. 
*"• Högnas., 57. 

— Höskuldss. , 89. 

•— - (Ketilss.) HœngiMan, 219, 
224. 

— Ket^lssM 218. 

— konúngr, 20. 
^ at Lundi, 56. 

— magri, 5, 19, 85, 100, 
104, 110, 116, 166-159,. 
168, 169, 170, 171, 177, 
182, 249. 

^ TJarfas., l59. 

— Olafss., 84. 

— Ottarss* , 75. 

— skarfr , 40, 105, 106, 

— svarii , 230. 

— trausti, 237-38. 

— Valjjófss., 170. 

— Vestarss. , 206. 
-^ Vesteinss, , 110. ' 

— (Snorri) t>orbrands8« , 83. 

— Þorgilss., 183. 

— Þöroddss.', 133. 

— Þorsteinss.', 133. 
Helgusteinar, 95, 99, 160. 
Heila-B)örn,si<íi Sk)akia.Bjöni 
Hellisfirmngar ^ 195. HelHtmemi^ ði5. 
HeUu-Naríi, 159. 

Herdis, 76. . 

— BoUad. , 88, 106. 

— Höfta-Þóxiíard. , 143, ISl. 

— Kofiránsd., 106. 

— Rafnsd. , 150, 234. 

— Sveinl^amard. , lOI^ 

— Tindsd., 111. 

— ÞorUksd., 241.. 
Herfínnr, 121. 

— Gilss., 100, 

— þorgilss.; 148. 
Hergilrhnapprass, 95, 99, lOO, 

107.' 
Hergrimr Þorgilss. , 148, 
Herjólfr, 27, 2á, tó, 247. 

— 196. 

— l Breitóal, 159. 

— Báríars., 218, 

— Bártfars. , 83, 247. 

— Eyvindars. , 89. 

— hólkinrassi , 73. . 

— homabrjötr^ 21 5. 

— Ketilss., 220. 

— Þorgeirss. , 188, 196. 

— Þóriss., 174, 176. - 
Herlavgr ÚlfssJ, 247. 
Hermimdr Eyvindarson, 136, 

139, 140. 

— á Gilsbakka, 290-91. 

— hokinn, 124. 

— Illúgai., 57, 131, 278. 
^ -^ á Mýri, 119. 

Herrau^r Gautajarl, 251. 

— hvitaský, l2l. 
Herdíðr (Herdis) Giautsd., 97. 
Hersteinh Atlas., 28, 29. 

r^ Blundketilss., 91. 

— Þorkelss., 8. 
, Hervör, 34: . ^ 

Herþrúfa IUugad., 80* 
Í — f ornTÖÖard., 69. 

Hestagellir, 124. 

Heyángrsbjöm , 33, l73, 2D4, 
255. 

Hjaldr^ 254; , 

Hjallkáf , 108. 

Hjaltasynir, 249. 
i Hjalti, 196. H. 367 Hjaltí hugpTá^i, l3l. 

— Skálpss. ^ 140. 

«« Skegg^Íason, lO, tl, 52^ 
230, 231, 241. 

^ í>orkelss., 88, 
Hjálmgertr, 159. 
HjAlmöl&, 147. . 
Hjálmungautr, 171. 
Hjálp, 38, 

Hildigunnur Beinisd., 67-68. 
Hildir, 224. 
.— . Eysteinss. , 207. 

— Helgas., 205. , 
.' — pttrak, 207. 
Hiídríííalrsynir , 46. 
Hildiriír , 46, 218. 
Hildr, 180. . 

— Ásbjarnard., 206. * 

— Baiigsd., 222. 

— : Hermundard. , 139, l^ 
—-> mjóía , 93^ 

— Ólafsd., 139. 
.— Ormarsd.^ -35. 

— Skeggjadv, 215. 

— stjarna, 57. . 
.^ Úlfarsd., 2321 

— í>órisd., 206. 

— ^ t>órormsd., 139. ••' 

— I>rái»sd., 158. 
Hjör, 215. 

— Griúpa-BáriSars. , 205. 

— konúngr, 93, 158. ' . 
Hjörleifr goíi Skaptas., 64. 

— Höréakon'úngr , 93. 

' — Hróíradrss. , 28-32, ?11. 
Hjörtr Hámundars., 224, 225. 
Hlehni Ásmuudars. , 106. 

— 'gam'i , 172, V 
Hlil iíéöinsd., 162. 

— Helgad., 170. % 
..— hestafi;eldir, 65. 

— Hrólfsd., l5íl-55. ' 
Hlö«ver, 139. 

'-^ keisari Hlöífverss. , 24. 
Hnaki Ásbjarnars. , 87. 
Hnappfellijjgar , 205. 
Hofgaríarefr, 64. 
HofkoUi , 8já : Dal^kollr, ' 
Hofsfellíngar, 203. 
Hokinn/ sjá ; Hermundr. * Holbarki, V^^íÞorraldr. 

Holtaí)órir, 217. 

Hólmfastr Veiíormsson, J87, 

: 243. 
Hólragaungu-Bersi, 59. 
Hólraffaungu-Hrafn , 8U 
Hólmgauiigu-Máni , 14JL 
Hólmgaungu.-Starri, l4l, 145. 
Hólrakell Alfa^rinss , 71. 
Hólmsmenn, 49, 51. 
Hólm-Starri porgestss.,4l, 53« 
Hólmsteinn, 168. 

— Ajlas., 28, 29. 
-^Bersas. , l88' 

— Orœkjus., 188. 

^ Snœbjarnars., 116. 
• — í^orgeirss. , 44. 
Holti (Oalti), 142. • 
HomfiríSingat, 203. 
//ra«i, 44. 

» //rafn , sjá : ^fifiólmgaungu- 
' Hrafn, Skáld-ftafn, 

— 83. 

— 136; • 
^ — 189, 

— Dýras., 110. ' 
.— Eyvindars., 194. 

— haf narlykiU , 209. 

— heimski, 215, 221, 248. 
« — Hlýmreksfari , 98, lOO. ' 

-. iíængss., 6, 7, 219^.220^ 
221, 229/ 249. 

— Narfas.., 41. 

— Oddss. , 53, 105. 109. 

— Skefilss. , 239.* 

— Sveinbjamars. , 104,. 105, 
109, 234. 

-^ lilfhéðmss., 142, 151. 

— í>orkelss., 172. 

— torviiJars., 232, 236-3T. 
Hrafna-Floki, 26-28, 152. 
/frafnbildr Ketilsd., 218. . 

— Stórólfsd., 219", 222. 
itfrafnkelí, 35, 

— go«i, 190, 213, 249. 

— Rafnss., l89. 

— pórííars., 74 ; ajá :, Skáld- 

Hx'díJl' 

Hrani, 58. 

— G'rirhss,, 52. V . ' S68 H. HrtLni Aildns. 9 ÍKO. 

— Ísólfss. f 20& 
Jfrappr 9jé: Vigahrappr. 

— 3iamarsqn9 34, S6yi9By 

255. 

— Eystainss.> 90, 130. 

— AUgeirss. , 186* 
Jirappsi, 92, 93. 
/Iraundœlir, 61. . 
Hraunfir^Aingar, 74. 
lírefna Asgeirsd., 89, 122. . 
^reiifar, s/'cí: Kráku-jfifreiVar. 

-^69. 
^reinn áb<Íti Styrmiss. , ^7, 
78, 169, 176, 188. 
' -— Aenpiindars. , 57. 
' Jírifla, 57, 6^ 
Hrfseyjar-Narfí, 154, 
Æöaldr bjöla, l84. 

— Eirikss., 145. 

^ Geirmundars. , 145. 

— or Haddingiadal, ,62. 
.— Hrollaugss., 202. 

— Hrómundars., 28. 

— hryggr, 150. ^ 

— Höskuldss,, 175. 

— Loðmundars. , -212. 

— Oddbjamars8.,<219. 

Úlfes. , 52. 

Hróarr, 149. 

Hróar Höföa-tHSrðars., 151. 

— hnm, 211. • 

— TúngugoUi, 26, "191, l^ 
207, 208. 

Hroígeir hvlti, 183. 
spaki , .40, 46, 235. 

— {ÍDrsteinss., 235. 
HróíJmar Hróaldss:*, 28. 
HróCný Illugad. , 106. 

' — Ketilsd., 72. 

— Skcggjad., 131. 
• — Unad. ,-137. 

Hró«ólfr biskup, 13, 43, 258- 

59. , 

Hr<ii,2l2. 

— skarpi, ISOi 

Hrólft: ^ ^já : Gaungu-Hrólf r. 

— frá Ani, 151. . - 
-— digri, 67. thólfr i Geiikttdi, áis«gi« 

48, 52, 54. 
^ í GnúpufeÚi, 414. ^já^ 

fylgj. 
.— Helgas., 100, 156, 169, 
175, 179- 

— hersir, 40, 44, 76, 95, 97. 

— höggvbudi, 209, 
— » Ingjaldss., 154. ^ 

. — Ketilss. , 47,' 56. . 

— Kjallakss. at Ballará, 97* 

— koniingr or Bergi, 197. . 

— konúngr kraki, 131. 

— Mó«ólfss., 191, 192, 206. 

— nefja, 200. 

— Raudsendski, 107, 118-2tX 
T- rauískeggr, 173,226,230. 

— ýngri at Ballará, 5244, 
104. 

Hxellaugr , Rögnraldss. , 5, 
19, 201, 202, 203, 204, 
213. 

HroUeiír , 245, m 

— mikli, 136-138, 152. 
Hrómundr Gripss. , 28. 

~ halti, Í24-126, 136, 140. 

— 1 !>verárhli« fóriss. , 38, 
6e, '57, 133. 

Hrossbjörn ^aumss. , 133. 
Hrosskell, 55,. 56, 12d: 

— ♦144. .' 
Hrútr af Kambsnesi, 62, 89, 

221. 

— Tannas. , 62- 
Hrœrekr, 144. 

^ Hildiriðars. , 39, 21^ 
•— . slaugvanbaugi, '215. 
Húnbógi, 98. " 
Hundasteinar, sjá: Lunda* 

steinar. 
Hundi, 88. 
Hundólfr, (Hunn<Slfr) jarl, 

233, 252. 
HúngeriJr fóroddsd., 5l. 2ia 
Húnn, systurson Bartfa, 272> 

2S0. 
Húnrauír Vefreiííars. , 1 4SL 
Húsvikíngar, 102. 
Hvalseyjarfirí^Sngar, 84. HJ. m Hwnm-Stnriiu 102» i6^ l^ 

ijá: Sti^rla ÞórSaff. 
Hyammþórir^ 39, 40. 
Hvati, 134, 135. 
Hvitterkr Ra^juLrst.^ 2St 
Húnbogi, 98. 
Hundast«inax^ ^jáz Lundft- 

^ ^teinar* 
Hundi, ^ 
fiunddlfr <Hunnól£r) jarl, 233, flúngerðr Þórodðsd., 51, 310. 
Hi&na, ðjiturson Harda, ^2» 

28a 
Húnraal^ Velreittars^ 142. 
Húsviklngar^ 1^2. , , 
Hymingr Kleppjáxnss., 58« 
Hængr landnámsjxu, 6, sjái 

KetiU. ^ 

Haníf na^órir j(H8esna|>örir), ^ 

S6. . 
Hœrimgr Þorgiimss., 837-88. 
Höfóa4ör«r , 137, itó, 150, 

tS^ ' 

HöggvaBdin GuBxuucss.^ 91. 
HögDÍ,^7. 

— G'eir]»j<Sfes., 108-109, , 

— hviti, S3, 100, 102, 105, 

m 

— iBgimundars., 154, 138- 

4a 

— i Njar»ey, 93. 
Hörbakári, 29, 35, 162, l98, 
Hör»r, 87, 

— Grímkelss., 39, 49, 6U 
Höskúldr A3farinss. , 7l* 

— Atlas. , 108-109, 
— - BoHas., 88. 

— Í)aldkollss,, 89, 101, 104* 

— læknir, 111, 
r^ vœni, 174. 

— t>orsteinss., 174. ^ 

Jifimger«r I^ótsd., »33. 

— TÍTJ&ögsd. ^ 235. 
. ~ tórarinsd,, 70. 

-^ I>ór«ard, ,52/ 

— póreyjard,, 170, 
Játmundr könúngr/34, 20, 198, 
Játvártj: konúngr, 24, - 

l^Iendinga Sögur, 1 bindi. Um Mold^-Gnúpsa,, 40, 2ia 

Jesiíls 23, 31. 
lílugi, ajá: fóxiít* 

— 106. 

— Aras, , 64, 80, lÓO. 

— Birnus., 106. 

— Eitfss. , 52, 2S9'90, 29& 

— FeUsgölli, 67, 

— Haidórss. , ,43- 

..^ Ingimundars. , 258. 
<— rammi, ;6Ö-82é 

— rau«i , 43 , J0, 56, 9T. 
307. 

— St^inbíamars,, 105, - 

— ívarti^ 38, 5l, 56, 5% 62, 
87, 131, 300-301. 

.•^ Þorbrandss., 79, 
r- 1>ór«ars., 106. 

— í>orvaldUss, ^ 70; 
Indriíi Hrútss., 89, 
Ingibjörg Arnard., 17?. 

— Asbjamard, . £€9 g7, 132. 

— Gilsd. , 96. 

— Hávartfard. , 220. 

^ Hro«geirsd , 183, 185, 
.,— konúngsd ; 148; 

— Rau«sd. , 149. 
tngigerðr (frá) 185, 235. 
Ingileif Asb)Arnard,, 189. ' 
Ingimundr gamli, 48, ia2r 

13V, l4l, 143, 182. 

— jarl, 133, 
,— lUugai., 258. 
íngirítr Rjartansd.,' 14Z 
^— forvaldsd., 207. 
Ingjaldr Alfarinss. , 71. 

- — Brúnas. ,111. 
^ FrófJas., 154. 

— Grírass.; 234, 246. . 
--^ i Hefiii, 133. 

— Helgas. konúngr, 20. 84. 

— Helgas. magra, 104, 156, 
159^ i70. 

^ Hergilss., 95, 99, 180. 

— Hróaldss., 62, 235., 

— Hrólfss. , 170, 
'— íPrá«i,20. 

. ^ Olafss., 90, 

— tryggvi, 155, 163-164. 

— torgilss. , 62. 

24 V a 370 X Íngólrr Arnárs., 4, 28^3, SC^ 
tó, 46. 83, 244, 246-47, 
248. • 

— fágri, 138» 139:, 

— Herrautfars. , 121. 

; -- stcrkj, 82, 84, lOT. 
íngiAr Þorsteiiíf d, ,69. 
íngvaí, 60. 
Íngvildií, 173. 

— i allrasystir, 160, 169. 
. — Atlad., 98. 

— Airfólfsd. , 1€2. 

— Bjarnard,, 183, lS5. 
. ^ Evarsd., 189, 192. 

' — ^ Gunnarsd. , 108. • 

— Hallsd. ^ 179, 203. 

— Kétilsd., 35, 75, 156. 

— Narfad. , 173. 

— rauikinn, 158. 

— Steinrau^ard. f l43. 

— torgeitsd. , 69, 87. 
_ — 145. 

— forgrimsd. , l04. 
Ingunn, 219. 

'— Helg^d., 156, 169'. 

— tórólfsd., 180. 

Jóan'U biskup Ogmundss. , 18, 

id- 

Jódis , 206, 212. 
■ 173 

— Illugad . , 80. 

— Oddsd., 244. 

— l ^nartard. , 98. , 

— I'órarinsd. , 106. 
Jófreiiír f orinóiarson , 70. 
Jófri'«r Báröard. , ^2. 

— Gunnarsd. , 8, 51, 90, 
210. 

— Oddsd., 51, 64. 
Jóhann Irski biskup, 13, 14« 
Jóhannes páfí|^ 24. 
Jólgeir, 231. 

— 219. 

Jón -biskup . helgi , 36, 203, 

216,, 231, 235, 256-57. 
, — biskup Saxneski, 2,58-59. 

— Grænlendínga biskup, 
258. ■ . 

— JárirgeríJars, , 170. 

— korpr, 53. * 36h Loptfs, , 109, 143, ll^, 

,2^5. 

— Pétursft, 53. 
— ; á ReirveUÍ, 70. 

- — SigVLt^m. , 216. 

— 1>orgei.rss._, 42. 
Jóra Helgaá. , 106. . 

— Harrad. (Hakad.) , 133. 
JxSjeiðr Tindsd., 70. 

r- Kfcrandad., 1^8, 197, 203. 
. — Öhrisd., 55. ^ 
Jórun, 2l0. 

— 106. 

— Bjamard., 101. 

— Einarsd. , 70. 
-: -T- 162. 

— H^lgad. , 51: 

— Hjaltad. , 230. 

— Ingimundard. ," 1.^2-136. . 
' — mannvitsbrekka, TfX, 

— Svertingsd., 231. 

— d. .j^órdi&ar, Í2^. 

— Þorgnysd., l7l. 

— I>ormóðard. , '53. 

— Þorsteinsd. , 228. 
•^. forvaldsd. , 151. 

. -^ Ölvisd*, 241. 
Jóst^inn, 45. ' 
^ forgeirss., sjd: Hólm- 
steinn. 

I ,— forsteinss., 228; 
Jlrskir, 5.* 
Isgertfr Lundasteinarsd., ^32. 

— Þormöðard., 38, 

— torsteihsd. , 106. 
ísleifr, 57. * 

, — biikup 'Gizttrars. , 4, 14- 
18,243,250-51,252. 
, — Israuíars'.', 142. , 
Ísólfr, 208. 
,— Bjiólfss., 194, 
Israu'ðr, 57. 

— 189.\ 

— Holtas. , 142. 

— Hróaldss. , 184, 
Juppíter, 199. 

• Ivar beitill , 122. 

— beinlausi, 252.* > 
, — jarl Há fdánars., 200. 
Ivar-Kári Hrútss. , 89. I^. 371 ÍTar Ragnarss. , 4. > - • s 

— Kognvaldss. jarl, 200. 

— ÞórKars..^ j258. . 
Jökull Bárðars. , « 13S. 

— Ingimundars. y l35, l38-, 
139. ■ ' 

Jörundr, 124-126. 
. — Asgeirss. 9 216. 
-. Atlas., 81, 101, 102. 

— go*i, 216, 221, 248. 

— háls, 134, 135, X43. 

— Hrútss. ,89. 

— konúngr, 19. 
•- kristni , .41, 249. 

— i Skoradal, 80.. 
-7- ITlfss., 100., 

— . Þorgiíss. , 102. 

— — or Mi^engi, 
105, 244. 

Jötiuibjöcn, 133. 

a«all, 90, 168. 
.KaM|n Gaiinguhrölfsd. , 75. 
Ká]fr, 88. V 

— Asgeirss. , 12?. 

— skáld Mánas., 142. 
Kali Kvists. ,44. , 
Kalmarí , 41, 54. 
^anipa-Grimr , 90, 174. 
Kampi, Kjá : porgils, torgrimr. 
Kár Koíránss. , 152. 

— .f>orbrandss. , 79. 

, — formóöars. , 245. 

Kári, 8já : Bertlo-Kári, Hör«- 

akári, Ivar, Vikinga-Kári, 

Brennukári. , 

— Hrútss., sjáí Ivar-k^ri. 

— Kýlanss. , 54, 55. 

— svarti , 254. 

^ (Túngukári), 147. 
Karl , sjá : porstein Ðránga- 
karl. 

— 59. . '' 

— 158.. 

— í Bjaxkey, 153. 

— rauði, 153, 158. 
KarPhöflSi, sjd: l>órólfr. 
Karli , 32, 33. 

— Konálss. , 54, 5o, 

— Ævars$«, l4l. Karlsefui, 19. « «: 

— sjá: porfínnr. 
Kaun konúngi^ Sölvás^, 197. 
Ketilbjör^ gamli, 5,19,35, 
' . 117,- 198, 241, 242, 243, 

•244, 248. 

— Teitss., 243. 
KetiU, 203. 

— .a^ ' ■- 

— 87. '^ ■ . , 
^ aui^gi , 218. 

— biskup' forstemss., 3, 19, 
251, 256-57: 

«— blunidr, sjá : Blund-Ketill. 

— 'Bresas. , 41 , sjá .* KetiU 
gufa. 

— brimiU , 171. 

— Brúnas. , 153. 

— brúsi,. 286-293, 301. 

— einhendi , 90, 229, 230, 
231, 239, 

-^fiflski, 206, 213, 249. 

— Fjörleifars. , 175. 

, -T- flatnefr, 34-36, 75, 85, 

' 156, 206, 255. ^ 
: — gufa, 45, 46, 49, 55, 61, 
97, 102, 103, 120. 
— ~ Gunnarss. , -168. 

— helluflagiy. 140, ?33. 

— hængr, 218, 2l9, 222, 
230, 232, 248, 

-. — 218. 
» -7- Hör5akáras. , 198. 

— Höríski, 175, 181. 

— ilbrejír, 95, 99, «37. 

— IUugas. , 131. / ' , 
-^ kappi, 71, 72. 

— Ketilbjarnars. j 242- 

' — kjalfari , 47, 56, 245. 

— Mánas. , 17B. 

,— Móíólfss., 191, 19.2, 206. 
— -Kaumr, 133. 

— smiðjuirumbr, 80, 

— veör, hersir^ 35, 75, 

156. . , , 

— I>i«randas:, 188,192, 

— fóriss., 174, 176, sjá: 
KetiU þrymr. 

— forlákss., (l>orleiksá.)6l, 
^ 69, 87, 181. S.N. * ; I • 372 K. ■• * '. * - Kctill I>oTlák8S., M, 67, 109, 
136, 143, 170, 181, 
241. 
^ I>orsteinss. ^ 170« 

— Þorvaldss. , 159, , 

— Írymr, 187, 188, 213. 
.— . fiystin, 67, 180, 181. 

— Qnáði, 230, 
KetilriSr Hólmkelsd. ,71. 
Kjallakr, (Kjarlakr) 42. 

^ kinn g^mli B)arhars, , 75. 
76, 91, 92, 96. 

— gamli, 65, 75, 76. 

— Królfss. . 62. 
.^ Kjar/alss. , 222. 

^ úngi, 91-92. ^ . 
Kjarran, 95^ 
Xiartan, 75. 
. 1 Asgiirss., 142. 

— a; Fróífa, llO. 

— Olafss. , 76, 89, 95, 122, 
Xjarralr konúngr, 24, 150, 

155; 222, 231 2i6. 
Rfmbi, s/á: |>orIeifr kixlibi. 
K>ölvör, 51, 117. 
Kjötví anígi, 94, 246. 
Klaufi, 9já: l>orgeir. 

— böggver Hafþórss. , í58. 
Kleppjárn Einarss. , 87, 

— gamli, 39, 53, 70. 
Kleppr Jörundars. , 41^ 89. 
Klængr Griinkelss. , 70, 

'— Snœbjarnars. , 41. 
Knjúkr, 104, 105, 107, ll6,' 

$já: Mýraknjdkr, 
Knútr, sjá: Knjúkr. 
Knðrr Höföa-Þdrðars. , l5l. 

154. 
Kndtfr Starras.. 41. 

— tjóíírekss, 98. 
Ko«rán, 106. 

— 152. 

— 152.. 

— EyUfs. , 143. 
Kolbeinn,* 1Ö2. . ' 

,— Flosas. , 14. 229. 

— klakkhöftj, 64. 

«— Oddbjamars. , 219« , 
^ Sighvatss. , 206. 

— Sigmondars. , 149« Kólbeitt þórVatff. , S9, 90l 

— — 211. 
Kolbjöm sneypir, 155. 

— fóreyjars. , 170. 
Kolbrún, 9jú: Þorbjðr^^. 
Kolfinna, 170. 

— Ávaldsd. , 140. 

— Hallsd., 144. 

, ... lllugad. ., 62. ^ 
^ Oddbiamárd. , 21ði. 

— I'orgeirscí. ,144. - 
Kolgreflingar , 74. 
Kolgrima Beínisd. , 241« 
Kolgrimi^ gamli Hrólíss./ 40, 

41, 49, 235; 248. 
. -^ Hjaltas., 196. 

— I>orgeirés. , l74. 

— jdrhallas., 41, 44. 
Koli, 51. 

Kollgris, 266, 273, tSO, 2»1, 

302. * 

KoUi undir Felli* 122. 

— 181. 

-^ Arx^órss. y 45. 
, — Hróaldss. , 64. • 

— Klœngss. , 70. 
l^ollr, 9já: Ðalakollr. 

-— grái, 196. 

— Jllugas. , 80. 

— Kjallakss,, 53. 

— i Kollsvtk, 37, 107. 

— Skeggjas., 52, 131. 

— ÞórÖars. , 80. 

— torgilss. , 10?. 
Kolr, 6. \ 

— at Kolgröfum, 74. ' 

— biskup, 13, 14, 258^. 

— Ketilbjamars. , 243. 

' — . Síðu-Hallss. , 202. ,, 

— Víkverjá biskup, 243. 
Kolskeggr, s/rf; I>orSteinn* 

— fróöi, 189, 192, 202, 2i«. 
Kolsveinn Eyyiiidars. , 3^. 

"— rammi , 1 4§. 
Koldmba, KolumbiUa, Kol* 

iimkilla, 36, 38, 44. 
Konáll, 175. 

— 51. 

— 41. 

— Ketilss. , 176. • I .' K-M. * • m JConáll SoÍbb, tíS. 

— Stemmö8art.y 90, 299. 
Xórí, 101, 103. 
Xdrmakr, 6a 

' XormlöS K)arTal8d.y 2i6. 
Kráka, *Jd: Öndóttr, Hrei«- 

vr, Ulfr.' 
Hráku-Hreitfar, 70, 145, 146. 
Xrákuneflingar, 106. 
'Kristói&, (herra^, 185. 23& 
Kristr, 4, 15, 19, 157. 
Kroppsmenn, 5l. 
Krossvikingar , 195. 
Krumrj, 195. 
Krymlingar, 195. 
Krömu-Oddr, 50. 
Kúgaldi Hr4tss., 89. 
Kvi^tlingar, 41, 235. 
Kvistr, 41, 44. 
Kvöld^lfr, 4648, eSi, 216. 
Kýlap, 54; 55, 

T 

■■-'ángeyingar, 209. 
Lambi , sjá: f ór«r , ÞorgeÍTj . 
Eyvindr. 

— Sigmundars. , 221. 

— sterki,6l,103. 
Lambkárr , ' systujrson Bartía , 

272, 280. 
r.ángaholts.-f>óra , B6* 
Lángdœlir^ @0, 
lygiígarbrekku-ÍElinary 67-69, 

87 181. 
Lci«ólfr kappi, 190, l9l, 207, 

213. ^ 
-^ áLei«ólf5stö«um,234,236 
Leifr, 9já: J>orkelIi 

— heppni, 83, lOl.- 

— Loðhattars., 93>94« 
Leó keisarí,. 24. 

« — 7di páfí, 15. 
Lina, 109. 
Liót^ 224. 

— 136, 138. 

— Einarsd., 180. 
Ljótólfr, 91, 92. 

— go«i, 162, 153, 183. 
Ljótr,yrf.- Mána-Ljótr, Valla- 

Ljótr. 

— 203. Ljátr, iðy. ' 

. — laungitibak, 239. 

— öþveginn, 178, 

— prestr, 170. . 
, . — spaki, Hl-lS. 

— I'orbjamars. , 57. 
Ljótun, 49. • 

Litingr Ambjamarson, jB8, 

185, 186, 192. 
L)úfvina, 93. 
Lotthattr, 93, 94, 
Lotfinii aunguU, 172. 
Loitmundr gamli , 192, 1§9. 

206, 211, 212. 
. — Skeggjas., 206. 

— Svartss., 216, 229. * 
Loki, 9já^ ýorbiöra. 
Lón-Einar, 67-69, 87. 
Lopthttna Arinbjarnard, , 55# 

— Krpsd., 56k 
Loptr, 247. 

— biskupss., 189. 

-^ Fró»as. gamli, 34, 65. 

— Ormss. , es, 229, 232-33. 

— Sæmnndarss. , 143, 2l6. - 
Lunda-Steinar jarl, 132, 251. 
Lýngtorfi, 276, 292. 
Lækný, 174. 

Lögskapti, 9já: Skapti pör- 
oddsson. « 

MAbil Hallgeirss., 224. 
Ma^daðr konúngr, '74. 
Magnús, 203, 206, 212, 24M), 
' 244. 

— biskup EinarsS., 203, 230. 
«-. biskup Gissurarson, 203» 

.244. 

— Gu4mnndars. , llO. 

— Gnðmundars. J^óði, 109. 

— konúngr berbeinn , 35» 
216. 

— konúngr góti, 18, 259» 

— p. Þórifars., . 53, 9T. 

— porste^iss., 203. 
Mág-Snorri, 111. 
Mána-Lfótr, 71. 

Máni, »ját Hólmgaungn- 
Máni, torfinnr, torkell. 

— 178. ' • '^ ■ \f 374 M-O. Máni THnrbrandss. , 142. 
lAár^^tJá: Bh&tmÁr, Oddmár. 

— Anas., 75. 

— Asmimdafs., 106L 

— HaUvaTtss.^ 9a 
«— Hanialss. , 34^ 

— Hrútss. , 89. 

^ HúniaalUirs., 142, 

.-. niugason á Reykhdlmn, 

80, 95, lOÓ. 
•~ jQnmdarscm á Mársstolh 

nmí 135, 139, l4a 
M. (Moss) Naddoddss. , €S, 

240 241. 
^ Yiga-Glúmss., 159, I7a 
Margrét Höskotdard., 111. 
MarklU Skeggjason , 15-17, 

172, 184, 226, 240. 

— töríars. , 57, 62, 64, 78, 
Í7, 100, 131, 142, 144, 
151, 168, 172, 183, 184, 
186^ 188, 189, 190, 197, 
203ý 206, 212,^240. 243. 

Maiteinn þiskup, 15. 
Melá'Snorri, 244; Mjá: Snorri 

t>órðarson á Melum« 
Meldún, 9J4 : <Þorgeir, , 

— jarl, 85, 88. 
Melkorka Mýrlnartansd. , 89« 
Melpatrekr, 245. 
I^it^rðar - Skeggi,. 52, 56i 

87,, 124, 131., 249, 
Mjöil Anard., 133, 
MWdlfr smi«r, 191, 206,208. 
Móeiír, ^19, 224. 
Molda-Gnúpr, 40, 209, 2lO^ 

. -231/ 246. 
Mosfeílingar , 5. ^ 
Músa-Bökerkr, 53, 5$. 
Mýraknjúkr, 104, lía 
Mýrgjöl Gjómalsd., 85, 86.' 
Mýr^Kjartan konúngr, 89. 
Mýrun Bjatímaksd. konúngs, 

* '74. . 
Mýramenn, 204- 
Mæfa f'pryar^sd., 57. 
MÖrtfr Asmundss., 187. 

— gyja, TíUO, 221, 223, 224, 
248. 

*— Valgaríss., 220, MdrCr úradót, -ZkU 
Möttijl kpnúngr, 55. -^add.Oddr, 25, 68, Ml. 
IJÍafr-Helgi, 152. 
Nagli, 72, 

Nar£, tjá: Hellu-Narfi, Hris-. 
• eyjar-Narfi. 

-^ Arnars., l59. 

^ÁsmunLTé,. 187. 

— Einarss. , 41- 

— Finnbogas.,' 173. 

— Skeggjá^.^ 206. 

— Þormóiíars. , 154. • 
Náttfari, 26, 176, 
Nefsteinn Gnúpa-Bártfanon, 

206. 
. Nesmenn, 195.- 
Nereiðr jarl sinki, 245. 
Nesjaknjúkr, Y/d: Knjúkr. 
Njáll i Gndpsdal, 27&-81, 

29S.- 

— Herlaugss., 247. 

' —7 iSigmundars. ,• 215. 
.— fórgeirss., 216. 
Niiíbjörg Bj<S]ansd. konúngs, 

75. ■ ■ \ 

Nikulás Signrifars., 173. 
Njörör, 19, 199. 
Nor konúngr, 197. 
Norðlendingar , 16.- 
Norðmenn, 23. . 

^blauír Ótryggss,, 93, 102, 

120. 
Oddaverjar, 231. 
Oddbjrörg Grimsd., 111. 
Oddbjöm askasmi^r, 21 9« 
Oddfríir Uelgad., 70. 
Oddgeir i Oddgeirshól'um , 46, 

V 235. 
Oddi, sjá : BitTu-Oddi, Oddr, 

— Yrars., 53, 417, 104, 

— s. I>orgeriiar Þorbjamard:, 
97. 

Oddlaug EyVindard. , 212. 

— yebrandsd., 241. 
Oddleif Ketilbjamard. , 242. 
Oddleifr Geirleifss. , 105. o. 3ífi Oddjeiér ftnfr , 1521 

Oddmár, ítt. 

Oddný (Orny) Einarsd,, 1%. 

— ^ |>orbjarnard., "2S3. 
íorkelsd;, 258. 

— ^orvaldsd. , €4, l31. 
Oddr, tjd: .Dni^b - Oddr, 

Kjrömu - Oddr Tángu- 
- Oddr. 

— (Gefnári-Oddr) . 264, ÍP/, 
271, -292, 296. 

— á Alptanesi , 61. 

. — ArngeirSs. kolbltr, 181.» 
.— Ásólfss, ,: 90i 172, 18-1. 
— r, Azlhægingr Þorgnmsðdn, 

147. 

— «rei«fir«lngr, 149, 150, 

, — Draflas., 80. 
^' — Haílkelss. frá Kitfjabergil, 
'Ali 117, Uá 244..' 
-^ á J«rva, 81- 

— kaldmutinr, 218. , ' 

— Ketilss. , jr/<^.* ÖddiÝrars. 
^ - — mjdfi, 225, 230. 

— frá Mjósy^idi^ 226. 

— múnkr, 122, l30, 

— Ormss. 133. 

— rakki,'64. 

«- skranti i Skógum, 95. 

— Steinbjarnars. ,61. 

— Steindórss., 122. * - 
T- Unas., 137, ,162. 

V — bóndi l>orgériJar l>6rifard.ý 
98. 

— fórormss., 133. 
<5«inn, 199. 
Ofeigr, 63, 217. 

— burlufótr, 122. 

• _ grettir, 220, 239-40, 254. 

— Herrauðars. , 12Í. 

— lafskegg, 145. 

' — Loitmundars. , 2l2. 
- — Þörariass. , ^l52.v 

— s. f>óreyjarNAsgeirsd., 170. 

— tórólfss., 97, 120. 
«- |>unnskeggr, 146. - 

Ólafr, 266, 275, Í80, 287. 
, — bekkr, 153, 154, 

— bclgr , 71, 99. ölafif ljrei»r; 239, 254, 

— B5«mó«ss., 206. 

— á Ðraungum, 1Í9. 
^ Egilss:, 195. * ' 

-* feilan, 8, 19, 20, ^O, 78, 
85, 90, 239. 

— Grænlehdingabiskup, 258. 
^ Hávarlíss. , 115^ 116. 

^ á Haukagili,.140. ' 

— Helgass., 110. 

— hjalti, 7, 49, 

— hvit4,2l6. 

— hrafnakollr, (jafuakollr). 
. 109, 120. 

— konúngr Gutfrauilarson , 
20, 84: . 

— konúngr helgi, 5, 15, 18, 
122, 132, 252, 259, 305. 

— konúngr, Hérjiilfsí. 215. 

— konúngr hviti Ingjaldss.. 
20, 84. • V 

— konibigr kyrri, 260. 

— konúngr trétélgjá, 3,20. 
> — : konúngr Sœnski Eirtkis., 

13. 

— koniingr Tryggvas., 10, 
13-15,18; 129, 132, rn^ 

•'- • 224, 262, 258. • 

— kvaran, 49.^ 

— lángháls, 68, 192. . 

— pá, 89, 122. ^ 

— . tvennumbrúni , 237. 

— völubrjótr, l58. 
, — {>órarinss:^, 247. 
Xíleifr, sjá: Olafr, 

Oli SvarthöfVasoii , 104, 255« 

8ja: Áli, Atli. 
Ólöf, sjá! Alof. • 

— Bö«varsd., 13G, 243, 252. 

— elliftask jöldr, .52, 1 3 1 , ^17. 
— . íngólfsd., 121. 

— Ragnarsd., 132, 25 1. 

— Þórftard. , 187, 243, 244. 
. -* Þorgrimsd. , 92. 

— 1>orsteinfd^, 86, 86. . . 
Olúf , sjá: Olöf. 
Ormar, 35^ sjá: Ormr. ' 
Ormhildr Hróársd. , 208. 
Ormr, sjá: Dig^-Ormf, Hafif*.. 

ar-Ormx'. / m O-P. Ormr i OnnB^l>. Í3$» - 
^ s. I>órdkar Bjönudt, 150. 

— au«gi/(ánau«gi, aurgi), 
* 218, tl5. 

— aui(gi (áaau«gi)y 230,., 

— Erpss., 88. 

— Fré«af ., 232. 

— gamli Eyvindan., 2tí» 

— Gclliss,, 169. 

— Hallas., »169. 

— Halbs., m 

— Hallvartfss., 238. 

— l^apalln , 133. 
_ l^odránss., 140. 

— nijófí, n, 99. 

— prestr, 124. 

— s. BagnheiKar Aradxsd., 
136. 

. — slieljamoli, 133. 

— skögarnef , 224. 

— . sterki Stórólfss., 221, 222. 

— tðskubaV 172. 

— Þoríinnss., 64. 

— tóriss.,'177. 

— I>orkelss. , 237» 
^ f orvaldss., 160. 

^rækifl^ Hólmsteinsd.^'188. 
Ósk Po^rsteinsd. , "7, 76, 85, 
90, lOl. . . 

— Þors^einsd. 101. 
spakr Osvifrss. , 76, ÍIZ 
svttldr Yxnaþóriss., 255. 

r- konúngr, 34, 198. 
Osvifr •paki, 7, 8, 75^ 76, 

, 106. 

dtryggr Hjörkifss. , 93. 
Ottar, 139. 

— Bjarnars. , 75. 
. — böllr, 225. 

— hvalró ,203. 

— Jöfreiðar&. , 70. 
'^ konúngr, 20. 

— Þorgeirss. , 174. . 
Ottkatla, 120. 

— Jörundard,, lOJ, 102. 

— l>ór«ard., 111. 

— törgilsd. , 240. 

— |>orvaldsd., 73. 
.Ottkell,^l7. 

— or KyrkjubsB, 225, 244. Ottkell S%M}£8$., 2191 

— t^rbjaniaTS. , 240l 

•Táll biskup Jónss.. 211,216» 
232, Ííl. 

— póstuli, 15. 

— Sölvas., 97. 
-^ I>ór«^s., 258. 

Papar, 4, 23, 206. 
Paschalis 2ar, páíi, IS* 
Patrekr biskup, 36, 37. 
Pétr bískup , Í3, 258, 

-^ Jóius. , 53. 

— - á Osi , 132. 

— postuli,. 15. ^ 

■tlAíormr, 231. 
Kalorti| konúngsd., 15& 
Ragi Oláfss., 50. ^ 

Bagnar koiiúngr ^loftbrök , 4^ 

20, 132, lS% 251.63. 
RagnheiVr Amöxsd., idtt. 

— EyjóUiwí., 171. 

— Þorkelsd., 186.. 
Bagnhildr Barkard.» 185, 234, 

246. 

— Halisd., 151. 

— Hrólfed. , ^m ' 
^ Bagna^rsd., 252. 

;^ Sigurðard., 233» 2^ 
Bannveig d. Steinvarar, llOL 

— 187. 

— 188. 

— Eiríksd., 185. 

— Eyvindard. , 220. 
-^ Gnúpsd., 231, 246. 

— Qríótgardsd.^ lll. 
. — Sigmundard., 22Ö. 

— Sigmundard. , 221 » 22i« 

— Teitsd., 258. 

—* liorgfirsd. , l45. 

-^ Þorsteinsd., 228.- 
Bauta-'Björn, 59, 60. ' 
Bauiilækingar, 205; ' 
Rautfr, 51. 

— Gunnarss. 91. 

— Kjallakss., 222. 

— rugga, 149, l58. 
B.auðiilfr Öxna|»óri6s. , 162. 
Kaumr, »já: Ketill. BÆ. 377 BAimgulír, i45. > 

ólfr. 

r- frá Baríi, l^a 

— . Gunnsteinss. (Ejst^ma,), 
130. 

-r- gamii, 39, 40, 44, 1«, 

^ mildi , 64. 

--, rautti, 183, 184. 

-* Steinbjarnars., l84* 
Régixkleif Sæmtindard., S4dL 
Keini-Bjöm, 2llL 
ReirketiU, 2l7, 
Reistr> 180. 
Reyknesingar, 100, 
' Riflav.^irf; Hrifla, 
Rjúpa , sjé : .|>órhildr. 

— Amaldsd., 143, l5l. 
-- Hriitsd. 89. 

— - Þorkelsd. ,88. 
RotföHr, ijá: Hroi$öI&, 
Rúi^ujarlar, 201. 
Rá«u-Úlfr, $já: Hro«ólfr. 
Runólfr AutuD^un. , 230. 

— goiíi Ulfss., 232. 

— Þörlákss. , 17, 50, 241. 
Rögnvaldr jarl kali, 258. 

— Mœra^arl , 24, l02, 110, 
180, 200, 201, 213. 

S. ' 
alb jörg , 170. 

— ' Berðlukárad. , . 46. 

Salger6r/188. 

— Amgeirsd. , 174. 

— Birtingsd. , )04* 

— Jónsd^, IGÖ, 216. ^ • 

Steinólfsd., 170. 

^vör (Sólvör) Ásgtirasd., 258. 

-,- Hundólfsd. , 233, 252. 
^mx .Barkars;, 78. . / 

- — .Þorsteinss. , 101. ' • 
Sandfellingar, 205. 
Sandvikingar , 195. 
Saxi Alfarinss. , 70. 
Selakálfr Öddss., m ' 
Sel|>órir, $Jáí fórir GrLmss. 
Seoiiiigr, 140. 
Sesselja, 109. 
,Seyitfirðin^r, 194. . Stóu-Hallr, 10, 12, 18, I79> 

. 1«7, 1Ö9, 202, 203. 
Sitíumenn, $.. 
Sigar konángr, Í73. 
áigfastr Jarl , 154-155. 
Sigfiis A^grimss., 168. 

— EUiöa-Grimss. , 40. 

— Loiímundars. , 2Í6, 229, 
, — i Hlitf Sigmuujiars., 221. 

228. 
Sighvatr Hallbjamars. , 133L 

— or Xáttum, 155. 

— lögsögumaiír , 106,. 206. 

— rauíi, 220, 2252, 248. 

— Sturln^.,53,4;d.* Hramiii- 
Sturla. 

— Surtss. , 15. ^ - 

— Þórarinss.,^ 247. 
Sigmundr, 59. 

— Gnúpa-Bár«ars., 173, 179, 
205. 

— Grimss. , 112. 

— Ketilss. , 67, 87, 181. 

— kleykir, 209, 211, 223, 
224. 

— .Sighvatss., 220, 222. . 

— Valas., 212. 

— á Vestfold, 149. 

•— vplsúngr konúngr, 251. 
-r- Þorgilss. , 256. 

— po^elss., 149, 179. 
Signý Oblauísd. , 102, 120. . ' 

-^ Sighvatsd.* 155, 163. 
^ Val^íjófsd. (Valbrandsd.), 

39, 49, 51. 
Sigri«r Hafliiíad., 258, 

— Sighvatsd., '185. 

— Skjöldáifsd. , 187. 

— Slettubjamard. , l09« 

— pórarinsd. , 53. 

— — 168. 

— I>orgeirsd., 174. 
Sigtryggr snarfari, 46, 21 8. 
Sigvaldi jarl, 65. 

Sigurtir bjóSaskalIi, 132, 252. 

— Grimss., 112. 

— Hálfdánars. , 14. 

-^ Hákonars. , jarl, 234.^ 

— Hlöttverss. ^ 139, 

— hrisi f 14, 236. 

24^ • «• 378 SigÍTrtr hrlti , tB% 

— Jónss. , 216. ' • 
— . Jósteinss. , 45. 

— konúngr íáfnisbani, "ZSlv 
«52. 

— — hjörtr, 4n^ 233, 
m, 252. 

— — hring;r, 251. 

— — onhr-l-onga, 2fi2. 

— Landverski , 238. 
' — Ljótss. , 239. 

— Magnúss. kyrri, konúngr, 
lo. 

-^ Márss , 34. 

— rlki , 'hiskup , 177. 

— riki, jarl, 24, 85. 
^ svinhöfói, 73. 

— Þórarínss. , 183. 

- — Þorgrimss. , 246. 
. -^ Þóriss. , 308» 

SiHrstœdingar, 147. 

Simon , 69. 

Skagi Skoptas. , 170. 

SkaBagrimr, 46-60, 59-62, 
129s 247. 

Skáld^HelgÍ I>ór»ars., 5^, 131. 

Skáld-Hrafn, 69, '231. 
. «káld-Ref r , 64, 67. 
. Sk&ld-Steinunn , 64. 

Skammkell, 225. 

Skapti, sjá^ formóíír. 

. — i Tannason, lS3. 

— tóröarson, 64." \ 

•« — JÞóroddss. , IðgsogumaVr, 
13,104^212,231,240,246.^ 

Skarði torgeirss. , 6l, 

Skarph^inn .Yefreitfárs., 139- 
142, 206. 

SkatiErpss., 88. 

Skefill, 143,. 144. 

— Haukdælski ,238. 
Skeggbroddi Bjamars., l^ 1 

229, 251. 
Skeggi, sjá: Avaldr, SkútáK- 
. ar-Skeggi , Míðf jaröatr- 
Skeggi, .SmiUskeggi og 
5ór«r. 

— Ásgautsson, 23!. 

— Bjarnars. , 226, 240. 
-« Böiíólíss. , 166, 177. Skeggi Kollas. , 70. ' 

— «kattinihtodúngr, 130L 
•^ i Skógum.BoUas.^ 2l5. 
-^ i Skógum Brandss. , * 4^ 

— i Skógum Njálss.; 215L 
-^ l>orgeirss. , 230. 

— porsteinss.^, 228. 
•Skjálgr, Mlá: Ulfr, ÞcKnteimty 

Finnr. 
^ á Ja«ri, 153. 
SkiaIda>Bjðrn Herfinnss., 121« 
Skifii gamli: Í3ár«ax«. » 142, 

144. ' 

;-. or Skiiíadal, l54: 

— á SkittastÖtfum , 139* 

— Þorbrandss. , 79. 
Skinnábjðrn ,131. / 
Skjöldólfr, 196. 

— Vemundars. , l86.- 
Skjæringir KetiIbjam|iX8.y 242. 

— t>órölfss., 21 6. 
Skopti, jr/á.* Skajiti* 
Skorargeir, 2t6. 

Skorri , 45, 49, lC8> • lÓSf. 

— 101, 103. 
Skotar, 85. 
Skrælingjar, 9« 
Skúli .Egilss. ,256. 

— herkja, 183. 

— Jörundars/, 71. 

— Kiflus. , 52. 
Skúmr, 142; 

— 178. 

— Kjartanss. , 89. 
1 — prándars. , 62- 

Skútaðar^keggi, 131. 
Slettu-Björn, 98, 109,. 149. 
Slettu Helgi^ 124-126, 129,. 

140. 
Smiðkell ÞorvarSss. ^ 55, 151« 
Smiðr IngimundarSon, l35, 

' 138. 
Smitfskeggi, 160. , 
Snertlingar, 172. 
Snjallr Vatnarss. , 254« 
SnjállHeinn, 222, 223. 
Snorri, sjái Há-Snörri, Mág* 
Snom. 
-. Álfss. , -90, 106.. , / s< a79 69, 72, 74-80, 87, 90, 
102, llO, 111, 142, 1^1, 
278, 298. 300-307. 

— ^Haldórss., 78, te». ' . 

— Hlitfarmannagolíi , 162. 
, -i^ jHúnbofT^s. ,' 98. 

— Höfök-pórðars. ,* 15í: 

— Jörundars., lOi, 102, liiv 
•r- Magnsiss. , 78, 169, 206, 

212, 240, 244. 

— Markúss., á Melum, 57, 
6l, 69, 87, 106, 136", 

. 143, 170, 181, sjá: Mark- 

ús Þöriíars. 
^ Oddss., 122. 

— Sturlus., 53, 4r;if.''Hvam- * 
' Sturla. ' , - 
^ Þorbrándss., 79. 

— Þóröars., 111. 

— I>orfmfiss., 19,~ lái. . ' , 
Snörtr Þórarinss., 98. 

— fórmóíars. , 172. 
Snæbjöm Eyvindars., 172. 

— galti, 116-119. •' 

— go*i Rafnís., 220. 
-— Ormss. , 4K , 

Snælaug, 64, 131. ' 

Sokki fóríars. , l76w 
Solveig Jónsd. , IQtt. 
Sóti, sjái AuiSunn. ' 

— undir Sótafelli, 1S2.' 
•^ af Sótanesi, 123. • 

;^ak-Bd«Tar Öndóttss., 149. 
-Stafngrimr Hranas. , 52. 
Starkaiíx* gamli, 154. 

— undan Þrihyrningi, 221, 
225, 226. 

Starri, sjá: Hólmgaimgu- 

Starri, Hólm-Starri. 
Steinar , 9já t Helgusteinar, 

Lundasteinar. 
^ 163. 

— Onundnrs. , 60, ^ 
Steirnbjöm (^SveinbjÖm) As*- 

mundars. , 61. 
,— Hrafnkelss. , l9a 

-.i. Jtortr, 184, 185. . 

-^ sterki Asgeirsf. , 57« 
Steindór Oddas. ^122. \SMnd6t Óláfss. pá^ 89, 121^ 
^ Þörlákss. , 73, 74. 
Steiniinnr Reirketilss.., 217. 
SteingrÍQir, 122. 

— 273, 230^ 287, 295- 
— -Eyjólfss. , 113. . 

— ^y vindars. , 106. 
^ Hrútss., 69. 

— Þorgrimss. , .105. 

-^ Örnúlfss. , at Krc^pi, 160, 

175. 
Steini i»óríar»., 221. 
Steiinnötfr Guiinarss., 16«« . 

— I^onál^. , !K), 289. 
--* Ol^fss., 153. 

— Ölviss., 90, 239, 2^4. 
Steinn Auiíunnars.', 75. 

— bróiíir Bar«a, 280, 2&% 

— Brandas. , 194. , 

— Brandss. ,212. 

— Híútss. , 89. 

-^ HöfÖa^Þórtars.^ 151. 

— Kolgrimssv, 41. . 

— lögsögnmaiir , 81. 

— mjöksiglandi, 61, 80,101. 

— skáld, 76. 

-^ snjalU, 222, 223, ^íjá: . 
Sujallsteinn. 

— sjá: Völust^inn, 

— Þorfínns^ , 50, *64, 91. 

— Þorgestssi, 14. 

— Þorgilss., 105. 
Steinólfr, 208: 

-^ birtlngr, 104. 

— Eyjólfss., 170. 

— Gunnélíss. , 154. 
^ i Hraundal, 61, .62. 

— lági, 94, 95, 97-99, l2í. 

— -T- or Hrisey, i7a - 

— Már5s.,.l76. - 

— í'brgautss. , lQ4, lli. 
— * torkelss. , 10í>. 

— ÖlTÍss. , 239, 254. 
Steinuír', 8Já: Steinunn. 
Steinrauðr Hé«inss. , ÍlS. '• 

— Melpatrekss. , 245. "*• 

— rammi 161. ^ ■ 

— Stein|>ör , ajá : • Steindör.''' 
^teinunn Álad. , 105 , , 316,' 

234. ; . 380 S. ./ ^ Bjaráaxd., 99, 87, lOá, 

181. 
*- Brandtd., 187. 
^ DálkscL, 9j(i: Skáld^.Steia- 

uxín. 

— gamU, 45, 246, 247. 
. "^ Hrafnsd.^ 104, 109. 

— Hrútfd*, 62 89. , 

— Xi^nfd., 53. . 

^ Olad., «;d.* Steinuan Alad. 
» foorrad. ,. l51. 

— I>orgrimsd. , l85, 127. 
^teinvör Brándsd*, 110. 
^phanus bisknp, 13,, 258. 
^jama $Já: Hildr. 
Stoðfirftingar , 196, 
^rólfr HængBs. , 2i9, 222- 

26. 

— Yxna-Þóríts. , 162. 
^raumfírtfingar, 65,. 74* 
ðturla, $Já: Hvamm-^turia, 

, Viga-j0turla. 
-— goði Kalmanss., 51 y 54. 
*— Jónssi, 53. . ' 
^ Sighvatss. , 58. 
^ Þjdfirekss., 's. Viga-^turla. 

— Þórðars i Hvammi, 53, 

— 65, 85, 111, 168, 170, 
197, 203, 210. 

— Þórftarss. , lögsðgumatfr, 
53, 248. , . 

iSturlúngar, 142, 221. 
Jturlusynir, 53, 150, 19T, 

203, 2ia 

áítyrbjörn, .119, 12a 

— Þórarinss. ,143. 
Slyrkát Sveinbjamars. , 247. 
^yrmir fró«i, 248. 

— Hreinss. , 57, 256. 
-r -Skeggjaí. ,45. 

— forgQirss., 144. 

' %rr, $Já: Viga-«týrr. 
A\afar .Senski, 26« 
^vana Herrauitard. , 73. 
^anláug ÞoVmdttard., 52. 

. ^anr Bjámars., l'22. 
«var«kell á Eyri, 50. ' 
S^tfaír, sjáí f>aírsteinn. 
^arthöftfi Auttunars. , TSL Arutfiafti BjanMrs. , ^. M. 
65. • 

^Diigfúss., 10§. 
.Svartkell ,38. 
^artr, 102, 103. 

^ Í39. 

— Jömndars. (Ú]£m.) tkS, ðvfeni jðtun,, 197. 
^vcinb)öm Ásmandars., 6l. 

— ií/áx«ars., 104, 109. 

— Olafss. , 247. 
^einn Amnidftss. 139- 

«^ Haraldss.' konún^^, IS. 

— Hárekss. , 307. - 
íveinángr, 119, 12a 

— 181 

— Þdriss., 192. 
Svertingr* .Ha£rb)amars. , 51, 

2io: 

— (Hfolleifiss ) Hjdrleifss. , 
231, 245, 254. 

'-— Grimss., 168. 
— ^ Rnnólfsss., 241. 

— Þórarinsa;, 246. 
<9vina-Bð<ívar Kaunss., 197. 
Súlki konúngr, 9.4. 
SúniarliKi gjallandi , ' s264* 

— Herjdlfss. , 230. 
•— Hrappss., 88. 

— Lotfmundars., 194,* 212. 

— t^rgeirss., 118. 
5drr, sjd: Þorbjöm. • 
A'urtr, 212, ajá: Þorsteinii. 

— Asmundss. , 06. 

— Atlas. f 66. 
.— Bcdlas., 88. 

.— hviti .ífumarlitfas. ,212. 

— 1 Kirkjubaa Þorsteinss. , 
, 106, 206. 

— smiðr GuSbrandss. , 66>. 

— i á\irtsheUi, 151- 
S^bjöm Hrafnss., 23^ 
tehildr, 110, 187. 
ðÍBBinundr, 44, 225. - 

•-•'Jdnss. , 2i6. 

— prestr frd«i, 26, 40, 143, 
203, 216, 231, 229, 256. 

•— prestr ó'igf úss. , 3 , l3- 
16. s-u. 381 Sbemiuidr ^réyski , l94 , 
137, 142-145, 182. 

nAeu«r (Siéunn) * iSkalla- 
Grtmsd., 59, <KX 

.SSkkólfr, 88. 

iSÖlmundr Ejrlifss. ', 138, UA. 

— forbjamars., 240. 

— lórólfss.*, 40. 

Sölvar Gauta kónúnffr, 154, 

I 155. 
^öívi, 67. ' 
--83. 

— Asölfss., 42i 

— Högnas,, 93* 

— ' könúngr Hrólfss.y 107. 

— prúfii Asbrandss. , l32. 
-* Þórðars. , 53, 97. 

— pórftars. i Geitlandi, '53, 
97. 

SBrkver ,'•/<£.• Eyvindr. 
ðSxólfr Hðfta-pórSars. , 151. 

T 

"^ anni^ 133. 

— hinn handrammi, 289, 
296, 302. 

— Torfas., 62. 
Teitr Gizurars., 288. 

— ísleifss. , 4, 5, 10-15, 258. 
— ^ Ketilbiamarson, 10, 19, 

S42-43, 252. 

— i Stafholti, 58. 

— Tirfmgss. , 206. 

Tindr Hallkelss., 56, 70, 84. 

— á Hallkelsstötfiun , 289, 
290, 296. 

Tinforni, 9l. 
Tinteinn, sjá': forvaldr. 
Tirfingr Haldórss., 206, 235. 

— tóriss.^ 206, 235. 
Tjörfi , 8já : Í>orsteinn, Askeii. 

— há«sami, 191, 192. 

— fJorgeirss., 174. 

Tófá, 266. . ' 

Torf-Einar jarl, 24, 1?1, 180. 
Torfi, sjá^ I'orsteinn, 
~ Bjarnars., 185. 

— Hamalss., 34. 
«— Skúmss. , 62. 

— Valbrandss., 38, 39, 5\, 

— Þorbrandss., 70. Torfí Wgeirss. , tl. ^ 

Torráír Osvifns., 76. 

Trefill, 9jái Þoirkell, forsteinn, 

TúnguJCári, s/4.- Kári. 

Túngu-Oddr, 8, 39, 41, 49-51, 
53, 56, 64, 65, », ll7, 
248. ^ ? 

Túngu^Steinn * 146, 152. 

Tdnhani, 9jú: Eyvindr hatti. 

TT 

tJlfar kappi, 78,- 79. 

-i. í Alptafiriíi, 79. 

— Ulfss., 50. 
-^232. 

Úlfhéðinn, 142. 
-.- 9rúnas. , 153. ■ - ^ 

— Gunnarss., 6, 9, Í7. 

— Vefrei«ars., 141, 142. 

— á Viiíimýri, l04. 
Úlfheittr flyjólfsd., 133. 

— Íngjáldsd., 159. 
ÚlfHildr, 132, 251. 

— Nafrahelgad., 152. 
, Clfken, 134. 

Úlfljótr lögma«r, 5, 6, 35,' 

168,198.. 
iJlfr, 175. 

— aurgofii, 221. 

— Bjarnars., 49.. 
«- s. Brdnda^Bjálfa, 46. 

— fitjumskeggi ,50. 

— gýlder, É7. 

— Grimsl., 4.% 52. 

— Héðinss., 163. 

— frá HóU, 245. 

— hvassi, 230. 

— kráka, 70, 82, 116. 
— , Rauiíss., 51. 

— skjálgi , 93-95, 100, 106 
1». 

— stallari, 76, 111, 112. 

— óargi, 46; sjá: Keldáifr. 

— Ospakss., 112^ 
,— Uggas., 70. 

— ^vikingr, 153. 
"—- VoMki , 204. 
,-T- Y3snaþóriss.j,.81,^ l2l, 

Olfrún Játmi^ndard., M, 198. 
Una Álfsd., 64. 
«- Steittólfsd.y 239. 382 U^V. Una í>óriíd. ,69. 
UniGarfors.,26,ld8, Í90, 191. 

— l UnaMal, 13X 
Únnr.HáIconard.y 44. 

— Marftard., 221. 
\*— Sigmundard., 220. 
Urækja> sjá: Möri^r. 

— Hóhnstein^s.^ Í8S. ' 
U^takr, sjé: Ospakr. 

Va»i.<5lafsí.,.238, 
Yalbrandr Eyvindars., 115. 

— Val|>jófss., 38, 39, 49, 51. 
Valdis Hrpinsd., 57, 78, 142, 

151^ 188 : , 

^ ^ torbrandsd. , 178. 
. Valgatdr Jörandars. , 22U 

— Vemundars,, 215, 
Valgerör, 163. 

— Báriard. , 244. 

— Erleiidsd. , 62, 135. 

' — Flosad., 151, 159, 185* 
229, 234, 246, 252. 
; — Gestsd., 241. 

— Gjitílf^igsd. , 65. 

— Háfli«ad. , 258. - 

— Hrafnsd., 53. 

— Jólgeirsd., 2l9. . ^ 
. — Ketilsd., 51. 

— .Markúsd., 172, l84, 203, 

— Ottarsd., 139. 

— Runólfsd., 169. 
/-- Skúlad.; 71.' 

-7- ViíJarsd., 70. 

— Úlfsd., 108. V 
^ Þc^rbraiídsÍ ^ 70. 

— forgilsd. , 70, 
í— f óroddsd., 130. 

^ Vali Lo«mundars., 206, 212. 

, — sterki , 65, 7C^ 74, 

Vallabrandr, 220, 229. 
' Valla-Ljótr,.l77, 183, 

Vallverjar, 230. 

Valfjófr Hrólfss. , l69. 

— á Valþjófsstöíum , 81. 

— Örlygss., 38, 39, 51, 52, 
.70, 104. ' 

yalj)ýfiiigakyn, 39. . . 

VanUndi konúngr, lA. V«tnar konúoffr¥ikarfts., 2SSL 
254. 

Vebjöxtt S^gnakappi , {Sjgnmr 
trau8ti),'l09, 114-M(» 120, 
154. . 

Vebrandr infarstf., 79. 

— Asbi'andss,, 241, 
Vedis, 114-16, 120. 
yefiormr Asb}arnc^rs,, 205« 

— Vegeirss.,' 112. 

— Vemundars. , 1^7, 243. . 
Vetfrar-Grimr hersir, 34, ^85^ 
Ve£rei«r, 141/145, 
Vegeirr, 109, 115, 154. 
Vegestr Bjartmarss. , 108« 

--* Bjartmarss., 108. 

— Vegeirss. , 115. 
Vi^ell hamrami, l44. 
Velaug Qrlygsd. , 38,' 55, 57. 

— 34, 255. - 

Vdeifr gamli, 49, 59» &% 

123, 180. 
Vemuadr, 180. 
*— 195. - 

— g^mli,^34, 187,^ 232, 
', 243, 255. ' 

— Hróarss.', 208. 

— kögr, 160, 174, 176, 
^ Lo.tfmuadars., 212 

— Rólfss.,. 209. 

— Sigmu]>4ars. , 2p9. 
-^ Vegeifssi , ll5. 
«J Þengilás. , 172. 

— öriJlukári, 215. . 
Vený torsteinsd. , 106. 
Vermundr mjófi, 72, 73, 7% 

80, 11<X 
Vestar, 188.' 
-^ Hængss., 219, ^04. 
•^ Óleifss., 206, 

— tórólfss,, 73, 97, 105. 
Vesteinn Vegeirss. ,, lOÖ, l09, 

1 15 

— Vesteinsí., 108, 109, 115. 
Vestliði K^tilss., 87. 
Vestmaðr forsteinss. , 204» 
Vestmar, 173, l8a 
Vestmeun, 23, 33. 

VetrliÖi Arnbjarnarft., 192. 

— skáid, m v-^ 388 V^orn Vegeitúi * ÍÍS: 
Vi«ar íírólfíí., 169. 
Vi»fir«lngár, 196. 
Vifíll 8jd: Þorsteinn. • 

— þræll, Sa, 33. 
37 92. 

Viga-Bar«i/ 142, 143, 263-78. 
Viga-Bjarni,' 105, 255; $Jd: 

B jarni' Broddhelgas. 
Viga-Hrappr, 36. ' * 
Viga-Glúrar, 132, l49, 159, 

162, 170, 179, 252. 
Viga-Skúta Áskelss., 175,204. 
Víjra-Starla, 98, 102, lll, 121. 
Viga-Styr, 72, 76, 88. 
Vigbjóðr Böíím(5«ss., 6t, 80. 
Vigdís Asólfssd. , 90. 

— Auíunard., 169. ^^ 
— 'BárSard., 7a 

— Geirsd., 243. . 

— d. Haldóru, 142. 

— d. Höllu^ 135. 

— Kojiálsd., 175, 176. 

— Qlafsji/feilans, 9a 
— .Olafsd., 14a 

— Steinsd., 105. 

*— Svertingsd., 102, 168, 170. 

— ^rarinsd., 50, 91. 

— .fJórarinsd., 98. 

— í>orgilsd., 105. 
-^ fórisd.,.134, 135. 

— tórisd., 179, 169. 

— forsteinsd., 85, 90. 
yigfús i Drápuhliií, 75. 

— Eyjólfss., 132, 170. 

— iHIi«,23l. 

— Viga-Glúmss. , 169, 170, 
' 179, 252. . 

— Vikingakáras, , 132, 170, 
252. 

Viglundr varaii, 71. 
Vigstfírkr, 102. 
Vikar konúngr Haraldss, 253. 
Vikingakári, 132, 170, ?43, 

252. 
Vikingr^ ^já: LHfr. 

— Skánevarskelmir , .232. 
Vilbaldr Dofnakss., 207, 208. 
Vilborg, 206, 212, 240, 244. 

— Arnoddsd, , 1^3» Vilboi'g Giiurard., «2. 

— ÓsvaldsÍ, 34, 198. 

, Vilgeir Bjarnars. , 76^ * ' 
yilgerír Höröakárád., 26, 132L 
Visburr konúngr, 19. ", 
Vdpnlingár, 196. • 
VoEs_a-Úlfr , sjd : Úlfr Vorski. 
Vorsar, 204. 
Völústéinn, 99, 114. 

,•*• ngvildr, sjd: íngvildr. 
Jx Geirmundari , 97, 103, 

i2a 

Yxnafórir, 25, 81, 121,^145, 
147, i62, 184, 255. ^ 

Jt'áugbiahdr prestr, 10^220. 
fengill mjöksiglándi, 172. 
I>iðrandi, sjá: Wrir. 

— Ke^ilss., 188. 
Í>jó«ar FritJleiíis: ,. 152. 
tjóJJgeríír Ftókad. , 152. 

-. Ko«ránsd.,J52. - 
fjóiJhildr Eyvindard., llO. 

— Jöruniíard., 81, lOl. 
-r- f o^kelsd., .102. 

I>jó«ólfr goði, 143.. 

— or Höfn, 76. 

— or Hvini, 254. 

— Kalas., 55. 
f jóftrekr, 196. 

-i- Sléttubjarnarson , 98, 99, 
- 121. 

— !>jó»rekss., 98, 121. 
I>j<!(rsd»lir, 181. 

|>jóstará Álptanesi, 210; s/rf/ 

Þonnóiír Þjöstars. 
tjóstólfr, Í41, 142. ' 

— Bjamars., 38, 49. 
í>ór, 156, 199, 218. 
l>óra, sjd: X<ángholts-Þöra. 

— 36. 

— 206. 

— 109. 

— Bjarnárd., 109. 

— Eireksd., 148. 

— Eylif8d.,.90. 

— Glslad. , 1 10. 

-— Gu^n^andard/, 109*. 9H M-O. I'óra Gnansttinsd. , lOf. 

— Gtinnsteinsd. (Steinsc^), 

ita' 

— Haraldsd* / 233,^ 252. 

— Helgad. » I6S. 

— Herrauiíard. BorgarhjÖrtr, 
251. 

— Hrólfsd., S26. 

-^ Hörðakárad. , 35, 197. 
— ^Ketilsd., 198. 
■»- Magnúsd., 21 6. 

— mosháls, 132, 251. 

— Nesjakiijúksd. , 104^ 105, 
110. 

^- Ólafsd. , 78. 
^ — Steinsd., 194, 212. ■■ 
• — — 212. 

^ Vetmundard ; 110. 

_, Yéstarsd., 109. 

— I>orsteinsd., l85. 

_ I^rsteinsd., 194, 212. -^ 

— ÖMsd., 234. 
I>óraldr Ey«ss.y 131. 
fórálfr Oddas., d7, 
t>órárinn, 11 2. 1 

— ^263, 267-71, 304. 

— Asbíaman., 189. 
v— Atlas., l43. 

'^ blindi, 49: 

_ Bd«md«ss., 246. 

— Dags^., 179, 

— Effilss., 184, 

— EyUfss. , 92. 

— Erlihgss., 247. 

— Fá&as, 168. ^ 

— fylsenni, 98. 
oiL. Finnas. , 183« 
^ giallandi, 99. 

— Glúmss., 39, 51. 
— • goiíi, l32. 

— Hafrss. , l52. 

— Hallkels., 56. 

-- (l>órormr) Helgas., 133. 
—^Hergilss. ; sjá: fórarinn 
Ingjaldss; 

— iUi, 53. 

— iUi, 170. 

— Ingjaldss., 95, 99, 18a 

— Kolss., 74. 
% — komi, 70. Þ^rarinn knSkr, 99. ^ 
~ á Lækjamóti, 300; 

— ragabtdíir, 7, 9, I6, £0^ 
'91. 

— Skeggjas., 16. 

— Smiiíkelss., 55. 

— spakii 142. 

— svarti, 71-73, 79. 

— sællngr, 18Ö, 24^ 

— tosti, Í22. 

^ Þorbjamars., 236« 

— Þorgeirss., 6L, 
•^ f>orgilss., 62.' N 
^ {Hnrgilss., 105. 

— Þorgilsá., 106, 244. 

— |>óriss., 168. 

— porkels., 233. 

— Þorki^lss:, 241. 

»— forsteÍDSs. , 101, 102. 

— í>verhli«ing!r, 289. 

— Ölvisg., 200, 211.;- 

— özúrars., 247. 
Þörarna Asgeirsd. , 88. 

— íngólfsd., 107. 

— Ketilsd. , 95, 99, 107. 
T Sighvatsd. , 247. 

— l>óroddsd., I5l. 

— frándard., 100, 169. ' 
Þorbergr i Lángadal, 80. 

— Brynj<$lfss.,.230. 

— Hrutss., 89. 

— kprnamúU, 52, 131, 2|7. 
— -Olafss., 89. 

— Þórarinss., 276, 280, 29% 
297. 

— Þorvaldss. , 189. 
torbjörg, 204. 

— 189. 

•^ bsfirbót, 133, 136. 

— digra Olafsd. , 89. 

— Hákonard., 1^6. 

— Hólmasól, 157, 16«, 177. 

— Hrólfsd., 100. 
-^ katla, 40, 106. 

— Ketilsd. , 206.^ 

-— knarrarbringá , 81, lOO^ 
101. 

— kolbrón; 104. ' 

— í^keggjad. , 6Sf -87, 13U 

— staungf, 60. . ' 385 porbjðrg 'Svertingsð;^ 210. 
— . Þorfinnsd. , 78, 79» 

— I'orsteinsd. , 185. 

— Önundard. , 179. 
porbjðm, .276, 283-301. 

— Armóðars. ^ 107. •' 

— or Amarholti, 49. 
-f- Arnbjamars. , 58. 
— - ArngHmss. , 235. 

— Árn^jófss., 247. 

— bitra, 123. 

— blesi,-58. 
•»— Brunas. , 58. 

— digri^, 70-72, 110. 
—^ Einarss. ,87. 

— Eyvindars., l84. 

' — Gaulverski, 35, 221, 224, 
232. 

— öeirmundars. , 2l5. 

— glóra ,83. 

* — Graut-Atlas. , 188, 180. 

— Haukdækki , 81, 88, 89, 
lO^i 

— Hraías., 44.' ^ 

— jarlakappi, 240. 

— Israutíars. , 57. 

— kirri, 217. 
'— kolkan, 140. 

— kollr, 39. 

— -krumr, 60. 

— Laxakarl, 239. . 

— l^ki , 102. 

— Oargii241. 

— Qddás., 97. 

r — Osvífrss. , 76. 
.^ Skagas., 171. 

— skági, 175-176. ' 

— Skjaldabjarnars., 98, 121. 
^— skröfuíír, 91. 

— skúma, 37, 107, 112. 

— spörr, 37, v^: törólfr. 

— sterki, 120. 

— strjágr, l4l. 

— súr, 71, 109. 

— svarti, 48. 

-^ tálkni, 37, 99, 107. 

— Tirfingss. , 235. 

-^ Vífilss. , 61, «9, 82, 87. 
— - yxnamegn, 130. 

— pitfrandas. , 192. . 

• Íðlettcringa Sögur, 1" bindi. , 


Þorbjðm I>í(^eks8« , 98» Hif 
.112,116,121. 

— bjótr^ 154. 

— pórtars., 243* 

— Þorleifss. , 74. 

— póroddss., 130. 
— : forv/itdss. ,72. 

— ^ynna, 124, 125, l4a 

— Özurars., 236.^ 
I>örforandr Iiorbíamars., 241. 

— or Alptafiríi , 64, 74, 78, 
79, 81. 

— or Dölum, 142. 

— Haraldss., 132. 
*— 1 Skarfsnesi, 15 1. 

' — - at ölvisvatni, 70. , . 

— örrekr, 147. 
fórdis, 212. 

— 133. 

— 204.> 
.-- 170. 

— Bjamard. , 150. 

— B^tólfsd., 135, r50, 183, 
' J86,. 189, 190, 197, 2l(V 

243. 

— Einarsd. , 87/ 

— Torf-Eiriarsd. , 180. 
~. Flosad.\ 185, 234. 

— gefn, 264, 267, 271. 

— Gufílaugsd., 6^, 89, 102» 

— Haldórsd. , J3l. 

— — , 235. 

— Helgad. , 106. 

^ Inffimundard. , n133. ^ . 
^^^ — 135. 

— — 135, I3a, 
. 139. 

— Ingvarsd. , 61, 103. 

— Kaöalsd., 168^ 

— mikla, 229, 231. 

— Ólaf^tJ. , 50, 
-— Ormsd., 150. 

— Rögnvaldsd., 204. 
i— Snorrad., 111. 

— spákona, 140. 

— Súrsd., 71, 110. 

.-. Svarthöföad. , 49, 65* • 

— ^)0«ólfsd. , 76., 

— J»orbjamaid. , ÍO. 

— |iór«ard. , 204. 

^ 25 366 — torgeÍTsA , lOl, 1Q2. 

— torgilsd. ,74. 

— f órKaddsd:. (t>óroddsd.) 
59. 123. 

— forkelsd., 231. 
^ föroddsd. , 246. 

— IÞörólfsd. , «2* 

— Þorsteinsd. , lOl. 

— porvaldsd., (Þórvariféd.) 
203.. 

— — 142. ' 
-^ íizurard., 19, 197, 202. 

tóriír Arndisar». koma'múli, 

eSy 123. 

— Bárekss. , 221. 
-7- Barkars. , '40. 

— beisraldi, 60. 
— r-bjáíki, 170. 
—• blýgr, 73, 80. 

— á Brei«ava«i, 270, 27l, 
280, 387. 

-^ Bninas. , 153. 

— Bö«varss. , 62, Í6S. 

— — 92, 135, 163, 
172, 183, l84, 186^ 189, 
190, 197, 240, 243. . 

-- dofni Atlas.,. 234, 236- 
' 237. 

— erra, 58. * 

— Eyjólfss, , 130. 

— Eysteinss. (Gunnsteinss,), 
90, 130. 

— Freysgoöi, 205, 208, 211, 
249. 

— géllir, 8, 19,' 20, 56, 78, 
80, 82, 86, 90, 13l, I5l, 
200, 248. 

— Gestss., 106. 

— Gilss'. , 65, 89, 102, 211, 
170, 256. 

-7« Glúm^s. , 8já: fóriírlng- 
unnars. 

— gnúpá, 64. ' 

— Hafliöas'. , 258. 

— hálmi, 186. 

— Helgas. , 57. 

— — . l Álfenesi, 35, V 

— hesthöf«i, J9, I5l, 302. 

— Hjaltas.; 149, 152. — hriti, y'ái ÍJÓTfe öryöndr. 

— iUugi, 2D2, 204. • 

— ,— . 204. ^ 

— Inguxmars. , 88.' 180. 

— knappr, 152. , 

— Kölbeins. skáld, ^, m 

— Konálss. , 176. - 

— krákunef, 106. . 

— köttr, 76, 88. ' 

— lambi, 39, 61, 103. 

— leörháls, sjá: Þórir. 
-^ leggjandi, 210; - 
*— Magnúss., 53. 

— mikli ÆÍvarss. , 141. . ■ , 

— Narfas., I6l. 

— Oddleifss., 111, 

— Rafnss., 159, l72. 

— riíþeyrarskáld, 74. 
, — Skatas. , 83. 

— • -skeggi, 34, 35,145,198, 242 

— Skúlas., 62. 

— slitandi, 160, I6l. . 

— Steindlfss., 109. ^ 

— Sturl'us., 93, 111, 258. 

— .— 53, 185; 8já: 
Hvamm-Sturla. 

— Surtss., 206. 

— Sölvis., 53, 97. 
^-r- — 53, 97* 

— vaggagír, 244. 

— Vililss., 93. 

— Víkingss. , lOS^ 110, 129. 

— tóröars., 258. 

— forgeirse. , 79. 

— — 170. 

— forkelss. , 109. 
•:— íórsteinss., l06. 

— forsteinsson , ajáf Wrtr' 
onundr. 

— forvaldss., 256, 258. 

— Þrándarson, 8já: ^örir. 

— ^urs, 60. 

— þvari, 187. - 

— — 187. 
— ' öaundr, 185, 

— Örnólfás., 160. 
— . Örvöndr, 110-13.' 

Sórey á Þóreyjargnúpi, 139. - 

— d.-Yjigvildar, 203. I>- 387 P6rey ÁsgeirscL, l70i 
-p*- Einarsd. , 176. ^ 
■ — Eyjólfsd., 143. 

— Ge»tsd. y 106. ^ ' 
.Pórelfr Álfsd., 90. 
ÍÞórfínna Vermundard. , 73. 

— skáldkona, 289. ' 
f>orfinnr, 186. 

- — ábóti , 105, 111. 
' ?— Finngeirss., 78, 79. 

— Geirleifss., 106. 

— «- Guj^laugssoíi (GuiSleifss.), 
65. 

— Hlennas., 106- 

— Hróarss. , 208. 

— jarl hausakljáfr, 85^ lOQ. 
•~ karlsefni, 87, 161; - 
r— nt^ni, Í74. 

— Selþóriss., 51, 64, 65, 79. 
^— strángi, 59, 60. 

— Porbjarnars. , 58. 
— — Þorbrandss., 79. 

torgautr, 56. 

— 276, 283, 285,:28fe, 292- 
93. 

— Mýraknjúkss. , 104, l2l. 
I>orgéir, 173. 

— Asbrandss., 132. 
-^ Ásgeirss., 243.^ 

. — Ásgrimss., 225, 228, 229; 

bluAdr, 50. 

Ey ifss., 230, 

_ Eiríkss. , 145. ^ 

— Finnss., 44. " 

— at Fiskilæk , 177. . 

— flöskubak, 122. 

— : Galtas;, a44> |78. ' 

— go«i,'89. 

. — golnir, 52, l3l, 217.' 
-»— Gunnsteinss., 231. 

— Hallas., 169, 256. 

— Hávaríssí, 41. * . 
— - Hávarss., 90. . 

-^ ör Hýtardal, 81, «2. 
. — Hvínverski, 166, 167. 

— HÖf5aí>ór«ars. , 143, 151. 

— höggvinkinni, 45,87,179. 

— Hörtfski; 42, 2l6, 

— jartflángr, 60. ' 

— Ka«al6s., 90. torgeir keShgr, 77, 79. 

— klaufi, 160. . ' 

— Kleppf 8., 41. . 

— KöUus. , 104. 

— lambi, 61, 103- 

— lánghöfíi, 105, 106. 

— Ljó«avatnsgoði, 9, 12, I3j 
172, 173, 200, 226í 

,— raelduri, 49, 59. 

— í Odda, í/ií; forgeir Ái- 
grimsson. 

— óöi Ljótólfss. , 153. 
— 'ofláti, 153. 

— Ormss.,.l$9. 
— • Rafnss. , 41. 

^ f^ tauttr, 118. 
^ — rey«r, 60. 
— : skólm, 161. 

— smjörkéingr, 160. 
— •' suHsí^ lOl. 

— Úlfss., 204. 

— Vestarss., l88. 

— á Viíiimýri , 'CO. 
— ' Vífilss. , 69, 87. 

— ÞóriSars., 170. 

— Þórhaddss. , 61. 

— f orvaldss., 186. 
f orgeríír, 109. 

^ 109. 

— 176. 

— 204, 205. 
-1 Álfsd. , 90, IpO. 

— Bollad., 88. 

— Brandsd., 84. ' 

— Bö«ólfsd., 166, 177. . 

— Egilsd. ,89. 

— Egilsd. , 19, 203. 

— Éylaugsd., 34. \ ■ 

— Einarsd. , 76. 

— Eyvindard. , 46. 

— Gislad.., 88. ' 

— Glúmsd. ^ 95, 99, Í80. . 

— Goílnisd., 218. 

— heittarekkja, 58 
'— - Helgad. hests, 176. 

— Hrafnssd., 53. 

— Nafra-Helgad., 158. 

— hdggvinkinna, 79. 

— Höskuldard., 88, 89. 

— Kettlb^wtl. , 2^45.* - S88 I»orge;St Oddsd.', 218. 

— . Ofeigsd., 217. 

— -Si«u-H4lbd., 203. 

•— SigfiUsd., 40, 168. 

-^ Sigmundard. « 221, 222^ 

r- Skoptad. , 64. 

— Valfajófad., 70. 
r- torbjarnard., 61. 

— — 71. . 

— — 97. 

— porbrandsd. , 74.' 

— tórtíard., 68. 

— . — 98. ^ 

— forgeirsd. 87. 

— — 132. 
" — Þorsteinsd. rauiífl, 85, 89. 

- torgestr, 68. , 

— Bersas.,'4l. 
• -7- Steinss., 80-82. . 

— 87. 
torgiis, 183. 

— 173. 

— Aras. , 56, 60, 74, 100. 

— — 100. 

— — 271, 298, 300. 
' — ^ Amgéirss.,, 181. 

— Asbjárnars., 205. 

— auga, 52. ! 

— eiTubeinsstjÚ£r, 234, 237. 
-^ Geirsleihss. , 105, llO, 

"lll- 
' — Gellisl., 20. 

— gjallandi, 132, 139, 140. 

— Gormss., 148, ' 

— Grimss. , 105, 244. 
-^ Hermundars. , .265, 280, 

295. 

— or Hrammi, 208. ' 

— á Höggvandastöiíum, 289, 
290, 295, 296, 302. 

— Höllus., 90, 106. 
— ^ knappi , 6f. 

— Kollss., 101, 102. 
~- at Me«alhBÍmi, 264,267, 

' 272, 280. * 

— Oddas., 256-53. 
— • orraðkáld, 49» 
•-. Snorras., lt)6. 

— TOmiili, 176. 
. •» ^rbjarnars., 240. I>orgils Þdrbjamars. , 192. 
— " f>orfinns9. , 64. . 

— Þorgeirss. , 174. 

— forsteínss., 185, 186, 255i 

— f>orsteinss., 230. 
torgnýr lögmaðr, Í7l. » 
Þorgrima skeiðakinn, 151. 
l>orgrimr,-142. 

rr- bildr, 245. 

— braekir^ 57. 

— Eyjól&s., 104. 

' — errubeinn^ 237-38. 

— gagrar, 112. 

— - GnúparBárðaxs, , 205. • 

— goiíi, 76, 77. 

— Grímólfss., 246. 

— Gunnólfss., 154. 

— Gunnsteinss. (Eytteinss.), 

162. 

— háfi, 185^ 

— Hari{refss., lll. 

— HUfars. , l62. 

— hærukoUr, 122. 

— Höfííaþórðars., 151. 

— kan^pi, 232, 236. 

— KjaUakss., 42, 248. 

— Kolss., 72. 

— kornárgoíi, 136, 159. 

— kuggi, 147.^ 

— mikli, 217. 

— Oddss.,,71. 

— Pétrss., 182. 
"~ sviði, l06. 

"-" Vermundarsl, 80. 
— ^þaungull, »1,- 92. 
"^ í þjkkvaskógi, 89. 
*^. t>orbiamars. skaga, 174 

176. , 
"~ íorgeirss., 474» 

— — 174. 

— póriss., 168. 

^ íorsteinss, |97, 

— — 78, 90, 110. 
^ ^ 179. 

Þórhaddr gamli, 195*. ^ 

— i Hýtardal, 59, 61, 80. 
•^ skál, 189. 

—^. Þorgestss., '81. 
Þórhallr Eiðss>, 2S1. 

— Hnitss. , 89. . 389 f>órliallr Kálfss., 71 

— KetiUs., 97, 105. 
«— Kolgrimss., 4Ú}, 42. 

porlákM.', 230. 

- — t>orsteiuss., 228« 
Þörhildr 3jartmarsd« , ' 108, 

. 109. 
, — Helgad., 162. 

— rjúpa, 19, Iðl. . 

— Sölvad. ,42. ' ^ 

— Þorkelsd., 193. 

— Þorsteihsd^ , S5> 90, isa 

— — 216. 
—— porvaiíksd., 246. 

ÞórhrJ&lír, $já : I>óról£r. 

Í»órir, 9já: GuUf drir, HvamnlT 
tórir, Hænsnaþórir,rxna- 
»órir, Selþórir, Holtðr 
^órir.. 
r- 8. Hildar, 206« 

— 69. . 

— 139. 

• ^*— Asas., 235. 
-— Brandss. , 24ð. 
'— drifa, 237. 
^ dúfunef, 147, 148. 

— Eylifss., 243. 

•— 1 GarÖi Skeggjas.,' l77. 
^- goðlaus, 35. \ 

— Graut-Atlasbn, 165, 186, 
188. - ' -. 

— Grimss. (Selþórir), 62-64, 
79, 129, 174. . 

— Gunnlaugsí., 47, 56, 133. 

— Gúnjttólf«8., 154 ^ 

— háfí, 195. 

— hAfrsJ)}ó, 135, 138, 139. 

— haklángr, 134. 

— Hallaíars; , 103. 
, — Haldórss. , 84. 

. — Hámunda^s., 159, 168 
•" haukbefr, 183. 

— haustmyrkr, 80, 216. 

— Helgas., 170, l79. 

— *- hersir Hróaldðs., 55. * 

— hláandi, 50. 
— -hundr^SOS. 
.*" hýma, 150* 

«-* jarl á Vennalaadi, íA Þörir )árl|»egjaiidi,'lSI, 185, 
201. 
^ keilismiili, 166, 167. 

— Ketilss., 191, 192, 208* 
«^ kroppinskeggi,-6. 

konúngr Svina-Bðtfvars9.> 

197. 
^ le«rháls, 173, j76. - 

— lina, 192. 

— Od48s., 239. 

^' .BAfnkelss., 190. 

-.• reffikegg, l34. ^ • 

— Skeggbrodda8.> 185, 2^^« 

— snepill, l7l. 

^ Steingrímss., 122. 
^ svarti, 153.' 
_ bi«tandi, 187. 
^ porbrandss, 70. 
» Þorfínnss., 64. 

— torgilsi, y 62. 
-» Þorkelss. , l^. 

— I>rándars., 62. ^ 

— ^ursasprengr, 161, ^ 
I>orkatla BöÖvarsd. , 80, 179» 

^ DalakoUsd., 174. 

— Haldórsd. , 102, 142. 
^ 131, 

— HergiUd., 95^ lOO. 

— hringja, 227. 

— Höskuldsd., 113. 

^ Ketilbjamard., 224, 2IS; 
243. 

— lyiáfsd., 170. 
— . Ofeigsd. , 97. 

— i Skeggjad., 70. . . 
*-i Vemundard. ,212. 

— ÍJorgrimsd. , 84. - • 

— porsteinsd. , 228, 

— jþorvaldsd^, 58. 

t>orkell alviíírukappi, llÖ, 232. 
,— . Asgeirss., 36, 216. * 

— r blaka, 194. 

— Blundketilss., 8, 56. 

— bundinfótr, 221, 226« ' 

— Dúfnalss., 88. 

— Eínarss,, 69. 

— Eyjólfss. , 20, 88. 

— EiHkss., 109. 

«- EirikM., 145» l5% 39a IVttkell Eystehiss., «7. 

— fárserkr, 84. 

— folbpakr^ IW, ' 
^ Geiras., 179. 

-. Geiras. kanóki, 206. 

— Geitisson, 100, 180, 184 
186. 

— Gelliss., 4, 6, 10, 20, 258. 

— Graut- Atlaa. , 186u 
^ Grimss., 112. 

— gullkár, 237. 

— Gunnyaldss., 60. ' 

— háfi; 179, s^í.ÞorkeU 
leifr. 

— hákjt, 174. 

— á Helgayatxiiy. 139, 

• — Hrútss. , e9. • 

— Ingólf ss., 6. 

— Kolss., 243, 

— komamúH, 52. 

— krafla, l36, 139, 140,142. 
f— k»ggí, 122. 

— leifr, 173y sjá: i>ork«ll 
háfí. 

— lœknir, 205. 
^ máni, 6, 8, 9, 34L 143. 

200, 226. -» .^ 

— rjaumdgBlajarl, 2ia 

— Osvífrss., 76. 

— Sigmundars. , 69,>7ft 
^ skeifir, 45. 

-« 8kotakollrBröndúlfss.,241 

— Skúmss. áfcóti, 178^ . 
-- Steinólfss., 104, 111. 
^— SiSfrss., lÍO. 
^ svarti , 170, 172^ 174. 

— Svartkelss.. , 38. 

— Tjöiías., 14. 

— Torfas. , 39, 51. . 

— trandill , 240. 

— trefíU,- 56, lOl, Í02, 119,. 
120. ^ 

•^ vingnir, 143L 
—• Kálfí, 2ál. 

— Póriars. , 109. . 
—7 f>orfí<yars. , 186. 

— Þorfinnss. , 64. 

— Porgeirss., 118,. 1Í9. 

— I^orgilss. , 139. . 

— Þrastars,, 124. ' Þorketm^ $J&: pojthkll. 

Porlákr Asgeirss. , 73, 75. 

— acitgi, 61. 

— biskup hclgi, 3, 133, »5, 
211, 216, 230,232/ 

— biskup Kunólfss., 3, 17, 
18, 19, 50, 235í, 24L 
257. 

— Guiímuadars. , 109. 

— Ketilss., 69, 87, 106. 
136, 170, 181, 241. - - ' 

— Narfas., 61. 

— Þótarinss., 2ál. 
"^ Þorbergsi;., 23á 

Þorlaog Ásgrfmssd., 227. 
— Atlád., 142. 

— Gunnarsd., 168. 
"" g3*ja, 5a 

— Hrólfsd., 104. 

— Höffcaþihrilard.; 149,- l^l^ 

— Klæugsd.', 36. 

— Rafnsd. , 221. 

— Sænlundard., 142. 

— .Þormóitard. , 50. 

— Þorvaldsd., 23l. 
Porieif, d, Kjalvarar., 51. . 

"— Þóröard. ,. 109. 
Porleifr Asmundars., Í7X 
^ — Avangrss. , 40. 

— beiskaldi , 61 , 136, 24át 

— Brandss. , 42. 

— Bröndólfss., 24l. 

-- Eyvindars, , 109,' 115. 
■r- gneisti, 223. 

— ^frá Hafragili , 74 

— Hrómundarfóstri - 124* 
126,129. 

■^ hvalaskiifr, 197. 

— Ketilbjamars. , 242* 
*- krákr, 217. 

— kymbi, 79,-80. 

— miölúngr, 197. 

— skáld, 158. . 

— or. Sogni , 236. 

— spaki, 6, 198. 

— Steinólfss:, 61. 

— f) jóstólfss. , 38. 

~ tóriars. ,' 240. " • 

— poBgríniss!, tTB. 
~" f»ofvaldss. , 84, Þ 391 — Bollas., 75, 68. 

. ~ RQskHldgs., 88, 89, 104, 
151. 

— Ormss^', 136. 

- |>or1ei£ss. beiskaldn, 6l. 
VoxJijót EysteÍBsd., 207. 

— Hjaltad., 149. 

'♦— St«inraut(aTd. , 462. 4 
Porljótr gjallanda fóátri, ÍIS5, 
272, 180. 

— Hnítss. , 89. 

— á Veggjum, 294» 
l>ormó«r, 172. 

— 102, 105.^ 

allsheriargo^i , 34, 109, 

. ?oo. 

— Breiðss. , 69. 

— Bresas., 38, 41, Ö0^'32.> 
-. go«i, 64, 74, 76. 

— Hamalss. , 34. 

— Höftfa|>órtars. , 151: 

— Kárss. i 245. / 

— i Káj-sfirííiíKólkfiríSi,) 241. 

— Ketilhjamarss. , 242. 
— *- Kleppjárnss. , 70. 

— kolbrúnarskáld, 104, 116. 

— ramtni , 153, 154^ 

— skapti , 239, 240, 254. - 

— SkeiÖagoði, 34. 

— Steiiirauíars. , 1í45. 
— . stikiiblýgr, l84. 

— bjóstarss. , 40, 53, 97, 
104, 210, ,223. 

— |>orbjarnars. , 240, 

f^ ^orbrandss. , 79. -^ 

— Jorgautss. „ 286-297.- 

— porkelss. trefíls. , 00. 

— Jorlákss. , 74, 80. 
Ýómý, 226. 

— ^ Sigmundard. , 149. 
|>órodjáa Únundard. , 50. 
|>óroddr, sjá: Barna^óroddr, 

— drápustúfr, l30, 
"■--T goíí, 210, 246. 

— Hermundars., 265, 280, 
' 293, 297, ' 301. 

— hjálmr, 143, 151, í62. 

— hr?sablundr, 50. 

— kergarír^ $0J. Þdroddr Oddát, isa 

— &lLattkáufMindi, llO. 

— Túngu-Oddss. , 61, 90, 
210. . 

— í f>ingnesi, -117^1 19, 

— |>orbrandss. , 79. 
H- |>örðars. , l87. 

— sjá: í>órhaddr or Hýt- 
ardal. , 

-irij? 4. Þöroddsstö«uni : 130. 
tórólfr 217. 

— blöíruskálli ,73. . 

— brœkiri 109, 114. 
' — bægifótf, 71, 79. 

— Eysteinsí. (Gunnsteinss.). 
130. , ' 

'— fasthaldi, 120, 130. • 

— fró«i,'177. 

— hálmi, 187. •' 
heliárskinn, 136, 139. 

— Herjólfss., 215. 

— karlhöfíJi, 152. 

— Kvöld-Úlfas.,* 46, 62, 218, 
' . 220, s 

^ léikgoði, l42. 
^ Loptss., 65. 

— mostrasljtegg, Örnóljfe. , 7, 
7(5, -57, lOJ, 129. 

— Osvífrss., 76. 

— refr, 8, 90. 

V — r Skallagrimsson , 60^ 62, 
' 8já : Þdrólfr Kvöldúlfss. 

— sleggja, l39. 

, — ,smjó¥;, 27, 28, 40, 169. 
1 — - Snorras., 122. 

^ spörr, 104» 106, 107, »jé: 
J>orbjörn. 

— - sterki, :l61. 

— Veleifss., 180. 

-« viligisl, 39. • • 

•^ voganef, /215. 

— f orsteinss. , *73, 79. ' 

f órormr, sjá : þórarinn Helga- 
/ son.' 
-^136. 

— 136, 139. ^ 
' — |>orlinns. , 64. 

-r- or l>r(ímu, 217, 228. 
pórsnesingar , 77. 
Þorsteinn, 188. 893 

Þorsteinn^ 189. 

— Asb)axiiars.V 106y 206. 
-1- ^sgeirss.^ 57. 

— Asgrimss., 9já : ionteinxi 
tjaldsUeiiijigr. 

— Áskelss. , 175.' 

— GnúpU'Bárðars., 173,906. 
•— B)amars.; 225. 

— Bjólanss., 207« 

— Bö«Tarss., 197, 199^ 249. 

— Brandss., 55. ^ 

— búandi, 98. 

«-^ drángakarl, 211, 224. 

— Egilss., 8, 62, 90. 

— Eyi<Slf ss., 19, 143. 

. — Eyjólfss., 159, 170. 
"~ Eirikss., 87. 
^ Eysteinss., 133, 207. 

— fagri, 186. 
—.flöskuskeggr, 217^ 

-. go«i, 176, 226, 230,240. 

— Gunnarss. , 168. 

— Hafrbjarnars., 248. 

— Hallsteinss., 235. 

— Hallyaríss. , 244, 255. 

— haugabrjótr, 2i6. 

— heiðmenningr, 143# 

— ' hólmun, Skaptason, 206, 
240, 

— hölmun, Snmarlitfason/ 

m, 212. 
^ — hrúngnir, 210. 

— hviti, 101, 183, 184, 212, 
213, 249 , 255. 

— höföi,: 175. , 

<-* Íngimundars. , 135, 137, 
138. 

— Íngólfss., 248. 

— íngólfss., 9, 34, 2po; 249. 

— frá Keldngnúpi, 207.. 

— Ketilss. , 9Já : í>orsteiim 
Baumss. 

— kleggi, 292. 

— Kollss., 197. 
■" kolskeggr , 73, 

— Kröflus.^ 1Ö6. 

— Kuggas., 73. , 
-^ leggr, 200. 

— 'Ljótólfss.,91, 92« 

— aúiia,*230. > Þorstfbm OAdleiEtf , 105-107^ 

— ógjæfa, 114. 

-^ ránglátr, I5l, Í6% 170L 

261. 

— rauðnefr, 226, 230. 

— rauír , 7, 19, 20, 78, 85, 
.86, 89, 90, 101, 130. 

— .Kaumss., 133. 

— Si«u-Hallson, 185, 19^7, 
?03. . , 

— Sigmundars. , 173, 179. 

— Skeggjas/, 53. 
' - skjálgi, 203. 

.— Skjöldálfss., 186. ■ 
; — skrofa, 40, 169. 

— Smíðskeggjas., l60. 

— Snorras.,. 60, 87. 

— surtr, 7, 78, 90, lOí, 
22*7-28. 

— Sveinbjamafrs., 135> 190. 

— sTÖrfuftr/ 149, J58. ■ 

— Sölmundai^s., 40, 106. 

-■ tjaldstæöingr , 225, 227- 

28. . 
,— titlingr, 208., 

— torfí, 186, 192. 

— trefill, 101, 102. 

— trumbubeinn, 197. 

— upplendíngr, 208. 

— vifíil, 212. 

— Vígastyrss., 72. 

— pynning, 9l. 

T" þjokkubein, 183. 

— borgeirSs., l74. 
-. ^ 179. 

— Jorskabitr Þórdl&s., 71, 
72, 77. 

— þurs, 174. 

— öndr, 78. 

— Öxnabroddr, 235'. 
fórunn, 216, ^ 

— i |»órunnarholti,- 58.- 
,-45. 

— Amard., 159. 

— Asgeirsd. , 237. 

— auöga, 229, 231. 

— Barkard., 334. 

— Barna^órðárd., 160. 

— blákinn, .153. 

-^ Vrún ,208. - ' > 398 • — Grœiiingja írjúpa, 37, 132. 

— Gunnársd., 3, 91. 
— - d. Gunnvarar, 50. 

— Holbarkad., 189. 

— Hólmsteinsd. , 44. 

— hyma, 3«, J56, l^. 

— Illugad., 105. 
— ~ Jörundard. , 921. 

— Ketilsd., 245. 

— ,Lei«ÓIf«d., 190, l91,2Gf7, 
--^ Skallagrimsd. , 50, 

— Steinólfsd. , 61 . 

— Stórólfsd., 162. 

— I>orbjamai?d», 49. 

— torgeirsd*, 45.' 

— Þorkelsd., 221. 

— tórólfsd;, 177, . , / 
— - d.Þórunnarporgeirsd., 45 

— forsteinsd. , 173. 

— at I'órunnarhálsum, 225, 
228. 

— at ÍJórunnartóptum, 92, 
torvaldr Ánars. (Amarson), 

84. \ 

— j^sgeirss., 133, 240. 

— Asvaldss., 81, 121, 

— Ei«ss., I3l. 

— Eyjólfss., -159. 
— r Gálniarss., 159. 

— Gizurars., 162, 203. 

— Haldórss;, 99. 

— Hjaltas., ^á: forvarlír; 

— holbarki, 151, 189. 

— hviti, 105, 110, 111. 

— ísleifss. , 14, 142. 

— Kjartftnss., 142. 

— fcrókr, 159, 168. 

— k;roppinskeggi,. 6. 

— Olafss. , 99. 

— (Þorvariír) Siííu-Hallss. , 
203. 

j — Skeggjas. 9 231. 
' — í Sléttadal, 264. . 

— Tejtss, , 58. - - 

— Tindss., 70. . 

— tinteinn, 143í 

— TúngU'CÍddss. , 8, 51. 

— l Vatnsfír«i , 170. torvaldr' Koifráiiss. Vi6förU, 
140, 143, 259. 

— I>orgeirss., 169- 

— ,l*orgrimss. , 57* r 

— ÞorttlUSKss., 74. 

— I>orstein8s. , 186. 

— i fprvaldsdal, 159, i^. 

— örgoíli, 122. 
forvarír, 55, 

— r Asgeirss. , 57. 

— Hjaltas., 149, 178. 
— • i ÍCristnesi, 160i 162. 

— Súgandas. ,146. - 

— frá-Ur«um, 154. 

— farbjarnajrs, j 49. 

— forgeiísss. , 160, 174. 
I>orveig Þomvótord. 4 240. 
porvifír, 144. 

. — Frey viöars. ,64. ^ 

— Skoptzis. , 64. 

— Úlfarss., 232. 
pórvör Þorbiaraard. , 41. 

— tormótíard. , 246. ^ 
I>ráinn svartiþurs, 158. 
^rándr gamli, 2l6. . 

— i Götu, 27.'\ 
^ mjóbeinn, 95, 96, 99, 169. 

— mjöksiglandi , 155, 163, 
167, 239. 

— Narfas., 154. 

— póriSs. ,.62. 
t>rasi i Skógum Þórölfss., 215, 

k93. 
Þraslaug Eyvindard. , 212. 

— Þorsteinsd. , 208i 

— Öniindard. , 206, 208« 
frjótólfc, 141. 
brondr at Vatni, 70. 
pröstr, 208. 

— Egilss., 184. 

— Hermúndars., 124* 
I>uri«r, 229. 

-^ Arnb}amard. , 89. 
-— Arngeirsd. , 181. 

— Arnkatla Helgéid., 108< 

— Arnórsd.,'l70.' 

— Asbrandsd., 70-72. 

— Asgeirsd. , 122. 

— Asniundard. , 74» 

25' 394 Þ-Ö* tpMr Aatfunaivl , 73. 

» — Barkard., 71, 7t, llO. 
_ dylla, 38, 55, 5Ö. . ^ 
_ Egilsd'. , 226. 

— Eylifsd. , 225, 229. 

— Eyvindard, , 85, 86. 
.*-gy«ja, J37.' 

— Gunnarsd. , 228. 
— > Gimnlaugsd. , 57. 

— Hallsd. , 97, 100, lU. 

— - 152. 

— Haraldsd. , ijá : I>nrí^r 
Hallsd. 

— Haraldsd. , 140, 233. 

— r^ 152. 

— Helgad. Dáikss. , 170. 

— . — Mjás Þurii^r Am- 
katla. 

— hofgytóa, 205. 

— Hrafnsd., llO. 

— Höftaþaröard. , 151, 

— Höskuldard., 88, 89. 

— Iliugad., 307. 

— . Ketilbjarnard. , 35, 137, 
242. 

— Ólafsd. pá, 89. 

•*^ —- feilans, 91» 
, ^ Eefsd. , 150. 

— Rýmgilta, 109, 115. 

— Sigfússd. , 228. 

, — spaka Snorrad., 4, 74. 
^ spaka Túngu-Oddsd. , 49, 
51, 65. 

— spákoira, 58. 
*-— Stein<Slfsd. , 98. 

— Sturlud, , 53. 

— siindufyllir, 114.« 

— Tirfmgsd., 235. 

— Valþjófsd., 52, 104, 

. — torbjaraard. , 70, 71. 

— — • 231. 

— forííard. ; 15 1.. 

— — 98, 111, 258. 

— — 145, 

— )>orfinnsd., 59. , 

. é4i. 

— pórisd. , 102. 

— I>orkelsd., 152. 

— d, ícwleifar, 51. 

— l>orleifsd., 40,^ ' I>iizliír l>orIeilsdL, lð9. 

— — ' 177. 

— Þorsteinsd., 207. 

JTf 

-^^íikoUr, 9já: Ásgeir. 
Ægileif Þorsteinsd. , i04. 

— Hrólf*d., 175. 
Æsa Gestsd. (Oddleiísd.), 105, 

- 244. 
^ Hákonard., 242, 

— Hrólfsd., 173, sjá: Asa. 

— Ijósa, 93. 

— Ljótólfsd., 152. 

— Öf eigsd. , Í2a 

— 1 SvÍDey , .91. 
iGvar, ^4 A Éyar. 

n • 

^ír, gjá: Auíín 
Ögmi>ndr Völustei'nss. > 99, 

112, 114. 
^ toikelss. , 36, 216. 
Ögr 1 Kaniítakistu , 235. 
Ölmóií'r gamli, 29* 

— Vemundars. , 195. 
Ölmœ-Slíngar , 195. 
ölver barna'karl,- 25, 76, 90, 

95, 97, 170, 239, 241, 
245, 252, 254. t 

— Eysteinss. , 211« 

— Finnas, ,- ^_^ 

— Hástein^. , 234. 

— hYÍti , , 184, 255, 

— X Höfiía , 209. 
— .muiSr, 5507. 

— Yinajþóriss. ^ 184» 
Ön gamli , 20. 
Öudótt, 76, 95, 97. 
öndóttr í Viíívik, 149, 

^ kráka, 155, 156, 16Í- 

165. 
öngull, ^ás AunguU. . 
Onundr, a/á ; Brandí-Önundr, 

Þdrör 

— BlæYigss., 178. 

— breiðsk€ggr, 50, 248. 

— býldr, 211, 221, 222, 
223, 235, 236, 243, 245. 

— Eyvindars. , 2Ö6, 208. r - 1 -1 

önQiidc Hrollaugsð. j 203. 

— Krömu-OddssJ, 50. 

— sjóni , 60, 71. '" 

— töskubak , '20d. - 

— tréf(Str« 122. 

— Vikíngss., 11$. « 
_Vi5, 146, 147. 
--r- f>orgilss. , 176. 

Örlygr, 79. 
— i'.s/d; 'Arnl^ugr. 

— Böývarss., 102, 120.. 

— at Esjubéjfgi, 200, 

•í— gamli Hrapps. , 36-39, 
' 51, ,^2, lOA, ^ 107, 248- 
249. 
Öm, 147, 148^ 

— -i^Arnarfiríi, 107-108, 159. 

— Anars. , 178. 

— Avaldss, , 84. 
-^ Brynjúlfsá. , 28. 
.- — Ðarrass. , 246. 

— sjú: Eylifr. 

— Eysteinss. , 143. 

— gamli) 58. 

— — Ormss., 246. 39S 

örn Geirmundars. , 97. 
: — .hyrna, 197, 198. 
' — sterki , 204. . 
. — i Vœiugerííi, 2^2, 223, 

Ömólfr , 56. 

— Armóösi. , 105, 107. 

— biskup, 13. 

— -- 258. . 
•^ Bjömólfss., 171» 
-^ fískreki, 76. v , ' 

— Héííinss. , .163. 

— Slettub)amars. , 149. 

— póröairs., 160, 169. 
Öxnaþórir, ajá: Yxna-Pórir. 
özur Asbjarnars., 205, 213.. 

— Brynjólfss., 187, 188.. 

— Egilss. , 247. 

, — Eyvindarss. , 246. 

— Herjólfss. , 196. 

— HroUaugss., 19. 

— hviti, 232, 236. 

— keiliselgr, 197, 202, 20^. 

— slagakollr, 187. 

— torgrimss. , 236. -K / 996 iba REGISTR 

4 

yfir öll fljóta- landa- ok staða-nöfh o. s. frr. sem 

finnast f |>essa birídi. A, zor. 

A, 220. 

Aðalvik , 96, 97, 12a * 

A£:«aiies , 44« 231. 

Agðir, 95, 116, 155, 159, 

167,. í^27, 246, 155. 
Akrafell , 41.- 
Akranes, 41, 42, 45, 5(^ 52, 

53, 55. 
^krar; 62. 
Alfgeirsvellir , 144. 
Alfsnes, 35. 
Álfsós , 246. 
ÁU; 142. 

41mannaílj6t , 205, 206. 
Almdalir, 184. 
j^lptá, 60, 61, 62. 
Aiptafjör«x, 83. 

— 74. 

— 115. 

. — sy«ri, 29, 30, 190, 197. 

— 197, 

Alptanes, 40, 48, 52, 53, 61. 
Alptanes, 247. 
Álptayer, 2ia 
ALviírgnúpr, 272. 
Alviöra, 110, 113,^233. 
Alöst,-46, 118. 
Ambárdalr, 269. 
AmbátUrá, 132. 
i^n, 154. 
Anabrekka , 60. 
Andakýisá, 45, 4ð. 
. Andarkelda^ 97. 
Arastaiíir, 92. 
Arnaldsstaðir, 189. 
Arnarbœli, 58. 
ArnarfeU, 148. 
ArnarfjöriJr, 107, 108, 109, 

159, 
Amarliolt, 49, 58» 192. Amarbóll, 157, l69, iTOL 
AmarliTol, 33. 
Arnames, 159. 
Arnarþúfa, 18Ö- 
Ambjargarlœkr,, 55", 58* 
Ameii(arstai$ir ý 188. 
Arnlaugsfjörtfr , 83« 
As, 52. 

— 138. 

— 178. 

— 208. 

— 231. 

— 239. 
Asar, 208. 
Asbjarnames, 138, 26^ 269, 

273. 
Asbiamarstailir , hS* 
Asbjamarvik, 176. 
A^gautsstaðir, 231. 
•Asgeirsá, 132, 133. 
Ashildalrmyri , 238. 
Askelshöf«i, 231. 
^skviíísd^lr, 272. 
Asmundargnúpr , .265, 280l 
'Asmundarleiiíi , 66. 
As<Jlfssk^li , 42, 
Atlahaugr, 237^- 
Atley, 64, 233. - 
Audartóptir, 86.. 
Autfkúlnstaðir, 140. 
Au«nir, 21 6. 

Au«<51fssta«ir, 141, 177, 26i 
Auifstatfir, 51. 
Autíunnarsta^ir , l^ 
Augastáðir^ 52* 
Aunguley, ' 172. 
Austfíriíir, 6, 25, 26^ 193. 
Axlarhagi,^l47. 

-tJaMtarholt, 205. 
Bakki , 64, 271. B. 397 BálkastaVir^ 59; 112S. 
Ballará', 53, 104. 
BatHir^ 87; 107, 1«^ 151 

— 266^ 269. 
Bártaröalr, 17^; 205. 
Bárttajr^ata, 173, 205. 
BarfJastrÓnd, 27,40, 104, 105J 
Bar^Hés, 195. 

Barifsx)eskvik, 195. 
Bártevík, 96. 
•BaugsstaMr, 185, 21^ 
'Beigattarhvol, 136. < 
Beigaldi, 60. 
Bekánsstaitir , . 45. 
Bel^dalr, 99. 
Belgsstatfir, 99. 
Berg, 197. 
Bergshylr, 24l. 
Bergshli«, 105. 
Bergþórshvol, 217, 
Berjadalsá', 45. 
Bérsasta^ðir , 123. 
.^ 187. 

Berserkseyri / 74. 
Berufell, 105.. 
B^ufjöríír, 99, 100, 107. 

— 196. 
BBruvikrhrann, 67/ 70, 71. 
Bjallabrekka, 215. •> 
Bjargaós, 132. 

Bjarkey, 158.^ 
Bjarmaland, 45; 93. 
Bjamaaalr, 59. 
Biamafjör«r, 104,121, 122» 
Bjatnafoss, 289. 
BjaraarhÖfn , 75. 
Bjaiíharnes, 121. 
Bjamarstaéir , 55* , 

Bjarrieyjarflói , 95« • 
• ,Bíldsá, 157. 

BiIdsfeU, 245. ~ 

Björg', 132. ' 

Björgvi», 25, 260. 

Birgisvit, 122. 

Biskupstúngr , 242. 

Bitra, 96, 123. 

Blanda, 140, 145, 264, 271, 

. 272, 303. 
Bláserkr, 82. ' 
Bláskögar, 6, 49, m. . BUri^ógfá, 40, 44. 
Blesastatfir,.58^ 
Blöíidudalr, 235, 240. . 
BlönduHið ,. 147. 
Blundsvatn, 50» ., 
Bötfmóitshoj^n, .206. 
JBÖtfmóiistdnga, 206. 
Bö«varsdalr,. 180, 186. 
Bö«varshólar, 130. 
Böí^varsholt, 200. - 

Böitvársti$iitir v 236. 
Bóbtaðará, 147. 
Bólstaðr^ 220: 
Bolúngarvik, 114. 
Bortíeyri, 12S, 124: 
Borg,48, 62. 

— 139. 

— 265* 269, 276, 306. . 
Borgardalr, 79. 
Borgarfjör«r , Í92. 

— 8, 27, 48, 49, 63, 83, 
136, 259. 

Borgarhöfn, l97, 202. 
BÓrgarholt', 65, 75. 
Borgarhraun, 44, 64« 
Borgarlœkr, 751 * 
. Borgarsandr, 146. 
Borgund, 21 5. 
Bótarskartf, 243. 
Botn, 40. 
Botnsá, 40. 
Bratt^Uí, 83. 
Brattaholt, 234 
Brattsholt,' 234. 
Brávöllr,*211.. 
Brautarhol^, 40. 
Brei«á, 204. 

Breiiíaraýri , 176, 232, 234 
Bei«ársandr, 204- 
Brei«ava« , 270, 271. 
Brei«avlk, 1912. 

— 8Ö. 
Breittdálr, 159, l89, Í9p. 
9reitfibólsta«r, 142, 258. 

— 88. ^ 

— 219, 222. 

— 202. ' , ■ 
-^. 204. ' 

— 39, 50. 

— 70, 8a >398 B-E. Brei«ifiör«r, 5,2f7,ei, 76, 8Ö, 

83,' 86, IW. 
Brekka, ! 12« »Jd : Pagrabrekka. 
Brekkr, 60, 220. 
- ]Brenna, $5. 
Brenningr, 66. 
Bretland, 23. 
BrjániBlaBkr, 27. 
Brimar, 250. 
Brimilðvellir, 71. 
Brimnesskógar, 147* 
Brú, 282. ' 
Brynjudalr, 39, AO, 41« 44, 

106. 
' BrynjudaUá, 85. 
Brokey, 8l. 
Brúnáhaugr, 237. 
Brdnastai^ir, 253. 
Bú«ardalr, 95. 
Búlahd, 207, 208.' • 
.ISúlandshöfÖi, 71, 73. ' 
Búlaudsnes, 196. 
Búikarúm, 61. 
Búrfell, 244, 264. 
Bæarsker^ 245. 
Bægisá, 162. 
Bær, 43, 259* 

— 59, 123. 

— 198. 

, -LJalsá, 275. 
^ Öalir, 64, 130, 142. 

Dalsfjörír, 28. 

Dajimörk, 12, 18, 24, lll, 
215, 306. 

Ðeil^ará, 149. 

— 217, 220. 
fieildarey, 92. 
Deildargil, 50, 52. 
Deildarhjalli, 140. 
Digranes, 183, 184. 
Dimunarvogr, 82. 
Djiipá, 147. 
Djúpidalr, 168, 
Djilpifjörör, 102. 
Dofrar, 197. 
Drángaland; l2l. 
Drángar, 68, 81, 119, 121. 

— 160. 
Dráno;avik, 121. DrángsUÍV, ðí5. 

DrápuhU«, 75. - ' 

Drifandi, 206, 203^. 
Dritsker, 77. 
Drumboddssta)íir, « 242. 
Dufansdalir, 107, 108. 
. Dúfanefsskeii^, 148. 
Dufpaksholt, 219, 224. 
Dufþakssker, 32. 
Dumbsháf^ - 1 56. 
Dyflin , 24, 49; 84. 
Dyflinarskiifi, 84. 
Dynskógar, 209. 
Dyr, 54. .. 

Dýrafjör«r, 1Ö4, 109, llO. 
Dögurtfará, 86, 91. 
Dögurifarnes, 72,. 86. 

•t^gilsstaðir, 184. 
tínarsfjörír, 83, 84. 
Einarshöfn , 337, 238. 
Einarssk^r, 76. 
'Einarsstaííir, 176, ^ 
Einhyrning^mörV, 220. 
Eiriksey, 82. 

EiríkBfjöríír, 9, 82, 83, 84. 
Eirikshólmar , 82» 
Eiíiks»ta«ir, 81. 
Eiríksvogr., 82. 
Eldgrimssta^ir, S9. 
Eldueiíí, 218. 
EUitfaá, 2á2. 
Elliíaey, 95. 
Engá,^2U 

€ngihli«, 142.. ; -^ 
Engines, l2l, 
' England, 15, 18, 24, $1, 3ð, 

43,46,132,259. ' 
Enni', 71.. 
Esjuberg, 38, 39, 51, 55, Í7, 

104, 200. 
Eskifjör«r, 188, 195. 
Eskiholt, 60. 
Eskihóli; 159, 168, 179. 
Evarsskarjf, 141. 
Ey, 140. 

EyjadAlsá, 173, 174. 
Eyjafjaröará, 157, l69, 170, 

175, 
EyjafiW^4íx2í5, ' 'Ei-G« 399 Eyjaf jörífr, 5, 9; 108^ íli, Ifí^* 
^yiaísandr, .318. 
Eyará, 209. 
Eyjarsnnd, .86. 
Éylifsdíúsá, 38. 
Eyrar, 107, 222, 223, 238. 
Eyrarbak^i; 6ö, 235. 
Eyrarfell , 7». 
Eyri, 113. 
-r- 38, 50. 

— 28, 50. - 
— r 73. . 

.— 7.8.- , ^^ 

— 108. 
Eyrarfell, 79. - 
Eyvindará, 188» 189. 
EyvindarfjörÖr, 12f. - - 
Eyvindarhélar, 222. 
EyvindfH-múli, 222. 

-t ábeinsá, 95, 97. , 
Fagrabrekka, 124. 
Fagradalsá, 196. 
Faeravík, l83. 
Fagridalr, 186. 
^ 97, 99. . 

— 211. 

Fagrfskógr,, 64. 
Fáskrúösfjörör, 195. 
Faxaós, 27, .27. 
Fell,304. - 
^ 122. 

— 91 
Feldarhólmr, 76. 
Fellshverfi, 202. . 
FellsmúH,,-l74, 
Fellsskógar, 92. 
FprstikJla, 40, 44. . 
Fjalir, 28, 33, 232, 233. 
FjaríJará, 206. 
FjaríJarhonl, 74. 
Fiflavellir, 227. 
Finnafjöröx, i.83.. 
Finnm'örk, 95, 237. 
Firííir, 29, 55, 155, 252. 

. Fiskiá, 22.6. 

Fi3kilœkr, 170, 177. 
Fitjar, 45, 173. 
Fléngasta*ir, 190. ^ Flatátdnga, 147. 
Flatey, 95. 
Flateyjardalr, 178. 
Fljót, 5Bf .56. 
Fljót, 115, 143, 217. 
Fljótá, 54. 
Fljófsá, 187. 
Fljótsdalr, 56. 

— 188, 195. ' V 

Fljötshliö, 222. 
Fliótshverfí., 173, 205. - . 
Flói, 46, 221. 

Fólkadalr, 39, 49, 50, 103. 
— ^ 152 

FlókadaÍsá, 49, 50, .152. 

Flókavaröi,. 27. 

Flókavogr, 27. ' . . 

Flugumýti, 147, 148- 

Frijóskadaír, 171. 
.Fnjóskadalsá, 17^. 

Folafótr, 116. 

Fornhagi, >60. . 

Fors, 226. 

— 205. - . - 

— 60. ^ " 

— 71. 

. Forsá, 39, 40, 48. 

— ÍJ5. 

— 142. 
Forsfjör«r, 108. 
ForsyöUr, l86. j 
Forsæludalr, 135;. 
Frakkland, 15. ^ 
Fraranes, 235. 
Fri«leifsdalr , 152. 
FriiJleifsd^lsii, Í52. 
Friímundará, 136. 
FróÖá, 71, lia 
Fró«asta«ir, 289. 
FróíJárós, 71. 
Fúlilækr, 193, ?ll. 

— 234, 235. 
Fura, 65, 66. ^ 
Fyllalíekt, sjá: Fálilœkr. ' , 
Fyriiafylki, 29. 
-Kfiereyjaj:, 25, 68, 86. . .. . 

^altarhamar, 157, 
Gábnaströnd^ 158, í 60, 303. 400 G. » . Gaiiíarf 41. 

— 148. 

Garðariki, 306. 
Gartfarshólmi, 25^ 26. 
Garpsdalr, 99. 

Gata, 27. t 

Gaular, 28, 229, 2S2. 
Gaulverjabœr, 232. 
Gaunguskarð, 153. 
Gaunguskarðsáy 141^ 142, 143, 

147. 
Gautland, í5, 133^ 154. 
Gautsdalr, l4í. 
Geiradalr, 179. 
Geirasta«ir, 179. 
Geirhildarvatn, 27. 
Geirland , 207. 
Geirlandsá, 205, 206, 207. 
Geirmundarstaðir, 96. 

— 96, 97, 103. 
Geirmundarvogr , 95» 
Geirólfsgnúpr, l2l. 
Geírsá, 49, 50. 
Geirshlií, 60. 
Geirshólmi, 39. 
Geirvör, 80. 
GeirBjófsfjöriír, 108. ' 
Geitfand, '48, 62, 53, 54. 
Gerpi, 195. 

Gilhagi, 144. 

Giljá, 51, 135, 140, 145. 

— 143, ítéi 259. 
GiljaV, 5?. 
Gildarhagi, 241. 
Gilsá, 188, 189. 
Gilsbakki, 38, 290. 
Gilsfjörtr, 99. 
Gíslavatn , '68. 
Glaumsteinu, 253« 
Glerá,- 168. 
Gljúfrá, 148, 

— 27?. 

— 60. 
G14«áfeykisá, 147, 148. 
Gnúpá, 63. 

Gnúpar,* 173, 192, 1^6, »08. 

— 246. 
Gnúpr, 135. 
Gnúpsdalr, l78í 
Gnúpudalr, 64. GBdpTet)ata|>pr, 240. 
GnúpufeH^ 114, Ifií, 170, 

175, 179. 
GoddaJir\ 141, 145, 15?, 181 
Gotalœkr, 71. 
Greipar, 25, 
Grenjaðarfltaiíir, 176« 
Grenitrésnes, lOl. 
Grenivik, 172. 
Grettisgeil, 240. 
Grimólfsvötn, 116. 
Grímsá, 234, 237. 

— 48, 49, 5a, 118, 134 
-211. _• 

Griixisdalr, 59- 
Gri'mfley,.61, 63. 
Grimsgil, ^2» 
Grimsn'es, 105, 244 
Grindalœkr, 14j, 142. 
Grindayik, 210, 2á<í. 
Grindill, 152. 
Grindr, 54/ 
Grjótá, 149. 

— 61. 

Gr)ótga]|i(shaugr, 44« 
Grjótvallarmúli, 97, 99. 
Grisatúnga, 50. ~ 
Gröf, 58. 

Grónes, 102. 
Gr6usta«ir, 139. 
Grund, 168. 
; — 135. 

^ <5runnif jöriír, 55, 
Grœnavatn, 179. 
Grœnland , 4,. 9, 19, 25, 82; 

83, 102, 121, 247. 
Grœnmar, • 228. 
Gu«brandssta«ir, 139^ 272. 
Guðdaliis sjá: Go!(dalir, 
Gu^gshöföi, 123. 
Guélögsvik, 123. 
Gufuá, 45, 47, 60 «2, 103. 
Giifudalr, 45. 
Gufufjörfe , 45, 102, 103. 
Gufunes, 45, l02l' 
Gufuskálar, 102. ' 

— 45, 102. 
GuUberastaíir, 49. 
GuUteigr, 280, fylg, 
Gixnnarsholt, 222.- G.H. iói Gunnbjarnafskesr, HOf'tí'ytiBJ 
119. ' , ^ 

Gunnlau^taVir, 57. 
Gunnölfsá, 154. 
Gunnólfsfell, 183. 
Gunnólfsvik, 183» 
Gunnsteinsstatfir ,l41. 
Gýjarsporsá, 120. . 

JJ- addingjadalr, 62. 

Háfafell, 289. 
^Háífjartfará, 64. 

Hafgrimsfjör«r, 83. 

Hafnarfjall, 48, tB, 279. 

H*fnarfjörftr, 28. 

Uédr, 231. 

Hafxtifell, 99, 100. 

Hafragil, 74. 

Hafranes, 195. 

Hafrsá, 193, 2U. 

Hafrsf}ör«r, 30,^ 59, 94, 113, 
122, 121, 134, 239, 346. 

Hafsbotnar, 25. 

Hafslœkr, 60. . , 
.liagagartr, 243. 

Haganes, 152. 
, Hagbaröshólmr, 173. 

Hagi, 240. 
— 119,^120, 159; 160; 

Hakaskartf, 243. 

Hákonarhella, 253. 

Hákonárstatiir, 186. 

líallánd, 253. 

Hallarmúli, 57. * ' 

Hallbjarnarvörifur, 118, 244. 

Hallgeirsey, 224^ 

Hallkelshólar , 244. 

Hallkelsstaðir, 45^ 55, 289. 

Hallsteinsnes , 101. 

Hallvartísstaíir, 279. 

Hálogaland, 78, 114, 153, 
V 161, 172, 211, 220, 307. 

Háls, 168, 169. 
■^ 58. 

Hálsaland, 57. 

Hálsar, 57, 109, 110. 

Hálsgröf, 149. 

Hamar, 57. 

Hamarsé, 198. 

Hamrar, 203, 211. 

Ulendinga* Sögur , 1 bíndi. Hámundarstai^ir, 157, 159« 
Hanatún, 162. 
Háreksstai^ir, 58. 
Hásteinshaugr, 237. 
Hásteinsáund, 134. 
Hávararlón , 180. 
Haugava«, 237. 
Haugar ,60 
Haugr, 152, 153. 
Haiíkadalr, 181, 109. 

— 14, 15, 17, 241, 259. 

— 88. 
Haukadalsá, 89. 
Haukagil, l40. 
Haukstaðir, 147. 
Héíinshöfíi, 143, 175^ 
Hefni, 133, 23 1^ 
Hegranes, 146. ' 
Heydalir, 1%. 
Heittarbær , 245. 
Heinabergsá, 204. 
Heynes, 45. 
Helgafell, 77. 
Helgahvol, 238. 
Helgasker, 129. 
Helgasta*ir, 174, 175. 
Hplgavatn, 135, 139.' 

, — 57, 59. 
Helkunduheiði , . 183. 
Hellisdalr, 58. 
Hellisfjörftr, l95. 
Hellisfítjar, 51. 
tíellisl^raún , 67. ' . 

Hengiforsá, 187, 188. '■ 
Herfurtta, 250. 
Hergilsey, 95. 
Herjólfsdalr, 218. 
Herjólfsfjörír, 83. 
Herjólfshöfn , 28. . 
Herjólfsnes, 83. 
Hestfjörðr, ll6. 
Hjallaland^ 139. 
HjalUnes, 110, 11 1. 
Hjaltadalr, l49, 251. 
Hjaltaeyri, 161. 
Hjaltdœlalaut, 150. 
Hjaltland, 25, 27, l7l. 
Hjarttarholt, UO. ^ 
HiariJarnes, 96. 
jÉLiariiarnei, 105. v 

26 » N - I 402i H. Hjarifarvatn, 74. 
Hildisey, 224. 
Hildishaugr, 207. » 

Hísargafl, 29. 
Hjörleifshöaíi , 32y 33, 193. 
HlaiJhamar, 40. 
Hleiðrargartfr, 172. 
Hlitf, 95> 242, 243. 

— »21. 

*Hlí«arendi, Í9i, 208, 219, 

221, 222. 
Hli«arlönd, 213. 
'HKmreki, 98, 100. 
Hlö«uvik, 115. 
Hnjóská, 172. 

Hnjóskadalr, s/<i.* Fnjóskadalr. 
Hof, 145. 

— 135, 137, l3a, 140, . 

— 36. 

— 143. 

— 149.1 . 

— 29. 

— 204. 

— 197. 

' — 184; 251. 
Hofgariíar, 67, 
Hofsfell, 203. 
Hofstaöir , 95. . - 

— 148. 
-r-77. 

— 53. 
Hof/ívogr, 77. , ,. 

.Hofsteigr, Í8G. ' 
Hólar^ 60. 
• — 240. 
132. 

— 18, 149, 256! ' 
— L 244. 

Pölt, 42, 216. 

— 152. 

— 206. 
HoltastaÖir, 142. 
Hólmkellsá, 71. 
Hólmr, 41, 42, 53. 
Hólrasá, 207, 2CS, 209, 
Hóliiislátr, 80, 82, 84. 
Hólmslönd, 59, 123, 226. >■ 
Hopsós, 269. 

Horn, 21, 26, 27, 193, 200, 
202, 203, Hom, 96, 115, 121. 

Hornaf)ör«r, 202, 203^ 214. 
Hornstrandir, 81, 96, 121. 
Hrafnista, 46, 107, 218. 
Hrafnkelsdalr, 190. 
Hrafnsfjörír, 120. 
— • 82, 33. 
Hrafnshaugr, ?37. 
Hrafnstóptir, 219. 
Hrakkélsstatfir, 45. 
Hranafall, 56. 
Hranastaöir, 52, 208. 
Hrauná, 33. 
Hi'aun, 70. 
Hraunaheiði, 176. 
Hraúndalrj 61. 
Hraungerbi, 46. 
Hraimgörííingahreppr, 46, 235. 
Hraunhafnará, ,67. ^ 

Hraunhöfn, 181. 
Hjraunsás, 53, 56. 
Hraunsfjörðr, 74, 75. . 
Hraunsholtslækr , 247. 
Hraunslækr, 236, 
Hreííuvatn, 59; 
HreggeriíismúÍi , 202, 204. 
Hreiöarsgertíi, 69. 
Hringaríki, 35, 75, 156, 253, 
Hringadalir, 251. 
Hringsstaðir, 132. 
/Hrip, 64. 
Hrisar , 49, 50. 
Hrísey, i59, l70j 
Hróarslækr, 235. 
Hróarslækr, 219, 229. 
Hrolleifsdalr , l37, 152. 
Hrolleifsdalsá, 150. ' 
Hrómundarstaíir, 57. 
Hrosskelsstaiíir, 65. 
HroásagarÖr, 209. 
. Hraunamannahreppr, 2-40. 
ffinitafjöríír, 49, 59, 123, 124. 

130, 135, 140, l7ö. 
Hrútssta«ir, 8?. 
Hræreksgil, 144, 
fldnvatn, 136, 179, 263, 264^ 

272. 
Kundadalr, 88. 
Hnndsnes, 181. 
//i'isagariír, 230. 
Æúsavik, 26, 174^.175, 305, H-X 

Húsavilc, 192. 

Húsin, 25. . 
HvalfjariJarströnd, 44,' 180« 

ifval^öríír, 38, , 64. 
Ævallátr, 84, 107. 

— 172. 

— 172. , • . 
'Jívalsey, 84. 

iivstlseyiarfjörír ^4» 
^valseyri,, 28. , 

jffvalsnessE:ri«ur, 196, 197/ , 
JTvalvatnsf jöriír , 172. 
JFÍvammr', 245. ' 

-i- 65, 86, 

-:- 39. . 

— 60. 

— 148. 

' Hvammsdalir ( Hvaiindalir ) , 

. 164. 

Hvanná, 186. 
jffvanneyri, 48, 7Ö, 135. 
jffvarf, 24, 82. 
Hvassahráun, 247. 
Hvatastaiíir, l35. 
Hvini, 165, 164, l66, 264. 
Hvínisf]ör«r, l5ð. 
Hvinveijadalr, l45, l67. 
Hvitá, 60, 52^ 54, 56,vö7. 
' .— 242. 
Hvítárbakki, 54,, 
HvitársíiJa, 45, 65, 286. 
Hvítárvellir, 271. 

. Hvitbjörg, 66. . 
Hvitra-njLanna-land, lOO, 

. Hvol, 224. 

• Hýtará, 61, 62^ 64. * 
H^ardalr, 59^ 61, 80, 82, 

123. 
Hæll, m^ 
Höföabrek^a , 209. 
Höf^ársandr, 21 1. 

• Höf«aströnd, 137, l50. 
Höf«i, 160. 

— 209, 211. 
^ 172. 

— 224, 240, 243. 
Höfn, 46, 46. 
Höggvandastaííir , 289. 

Högnkstaöir, 57. ^ i I , 403 

Hökusta«ir, 147. ' . 

Höi«adálr, 87. ' • 
jfföriJadalsá, ^7. 
i/öriJaliólar, 67. ^ 
Höröaland, 27, ll3, 175, 2l5. 
Hörgá, 160. , 

Hörgárdalr, 158, 160, 162. ' 
Hörgárdalsá, 159. 
líörgsliolt, 65. 
Höskuldsá, 7J. 
Hö'ikuldslækr, 242. 
Höskuldsstai^ir, 104. 
Höskuldsvatn , 175. 

Jaiíar, 81, l53, 162. 
JafjöriJr, 80. 
JafnaskariJ, 5^. 
Jamtalaníi , ÍÍ43. , 
Jarðfallsgil, 110. 
JarÖlángsstaiíir ,' 60. 
Jerúsalem, 18. 
Ing)aldsgnúpr , 341. 
Ingjaldshvoll ,• 71. 
Ingjaldssandrj 111« 
Inginíundarholli, 135. 

Ingólfsfell, 4, 32, 24S. 

,— 202. ' ' 

IngólfsfjÖr^r , l2l. 

ÍngólfshöfiSi , 4, 205. 

Jólge*irssta*ir , 231. 

Jórunnarstaiíir , 169. 

JósurHeiíi, 216.- 

Irá, 42, 216. 

-Trjar,, 184. ' ^ 

Irland, 25, S0> 41, 84, lOO,, 
108, 165,. 

ísafjariJardjúp, ll4. 

Isafjöriir, 28, 98, 114. ; 

IsleifsstaiJir, 57. 

IsrauísstaiJir , 57. 

Jökulsá, 198, 200, 204. 

— 147. 

— 186, 187.-" 

— 212. 

Jökulsdalr, 186. 
Jökulsfell , 204. 
Jökulsfiriiir, 121. . 
Jöldusteínn , 2l7, 221. 
Jörundarfell, 135, • ie4 

Jðrmicíarliolt, 41« 
.Jörri, 81. 

jr 

-■^álfborgará, 17S, 1%, 

Kálfá, 239, 240. ^ 

Kálfagrafír, 19]. 

Kál^kinn, 199: 

K»ldá, 61, 63, 64. 

Kaldakinn^ 171, l74 
91, 

Kaldakiofsá, 215, 2Í6. 

Kald^akvisl, 241, 242. 

Kaldbaki-; 122. 

KaldbaksYÍk^ UA 

Kaldoesingahreppr, 235. 

Kalmansá, 40, 41, 44, ^ ^' 

Kalmanstunga, 54. 

Kambakista, {235. 

Kambr, 70, 72. 

Kambsdalr, 198. 

Kambsnes , 62, 86, 89, 221. 

Kampabolt, 236. 

Karlafjör«r , 241. 
. Karlastaðir, 141. 
— 54. 

Karlsá, 158. 

Karlsbrckka, 57. 

Karlsdalr, 59« ' 

Karlsfell, 59. 

Kárnsá, 8já: Komsá. 

Kárstáttir,. 78. ^ 

Katanes, 217. 
. — 24, 85. . . * 
— ^41, 54. 

Keflavik, 107. 

Keldudalr, 109. 

Keldugnúpr , • 207«/ 

Kelduhverfí , 177, 178. 
_ Keldunes, 177, 178. 

Kerlingará, 211. 
' Kerlingarf}örtfr, 2ll« 

Ketilseyri , llO. 
' Ketilsf jörír , 83. ^ 

Ketilsstattir, 87, 91, 
-^ 189. 

Kjalarnes, 6, 34, 37, 86, 
199. 

Kjálkafjöríír, 105. 

KjalyarafstaVir, 51, 118. 

Kjoranavik, 96. 
Ki»rlakih61I, 92« - 
Kjarlaksstaðir , 91. 
Kjarrá, 55, 56. 
KjaVradalr, 56, 279, 282, 
Ki«jaberg,.5l, U7, 244. 
Kiðjafell, 38. 
Kifijaklettr , 204. 
^ Kjós, 39. 
Kjölr, 142/ 145, 148. 
Kjörseyri,'l24. 
Kleyfar, 99, 122. 
Kleyfarfönd. 196. 
Klif, 56. 

— 267. 
Klbfasteinar, 95, 97. 
Klofhingar, 91, 97. 
Knafahólar, 225. 
Knappadalry 62, 63. 
Kilappsstatíir , 152. 
Knarames, 4Q. 
Knararsund, 237. 
KnefilsdQlsá, 186. 
Kolbeipsá 147, 149. 
Kolbeinsdalr, 149. 
Kolbeinsey, 25. 
Kolbeihsstatfir, 64. 
Kolbeinsvik, l22. 
Kolgrafafjör«r, 73. 
Kolgrafíi*, 74.^ 

' Kólgumýrar, 264. 
Kolkumýrar, 140. 
Kollafjörér, 98, 103, 104., 

— 120, 122. 
Kollavík, 181. 

- Kollsgjá, 6. 

KoUslœkr , 52. 
. Kolsveinsstaðir , 148. 

KoUvik , 37, 104, 107. 
" Kolshamar, 54. 

Kolssónafell , 74. 

Kópanes, 1Ö7, 

Kóranes, 103. 

Komahaugr, 70. , 

Kornsá, 136, 139. 

Kristnes, 157, 160, 162. 

Krisuvik , 246, 247. 

Krókr, 58. ' . ^ 

Króksf jarðames , 99. 
^Króksfjöríír, 98, 99, 100, l79 

Kroppr, 160.' ^ ^ WM. ,m Krossá, 217, 221.' 

KrossáSf l^. 

Krossayik, 134^ íBfíf 195, 
251. 

Krosshólar, S6, 

Krœklingahlitf , 162, ]66. 

Kröfluhellir, 139. 

Kú«afljót, 2Ö7, 208, 209. 

Kvennvogastrdnd , 73. 

Kviá", 202, 2Ó4. 
,Kviabekkr, 163» 
'Kviarmi«, 114. 

KTÍigandis5ör«r,*104. 

Kvigandisnes , 104. 

Kviguvogar, 245, 247. 
, Kýlanshólar, 55. 

Kyrkjubœr, 106, 206, 207, 
225. • ^ 

Kyrkjufell, 75. 

Kyrkjnfjörir , 73. 

•L'agarfljót, 187, 188, 'l90. 
Lágevi 200. 
Xambafellsá., 2l6. 
Lambastato, 61, lOS* 
Lambamót, 174. 
Landbrot, l47. 
Lángá^ 60. 
f Lángadalsá, 78. 

— 116, 120, 
Lánganes, 217. 

— .25, 163. 

— 108. 

Lángavatnsdalr , 59, 123. « 

Lángholt^ 66. 
144. . * , 

- Lángidaír , "69, 80, 84. \ 

— 141, 142. 
Laugarbrekka , 67, 68," 69. 
Laugardalr, 11 6. 

— 11, 50, 242. 
Laxá, iB^, 240. 

— 44, 45. 
, ^39. 

— 63, 64, 84. 

— 175. 
Laxárdair, ^, 89, 104* 

— 142. 

— 176. 
LeitiarskeiV, 226« Lei»ólfsfell, 207. 
Lei«ó1f^9ia«ir, 207. 

— 234. 
Leikskálar, $1. 
L^yrá, 46. 
Leyrhöfn, 180. 
Leyrulœkr, 61. 
Leyruvogr, 35, l34, 197, 198, 

202, 245.. 
Leyruvogr, 196. 
Leyruvogsá, 33, 
Litfandisnes, 163, 228. 
Liilar, 155* 
Lina^adalr, 131. 
Ljósavatn, 9, 172, 173, 226. 
Ljósavatnsskarií , 171, 17^. 
Ljótarstatfir, 224. 
LjótólfsstaÖii;, 91, 
LotfmundárfjÖrtfr, 193. 
Lotfmundarhvammr, 193,212. 
Lófa, 2^7. ' 
Lómagnúpr, 208. 
Lón, 35, 162, 193, 200. 

-T «7. 
Lúnansholt,230. 
Lundár. 205. 
Lundarbrekka, 173^ 
Lundr, 52, 58, 259. 

Lýsa , 66, 67. 

Læhjataót, 259, 266,.' 269., 

273, 300. 
Lsekjarbotiiar , 229« 

Máfahli«, 71, 72.79. 
Máné, 178. 
Mánafell, l78. 
Mánavik, 142. 
Mána|»úfa, Í42. 
Mannafallsbrekkur, 68. 
Marbæli, i'62. 
Markarfljót, 217, 219, 220. 
MársstaiSir, 241. 

— 135. . 
Meiíalfarssund, 65. 
Meðalfell, 39. 

— 203. 
Me^alfellsströnd; 9S. 
Meíalheimr, 264* 272. 
MeÍíaUönd; 207. 406 M-O. » I ' Me»alhverfí; 45. 

Melar, 67, 58, 62, 64 
^ -Í24. ^ 
' Melrakkadalr, 56. 

Melrakkanes, 198/ 

'Merkisgil, 146, 147, '159, 168. 

Merkurhraiin, 238". 

Mi«engi, 106, m. 

'Miífell, 44. 

Mi«fjör»r, 131. 

Miöh)is, 240. 

Miíjökull, 82. , 
.Mígandí, 168. 

Mikilsstatfir, 141. 

Miklagil, 139. 

Mikhgarör, 18, 2|. 

MjófadaÍsá', 163. 

Mjófidalr, 58. ' \ 

MjófífjQj^r, 116. 

— 194. 
Mjöla, 162. 
Mjásyndi, 226. 
Mjors, 148. 

Móberg, l4l, 142, 153. 
Móbergsbrekkur, l4l. 
Móðólfsgnúpr, 206. * 
MóéiíJaTh^ol, 224, 
Mógilsá, 35, 36, 38. 
MógiUlœkr, 135. - 
Moldatún, 209. ^ ^ 

Mór, 162. 

Mosfell, 10, 55, 62, 71, 145, 
198. 

— 242. 
Mostr, 76. 
Múlaféll, 98. 
Múli, 36, 39. 

— 123. 

— 197, 198, 261. 
Munaðarnes, 60. 
Mýdalsá, 36, 38, . / 
Mýdalr, 208. ; 
Mynnþakseyri, 4, 31, 139. 
Mýrar, 44, 48, 103, 111,203. 
Mýri,^119. 

Myrká, 160, 161. 
Mývatn, 174, 179. 
Mœlifell, 146. 

— 144. Mælifellsá, 144. 
Mælifellsdálr, 144. 
MðDlifellsgil, 89. 
Mœrhæfí, 85. 
Mœri, 196, 215. 
Möörufell, 168. 
Mööruvellir, 169. 

— 39. 
Mörk, 212, 238. 

N 
J-^arfasker, 159. 

Náttfaravíkr, 26, 176. 

Naumudalr, tö, 168, 218,212. 

Nautabú , i49. 

Nes, 202. 

— 46, 102. 
Neshraun, 70. 
Njaríey, 93. 
Njarðvík, 188, 192. 
Noð, 199. 
Noröfjörtfr, 195. 
Norðmærii 209. 
Norirá., 58, 60, 62y 279. 

— 147. ' 
Norírárdalr^ 68, 60, 179. 

— 147. 
NorÖrtúnga, 56. • 
Normiaridi, 21^. 
Nýkoma, 206. 

'Oddgeirshólar, 46, 235. 
Oddi, 229. 
Qddsás, 137. 
Odeila, 171, 173. 
QfeigsfjörÖr, 121. 
Ofeigsstaðir, 240. 
Qfírustaíir, 252. 
Qfæra, 111, 122. 
Olafsdalr, 99. 
Qlafsfjöriír, l63, 154. 
Qlafsvellir, 237. 
<)lafsvík, 71, 99. 
Oleifsborg, 206. 
Orkneyjar, 24, ^, IGO, 180, 

20i, 240. 
Ormsá, 187, 196. 
Ormsdalr, 133. 
^ Ormsstaíir, 218. 
Orrastaijir, 91. . ' » • O-S. 

Qrustudalr, 223, 250. - 
Ós, 79, «;« ; Un^óg. , 
—. 177, 196. 
Osar, 41. 

§%fjöll, 186. 
sórai, 112. 
Qsta,1)0, 130. 
Ósvífrslækr, 33. 

P/ ■, ' ' ■ 
apey, 23. 

Papýli , 23, 204. 
PatreksfjörÖr , 37, l07. 
Petlandsfjörír, 26. 

l^ángá, 219, 224, 226, 228. 

■ — Í87. 

Rángaðarvaríía , 145. 
Rángárhverg, 6. 
Rángárvellir, 220, 229. 
RaniJá, 232, 233. 
RauSabjarnarstaÖir, 60- 
' Rauíafell, 216. 
Rauíagnúpr, l80. v 
Rauðaskriöa, 178-79. , 
RauiJilækr, 205, 231. 
• — 57. ■ 
RautJimelr, 63, 65. 
RauÖisandr, 107. 
RauðkoUsstaí ir , 64. / 

Raníísgil, 50, 51. 
RauÖaskriöur , ^196. 
Raufarnes, 44. 
' RaUmsc^alr, 133, 217. 
RefsstafJir, 184.. 
ReiíJ^rfell , 49. 
Reiðarfjall, 26. 
Rei«arfjör«r, 25,, l86, Í95r 
ReiÖariQÚli, 242. 
Reiöarvatn, 219, 225. 
Reinisnes, 157. 
Reinir,'2ll» 

— 41. 
Reirvöllr, 76. 
Reistará, 159, 160. 
.Reistargnúpr, 180. 
Reykhólar, 95, 220. 
Reykjaá, 154. 
Reykjadalr, 175. 

-^ 39, 50. 

-^ 40, 53. 407 

Reykjadalsá, 50. 

Reykjahlií, 179, 

Reykjahólar, 53, 95. 

Reykjaholt, 97, 117. 

Reykjanes, 25-28, 43, 47, 8Í 
; 100, Í14, 220, 247. - 

' — 100, 107. . . 

. ReykjarfjörSr, 108. " 

Reykjarhóll, 152. 

Reykjavellir, 145. 

Reykjavík, 4, 33. 

Reykir, 50. 
— 131. 

Rikinnvík, 253. 

Ritagnúpr, 96. 
, Rogaland, 26-27, 93, 94, 107, 
174. 

Róm , 24, 255, 260. 

Ros, §5. 

Rosmhvalanes, 45, 102, 245> . 
247. ' ■ ' . 

R:ú«uborg, 42, 259. 

Rönd, 253. 

O 

*^alteyrarós,-72. 

Sand!á, l44. ," 

-^58. 
Sandbrekka, 64. 
Sanddalr, 58.* 
Sandeyrará, 120. 
Sandfell, 205. 
Sandgil ^ 225, 226. 
Sandhólaferja , 220, 222. 
Sandlækr,' 237, 239. , 
Sándnes , 46, 218. 

— 181. 
Sandvík, 183, 195. 

— 37. . ' 
Sauiíadalr, 136. 
SauÖafell, §8. 
Saurbær, 169. 

— 44, 46. V ^ 
^ 98, 123. 

Saxahvol, 70. 
Saxalækr, 275. 
iSaxland, 250. 
SeiðisfjörÖr,,ll5. 

— 189, 194. 
Selaeyri, 48. 
Selalón , 48. ' m SeUráalr, 96, iBi. 

Selfon, 235. 

Sdja, 2«0. 

SeljalaÐdsá, 216. 

SelialandsmúU, 217. 

Selíajtnidy 76. 

SelslæV, 240. 

SeltiarDarnes 9 248, 

Selrogr, 246. 

Sjáland, % l31. 

Sjía, 6, 10, 12, 66, 67, 151, 

202. 
Siglufjðrlír, éa 

— IflML 
Siðnmúli, 289. 
Siglnnes, 154, 157. d03L 
SigluTÍk, 171. 
Sigmunda^hangr, 99. 
Sigmundames, 90. 
Sigmundarstaðir, 62. 
Signýjarbúiir, 173. 
Signyjarsttfðir, B9, 4ðL 
Silfrastáíahlíí, 147. 
S)önarf)öi1(r, 160. 
SireksstaKir, l8i. 
Svgnakleif, 115. 
Skagafjörðr, 9, 137, 146, 150, 

256, 302. 
Skagaströnd, 142, 143. 
Skagi, 136. 
Skál, 207. 
Skálabrekka, 242. 
Skálafell, 204. 

Skálaholt, 15-18, 259. 
Skálamýrí', 146. 
Skálanes, 103* 
Skálavik, 114. 
Skáldskelmisdalr, ^4. 
Skáli, 42. 

— 196. 
Skallanes, 73. 
Skálmames, 63. 
Skálmarkelda, 64* 
Skáney, 39, 51. 
Skaptá. 207, 208. 
Skaptafel1,'208. 
Skaptaholt, 240. 
Skarð, 60, 207« 

— 96. SkaT», Skaxfanes, I5l, 29l. 
Skeggjastaiir, 35, l9ð. 

— 183, 189u . 
Skci«, 237. 
Skei«sbrekkar, 81 
Skeljabrekka, «. 
Sk)álfandaf)öri(r, 26. 
Skjálfaodafljót, l7l, 173L 
Skjálgsdalsá, lð9, 198. 
Skjaldabjamarrik, l2l. 
Skjaldey, 76. 
Ski«adalr, 154. 
Slú«asta«ir, 139. 
Skjöldólfsnes, 199. 
Skjo dólisstailir, 189. 
SkógahTerfi, 190. 
Skógar, 45. 

— 193, 194, 214, 215. 

— £5. 

Skógaströnd, 80. 
Skoradalr, 45, 49, 80,-1031 
Skoraholt, 45, 103. 
Skortuvik, 175. 
Skorravik, 91. 
Skorraey, 45, 103. 
Skotland , 75, 85, 101. 
Skrattafell, 175. 
Skraumuhlaupsá , 84, 89, 87. 
$kri«nesenni , 122, 129. 
Skriðudalr, 188, 189. 
Skrúíey, 195. 
Skúfslœkr, 232, 233. 

. Skuggabjðrg, 26, 17l. 
Skúlastaðir, 247. 
Skut, 102. . 
•Skutils^öriír, 1 14. 
Skötuf)ör«r, 116. 
Sieggiubeinsá, • 67*. 
Sleggjulœkr, 56, 57, 294.' 
Sleggjustaéir, 139. 
Slkta, 121. ' ' 

— 180. 
Sléttanes, 109. 
Sléítidalr, 264. 

, Sléttubjarnarstatfir, 149« 

— 98. 

SlUtuhli«, . 152, 154. 
Smitfstaðir, 138. s. '40» Sxnjörsuzid, 20L ^ 

Snjallsteinshöfd , 2!^* 
, Snœfell, 82. 

Snseféllsnes^ 24, 43, i03, 181. 

SnœfjöU, 120, ISQ. 

Snœland, 26. 

Sogn,.3l^ 115, 120, 154,177. 
204, 2Í5 235, 236, 255. 

Sóknadalr, 163. 

Sólarfjall, 157. 

SólhQÍmar,.]93, 212. 

Sólheimasandr , 194, 212. 

Sólundar , 46. 

Sótafell, 132. 

Sótanes, 59, 123. 
' Statfarhóll,^ 9S. 

Sta«r, 3D2. 

StaKr 1 Nor., 24. 

Stafá, 152. 
— 75,77. .. 

Staf anesv ogr , , 233. 

Stafángr, 44, 45. 

Stafholt, 58, 70, j 

Stafholts^iingr, 58. 

Stafngrimsstatíir, 52. . 

Stafshvoll, 152. 153^ 

Stakksá, 241,. 242. 

Síálfjara, 234. 

Stángarholt, 60. 

Staj^ar, 108, l09, ' 

Stardalr, 227. 
" Stafung, 240. - 7 

Steig, 173.^ 

Steinar, 58, 
- Steínfinnssta«ir, 217. 

Steingrímsfjörtfr, 62, 96, 104, 
' 122, 150. 

Stdinkelsstadir, 190. 

Steinnes, 259. 

Steinólfsdalr, 98, 99. 

Steinólfshjaiy , 97. 

Steinrauftarstatir, 190. 
. — 245. , ' 

Steinsholt, 2J0. 

Steinál^kr; 231. 

Steinsstaðir , 146, 259. 

Stifla, 152, 153 

Stigagniipr, 114. . ' ' 

4^gandahróf, 136L 

Stjörnustaiir , 234. Stpmusteinar; 234. 

Stöttvarfjörðr, 196. 

StokkahUíir, 159^ 172.' 

Stokkseyri, 234. 
. StórólfshvoU, ía'4. 

Stórólfsvönr,' 224f 
' Stotalækr, 225. 

Strandarheiði, ]]9. 

Strandir, sjá: Homstraiidir. 

Straumfjarííar^^ 64, 65. 

Straumfjörðr, 61, 142. 

Straumsnes, 96, 121. 

Strind, 18^ • 

Strjúgstaöir, 141. 

Sturlustatfir, 54» ' 

Strönd, 158. 

— 172. 
Suðrey, 81, , ' 
Suííreyjar, 26, 35, 86, 65, 75, 

• 85, 139, 156, 163, -^ l87, 
200, 206, 243. 

Suírland, 85. 
'Súgai^dafjöríJr, 114. 

áíúluholt , 232é 

iSumarlitfahœr, 220. 

áfunnmæri, 110, 207. 
' Suhnudalr, l84. 

•9úrnadalr, 165. 

Svalbarð, l7l. 

Svalbáriíi, 25. ' . . 

Svanshóll, 122. 

Svarfa«ardalr, 157, 158, l83. 

Svartárdalr, 144. 

Svartsmýri, 139. 

Svartssker, 103.^- 

Svefneyjar, lOl. 

Sveinúngsvik, 180, VSL 

SverÖstaÖir, 253. 

•Svertingsstaðir ; 221. 

•^viðinhornadalr, 197. - 

Svinadalr, 95, 98. 

AVinadalr, l36, 140. 

•Svinanes, 96. 

Svinayatn , 261^ 272. 

— 244. ' * 

r~ 74. 

— 136, 139, 140." 
Sviney, 9ll. 
AVinhagi , 225. 
áfœlingsdalr, 307, 

26* 410 S-V. Asmundarhlii^^ 143, 146. 
5!emundarlækr, 143, 144^ 
^ÍBemundarstaðir^ 143. 
ðetur, 113: 
^kkólfsdalr, 88. 
^lmundarhöfti/ 54. 
SölrR^ 231. 
^ölvadalr, 156. 
Sölyaf}ör«r^ 83. 
SölTaliamar, 67* 

T' » 
álkna^öriír, I0f7. 
Teigárá, 186. 
Tjaldanes, 98, XCfí. 
Tialdastaitir, 228. 
TjaldavöUr, 209. 
Tinnudalsá, 196. 
Tjörnes, 177, 178. 
Tóptafell, 204. 
Tóptalækr, 206.., 
-TóptavöUr, l84. 
Torfasta«ir^ 184. 
Torfhválastatíir, 69. 
Torfnes, 98. 
Torgar, ?18. 
Tra«arholt,'234, 237. 
Traíir, 81. 
Trekyllisvík, 121. , 
TröUaháls, 74. 
Tröllaskógr, 225. * 
TröUatúngá , 122. 
Trostánsfiörör, l08. 
Túnga, 58. 

— 54, 55. 

— 242. 

— 138. 
Tdngariír, 91, 
Túnguá, 152, 177, 207. 
Túngufeil, 49. 

— 54, 59. 
.Túnguhéifti, 174 

Tvidægra, 279. 

I 

L^lfarsá. 35. ' . 
Ulfarsfeílí 78, 79. 
Úlfsdalir, 153, 154. 
U fssta^ÍT, 51 . 
Unatsdab:^ 2l6> 120; . Una«sdalr', 13T; 
UnaðsdaUá, l50» 
Unalœkr, 190. 
Unaós, 190. 
UndirfelJ, 138. 
Upplönd, 133, 215, 236.' 
Uppsalir, 13, 148, 199. 
Upsar, l58. 
UriJarvatn, 136, 
Urðir, 154. 
Ufri^aá,^^, 86. 
Uxalækr, 188. 

VaííiU, 44, 112, 119, 120. 
Valdres, 211. 
VaUanes, 188. 
ValþjófsstaÖir, 81. 
Var«g>á, 170,". 171. 
Varraá, 245. 
Varmadalr, 229. 
Varmalœkr, 50. 
Vatn, 88. 

— 265. - 
Vatnahverfií, 83. 
Vatnarshaugr, 253. 
Vatnsá, l6l. 

Vatnsdalr, 48,' 135.- 136, 138, 

152, 199, '307. 
Vatnsdalsá, 136, 139, 140. 
Vatnsendi, 185, 
VatnsfeU, 219. - 
Vatnsfjörðr, 27, 105. 

— 1Í6, 142, 256: 
Vatn^hom, 81. 
Vatnslausa, 38,' 51. 
Vatnsnes, ll4. 

132. 

Vatnskarð, 139,140^ 142, 1'43, 

144. 
Veggir, 57, 283, 294. 
Veiíilausa, 121, 
Vekellshaugar, 145, 167. 
.VeUankatla, 11. 
VeUir, 230.' ■' 
Veradalr, 188. '. 

Vermaland^ 132«^* 
Vestarsnes, 97. 
Vestfold, 149. 
Vestmannaeyjar, 10,-32^ 218, 

225. y-Þ'. 411 Vestmansvatti , 175^ 
Vesttadftlsá, 184, 194. 
Yestrhóp, 132, 139, 168, 265. 
Vestrhópsvatn , 275. 
Vetleiíshblt, 231* 
ViÖbort, 203. 

Vi«rjör«r, 183, 195,' . 

ViiSidalr; 132,' 135, 265, 273. 
Vi«idalsey, 139. 
Vitfilœkr, 58, 
Vi«imýri, 60, 104. 
Vi«ivík, 149. 
Vifílsdalr, 87. • 
Vifílsf ell , 33. 
Vifilsstaðir, 33. 
Vifilstóptir, 33. , 
--92. 
Viggja, 21 6.^ 
Vigafjörér, 74, 80. 
Vik, 121. . 
Vikingslækr, 225, 228. 
Vikr, 107. 
Vikarskeitf, 86. 
ViUíngadalr, 169. 
Vindland , 63, 259. 
Vinland, 9, 100, 1^1. s 
Víwverjadalr, 145, 147. 
Vitisgjafi', 179. 
Vogr, 83, 246. 
Vomúli, 154. ' 
VonarskaríJ, 173, 205. 
Vopnafjarðará, 184. 
Vopnafjörlír, 58, l84, 186. 
Vors, 64, 170, 195, 197, 232, 
- • 243. 
Vorsabær, 232. 
Vœluger«i, 232, 223i 
Vör«uf ell , 237. 

i'egandadalr, 176. 
Í>elamörk, 28. 
femuriiýri, 265. 
Þernunes, 195. 
Pykkvibær, 205. 
pykkviskógr, 89* 
fiiigeyrar, 263. 
iHngeyrasveit, 135, 136. 
p^ngnes, -8, 117, 119. 

— 29lr , Þingvölb', ?i5. 
|>jórsá, 221, 223, 229 231. 
f jórsárdalr, 10, 181, 230, .210. 
tistilsfjörðr, 67, 181. 
f>orbrandsstái$ir , 147. 
I>órdisarholt, 135. 
tóreyjargnúpr, 159. 
Þorfin^ssta^ir-, 58. 
torgautsstaiíir , 56. • 

Þorgeirsfjöriír, 17Í 
Þórgeriíarfell, 176. 
forgilsstaiíir, 102. 
tórisbjörg, 63- 
líórishólar, 40. " . 
líórisstaiíir, 96. 
í>orraóiJareyri, 1 54. 
tormóiJarsker, 103. 
ÞoroddsstaiSir, 130. 
f órólfsfell , 217. 
Þdrormstúnga, 136, 139. 
Þórsá, 77. 

förskafjöriír, 95, 96, lOO. 
fórsmörk, 218. • 
tórsnes, 77, 11 6. 
f>árssteinn, 77. 
Í>orvaldsdalr;, 160. 
forvaldsdalsá , 160. , 
forvaldsstaöir', 51, 57. 
|>orvari$s3ta«ir , 51^ 55, l5l^ 

289. ■ 
fórunnarey, l57. 
Þórunnarhálsar, 228. 
t>órunnarhylr, 58. 
fórunnarholt, 58. . , 
tórunnartóptir, 92. 
I>órut3ptir, 66. , ' 
Í>rándarholt , 50. 
Irándarholt, 239. 
trándheimr, 41, 183, l95, 

216, 305. -. 
Þrasastai$ir, 215. 
prihymíngr, 221. • 
fruma, 228. 
Í>rælaeyif, 32. 
prœlavik, 69.* 
túfa, 110. 
t>úíubjörg, 68. 
'tulunes, 193. 
furátaiíir, 60. 
tverá, 1*8. 4l2 

fverá, 13S' 

240. 

— 162Í 170. 

— 245. 

— 224. 
f>veráx^alr, 57. 
l>verárhlitf, 38, JK, S7. 
fverf ell „98. 

/I-igisdyr, 218. 
Ægisiiía, 132. 

Ogrsvik, 11«. 
Olfusá, 4, 32, 134. 
ölfusvatn^ 11, 3$. 
öldu^ðf, 224. 
ölVersstaíir, 234. 
Ölviahaugr, 237. jA • t öndvertttnes/ 244; 

— 70. 
önundaxQörtfr, 113« 
önundarhc^^ 235. 
önguley, fj^: Aun^ey. 
Or^gsfjöiír, 83. 
örlygshöf n, 37. 
Orlygsstadir, 79. 
Omól£da]r,^8, bS. 

OmólfsdaUáy J7. 
'Omölfsstatfir, 36w 
Orreksheiiír, 147. 
Orrijíaá, 41, 45. ... 
Oxaírá, 38. 

— 174, 242, 245. 
Oxarf)örðr, 180. 

— 122, 180. 
Ozarárhólmr, 239. 
0x1, 66. 

Oxney, Bjá: Yxney. 
Omd, l6l, l78. / / t \ / J N 1 ( -; ^, / A . '< N. ^" /. ( ■'■ 


/ / •' X ; I 1 .// / ' — V \ iíh 1 1 -im > > ^ \ 1 ■' -1 \ 
*> [ A' 


/ ■>( \ V i' ' ' ] \ w ii ..A . \ /• \ .\ / / I \